Podstawowy rachunek płatniczy alternatywą dla płatnych ROR-ów?

Beata Szymańska
Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych
Beata Szymańska
Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych

140 publikacji 148 komentarzy

W Moneteo specjalizuje się w analizowaniu produktów dedykowanych klientom firmowym oraz w tekstach poradnikowych przeznaczonych dla bankowych nowicjuszy. Oprócz tego zajmuje się aktualizacją danych i zmianami w bankowych ofertach.


49 komentarzy
Podstawowy rachunek płatniczy alternatywą dla płatnych ROR-ów?
Spis treści

Obowiązek posiadania przez wszystkie banki i SKOK-i darmowego konta podstawowego jest efektem unijnej dyrektywy PAD, podpisanej przez Polskę 30 listopada 2016 roku. W zamyśle prawodawców podstawowy rachunek płatniczy miał zachęcić do korzystania z bankowości osoby do tej pory wykluczone finansowo, zwłaszcza seniorów oraz konsumentów o niskich dochodach.

Dyrektywa parlamentu europejskiego przewidywała też, że na instytucje, które nie włączą do swojej oferty podstawowego rachunku rozliczeniowego, zostaną nałożone kary pieniężne. W przypadku banków wysokość grzywny miała wynieść nawet 1 mln złotych, a w przypadku SKOK-ów - 100 tys. zł.

Trzeba przyznać, że idea „konta dla każdego” nie wywołała entuzjazmu bankowców, jednak instytucje finansowe dostosowały się do nowych wymogów (chociaż czekały z tym do ostatniej chwili). Sprawdźmy więc, kto może skorzystać z podstawowych rachunków i jakie operacje bankowe faktycznie są bezpłatne.

Co to jest Podstawowy Rachunek Płatniczy i czym różni się od innych ROR-ów?

W gruncie rzeczy PRP stanowi uproszczoną wersją standardowych kont osobistych - zapewnia darmowy dostęp do podstawowych transakcji płatniczych, jednak liczba bezpłatnych operacji jest ściśle ograniczona. Ponadto właściciele tego typu rachunków mają zamknięty dostęp do niektórych produktów banku. Reasumując, podstawowy rachunek płatniczy to opcja dla osób, które szukają taniego i prostego w obsłudze konta, a przy tym dość rzadko korzystają z usług bankowych.

Darmowe konta podstawowe mogą założyć wyłącznie klienci indywidualni (także małoletni), którzy w chwili złożenia wniosku nie są posiadaczami żadnego innego rachunku płatniczego prowadzonego w walucie polskiej. W praktyce oznacza to, że będziesz mógł zamknąć swój obecny rachunek i już następnego dnia złożyć wniosek o założenie podstawowego ROR-u (przepisy nie przewidują żadnego okresu karencji). Bez obaw będziesz mógł też posiadać konto walutowe – ustawa wyklucza wyłącznie posiadaczy kont w polskich złotych.

Bank zweryfikuje, czy nie masz innych rachunków

Jednocześnie ustawodawca wprowadził rozwiązanie, które umożliwi bankom weryfikację Twojego statusu. Jeśli wciąż posiadasz ROR w innej instytucji, a mimo to złożysz wniosek o podstawowy rachunek płatniczy, bank szybko ten fakt ustali za pomocą centralnej informacji o rachunkach. Jest oczywiste, że w tej sytuacji nie będziesz miał żadnych szans na założenie bezpłatnego rachunku. Bank ma prawo do odmowy założenia PRP jeszcze w dwóch przypadkach:

  • jeśli podejrzewa, że rachunek może służyć finansowaniu terroryzmu lub praniu pieniędzy;
  • jeśli posiada informację, że środki pochodzą z przestępstwa lub że dany klient popełnił w przeszłości przestępstwo z wykorzystaniem rachunku płatniczego.

Jakie czynności są zwolnione z opłat?

Jak już wspominaliśmy, posiadacze PRP mają prawo do zwolnienia z niektórych prowizji. Prowadzenie podstawowego rachunku płatniczego jest bezwarunkowo darmowe, podobnie jak obsługa karty płatniczej. Dodatkowo w ramach podstawowego rachunku płatniczego otrzymasz:

  • 5 darmowych przelewów w miesiącu (w tym zleceń stałych);
  • nielimitowane darmowe operacje w bankomatach i wpłatomatach należących do banku;
  • 5 darmowych wypłat gotówki z bankomatów obcego dostawcy (czyli innego banku lub sieci).

Jak więc widać, lista uprzywilejowanych czynności jest dość krótka i obejmuje wyłącznie podstawowe operacje bankowe.

Podstawowy Rachunek Płatniczy PRP

A co z pozostałymi prowizjami?

No cóż… pamiętaj, że powyżej limitów banki będą mogły pobierać opłaty za każdą operację, tak więc będziesz musiał zapłacić za szósty i kolejny przelew lub wypłatę gotówki z obcych bankomatów w miesiącu. Na szczęście, banki nie mogą ustalać wysokości prowizji na własną rękę – ogranicza je w tym względzie ustawa. Mówi ona, że opłata nie może być wyższa niż opłaty najczęściej stosowane przez dany bank przez ostatnie 12 miesięcy w odniesieniu do danego typu transakcji.

Płatne są także przelewy SEPA i transgraniczne transakcje płatnicze. Również ich cena jest ustalana w odniesieniu do średniej z ubiegłego roku.

Oczywiście jako posiadacz podstawowego rachunku będziesz mógł przeprowadzać inne operacje bankowe dostępne dla właścicieli standardowych ROR-ów, np. wypłacać gotówkę z zagranicznych bankomatów, ustanowić polecenie zapłaty, puścić przelew walutowy. Pamiętaj też, że wszystkie te czynności będą płatne, a ich koszt może się różnić w zależności od banku.

Ważne! W wielu bankach do ustawowego limitu 5 bezpłatnych przelewów wliczane są zarówno przelewy krajowe, jak przelewy wykonywane w ramach zleceń stałych i poleceń zapłaty.

Podstawowy rachunek płatniczy porównanie prowizji

PRP w poszczególnych bankach

Nazwa Banku

6 i kolejny przelew w miesiącu

6 i kolejna wypłata gotówki z bankomatów

Alior Bank

0 zł - w bankowości internetowej

8 zł w oddziale

5 zł

Bank Millennium

0 zł - w bankowości internetowej

W oddziale:

5 zł -przelew wewnętrzny

7,99 zł – przelew zewnętrzny

0 zł – w bankomatach Banku Millennium

1 zł - w bankomatach Santander Bank Polska i Planet Cash.

5 zł -w pozostałych bankomatach. 

Bank Pekao SA

0 zł - w bankowości internetowej

W oddziale:

1,99 zł -przelew wewnętrzny

6 zł – przelew zewnętrzny

0 zł - w bankomatach własnych banku

2,30% min. 5 zł - w pozostałych bankomatach

Bank Pocztowy

0 zł - w bankowości internetowej i w oddziale

0 zł - wypłata gotówki możliwa jedynie w placówkach banku oraz Poczty Polskiej

BNP Paribas

0 zł - w bankowości internetowej

6 zł w oddziale banku

5 zł

BOŚ Bank

0 zł - w bankowości internetowej

W oddziale:

6 zł -przelew wewnętrzny

8 zł – przelew zewnętrzny

0 zł

Citi Handlowy

0 zł - w bankowości internetowej

W oddziale:

12 zł  -przelew wewnętrzny

16 zł – przelew zewnętrzny

0 zł

Credit Agricole

0 zł - w bankowości internetowej

W oddziale:

10 zł - przelew krajowy

3 zł – jeśli posiadaczem rachunku jest osoba między 13 a 18 rokiem życia

5 zł – pozostali klienci

Getin Bank

0 zł - w bankowości internetowej

10 zł w oddziale

0 zł – bankomaty sieci Planet Cash

3%, min. 5 zł – pozostałe bankomaty

ING Bank Śląski

0 zł - w bankowości internetowej

9 zł w oddziale banku

0 zł – w bankomatach ING i Planet Cash

5 zł – w pozostałych bankomatach

mBank

0 zł w bankowości internetowej i w oddziale banku

0 zł - w bankomatach mBank, Euronet, Planet Cash, Santander Bank Polskai dla wypłat powyżej 100 zł w danym miesiącu

2,50 zł - w bankomatach mBank, Euronet, Planet Cash, Santander Bank Polska dla wypłat poniżej 100 zł w danym miesiącu

7 zł – w pozostałych bankomatach

Nest Bank

0 zł - w bankowości internetowej

W oddziale banku:

0 zł – przelew wewnętrzny

10 zł – przelew zewnętrzny

0 zł - w bankomatach sieci Euronet

6 zł - w pozostałych bankomatach

PKO BP

0 zł - w bankowości internetowej

W oddziale banku:

0 zł – przelew wewnętrzny

5, 99 zł – przelew zewnętrzny

0 zł - w bankomatach PKO BP

3% nie mniej niż 5 zł – w pozostałych bankomatach

Santander Bank Polska

0 zł - w bankowości internetowej

10 zł w oddziale banku

0 zł

Toyota Bank

0 zł - w bankowości internetowej

3 zł za przelew zlecony przez infolinię (bank nie prowadzi obsługi oddziałowej)

4,50 zł

Źródło: Na podstawie TOiP banków, stan na 9.05.2022 r.

Weź również pod uwagę, że niektóre usługi bankowe będą dla Ciebie całkowicie niedostępne, np. nie skorzystasz z debetu lub z linii kredytowej. Zgodnie z nową ustawą produkty kredytowe nie mogą być powiązane z podstawowym rachunkiem płatniczym.

Ponadto Twój bank może stworzyć własną listę usług i produktów, które pozostaną poza Twoim zasięgiem. Przykładowo – w Banku Millennium w ramach umowy Podstawowego Rachunku Płatniczego nie jest możliwe zakładanie lokat terminowych ani otwieranie kont oszczędnościowych czy też walutowych. Z kolei w Alior Banku dla podstawowego rachunku płatniczego niedostępne są przelewy SORBNET, przelewy natychmiastowe (Bluemedia/Express Elixir), przelewy zagraniczne/walutowe w trybie pilnym oraz ekspresowym, opcja kosztowa OUR i płatności telefonem za pomocą usług Google Pay i Apple Pay.

Jak założyć PRP?

W większości banków podstawowy rachunek płatniczy będziesz mógł otworzyć wyłącznie w oddziale banku, po złożeniu pisemnego wniosku (pobranego ze strony internetowej). W nielicznych instytucjach wniosek da się wysłać przez Internet, niemniej i tak podpisanie umowy jest możliwe jedynie w placówce.

Warto w tym miejscu dodać, że dyrektywa PAD nakłada na banki trzy istotne ograniczenia. Po pierwsze, bank musi otworzyć Ci konto w ciągu 10 dni od przyjęcia wniosku. Po drugie, powinien Ci zapewnić dostęp do konta na takich samych zasadach, jak innym klientom (tzn. w stacjonarnym oddziale i za pomocą bankowości internetowej). Po trzecie, nie będzie mógł żądać określonej kwoty miesięcznych wpływów na rachunek czy też zmusić Cię do korzystania z innych swoich produktów (np. umów ubezpieczeniowych).

Czy podstawowe konto mogą założyć również cudzoziemcy?

Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Fakt, że obcokrajowiec posiada konto osobiste za granicą, nie przeszkadza w założeniu PRP w polskim banku. Oczywiście cudzoziemiec nie może być posiadaczem indywidualnego ROR-u w żadnej polskiej instytucji bankowej.

Warto w tym miejscu dodać, że konto PRP mogą otworzyć zarówno rezydenci (czyli cudzoziemcy posiadający miejsce zamieszkania w Polsce), jak i osoby o statusie nierezydentów. W obu tych przypadkach obcokrajowiec musi przedstawić dokumenty potwierdzające jego legalny pobyt i umożliwiające weryfikację tożsamości, np. ważny paszport, kartę pobytu, pozwolenie na pracę. Dokładne informacje na temat dokumentów wymaganych przez poszczególne banki  znajdziesz  w artykule "Konto bankowe dla obcokrajowca".

Czy można jednocześnie posiadać PRP i standardowe konto osobiste?

Przepisy wyraźnie podkreślają, że PRP może założyć wyłącznie osoba, która w chwili złożenia wniosku nie posiada żadnego innego konta osobistego prowadzonego w polskich złotych. Co jednak, jeśli posiadacz podstawowego konta płatniczego zechce jednocześnie skorzystać ze standardowej oferty? Czy może np. otworzyć PRP w jednym banku, a w innym - po pewnym czasie - „normalne” konto osobiste?

To pytanie – w imieniu naszych Czytelników – zadaliśmy w kilku bankach. Z nadesłanych odpowiedzi jasno wynika, że takie rozwiązanie nie będzie możliwe. Np. Getin Bank stwierdził, że w takiej sytuacji zastrzega sobie prawo do możliwości „wypowiedzenia umowy Podstawowego Rachunku Płatniczego z dwumiesięcznym wyprzedzeniem w przypadku otwarcia innego konta, w naszym lub innym banku”. W podobnym tonie odpowiedział Bank Millennium: „Po uruchomieniu rachunku osobistego w innym banku Podstawowy Rachunek Płatniczy zostanie zamknięty. Banki mogą weryfikować, czy Klient posiada rachunki”. Identyczne stanowisko zajął ING Bank Śląski oraz kilka innych instytucji.

Reasumując, wygląda na to, że Twój bank będzie mógł sprawdzać, czy nie założyłeś rachunku także w innym banku i - po stwierdzeniu tego faktu – wykluczyć Cię z grona swoich klientów.

Rachunek podstawowy czy „zwykłe” konto?

Czy konto podstawowe może stanowić atrakcyjną alternatywę dla standardowego rachunku? Tak, o ile masz minimalne wymagania wobec konta i chcesz z niego korzystać w podstawowym zakresie. Decydując się na ROR z ograniczoną funkcjonalnością otrzymasz bezwarunkowe zwolnienie z opłat za konto i kartę oraz będziesz mógł bezpłatnie wypłacać gotówkę przy użyciu karty płatniczej z bankomatów własnych banku. Bank nie pobierze od Ciebie również prowizji za 5 przelewów w miesiącu oraz 5 wypłat z obcych bankomatów. Zwróć jednak uwagę, że jeśli z jakiś względów przekroczysz ten limit – opłaty tak czy inaczej się pojawią i „bezpłatny” w teorii rachunek zacznie generować koszty.


Oceń artykuł
0
(0 ocen)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos

Komentarze

(49)
Sortuj od najnowszych
Dodaj swój komentarz...
M
Michal
Gość

A czy można mieć rachunek podstawowy i rachunek maklerski?

Odpowiedz

M
Mikołaj
Gość

Witam. A jak jest w Hiszpanii? Szukam ale widzę tylko z opłatami na poziomie 3 euro i konieczność posiadania numeru NIE.

Odpowiedz

A
Adam
Gość

Pytanko, mam problem z załażeniem w/w konta, nie posadami już w żadnym banku nr kont ale moje dane są nadal, przez 15lat było się w 5 bankach ale twierdzą że nie mam konta ale moje dane są, czy to znaczy że muszę do tych banków podejść z wypowiedzeniem umowy skoro i tak nie mam u nich konta i wypowiedzieć wypowiedzenie o dane moje by i skasowali dane?

Czy aktywna aplikacja w pko bez rachunku i apka w alior banku walutowy i zwykle bez nr konta to tez może być blokowane?


Proszę o szczegóły jakie ważne są kroki? na tą chwile żyję bez nr konta.

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Adam

Najwidoczniej coś blokuje założenie PRP. Być może któryś ze starych rachunków nie został do końca zamknięty. Najlepiej skontaktować się z tymi bankami i upewnić, jak wygląda sytuacja.

Odpowiedz

A
Adam
Gość
@Aldona Derdziak

No właśnie nigdzie juz nie mam numeru rachunku...do wszystkich zadzwoniłem.. chyba że musze wypowiedzieć umowe o cos ale oco? w każdym banku? skoro nie mam nigdzie nr rachunku.Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Adam

Jeśli nie możesz założyć PRP, bank powinien Cię poinformować, jakie są przeszkody. A co do starych kont, może pozostały jakieś aktywne usługi, które są problemem? Najlepiej zapytać bank, w którym chciałeś założyć PRP, dlaczego było to niemożliwe.

Odpowiedz

A
Adam
Gość
@Aldona Derdziak

Niestety ani Alior ani pko nie udzieliło mi takich informacji, więc wysłałem do wszystkich banków wypowiedzenie umowy o dane osobowe tzw. też byciem zapomnianym, może to poratuje.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Adam

Według mnie, skorzystanie z możliwości "bycia zapomnianym" nie ma tu nic do rzeczy. Najwyraźniej, w którymś banku masz jakiś ROR i dlatego wnioski o podstawowy rachunek nie przechodzą.

Proponuję byś skorzystał z Centralnej Informacji o Rachunkach, o której pisaliśmy szczegółowo w tym tekście https://www.najlepszekonto.pl/jak-odnalezc-pieniadze-po-zmarlym.

W ten sposób dowiesz się, gdzie miałeś rachunki i który z nich nadal jest aktywny. Potem pozostanie Ci udać się do banku, w którym Twój ROR nadal funkcjonuje i dopełnić formalności związanych z jego zamknięciem.

Odpowiedz

M
Michał
Gość

Dzień dobry.

Interesuje mnie PRP w Szwecji. Na żadnej stronie czterech największych banków szwedzkich nie ma w ogóle takich informacji, brak też odpowiednika PRP w ich tabelach opłat i prowizji. Mówię tu bankach: SEB, czyli Skandinaviska Enskilda Banken, Handelsbanken, Nordea Bank oraz Swedbank. Jak Podstawowy Rachunek Płatniczy będzie się w ogóle nazywać po szwedzku, ewentualnie po angielsku? Nadmieniam, że na każdej stronie bodajże każdego z tych banków jest możliwość pełnej obsługi zarówno w języku szwedzkim, jak i w angielskim. Jeżeli to możliwe, to bardzo byłbym wdzięczny za informację.

Z góry dziękuję i pozdrawiam

Odpowiedz

Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych
@Michał

Dzień dobry! Może spytać Pan o " basic payment account" lub rachunek wprowadzony na mocy "Directive 2014/92/EU of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on the comparability of fees related to payment accounts, payment account switching and access to payment accounts with basic features", paragraf 44 i 45. Tu ma Pan szwedzką wersję tego dokumentu - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0092&from=EN  - może warto ją pokazać pracownikowi banku i dopytać o nazwę :-) W kilku krajach Europy takie konto bywa określane jako "rachunek z podstawowymi usługami" - być może tak właśnie jest w Szwecji, a w takim przypadku konto nazywa się "grundläggande funktioner".Odpowiedz

M
Michał
Gość
@Beata Szymańska

Bardzo dziękuję za odpowiedź

Odpowiedz

M
Marian
Gość

Mam założony PRP. Czy zakładając firmowe konto na JDG zostanie mi wypowiedziana umowa PRP? A jeżeli tak, to jak wygląda proces weryfikacji czy mam konto w innym banku? Dajmy na to, że założę sobie konto firmowe gdzie indziej. Jak duża jest szansa, że bank w ktorym prowadze PRP się o tym dowie?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Marian

Zacznę od końca: bank może bez trudu zweryfikować, czy wnioskujący o PRP ma już konto w innym banku. Umożliwia to centralna informacja o rachunkach. Zawarte w niej informacje o posiadaniu przez klienta innych ROR-ów stanowią podstawę do podjęcia stosownych działań.

W momencie, gdy założysz konto firmowe, nie powinny Cię spotkać żadne kłopoty związane z PRP. Jak się dowiedziałem w Komisji Nadzoru Finansowego, za dopuszczalną i zgodną z Ustawą o usługach płatniczych należy uznać sytuację, że ta sama osoba fizyczna jako przedsiębiorca posiada rachunek w banku dla przedsiębiorców i jednocześnie jako konsument posiada jeden (na terytorium RP) rachunek podstawowy.

Odpowiedz

A
Adam
Gość

Czy osoba figurująca jako współposiadacz konta (dopisana jako dodatkowa osoba do posiadacza - mbank) może założyć PRP ?

Odpowiedz

Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych
@Adam

Niestety, nie. Jeśli jesteś współposiadaczem rachunku osobistego, to w praktyce oznacza, że masz już konto :-)) A PRP jest przeznaczone wyłącznie dla osób, które nie korzystają z żadnego rachunku rozliczeniowo-oszczędnościowego.

Odpowiedz

A
Ala
Gość

Szkoda, że autor informacji o bezpłatnym podstawowym rachunku bankowym, nie podaje podstawy prawnej.

Szukałam możliwości założenia sobie takiego konta, ale w żadnym banku, z którym się kontaktowałam, nie dano mi takiej możliwości. Zawsze odpowiedź była jedna "my takich kont nie prowadzimy". Do kogo można się zwrócić ze skargą???

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Ala

Na wstępie artykułu, zaraz pod 7 punktami spisu treści, jest wspomniane, że obowiązek prowadzenia Podstawowego Rachunku Płatniczego (PRP) wynika z unijnej dyrektywy PAD, która została implementowana (wdrożona) do polskiego systemu prawnego w 2016 r. Znalazło to odzwierciedlenie w nowelizacji ustawy o usługach płatniczych.

Trudno mi uwierzyć, by uzyskała Pani odpowiedź, że jakiś bank nie prowadzi Podstawowego Rachunku Płatniczego (PRP), być może doradca zrozumiał, że pyta Pani po prostu o bezpłatny rachunek. Posiadanie w ofercie PRP jest obowiązkowe, banki dostosowały się do tego wymogu i takowe rachunki widnieją w ich tabelach opłat i prowizji.

Gdyby jednak, któraś z instytucji finansowych nie prowadziła PRP, to fakt ten należy zgłosić do Rzecznika Finansowego, www.rf.gov.pl

Odpowiedz

S
Stefan
Gość

Chciałbym założyć PRP we Francji ale tam nie mieszkam. Jestem obywatelem Polski. Czy jest taka możliwość oraz jak nazywa się odpowiednik PRP we Francji?

Odpowiedz

D
dociekliwa
Gość
@Stefan

Według tłumacza to będzie coś w stylu "compte de paiement de base". Możesz założyć takie konto we Francji.

Odpowiedz

A
Anna
Gość

Jeżeli konto PRP dotyczy całej Unii, to jak się nazywa odpowiednik konta PRP we Włoszech?

Odpowiedz

Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych
@Anna

Conto di base. Możesz je założyć np. w tym banku: https://www.popso.it/prodotti-servizi/privati-conto-corrente/conto-di-baseOdpowiedz

A
Anna
Gość
@Anna

Bardzo dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam serdecznie, Anna.

Odpowiedz

K
Karolina
Gość

Czy współwłaściciel konta musi spełniać te same warunki, które spełnia osoba zakładająca konto? tj. o nieposiadaniu rachunku w innym banku? czy współwłaściciel może mieć?

Odpowiedz

Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych
@Karolina

Niestety, podstawowy rachunek płatniczy może być prowadzony tylko na rzecz jednego posiadacza ?

Odpowiedz

P
Paweł
Gość

Wiem że moje pytanie może być trudne

Skoro dyrektywa PAD jest unijna, to czy podobne rozwiązanie istnieje np. w Niemczech?

chodzi mi o założenie konta osobistego PRP na warunkach podobnych tak jak w Polsce, oraz czy można mieć np. jeden rachunek w Polsce PRP w złotówkach a drugi w Niemczech PRP w euro?

Odpowiedz

Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych
@Paweł

Odpowiedź na oba pytania jest twierdząca :-) Niemieckim odpowiednikiem Podstawowego Rachunku Płatniczego jest Kostenloses Basiskonto (lub Basiszahlungskonto). Możesz również otworzyć PRP mając dowolne konto w innym kraju. Wykluczenie obejmuje wyłącznie rachunki prowadzone w polskich złotych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Odpowiedz

O
Orest
Gość
@Beata Szymańska

A co z Fintechami Revolut Dipocet Monese i bunq jak się ma fintechy to też nie można założyć prp?

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Orest

Teoretycznie fintechy nie są przeszkodą, jednak problem pojawia się w momencie zasilenia rachunku. Aby korzystać np. z Revoluta, powinieneś na początku podpiąć kartę płatniczą, czyli posiadać konto w banku, a jeśli takie posiadasz, nie założysz PRP.

Odpowiedz

P
Paweł
Gość
@Orest

W fintechach nie jesteś faktycznym posiadaczem rachunku więc to się nie liczy

z wyłączeniem n26 bo n26 jest fizycznym bankiem niemieckim


Odpowiedz

P
Paweł
Gość
@Aldona Derdziak

Istnieją karty które nie są obowiązane umową ramową prowadzenia ROR


np. prepaid w ING albo w Millennium - do karty tworzone jest specjalne konto techniczne którego właścicielem jest bank


czy chociażby karta do Kantoru Walutowego Alior Banku

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Paweł

Sprawdzałeś, czy takimi kartami da się zasilić np. Revoluta?

Odpowiedz

P
Paweł
Gość
@Aldona Derdziak

ING MasterCard Prepaid tak, normalnie doładowanie Revoluta przechodzi bezproblemowo


Karta Kantoru Walutowego Alior Banku też normalnie przechodzi bez zarzutu


Prepaid Millennium nie testowałem
Karty są obciążane jak zwykła płatność internetowa
A teraz ciekawostka binchecker wskazuje moją kartę ING Prepaid MasterCard jako "Debit USA" (BIN:535817) a nie jako "Prepaid" :D

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Paweł

Dzięki za informację :)

Odpowiedz

M
Mewa
Gość

Czy taki darmowy rachunek może założyć nastolatek?

Odpowiedz

Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych
@Mewa

To zależy wyłącznie od banku. Np. w Aliorze i Credit Agricole nie będziesz miał z tym żadnego problemu, a w mBanku PRP jest tylko dla osób dorosłych :-)


Odpowiedz

O
Okasana
Gość

Czy osoba z poza Polski może tu otworzyć takie darmowe konto?

Odpowiedz

Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych
@Okasana

Rozumiem, że pytasz o nierezydenta, czyli osobę, która przebywa w Polsce, ale ma miejsce zamieszkania za granicą? W tym przypadku, niestety, trudno o jednoznaczną odpowiedź, bo to zależy od konkretnego banku. Są instytucje, które w ogóle nie prowadzą kont dla nierezydentów, a inne w teorii tak, ale w praktyce niechętnie. Tak więc musisz spytać w banku :-)

Odpowiedz

M
misza
Gość

A czy mając zwykły rachunek mogę zmienić go na PRP zachowując nr konta ?

Odpowiedz

Redakcja Moneteo
Redakcja Moneteo
@misza

Niestety, nie będzie to możliwe. PRP może otworzyć tylko osoba nieposiadająca zwykłego rachunku osobistego w jakimkolwiek banku.

Odpowiedz

A
Ania
Gość

Czy płatność kartą też jest ograniczona? 5 płatności za darmo, a za każde kolejne pobierana opłata?

Odpowiedz

Redakcja Moneteo
Redakcja Moneteo
@Ania

Nie, płatności kartą można dokonywać bez ograniczeń. Banki limitują tylko liczbę bezpłatnych wypłat z obcych bankomatów.

Odpowiedz

Z
zdzislaw
Gość

Czy karta tego rachunku mozna placic w sklepach? Bo w SGB oferuja tez konto za zlotowke,czy przy tak malej oplacie to byloby atrakcyniejsze niz calkowicie bezplatny ?

Odpowiedz

Redakcja Moneteo
Redakcja Moneteo
@zdzislaw

Tak, taką kartą można płacić w sklepach. Co do samego rachunku, to wybór należy już do klienta, czasem standardowe konto danego banku jest korzystniejsze niż PRP, zatem już od nas zależy, z czego chcemy korzystać.

Odpowiedz

G
Gość
Gość

Czy można mieć jednocześnie lokatę bez konta i Podstawowy Rachunek Płatniczy?

Odpowiedz

Redakcja Moneteo
Redakcja Moneteo
@Gość

W przepisach nie ma wzmianki, aby nie można było otworzyć PRP w takiej sytuacji. Skontaktujemy się z bankami i odpiszemy, co udało nam się ustalić.

Odpowiedz

L
lokator
Gość
@najlepszekonto.pl

i co udało się ustalić w tym temacie?

Odpowiedz

Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych
@lokator

Potwierdziliśmy, że można ?

Odpowiedz

R
ronso
Gość

A co w sytuacji, gdy założę podstawowy rachunek płatniczy a po jakim czasie otworzę inne konto? Czy w takim przypadku ten pierwszy rachunek zostanie automatycznie zamknięty? :D

Odpowiedz

Redakcja Moneteo
Redakcja Moneteo
@ronso

Przepisy zależą tu od konkretnego banku, jednak z naszych informacji wynika, że banki będą mogły wtedy wypowiedzieć umowę o PRP.

Odpowiedz