Ubezpieczenie karty płatniczej. Czy opłaca się je wykupić?

Beata Szymańska
Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych
Beata Szymańska
Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych

139 publikacji 147 komentarzy

W Moneteo specjalizuje się w analizowaniu produktów dedykowanych klientom firmowym oraz w tekstach poradnikowych przeznaczonych dla bankowych nowicjuszy. Oprócz tego zajmuje się aktualizacją danych i zmianami w bankowych ofertach.


Ubezpieczenie karty płatniczej. Czy opłaca się je wykupić?
Spis treści

Wypadki losowe nie omijają nikogo. Może więc się zdarzyć, że nasza karta zniknie wraz z ukradzionym portfelem, a w chwilę później z konta znikną nasze oszczędności. Co gorsza, rachunek zostanie opróżniony przez złodzieja, zanim zdążymy zastrzec kartę. Czy w takiej sytuacji bank zwróci nam utracone środki? Jakie są prawne konsekwencje tzw. nieautoryzowanych transakcji?

Co prawda, przed skutkami bezprawnych transakcji dokonanych przez złodzieja za pomocą skradzionej bądź utraconej karty chroni nas ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych, jednak zakres tej ochrony jest ograniczony. Jeden z zapisów ustawy mówi bowiem o tym, że odpowiedzialność finansowa za nieuprawnione użycie karty jest dzielona między bank a pechowego klienta.

W przypadku nieautoryzowanych transakcji wykonanych PRZED zastrzeżeniem karty bank odpowiada wyłącznie za transakcje powyżej 50 euro (aktualnie jest to ok. 226 zł). Jeżeli więc złodziej ukradnie nam z konta mniej niż 50 euro, nie możemy liczyć na żadną rekompensatę. Natomiast jeżeli z rachunku zniknie większa kwota – bank odda nam nadwyżkę ponad 50 euro. Reasumując, zgodnie z ustawą bank nie musi nam zwracać wszystkich utraconych pieniędzy, a wspomniane wyżej 50 euro stanowi „nasz wkład własny w szkodę”.

Pamiętajmy też, że zasady te nie obowiązują, jeżeli do nieautoryzowanej płatności doszło z naszej winy (np. nie chroniliśmy dostatecznie kodu PIN lub zbyt długo zwlekaliśmy ze zgłoszeniem kradzieży). Kiedy bank udowodni nam „rażące niedbalstwo”, nie odda nam z powrotem nawet złotówki.

Ubezpieczenie karty – pomoc dla klienta

Ponieważ wspomniana ustawa nie gwarantuje zwrotu wszystkich naszych środków, niektóre banki wprowadziły do swojej oferty dodatkową usługę – ubezpieczenie karty płatniczej. Z tej formy ochrony mogą skorzystać klienci Getin Banku, Santander Bank Polska, Banku Millennium oraz ING Banku Śląskiego. Podstawowy zakres polisy obejmuje następujące zdarzenia:

 1. Utratę środków z konta będącą skutkiem nieautoryzowanych transakcji dokonanych przez inną osobę, która weszła w posiadanie naszego plastiku. W przypadku tego ryzyka maksymalna kwota odszkodowania wypłacona przez towarzystwo ubezpieczeniowe stanowi równowartość 50 euro (jak już wiemy, zgodnie z ustawą nadwyżkę ponad tę kwotę muszą zwrócić nam banki). Jeśli więc posiadamy ubezpieczenie karty, możemy odzyskać wszystkie ukradzione pieniądze.
 2. Utratę gotówki wypłaconej z bankomatu przez złodzieja dysponującego skradzioną lub podrobioną kartą bądź też gotówki wypłaconej osobiście przez właściciela karty, który „został zmuszony groźbą do podjęcia pieniędzy bądź też stracił wypłacone środki w wyniku rabunku”. Suma odszkodowania różni się w zależności od banku – przeciętnie jest to od 1000 do 2000 zł.

Pamiętaj! Jeśli nie masz ubezpieczenia karty i zostaniesz obrabowany z pieniędzy wypłaconych z bankomatu – nikt nie zrekompensuje Ci tej straty. Na mocy ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych banki odpowiadają tylko i wyłącznie za nieuprawnione transakcje bezgotówkowe przeprowadzone kartą!

Ubezpieczenie ubezpieczeniu nierówne

Warto jednak podkreślić, że zakres ochrony karty może się znacznie różnić w zależności od umowy, którą bank zawarł z ubezpieczycielem. Niektóre banki proponują bardziej rozbudowany pakiet ubezpieczeń, obejmujący np. zwrot kosztów wydania nowych dokumentów, zakupu nowego portfela lub kosztów wydania nowej karty.

Niekiedy również w ramach pakietu możemy skorzystać z ubezpieczenia towaru, za który zapłaciliśmy kartą debetową. Decydując się na tę opcję, otrzymujemy gwarancję zwrotu pieniędzy, gdyby kupiony przez nas przedmiot został zniszczony lub zaginął. Warto jednak pamiętać, że w tym przypadku umowa ubezpieczeniowa zawiera szereg wyłączeń i z reguły nie obejmuje takich zakupów, jak żywność, samochody czy towary kolekcjonerskie.

Innym ciekawym rodzajem ubezpieczenia obejmującego karty płatnicze jest gwarancja najniższej ceny. Polega ona na tym, że ubezpieczyciel zwraca różnicę pomiędzy ceną zakupionego przez nas towaru a najniższą ceną produktu tej samej marki i modelu dostępną u innych sprzedawców. Aby uzyskać zwrot pieniędzy, musimy jednak udowodnić, że taka różnica faktycznie istniała (np. poprzez wskazanie konkretnej informacji w cenniku firmy, reklamie sklepowej bądź ogłoszeniu w prasie). Niestety, taką opcję znajdziemy tylko w Banku Millennium, pozostałe instytucje nie oferują tej formy ochrony.

Zakres ochrony w bankach oferujących ubezpieczenie karty
Bank Zakres ochrony
Bank Millennium
 1. Nieuprawnione użycie karty - w wyniku rabunku, kradzieży albo zgubienia - 50 euro.
 2. Utrata środków pieniężnych na skutek rabunku gotówki pobranej z bankomatu lub terminala POS (w ciągu 12 godzin w Polsce albo 24 godzin zagranicą od jej pobrania). W zależności od rodzaju karty: 1000 zł, 2000 zł albo 5000 zł.
 3. Koszt wymiany dokumentów, karty, portfela.
 4. Ubezpieczenie zakupionego towaru – obejmuje kradzież /zgubienie /uszkodzenie towaru kupionego za pomocą karty do 30 lub 60 dnia od daty dokonania zakupu. W zależności od rodzaju karty 1000 zł albo 2000 zł.
 5. Ubezpieczenie gwarancji najniższej ceny - jeśli w okresie 30 dni od dokonania zakupu klient znajdzie produkt po niższej cenie, ubezpieczyciel pokryje różnicę (w zależności od segmentu karty) - do kwoty 500 zł albo 1000 zł.
Getin Bank
 1. Nieuprawnione użycie karty – 50 euro.
 2. Utrata gotówki pobranej z bankomatu – maks. 6000 zł.
 3. Ubezpieczenie utraty rzeczy osobistych: zwrot kosztów zakupu nowego portfela – 200 zł, nowej torebki/torby lub teczki – 300 zł, zwrot gotówki znajdującej się w portfelu – 500 zł.


Ponadto w ramach pakietu „Ochrona Karty” dostępne są również inne opcje (np. OC lub utrata/uszkodzenie zakupów).

ING Bank Śląski
 1. Nieuprawnione użycie karty w wyniku rabunku, kradzieży albo zgubienia - 50 euro.
 2. Ubezpieczenie gotówki pobranej z bankomatu i w ramach usługi cashback - maks. 3000 zł.
 3. Koszt wymiany portfela, portmonetki, torebki, teczki, dokumentów oraz kart płatniczych wydanych przez bank – maks. 500 zł.
 4. Ubezpieczenia zakupów w Internecie dokonanych przy użyciu karty lub Blika - 5 000 zł.


Istnieje możliwość wykupienia bardziej rozbudowanych wariantów oferujących np. OC, ubezpieczenie rzeczy osobistych lub ubezpieczenie telefonu.

Santander Bank Polska

Uwaga! Ubezpieczenie obejmuje wyłącznie karty kredytowe!

 1. Nieuprawnione użycie karty - 50 euro.
 2. Utrata środków pieniężnych w przypadku utraty gotówki wypłaconej z bankomatu, terminalu POS lub w kasie banku przy użyciu karty płatniczej. Kwota odszkodowania zależy od rodzaju karty.
 3. Koszt wymiany: dokumentów, karty, portfela – maks. 600 zł.
 4. Ubezpieczenie zakupionego towaru - obejmuje utratę, uszkodzenie lub zniszczenie towarów zakupionych przy użyciu karty w ciągu 30 dni od daty zakupu. Kwota odszkodowania zależy od rodzaju karty.
Opracowanie własne. Stan na kwiecień 2020.

Jak skorzystać z ubezpieczenia?

Jeśli dojdziemy do wniosku, że ubezpieczenie karty może nam się przydać, musimy samodzielnie aktywować tę usługę. Warto jednak wiedzieć, że w zależności od banku kupno polisy przebiegnie w nieco inny sposób. Przykładowo, w Santander Bank Polska ubezpieczenie zamówimy telefonicznie, a w ING – w bankowości internetowej. W pozostałych bankach możemy wystąpić o polisę podczas telefonicznej rozmowy z doradcą lub podczas wizyty w oddziale.

Trzeba również zaznaczyć, że aktywacja usługi wcale nie oznacza, że ochrona karty zacznie działać błyskawicznie i już następnego dnia po podpisaniu umowy będziemy mogli liczyć na odszkodowanie (gdyby w tym czasie doszło do kradzieży plastiku). Okazuje się, że jeśli złożymy wniosek do 4 dnia danego miesiąca, tzw. „okres odpowiedzialności ubezpieczyciela” zacznie się dopiero w następnym miesiącu. Natomiast w przypadku, gdy wykupimy polisę po tym terminie, czyli między piątym a ostatnim dniem miesiąca, karta zostanie objęta ochroną jeszcze później (w pierwszym dniu drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym został złożony wniosek).

Ponadto ubezpieczenie będzie działać tylko wtedy, gdy będziemy opłacali składki. Na szczęście, nie musimy sami pamiętać o tym obowiązku, bo opłata automatycznie pobierana jest z naszego konta w terminie wskazanym we wniosku. Najczęściej termin zapłaty składki przypada na piąty dzień miesiąca, choć w niektórych bankach wyznaczone są również dodatkowe dni poboru. To rozwiązanie pozwala uniknąć sytuacji, w której ze względu na brak środków na koncie składka nie zostałaby opłacona (a w efekcie – ubezpieczenie przestałoby działać).

Pamiętajmy więc o tym, że jeśli chcemy korzystać z ochrony karty, musimy w dniu pobrania opłaty posiadać na rachunku odpowiednią kwotę. Na szczęście są to niewielkie sumy, co pokazuje nasza tabela.

Opłaty w bankach oferujących ubezpieczenie karty

Bank

Wysokość składki

Bank Millennium

2,99 zł / miesiąc - ubezpieczenie dostępne w ramach usługi „Bezpieczna Karta”.

Getin Bank

3 zł / miesiąc – ubezpieczenie w ramach usługi “Pakiet Ochrona Karty”

ING Bank Śląski

W zależności od wybranego wariantu opłata za ubezpieczenie karty wynosi:

 • 3 zł / miesiąc – wariant 1;
 • 6 zł / miesiąc – wariant 2;
 • 12 zł / miesiąc – wariant 3.

Santander Bank Polska

Ubezpieczenie oferowane w ramach usługi „Bezpieczna karta”, pakiet „Komfort”.

 • 2,95 zł dla kart: Karta kredytowa 1|2|3, Karta kredytowa na start, Karta Visa Silver "Akcja Pajacyk", Karta MasterCard Silver;
 • 4,60 zł dla karty kredytowej MasterCard

Kto tak naprawdę nas ubezpiecza – bank czy towarzystwo ubezpieczeniowe?

Chociaż banki proponują klientom ubezpieczenie karty i pobierają opłatę za tę usługę, de facto pełnią jedynie rolę pośrednika. Za ochronę naszej karty odpowiada towarzystwo ubezpieczeniowe (TU), z którym dany bank podpisał umowę. Istnieją dwa warianty umowy między TU a bankiem:

 1. Bank pełni wyłącznie rolę agenta ubezpieczeniowego, działającego na rzecz i w imieniu ubezpieczyciela. Proponuje swoim klientom polisy i pośredniczy w przekazaniu składek, jednak na tym jego rola się kończy. Właściciel karty zawiera umowę bezpośrednio z ubezpieczycielem i otrzymuje od niego indywidualną polisę. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku wszystkich innych agentów bank od każdego sprzedanego ubezpieczenia otrzymuje od TU prowizję.
 2. Bank pełni rolę ubezpieczającego – w tym przypadku bank zawiera na rzecz posiadaczy kart debetowych umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym i otrzymuje tzw. polisę generalną (jest więc nie pośrednikiem, a stroną umowy). To rozwiązanie przypomina ubezpieczenie grupowe – bank w imieniu swoich klientów negocjuje warunki (ustala listę zdarzeń objętych odpowiedzialnością, sumy ubezpieczenia, wyłączenia odpowiedzialności i wysokość składki), a następnie oferuje ubezpieczenie właścicielom kart i dolicza do niego swoją prowizję.

Zgodnie z wprowadzoną w marcu 2015 r. rekomendacją Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczącą dobrych praktyk w zakresie bancassurance (bankowość ubezpieczeniowa, Rekomendacja U), bank powinien jednoznacznie wskazywać klientowi, czy występuje w roli pośrednika ubezpieczeniowego, czy w roli ubezpieczającego. Musi również podać nazwę firmy ubezpieczeniowej, z którą podpisał umowę (tego typu informacja powinna być zamieszczona na stronie banku oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia). Aktualnie Getin Bank pełni rolę pośrednika dla TU Europa S.A., Santander Bank Polska współpracuje z Towarzystwem Ubezpieczeń Santander Aviva, a Bank Millennium i ING Bank Śląski z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń.

Zgłoszenie szkody – o czym należy pamiętać

Musimy mieć świadomość, że uzyskanie odszkodowania zależy od tego, czy dopełniliśmy wszystkich formalności wymienionych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia karty płatniczej. Typowa procedura związana ze zgłoszeniem nieautoryzowanej transakcji lub kradzieży gotówki pobranej z bankomatu obejmuje następujące czynności:

 1. Niezwłoczne poinformowanie banku o zaistniałym zdarzeniu oraz zastrzeżenie karty.
 2. Zgłoszenie zdarzenia na policji – w zależności od ubezpieczyciela musimy to uczynić w ściśle określonym czasie. Musimy również pamiętać o dokumencie poświadczającym zgłoszenie. Dokument powinien zawierać opis zdarzenia oraz wysokość poniesionej przez nas straty.
 3. Jak najszybszy kontakt z ubezpieczycielem (także i w tym przypadku mogą nas obowiązywać ściśle określone terminy). Numer telefonu znajdziemy w umowie polisy i na stronie banku.
 4. Skompletowanie dokumentów umożliwiających oszacowanie straty. W zależności od ubezpieczyciela możemy być proszeni o następujące dowody:
  1. potwierdzony przez bank wyciąg z konta, zawierający nieautoryzowane transakcje z określeniem ich wysokości oraz dnia i godziny ich dokonania;
  2. zaświadczenie z banku dokumentujące datę i godzinę zastrzeżenia karty lub zablokowania konta bankowego;
  3. w przypadku kradzieży środków w wyniku rabunku - załączenie dowodu wypłaty gotówki z bankomatu;
  4. sporządzony przez poszkodowanego pisemny opis zdarzenia.

Pamiętaj! Niekompletna dokumentacja czy zignorowanie obowiązujących terminów mogą Ci znacznie utrudnić (lub wręcz uniemożliwić) otrzymanie pieniędzy z tytułu ubezpieczenia karty. Warto więc sprawdzić w regulaminie banku oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, jakie formalności są wymagane podczas zgłaszania szkody.

Kiedy ubezpieczenie karty może nam się przydać?

Na pewno warto skorzystać z ubezpieczenia karty, jeżeli często wypłacamy z bankomatu duże kwoty. Kiedy w takiej sytuacji padniemy ofiarą rozboju, nikt nie zwróci nam straconych pieniędzy (chyba że policji uda się złapać sprawcę kradzieży, a sąd zobowiąże go do wypłaty rekompensaty – to zaś w praktyce zdarza się bardzo rzadko). Ubezpieczenie karty jest więc gwarancją, że odzyskamy przynajmniej część zrabowanych środków.

Ubezpieczenie karty jest też dobrą opcją, kiedy wybieramy się za granicę i zamierzamy często posługiwać się kartą. Trzeba mieć świadomość, że podczas pobytu w wakacyjnych kurortach łatwo możemy stać się łupem złodziei (ich metody działania opisaliśmy w artykule “Jak bezpiecznie korzystać z karty płatniczej?”). Lepiej więc przygotować się na taką ewentualność i – przynajmniej na czas wyjazdu – wykupić polisę.

Warto też zdecydować się na zakup dodatkowego ubezpieczenia, jeśli często robimy zakupy w sieci. Mamy wówczas szansę, że w przypadku zniszczenia lub kradzieży towaru ubezpieczyciel pokryje nam stratę.

Czy warto ubezpieczyć kartę płatniczą? Komentarz redakcji

W bankach proponujących ubezpieczenie karty koszt tej usługi oscyluje w granicach 3 zł miesięcznie. W ciągu roku wydamy więc na ochronę około 36 złotych, co nie jest zbytnio wygórowaną kwotą

W zamian za to możemy odzyskać tę część ukradzionych pieniędzy, które stanowią nasz „wkład własny w szkodę” i za które nie otrzymamy od banku żadnej rekompensaty. Dodatkowo ubezpieczyciel oferuje pokrycie strat poniesionych w wyniku rabunku gotówki podjętej w bankomacie – standardowo jest to kwota od 1000 do 2000 zł. W niektórych bankach w ramach ubezpieczenia możemy również liczyć na zwrot kosztów wydania nowych dokumentów, gwarancję najniższej ceny czy też odszkodowanie za zgubiony lub zniszczony towar zakupiony przy użyciu karty.

Warto jednak podkreślić, że wypłata odszkodowania będzie miała miejsce tylko wtedy, gdy spełnimy wszystkie wymogi zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Należy więc przed wykupieniem polisy chroniącej kartę dokładnie zapoznać się z tym dokumentem, a następnie ocenić, na ile jego zapisy są dla nas korzystne.


Oceń artykuł
0
(0 ocen)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos

Komentarze

(0)
Dodaj swój komentarz...
Nie ma jeszcze komentarzy
Skomentuj jako pierwszy