Wróć

Ubezpieczenia szkolne NNW

Beata Szymańska
Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych
Beata Szymańska
Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych

136 publikacji 148 komentarzy

W Moneteo specjalizuje się w analizowaniu produktów dedykowanych klientom firmowym oraz w tekstach poradnikowych przeznaczonych dla bankowych nowicjuszy. Oprócz tego zajmuje się aktualizacją danych i zmianami w bankowych ofertach.


4 komentarze
Ubezpieczenia szkolne NNW
Spis treści
Pokaż więcej

Czym jest ubezpieczenie szkolne?

W swoim podstawowym wariancie NNW szkolne zapewnia wypłatę odszkodowania w razie wystąpienia określonego urazu lub śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, jednak z reguły da się je rozszerzyć o dodatkowe opcje ochronne (ich opis znajdziesz w dalszej części tekstu).

Polisa może mieć formę ubezpieczenia grupowego lub indywidualnego. W pierwszym przypadku ubezpieczyciel podpisuje umowę z placówką oświatową, ta zaś proponuje rodzicom wykupienie polisy. Jej zakres jest taki sam dla wszystkich osób odprowadzających składkę, nie da się więc dopasować ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb konkretnego dziecka. Bywa też, że ubezpieczenie grupowe wiąże się z szerokim spektrum wyłączeń odpowiedzialności i krótszym okresem ochronnym (ograniczonym do 10 miesięcy).

Ubezpieczenie szkolne możemy również wykupić indywidualnie. W tej opcji umowę zawieramy bezpośrednio z wybranym ubezpieczycielem i to od nas zależy, jakie zdarzenia będą objęte ochroną. Często też w ramach jednej polisy możemy ubezpieczyć większą liczbę dzieci.

Czy ubezpieczenie szkolne obejmuje czas spędzany poza szkołą i wakacje?

Znakomita większość ubezpieczycieli oferuje polisy z 12-miesięcznym okresem ochronnym, obejmującym rok szkolny oraz okres wakacji. Ubezpieczenie zapewnia również ochronę w czasie pobytu dziecka poza szkołą. Jeśli więc nasza pociecha dozna urazu w domu, podczas zabawy na podwórku lub szkolnej wycieczki, mamy pełne prawo ubiegać się o odszkodowanie.

Ubezpieczenia szkolne dla dziecka - zakres ochrony

Warto zaznaczyć, że niemal wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe posiadają w swojej ofercie kilka wariantów tego świadczenia. Podstawowa polisa ma formę jednorazowego odszkodowania wypłacanego w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci dziecka, jednak z reguły można ją rozszerzyć o następujące opcje:

 • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji,
 • transport medyczny z miejsca wypadku,
 • wsparcie finansowe w razie hospitalizacji będącej skutkiem nieszczęśliwego wypadku,
 • refundację wydatków na leki,
 • koszt zakupu lub naprawy przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (np. okularów),
 • pomoc psychologiczną,
 • zasiłek dzienny w przypadku długoterminowej przerwy w nauce.

Ochrona może też obejmować pogryzienie przez zwierzęta, ukąszenie przez węża lub szerszenia, pokrycie kosztów wizyty lekarskiej związanej z usunięciem kleszcza, wyczynowe uprawianie sportu, refundacja operacji plastycznych i odbudowy stomatologicznej, a nawet ubezpieczenie przed hejtem w internecie. Niektórzy ubezpieczyciele oferują tak nietypowe rozszerzenia, jak refundacja kosztów organizacji imprezy urodzinowej lub zwrot wydatków na poszukiwania dziecka po zaginięciu (koszty dotyczą m.in. wynajęcia detektywa, wydrukowania ulotek, zamieszczenia ogłoszenia w mediach drukowanych itp.).

Reasumując - to, na jaki zakres ochrony się zdecydujemy, zależy wyłącznie od nas. Wybór ofert jest na tyle duży, że bez większego trudu znajdziemy NNW szkolne dopasowane do indywidualnych potrzeb pociechy.

Ile kosztuje ubezpieczenie szkolne?

Koszt ubezpieczenia szkolnego dla dzieci i młodzieży zależy od kilku czynników. Największy wpływ na cenę ma suma ubezpieczenia oraz zakres ochrony (im więcej usług oferuje dany wariant, tym składka jest wyższa). Cena polisy może też się różnić w zależności od tego, czy wybierzemy ubezpieczenie indywidualne, czy grupowe.

Wszystko to sprawia, że dostępne na rynku polisy szkolne są pod względem cenowym mocno zróżnicowane. Możemy zdecydować się na ubezpieczenie ze składką w wysokości 30 zł lub wybrać polisę, w której opłata wynosi ponad 200 zł.

Ubezpieczenie szkolne - czy warto je wykupić?

Naszym zdaniem warto, jednak powinna być to dobrze przemyślana decyzja. Pamiętajmy, że zakres polisy NWW nie jest uregulowany w ustawie, tak więc w wielu aspektach ubezpieczyciel może dowolnie kształtować treść umowy, zwłaszcza w zakresie tzw. wyłączeń od odpowiedzialności. Mówiąc prościej - każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma swoją własną listę sytuacji, w przypadku których ma prawo do odmowy wypłaty świadczenia. Przykładowo - pobyt dziecka w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego będzie się wiązał z wypłatą odszkodowania, jeżeli jednak dojdzie do niego w efekcie bójki lub "udziału ubezpieczonego w zajęciach zwiększonego ryzyka utraty życia lub zdrowia" (np. podczas letniej szkoły survivalu), to ubezpieczyciel odmówi wypłaty. Kolejny przykład - polisa może okazać się bezużyteczna, jeżeli uszczerbek na zdrowiu dziecka będzie efektem samookaleczenia, próby samobójczej bądź przewlekłej choroby zdiagnozowanej przed przystąpieniem do ubezpieczenia. Może się również zdarzyć, że wycieczka szkolna do Pragi, podczas której nasze dziecko złamie nogę, nie jest objęta ochroną, ponieważ wykupiona przez nas polisa działa wyłącznie na terenie Polski.

Miejmy też świadomość, że w przypadku trwałych urazów odniesionych wskutek nieszczęśliwego wypadku wysokość odszkodowania jest obliczana na podstawie sumy ubezpieczenia oraz wcześniej przygotowanych taryfikatorów (czyli tabel wyrażających w procentach uszczerbek na zdrowiu powstały w efekcie określonego urazu). Przykładowo - złamanie "kości śródstopia z leczeniem zachowawczym" jest kwalifikowane przez jednego z ubezpieczycieli jako jednoprocentowy deficyt zdrowotny. W praktyce oznacza to, że przy sumie ubezpieczenia wynoszącej 10 tys. zł możemy liczyć na odszkodowanie w wysokości zaledwie 100 zł, natomiast decydując się na polisę z sumą wynoszącą 50 tys. zł, otrzymamy od TU kwotę 500 zł.

Dlatego jeśli chcemy, by świadczenie wypłacane w razie nieszczęśliwego zdarzenia faktycznie pokryło koszty związane z wypadkiem dziecka, zadbajmy o odpowiednią wysokość sumy ubezpieczeniowej i koniecznie zapoznajmy się z listą wyłączeń (najczęściej znajdziemy ją w załączniku dodanym do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia).

Ubezpieczenie szkolne ucznia - przykładowe oferty

PZU

W PZU możemy skorzystać z dwóch opcji polisy. Pierwszą z nich jest "PZU NNW Szkolne" gwarantujące ochronę w przypadku najczęstszych wypadków i zdarzeń, które mogą przydarzyć się dziecku. W tym wariancie możemy liczyć na zwrot kosztów leczenia (operacji, rehabilitacji, lekarstw, odbudowy stomatologicznej zębów stałych) oraz wysokie wypłaty w razie śmierci rodzica lub dziecka. Alternatywnym rozwiązaniem jest "PZU NNW Edukacja", oferowana w wersji indywidualnej lub grupowej. To ubezpieczenie działa 365 dni w roku i jest dedykowane dzieciom w różnym wieku - od noworodków po uczniów szkół ponadpodstawowych. Polisa obejmuje również ochronę w ramach pakietu Assistance. Zapewnia on:

 • pomoc medyczną, np. domowe wizyty lekarza i pielęgniarki, wsparcie psychologa,
 • domową opiekę po pobycie w szpitalu,
 • transport medyczny,
 • dostęp do infolinii medycznej,
 • dostawę drobnego sprzętu medycznego lub rehabilitacyjnego oraz leków zapisanych przez lekarza,
 • indywidualne lekcje w domu przy nieobecności dłuższej niż 10 dni,
 • zwrot kosztów zabiegów rehabilitacyjnych.

Warta

Przygotowana przez ubezpieczyciela polisa "Warta Twoje NNW – pakiet dla Ucznia" to ubezpieczenie adresowane do dzieci i młodzieży oraz studentów do 26. roku życia, działające zarówno w Polsce, jak i za granicą. Zapewnia ochronę podczas zajęć szkolnych oraz pozaszkolnych, w tym również sportowych – bez względu na rodzaj uprawianego sportu. Rodzic ma możliwość wyboru sumy ubezpieczenia (nawet 50 000 zł na dziecko) oraz rozszerzenia polisy o dodatkowe opcje. Są wśród nich np. świadczenia niezwiązane z nieszczęśliwym wypadkiem (takie jak pobyt dziecka w szpitalu w wyniku choroby nowotworowej) czy rekompensata za okres niezdolności do nauki.

Uniqa

Ubezpieczenie szkolne oferowane przez Uniqa obejmuje wypadki w szkole, w domu, a także na zajęciach pozaszkolnych oraz podczas krajowych i zagranicznych wyjazdów. Polisa chroni również dzieci uprawiające sport wyczynowo (bez dodatkowej składki). W ramach umowy ubezpieczyciel zapewnia szeroki zakres ochrony, obejmujący:

 • uszkodzenie ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • pobyt w szpitalu,
 • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji (w tym odbudowę zębów stałych),
 • zdiagnozowanie poważnego zachorowania,
 • ugryzienie przez psa /kleszcza, odmrożenie, oparzenie, zatrucie gazami oraz substancjami i produktami chemicznymi.

Dodatkowo rodzic może wykupić dwie dodatkowe opcje: ochronę przed hejtem w Internecie oraz OC w życiu prywatnym przeznaczone dla dzieci powyżej 13. roku życia.

Allianz

W ramach oferty "Ubezpieczenie szkolne NNW Twoje Dziecko" mamy do wyboru cztery pakiety różniące się sumą ubezpieczenia i zakresem ochrony. Dziecko objęte ubezpieczeniem może liczyć na świadczenie z tytułu:

 • pobytu w szpitalu,
 • uszczerbku na zdrowiu,
 • naprawy/kupna sprzętów ortopedycznych i innych środków pomocniczych,
 • rehabilitacji,
 • operacji plastycznej,
 • odbudowy stomatologicznej,
 • pogryzienia przez psa,
 • użądlenia przez owady.

Polisa zapewnia ochronę przez cały rok od momentu zawarcia umowy, zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Można dokupić do niej dodatkowe świadczenia, np. usługę Assistance 24h gwarantującą wsparcie w okresie rekonwalescencji dziecka (pomoc korepetytora, domowe wizyty pielęgniarki i psychologa).

Compensa

Oferta Compensy jest przeznaczona dla dzieci od momentu narodzin do 26. roku życia. Zakres pakietu podstawowego jest niezwykle szeroki, ponadto ubezpieczyciel proponuje wiele dodatkowych (a przy tym rzadko spotykanych) rozszerzeń, np. świadczenie z tytułu poważnego zachorowania na jedną z 12 chorób wyszczególnionych w ogólnych warunkach ubezpieczenia lub odpowiedzialność za mienie przechowane w szkolnej szatni. Polisa zapewnia ochronę przez cały rok, także w czasie przerwy wakacyjnej od nauki i obejmuje skutki nieszczęśliwych zdarzeń na całym świecie.

Wiener

Przygotowany przez ubezpieczyciela "Pakiet Oświata" zawiera wszystkie typowe dla NNW szkolnego elementy oraz wiele przydatnych rozszerzeń. Przykładowo, Wiener podwaja wypłatę sumy ubezpieczenia, jeśli dziecko poniosło śmierć na skutek nieszczęśliwego wypadku na terenie szkoły oraz pokrywa koszty operacji, zakupu lekarstw, wizyt lekarskich, zabiegów ambulatoryjnych i transportu medycznego. Dość nietypową opcją jest "świadczenie z tytułu zadośćuczynienia za ból będący skutkiem nieszczęśliwego zdarzenia". Jest one wypłacane wtedy, gdy dziecko nie doznało poważniejszego urazu, jednak konieczna była interwencja lekarska (np. zszycie rany).

Interrisk TU S.A. Vienna Insurance Group

Oferowane przez Interrisk ubezpieczenie szkolne "EDU Plus" to kompleksowy produkt obejmujący wiele rodzajów ryzyka, związanych zarówno z niespodziewanymi zdarzeniami losowymi, jak i chorobami. Ubezpieczenie zapewnia ochronę w ciągu roku szkolnego oraz podczas wakacji i jest przeznaczone dla dzieci w każdym wieku - od niemowlęcia po studenta do 26. roku życia. Podstawowy wariant polisy możemy poszerzyć o 23 opcje dodatkowe, w tym o: telemedycynę, e-rehabilitację, świadczenie za pobyt w szpitalu na OIOM, rozpoznanie chorób odzwierzęcych (bąblowicy, toksoplazmozy, wścieklizny), a nawet zwrot kosztów wycieczki, w której dziecko nie wzięło udziału z powodu wypadku.

Generali

Ubezpieczyciel nie przygotował odrębnej, "szkolnej" oferty, możemy jednak skorzystać z polisy "NNW - Pakiet Dziecko" posiadającej podobny zakres ochronny, co opisane wcześniej propozycje. Ubezpieczenie przeznaczone jest dla dzieci, które ukończyły 7 rok życia i są wychowankami lub uczniami placówki oświatowo-wychowawczej, a także studentów lub doktorantów przed ukończeniem 26. roku życia. Dla osób do 18. roku życia zakres ubezpieczenia jest rozszerzony o wyczynowe uprawianie sportu.

Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie szkolne?

W pierwszej kolejności zastanówmy się, jakiej ochrony potrzebuje dziecko. Jeśli nasza pociecha aktywnie trenuje jakąś dyscyplinę sportową, np. karate - sprawdźmy, czy dana polisa uwzględnia następstwa nieszczęśliwych wypadków będących skutkiem uprawiania sportu. Natomiast jeśli ulubioną aktywnością dziecka jest zabawa na łonie natury, upewnijmy się, czy możemy liczyć na świadczenie z tytułu ugryzienia przez kleszcza oraz zdiagnozowania boreliozy. Z kolei, gdy planujemy rodzinny urlop np. w egipskim kurorcie, wybierzmy ubezpieczenie obejmujące okres wakacji i działające poza granicami Polski.

Zanim wykupimy polisę, zapoznajmy się także z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU) i zwróćmy uwagę na dwa elementy: zakres wyłączeń od odpowiedzialności oraz na tzw. karencję (czyli okres po podpisaniu umowy, w którym ochrona jeszcze nie obowiązuje, nawet jeśli doszło w tym czasie do zdarzenia). Wybierzmy również taką wysokość sumy ubezpieczenia, która zagwarantuje nam adekwatne świadczenie w przypadku urazu lub długotrwałej kontuzji dziecka.

Reasumując, przy kupnie polisy kierujmy się przede wszystkim potrzebami pociechy, a nie wyłącznie wysokością składki. Najtańsze ubezpieczenia (a takie są z reguły NNW szkolne grupowe) nie uwzględniają wielu ryzyk i są finansowo nieopłacalne - w ich przypadku wysokość odszkodowania często ma symboliczny charakter i nie pokrywa nawet części wydatków związanych z leczeniem i rehabilitacją dziecka.

Komentarze

(4)
Sortuj od najnowszych
Dodaj swój komentarz...
B
Bożka
Gość

Takie ubezpieczenie wykupione w szkole będzie chroniło syna także podczas wyjazdu na ferie? Jedziemy w góry, ale nie na narty, będziemy tylko spacerowali po szlakach i dolinach.

Odpowiedz

A
Aga
Gość
@Bożka

Zwykle ochrona działa też poza szkołą, przez cały rok. Jak się wahasz, sprawdź OWU.

Odpowiedz

D
Dorota
Gość

"Najtańsze ubezpieczenia (a takie są z reguły NNW szkolne grupowe) nie uwzględniają wielu ryzyk i są finansowo nieopłacalne - w ich przypadku wysokość odszkodowania często ma symboliczny charakter i nie pokrywa nawet części wydatków związanych z leczeniem i rehabilitacją dziecka."

To jest święta prawda brawo! Drodzy rodzice, nie dajcie sobie wcisnąć tego, co wam proponują szkoły, naprawdę warto poszukać samemu! Jak porównałam sobie obecną polisę, którą samodzielnie wykupiłam z tym co w zeszłym roku wypłacili córce za wypadek w szkole to jest szok! Naprawdę nie warto aż tak oszczędzać!

Odpowiedz

J
Jola
Gość
@Dorota

Popieram - fakt, że te szkolne nie zawsze są złe, w syna podstawówce po kilku przykrych incydentach oferta ubezpieczenia została zmieniona w tym roku na lepszą. Ale faktycznie lepiej się zorientować zamiast brać na ślepo.

Odpowiedz