Wróć

Ubezpieczenie NNW - czym jest i czy warto je mieć?

Aldona Derdziak
Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
Aldona Derdziak
Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych

147 publikacji 4520 komentarzy

Na Moneteo.com zajmuje się tematami oszczędnościowymi i walutowymi, skupiając się na kontach oszczędnościowych i walutowych oraz lokatach terminowych. Obserwuje rynek, dbając przy tym o aktualność danych. Do jej zawodowych zadań należy także kontakt z Czytelnikami.


2 komentarze
Ubezpieczenie NNW - czym jest i czy warto je mieć?
Spis treści

Nagłe wypadki często się zdarzają i zwykle wiążą się z koniecznością reorganizacji codziennego życia. Złamana noga w szkole, uraz na wakacjach, wypadek samochodowy - każda taka sytuacja wymaga od nas ponoszenia dodatkowych kosztów. Jest jednak sposób, aby choć w części je zniwelować - ubezpieczenie NNW.

Ubezpieczenie NNW - co to za rodzaj ubezpieczenia i kto może je kupić?

Ubezpieczenie NNW to ochrona przed następstwami nieszczęśliwych wypadków. W rozumieniu kodeksu cywilnego jest zaliczane jest do grupy ubezpieczeń osobowych, czyli obejmujących uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku. NNW wymienione jest również w Ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (dział II załącznika).

Czym jest nieszczęśliwy wypadek? Jak czytamy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia jednej z firm, jest to “nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego Ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł”.

Wynika z tego, że NNW obejmuje niespodziewane zdarzenia, np. wypadek samochodowy, podczas uprawiania sportu, pobytu w szkole itd., których skutkiem jest nie tylko uraz, inwalidztwo czy choroba, ale także śmierć.

Ubezpieczającym - osobą, która wykupuje polisę NNW i jest zobowiązana do zapłaty składki ubezpieczeniowej - może być każda pełnoletnia osoba uprawniona do zawierania takich umów. Jeśli chodzi o ubezpieczonego, który będzie objęty ochroną, nie ma szczególnych ograniczeń. Polisą możemy objąć zarówno samych siebie, jak i naszych najbliższych, przy czym towarzystwa ubezpieczeniowe mogą ustalać górną granicę wieku tak ubezpieczającego, jak i ubezpieczonego.

NNW komunikacyjne, szkolne i turystyczne

Towarzystwa ubezpieczeniowe w różny sposób konstruują swoją ofertę, stąd rozmaite nazwy i określenia ich produktów. NNW może być częścią całych pakietów ubezpieczeń (np. na życie) bądź odnosić się tylko do jednej grupy klientów lub ubezpieczonych.

Przykładowo, w grupie szeroko pojętych ubezpieczeń komunikacyjnych - czyli związanych z pojazdami - NNW zwykle jest dodatkową opcją przy zakupie obowiązkowego OC. Skorzystanie z ochrony następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczy tu stricte zdarzeń komunikacyjnych, które obejmują zarówno kierowcę, jak i pasażerów, i to nie tylko w trakcie poruszania się pojazdem, ale i podczas wsiadania/wysiadania z niego.

Ubezpieczenie dziecka to częsta nazwa NNW szkolnego. Taki produkt kierowany jest do opiekunów prawnych dzieci i młodzieży i chroni małoletnich przed następstwami nieszczęśliwych wypadków, którym ulegają nie tylko w szkole, ale i w drodze z/do niej oraz w domu (zakres ochrony zależy od danego towarzystwa ubezpieczeniowego).

Ubezpieczenie turystyczne z kolei jest produktem, którego zakres jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. assistance, zwrot kosztów leczenia poniesionych podczas podróży czy OC w życiu prywatnym. NNW może być częścią takiego ubezpieczenia i chronić przed skutkami wypadków np. na wakacjach czy za granicą.

Ubezpieczenie NNW - co obejmuje i pokrywa polisa?

Jak łatwo się domyślić, nie ma jednego zakresu ochrony z tytułu NNW. W zależności od oferty, ubezpieczenie może obejmować tylko podstawowe zdarzenia bądź - opcjonalnie i za dodatkową opłatą - także szerszy katalog zdarzeń.

Podstawowe następstwa nieszczęśliwych wypadków wymienione w OWU towarzystw ubezpieczeniowych to:

 • śmierć ubezpieczonego,
 • stały/trwały uszczerbek na zdrowiu.

Warto pamiętać, że śmierć musi nastąpić w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Nie może to być zgon z przyczyn naturalnych czy z powodu ciężkiej choroby. W przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu polisa NNW dotyczy urazów i uszkodzeń ciała, które prowadzą do trwałej dysfunkcji organizmu bez szans na poprawę, np. utrata kończyny.

Co istotne, ubezpieczyciele mogą rozszerzać katalog zdarzeń objętych standardową ochroną w dowolny sposób. I tak, w jednym z TU NNW dotyczy także kosztów zakupu środków pomocniczych i ortopedycznych po wypadku, w innym obejmuje assistance, a w jeszcze innym poważne urazy (afazja, porażenie ciała).

Jeśli chodzi o rozszerzenie zakresu ochrony z tytułu NNW, to może być ono bardzo szerokie. W zależności od ubezpieczyciela obejmuje także (przykładowo):

 • koszty leczenia, rehabilitacji i operacji, a także odszkodowanie za sam pobyt w szpitalu,
 • koszty przekwalifikowania zawodowego, jeśli nie można już wykonywać dotychczasowej pracy,
 • przypadki poważnego zachorowania np. choroba Alzheimera, guz mózgu, stwardnienie rozsiane,
 • OC w życiu prywatnym,
 • wsparcie finansowe przy niezdolności do pracy.

Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela

“Diabeł tkwi w szczegółach” - przy ubezpieczeniach to powiedzenie jest wyjątkowo prawdziwe. W każdym OWU znajduje się cały katalog wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności towarzystw ubezpieczeniowych. Zanim zdecydujemy się na polisę NNW, warto sprawdzić, czy obejmuje ona wypadki i ryzyka, na których nam zależy i ewentualnie rozszerzyć jej zakres.

Ochrona ubezpieczeniowa co do zasady nie obejmuje:

 • zdarzeń dokonanych pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających, leków nieprzepisanych przez lekarza,
 • samobójstwa, okaleczenia oraz ich prób,
 • zdarzeń powstałych w wyniku działań wojennych, stanów wyjątkowych, terroryzmu,
 • działań celowych, umyślnych przestępstw,
 • zawodowego uprawiania sportu, także sportów wysokiego ryzyka i ekstremalnych,
 • jazdy pojazdem bez wymaganych uprawnień.

Zawał i udar zwykle nie są objęte NNW, ale konkretna oferta może umożliwiać rozszerzenie ochrony o wystąpienie tych chorób.

Powyższa lista to najczęściej spotykane wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczycieli, ale nie jedyne. Zawsze warto przeczytać warunki ubezpieczenia, aby w razie przykrego zdarzenia nie mieć problemu z odszkodowaniem.

Ile kosztuje ubezpieczenie NNW?

Jak to przy ubezpieczeniach bywa, nie ma jednej stawki, którą płaci się za NNW. Wysokość sumy ubezpieczenia zależy od konkretnej oferty. Część ubezpieczycieli proponuje NNW w kilku wariantach, które różnią się właśnie sumą ubezpieczenia i zakresem ochrony. Są też towarzystwa, które pozwalają klientom na większą elastyczność w wyborze oferty i dopasowanie jej do swoich potrzeb. Rozszerzenie polisy o dodatkowe elementy zawsze będzie wiązało się z wyższymi kosztami.

Cena NNW, czyli składka ubezpieczeniowa, określona jest jako kwota do zapłaty co miesiąc lub raz w roku. Najczęściej jest to od kilkudziesięciu do kilkuset złotych (w najdroższych wariantach).

Gdzie najlepiej kupić ubezpieczenie NNW?

Przegląd oferty rynkowej pokazuje, jak różne jest podejście towarzystw ubezpieczeniowych do NNW. Z jednej strony mamy ubezpieczycieli, którzy pozwalają na wykupienie takiej polisy jako indywidualnej, z drugiej natomiast całe pakiety ubezpieczeń, gdzie NNW jest częścią lub opcją dodatkową. Porównywarka ubezpieczeń NNW może pomóc w wyborze oferty, ale bardziej w przypadku tego samego ubezpieczyciela i wariantów danej polisy, a nie różnych TU.

A jak najtaniej kupić NNW? Najlepiej zastanowić się, kogo i w jakim zakresie chcemy ubezpieczyć, i od tego zacząć poszukiwania. Warto przejrzeć oferty różnych ubezpieczycieli, zwrócić uwagę na sumy ubezpieczenia, zakres polisy i wyłączenia odpowiedzialności. Jeśli budżet nam na to pozwala, dobrze jest także zerknąć na dodatkowe opcje ochrony.

Sprawdźmy pokrótce, jak wygląda oferta NNW w wybranych towarzystwach ubezpieczeniowych.

Allianz

Grupa kapitałowa Allianz w Polsce obejmuje nie tylko towarzystwa ubezpieczeniowe, ale także fundusze inwestycyjne i emerytalne. W 2022 r. spółka połączyła się z Avivą.

W Allianz można skorzystać z indywidualnego ubezpieczenia Strefa NNW. Oprócz podstawowej ochrony polisa obejmuje za dodatkową składką m.in. wstrząśnienie mózgu, pobyt w szpitalu, assistance czy poważne zachorowanie.

Allianz oferuje rówież ubezpieczenie szkolne, które zapewnia także wsparcie w postaci pokrycia kosztów leczenia i rehabilitacji czy w razie pogryzienia dziecka przez psa. Interesującym dodatkiem jest “ochrona w sieci”, pokrywające koszty związane z naruszeniem prywatności w Internecie, szczególnie mediach społecznościowych.

NNW we wspomnianym TU jest także częścią ubezpieczenia turystycznego oraz komunikacyjnego, obejmując zarówno śmierć ubezpieczonego, jak i trwały uszczerbek na zdrowiu.

AXA Partners

Grupa AXA prowadziła w Polsce działalność m.in. poprzez znaną markę Axa Direct, która została połączona z TU Uniqa. Obecnie w naszym kraju działa jednak spółka AXA Partners, która rozwija ofertę ubezpieczeń turystycznych. Nie można tu wykupić samodzielnego NNW, ale ochrona z tego tytułu jest dostępna w ramach polis podróżnych w podstawowym zakresie.

Compensa

Compensa jest częścią zagranicznej grupy kapitałowej Vienna Insurance Group. W swojej ofercie posiada indywidualne ubezpieczenie NNW, które w swoim podstawowym zakresie obejmuje jedynie trwały uszczerbek na zdrowiu oraz poważne urazy (afazja, porażenie, utrata części ciała). Dopiero w dodatkowych opcjach można uzyskać odszkodowanie w przypadku śmierci ubezpieczonego, wypadków związanych z uprawianiem sportów, wystąpienia zawału, udaru, nowotworów czy też wsparcie w postaci assistance.

Ubezpieczyciel udostępnia również NNW szkolne, które obejmuje śmierć i uszkodzenia ciała dziecka oraz koszty operacji plastycznych. Ochronę można rozszerzyć np. o korepetycje, koszty leczenia i rehabilitacji, zwrot kosztów odwołanej wycieczki itd.

Generali

Grupa Generali w Polsce prowadzi działalność nie tylko poprzez towarzystwo ubezpieczeniowe, ale także emerytalne oraz osobną spółkę Generali Finanse. Jeśli chodzi o ofertę NNW, to w ofercie TU znajdziemy produkt “Generali, z myślą o Tobie”, który umożliwia indywidualne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków - śmierć ubezpieczonego (także w wypadku komunikacyjnym) oraz OC w życiu prywatnym. Za dodatkową opłatą polisę można rozszerzyć o złamania wraz z rehabilitacją oraz wystąpienie nowotworu złośliwego.

Ubezpieczenie “Generali, z myślą o NNW” pozwala objąć ochroną nie tylko siebie, ale także członków rodziny. W podstawowej części polisa zapewnia wsparcie jedynie w razie śmierci w wypadku, ale dodatkowy zakres jest dość szeroki i obejmuje m.in. trwały uszczerbek na zdrowiu, złamania, oparzenia, odmrożenia, niezdolność do pracy / nauki, koszty rehabilitacji, zawał / udar itd.

Generali ma w swojej ofercie także NNW szkolne “Pakiet dla dziecka”, dostępne w trzech wariantach, które zapewnia odszkodowanie np. w przypadku pobytu w szpitalu, pogryzienia, sepsy czy wyczynowego uprawiania sportu. Ubezpieczonym może być dziecko do ukończenia 26 roku życia.

InterRisk

InterRisk to część Vienna Insurance Group i jest obecny w Polsce od 1993 r. U tego ubezpieczyciela skorzystamy z indywidualnego “NNW odNOWA”. Podstawowy zakres ubezpieczenia jest całkiem szeroki i oprócz śmierci i uszczerbku na zdrowiu zapewnia także zwrot kosztów środków specjalnych oraz świadczenie w razie pogryzienia, ukąszenia czy poważnego urazu. Za dodatkową opłatą możemy objąć ochroną, przykładowo, koszty leczenia (także stomatologicznego), pobyt w szpitalu, operacje, śmierć w wypadku komunikacyjnym, choroby odzwierzęce.

LINK4

LINK4 to towarzystwo ubezpieczeniowe kojarzone głównie z ubezpieczeniami komunikacyjnymi, jednak w swojej ofercie posiada także polisy ubezpieczenia nieruchomości i turystyczne. NNW jest częścią tych pakietów i obejmuje podstawowe zdarzenia (śmierć oraz uszczerbek na zdrowiu). Możliwości rozszerzenia tego zakresu są ograniczone.

Nationale-Nederlanden

Międzynarodowa grupa Nationale Nederlanden działa od 175 lat. Jej działalność ubezpieczeniowa w Polsce jest bardzo szeroka, nie obejmuje jednak polis komunikacyjnych, koncentrując się głównie na ubezpieczeniach na życie.

Jeśli chodzi o indywidualne NNW dla osoby dorosłej, to ubezpieczyciel nie posiada takiego w swojej ofercie. Kupując ubezpieczenie na życie, można skorzystać z “Ubezpieczenia NNW (na wypadek uszkodzenia ciała)”, które stanowi umowę dodatkową, opcjonalną i pozwala uzyskać świadczenie w razie uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku.

“Ubezpieczenie dziecka bez przerwy” z kolei to osobne ubezpieczenie NNW szkolne. Podstawowy zakres polisy obejmuje różne urazy, których nasza pociecha dozna zarówno w szkole, jak i w domu, np. złamanie, skręcenie, oparzenie, rany cięte, pogryzienie przez psa. Ochrona dotyczy także pobytu w szpitalu, pomocy psychologa czy kosztów korepetycji. Za dodatkową opłatą możemy zapewnić dziecku opiekę po wypadku i chorobie (wizyty lekarskie, leki, badania).

PZU

Śmiało można powiedzieć, że Powszechny Zakład Ubezpieczeń to najbardziej znane towarzystwo ubezpieczeniowe w Polsce. PZU to obecnie cała grupa kapitałowa, a jej oferta jest bardzo szeroka.

“PZU NNW” to indywidualna polisa NNW, która umożliwia wypłatę świadczenia z tytułu śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego oraz pokrycie kosztów środków specjalnych i skorzystanie z assistance. Dodatkowy zakres ochrony może być o wiele szerszy i obejmować m.in. wystąpienie sepsy, nowotworu czy zawału; wypadki wynikające z uprawiania sportów wysokiego ryzyka, ale i terroryzmu i działań wojennych; pokrycie kosztów leczenia, rekonwalescencję po pobycie w szpitalu.

PZU umożliwia także skorzystanie z pakietu ubezpieczeń, w którym można objąć ochroną siebie i dziecko (PZU JA PLUS) na wypadek śmieci, trwałego inwalidztwa i pobytu w szpitalu. NNW oferowane jest także jako rozszerzenie ubezpieczenia turystycznego i dodatek do ubezpieczeń na życie.

Jeśli chcemy skorzystać z NNW szkolnego w PZU, mamy do wyboru dwa różne produkty. W PZU NNW Szkolnym możemy wybrać wariant z odpowiednią sumą ubezpieczenia i zapewnić dziecku wsparcie w razie wypadku w szkole czy śmierci rodzica. Zakres polisy można rozszerzyć np. o koszty leczenia, wystąpienie złamania czy pokrycie kosztów rehabilitacji. PZU NNW Edukacja to ubezpieczenie elastyczne, którego parametry można dopasować do swoich potrzeb. Możliwości rozszerzenia zakresu ochrony są tu wyjątkowo szerokie i obejmują m.in. wypadki i urazy podczas wycieczek szkolnych, assistance powypadkowe, koszty leczenia, poważne zachorowanie itd.

STU ERGO Hestia

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO Hestia działa w naszym kraju od 1991 r. W ofercie ubezpieczyciela nie znajdziemy osobnego ubezpieczenia NNW, jest ono jedynie częścią pakietu ERGO 7. Podstawowy zakres ochrony to śmierć i trwały uszczerbek na zdrowiu, w którego definicji mieszczą się także złamania, odmrożenia czy zerwania mięśnia. Wyższe warianty NNW zapewniają świadczenia np. z tytułu kosztów leczenia, rehabilitacji, wystąpienia zawału i udaru. Ochronę można także rozszerzyć o wyczynowe uprawianie sportu, w tym wysokiego ryzyka.

W ERGO Hestii NNW jest także częścią innych ubezpieczeń, np. komunikacyjnych czy turystycznych.

Uniqa

Uniqa ma swoje korzenie w Austrii i na rynku europejskim działa już 200 lat. W kwietniu 2021 r. połączyła się ze spółkami z grupy AXA, tworząc piątą grupę ubezpieczeniową w Polsce.

Oferta Uniqa nie obejmuje indywidualnego ubezpieczenia NNW. Elementy takiej ochrony znajdziemy jako umowy dodatkowe do polisy na życie (np. śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku, uszczerbek na zdrowiu i inne). Osobnym produktem jest ubezpieczenie szkolne, dzięki któremu można otrzymać świadczenie w przypadku śmierci dziecka tak w nieszczęśliwym wypadku, jak i w wyniku zawału czy udaru. Ochrona obejmuje także uszkodzenia ciała, takie jak rany, odmrożenia, oparzenia, zatrucia gazami i chemikaliami. Dodatkowo można ubezpieczyć się od hejtu w Internecie oraz od OC w życiu prywatnym.

Warta

Warta działa w Polsce od około 100 lat. W jej szerokiej ofercie znajduje się “Twoje NNW”, które można wykupić jako polisę indywidualną. Podstawowy zakres ubezpieczenia to śmierć i stały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego. W ramach ochrony Warta zapewnia także zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego czy assistance, dodatkowo zaś można rozszerzyć zakres polisy o świadczenia z tytułu kosztów leczenia, operacji plastycznych czy rehabilitacji, ale i o ryzyka takie jak wystąpienie zawału, udaru, uprawianie sportów ryzykownych czy działania wojenne.

NNW szkolne w Warcie to tzw. Pakiet dla Ucznia, który jest częścią NNW indywidualnego. Zakres polisy, oprócz podstawowych zdarzeń, obejmuje także oparzenia, ukąszenia, zwrot kosztów leczenia i assistance. NNW u omawianego ubezpieczyciela jest również częścią ubezpieczenia turystycznego (za dodatkową opłatą można tu ubezpieczyć się np. od odwołania podróży) i komunikacyjnego.

NNW w bankach - Alior Bank, Pekao, ING, mBank, PKO BP i inni

Ubezpieczenie NNW można kupić bezpośrednio u ubezpieczyciela, jednak korzystając z usług bankowych, niejednokrotnie możemy spotkać się z ofertą dla klientów danej instytucji finansowej. Warunki takiej polisy mogą różnić się od standardowych, dostępnych bezpośrednio w TU, warto zatem sprawdzić propozycję naszego banku, zanim zdecydujemy się na zakup ubezpieczenia.

Ubezpieczenia NNW oferowane przez banki

Bank

Współpracujące towarzystwa ubezpieczeniowe

Przykładowa oferta NNW

Alior Bank

PZU

 

LINK4

dla pożyczkobiorców; do ubezpieczenia turystycznego

 

do ubezpieczenia komunikacyjnego

Bank Millennium

STU ERGO Hestia

do ubezpieczenia turystycznego

BNP Paribas

AXA Partners

 

Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce

do ubezpieczenia turystycznego

 

indywidualne

Bank Pekao SA

Allianz

PZU

LINK4

do ubezpieczenia turystycznego (dla posiadaczy kart kredytowych)

 

dla pożyczkobiorców; do ubezpieczenia turystycznego

 

do ubezpieczenia komunikacyjnego

Bank Pocztowy

AGRO Ubezpieczenia - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

do ubezpieczenia turystycznego, do ubezpieczenia komunikacyjnego

Citi Handlowy

Europ Assistance S.A.

 

Warta

do ubezpieczenia turystycznego

 

indywidualne; do ubezpieczenia na życie

Credit Agricole

Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń SA

indywidualne; szkolne; do ubezpieczenia turystycznego

ING Bank Śląski

Allianz

 

Nationale-Nederlanden

 

PZU

do ubezpieczenia turystycznego, do ubezpieczenia komunikacyjnego

 

indywidualne; szkolne

 

do ubezpieczenia turystycznego (dla karty VISA Infinite)

mBank

Uniqa

indywidualne; szkolne; do ubezpieczenia turystycznego

PKO BP

PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA

szkolne; do ubezpieczenia turystycznego; do ubezpieczenia komunikacyjnego

Santander Bank Polska

Allianz

 

Compensa, Generali, InterRisk, LINK4

do ubezpieczenia na życie; do ubezpieczenia turystycznego

 

do ubezpieczenia komunikacyjnego

VeloBank

TU EUROPA S.A.

do ubezpieczenia turystycznego

Źródło: opracowanie własne

Co robić w razie wypadku?

Jeśli chcemy bez problemu uzyskać odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia NNW, powinniśmy zajrzeć do polisy i sprawdzić, jakie są nasze obowiązki w razie wypadku. Ubezpieczyciele wskazują, aby jak najszybciej się z nimi skontaktować (często zgłoszenie szkody możliwe jest online) i skompletować wszelką dokumentację: wyniki badań, wypis ze szpitala, notatka policji z miejsca wypadku itp. Co ciekawe, niektóre TU uczulają na to, aby zadbać o niepogorszenie naszego stanu zdrowia po wypadku, co może być odczytane jako celowe działanie i utrudnić roszczenia z polisy NNW.

Czy ubezpieczenie NNW jest obowiązkowe?

NNW jest ubezpieczeniem całkowicie dobrowolnym. To do nas należy decyzja, czy chcemy zapewnić sobie odrębne wsparcie w razie nieprzewidzianego wypadku, warto jednak zastanowić się nad zapewnieniem sobie takiej ochrony przy okazji zakupu innych ubezpieczeń. Przykładowo: ubezpieczenie samochodu (OC) jest obowiązkowe, ale można rozszerzyć jego zakres o zdarzenia, które obejmuje polisa NNW.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków? Warto!

Popularne przysłowie mówi, że “przezorny zawsze ubezpieczony”. Trudno się z tym nie zgodzić, w końcu każdy z nas wie, jak różnie może potoczyć się życie. To z kolei jest pełne niespodzianek i to niekoniecznie tych przyjemnych. Złamana noga w wypadku, poparzenie dziecka na szkolnych zajęciach, potrącenie przez samochód - nikt nie chciałby, aby takie zdarzenie go spotkało, ale jeśli już się tak stanie, to warto zadbać o zabezpieczenie finansowe. Dodatkowe środki z tytułu polisy NNW nie cofną czasu, ale pozwolą pokryć różne koszty związane z wypadkiem, a przy szerszym zakresie ochrony zapewnia wsparcie w trakcie pobytu w szpitalu, wizyt lekarskich czy w razie konieczności dostosowania mieszkania w razie inwalidztwa.

Ofertę NNW warto sprawdzić w swoim banku i porównać jej koszt z propozycją, która znajduje się bezpośrednio u ubezpieczyciela. Za każdym razem dobrze także korzystać z porównywarek ubezpieczeń, aby mieć pewność, że zarówno zakres, jak i suma ochrony, są wystarczające.


Oceń artykuł
0
(0 ocen)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos

Komentarze

(2)
Sortuj od najnowszych
Dodaj swój komentarz...
D
Dorota
Gość

Moja córka miała dość poważny wypadek w szkole i za złamaną nogę i kilka szwów ubezpieczalnia wypłaciła śmieszną sumę. Od tamtej pory sama wybieram ubezpieczenie(a nie przez szkołę). Dzięki za taki solidny przegląd, może się przydać.

Odpowiedz

K
Karina
Gość
@Dorota

A u mnie odwrotnie. Porównałam ofertę PZU i tę, którą zaoferowała szkoła, i ta druga wyszła lepiej i taniej. Nie zawsze jest to regułą, choć porównanie zawsze się przydaje. Zależy, co komu potrzebne.

Odpowiedz