Wróć

Nawet 2000 zł premii za Konto Przekorzystne Biznes w Banku Pekao SA + BEZTERMINOWE zwolnienie z opłaty za konto

Publikacja:
Nawet 2000 zł premii za Konto Przekorzystne Biznes w Banku Pekao SA + BEZTERMINOWE zwolnienie z opłaty za konto
Czas trwania
Cel (zysk) 2000 zł: 200 zł za założenie konta + 200 zł za powiązanie bankowości internetowej z platformą księgową + 600 zł zwrotu za płatności + 500 zł za terminal + 500 zł za produkt kredytowy, leasing lub faktoring + zwolnienie z opłaty za prowadzenie rachunku.
Uczestnik Nowy klient firmowy Banku Pekao, czyli podmiot, który nie miał rachunku firmowego w tym banku w okresie od 1 stycznia 2023 r. do chwili przystąpienia do promocji.
Po drodze Transakcje kartą; przelewy do ZUS/KRUS; skorzystanie z leasingu, faktoringu lub produktu kredytowego; podpisanie umowy o terminal.
Weź udział w promocji
Bank Pekao nie zwalnia tempa i wprowadza kolejną odsłonę promocji dla przedsiębiorców. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i szukasz niedrogiego, nowoczesnego rachunku, w promocji możesz zyskać nawet 2000 zł! Wystarczy, że otworzysz online Konto Przekorzystne Biznes i wykażesz się aktywnością w korzystaniu z niego, a bank nagrodzi Cię bezterminowym zwolnieniem z opłaty za konto oraz premią wynoszącą nawet 800 złotych. Wykonanie dodatkowych działań przyniesie Ci kolejne bonusy.

Promocja „2000 zł premii dla firm i 0 zł za konto firmowe”

Organizatorem akcji jest Bank Pekao SA.

Do kiedy możesz skorzystać?

Promocja trwa do 31 maja 2024 r.

Co możesz zyskać?

Uczestnicząc w tej akcji, możesz zdobyć kilka nagród, przy czym każdą z nich otrzymasz za spełnienie nieco innych warunków. Bank przygotował następujące bonusy:

 • bezterminowe zwolnienie z opłaty za prowadzenie rachunku (za samo założenie konta z kartą);
 • 200 zł za założenie Konta Przekorzystnego Biznes;
 • 200 zł za połączenie bankowości internetowej Pekao24 dla Firm z platformą księgową "Księgowość z Żubrem",
 • 600 zł zwrotu za transakcje bezgotówkowe (3% wartości transakcji, do 120 zł w każdym z 5 miesięcy);
 • 500 zł za terminal płatniczy i transakcje w wysokości min. 1000 zł/miesiąc (max 5 premii po 100 zł);
 • 500 zł za podpisanie umowy o kredyt lub pożyczkę z gwarancją, albo za korzystanie z leasingu lub faktoringu.
Czy możesz skorzystać?

Z promocji wyłączeni są przedsiębiorcy, którzy posiadali w Pekao SA (także w przypadku przejęcia ich przez Pekao z dawnego Idea Banku) rachunek bieżący w okresie od 1 stycznia 2023 r. do momentu przystąpienia do promocji. Musisz prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę cywilną lub osobową na terenie Polski i rozliczać się w oparciu o księgowość uproszczoną albo być rolnikiem indywidualnym. Posiadanie konta osobistego w Pekao SA nie wyklucza Cię z tej akcji.

Co musisz zrobić?

Droga po 2000 zł premii w Banku Pekao SA

 • Krok 1. Do 31 maja 2024 r. złóż wniosek o Konto Przekorzystne Biznes na stronie promocji

  Do 31 maja 2024 r. złóż wniosek na stronie internetowej promocji i podpisz online umowę o Konto Przekorzystne Biznes wraz z kartą Mastercard oraz dostępem do bankowości elektronicznej Pekao24 dla firm. Jednocześnie zaakceptuj regulamin akcji oraz wyraź zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych (mailowo i telefonicznie).

 • Dodatkowy bonus. Połącz bankowość elektroniczną z księgowością (200 zł)

  Jednorazową premię w kwocie 200 zł możesz otrzymać za połączenie bankowości internetowej Pekao24 dla Firm z platformą księgową "Księgowość z Żubrem" obsługiwaną przez CashDirector SA.

  W tym celu w miesiącu, w którym zawarłeś umowę o Konto Przekorzystne Biznes, powinieneś zalogować się na konto i złożyć wniosek o tę usługę księgową, a potem nie rozłączać z nią bankowości internetowej przez 2 miesiące liczone od następującego po miesiącu zawarcia umowy o rachunek firmowy.

  Wykonanie powyższych działań pozwoli Ci też przez 30 dni po założeniu konta korzystać za darmo z Pakietu Biznes pozwalającego na samodzielne prowadzenie spraw księgowych firmy.

  Uwaga: warunkiem otrzymania premii z tego tytułu jest wykonanie z Konta Przekorzystnego Biznes przelewu do ZUS/KRUS na kwotę min. 300 zł przez okres 2 miesięcy kalendarzowych liczonych po miesiącu, w którym została zawarta umowa o rachunek firmowy.

 • Krok 2. Spełnij warunki aktywności w 5 kolejnych miesiącach

  W każdym z 5 kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu otwarcia konta spełnij warunek aktywności uprawniający do uczestnictwa w promocji, a więc:

  • wykonaj przelew do ZUS na kwotę min. 300 zł;
  • wykonaj transakcje bezgotówkowe kartą debetową Mastercard lub z pomocą Apple Pay albo Google Pay na min. 500 zł.

  Bank zwróci Ci 3% wydatków kartą, maksymalnie 120 zł/miesiąc.

  Uwaga: w przypadku rolników indywidualnych wymagane jest wykonanie minimum jednego przelewu do KRUS na kwotę min. 300 zł w okresie 5 miesięcy kalendarzowych liczonych od miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym została zawarta umowa rachunku.

  Ważne! Spełnienie warunku dotyczącego przelewu do ZUS/KRUS jest niezbędne do tego, by uzyskać prawo do otrzymania jakiejkolwiek premii w tej promocji!

 • Premia. Odbierz premię za założenie rachunku (200 zł) i podłączenie księgowości (200 zł)

  Premię 200 zł za założenie Konta Przekorzystnego Biznes, wyrażenie zgód marketingowych i akceptację regulaminu akcji otrzymasz na ten rachunek do końca trzeciego miesiąca następującego po tym, w którym otworzyłeś konto firmowe.

  W tym samym czasie bank przeleje na Twój rachunek firmowy bonus za podłączenie księgowości.

 • Premia. Odbierz należny Ci moneyback (max 600 zł)

  Jeśli jesteś przedsiębiorcą nieprowadzącym działalności rolniczej, należny Ci moneyback (max 5 x 120 zł) otrzymasz na konto firmowe do końca każdego z kolejnych 5 miesięcy kalendarzowych następujących po drugim miesiącu kalendarzowym, w którym zawarłeś umowę Konta Przekorzystnego Biznes.

  Uczestnicy promocji płacący KRUS należny im moneyback (max 600 zł) otrzymają do ostatniego dnia siódmego miesiąca kalendarzowego następującego po tym, w którym została zawarta umowa Konta Przekorzystnego Biznes.

 • Dodatkowy bonus. Skorzystaj z terminala płatniczego (500 zł)

  Jeśli chcesz otrzymać kolejny bonus, musisz wykazać się następującą aktywnością:

  • podpisać z bankiem umowę o terminal płatniczy,
  • przyjąć za jego pośrednictwem płatności na kwotę min. 1000 zł w każdym z 5 kolejnych miesięcy po miesiącu otwarcia konta. Pamiętaj, że muszą być to miesiące następujące po sobie, jeśli więc otworzysz rachunek w kwietniu, musisz przyjąć płatności w każdym z miesięcy od maja do września 2024 r.

  Jako przedsiębiorca nieprowadzący działalności rolniczej po spełnieniu powyższych warunków premie cząstkowe po 100 zł otrzymasz w kolejnych 5 miesiącach po drugim miesiącu, w którym podpisałeś umowę o Konto Przekorzystne Biznes.

  Jeśli płacisz KRUS, bonus z tytułu podpisania umowy o terminal (do 500 zł) otrzymasz do ostatniego dnia siódmego miesiąca kalendarzowego następującego po tym, w którym została zawarta umowa Konta Przekorzystnego Biznes.

  Jeszcze jedna uwaga – premia za terminal nie przysługuje przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność w następujących branżach: biura turystyczne / podróży, kantory, lombardy, agencje towarzyskie, kasyna, sprzedaż i produkcja broni i amunicji.

 • Dodatkowy bonus. Skorzystaj z innych produktów banku (500 zł)

  Aby uzyskać tę premię, musisz podpisać umowę o jeden z następujących produktów:

  Kredyt lub pożyczka

  Chodzi tu o zawarcie umowy kredytu lub pożyczki w terminie do 5 miesięcy liczonych od miesiąca następującego po otwarciu konta. Kredyt / pożyczka powinny być zabezpieczone gwarancjami Banku Gospodarstwa Krajowego albo Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, a do tego opiewać na kwotę min. 100 tys. zł.

  Leasing

  W tym przypadku musisz podpisać umowę z Pekao Leasing oraz wykonać min. 1 przelew miesięcznie na rzecz tego podmiotu tytułem spłaty raty leasingowej w okresie 5 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu zawarcia umowy rachunku firmowego, na łączną kwotę min. 2 tys. zł miesięcznie.

  Faktoring

  Bank wymaga min. 2 uznań na rachunku Konto Przekorzystne Biznes z tytułu wykupu wierzytelności w ramach umowy faktoringowej z Pekao Faktoring Sp. z o.o. w okresie 5 miesięcy następujących po miesiącu otwarcia konta firmowego.

  Premia za skorzystanie z dodatkowych produktów zostanie wypłacona na Konto Przekorzystne Biznes do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po tym, w którym została zawarta umowa kredytowa / leasingowa / faktoringowa.

  Uwaga: premii nie otrzymają uczestnicy, którzy w dacie jej naliczenia zalegają z płatnościami kredytu / pożyczki udzielonymi w ramach promocji.

Mission complete!

Przełóżmy ogólne wskazówki dotyczące czasu realizacji działań na konkrety. Zakładając konto w kwietniu, warunki aktywności powinieneś realizować od maja do września 2024 r. Premia za poszczególne miesiące będzie wpływała na Twoje konto od lipca do listopada 2024 r.

Bank wypłaci bonusy pod warunkiem, że w dniu ich przekazywania rachunek firmowy otwarty w ramach promocji będzie aktywny i umowa o niego nie będzie w okresie wypowiedzenia oraz nie zostały wycofane zgody marketingowe.

Wszystkie premie w tej promocji stanowią przychód firmy, co oznacza, że musisz się z nich rozliczyć z właściwym urzędem skarbowym.

Produkty, których dotyczy promocja

Konto
0 zł / 12 zł
Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku

0 zł / 12 zł


po założeniu rachunku w promocji jego prowadzenie jest bezterminowo bezpłatne

zakładając konto poza promocją, opłaty unikniesz, jeśli:

 • wykonasz przelew do ZUS/US LUB
 • co miesiąc na rachunek wpłynie min. 2000 zł LUB
 • zostanie rozliczona min. 1 transakcja z terminala wydanego przez bank LUB
 • wykonasz 1 transakcję wymiany walut LUB
 • opłacisz 1 ratę leasingu w Pekao Leasing

opłata nie jest naliczana również przez pierwsze 12 miesięcy dla firm, które działają krócej niż rok oraz organizacjom pożytku publicznego (bezwarunkowo)

Karta
0 zł / 8 zł
Miesięczna opłata za kartę 0 zł / 8 zł

opłaty unikniesz, jeżeli wykonasz transakcje bezgotówkowe kartą na łączną kwotę min. 500 zł/mies.

Bankomaty
0 zł / 2%, min. 5 zł
Bankomaty 0 zł / 2%, min. 5 zł

 • 0 zł - bankomaty własne banku i 2 pierwsze wypłaty z bankomatów obcych w miesiącu
 • 2%, min. 5 zł - pozostałe wypłaty z bankomatów obcych
Przelew internetowy
0 zł / 1,50 zł
Zwykły przelew internetowy 0 zł / 1,50 zł

 • 0 zł - przelewy wewnętrzne oraz pakiet 15 darmowych przelewów/zleceń stałych do innych banków w miesiącu
 • 1,50 zł za przelewy poza pakietem
 • 0 zł za przelewy w aplikacji PeoPay
Unikalne cechy: korzystne przewalutowania i brak prowizji za transakcje walutowe kartą.
 • Szczegóły oferty
 • Recenzja
  4.2

Konto

Karta

Bankomaty i operacje gotówkowe

Przelewy

Inne

Konto

 • Przeznaczenie konta
  • jednoosobowa działalność gospodarcza
  • firmy z uproszczoną rachunkowością
  • wspólnoty mieszkaniowe, zarządy wspólnot
  • fundacje i stowarzyszenia

  oferta dla firm o rocznych przychodach ze sprzedaży poniżej 5 mln zł

 • Oprocentowanie rachunku

  0%

 • Opłata za otwarcie konta

  0 zł

 • Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku

  0 zł / 12 zł

 • Możliwość uniknięcia opłaty za prowadzenie rachunku

  po założeniu rachunku w promocji jego prowadzenie jest bezterminowo bezpłatne

  zakładając konto poza promocją, opłaty unikniesz, jeśli:

  • wykonasz przelew do ZUS/US LUB
  • co miesiąc na rachunek wpłynie min. 2000 zł LUB
  • zostanie rozliczona min. 1 transakcja z terminala wydanego przez bank LUB
  • wykonasz 1 transakcję wymiany walut LUB
  • opłacisz 1 ratę leasingu w Pekao Leasing

  opłata nie jest naliczana również przez pierwsze 12 miesięcy dla firm, które działają krócej niż rok oraz organizacjom pożytku publicznego (bezwarunkowo)

 • Rachunek pomocniczy

  10 zł

Karta

 • Typy kart płatniczych
  • karta Visa Business
  • karta wielowalutowa Mastercard Business
 • Funkcjonalność karty
  • płatności zbliżeniowe
  • płatności internetowe
  • wielowalutowość
  • możliwość wyboru wizerunku karty
 • Opłata za wydanie karty

  0 zł

 • Opłata za odnowienie karty

  0 zł

 • Miesięczna opłata za kartę

  0 zł / 8 zł

 • Możliwość uniknięcia opłaty za kartę

  opłaty unikniesz, jeżeli wykonasz transakcje bezgotówkowe kartą na łączną kwotę min. 500 zł/mies.

 • Płatność kartą za granicą

  0 zł

Bankomaty i operacje gotówkowe

 • Wypłata z bankomatów w Polsce
  • 0 zł - bankomaty własne banku i 2 pierwsze wypłaty z bankomatów obcych w miesiącu
  • 2%, min. 5 zł - pozostałe wypłaty z bankomatów obcych
 • Wypłata z bankomatów za granicą

  0 zł - dwie pierwsze wypłaty w miesiącu, każda kolejna: 2%, min. 5 zł

 • Wpłata gotówki we wpłatomacie

  wpłatomaty banku:

  • 0 zł - wpłaty do 100 tys. zł/mies. 
  • 0,2% - powyżej 100 tys. zł/mies.

  pozostałe wpłatomaty (oznaczone logo Blik): 0,4%, min. 2 zł

 • Cashback

  2 zł

 • Wpłata gotówki w oddziale banku

  0,4%, min. 10 zł

 • Wypłata gotówki w oddziale banku

  ​​​​​​0,4%, min. 10 zł

Przelewy

 • Zwykły przelew internetowy
  • 0 zł - przelewy wewnętrzne oraz pakiet 15 darmowych przelewów/zleceń stałych do innych banków w miesiącu
  • 1,50 zł za przelewy poza pakietem
  • 0 zł za przelewy w aplikacji PeoPay
 • Przelew do ZUS i US

  0 zł

 • Przelew natychmiastowy

  10 zł

 • Zlecenie stałe
  • pakiet 15 darmowych przelewów/zleceń stałych do innych banków w miesiącu
  • 1,50 zł - przelew poza pakietem
 • Polecenie zapłaty

  0 zł

 • Zwykły przelew w oddziale banku

  17 zł

 • Koszt przelewu (europejskiego) SEPA

  0 zł za pierwsze 15 w miesiącu, 1,50 zł kolejne

 • Koszt przelewu (zagranicznego) SWIFT

  0,25%, min. 30 zł maks. 120 zł

 • Kody SMS (autoryzacja operacji)
  • 0,30 zł – kod SMS
  • 0 zł - autoryzacja mobilna

Inne

 • Płatności mobilne
  Blik: płatności kodem Blik generowanym w aplikacji banku, wypłaty z bankomatów kodem Blik (dostępność innych funkcji może się różnić w zależności od banku).
  Google Pay: płatności zbliżeniowe telefonem dla posiadaczy urządzeń z systemem operacyjnym Android.
  Apple Pay: płatności dla posiadaczy urządzeń z systemem operacyjnym iOS (Apple).

Zalety

 • łatwe do uniknięcia opłaty za prowadzenie konta
 • nowoczesna aplikacja mobilna Peopay z mobilnymi płatnościami zbliżeniowymi Blik, Google Pay i Apple Pay oraz funkcją wielowalutową
 • jeżeli prowadzisz JDG, konto założysz bez wizyty w oddziale
 • karta wielowalutowa

Wady

 • wysoka prowizja za wpłatę środków w oddziale
 • słaba oferta oszczędnościowa
 • Atrakcyjność opłat
  3.9/ 5
 • Użyteczność rachunku
  4.2/ 5
 • Jakość obsługi klienta
  3.5/ 5
 • Promocje i bonusy
  5/ 5

Terminale w ofercie Pekao SA

Bank Pekao
Operator
Pekao SA
Abonament
0 zł / 50 zł
Abonament 0 zł / 50 zł

 • w promocji Programu Polska Bezgotówkowa - 0 zł przez 12 miesięcy
 • po zakończeniu programu dodatkowe 12 miesięcy bez opłat w ramach oferty specjalnej Banku Pekao
 • preferencyjne warunki dla przedsiębiorców, którzy w ostatnich 12 miesiącach akceptowali płatności kartą i przenieśli usługę do Pekao SA. - 1 zł przez 24 miesiące
 • standardowo: od 30 do 50 zł w zależności od modelu urządzenia
Program Polska Bezgotówkowa
TAK
Konto firmowe
TAK
Czy konto firmowe jest wymagane?

TAK


 • Szczegóły oferty

Parametry

Opłaty

Konto firmowe

Parametry

 • Operator

  Pekao SA

 • Możliwość integracji z kasami fiskalnymi online z wykorzystaniem protokołu FROB

  TAK

 • Dodatkowe funkcjonalności

  Cashback, DCC (150 walut), logo na wydrukach, doładowanie telefonów komórkowych, dedykowane informacje na wydruku, preautoryzacja, płatności MO/TO, podgląd transakcji, wyciągów i raportów w PekaoBiznes24, multimarchant, e-faktura za wynajem terminala, zdalny proces zawarcia umowy o terminal, Portal Akceptanta (platforma informacyjna dla użytkowników terminali)

  Brak opłat za instalację urządzenia, szkolenie personelu, serwis oraz wydruk logo

 • Obsługiwane metody płatności

  Karta Visa/Mastercard, Maestro (oraz w dodatkowej opcji na życzenie: Diners Club i American Express), Blik.

  Terminale POS Banku Pekao S.A. obsługują także płatności telefonem w technologii NFC oraz specjalnymi zegarkami, brelokami, opaskami i naklejkami do płatności zbliżeniowych

 • Możliwość skorzystania z programu Polska Bezgotówkowa

  TAK

Opłaty

 • Abonament (koszt dzierżawy terminala)
  • w promocji Programu Polska Bezgotówkowa - 0 zł przez 12 miesięcy
  • po zakończeniu programu dodatkowe 12 miesięcy bez opłat w ramach oferty specjalnej Banku Pekao
  • preferencyjne warunki dla przedsiębiorców, którzy w ostatnich 12 miesiącach akceptowali płatności kartą i przenieśli usługę do Pekao SA. - 1 zł przez 24 miesiące
  • standardowo: od 30 do 50 zł w zależności od modelu urządzenia
 • Standardowa prowizja od transakcji kartami debetowymi
  • w promocji Programu Polska Bezgotówkowa 0 zł prowizji od transakcji j przez 12 miesięcy lub do kwoty obrotu 100 tysięcy. Zwolnienie obejmuje również płatności kartą Diners Club i Blikiem
  • 0,70% prowizji rozliczeniowej przez cały okres trwania umowy + 0,04 zł opłaty od transakcji
 • Standardowa prowizja za płatności Blikiem

  negocjowana indywidualnie z operatorem

Konto firmowe

Weź udział w promocji

Krzysztof Duliński

Autor tekstu o promocji
Oceń promocję
0
(0 ocen)
Twój głos pomoże innym Bankonautom w podjęciu decyzji, czy warto skorzystać z tej promocji. Średnia ocen uwzględnia ocenę Bankonauty - Autora tekstu, który szczegółowo przyjrzał się ofercie.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos

Komentarze i pytania

(2)
Sortuj od najnowszych
Dodaj swój komentarz...
J
JDG
Gość

Czy odnosnie transakcji do moneybacku są jakieś specjalne ograniczenia, np. muszą być związane z działaniami firmy?

Odpowiedz

J
Józef
Gość
@JDG

Też mnie to ciekawiło, więc spojrzałem do regulaminu. Nie ma tam żadnych dodatkowych wytycznych co do tych transakcji. Pewnie gdyby były, to redaktor zwróciłby na to uwagę

Odpowiedz