Wróć
Promocja została zakończona. Sprawdź najnowszą: Do 900 zł premii z BIZnest Kontem w Nest Banku.

700 zł premii za założenie BIZnest Konta i skorzystanie z terminala w Nest Banku. Dodatkowo rabat na zakupy w IKEA

Publikacja:
700 zł premii za założenie BIZnest Konta i skorzystanie z terminala w Nest Banku. Dodatkowo rabat na zakupy w IKEA
Czas trwania
Cel (zysk) 700 zł: 300 zł za otwarcie rachunku i aktywność + 400 zł za terminal płatniczy + 10% rabatu na zakup wyposażenia biura w sklepie internetowym IKEA i projekt aranżacji biura za 1 zł.
Uczestnik Nowy klient, czyli osoba, która nie posiadała w Nest Banku rachunku firmowego od 1 stycznia 2021 r.
Po drodze Operacje bezgotówkowe kartą, transakcje Blikiem, przelewy (zwykłe oraz do ZUS/US), wpływy.
Nest Bank ponownie oferuje bonusy przedsiębiorcom. Za otwarcie BIZnest Konta i wykonanie jednego zadania czeka skromne 50 zł, ale korzystając aktywnie z rachunku przez kolejne 5 miesięcy, premię możesz powiększyć o 250 zł. Podpisanie umowy o terminal płatniczy oznacza szansę na kolejną nagrodę, której wysokość uzależniona jest od obrotów na POS-ie i może sięgnąć 400 zł. W osobnej promocji zyskasz rabat na zakup wyposażenia biura w IKEA i projekt jego aranżacji za 1 zł.

Promocja "BIZnest konto z premią"

Organizatorem akcji jest Nest Bank.

Równolegle trwa przygotowana także przez bank promocja "400 zł za terminal płatniczy".

Natomiast organizatorem akcji "Załóż konto w Nest Banku, wyposaż swoją firmę w IKEA” jest firma IKEA Retail.

Do kiedy możesz skorzystać?

Akcja dotycząca konta firmowego trwa do 31 lipca 2023 r. Identyczny termin dotyczy akcji związanej z wyposażeniem biura, przy czym może się ona zakończyć wcześniej, jeśli dojdzie do wyczerpania zapasów artykułów objętych promocją (są one wymienione w załączniku nr 1 do jej regulaminu).

Promocja związana z terminalem płatniczym jest bezterminowa.

Co możesz zyskać?

Do zdobycia jest kilka bonusów:

 • 300 zł w gotówce za skorzystanie z BIZnest Konta;
 • 400 zł za terminal płatniczy;
 • 10-procentowy rabat na zakup wyposażenia biura na platformie zakupowej sieci IKEA oraz przygotowanie projektu aranżacji wnętrza za 1 zł (standardowa cena takiej usługi wynosi 499 zł).
Czy możesz skorzystać?

Uczestnikami akcji "BIZnest Konto z premią" mogą być osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, spółki (cywilne, jawne, partnerskie, z ograniczoną odpowiedzialnością), fundacje i stowarzyszenia posiadające siedzibę w Polsce i polską rezydencję podatkową. Regulamin nie pozwala, by brali w niej udział przedsiębiorcy, którzy od 1 stycznia 2021 r. posiadali rachunek firmowy w Nest Banku.

Identyczne reguły dotyczą promocji przygotowanej przez firmę IKEA Retail.

W akcji dotyczącej terminala mogą wziąć udział przedsiębiorcy, którzy nie przyjmują dotąd płatności bezgotówkowych i posiadają konto firmowe w Nest Banku.

Co musisz zrobić?

Droga po 300 zł premii i inne bonusy w Nest Banku

 • Krok 1. Do 31 lipca 2023 r. zawniosku o BIZnest Konto na stronie banku

  Do 31 lipca 2023 r. złóż wniosek o BIZnest Konto na stronie internetowej banku, wyrażając przy tym zgody marketingowe.

  Zakres wymaganych zgód na dostarczanie przez bank informacji o jego produktach i usługach jest taki sam dla promocji rachunku firmowego i terminala. Musisz zgodzić się na przekazywanie ich za pośrednictwem wiadomości SMS/MMS, w rozmowie telefonicznej, na adres e-mail oraz za pośrednictwem bankowości internetowej i aplikacji mobilnej.

 • Krok 2. Podpisz z NestBankiem umowę ramową

  W ciągu 14 dni od złożenia wniosku zawrzyj z Nest Bankiem umowę ramową o prowadzenie BIZnest Konta.

 • Premia. Odbierz nagrody związane z produktami IKEA

  Po założeniu rachunku firmowego otrzymasz indywidualny kod dostępu do platformy zakupowej IKEA, na której możesz zamówić z 10-procentowym rabatem produkty wymienione w załączniku numer 1 do regulaminu akcji oraz skorzystać za 1 zł z usługi aranżacji wnętrza (wielkość biura lub miejsca pracy nie może być większa niż 50 m. kw.).

  Możesz wybrać, czy skorzystasz z niej podczas spotkania z projektantem IKEA online czy w sklepie. Po przygotowaniu projektu otrzymasz kolaż produktowy, listę zakupów artykułów z promocyjnej oferty IKEA z wyceną, kolorystykę ścian i wykończenia.

  W celu realizacji usługi należy zarejestrować się na spotkanie telefonicznie z numerem 22 275 01 23 (jest on czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-19:00) lub mailowo na adres [email protected]. Podanie otrzymanego kodu dostępu sprawi, że za projekt zapłacisz tylko 1 zł zamiast standardowej ceny 499 zł.

  Promocja nie dotyczy zakupów w sklepie stacjonarnym IKEA, przez telefon, przez czat lub przez aplikację IKEA. Konieczne jest skorzystanie z podanej wyżej platformy zakupowej.

  Zwrot któregokolwiek z zakupionych produktów oznacza jednocześnie rezygnację z udziału w promocji. Wartość zwrotu obliczana jest na podstawie cen jednostkowych widocznych na paragonie lub fakturze.

 • Krok 3. Aktywnie korzystaj z BIZnest Konta po jego otwarciu

  Do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia konta firmowego wykonaj:

  • przynajmniej 1 operację bezgotówkową kartą LUB
  • choć 1 transakcję Blikiem LUB
  • co najmniej 1 przelew, z wyłączeniem przelewu pomiędzy własnymi rachunkami w Nest Banku.
 • Premia. Odbierz pierwszy bonus (50 zł)

  Jeśli wywiążesz się z powyższych zadań, to do 20. dnia roboczego następnego miesiąca otrzymasz na BIZnest Konto 50 zł premii.

 • Krok 4. Realizuj warunki aktywności w kolejnych 5 miesiącach

  Począwszy od kolejnego miesiąca kalendarzowego następującego po tym, w którym zrealizowałeś warunki do otrzymania pierwszej premii, w każdym z kolejnych 5 miesięcy zrealizuj poniższe działania:

  • zapewnij wpływy na BIZnest Konto w wysokości min. 5 tys. zł;
  • dokonaj przelewu pełnej składki do ZUS lub miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy do US;
  • wykonaj 3 dowolne operacje spośród: płatność Blik, transakcja kartą, przelew (z wyłączeniem przelewu pomiędzy własnymi rachunkami w Nest Banku).

  Składka ZUS musi być opłacona w pełnej wysokości wymaganej za dany miesiąc, podobnie należność do urzędu skarbowego.

  W przypadku przelewu do US bank może zwrócić się do uczestnika promocji o udokumentowanie, że przesłana kwota stanowi pełną należność za dany miesiąc. Gdybyś otrzymał taką prośbę, to musisz dostarczyć stosowne dokumenty w ciągu 7 dni od jej wpłynięcia. Jeśli nie dotrzymasz tego terminu, to bank nie wypłaci Ci premii z tego tytułu za dany miesiąc

  Wpływ może być sumą kilku przelewów pod warunkiem, że nie będą one pochodziły z operacji pomiędzy Twoimi rachunkami bankowymi (indywidualnymi lub firmowymi) w Nest Banku, z Twoich kredytów lub lokat w tym banku.

 • Premia. Odbierz kolejne premie (5 x 50 zł)

  Należne Ci bonusy będą wpływały na Twoje BIZnest Konto do 20. dnia roboczego następnego miesiąca kalendarzowego, następującego po tym, za który zostały naliczone.

Mission complete!

Przedstawmy na konkretnym przykładzie ramy czasowe tej promocji. Jeśli BIZnest Konto założysz w maju, to zadania uprawniające do otrzymania premii "na start" musisz zrealizować do końca czerwca, natomiast działania związane z premią za aktywność w kolejnych miesiącach od lipca do listopada; bonusy za ich zrealizowanie będą wpływały na Twój rachunek firmowy w lipcu (50 zł "na start") i od sierpnia do grudnia 2023 r. (po 50 zł za aktywność).

Przejdźmy do opisu warunków akcji, w której nagroda przysługuje za podpisanie umowy o terminal płatniczy i przyjęcie na nim płatności na określoną kwotę.

Droga po 400 zł za terminal w Nest Banku

 • Krok 1. Złóż wniosek o terminal

  W czasie trwania promocji złóż wniosek o terminal płatniczy z oferty spółki PayTel. Możesz to zrobić już na etapie wnioskowania o konto firmowe, jak i później w bankowości elektronicznej.

  Wybierając drugi wariant pamiętaj, że musisz wyrazić zgody marketingowe według. Ich zakres jest identyczny, jak w przypadku zawierania umowy o rachunek firmowy.

 • Krok 2. Podpisz umowę o terminal

  W ciągu 60 dni od złożenia wniosku o terminal podpisz umowę o korzystanie z niego.

  Pamiętaj, by udzielić zgód marketingowych i wskazać swoje BIZnest Konto jako rachunek, na który mają być przekazywane wpływy z terminala.

 • Krok 3. Jak najczęściej przyjmuj płatności na terminalu

  Korzystaj z urządzenia, zachęcaj klientów do płatności bezgotówkowych. Im większe będą średnie obroty na terminalu w 3 miesiącach następujących po tym, w którym podpisałeś umowę, tym wyższą premię otrzymasz.

 • Premia. Odbierz nagrodę za transakcje na terminalu

  Wysokość premii uzależniona jest od wysokości obrotów zarejestrowanych na Twoim urządzeniu.

  Wysokość premii Obrót na terminalu
  Aplikacja NestPOS
  100 zł 5000 zł i więcej
  Terminal tradycyjny
  100 zł 5000 - 7999,99 zł
  200 zł 8000 - 9999,99 zł
  300 zł 10 000 - 14 999,99 zł
  400 zł 15 000 zł i więcej

  Wypłata należnej Ci premii nastąpi do końca 5. miesiąca po podpisaniu umowy.

Mission complete!

Premie, jakie otrzymasz w opisywanych promocjach, będą związane z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą. Oznacza to, że musisz je ująć po stronie przychodów i zapłacić stosowny podatek.

BIZnest Konto w Nest Banku

Konto
0 zł
Karta
0 zł
Bankomaty
0 zł / 6 zł
Bankomaty 0 zł / 6 zł

 • 0 zł - bankomaty Euronet
 • 6 zł - pozostałe bankomaty
 • 0 zł - wypłata Blik
Przelew internetowy
0 zł
Unikalne cechy: darmowe wpłatomaty i rachunki pomocnicze w walucie obcej.
 • Szczegóły oferty
 • Recenzja
  4.7

Konto

Karta

Bankomaty i operacje gotówkowe

Przelewy

Inne

Konto

 • Przeznaczenie konta
  • jednoosobowa działalność gospodarcza
  • spółki
  • inne podmioty (np. stowarzyszenia, fundacje)
 • Oprocentowanie rachunku

  0%

 • Opłata za otwarcie konta

  0 zł

 • Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku

  0 zł

 • Rachunek pomocniczy
  • 10 zł/mies. - kolejny rachunek w PLN
  • 0 zł - rachunek walutowy w EUR, USD lub GBP

Karta

 • Typy kart płatniczych

  Visa Business

 • Funkcjonalność karty
  • płatności zbliżeniowe
  • płatności internetowe
 • Opłata za wydanie karty

  0 zł 

 • Miesięczna opłata za kartę

  0 zł

 • Wydanie karty debetowej dodatkowej

  25 zł

 • Miesięczna opłata za kartę dodatkową

  25 zł/rok

Bankomaty i operacje gotówkowe

 • Wypłata z bankomatów w Polsce
  • 0 zł - bankomaty Euronet
  • 6 zł - pozostałe bankomaty
  • 0 zł - wypłata Blik
 • Wypłata z bankomatów za granicą

  6 zł + 4,9% prowizji za przewalutowanie

 • Wpłata gotówki we wpłatomacie

  0 zł (w tym wpłata Blikiem)

 • Cashback

  0 zł

 • Wpłata gotówki w oddziale banku

  0,5%, min. 10 zł

 • Wypłata gotówki w oddziale banku

  0,5%, min. 10 zł

Przelewy

 • Zwykły przelew internetowy

  0 zł

 • Przelew do ZUS i US

  0 zł

 • Przelew natychmiastowy

  10 zł

 • Zlecenie stałe

  0 zł

 • Polecenie zapłaty

  5 zł (od każdej realizacji)

 • Zwykły przelew w oddziale banku

  10 zł

 • Koszt przelewu (europejskiego) SEPA

  0 zł (spread na EUR ok. 6%)

 • Koszt przelewu (zagranicznego) SWIFT

  0,25%, min. 50 zł maks. 200 zł

 • Kody SMS (autoryzacja operacji)

  0 zł

Inne

 • Płatności mobilne
  Blik: płatności kodem Blik generowanym w aplikacji banku, wypłaty z bankomatów kodem Blik (dostępność innych funkcji może się różnić w zależności od banku).
  Google Pay: płatności zbliżeniowe telefonem dla posiadaczy urządzeń z systemem operacyjnym Android.
  Apple Pay: płatności dla posiadaczy urządzeń z systemem operacyjnym iOS (Apple).
  Garmin Pay: płatności zbliżeniowe wybranymi zegarkami Garmin.
  Fitbit Pay: płatności zbliżeniowe wybranymi zegarkami i opaskami sportowymi Fitbit.
  SwatchPAY!: płatności zbliżeniowe wybranymi zegarkami Swatch.

Zalety

 • bezwarunkowo darmowe konto i karta
 • konto założysz bez wizyty w oddziale przelewem z konta osobistego
 • bezpłatne przelewy SEPA
 • nowoczesna aplikacja mobilna

Wady

 • brak obsługi gotówkowej w oddziałach (poza jednym w Warszawie)
 • brak oferty kredytowej dla rozpoczynających działalność gospodarczą
 • niski spread tylko pod warunkiem skorzystania z płatnej usługi korzystnych przewalutowań
 • Atrakcyjność opłat
  5/ 5
 • Użyteczność rachunku
  4.4/ 5
 • Jakość obsługi klienta
  3.5/ 5
 • Promocje i bonusy
  5/ 5

BIZnest Konto to unikat na rynku, gdyż standardowo jest prowadzony bezpłatnie, darmowa jest też wydana do niego karta debetowa.

Krzysztof Duliński

Autor tekstu o promocji
Oceń promocję
0
(0 ocen)
Twój głos pomoże innym Bankonautom w podjęciu decyzji, czy warto skorzystać z tej promocji. Średnia ocen uwzględnia ocenę Bankonauty - Autora tekstu, który szczegółowo przyjrzał się ofercie.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos