6,8% przez pół roku na Koncie Oszczędnościowym + 6% na lokacie 3-miesięcznej za otwarcie konta Citigold w Citibanku

Publikacja:
6,8% przez pół roku na Koncie Oszczędnościowym + 6% na lokacie 3-miesięcznej za otwarcie konta Citigold w Citibanku
Czas trwania
Cel (zysk) 6,8% przez 6 miesięcy na Koncie Oszczędnościowym + 6% na 3-miesięcznej lokacie
Uczestnik Nowy klient Citibanku, czyli osoba, która po 31 grudnia 2021 r. nie posiadała w tym banku konta osobistego ani oszczędnościowego.
Po drodze Zapewnienie wymaganego salda, transakcje kartą.
Weź udział w promocji
Citibank niestrudzenie stara się zainteresować osoby z większą gotówką kontem Citigold. Tym razem zachętą do jego założenia jest obowiązujące przez 6 miesięcy oprocentowanie Konta Oszczędnościowego w wysokości 6,8% oraz możliwość założenia kwartalnej Lokaty powitalnej z oprocentowaniem 6%. Dzięki temu na atrakcyjnych zasadach, jak na obecne warunki rynkowe, można ulokować 450 tys. zł. W promocji konta Citigold Private Client na promocyjnych depozytach możliwe jest zdeponowanie 4,2 mln zł.

Promocja „Oszczędzaj z kontem Citigold do 6,8% - edycja II”

Organizatorem akcji jest Citi Handlowy.

Do kiedy możesz skorzystać?

Akcja ma trwać do 29 czerwca 2024 r., ale może się zakończyć wcześniej, gdyż bank przewidział nagrody tylko dla 300 osób, które jako pierwsze otworzą konto Citigold.

Tyle samo bonusów przygotowano dla nowych posiadaczy konta Citigold Private Client, którego promocja trwa do 3 lipca 2024 r.

Co możesz zyskać?

W promocji konta Citigold są dwa bonusy:

 • możliwość korzystania przez 6 miesięcy na Koncie Oszczędnościowym z oprocentowania w wysokości 6,8% w skali roku dla kwot do 200 tys. zł;
 • prawo założenia 3-miesięcznej lokaty z oprocentowaniem 6% w skali roku. Minimalna kwota depozytu wynosi 20 tys. zł, a maksymalna - 250 tys. zł.

Nowi posiadacze konta Citigold Private Client mogą skorzystać z:

 • 6-miesięcznej Lokaty powitalnej z oprocentowaniem 6,5% w skali roku, można na niej ulokować kwoty od 20 tys. zł do 2 mln zł;
 • 3-miesięcznej Lokaty dodatkowej z oprocentowaniem 6% w skali roku, min. kwota to 20 tys. zł, a maksymalna - 2,2 mln zł.

Czy możesz skorzystać?

Promocja adresowana jest do osób fizycznych z pełną zdolnością do czynności prawnych, które po 31 grudnia 2021 r. nie posiadały w Citibanku (samodzielnie lub jako współposiadacz) konta osobistego lub rachunku oszczędnościowego.

Z udziału w promocji wykluczone są osoby ze statusem dewizowym nierezydenta oraz obywatele i rezydenci podatkowi USA.

Co musisz zrobić?

Droga do promocyjnego oprocentowania w Citibanku
 • Krok 1. Do 29 czerwca 2024 r. zawrzyj z bankiem umowę produktów depozytowych

  Do 29 czerwca 2024 r. zawrzyj z bankiem umowę produktów depozytowych i otwórz konto osobiste typu Citigold wraz z Kontem Oszczędnościowym lub Citigold Private Client.

 • Krok 2. Zaakceptuj regulamin promocji

  W ciągu 10 dni od otwarcia rachunku, ale nie później niż 29 czerwca 2024 r., (3 lipca 2024 r. w przypadku rachunku Citigold Private Client) podpisz regulamin promocji. Możesz też go zaakceptować podczas rozmowy telefonicznej z pracownikiem banku.

 • Krok 3. Zapewnij wymagane saldo dzienne 

  Do końca miesiąca następującego po tym, w którym otworzyłeś wybrany rachunek, zapewnij saldo dzienne w wysokości min. 450 tys. zł, jeśli otworzyłeś konto Citigold (4,2 mln zł dla konta Citigold Private Client). Inaczej mówiąc, choć w jednym dniu musisz posiadać na rachunkach w Citibanku wymaganą kwotę.

  Do wymaganego salda nie są wliczane środki na kontach, których jesteś drugim lub kolejnym współposiadaczem oraz na Twoich rachunkach firmowych.

  Spełnienie tych warunków pozwoli Ci otworzyć Lokatę Powitalną dla posiadaczy Konta Citigold albo oba depozyty (powitalny i dodatkowy) dla posiadaczy kont Citigold Private Client. Wszystkie typy lokat muszą być założone do końca miesiąca następującego po tym, w którym podpisałeś z bankiem umowę o ROR.

  Lokatę powitalną możesz otworzyć w oddziale typu Citigold lub telefonicznie (tylko wtedy, gdy umowę o konto osobiste podpisałeś w procesie telefonicznym, kurierskim lub poprzez bankowość elektroniczną Citibank Online).

  Natomiast lokata dodatkowa dla posiadaczy Konta Citigold Private Client może być otwarta tylko w placówce typu Citigold.

 • Krok 4. Spełnij warunki aktywności przez 6 miesięcy (dotyczy tylko Konta Citigold)

  Przez 6 miesięcy, licząc od miesiąca następującego po miesiącu otwarcia konta (w każdym miesiącu w tym okresie):

  • zrealizuj kartą debetową wydaną do konta Citigold min. 3 transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 500 zł;
  • utrzymaj średniomiesięczne saldo środków w Citibanku na poziomie min. 450 tys. zł.

  Płatności mogą być dokonywane w punktach stacjonarnych oraz sklepach internetowych. Niedozwolone są transakcje Blikiem oraz w innej walucie niż złoty polski.

  Zasady wyliczania salda średniomiesięcznego są identycznymi z podanymi wyżej regułami dotyczącymi salda dziennego.

  Realizacja tych zadań sprawi, że bank naliczy na Koncie Oszczędnościowym oprocentowanie 6,8% w skali roku. Gdybyś w którymś z miesięcy nie spełnił tych wymagań, otrzymasz tylko odsetki standardowe.

 • Premia. Odbierz należne Ci odsetki

  Kapitał i odsetki z lokaty będą przelane na konto osobiste, z którego założono depozyt w dniu jego zapadalności.

  Natomiast zysk z Konta Oszczędnościowego będziesz otrzymywał w dwóch transzach, osobno odsetki standardowe i odrębnym przelewem promocyjne. Te drugie wpłyną na rachunek do 20. dnia kolejnego miesiąca po tym, w którym spełniłeś wymagania uprawniające do ich otrzymania.

  Należne Ci odsetki zostaną pomniejszone o podatek od zysków kapitałowych, tzw. podatek Belki i wypłacone pod warunkiem, że Twoje konto osobiste będzie nadal aktywne i nie będzie się znajdowało w okresie wypowiedzenia.

Mission complete!

Zerwanie którejkolwiek z lokat będzie oznaczało utratę wszystkich odsetek i nie będziesz miał możliwości ponownego otwarcia depozytu.

Produkty, których dotyczy promocja

 • Konto
  0 zł / 220 zł

 • Karta
  0 zł
 • Bankomaty
  0 zł

 • Przelew internetowy
  0 zł
Unikalne cechy: możesz skorzystać z usług opiekuna finansowego i zespołu ekspertów do spraw rynków walutowych, ubezpieczeń itp.; pakiet darmowych przelewów natychmiastowych.

Konto Oszczędnościowe Citigold

Citi Handlowy
 • Oprocentowanie
  6,8%

 • Okres obowiązywania
  6 miesięcy
 • Zakres kwot
  do 200 tys. zł
 • Konto osobiste
  TAK

Lokata powitalna (w promocji konta Citigold)

Citi Handlowy
 • Oprocentowanie
  6%
 • Zakres kwot
  20 000 - 250 000 zł
 • Czas trwania
  3 miesiące
 • Konto osobiste
  TAK

PS Pamiętaj, że więcej korzystnych ofert znajdziesz w naszym aktualnym rankingu kont oszczędnościowych oraz zestawieniu najlepszych lokat bankowych.

Weź udział w promocji

Aldona Derdziak

Autor tekstu o promocji
Oceń promocję
0
(0 ocen)
Twój głos pomoże innym Bankonautom w podjęciu decyzji, czy warto skorzystać z tej promocji. Średnia ocen uwzględnia ocenę Bankonauty - Autora tekstu, który szczegółowo przyjrzał się ofercie.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos