Jak zamknąć konto w BNP Paribas?

Krzysztof Duliński
Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
Krzysztof Duliński
Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych

159 publikacji 3223 komentarze

Recenzent promocji bankowych i autor tekstów poradnikowych dotyczących zarządzania finansami osobistymi będący zdania, że nawet najbardziej skomplikowane zagadnienie można przedstawić w prosty i przystępny sposób.


97 komentarzy
Jak zamknąć konto w BNP Paribas?
Spis treści
Podstawowe informacje na temat zamykania rachunku w BNP Paribas
Dostępne sposoby list z wypowiedzeniem, wizyta w placówce, kontakt z infolinią, złożenie dyspozycji zamknięcia ROR w bankowości elektronicznej innego banku (jeśli jest to możliwe).
Okres wypowiedzenia 30 dni / maksymalnie kilkanaście dni po złożeniu dyspozycji zamknięcia ROR w bankowości elektronicznej innego banku
Koszt zamknięcia rachunku

0 zł za zamknięcie konta

12 zł za przelew pozostałych środków do innego banku

Na co trzeba uważać?

bank nie zamknie konta, jeśli będzie na nim saldo ujemne (np. po pobraniu należnych bankowi opłat)

po upływie okresu wypowiedzenia warto sprawdzić (np. kontaktując się z infolinią), czy Twoja dyspozycja została w pełni zrealizowana

Wybierając najlepszy dla siebie rachunek bankowy, zwracamy przede wszystkim uwagę na związane z nim opłaty i dostępne funkcjonalności. Nikt z nas nie myśli o tym, jak zamknąć konto, ile trwa okres wypowiedzenia umowy, dopóki nie zdecydujemy się na rozstanie z bankiem. Chyba nawet Łowcy Promocji, dla których najważniejszym wyznacznikiem atrakcyjności oferty jest wysokość premii, jaką mogą zdobyć w akcji promocyjnej, nie zastanawiają się, jakie działania będą musieli podjąć, by zrezygnować z produktów, po które sięgnęli.

Możesz być zadowolony z konta przez długi czas, ale w końcu przyjdzie taki dzień, że zechcesz zrezygnować z rachunku bankowego; powodów mogą być dziesiątki. Rodzi się więc pytanie, co zrobić, by skutecznie rozwiązać umowę dotyczącą ROR-u, karty debetowej i dostępu do bankowości elektronicznej.

Postanowiliśmy sprawdzić, jak to wygląda w przypadku BNP Paribas. Z kont osobistych tego banku korzysta bardzo wiele osób, które otworzyły rachunki w licznych akcjach promocyjnych z atrakcyjnymi nagrodami. Części klientów po pewnym czasie może przyjść ochota, by rozstać się z bankiem. Nie ma ku temu żadnych przeszkód, wystarczy dopełnić wszelkich formalności.

Zamykanie konta na różne sposoby

Doświadczenie i praktyka wskazują, że rozwiązanie umowy o rachunek bankowy może nastąpić na kilka sposobów:

 • wizyta w oddziale banku i podpisanie dokumentu przygotowanego przez doradcę;
 • wysłanie listu z przygotowanym przez siebie wnioskiem o zamknięcie rachunku, ewentualnie na formularzu udostępnianym przez bank;
 • złożenie dyspozycji zamknięcia rachunku na infolinii;
 • skorzystanie z bankowości internetowej;
 • założenie ROR-u w innym banku z równoczesnym udzieleniem tej instytucji finansowej upoważnienia do przeniesienia wskazanego rachunku. Wówczas cały proces prowadzony jest już bez udziału posiadacza zamykanego konta. Elementem decydującym o powodzeniu operacji jest złożenie na upoważnieniu podpisu zgodnego z tym, jaki figuruje na karcie wzorów w banku, w którym będzie zamykany ROR.

W rzeczywistości nie wszystkie możliwości są dostępne w każdej instytucji finansowej.

BNP Paribas - zamknięcie konta w praktyce

Istnieją trzy możliwości zakończenia współpracy: wizyta w oddziale, wysłanie wypowiedzenia umowy rachunku pocztą oraz poprzez kontakt z infolinią. W każdym przypadku obowiązuje 30-dniowy okres wypowiedzenia liczony od daty otrzymania dyspozycji klienta.

Niestety bank nie umożliwia zamknięcia konta online w swojej bankowości internetowej. Możliwe jest za to wykorzystanie tego kanału dostępu do bankowości w innym banku i złożenie tam wniosku o likwidację konta w BNP Paribas. Niżej tłumaczymy, jak skorzystać z tego nietypowego sposobu.

Prześledźmy ścieżki postępowania dostępne w BNP Paribas.

Wizyta w placówce BNP Paribas

Wybierając tę opcję, musisz udać się do jednego z oddziałów BNP Paribas i przekazać doradcy, że chcesz zrezygnować z rachunku. Pracownik zweryfikuje Twoją tożsamość, przygotuje stosowny wniosek i da Ci go do podpisania. Pamiętaj, by zabrać kopię dokumentu, która będzie potwierdzeniem złożenia dyspozycji na wypadek, gdyby nie została ona zrealizowana i, na przykład, bank naliczyłby jakieś opłaty za korzystanie z jego produktów.

Wysłanie listu z wypowiedzeniem umowy

Ten wariant przetestowała nasza redakcyjna koleżanka Aldona. Okazało się, że w tym przypadku jest w zasadzie dowolność w zakresie sformułowania treści, bank niczego nie narzuca. Ważne, by dokument został wysłany listem poleconym z potwierdzeniem odbioru (dzięki temu masz dowód wypowiedzenia umowy) i znalazły się w nim następujące informacje:

 • data i miejsce (miejscowość) sporządzenia pisma;
 • Twoje dane osobowe jako właściciela konta;
 • numer rachunku, który chcesz zamknąć;
 • dyspozycja, co bank ma zrobić z pieniędzmi znajdującymi się na koncie (jeśli są lub przewidujesz otrzymanie przelewu), np. przelać je do innego banku na wskazany przez Ciebie rachunek;
 • jeśli posiadasz zlecenia stałe lub polecenia zapłaty, możesz wspomnieć – dla pełnej jasności – że je odwołujesz (to samo dotyczy innych usług i operacji);
 • własnoręczny podpis identyczny z tym, jaki widnieje w karcie wzorów podpisu.

Wzór wypowiedzenia umowy rachunku znajdziesz pod artykułem.

Uwaga: Okres wypowiedzenia liczony jest od daty wpłynięcia pisma do banku, a nie od dnia jego wysłania!

Tyle teoria, praktyka jest znacznie gorsza. Aldona skontaktowała się z infolinią BNP Paribas grubo ponad miesiąc po wysłaniu listu i okazało się, że rachunek nadal jest aktywny, ale pracownik infolinii nie potrafił wytłumaczyć dlaczego. Poinformował naszą koleżankę, że on nie ma wglądu w korespondencję wysyłaną przez klientów do banku i zaproponował złożenie dyspozycji zamknięcia konta u niego, na co Aldona się zgodziła. Tym samym okres wypowiedzenia zaczął biec dopiero od daty rozmowy telefonicznej.

Dla koleżanki nie miało to większego znaczenia, ale dla aktywnych Łowców Promocji każdy dzień wydłużenia okresu karencji jest nie do przyjęcia. W Internecie można znaleźć informacje, że dyspozycje złożone listownie nie są realizowane przez bank i wiele osób składa reklamacje, domagając się natychmiastowego zamknięcia konta.

Złożenie dyspozycji na infolinii

Z infolinią można się skontaktować na dwa sposoby:

 • dzwoniąc na numer - 22 134 00 00;
 • korzystając z opcji połączenia z konsultantem po zalogowaniu się do aplikacji mobilnej. Ten wariant eliminuje weryfikację klienta po uzyskaniu połączenia.

Telefoniczną ścieżkę rezygnacji z konta testował nasz redakcyjny kolega Krystian. Rozmowa z konsultantem rozpoczęła się od kilku pytań weryfikujących (m.in. o wybrane cyfry z numeru rachunku, personalia, posiadane w banku produkty), po czym przyszedł czas na zgłębianie powodów, które skłoniły kolegę do rozstania z bankiem i próby przekonania do zmiany decyzji.

W końcu padło kluczowe pytanie: Czy potwierdza Pan, że w dniu … wypowiada Pan umowę o konto o numerze ... Po otrzymaniu potwierdzenia, konsultant przekazał dodatkowe informacje:

 • okres wypowiedzenia trwa 30 dni;
 • w tym czasie można zmienić zdanie i wycofać wypowiedzenie;
 • w okresie wypowiedzenia można korzystać z konta i karty w pełnym zakresie;
 • konto zostanie zamknięte, o ile będą uregulowane wszystkie zobowiązania wobec banku, np. zapewnione środki na pobranie opłat za konto/kartę;
 • gdyby po zamknięciu rachunku zostały na nim środki, to będą one dostępne w dowolnej placówce banku w okresie 10 lat.

Po telefonicznym złożeniu wypowiedzenia umowy konta w BNP Paribas bank przesyła na adres e-mail informację o przyjęciu dyspozycji z informacją, że zostanie ono zamknięte po miesiącu, a wraz z nim ulegną rozwiązaniu wszystkie lokaty terminowe "powiązane" z zamykanym rachunkiem.

Po upływie 30 dni bank nie poinformował o realizacji dyspozycji zamknięcia rachunku, więc Krystian postanowił przeprowadzić test - spróbował zalogować się do bankowości internetowej. O dziwo, udało mu się to, przy czym zobaczył tylko ofertę kredytu gotówkowego. Chcąc mieć pewność, że rachunek faktycznie nie istnieje, wysłał do BNP Paribas 1 PLN z konta w innym banku. Następnego dnia pieniądze wróciły tam, skąd zostały wysłane.

Tym samym kolega miał pewność, że nie posiada już aktywnego rachunku w BNP Paribas, co jest niezwykle istotne dla określenia okresu karencji przed przystąpieniem do kolejnej promocji. Pozostało rozwikłanie zagadki dostępu do bankowości internetowej, co sugerowało, że umowa ramowa nadal jest aktywna. Taka sytuacja też wyklucza z ubiegania się o nagrodę w akcjach specjalnych.

Podczas rozmowy na czacie kolega dowiedział się od doradcy, że umowa ramowa też jest wypowiedziana, a dostęp do bankowości elektronicznej prawdopodobnie wynika z faktu, że w momencie zamykania rachunku były na nim środki, które trafiły na konto techniczne.

Dla zweryfikowania tej tezy Krystian skontaktował się z infolinią. Tutaj usłyszał, że rachunek i karta są zamknięte, umowa ramowa wypowiedziana. Przy okazji okazało się, że konsultant nie ma możliwości przyjęcia od kolegi dyspozycji przekazania środków na wskazane konto w innym banku. Są tylko dwie opcje ich odzyskania: wizyta w oddziale lub reklamacja, na rozpatrzenie której bank ma 30 dni.

Płynie z tego prosty wniosek - przed zamknięciem rachunku trzeba z niego wypłacić pieniądze, by uniknąć kłopotów. Bank nie zamknie konta jeśli będą się na nim znajdowały środki.

Zamykanie konta online bez kontaktu z bankiem

Brzmi nieco abstrakcyjnie, ale likwidacja konta w BNP Paribas poprzez kontakt z innym bankiem jest jak najbardziej możliwa, nawet na 2 sposoby.

Pierwszy z nich, to otwarcie rachunku osobistego w innym banku i upoważnienie go przy tym do zamknięcia konta w dotychczasowym (w tym przypadku w BNP Paribas). W tym wariancie wszelkie formalności obie instytucje załatwią między sobą.

Jeszcze prostsze jest zalogowanie się na konto w innym banku i tam złożenie dyspozycji zamknięcia rachunku (nie tylko osobistego, ale i innego), z którego nie chcesz już korzystać. Także i w tej opcji kolejne działania odbędą się już bez Twojego udziału. Wniosku zatytułowanego na ogół nieco myląco Przeniesienie rachunku szukaj, zależnie od banku, w części Wnioski / Twoje sprawy / Dokumenty. Co ciekawe przy tej metodzie proces zamykania konta kończy się po kilku bądź kilkunastu dniach dniach, nie po 30.

Niestety taka możliwość dostępna jest tylko, w niektórych instytucjach finansowych, konkretnie w Credit Agricole, VeloBanku (dawniej Getin Banku), mBanku, PKO Banku Polskim i Santander Bank Polska. Korzystając z niej, dobrze jest wcześniej przelać pieniądze z BNP Paribas na inny rachunek. Zlecenie takiej operacji w wypowiedzeniu sprawi, że BNP Paribas potraktuje to jako złożenie dyspozycji w placówce i pobierze z tego tytułu opłatę zgodnie z tabelą opłat i prowizji.

Bardzo ważne kwestie

Opłata za powiązaną z rachunkiem kartę debetową pobierana jest 8. dnia miesiąca (za poprzedni miesiąc), a jeśli jest to dzień wolny od pracy, to w najbliższym dniu roboczym. Oznacza to, że jeśli okres wypowiedzenia kończy się później, to nie trzeba zostawiać na koncie pieniędzy, by bank mógł pobrać prowizję.

Kończąc współpracę z BNP Paribas, podobnie jak z każdym innym bankiem, bardzo ważne jest dopilnowanie, aby rachunek wraz z powiązaną z nim kartą debetową został zamknięty oraz rozwiązana umowa ramowa. Uczulamy na to, gdyż regulaminy akcji specjalnych mówią, iż ich uczestnikami mogą być osoby, które w ostatnich X miesiącach nie posiadały w BNP Paribas rachunku osobistego i w dniu przystępowania do promocji nie są stroną umowy ramowej z tym bankiem.

Wypowiedzenie nie zawsze jest skuteczne. Po upływie okresu wypowiedzenia sprawdź, czy dyspozycja została prawidłowo zrealizowana przez bank. Może się bowiem zdarzyć, że ktoś czegoś nie dopilnuje i konto nie zostanie zamknięte. Co prawda prowadzenie rachunku jest bezpłatne, ale mogą się pojawić opłaty za kartę.

Jak to sprawdzić? Najprostszy sposób to próba zalogowania się do bankowości internetowej. Nie uda się – jest OK, konto zamknięte. Uda się – coś poszło nie tak i trzeba się skontaktować z bankiem. Możliwe, że rachunek został faktycznie zamknięty, ale nie została rozwiązana umowa ramowa. Może i ona już nie funkcjonuje, ale z jakiegoś innego powodu bank zachował Ci dostęp do bankowości internetowej. Warto to zweryfikować kontaktując się z BNP Paribas, by mieć absolutną pewność, że wszystkie związki z bankiem zostały zerwane.

Brak możliwości zalogowania się do bankowości internetowej stanowi potwierdzenie zamknięcia konta.

Brakuje nam opcji internetowej

W naszej ocenie zamykanie konta osobistego w BNP Paribas nie jest proste, łatwe i przyjemne.

Wysłanie wypowiedzenia pocztą okazało się nieskuteczne. Trudno powiedzieć, czy bank kiedykolwiek zrealizowałby dyspozycję Aldony.

Krystian nie został poinformowany o zamknięciu rachunku i chcąc mieć pewność, że nie jest on już aktywny, musiał spróbować wykonać przelew.

W dobie mocno rozwiniętej bankowości internetowej dziwi nas, że w BNP Paribas nie ma możliwości złożenia dyspozycji rozwiązania umowy rachunku drogą elektroniczną. Jesteśmy w stanie zrozumieć, że w ten sposób nie można przejść całej procedury. Czemu jednak niemożliwe jest wyrażenie w bankowości elektronicznej swojej woli, którą potwierdzimy podczas rozmowy telefonicznej zainicjowanej przez konsultanta? - tego nie rozumiemy.

A gdy będziesz poszukiwał dla siebie nowego rachunku, spójrz na nasz ranking kont osobistych:

Zamknąłeś konto. Co dalej?

 • Konto
  0 zł
 • Karta
  0 zł / 4 zł
  Miesięczna opłata za kartę

  0 zł / 4 zł


  opłaty unikniesz, jeżeli spełnisz oba poniższe warunki:

  • zapewniłeś w poprzednim miesiącu jednorazowy wpływ w wysokości min. 500 zł
  • wykonałeś w poprzednim miesiącu co najmniej 1 transakcję kartą / Apple Pay / Google PayPeoPay

  od klientów do 26. roku życia opłata za kartę nie jest pobierana

 • Bankomaty
  0 zł / 2,3% min. 5 zł
  Bankomaty 0 zł / 2,3% min. 5 zł

  0 zł - dla osób do 26. r.ż.

  Dla klientów powyżej 26 lat:

  • 0 zł - bankomaty własne banku
  • 0 zł za 2 pierwsze wypłaty w miesiącu z bankomatów obcych (pod warunkiem spełnienia warunków aktywności: 500 zł wpływu i 1 transakcji)
  • 2,3% min. 5 zł – w pozostałych przypadkach
 • Przelew internetowy
  0 zł
Unikalne cechy: korzystne przewalutowania i brak prowizji za transakcje walutowe kartą.
Przeczytaj recenzję
4.7
Przejdź na stronę banku
 • Konto
  0 zł
 • Karta
  0 zł / 5 zł / 11 zł
  Miesięczna opłata za kartę 0 zł / 5 zł / 11 zł

  • 0 zł – po spełnieniu warunków aktywności
  • 5 zł – dla osób w wieku 18-26 lat
  • 11 zł – dla osób powyżej 26 lat

  Opłata nie jest pobierana przez pierwsze 2 miesiące od wydania karty (lub aktywacji płatności zbliżeniowych BLIK). W kolejnych miesiącach opłaty unikniesz, jeżeli:

  • masz 18-26 lat i wykonasz 1 transakcję kartą lub Blikiem w miesiącu
  • masz powyżej 26 lat i wykonasz min. 5 transakcji kartą lub Blikiem w miesiącu
 • Bankomaty
  0 zł / 5 zł
  Bankomaty 0 zł / 5 zł

  • 0 zł – bankomaty Banku Millennium
  • 0 zł – pozostałe bankomaty, jeśli spełnisz warunki aktywności: 5 płatności kartą debetową lub Blikiem (1 raz, jeżeli masz 18- 26 lat)
  • 5 zł – pozostałe bankomaty (1 zł dla bankomatów Santander Bank Polska i Planet Cash) – jeżeli nie spełnisz powyższego warunku aktywności
 • Przelew internetowy
  0 zł
Unikalne cechy: brak prowizji za przewalutowanie transakcji w walucie obcej do równowartości 1000 zł/mies.
Przeczytaj recenzję
4.6
Przejdź na stronę banku
 • Konto
  0 zł
 • Karta
  0 zł / 7 zł
  Miesięczna opłata za kartę 0 zł / 7 zł

  opłaty unikniesz, jeżeli:

  • wykonasz przynajmniej 5 transakcji bezgotówkowych kartą albo Blikiem / mies. LUB
  • nie ukończyłeś 26 lat
 • Bankomaty
  0 zł / 5 zł
  Bankomaty 0 zł / 5 zł

  • 0 zł - bankomaty sieci Planet Cash
  • 0 zł - wypłaty z pozostałych bankomatów (pod warunkiem wykonania min. 5 transakcji kartą/Blikiem)
  • 5 zł - pozostałe bankomaty przy braku warunku płatności kartą
 • Przelew internetowy
  0 zł
Ważne: Można zamówić 4 karty do konta za darmo.
Przeczytaj recenzję
4.5
Przejdź na stronę banku

Ciekawi jesteśmy, jaką drogę rezygnacji z produktów BNP Paribas wybrałeś, jak oceniasz formalności niezbędne, by zamknąć konto i przyjazność całego procesu. Podziel się z nami swoimi przemyśleniami i uwagami.


Oceń artykuł
0
(0 ocen)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos

Komentarze

(97)
Sortuj od najnowszych
Dodaj swój komentarz...
M
Monia
Gość

Samo konto jest bezpłatne, więc jeśli ktoś nie chce karty, można to szybko zrobić w bankowości mobilnej. Jako powód wybieramy rezygnację z karty, wtedy nie przysyłają nowej.

Odpowiedz

K
Katarzyna
Gość

Z swoich doświadczeń wynika mi, że najlepiej iść do oddziału, i żądać papieru oraz oznaczenia opcji zamknięcia umowy ramowej. Przez telefon czasami coś im nie wychodzi z tym zakykaniem umowy ramowej. A tak przynajmniej jest papier.

Odpowiedz

K
Kate
Gość
@Katarzyna

byłam kiedyś w oddziale to panie twierdziły że się nie da zamknąć umowy ramowe. :))) takie tłumoki tam pracują. Oczywiście oddział oddziałowi nierówny

Odpowiedz

B
Bolek
Gość

Ten bank ma najwyraźniej wewnętrzne problemy organizacyjne.

Moja żona około 5 lat temu miała tam konto, które zostało zamknięte. W ubiegłym roku przy okazji promocji z bonusem 400zl postanowiła wrócić do bpn. Po otarciu konta okazalo sie że nowe konto to w praktyce jej stare konto sprzed 5 lat. Ten sam numer i nawet historię transakcji zostały w bankowości. Mimo to otrzymała wszystkie premie z banku, a myśleliśmy że z automatu zostanie wykluczona.

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Bolek

Znamy tę sytuację, z nieznanych dla nas przyczyn "starzy" klienci widzą czasem swoją historię transakcji, listę odbiorców itd. Najważniejsze, że żona otrzymała premię.

Odpowiedz

A
Adam
Gość

Zamknąłem konto z wykorzystaniem dyspozycji przeniesienia w PKO BP, złożonej w weekend. Dyspozycja zrealizowana w 2 dni robocze (data zamknięcia taka jak zadana w dyspozycji - dałem sobie czas na przelew środków z konta w tygodniu), powiadomienie o zrealizowaniu przyszło na maila.

Samo zamknięcie konta poszło więc bardzo szybko jednak dostęp do bankowości internetowej oraz mobilnej pozostał (z produktów została widoczna tylko zastrzeżona karta debetowa) mimo zaznaczenia opcji "przeniesienia wszystkiego" we wniosku. Aby zablokować ten dostęp wybrałem tradycyjną ścieżkę - wizyta w oddziale. Z drobnymi problemami udało się temat w oddziale zakończyć. Przynajmniej mam taką nadzieję, bo żadnego potwierdzenia na piśmie nie udało mi się uzyskać, że umowa ramowa o wszystkie produkty została rozwiązana. Pozdrawiam :)


Odpowiedz

P
Paweł
Gość

Nie mogę znaleźć w mbanku złożenia dyspozycji zamknięcia w innym banku. Klikam w Pomoc - Załatw swoje sprawy - Inna sprawa i dalej nie mogę znaleźć opcji Rachunki-Przeniesienie rachunku. Chyba coś zmienili, albo inaczej się to nazywa. Mógłby mi ktoś pomóc?

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Paweł

Które konto chcesz zamknąć, a które otworzyć?

Odpowiedz

P
Paweł
Gość
@Aldona Derdziak

Mam konto w mbanku i w pko. Chciałbym za pomocą któregoś z nich zamknąć konto w bnp i credit agricole.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Paweł

Nie ma ku temu przeszkód. Akurat mBank i PKO BP umożliwiają takie działanie O tym, gdzie szukać takiej opcji napisaliśmy w ogólnym tekście poświęconym zamykaniu rachunków bankowych, w punkcie 8: https://www.najlepszekonto.pl/jak-zamknac-konto-w-banku

Odpowiedz

M
Monika
Gość

Dzień dobry, czy jeśli zamknę konto poprzez zlozenie dyspozycji w moim innym banku bank BNP Paribas pobierze prowizję? Konto w BNP Paribas założyłam 12 Października 2022 roku. Gdy chciałam złożyć wnioski o przeniesienie konta w ING pisało że bank może pobrać jakieś karne odsetki czy coś takiego. Z góry dziękuję za informację. Pozdrawiam

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Monika

O jakiej prowizji mówisz? Czy miałaś w BNP kartę debetową?

Odpowiedz

X
Xyz
Gość
@Aldona Derdziak

Tak mam kartę ale chodzi mi o coś innego. Czy zamykając konto z karta bank może naliczyć jakieś odsetki za zamknięcie konta ? Chodzi mi o ,,konto otwarte na Ciebie"

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Xyz

Nie, BNP nie pobiera takich opłat.

Odpowiedz

M
Malwina
Gość

3 razy muszą zbijać obiekcje przy zamknięciu konta, oh god. Przygotujcie dobre argumenty jeśli chodzi o telefoniczne zamknięcie konta

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Malwina

Napiszesz coś więcej, jak to u Ciebie wyglądało? :)

Odpowiedz

A
Adam
Gość

Gdzie znajdę opcję zamknięcia konta w innym banku poprzez mbank, bo nie mogę tego znaleźć?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Adam

W mBanku jest to ukryte w tym miejscu: Pomoc - Załatw swoje sprawy - Inna sprawa - klikamy na Kategorie i wybieramy Rachunki - Przeniesienie rachunku

Odpowiedz

A
Adam
Gość
@Krzysztof Duliński

Dziękuję za informację.

Panie Krzysztofie, zastanawia mnie tylko dlaczego nazywa się to "Przeniesienie rachunku" a nie "Zamknięcie rachunku", robi to jakąś różnicę?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Adam

Nie ma to znaczenia. Skorzystałem z tej opcji w Credit Agricole zamykając konto w BNP Paribas i wszystko poszło sprawnie, po niecałych 2 tygodniach ROR był zamknięty.

Odpowiedz

P
Paweł
Gość
@Krzysztof Duliński

Panie Krzysztofie, przy zamykaniu rachunku należy zaznaczyć opcję "tak, z zachowaniem terminu wypowiedzenia" czy "nie"?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Paweł

Moim zdaniem najlepiej jest zaznaczyć z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Jest wówczas czas na spokojne przeniesienie zleceń stałych, pobranie historii konta, czy inne działania przygotowawcze do sytuacji, gdy konto nie będzie już dostępne.

Odpowiedz

A
Adam
Gość
@Krzysztof Duliński

Ta opcja zamykania innego konta w mBanku to nieporozumienie. Trzeba się i tak fatygować do placówki mBanku, żeby podpisać stosowne dokumenty . Zmarnowałem tylko 2 tygodnie bo nawet nie raczyli potwierdzić tego zlecenia i sam musiałem dopytywać. Porażka.

Odpowiedz

G
Gabriela
Gość
@Krzysztof Duliński

Ja też planuję skorzystać z oferty Credit Agricole i zamknąć konto w BNP Paribas. Zastanawia mnie jednak jak to jest z zamknięciem umowy ramowej tj. bankowości internetowej. Czy to sie Panu udało przez przeniesienie konta, czy jednak trzeba by to zrobić osobno.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Gabriela

W Credit Agricole przydatna opcja znajduje się w części Oferta i Umowy -> Przeniesienie konta. Po zaznaczeniu opcji zamknięcia rachunku pojawił się kalendarz, kiedy powinno się to stać, potem zaznaczyłem kolejne interesujące mnie opcje. Po kilku dniach otrzymałem komunikat z CA, że BNP Paribas przyjął wniosek a po zamknięciu ROR-u BNP przysłał potwierdzenie zamknięcia konta i zestawienie opłat, jakie były pobrane w okresie współpracy.

Po pewnym czasie upewniłem się jeszcze telefonicznie, że wszystko jest rozwiązane i uzyskałem potwierdzenie tego faktu. Wynika z tego, że zamknięcie rachunku w ten sposób skutkuje zerwaniem wszelkich więzi z BNP Paribas.

PS. sprawdziłem dziś, tj., 31.05, że najbliższy możliwy termin zamknięcia rachunku w innym banku to 12.06 ?

Odpowiedz

G
Gabriela
Gość
@Krzysztof Duliński

Bardzo dziękuję. Jutro zrobię jeszcze 3 transakcje karta, tak dla pewności i zamykam wszystko.

Odpowiedz

G
Gabriela
Gość
@Gabriela

Wczoraj został zamknięty ROR w BNP, ale pozostał dostęp do bankowości internetowej i aplikacji mobilnej. Apkę już usunęłam z moich urządzeń i jest nieaktywna, tylko co z bankowością internetową? Zostawić czy jednak dzwonić bo banku?

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Gabriela

Aktywny dostęp do bankowości internetowej to częsty problem przy zamykaniu konta. Możesz skontaktować się z BNP i spróbować zamknąć usługę.

Odpowiedz

G
Gabriela
Gość
@Aldona Derdziak

Dziękuję za wszystkie informacje. Dzisiaj podczas rozmowy na czacie został zamknięty dostęp do bankowości internetowej. Mam nadzieję, że to wystarczy.

Odpowiedz

I
Iga
Gość

Jeżeli złożę dyspozycję zamknięcia konta w innym banku to czy na pewno wypowiem całą umowę z BNP, tj.czy na przykład nie zostanie mi dostęp do bankowości elektronicznej?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Iga

Zamykając konto w BNP przez system innego banku, zobaczysz kilka opcji, które pozwolą Ci określić jakie dokładnie produkty chcesz zamknąć, z czego chcesz zrezygnować i rozstrzygnąć co ma się stać z pieniędzmi po zamknięciu ROR w BNP. Będzie także pytanie, czy chcesz, by został powiadomiony Twój pracodawca czy urząd skarbowy.

Ze względu na własne doświadczenia i sygnały od Czytelników, że BNP Paribas niekiedy zapomina o zrealizowaniu jakiejś części dyspozycji, sugeruję by po upływie terminu wypowiedzenia skontaktować się z bankiem i sprawdzić czy wszystko zostało zamknięte zgodnie z Twoim życzeniem. Gdyby tak nie było, to poproś o wyłączenie tego, o czym zapomniano. Według moich informacji nie wpływa to na bieg karencji, która jest liczona od momentu zamknięcia rachunku.

Dodam, że dobrze jest przelać wszystkie pieniądze z ROR w BNP samodzielnie. Jeśli poprosisz o dokonanie tego po zamknięciu konta, to bank potraktuje to jako zlecenie złożone w placówce i pobierze 10 zł prowizji. Gdy nie było takiej kwoty na rachunku, to nie zostanie on zamknięty.

Odpowiedz

R
Rafał
Gość

Warto dodać, że w bnp przy wypowiedzeniu konta i ewentualnym wypowiedzeniu zgód marketingowych, bank wysyła wyciągi pocztą, co jest płatne 6 zł. Radzę zostawić zgodę na marketing mailowy. Pani nie była na tyle uprzejma, aby to mi powiedzieć.

Niestety zacofany bank, kto wysyła wyciągi w XXI wieku….

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Rafał

Chyba trafiłeś na niezbyt kompetentnego doradcę lub zaszło jakieś nieporozumienie. Po wypowiedzeniu umowy rachunku bank nie ma obowiązku wysyłania wyciągów. Zresztą ich przekazywanie nie wiąże się ze zgodami marketingowymi, które dotyczą przyzwolenia na przesyłanie informacji o aktualnej ofercie banku.

Zamykałem ROR w BNP przed kilkoma miesiącami, zrezygnowałem z ich produktów i odwołałem zgody marketingowe i nie bank nie pobrał żadnych opłat.

Odpowiedz

J
Jan
Gość

W jakich bankach można zamknąć konto w BNP ? Wariant drugi internetowy .

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Jan

Listę banków, w których bankowości internetowej można złożyć wniosek o zamknięcie ROR w innym banku znajdziesz w tym tekście (w punkcie 9.) https://www.najlepszekonto.pl/jak-zamknac-konto-w-banku.

Zwracam uwagę, że jeśli poprosisz, by po zamknięciu rachunku w BNP Paribas środki zostały przekazane na konto w innym banku, to BNP pobierze 10 zł prowizji.

Odpowiedz

T
Tadeusz
Gość
@Krzysztof Duliński

A dlaczego pobierana jest opłata 10 zł. przy przelewie środków do innego banku?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Tadeusz

Tego typu operację bank traktuje jako zleconą w oddziale. Aktualnie prowizja za taką czynność wynosi 12 zł.

Odpowiedz

T
Tadeusz
Gość
@Krzysztof Duliński

14-04-2023r. podczas zamykania konto za pomocą banku PKO pobrali mi 10 zł. prowizji za przelew środków do PKO.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Tadeusz

Poprosiłem BNP Paribas o oficjalne ustosunkowanie się do tej kwestii, wskazanie punktu w tabeli opłat lub w regulaminie, który daje podstawę do pobierania takiej opłaty. Jak tylko otrzymamy odpowiedź, to ją przekażę.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Tadeusz

Bank potwierdził mi, że tego typu operację traktuje jako przelew zlecony w oddziale. Nie potrafiono mi jednak wyjaśnić, czemu system pobrał 10 zł, a nie 12 zł jak to jest w tabeli opłat.

Odpowiedz

T
Tadeusz
Gość
@Krzysztof Duliński

Otrzymałem z BNP zestawienie opłat dla mojego rachunku a w nim zapisana jest opłata w wysokości 10 zł. jako "Obciążenie rachunku kwotą otrzymanego polecenia zapłaty/dyspozycja blokady obciążania rachunku"

Odpowiedz

K
KM_BP
Gość

Przetestowałem metodę zamknięcia konta w BNP przez złożenie wypowiedzenia w innym banku, konkretnie w Credit Agricole. Działa! ? System pokazał mi, że najwcześniejszy możliwy termin upływa po 11 dniach (dużo krócej niż standardowe 30 dni) i otrzymałem potwierdzenie złożenia wniosku. Potem Agricole poinformował mnie, że wniosek został przyjęty przez Paribasa i faktycznie we wskazanym dniu konto zostało zamknięte.

Jedyny minus tej procedury, to 10 zł prowizji za przelew pieniędzy z zamykanego rachunku pobierane przez BNP. Warto więc wcześniej wyzerować konto.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@KM_BP

Dzięki za bardzo praktyczne informacje i spostrzeżenia.

Odpowiedz

S
Stanislaw
Gość

Trzcianka nie jest małą miejscowością BGZ istniał 40 lat chyba bankowi nie zależy na klientach bo likwidacja banku spowodowała odejście dużej ilości klientów

gratuluje . Sztuka nie polega aby się przenieść do innego banku tu nie oto chodzi .

Odpowiedz

S
Stanislaw
Gość

musialem zrezygnowac z Banku Paribas poniwaz zlkwidowano placówkę razem z bankomatem to jest chore mieszkaniec Trzcianki

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Stanislaw

Proces optymalizacji sieci placówek, ustalania czasu i zakresu ich działania trwa nieustannie. Likwidacja oddziałów i zlokalizowanych w nich bankomatów faktycznie bywa uciążliwa dla klientów, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, gdzie niekoniecznie jest placówka innego banku, do którego można by się przenieść.

Pewnym pocieszeniem może tylko fakt, że obecnie większość spraw bankowych da się załatwić online, a korzystając z nowoczesnych rozwiązań, np. Blika, w wielu bankach możliwe są bezpłatne wypłaty ze wszystkich bankomatów.

Odpowiedz

W
Wituś
Gość

BNP to jedna wielka porażka. Prowadzenie konta bardzo drogie plus dodatkowe opłaty za konto w Euro. To jakieś chore. Ciągle podwyzszają koszty. Odchodzę z tego banku.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Wituś

Oczywiście masz prawo do indywidualnej oceny oferty BNP Paribas. Pozwolę sobie tylko zauważyć, że Konto Otwarte na Ciebie prowadzone jest bezwarunkowo za darmo. Ewentualne opłaty mogą dotyczyć korzystania z karty, dokonywania nią wypłat z bankomatów.

Odpowiedz

T
Tomek
Gość

2022.05.19 - Nie można zamknąć konta przez infolinię ani wysyłając do nich dokumenty. Zostaje tylko wizyta w oddziale. Takie informacje dostałem dzisiaj na infolinii.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Tomek

Zweryfikowałem informacje zamieszczone w artykule w BNP Paribas i potwierdzono mi, że wszystkie 3 opcje są dostępne. Być może trafiłeś na konsultanta, który nie miał pełnej wiedzy na temat możliwości jakie udostępnia bank.

Odpowiedz

W
Wojtek
Gość

Ten bank to koszma i horrorr. Od ponad roku usiłuję bezskutecznie zlikwidować rachunek firmowy. Pisałem, składałem dyspozycje dwukrotnie w dwóch, różnych oddziałach, koresponduję z opiekunką rachunku. Na razie sukcesu brak. Dziś zaskoczyli mnie zablokowaniem rachunku indywidualnego. Okazało się, że pół roku temu, kiedy aktualizowałem dane, pracownik nie wypełnił stosownego formularza. Nikt mnie nie ostrzegł, po prostu zablokowali. Aby odblokować muszę się stawić razem z żoną w oddziale banku (bo ona ma upoważnienie do konta), ale przed godz. 15, bo z powodu COVID później zamknięte! Online nie można, telefonicznie nie można. Jakaś czarna piwnica!

Odpowiedz

K
Karolina
Gość

20 października osobiście złożyłam wypowiedzenie, zadbałam o wszystko żeby nie było płat, wypłaciłam pieniądze, w dziś 27 listopada wciąż mogę się logować na swoje konto. Uważam że każdy dzień zwłoki powinni płacić wtedy od razu by się nauczyli zamykać odpowiednim czasie. Tylko co mam teraz zrobić, nie chce mi się jeszcze raz chodzić specjalnie do ich banku, bo to uciążliwe.

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Karolina

To, że możesz się zalogować do bankowości elektronicznej, nie oznacza, że konto nie zostało zamknięte. To częsta praktyka BNP, że dostęp internetowy jest aktywny. Czy widzisz jakieś swoje produkty po zalogowaniu?

Odpowiedz

G
Grażynka
Gość

Dziś zamykałam konto przez infolinię, dość długo konsultant walczył, żeby nie zamykać. Dyspozycja przyjęta, przyszło na maila potwierdzenie wypowiedzenia: Umowy ramowej Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu.

Odpowiedz

K
Klientka
Gość

Owy Bank przejął konta z Raiffeisena nie informując o tym beneficjentów, wprowadził później opłaty i po kilku latach odzywają się w sprawie zaległości!

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Klientka

Przejęcie Raiffeisen Polbanku było dość dużą operacją i klienci tegoż banku byli informowani o całym procesie. W razie wątpliwości warto skontaktować się bezpośrednio z BNP Paribas.

Odpowiedz

J
Jarek
Gość

Co najśmieśniejsze, mimo wypowiedzenia umowy ramowej i zamknięcia EKD po ponownym otwarciu konta (w ramach promocji - więc okres karencji i warunki zostały przez mnie spełnione) i nadaniu nowego numeru klienta mogę logować się starym loginem i widzę całą historię starego rachunku w historii... nowego. Niezły mają tam bałagan.

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Jarek

Podejrzewam, że jednak nie zamknęli Ci EKD, skoro stary login działa...

Odpowiedz

Z
złośliwiec
Gość

Zamykałem konto rok temu, ale oczywiście nie wyłączyli mi dostępu elektronicznego, blokując mi każdą promocję... Telefonicznie udało mi się tylko zablokować kanały elektroniczne, ale usłyszałem, że to tylko blokada i dalej jestem u nich w systemie. Czy komuś udało się wypowiedzieć umowę o EKD telefonicznie? Naprawdę nie chcę tracić całego dnia na wizytę w oddziale...

Odpowiedz

J
Jan
Gość

Jaki jest koszt przelewu (zwrotu) nadpłaty jeśli zamykamy konto optymalne? Pobierają opłatę 12zł?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Jan

Odpowiedź na Twoje pytanie zależy od konkretnej sytuacji. Jeśli przelew jest zlecany w momencie zamykania konta i jest realizowany przez doradcę, to bank pobierze prowizję, jak za operację w placówce. W przypadku Konta Optymalnego jest to faktycznie 12 zł.

Natomiast, gdy tylko wskażesz numer innego rachunku, na które mają być przeksięgowane środki po zamknięciu Konta Optymalnego, to wtedy nie ma opłaty.

Identyczna zasada obowiązuje przy wypłacie pieniędzy z zamykanego ROR-u. Jeśli zrobisz to przed zamknięciem konta, to zapłacisz prowizję. Decydując się na wypłatę pieniędzy już po zamknięciu rachunku, nie zapłacisz za tę operację.

Dodam, że po zamknięciu ROR środki trafiają na tzw. konto techniczne, na którym czekają na Twoją dyspozycję, co bank ma z nimi zrobić.

Odpowiedz

J
Jan
Gość
@Krzysztof Duliński

Zapis który dostałem w dyspozycji email jest taki: "Salda wszystkich rachunków bankowych wg stanu na dzień zamknięcia proszę: przekazać w walucie PLN na rachunek bankowy numer XXXXX prowadzony na rzecz XXXXX " Opłata będzie czy nie?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Jan

Nie, w takich przypadku prowizja nie będzie pobrana, gdyż przelew będzie zrealizowany już po zamknięciu rachunku. Dokona tego pracownik specjalnej komórki w banku, a nie doradca w oddziale.

Odpowiedz

A
Anna
Gość
@Krzysztof Duliński

A mi właśnie pobrali 12 zł mimo że wskazałam w wypowiedzeniu na jaki rachunek mają przelać saldo. Potraktowali to jako złożenie dyspozycji przelewu w banku i reklamacje odrzucili. W jaki sposób teraz podać argumenty, że zrobili to bezprawnie?

Odpowiedz

P
paladinek
Gość
@Anna

Chyba sobie kpią.. W TOiP nie widzę kompletnie opłaty za przelew środków po zamknięciu umowy. Przy wypowiedzeniu ZAWSZE wskazuje się numer konta, na które bank ma przelać środki, ale nie mogą tego traktować jak dyspozycji przelewu (i to jeszcze telefonicznego, co wynika z opłat). Jeśli wskazałaś numer konta w wypowiedzeniu, to powinnaś złożyć skargę do rzecznika klienta (jeśli takiego mają).

Odpowiedz

K
Kate
Gość

Od sierpnia wchodzi nowa tabela opłat. Czy mogę przez to zamknąć konto w trybie natychmiastowym?

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Kate

Tak, możesz, powołując się na zmiany w opłatach jako przyczynę zamknięcia konta.

Odpowiedz

D
Damian
Gość
@Aldona Derdziak

Dzień dobry pomagam starszej kobiecie zamknąć konto w BNP najlepszą opcją jest zamknięcie przez wysłanie listu pocztą, i teraz jak napisać to wypowiedzenie normalnie że chce zrezygnować z konta bankowego czy powołać się na nowe opłaty od 1 sierpnia? Jeśli wybrać tryb natychmiastowy od 1 sierpnia to mogę prosić o wzór co ma być napisane ? W piątek rano muszę ten list wysłać będę miał czas , a ja ciągle dzięki wam zbieram bonusy za otwarcie konta. Dzięki żyjcie sto lat. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych
@Damian

Wzór wypowiedzenia znajdziesz w artykule pod sekcją "Wysłanie listu z wypowiedzeniem umowy" - wystarczy, że klikniesz w słowo "tutaj" i dokument powinien Ci się wyświetlić ?


Odpowiedz

D
Damian
Gość
@Beata Szymańska

Tak szefowo widziałem, mi chodziło o to czy jakoś inaczej mam teraz napisać bo opłaty wchodzą nowe i konto może być zamknięte w trybie natychmiastowym... Do 1 sierpnia, dobra wydrukowałem ten co jest na stronie najwyżej może zamkną za 30 dni. Dzwonią z potwierdzeniem czy chcę zamknąć konto? Bo to dla starszej pani. Czy automatycznie się wszystko odbywa. Ja w piśmie prosiłem o meila żeby wysłali.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Damian

Jeśli chcesz skorzystać z prawa do rozstania z bankiem z powodu zmian w tabeli opłat i prowizji, to nie będzie Cię obowiązywał 30-dniowy termin wypowiedzenia.

W piśmie wysłanym do banku wystarczy oświadczyć, że nie akceptuje się wprowadzanych zmian (wyrazić sprzeciw wobec nich). Wówczas umowa wygaśnie dzień przed datą wprowadzenia zmian.


Odpowiedz

D
Damian
Gość
@Krzysztof Duliński

Dzięki mam pytanie nie mam już drukarki, a jeśli bym dopisał długopisem te zdanie że wyrażam sprzeciw wprowadzonym zmianom to będzie źle to wyglądało?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Damian

Moim zdaniem lepszym rozwiązaniem będzie sporządzanie dokumentu w całości odręcznie. Nie będzie to rodziło niepotrzebnych pytań czy wątpliwości. Proszę pamiętać o określeniu daty i miejsca sporządzenia pisma, określenia jakiego produktu dotyczy (najlepiej podać personalia właściciela i numer rachunku) oraz własnoręcznym podpisie posiadacza konta zgodnym z tym, jaki figuruje na karcie wzorów podpisów (ważne, czy zawiera on imię i nazwisko czy tylko nazwisko).

Odpowiedz

I
ice
Gość
@Kate

umowę można zamknąć elektronicznie poprzez korespondencje z bankiem . sprawdzone :-)

Odpowiedz

J
Jus001
Gość
@ice

Możesz podać szczegóły jak to zrobić? Trzeba im coś wysłać mailem czy w bankowości elektronicznej, przysyłają jakieś potwierdzenie przyjęcia wniosku i później jego realizacji?

Odpowiedz

D
Damian
Gość
@ice

Pytałem na czacie nie ma takiej opcji, chyba coś kręcisz.

Odpowiedz

D
Damian
Gość
@Jus001

Pytałem się na czacie,nic nie wiedzą o takiej możliwości... To chyba fejk news.

Odpowiedz

D
Damian
Gość
@Krzysztof Duliński

Może to banalne ale może też bank się do tego przyczepić. Koleżanka chcę wysłać list do BNP o zamknięcie konta, ale napisała na piśmie już datę w prawym górnym rogu 1.08.21. a jeszcze nie wysłała , czy data musi być taka sama co dzień wysłania listu? Bo nie wie czy ma teraz pisać jeszcze raz, narazie się wstrzymała żeby nie robili jej problemów, z bankami różnie bywa

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Damian

To nie ma znaczenia. Okres wypowiedzenia liczony jest od daty wpłynięcia pisma do banku.

Odpowiedz

A
Andrzej
Gość

Spróbowałem złożyć dyspozycję prze telefon, i udało się. Konsultant dezaktywował mi kartę i przyjął dyspozycję normalnie, bez utrudniania i uporczywego przekonywania, żeby zostawić konto otwarte.

Dlatego wg mnie, dyspozycja telefoniczna jest jak najbardziej możliwa.

30 dni okresu wypowiedzenia, a kartę można dezaktywować od razu.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Andrzej

Masz rację, od pewnego czasu BNP Paribas usprawnił proces zamykania konta przez telefon. Trzeba tylko pamiętać, by po okresie wypowiedzenia sprawdzić, czy został wyłączony dostęp do bankowości elektronicznej. Z naszych redakcyjnych doświadczeń wynika, że jest to rzadkością, że trzeba się o to upomnieć.

Dodam też, że bank nie stosuje zachęt do zmiany decyzji. Przynajmniej żaden z członków redakcji, który zamykał ROR nie otrzymał takiej propozycji.

Odpowiedz

A
Andrzej
Gość

-Ich też trzeba zamknąć i to w pierwszej kolejności !...

Odpowiedz

K
Kamil
Gość

Dzięki za tekst. Skorzystałem z niego i wybrałem ścieżkę telefoniczną. Przełączono mnie gdzie trzeba, wytłumaczono co i jak. Zgodnie z zapowiedzią po złożeniu dyspozycji dostałem maila z potwierdzeniem jej przyjęcia. Po miesiącu mam sam sobie sprawdzić czy wszystko jest zamknięte, bo bank nie informuje, że skończył zamykanie konta.

Fajnie zabrzmiało, że często się zdarza, że nie jest wyłącozny dostęp do bankowości elektronicznej. Trzeba wówczas do nich zadzwonić i ponoć likwidują to od razu. Zobaczymy jak będzie u mnie.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Kamil

Też jestem ciekaw, czekam na wieści.

Odpowiedz

D
DarkSide
Gość

zamknąłem konto telefonicznie, poszło w miarę sprawnie. Jeśli chce się uniknąć opłaty za kartę w okresie wypowiedzenia to trzeba zrezygnować z niej podczas tej samej rozmowy. Jak ktoś tego nie wie, to potem płaci. No i trzeba się upomnieć o to, bo sami Ci nie powiedzą, że tak można. Trochę to wkurzające?.

Odpowiedz

K
Krystian
Tester
@DarkSide

Dzięki za info, cenna wskazówka. Ja akurat miałem darmową kartę, wydaną jeszcze do Konta Optymalnego.

Odpowiedz

F
Filip
Gość

Info od kolegi, który zamykał rachunek telefonicznie - podobno na infolinii można zamknąć konto tylko w godzinach 9:00-17:00 w dni robocze. Tak mu w każdym razie powiedziała pani w banku.

Odpowiedz

B
bla
Gość

Ja „wypowiadam” umowę od roku. W oddziale wypowiedziałem umowę ramową, ale mam dostęp do bankowości elektronicznej. Na odpowiedź do reklamacji czekam już ponad 2 miesiące. Ponoć dostęp internetowy mogę zamknąć w oddziale, z którego otrzymałem informację, że na infolinii. Na infolinii zaś zostałem poinformowany, że mogę to zrobić w oddziale….

Odpowiedz

K
Krystian
Tester
@bla

Z ciekawości: możesz się zalogować do bankowości zarówno mobilnie, jak i przez komputer?

Odpowiedz

B
bla
Gość
@Krystian

Z przeglądarki w komputerze tak, z aplikacji na smartfona - nie wiem, nie próbowałem...

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@bla

Czyli bankowość elektroniczna działa... Może spróbuj jednak ponownego kontaktu z infolinią - kiedy składałam tam wypowiedzenie, to usłyszałam, że telefonicznie mogę też zamknąć dostęp internetowy.

Odpowiedz

B
bla
Gość
@Aldona Derdziak

Dzwoniłem i pisałem wielokrotnie. Byłem przełączany do innego działu, informowany, że "muszę skonsultować się z kierownikiem" i proszony o oczekiwanie na telefon w późniejszym terminie, który nigdy się nie wydarzył. Uczestniczę w jakiejś grze, której nie rozumiem :--)

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@bla

To naprawdę dziwne... Może trzeba w tej sytuacji udać się "wyżej", skoro reklamacje nie skutkują? Rzecznik Finansowy albo Rzecznik Klienta?

Odpowiedz

B
bla
Gość
@Aldona Derdziak

Po kilkunastu telefonach trafiłem wreszcie na konsultanta, który "zablokował mi dostęp online" w 5 min. Wnioskuję z tego, że umowy ramowej jednak nie miałem, tylko dostęp online na podstawie... nie wiem właściwie czego :--)

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@bla

Cieszę się, że jednak udało Ci się doprowadzić sprawę do końca :)

Odpowiedz

A
Ala
Gość
@Aldona Derdziak

Od kilku lat po zakończeniu umowy z BGZ przejętym później przez BNP dostaje niechciane wiadomości listowne i sms o treściach jak dla aktywnych klientów. Po próbach wyjaśnienia telefonicznie, mailowo i czatem na przestrzeni kilku lat sytuacja wyglada tak: Bank BNP odmawia zaprzestania wysyłania takowych wiadomości a tym samym odmawia zaprzestania nękania. Co można zrobić?

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Ala

Możesz skontaktować się z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych w BNP Paribas, czyli z inspektorem ochrony danych osobowych. Mail to [email protected]. Wskaż, że nie zgadzasz się na dalsze przetwarzanie Twoich danych przez bank i zażądaj ich usunięcia.

Odpowiedz