Najlepsze konta bankowe dla Ukraińców: rekomendowane rachunki i wymagane dokumenty

Krzysztof Duliński
Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
Krzysztof Duliński
Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych

159 publikacji 3223 komentarze

Recenzent promocji bankowych i autor tekstów poradnikowych dotyczących zarządzania finansami osobistymi będący zdania, że nawet najbardziej skomplikowane zagadnienie można przedstawić w prosty i przystępny sposób.


10 komentarzy
Najlepsze konta bankowe dla Ukraińców: rekomendowane rachunki i wymagane dokumenty
Spis treści

Szacunki dotyczące liczby Ukraińców pracujących lub uczących się w Polsce są bardzo różne – od kilkuset tysięcy do niemal dwóch milionów. Jaka nie byłaby to liczba, to i tak jest to bardzo znaczna grupa potencjalnych klientów.

Przygotowaliśmy więc cykl artykułów "Bank przyjazny Ukraińcom". Sprawdziliśmy, w których bankach obywatele Ukrainy mogą porozumieć się po ukraińsku z doradcą w oddziale lub konsultantem infolinii, gdzie otrzymają wzory dokumentów w języku ukraińskim. Przeanalizowaliśmy także, jakie możliwości przekazywania pieniędzy na Ukrainę oferują banki oraz jakie opłaty pobierają za wypłaty tam pieniędzy z bankomatów wydanymi przez siebie kartami.

Poniżej przedstawiamy zestaw informacji dotyczący kont dla klientów indywidualnych proponowanych przez banki na stronach internetowych przygotowanych w języku ukraińskim. Zwracamy też uwagę na dokumenty wymagane przez te instytucje przy otwieraniu rachunku oraz atrakcyjne „dodatki”, o których warto wiedzieć, jeśli zakres i warunki prowadzenia konta osobistego spełniają oczekiwania.

Bank nigdy nie prosi o podanie przez telefon, sms-em czy w inny sposób numeru karty, okresu jej ważności, kodu PIN lub kodu CVV ani hasła do serwisu internetowego bądź aplikacji mobilnej. Jeżeli ktoś prosi Cię o te informacje lub hasło otrzymywane sms-em, to masz do czynienia z oszustem.

Konto bankowe dla Ukraińca - propozycje

Naszym zdaniem w czasach mediów elektronicznych podstawowym kanałem dotarcia do potencjalnych klientów jest Internet. Dlatego w zestawieniu uwzględniliśmy tylko te banki, które mają ukraińskojęzyczną wersję swojej strony internetowej. Podane linki prowadzą do szczegółowych analiz rachunków w naszym serwisie. W innych przypadkach pod tabelą krótko scharakteryzowaliśmy dane konto bankowe.

Na ogół założenie konta bankowego w Polsce wymaga posiadania statusu rezydenta, okazania zaświadczenia o zameldowaniu oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość (np. tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca)

Poniższe dane dotyczą oferty standardowej. Pod tabelą zamieściliśmy informacje o specjalnych warunkach wprowadzonych po rosyjskiej agresji na Ukrainę.
Konto bankowe dla Ukraińca

Bank

Proponowane konto

Dodatki

Sposób otwarcia

Wymagane dokumenty

Alior Bank

Konto internetowe

Oddział banku

Paszport oraz karta pobytu lub wiza

Bank Pekao SA Konto Przekorzystne Rabaty za płatności kartą w ramach Galerii Rabatów Oddział banku Paszport

Bank Pocztowy

Konto w Porządku1)

Oddział banku

Paszport

BNP Paribas (*)

Konto Otwarte na Ciebie

Złóż wniosek

Oddział banku

Paszport lub Tymczasowe Zaświadczenie Tożsamości Cudzoziemca, TIN - ukraiński numer identyfikacji podatkowej, polski numer telefonu.

VeloBank (dawniej Getin Bank)

VeloKonto

Pakiet niezawodny (pomoc medyczna, assistance domowy) – wymagane miejsce zamieszkania w Polsce i numer PESEL, Pakiet Ochrona Karty

Oddział banku

Paszport lub karta pobytu oraz Indywidualny Numer Podatkowy

ING Bank Śląski Konto z Lwem Direct Oddział banku Paszport oraz dokumenty poświadczające legalny pobyt w Polsce, osiąganie tu dochodów i posiadanie adresu zamieszkania

PKO BP

Konto dla Młodych (18-26 lat)

Konto za Zero

Konto bez Granic2)

Oddział banku

Paszport lub inny dokument identyfikacyjny

Santander Bank Polska

Konto Jakie Chcę

1% zwrotu za rachunki za prąd, gaz, telefon, telewizję

Oddział Banku

Paszport oraz zaświadczenie o zatrudnieniu wydane przez pracodawcę lub karta pobytu/dokument potwierdzający prawo stałego pobytu

Kasa Stefczyka IKS Classis3) Placówka Kasy Paszport
(*) Wszystkie placówki wyposażone są w urządzenia pozwalające na kontakt z tłumaczem języka migowego i prowadzenie z jego pomocą obsługi klienta. Kontakt w języku migowym możliwy jest także podczas połączenia online.

1) Konto w Porządku

Oferujący Konto w Porządku Bank Pocztowy związany jest z Pocztą Polską. Dlatego we wszystkich placówkach pocztowych wpłacisz i wypłacisz pieniądze z tego rachunku za darmo. Konto prowadzone jest bez opłat, jeśli podpiszesz także umowę o kartę debetową. Ta kosztuje 6,99 zł/miesiąc, ale możesz uniknąć opłaty, jeśli w danym miesiącu wykonasz kartą transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 300 zł.

Karta płatnicza do konta wydawana jest za darmo. Wypłaty z bankomatów sieci Planet Cash i PKO BP są darmowe. Skorzystanie z innego bankomatu wiąże się każdorazowo z opłatą 2 zł. Alternatywą jest skorzystanie z pakietu bezpłatnych wypłat ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą, który kosztuje 6,50 zł/miesiąc.

2) Konto bez Granic

Miesięczna opłata za obsługę rachunku wynosi 17,90 zł. W zamian bank oferuje darmowe wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce i na świecie, brak opłat za kartę płatniczą Visa, darmowe korzystanie z usługi cashback w punktach oznakowanych Visa cashback oraz serwis informacyjny w formie sms. Karta płatnicza ma funkcję multiwalutową i może być połączona z rachunkiem walutowym (PKO BP prowadzi bezpłatnie rachunki walutowe w 10 walutach, m.in. w dolarach amerykańskich, euro).

3) IKS Classic

Rachunek obsługiwany jest bezpłatnie pod warunkiem zapewnienia wpływu w wysokości 2 tys. zł, w przeciwnym razie opłata wynosi 16,50 zł. Kasa nie pobiera opłat za wypłaty gotówki w swoich placówkach oraz z bankomatów z logo SKOK24.

Warto wiedzieć, że w momencie utraty karty płatniczej (zagubienie, kradzieży) nie trzeba pamiętać numeru infolinii swojego banku, by móc ją zastrzec. Korzystając z systemu zastrzegam.pl można unieważnić dowolną kartę. Infolinia +48 828 828 828 czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu i dostępna także w języku ukraińskim.

Specjalne warunki prowadzenia standardowych kont

W związku z rosyjską agresją na Ukrainę część banków zdecydowało się na wprowadzenie specjalnych warunków obsługi swoich produktów, których właścicielami są obywatele Ukrainy.

Alior Bank

Alior Bank postanowił zwolnić obywateli Ukrainy będących jego klientami z opłat za prowadzenie konta osobistego i obsługę karty debetowej do 28 lutego 2024 r.

Identyczne zasady dotyczą nowych klientów, przy czym oni będą korzystali ze specjalnych warunków przez 12 miesięcy od daty otwarcia rachunku. Bank wdrożył też proces szybkiego wydawania karty debetowej.

Bank Citi Handlowy

Citibank proponuje obywatelom Ukrainy skorzystanie z bezwarunkowo bezpłatnego Citikonta. Do jego otwarcia wystarczy odwiedzenie placówki banku z dokumentem tożsamości (np. paszportem) i po trwających ok. 45 min. formalnościach konto i karta będą w pełni aktywne. Szczegółowe informacje nt. rachunku zostały przedstawione na specjalnej podstronie.

Bank Millennium

Do otwarcia konta w tym banku obywatelom Ukrainy wystarczy jedynie posiadanie jednego z dokumentów: ukraiński paszport wewnętrzny, akt urodzenia, prawo jazdy, dokument stwierdzający tożsamość wystawiony przez urzędy RP lub konsulaty ukraińskie. Akceptowane są dokumenty wystawione w jednym z czterech języków: polskim, ukraińskim, angielskim lub rosyjskim.

Udokumentowanie zamieszkania oraz zatrudnienia w Polsce nie jest wymagane.

Do czasu przedstawienia akceptowanych na co dzień przez bank dokumentów, suma miesięcznych wpływów oraz kwota środków klienta w banku nie może przekroczyć 10 tys. zł. Klient ma prawo korzystać z usług banku w takiej formie przez maksimum 12 miesięcy. W tym czasie, po okazaniu "standardowych" dokumentów tożsamości, może przekształcić obecny rachunek w konto Millennium 360º.

Ponadto Bank Millennium zwolnił klientów narodowości ukraińskiej z opłat za obsługę konta, za kartę płatniczą oraz za wszystkie wypłaty z bankomatów. Osoby Profil posiadające numer PESEL i posługujące się ukraińskim paszportem zagranicznym lub ukraińskim dowodem osobistym wydanym po 1 stycznia 2016 r. mogą założyć w bankowości internetowej Profil Zaufany, czyli darmowe narzędzie do potwierdzania tożsamości pozwalające na załatwianie online wielu spraw urzędowych.

Bank Pekao SA

Bank Pekao SA nie pobiera obecnie od obywateli Ukrainy opłat za obsługę karty debetowej, wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i na świecie oraz za transakcje walutowe. Do 31 grudnia 2023 r. wstrzymano pobieranie prowizji za wpłaty/wypłaty gotówki w placówkach banku.

Ponadto bank zwolnił z opłat za konto i kartę oraz obsługę gotówkową ukraińskich przedsiębiorców, niezależnie od wielkości ich firmy. Zadeklarował także, że będzie pomagał w nawiązaniu relacji biznesowych.

Bank Pocztowy

Obywatele Ukrainy od 1 marca 2022 r. do 28 lutego 2023 r. są zwolnieni z prowizji za prowadzenie konta, zostanie im zwrócona opłata za użytkowanie kart wydanych do tego rachunku oraz nie jest od nich pobierana prowizja za wszystkie przelewy SWIFT wysyłane do Ukrainy.

BNP Paribas

Obecnie do otwarcia konta w tym banku wystarczy biometryczny dowód osobisty, posiadanie TIN (ukraińskiego numeru identyfikacji podatkowej) i polskiego numer telefonu. Ponadto trzeba złożyć oświadczenie, że konto otwierane jest w związku z sytuacją na Ukrainie.

Do 31 marca 2023 r. obywatele Ukrainy zwolnieni są z opłat za przelewy na Ukrainę.

Credit Agricole

Credit Agricole dla swoich klientów z Ukrainy wprowadził bezterminowo bezpłatne wypłaty z bankomatów w Polsce i nie pobiera opłaty za konto i wydaną do niego kartę. Do otwarcia rachunku wystarczy obecnie tylko paszport. Honorowany jest też dowód osobisty wydany po 2016 r. oraz tymczasowe zaświadczenie o tożsamości cudzoziemca. W przypadku osoby niepełnoletniej może być również legitymacja szkolna. Zezwolenie na pracę, umowa o pracę czy umowa kupna nieruchomości nie są obecnie wymagane przy podpisywaniu umowy o konto.

Wprowadzono również uproszczony proces restrukturyzacji zadłużenia dla obywateli Ukrainy, którzy w związku z aktualną sytuacją mają lub mogą mieć trudności w spłacie zobowiązań.

Bank informuje też, że w jego placówkach obywatele Ukrainy, którzy używają języka migowego, mogą skorzystać ze wsparcia tłumacza ukraińskiego języka migowego na platformie migam.org (wspomniany serwis uruchomił usługę darmowego zdalnego dostępu do tłumaczy ukraińskiego języka migowego dla Ukraińców potrzebujących kontaktu z polskimi władzami i instytucjami).

Informacje przydatne dla obywateli Ukrainy zebrano na specjalnej podstronie.

VeloBank (dawniej Getin Bank)

Bank zniósł dla obywateli Ukrainy opłaty za konta walutowe – w tym w EUR i USD, a karty do rachunków zwolnione są z opłaty miesięcznej. Dodatkowo bezpłatne są też wypłaty w bankomatach oraz wpłaty we wpłatomatach, wpłaty i wypłaty gotówkowe w PLN oraz w obcych walutach.

Ułatwienia dotyczą zarówno obecnych, jak i przyszłych klientów VeloBanku.

ING Bank Śląski

ING Bank Śląski wprowadził uproszczone procedury dla obywateli Ukrainy, którzy przybywają do Polski w związku z trwającą w ich kraju wojną. Aktualnie do otwarcia rachunku konieczne jest okazanie jednego z dokumentów wymienionych przez polski Urząd do Spraw Cudzoziemców. Może to być:

 • paszport;
 • wiza krajowa (D) lub wiza Schengen (C);
 • wiza z oznaczeniem D lub C, lub dokument pobytowy wydany przez inne państwo Schengen;
 • zezwolenie na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważna karta pobytu;
 • wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej złożony na polskim przejściu granicznym;
 • zgoda komendanta Straży Granicznej udzielana podczas przekraczania granicy.

Ponadto należy złożyć oświadczenie, że przybyło się do Polski po 23 lutego 2022 r. i zadeklarować adres pobytu na terenie Polski. Może to być miejsce tymczasowego pobytu (np. ośrodek dla uchodźców) lub adres rodziny/znajomych w Polsce.

Reagując na sytuację, bank przygotował także bogaty zestaw informacji dot. rekomendowanych rachunków i zasad ich otwierania, korzystania z bankowości elektronicznej, aktywacji aplikacji mobilnej czy Blika. Co prawda ilustracje są z polskimi napisami, ale towarzyszą im precyzyjne opisy po ukraińsku. Strona jest uzupełniana o kolejne przydatne informacje.

PKO Bank Polski

Bank PKO BP wprowadził specjalną ofertę dla obywateli Ukrainy, która obowiązuje do 30 czerwca 2023 r. W jej ramach PKO Konto bez Granic jest bezpłatne przez 12 miesięcy od dnia otwarcia.

Dodatkowo bank przygotował tymczasową kartę do konta, która może być wydana już w momencie otwarcia rachunku. Tego typu karta dostępna jest tylko w wybranych oddziałach. Po podpisaniu umowy o konto w innych placówkach karta do konta będzie wysłana pocztą na adres korespondencyjny nowego klienta.

Obecnie bank nie wymaga podania przy otwieraniu konta adresu zamieszkania w Polsce oraz numeru telefonu u polskiego operatora. Dokładne informacje znajdują się na specjalnej podstronie internetowej.

Santander Bank Polska

Santander wprowadził uproszczoną procedurę otwarcia konta dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 r. (fakt ten należy potwierdzić w oświadczeniu, które można otrzymać w placówce).

Aktualnie aby założyć konto w Santander Bank Polska, trzeba okazać jeden z dokumentów:

 • paszport zagraniczny;
 • dowód osobisty ukraiński;
 • wiza typ D lub typ C państwa Schengen;
 • karta pobytu (PL) z zezwoleniem na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE;
 • karta pobytu innego państwa Schengen;
 • tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca.

Specjalne warunki dla nowych i obecnych klientów będących obywatelami Ukrainy obowiązują od 1 marca 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. W tym czasie są oni zwolnieni z opłat za:

 • prowadzenie konta w PLN,
 • prowadzenie konta w walucie,
 • karty debetowe – już wydane do kont w PLN i walucie oraz nowe kart wydane od 1 marca 2022 r. Zwolnienie dotyczy opłaty miesięcznej za kartę, za mini wyciąg (zestawienie ostatnich 10 transakcji drukowane w bankomacie), za zapytanie o saldo w bankomatach własnych banku oraz za wznowienie karty (dotyczy tylko obecnych klientów).

Rachunki dedykowane uchodźcom

Wkrótce po rozpoczęciu rosyjskiej agresji na Ukrainę i przybyciu do Polski rzeszy uchodźców, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaapelował do instytucji finansowych o opracowanie i wdrożenie specjalnej oferty uwzględniającej zaistniałe okoliczności. Celem działań jest zapewnienie uchodźcom dostępu do podstawowych usług płatniczych, usprawnienie dystrybucji przeznaczonego dla nich wsparcia finansowego oraz umożliwienia im łatwego zaspokajania codziennych potrzeb życiowych wymagających standardowych transakcji płatniczych. UKNF zadeklarował przy tym wsparcie banków w rozwiązywaniu bieżących problemów i usuwaniu przeszkód związanych z wdrażaniem przez nie specjalnej oferty produktowej.

Instytucje finansowe zareagowały na ten apel.

iKonto w Banku BPS

W tym banku wszyscy obywatele Ukrainy mogą skorzystać ze specjalnych warunków prowadzenia iKonta. W ramach oferty przez 12 miesięcy bank nie będzie pobierał opłat za prowadzenie rachunku, korzystanie z wydanej do niego karty płatniczej, przelewy realizowane w placówce, a także te na rachunki bankowe prowadzone w Ukrainie. Szczegółowe informacje na temat tej propozycji są podane na specjalnej stronie internetowej.

BNP Paribas - Konto na Teraz

Konto na Teraz, które może być prowadzone tylko jako rachunek indywidualny, przeznaczone jest dla osób pełnoletnich, które opuściły Ukrainę po 23 lutego 2022 r. i w momencie jego otwierania nie posiadają innego rachunku bankowego, w tym prowadzonego w obcej walucie. Można je otworzyć w dowolnej placówce banku, okazując dokument tożsamości; zaświadczenie o zamieszkaniu w Polsce i osiąganych tu dochodach nie jest wymagane. Po upływie 12 miesięcy od daty założenia rachunku jest on automatycznie zamykany, zgromadzone na nim pieniądze trafią na konto techniczne.

Prowadzenie z rachunku i korzystanie z wydanej do niego karty są bezpłatne, podobnie wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce. Posiadacz tego konta nie płaci także za przelewy internetowe i 3 przelewy natychmiastowe w miesiącu.

Uwaga:

 • maksymalne saldo środków przechowywanych na Koncie na Teraz nie może przekroczyć 5000 zł, a maksymalna kwota wpływów w danym miesiącu kalendarzowym wynosi 10 000 zł. Bank przyjmie jednak na to konto, na zasadach opisanych w regulaminie, przeznaczony dla jego posiadacza przelew przychodzący z tytułu pomocy społecznej, nawet jeśli taki wpływ doprowadzi do przekroczenia dopuszczalnych limitów;
 • kartą wydaną do tego rachunku nie możesz płacić w Internecie i wypłacać pieniędzy za granicą;
 • z Konta na Teraz nie zrealizujesz zagranicznych przelewów ani przelewów w walucie obcej na rachunek inny niż prowadzony przez BNP Paribas;
 • nie ma przeszkód, by w trakcie korzystania z Konta na Teraz przekształcić je w rachunek z podstawowej oferty banku (z zachowaniem dotychczasowego numeru konta) jeśli tylko jego posiadacz będzie dysponował dokumentami wymaganymi przy standardowej procedurze otwierania rachunku (paszport, karta pobytu lub ukraiński dowód osobisty w formie karty identyfikacyjnej, dokument potwierdzający zamieszkanie w Polsce, np. umowa najmu, rachunek za prąd etc.).

Do opisu Konta na Teraz bank dołączył przetłumaczone na języki ukraiński i rosyjski najważniejsze związane z nim dokumenty. Przygotował też ulotkę pokazującą w przejrzysty sposób różnice między standardowym rachunkiem Konto Otwarte na Ciebie a Kontem na Teraz

ING Bank Śląski - Konto dla Uchodźców

Konto dla Uchodźców w ING Banku Śląskim dostępne jest dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 r. Rachunek oraz wydana do niego karta są bezpłatne. Bank nie pobiera również prowizji za wypłatę gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą oraz innych opłat, np. za sprawdzenie salda w bankomacie.

Ze względu na to, że konto ma charakter pomocowy, ma pewne ograniczenia – prowadzone jest tylko w złotych polskich z limitem wpłat w miesiącu (równowartość 2 tys. euro) oraz limitem salda (maksymalnie równowartość 1 tys. euro). Kartą nie można płacić w Internecie oraz realizować płatności za niestandardowe wydatki, np. instrumenty finansowe, hazard, czy kryptowaluty. 

Nie ma przeszkód, by kartę zdigitalizować i używać jej w telefonie za pomocą rozwiązań Visa HCE, Apple Pay, Google Pay, czy Garmin Pay.

Jednocześnie dla klientów z większą gotówki bank proponuje Konto lokacyjne dla Uchodźców. Rachunek jest prowadzony bezpłatnie w złotych polskich. Maksymalna kwota środków jaka może być przechowywana na tym koncie stanowi równowartość 200 tys. euro. Produkt umożliwia tylko jedną wpłatę i jedną wypłatę gotówkową, która będzie połączona z zamknięciem konta. Konto lokacyjne dla Uchodźców nie umożliwia realizacji przelewów.

Rachunek oprocentowany jest stawkę zmienną, obliczaną w skali roku. Środki na Konto lokacyjne dla Uchodźców można wpłacić tylko w wybranych placówkach z Punktem Obsługi Kasowej.

Umowy obu kont zawierane są na 12 miesięcy. Można je zawrzeć w placówkach bankowych, jak i w punktach ING Express zlokalizowanych w centrach handlowych. W części z nich klienci mogą liczyć na obsługę w języku ukraińskim lub rosyjskim.

mBank - eKonto osobiste UA

mBank wprowadził do oferty eKonto osobiste UA, które jest prowadzone bezwarunkowo darmowe. Do jego otwarcia wystarczy ukraiński dowód osobisty lub paszport. Wydawana do rachunku karta jest także bezpłatna, można nią płacić w sklepach, Internecie i wypłacać pieniądze z bankomatów.

Konto może być obsługiwane w bankowości internetowej oraz przez aplikację mobilną. Bliższe informacje znajdują się na specjalnej podstronie.

Konto dla Uchodźców w Santander Bank Polska

Santander także przygotował specjalne Konto dla Uchodźców zgodne z rekomendacjami Komisji Nadzoru Finansowego. Można je otworzyć przy minimum formalności i korzystać z niego przez 6 miesięcy do czasu zgromadzenia wszystkich wymaganych dokumentów. Po ich dostarczeniu bank udostępni pełny dostęp do rachunku. Na wypadek gdyby posiadacz rachunku nie dopełnił formalności, bank zastrzegł sobie prawo wypowiedzenia umowy rachunku.

Korzystanie z konta, wydanej do niego karty debetowej, a także wpłaty i wypłaty z rachunku są bezpłatne. Obowiązuje zasada, że saldo na rachunku nie może przekroczyć 5 tys. zł, a suma wpłat w miesiącu kalendarzowym 10 tys. zł.

Konto dla obywatela Ukrainy - bogaty zestaw informacji

Na co dzień na stronach internetowych, niektórych banków trudno znaleźć informacje o wymaganiach stawianych cudzoziemcom, którzy chcieliby w nich otworzyć konta. Informacje te są „ukryte” w regulaminach dotyczących poszczególnych produktów lub w wewnętrznych przepisach danej instytucji. Wojna w Ukrainie sprawiła, że propozycje dla obywateli tego kraju są znacznie lepiej eksponowane. Jeśli nie istnieje specjalna podstrona w języku ukraińskim, należy szukać ich w częściach Aktualności lub Biuro Prasowe.

Po znalezieniu konta spełniającego oczekiwania najlepiej skontaktować się z oferującym je bankiem, porozmawiać z konsultantem infolinii lub internetowego czatu, albo po prostu z doradcą w oddziale.

W tekście Jak banki przygotowały się na obsługę Ukraińców” zamieściliśmy informacje, które banki oferują obsługę w języku ukraińskim w swoich oddziałach i na infoliniach. Z kolei w tekście „Jak przekazać pieniądze na Ukrainę” zawarliśmy informacje o proponowanych przez banki sposobach transferu środków za granicę. Napisaliśmy też, ile kosztują wypłaty z bankomatów na Ukrainie dla posiadaczy kart debetowych wydanych przez polskie banki.


Oceń artykuł
0
(0 ocen)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos

Komentarze

(10)
Sortuj od najnowszych
Dodaj swój komentarz...
D
Dawid
Gość

Świetnie - czy My Polacy mieliśmy jakiekolwiek ZWOLNIENIA Z OPŁAT ?

Limity są dla Polaków - Obywatele Ukrainy w wielu Bakach nie mają LIMITÓW - ŚWIETNE PODEJŚCIE DO POLSKIEGO KLIENTA

Banki pokazują POGARDĘ DLA POLSKIEGO KLIENTA

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Dawid

Warunki prowadzenia rachunków w różnych bankach są bardzo zróżnicowane. Specjalne traktowanie klientów z Ukrainy wynika z faktu, że wielu z nich znalazło się w Polsce w związku z działaniami wojennymi, często tylko z najniezbędniejszymi rzeczami i dokumentami. Preferencyjne warunki korzystania z produktów bankowych są więc formą pomocy w zaadaptowaniu się do życia w Polsce i na ogół obowiązują tylko przez 12 miesięcy od otwarcia ROR.

Odpowiedz

M
Marek
Gość

Santander już nie otwiera kont dla Ukraińców

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Marek

Co dokładnie masz na myśli pisząc, że "Santander już nie otwiera kont dla Ukraińców"? Na stronie banku nadal znajduje się informacja o preferencyjnych warunkach obowiązujących do 30 kwietnia 2023 r.

Odpowiedz

A
Alex
Gość

Czy są jakieś problemy z otwarciem lokaty złotowej dla obywatela Ukrainy w polskich bankach?

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Alex

Nic nam o tym nie wiadomo, jednak o konkretne wymagania warto zapytać w konkretnej instytucji - często będzie wymagane posiadanie konta osobistego.

Odpowiedz

W
Wiktor
Gość

Orientuje sie ktos czy mozna gdzies otworzyc konto posiadajac paszport „wewnetrzny” (napisany caly cyrylica) i polski PESEL?

Odpowiedz

J
Janeczka_69
Gość
@Wiktor

Po mojemu nie będzie to możliwe, bo dane w umowie rachunku i te widoczne na scanie dokumnetu muszą być identyczne. Bez tego doradca obsługujący kiedyś w przyszłości klienta w placówce nie będzie mógł jednoznacznie stwierdzić, czy ma do czynienia z właściwą osoba.

Odpowiedz

W
Wiktor
Gość
@Janeczka_69

Udało się w Santander!

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Wiktor

To dobra wiadomość :)

Odpowiedz