Czy można wziąć kredyt w Polsce pracując za granicą?

Ewelina Niedzielska
Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych
Ewelina Niedzielska
Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych

52 publikacje 55 komentarzy

Finansistka z wykształcenia i zamiłowania. Jej szczególnym zainteresowaniem jest tematyka kredytowa - specjalizuje się w kredytach hipotecznych, gotówkowych i pożyczkach. Autorka licznych artykułów i analiz ofert kredytowych. Czuwa nad aktualnością danych w serwisie i uważnie obserwuje wszelkie zmiany na rynku kredytowym.


2 komentarze
Czy można wziąć kredyt w Polsce pracując za granicą?
Spis treści

Czy dostaniesz kredyt, pracując za granicą?

Jeżeli planujesz pozyskać kredyt w Polsce, jednocześnie pracując w innym państwie, zapewne zauważyłeś, iż standardowe oferty proponowane przez banki adresowane są głównie do osób mieszkających w kraju oraz osiągających wynagrodzenie w polskiej walucie. Czy to oznacza, że zaciągnięcie zobowiązania w Twoim przypadku jest niemożliwe? Absolutnie nie!

Kredyt dla pracujących za granicą jest możliwy do uzyskania, powinieneś jednak wiedzieć, iż wiąże się on z większym ryzykiem dla banku. Trudniej jest bowiem zweryfikować wiarygodność zagranicznego pracodawcy, a dodatkowym problemem może być Twoja częsta nieobecność podczas trwania procesu kredytowego. Musisz zatem przygotować się na to, iż nie każdy bank zgodzi się na udzielenie Ci finansowania.

Mimo to zaciągnięcie zobowiązania przez osoby pracujące za granicą i osiągające dochody w obcej walucie nie jest nieosiągalne. Sprawdź zatem, jakie warunki będziesz zobowiązany spełnić, by otrzymać kredyt.

Kredyt gotówkowy dla pracujących za granicą

Część banków ma w swojej ofercie kredyty gotówkowe, z których skorzystać mogą również osoby pracujące na co dzień w innym kraju. W odróżnieniu od kredytów hipotecznych kredyty gotówkowe mogą zostać udzielone w złotówkach.

Procedury związane z przyznaniem takiego kredytu nie różnią się od tych przewidzianych dla osób osiągających dochody w polskiej walucie, jednak zwykle proces ten jest dłuższy oraz bardziej skomplikowany, dlatego warto wcześniej się do niego przygotować.

Bank będzie wymagał od Ciebie szczegółowych informacji na temat uzyskiwanego dochodu. Powinieneś spełnić również bardziej restrykcyjne wymogi finansowe postawione przez kredytodawcę.  Pamiętaj, iż bank weźmie pod uwagę jedynie udokumentowane zarobki. Z pewnością nie zostaną zaakceptowane dochody z tzw. pracy „na czarno”.

Warunki

Podczas ubiegania się o kredyt, będziesz musiał spełnić następujące wymogi określone przez bank:

 • odpowiednia zdolność kredytowa – instytucja finansowa przeanalizuje wysokość Twojego miesięcznego wynagrodzenia oraz stałych wydatków, by ocenić, czy będziesz w stanie spłacać przyszłe zobowiązanie;

 • pozytywna historia kredytowa – bank weźmie pod lupę również historię Twoich wcześniejszych spłat widniejącą w rejestrze zagranicznego odpowiednika Biura Informacji Kredytowej (BIK). Ważne jest, byś terminowo regulował swoje zobowiązania, gdyż jest to bezwzględnym wymogiem do uzyskania kredytu;

 • odpowiedni staż pracy – od osób pracujących za granicą wymaga się zwykle dłuższej ciągłości zatrudnienia, np. minimum 6 miesięcy. Dokładne wymagania zależą od oferty danego banku.

Każdy bank może mieć również dodatkowe kryteria, np. brak akceptacji dochodów pochodzących z zagranicznej działalności gospodarczej lub wymóg wpływu dochodów na konto w polskim banku. Jeżeli spełnisz wszystkie warunki, kolejnym krokiem będzie złożenie dokumentów niezbędnych do uzyskania kredytu.

Wymagane dokumenty

Pozyskanie takiego finansowania wymaga dopełnienia większej liczby formalności niż w przypadku osób pracujących w Polsce. W zależności od banku, rodzaj i zakres niezbędnych dokumentów może się nieco różnić, jednak najczęściej klienci pracujący za granicą powinni przedstawić następujące dokumenty:

 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport);

 • umowa o pracę lub kontrakt – dokument ten powinien być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego.

 • wyciąg z konta bankowego, na które wpływa Twoje wynagrodzenie – niektóre instytucje finansowe wymagają wyciągu z ostatnich 6 miesięcy, inne natomiast wydłużają ten okres do min. 12 miesięcy;

 • zaświadczenie o dochodach – wystawione przez pracodawcę;

 • zagraniczne zeznanie podatkowe.

Niektóre banki mogą poprosić Cię także np. o potwierdzenia zameldowania w Polsce.

Oferta banków

Duża część kredytodawców akceptuje zarobki uzyskiwane za granicą. W zależności od danego banku akceptowane mogą być różne waluty dochodu. Jeżeli chcesz sprawdzić czy dostaniesz kredyt gotówkowy pracując za granicą, skorzystaj z poniższego rankingu i zapytaj o dokładne warunki bezpośrednio w wybranym banku.

1.

Kredyt gotówkowy na małe potrzeby VeloBank

VeloBank
 • Miesięczna rata
  230,10 zł
 • Kwota do spłaty
  8 283,47 zł
 • Oprocentowanie
  16,49%
 • Prowizja
  0%
Kredyt z możliwością karencji w spłacie pierwszej raty od 1 do 3 miesięcy.
Złóż wniosek
 • Miesięczna rata
  253,58 zł
 • Kwota do spłaty
  12 171,74 zł
 • Oprocentowanie
  9,99%
 • Prowizja
  0%
Kredyt z karencją w spłacie pierwszej raty z wnioskowaną kwotą 10 000 zł na 48 miesięcy, bez dodatkowych usług oferowanych przez bank. Oferta dostępna jest dla pełnoletnich osób fizycznych, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i których na dzień zawarcia umowy nie łączyła z Santander Consumer Bankiem, Santander Consumer Finanse S.A. lub AIG Bank Polska S.A. żadna umowa kredytowa lub łączyła wyłącznie umowa kredytu ratalnego.
 • Miesięczna rata
  300,00 zł
 • Kwota do spłaty
  13 199,95 zł
 • Oprocentowanie
  15,56%
 • Prowizja
  0,11%
Kredyt z wnioskowaną kwotą od 1 000 zł do 20 000 zł rozłożoną na 44 raty bez dodatkowych usług oferowanych przez bank. Oferta dostępna jest dla pełnoletnich osób fizycznych, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i których na dzień zawarcia umowy o kredyt gotówkowy nie łączyła z Santander Consumer Bankiem, Santander Consumer Finanse S.A. lub AIG Bank Polska S.A. żadna umowa kredytowa lub łączyła wyłącznie umowa kredytu ratalnego. 

Kredyt hipoteczny dla pracujących za granicą

W lipcu 2014 roku Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wprowadziła Rekomendację S, zgodnie z którą kredyty hipoteczne mogą zostać udzielone jedynie w walucie, w jakiej zarabia wnioskodawca. Zasada ta ma na celu uniknięcie nieprzewidzianych, znacznych zmian kursów walut, co bezpośrednio przekłada się na wzrost miesięcznej raty.

Warto być świadomym, iż przyznanie kredytu w zagranicznej walucie wiąże się z bardziej restrykcyjnymi wymogami m.in. odnośnie do wysokości wkładu własnego czy długości okresu kredytowania. Standardowo banki wymagają od przyszłego kredytobiorcy wkładu własnego w wysokości min. 10% lub 20% wartości nieruchomości, natomiast w przypadku kredytu w obcej walucie powinieneś być przygotowany na wniesienie wyższej kwoty sięgającej nawet 30 lub 40%. Skróceniu zwykle ulega też okres kredytowania, zatem zamiast standardowych 30 lub 35 lat czas spłaty może wynosić maksymalnie 20 lub 25 lat.

Jeżeli po określonym czasie wrócisz do Polski na stałe i zaczniesz osiągać dochód w złotówkach, będziesz mieć prawo do przewalutowania kredytu. Usługa ta może jednak wiązać się z dodatkowymi kosztami, np. prowizją czy opłatą za aneks do umowy kredytowej, dlatego warto uprzednio dopytać w banku o dokładne warunki z tym związane.

Oferta kredytów hipotecznych dla osób zarabiających za granicą jest mocno ograniczona. Przygotuj się więc na to, iż nie każdy bank udzieli Ci takiego finansowania.

Więcej możliwości pojawia się, gdy o kredyt wnioskujesz ze współkredytobiorcą pracującym w Polsce. Jeżeli dochody osoby zarabiającej w złotówkach są wyższe od Twoich możecie ubiegać się o kredyt hipoteczny w polskiej walucie. Niestety, zwykle sytuacja wnioskodawców wygląda odwrotnie, warto jednak wiedzieć, że od powyższej reguły istnieją wyjątki. Zdarza się, że banki dopuszczają możliwość udzielenia kredytu w złotówkach nawet w przypadku, gdy dochód z zagranicy jest dominujący, jednak wówczas do wyliczenia zdolności kredytowej przyjmowana jest jedynie część tego dochodu, niższa niż dochód w złotówkach.

Warunki

Jako osoba pracująca za granicą powinieneś posiadać polskie obywatelstwo polskiego oraz zameldowanie na terytorium kraju, a nieruchomość, którą ma sfinansować bank, powinna znajdować się na terytorium Polski.

Oczywiście, standardowo jak w przypadku każdego kredytu niezbędna jest odpowiednia zdolność kredytowa oraz pozytywna historia kredytowa zweryfikowana w rejestrze odpowiednika polskiego BIK-u.

Jeżeli chcesz otrzymać kredyt hipoteczny w zagranicznej walucie, powinieneś wiedzieć, że banki zaakceptują Twój dochód jedynie wówczas, gdy zarabiasz w euro (EUR), koronach norweskich (NOK) lub koronach szwedzkich (SEK). Nie ma obecnie możliwości uzyskania kredytu w funtach (GBP) czy dolarach (USD).

Co ważne, uzyskiwane dochody nie mogą pochodzić z prowadzonej za granicą działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty

Uzyskanie takiego finansowania wiąże się z większą liczbą formalności. Niezbędnymi dokumentami są:

 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport);

 • umowa o pracę lub kontrakt - okres zatrudnienia u obecnego pracodawcy powinien wynosić min. 6 miesięcy;

 • wyciąg z rachunku bankowego, na który wpływa Twoje wynagrodzenie;

 • zaświadczenie o dochodach - wystawione przez pracodawcę;

 • dokumenty dotyczące nieruchomości, np. wypis z Księgi Wieczystej, umowa przedwstępna;

 • zagraniczne zeznanie podatkowe.

Możesz zostać poproszony również o inne, dodatkowe dokumenty zależne od Twojej indywidualnej sytuacji oraz wewnętrznej polityki banku. Jeżeli w kraju, w którym uzyskujesz dochód, wymagane jest zezwolenie na pobyt bądź wykonywanie pracy, bank poprosi Cię również o jego przedstawienie.

Należy pamiętać, że wszystkie dokumenty sporządzone w obcym języku powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

Oferta banków

Oferta banków udzielających kredyty hipoteczne w obcej walucie jest bardzo ograniczona. Obecnie taki produkt można znaleźć jedynie w dwóch instytucjach: Pekao SA oraz Alior Banku. Pierwszy z nich udziela kredytów w trzech walutach: EUR, NOK i SEK, natomiast drugi jedynie w EUR. Oba banki wymagają wyższego wkładu własnego niż w przypadku standardowego finansowania.

Jeżeli zamierzasz ubiegać się o kredyt z drugą osobą pracującą w Polsce możesz wziąć pod uwagę także inne banki. Kredytodawca będzie skłonny przyznać kredyt hipoteczny w polskiej walucie, jeśli oczywiście pozwoli na to zdolność kredytowa wnioskodawców.

Aktualne oferty znajdziesz w poniższym rankingu. Kontaktując się z danym bankiem poznasz dokładne warunki jakie należy spełnić, by uzyskać kredyt dla pracujących za granicą.

 • Miesięczna rata
  2 505,07 zł
 • Kwota do spłaty
  751 521,95 zł
 • Oprocentowanie
  7,14%
 • Prowizja
  0%
 • Miesięczna rata
  2 547,89 zł
 • Kwota do spłaty
  764 367,41 zł
 • Oprocentowanie
  7,33%
 • Prowizja
  0%
 • Miesięczna rata
  2 586,47 zł
 • Kwota do spłaty
  775 940,74 zł
 • Oprocentowanie
  7,50%
 • Prowizja
  0%

Co jeszcze warto wiedzieć na temat kredytu dla osób pracujących za granicą?

Poniżej kilka dodatkowych informacji, o których warto wiedzieć przez rozpoczęciem wnioskowania o kredyt.

Jak bank oblicza zdolność kredytową osób zarabiających w obcej walucie?

Ważną kwestią jest sposób obliczania zdolności kredytowej wnioskodawcy pracującego za granicą. Jak się okazuje, wysokie zarobki nie zawsze idą w parze z wyższą zdolnością kredytową. Ze względu na to, iż udzielenie takiego finansowania wiąże się ze zwiększonym ryzykiem, banki stosują bardziej restrykcyjny sposób wyliczenia zdolności kredytowej niż w przypadku osób zarabiających w złotówkach. Osiągnięcie odpowiedniej zdolności kredytowej może być zatem trudniejsze.

W przypadku gospodarstw domowych uzyskujących dochód w dwóch walutach – zgodnie z Rekomendacją S – do obliczenia zdolności kredytowej bank powinien założyć deprecjację o 50% innej waluty niż ta, w której gospodarstwo uzyskuje najwyższe dochody.

Czy kredyt na podstawie zarobków za granicą jest droższy?

Jeżeli zastanawiasz się, czy kredyt dla pracujących za granicą jest droższy od finansowania przyznawanego osobom pracującym w Polsce, powinieneś wiedzieć, że za udzielenie takiego kredytu nie jest naliczana dodatkowa opłata. Warunki cenowe są zależne od poszczególnych ofert danych banków. Oprocentowanie zobowiązania zależy od stawki referencyjnej oraz marży banku. W przypadku kredytu w PLN stosuje się stawkę WIBOR lub WIRON, natomiast w przypadku kredytu w euro zastosowanie ma EURIBOR, w koronach norweskich - NIBOR, a w koronach szwedzkich - STIBOR. Marża banku ustalana jest z kolei indywidualnie przez każdego kredytodawcę. Dokładne, wiążące warunki zostaną Ci przedstawione po przeanalizowaniu Twojej indywidualnej sytuacji i po dokonaniu oceny zdolności kredytowej.

Podsumowanie

Podsumowując, jeżeli uzyskujesz dochody w obcej walucie, masz możliwość pozyskania zarówno kredytu gotówkowego, jak i hipotecznego. Niestety, wiąże się to z kilkoma utrudnieniami, do których należy m.in. ograniczona liczba banków zdecydowanych na udzielenie takiego zobowiązania oraz bardziej restrykcyjne wymogi. W takim przypadku ubieganie się o kredyt może trwać nieco dłużej, dlatego by usprawnić ten proces warto przygotować się do niego odpowiednio wcześniej.

Oceń artykuł
5
(2 oceny)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos