Wróć

Stablecoin – czym jest, do czego służy i jakie są jego rodzaje? ​​​​​​​

Marcin Kowalczyk
Marcin Kowalczyk
Analityk produktów inwestycyjnych
Marcin Kowalczyk
Marcin Kowalczyk
Analityk produktów inwestycyjnych

88 publikacji 504 komentarze

Inwestor giełdowy i pasjonat rynków finansowych, a także doświadczony redaktor zajmujący się szeroko rozumianymi tematami inwestycyjnymi, gospodarczymi oraz bankowymi. W serwisie Moneteo publikuje liczne artykuły, głównie z zakresu inwestycji i rynków finansowych, jak również testuje i opisuje rachunki maklerskie, konta forex oraz inne produkty i usługi przeznaczone dla inwestorów.


3 komentarze
Stablecoin – czym jest, do czego służy i jakie są jego rodzaje? ​​​​​​​
Spis treści

W poniższym tekście przyjrzymy się bliżej temu, czym jest stablecoin, do czego jest wykorzystywany i jakie są jego rodzaje. Wskażemy również najważniejsze tego typu kryptowaluty, ich wady i zalety, a także rolę, jaką odgrywają w kontekście rozliczania się z urzędem skarbowym.

Co to jest stablecoin i po co powstają takie kryptowaluty?

Stablecoin to nic innego, jak rodzaj kryptowaluty, a konkretniej tokena płatniczego, którego wartość jest trwale powiązana z wartością określonej tradycyjnej waluty fiat (najczęściej dolara amerykańskiego, rzadziej euro) lub innego dobra np. złota, srebra czy ropy naftowej. Inaczej mówiąc, podobnie jak w przypadku kontraktów terminowych i wielu ETF-ów, podstawową rolą stablecoinów jest podążać za ceną jednego konkretnego aktywa bazowego. Trzeba jednak podkreślić, że w odróżnieniu od wspomnianych instrumentów są one zwykle nabywane z innych powodów niż chęć wypracowania zysku.

Obecnie stablecoiny są tworzone przez prywatne firmy, choć warto wiedzieć, że nad ich wprowadzeniem z różnych względów pracują również niektóre banki centralne. Prywatne tokeny powiązane z rzeczywistymi dobrami tworzy się głównie po to, aby umożliwić zabezpieczenie się przed wysoką zmiennością kursów kryptowalut i ułatwić handel na kryptogiełdach.

Dzięki stablecoinom możesz łatwo kupić bitcoina, ethereum i setki innych cyfrowych aktywów, jak również wygodnie spieniężyć kryptoinwestycje bez wychodzenia do tradycyjnych walut (o znaczeniu takiego mechanizmu będzie jeszcze mowa). Poza tym, ze względu na powiązanie z aktywami o stabilnej wartości, sprawdzają się one w roli środka płatniczego, czy też jako sposób na tymczasowe przechowywanie kapitału.

Jak działa stablecoin? Rodzaje i krótka charakterystyka

W obrocie znajduje się już kilkadziesiąt stablecoinów powiązanych z rozmaitymi rzeczywistymi aktywami. Można je podzielić ze względu na rodzaj naśladowanego instrumentu bazowego (najpopularniejszym jest dolar amerykański), ale również pod kątem wykorzystywanego blockchaina (większośc opiera się na sieci ethereum) czy konstrukcję i sposób działania.

Dla przeciętnego kryptoinwestora kluczowy jest ten ostatni czynnik, bowiem niejako decyduje on o bezpieczeństwie trzymania środków w danym tokenie. Na podstawie tego kryterium możemy wyróżnić trzy podstawowe rodzaje stablecoinów: z pokryciem w naśladowanej walucie tradycyjnej (lub ewentualnie surowcu), oparte na innych kryptowalutach oraz algorytmiczne.

Stablecoin zabezpieczony tradycyjną walutą

Najpopularniejszymi stablecoinami są te, które pełnią rolę „wirtualnych” odpowiedników walut fiducjarnych, takich jak USD czy EUR. Mają one pokrycie w rzeczywistych walutach (w przypadku niektórych stablecoinów prawdopodobnie nie jest ono pełne) i naśladują ich wartość w stosunku 1:1. Inaczej mówiąc, wartość jednej jednostki stablecoina dolarowego czy eurowego zwykle jest wyceniana na giełdach tak, jak jeden prawdziwy dolar lub euro.

Emitenci stablecoinów przechowują na rachunkach bankowych określoną ilość prawdziwych fiatów, będących zabezpieczeniem wypuszczonych tokenów. Jeśli rezerwa na kontach wynosi np. 500 mln USD, to w obiegu powinno znajdować się dokładnie 500 mln stablecoinów, spośród których każdy powinien mieć wartość 1 USD. Aby zwiększyć dostępną podaż coinów, emitent musi odpowiednio zwiększyć wielkość rezerw na rachunkach. Natomiast ewentualne zmniejszenie podaży następuje poprzez odkupienie stablecoinów i zwrot środków w walucie fiat.

Stablecoin zabezpieczony surowcem (złotem, srebrem, ropą)

Na rynku znajdziesz też mniej popularne stablecoiny zabezpieczone surowcami, które naśladują ich wyceny giełdowe. Analogicznie jak w przypadku coinów z pokryciem w fiatach, rezerwę stanowią tutaj złoto czy srebro, które w odpowiednich ilościach są przechowywane w skarbcach.

Stablecoin zabezpieczony kryptowalutami

Tego typu stablecoiny zwykle również mają za zadanie odzwierciedlać wartość dolara lub innej waluty fiducjarnej. W odróżnieniu od tych zabezpieczonych rzeczywistymi fiatami, są zdecentralizowane (nie posiadają podmiotu zarządzającego, który zajmowałby się np. ich emisją i rezerwami) i mają pokrycie w najważniejszych kryptowalutach (głównie w bitcoinie i ethereum). Warto dodać, że na zdecentralizowanie stablecoinów pozwalają tzw. smart kontrakty (specjalne samoobsługowe aplikacje), które przyjmują Twój depozyt jako zabezpieczenie pod wyemitowane tokeny.

Opisywane stablecoiny co do zasady także utrzymują stabilną relację 1:1 względem określonej waluty fiat, jednak uzyskują to poprzez nadmiarowe zabezpieczenie kryptowalutami. Inaczej mówiąc, ponieważ cena bitcoina, ethereum czy innych krypto podlega dużym wahaniom, takie stablecoiny możesz otrzymać po wniesieniu depozytu o odpowiednio większej wartości. Przykładowo, do zakupu stablecoinów o wartości 100 USD, wymagane może być zapewnienie bitcoinów o wartości np. 200 USD.

Stablecoin algorytmiczny

Tego rodzaju stablecoiny nie są zabezpieczone ani rzeczywistymi dobrami, ani kryptowalutami, ale także starają się naśladować wartość określonego aktywa. Cel ten realizują z pomocą algorytmów i smart kontraktów, które pozwalają odpowiednio manipulować ilością tokenów w obiegu i tym samym ich ceną.

Gdy rośnie popyt na danego stablecoina algorytmicznego, następuje zwiększenie jego ilości, natomiast w przypadku obniżonego zainteresowania tokeny są wycofywane z obiegu. Dzięki takiej polityce monetarnej możliwe jest utrzymywanie stałej relacji do określonego dobra (zwykle USD), jednak trzeba podkreślić, że niekiedy dochodzi do jej zaburzenia, co w zasadzie nie zdarza się w stablecoinach zabezpieczonych fiatami. Należy też dodać, że te odchylenia mogą przybierać naprawdę potężne rozmiary, czego najlepszym i najnowszym przykładem jest zachowanie powiązanego z Luna Foundation stablecoina Terra USD (UST). Jego kurs w ciągu kilku dni uległ całkowitemu załamaniu (chwilowo wynosił zaledwie 0,25 USD, zamiast 1,00 USD), co najlepiej pokazuje ryzyko związane z „zabezpieczeniem algorytmicznym". 

Popularne kryptoaktywa typu stablecoin – lista

Poniżej prezentujemy najpopularniejsze stablecoiny wraz z ich najważniejszymi parametrami: oznaczeniem giełdowym, sposobem zabezpieczenia oraz rynkową kapitalizacją. Jeśli chodzi o tę ostatnią, to względu na wysoką dynamikę zmian, która wynika ze zmieniającej się ilości tokenów w obiegu, przedstawione wartości powinieneś traktować jedynie orientacyjnie.

Najpopularniejsze stablecoiny

Stablecoin

Kapitalizacja

Sposób zabezpieczenia

Tether (USDT)

83 mld USD

dolary amerykańskie

USD Coin (USDC)

49,4 mld USD

dolary amerykańskie

Terra USD (UST)

18,5 mld USD

algorytm

Binance USD (BUSD)

17,7 mld USD

dolary amerykańskie

DAI (DAI)

8,9 mld USD

kryptowaluty

True USD (TUSD)

1,4 mld USD

kryptowaluty

Pax gold (USDP)

0,9 mld USD

dolary amerykańskie

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z coinmarketcap.com. Stan na 27 kwietnia 2022 r.

Mniejszą popularnością cieszą się stablecoiny zabezpieczone surowcami, przy czym i tutaj już teraz można znaleźć tokeny o rosnącym znaczeniu. Do najważniejszych zaliczają się: pax gold (PAXG) oraz tether gold (XAUT), które naśladują cenę złota (konkretniej uncji złota) wyrażoną w dolarach amerykańskich. Są wymienialne na fizyczne sztabki, a ich kapitalizacja rynkowa wynosi odpowiednio ok. 0,6 i 0,5 mld USD.

Stablecoin – jaki wybrać? Tether, USD coin, a może inny?

Stablecoiny zabezpieczone rzeczywistymi walutami nie tylko są najpopularniejsze, ale również uchodzą za najbezpieczniejsze. Jest tak dlatego, że ich bieżąca wycena niemal idealnie pokrywa się z wartością odpowiadających im fiatów (zwykle 1 USDT, USDC czy BUSD = 1 USD), a do tego mają pokrycie w prawdziwej walucie i wysoką kapitalizację rynkową. Wszystko to powoduje również, że występują na kryptogiełdach w dużej liczbie par kryptowalutowych – na rynku najwięcej jest par z udziałem bitcoina oraz właśnie tethera i USD coina.

Warto zaznaczyć, że choć twórcy wspomnianych stablecoinów zapewniają, iż są one zabezpieczone fiatami, to jednak żadne instytucje kontrolne nie dysponują obecnie narzędziami, które mogłyby rzetelnie zweryfikować stopień tego zabezpieczenia. Niejasności dotyczą zwłaszcza tethera, którego emitent już sygnalizował, że pokrycie nie jest pełne i nie ogranicza się do samego dolara (dużą część rezerw mają stanowić nieokreślone papiery komercyjne).

Tokeny z pokryciem w fiatach są powszechnie uznawane za lepsze od dwóch pozostałych typów stablecoinów, jednak trzeba pamiętać, że kontrolują je prywatne firmy, co zawsze generuje pewne ryzyko. Te zabezpieczone kryptowalutami i bazujące na algorytmach mają zdecentralizowany charakter, ale za to charakteryzują się mniej stabilnym kursem – zdarzają się w nich chwilowe kilkuprocentowe odchylenia od standardowego kursu. W przypadku stablecoinów opartych na kryptowalutach istnieje dodatkowo możliwość utraty zabezpieczenia przy dużym i gwałtownym spadku ich kursów, choć z drugiej strony, takie tokeny mają najbardziej przejrzyste zasady działania.

Stablecoin – podatek odsunięty w czasie, wygodne płatności i inne korzyści

Poszczególne stablecoiny cieszą się różną popularnością, jednak cała ta klasa kryptowalut notuje wzrost zainteresowania. Stanowią one bowiem użyteczny łącznik pomiędzy światem aktywów cyfrowych a rzeczywistych walut i innych dóbr.

Wygodne płatności i przechowywanie wartości

Kryptoinwestorzy mogą wygodnie płacić stablecoinami za bitcoina, ethereum, litecona i tysiące innych wirtualnych aktywów (warto wiedzieć, że są giełdy, na których notowane są wyłącznie pary krypto-krypto, w tym krypto-stablecoin). Mogą także trzymać je bezpiecznie na własnych portfelach kryptowalutowych, czyli poza systemem bankowym i kontrolą wszelkich instytucji.

Tokeny typu stablecoin coraz częściej wykorzystywane są do płatności nie tylko za kryptowaluty, ale również za dobra i usługi. Warto wiedzieć, że od 2021 roku posługiwanie się nimi (konkretnie USD coinem) umożliwia karta płatnicza VISA crypto.com, będąca owocem współpracy organizacji płatniczej VISA i giełdy kryptowalut crypto.com. Ponadto prowadzone są prace nad integracją stablecoinów i platform mainstreamowych: serwisów finansowych i społecznościowych czy komunikatorów. Za nami już kilka pilotażowych programów, w tym w ramach aplikacji WhatsApp, w której przetestowano bezpośrednie płatności w stablecoinie USDP firmy PAXOS.

Transakcje z udziałem stablecoin – podatek płacisz później

Posługiwanie się stablecoinami wiąże się również z korzyściami w rozliczaniu zysków z inwestycji. Otóż zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami (stan na początek 2022 roku), obowiązek podatkowy powstaje dopiero w momencie wymiany kryptowaluty na walutę tradycyjną, towar lub usługę.

Z powyższego wynika, że możesz wymienić bitcoiny lub inne zmienne krypto na tethera, USD coina bądź innego stablecoina i przechowywać w nim swoje środki bez konieczności rozliczania się z fiskusem. Dzięki temu odłożysz w czasie zapłatę daniny, jak również ułatwisz sobie obliczenie należnego podatku do zapłaty – zsumowaniu ulegają jedynie przychody i koszty transakcji z udziałem fiatów.

Stablecoin – gdzie kupić i czy w ogóle warto?

Jak widzisz, stablecoiny oferują sporo korzyści, w tym możliwość łatwiejszego i wygodniejszego handlowania kryptowalutami i posługiwania się nimi. Chętnie korzystają z nich zarówno początkujący, jak i doświadczeni inwestorzy, przy czym zaleca się traktować je jako narzędzie ułatwiające handel i ewentualnie środek płatności, a nie sposób na długoterminowe przechowywanie kapitału. Pamiętaj bowiem, że tether i inne stabilne tokeny zabezpieczone fiatami są we władaniu prywatnych firm, natomiast pozostałe wiążą się z ryzykiem m.in. sporego odchylenia kursu od wartości powiązanego z nim aktywa. Co więcej, pewne czynniki mogą spowodować, że także wartość tokenów zabezpieczonych fiatami (mowa tu zwłaszcza o tetherze i innych, które nie mają w nich pełnego pokrycia) czasowo lub nawet trwale „odklei się" od dolara lub innej naśladowanej waluty.

Jeśli chcesz kupić stablecoiny lub wymieniać na nie kryptowaluty, najkorzystniejszym do tego miejscem będzie giełda kryptowalut. W poniższym rankingu znajdziesz listę najlepszych – naszym zdaniem – platform inwestycyjnych tego typu.

Ranking giełd kryptowalut - Luty 2024

Ocena bezpieczeństwa
(4)
Liczba kryptowalut
400
Prowizja maker/taker
0,1% / 0,1%
Prowizja maker/taker 0,1% / 0,1%

 • 0,1% maker
 • 0,1% taker

są to najwyższe możliwe prowizje, które dotyczą użytkowników ze średnimi miesięcznymi obrotami poniżej równowartości 1 mln USD; stawki maleją wraz z wielkością obrotów na koncie oraz w przypadku korzystania z tokenów BNB (taniej o 25% w stosunku do standardowych stawek), które są emitowane przez Binance.

Waluty FIAT
PLN, EUR, GBP, AUD + 7 innych
Obsługiwane waluty FIAT PLN, EUR, GBP, AUD + 7 innych

PLN, EUR, GBP, AUD, BRL, NGN, RUB, TRY, RON, UAH, ZAR

 • Szczegóły oferty
 • Recenzja
  4.8
Załóż konto

Informacje ogólne

 • Rok założenia

  2017

 • Kraj siedziby

  Kajmany

 • Obsługa w języku polskim

  TAK

 • Strona w języku polskim

  TAK

 • Obsługiwane waluty FIAT

  PLN, EUR, GBP, AUD, BRL, NGN, RUB, TRY, RON, UAH, ZAR

 • Wymagana weryfikacja konta

  TAK

Oferta instrumentów

 • Liczba kryptowalut

  400

 • Stablecoiny

  TAK

 • Handel z dźwignią

  TAK

Opłaty i prowizje

 • Opłata za założenie konta

  0 zł

 • Opłata za prowadzenie konta

  0 zł

 • Prowizja na transakcjach spot
  • 0,1% maker
  • 0,1% taker

  są to najwyższe możliwe prowizje, które dotyczą użytkowników ze średnimi miesięcznymi obrotami poniżej równowartości 1 mln USD; stawki maleją wraz z wielkością obrotów na koncie oraz w przypadku korzystania z tokenów BNB (taniej o 25% w stosunku do standardowych stawek), które są emitowane przez Binance.

 • Prowizja na transakcjach z dźwignią
  • maker 0,02% (handel w USDT), 0,018% (handel w USDC)
  • taker 0,05% (handel w USDT), 0,045% (handel w USDC)

  są to najwyższe możliwe prowizje, obowiązujące użytkowników ze średnimi miesięcznymi obrotami poniżej równowartości 15 mln USD; odpowiednio niższe stawki obowiązują w przypadku wyższych miesięcznych obrotów lub korzystania z tokenów BNB (taniej o 10% w stosunku do standardowych prowizji).

Bezpieczeństwo

 • Ocena bezpieczeństwa
  (4)
 • Dwuetapowa weryfikacja

  TAK

 • Cold wallety (bezpieczne przechowywanie większości kryptowalut poza siecią)

  TAK

 • Dodatkowa autoryzacja

  TAK

 • Zabezpieczenie historii transakcji

  TAK

 • Program bug bounty

  TAK

 • Fundusz gwarancyjny (ubezpieczenie środków)

  TAK

Inne

 • Sposoby wpłaty środków pieniężnych
  • przelew bankowy
  • karta płatnicza
 • Sposoby wypłaty środków pieniężnych
  • przelew bankowy
  • na kartę płatniczą
 • Aplikacja mobilna

  TAK

Zalety

 • bardzo duży wybór kryptowalut
 • duży wybór kontraktów i opcji na kryptowaluty
 • niskie prowizje transakcyjne
 • możliwość obniżenia prowizji poprzez korzystanie z tokenów Binance coin (BNB)
 • wysoki poziom bezpieczeństwa
 • duże obroty, zapewniające wysoką płynność handlu

Wady

 • dość krótki czas działania na rynku
 • Atrakcyjność opłat
  5/ 5
 • Bogactwo oferty
  5/ 5
 • Funkcjonalność
  5/ 5
 • Bezpieczeństwo
  4/ 5
Przeczytaj recenzję
Marcin Kowalczyk
Załóż konto
Ocena bezpieczeństwa
(4.5)
Liczba kryptowalut
>240
Prowizja maker/taker
0,16% / 0,26%
Prowizja maker/taker 0,16% / 0,26%

 • maker 0,16%
 • taker 0,26%

są to najwyższe możliwe prowizje, które dotyczą użytkowników ze średnimi miesięcznymi obrotami do 50 000 USD; stawki maleją wraz ze wzrostem aktywności na rachunku

Waluty FIAT
EUR, USD, GBP, AUD + 3 inne
Obsługiwane waluty FIAT EUR, USD, GBP, AUD + 3 inne

EUR, USD, GBP, AUD, CAD, CHF, JPY

 • Szczegóły oferty
 • Recenzja
  4.5
Załóż konto

Informacje ogólne

 • Rok założenia

  2011

 • Kraj siedziby

  USA

 • Obsługa w języku polskim

  NIE

 • Strona w języku polskim

  NIE

 • Obsługiwane waluty FIAT

  EUR, USD, GBP, AUD, CAD, CHF, JPY

 • Wymagana weryfikacja konta

  TAK

Oferta instrumentów

 • Liczba kryptowalut

  >240

 • Stablecoiny

  TAK

 • Handel z dźwignią

  TAK

Opłaty i prowizje

 • Opłata za założenie konta

  0 zł

 • Opłata za prowadzenie konta

  0 zł

 • Prowizja na transakcjach spot
  • maker 0,16%
  • taker 0,26%

  są to najwyższe możliwe prowizje, które dotyczą użytkowników ze średnimi miesięcznymi obrotami do 50 000 USD; stawki maleją wraz ze wzrostem aktywności na rachunku

 • Prowizja na transakcjach z dźwignią
  • maker 0,02%
  • taker 0,05%

  są to najwyższe możliwe prowizje, stosowane w przypadku średnich obrotów do 100 000 USD miesięcznie; bardziej aktywni użytkownicy mają dostęp do odpowiednio niższych stawek

Bezpieczeństwo

 • Ocena bezpieczeństwa
  (4.5)
 • Dwuetapowa weryfikacja

  TAK

 • Cold wallety (bezpieczne przechowywanie większości kryptowalut poza siecią)

  TAK

 • Dodatkowa autoryzacja

  TAK

 • Zabezpieczenie historii transakcji

  TAK

 • Program bug bounty

  TAK

 • Fundusz gwarancyjny (ubezpieczenie środków)

  TAK

Inne

 • Sposoby wpłaty środków pieniężnych

  przelew bankowy

 • Sposoby wypłaty środków pieniężnych

  przelew bankowy

 • Aplikacja mobilna

  TAK

Zalety

 • długi staż działalności
 • wysoki poziom bezpieczeństwa
 • możliwość zawierania transakcji z dźwignią
 • spore obroty, zapewniające wysoką płynność handlu

Wady

 • oferta kryptowalut i kontraktów na krypto węższa niż u głównych konkurentów
 • Atrakcyjność opłat
  4.5/ 5
 • Bogactwo oferty
  4.5/ 5
 • Funkcjonalność
  5/ 5
 • Bezpieczeństwo
  4.5/ 5
Przeczytaj recenzję
Marcin Kowalczyk
Załóż konto
Ocena bezpieczeństwa
(4)
Liczba kryptowalut
>230
Prowizja maker/taker
0,4% / 0,6%
Prowizja maker/taker 0,4% / 0,6%

 • 0,4% maker
 • 0,6% taker 

są to najwyższe możliwe prowizje, które obowiązują użytkowników ze średnimi miesięcznymi obrotami do 10 000 USD; stawki maleją wraz ze wzrostem aktywności na rachunku, dla przedziału np. od 50 000 do 100 000 USD maker wynosi 0,15%, a taker 0,25%

Waluty FIAT
EUR, USD, GBP
 • Szczegóły oferty
 • Recenzja
  4
Załóż konto

Informacje ogólne

 • Rok założenia

  2012

 • Kraj siedziby

  USA

 • Obsługa w języku polskim

  NIE

 • Strona w języku polskim

  TAK

 • Obsługiwane waluty FIAT

  EUR, USD, GBP

 • Wymagana weryfikacja konta

  TAK

Oferta instrumentów

 • Liczba kryptowalut

  >230

 • Stablecoiny

  TAK

 • Handel z dźwignią

  NIE

Opłaty i prowizje

 • Opłata za założenie konta

  0 zł

 • Opłata za prowadzenie konta

  0 zł

 • Prowizja na transakcjach spot
  • 0,4% maker
  • 0,6% taker 

  są to najwyższe możliwe prowizje, które obowiązują użytkowników ze średnimi miesięcznymi obrotami do 10 000 USD; stawki maleją wraz ze wzrostem aktywności na rachunku, dla przedziału np. od 50 000 do 100 000 USD maker wynosi 0,15%, a taker 0,25%

 • Prowizja na transakcjach z dźwignią

  niedostępne

Bezpieczeństwo

 • Ocena bezpieczeństwa
  (4)
 • Dwuetapowa weryfikacja

  TAK

 • Cold wallety (bezpieczne przechowywanie większości kryptowalut poza siecią)

  TAK

 • Dodatkowa autoryzacja

  TAK

 • Zabezpieczenie historii transakcji

  TAK

 • Program bug bounty

  TAK

 • Fundusz gwarancyjny (ubezpieczenie środków)

  TAK

Inne

 • Sposoby wpłaty środków pieniężnych
  • przelew bankowy
  • karta płatnicza
 • Sposoby wypłaty środków pieniężnych

  przelew bankowy

 • Aplikacja mobilna

  TAK

Zalety

 • długi staż działalności
 • wysoki poziom bezpieczeństwa
 • podmiot notowany na amerykańskiej giełdzie papierów wartościowych
 • spore obroty, zapewniające wysoką płynność handlu

Wady

 • brak kontraktów na kryptowaluty
 • Atrakcyjność opłat
  4/ 5
 • Bogactwo oferty
  3.5/ 5
 • Funkcjonalność
  4.5/ 5
 • Bezpieczeństwo
  4/ 5
Przeczytaj recenzję
Marcin Kowalczyk
Załóż konto

Komentarze

(3)
Sortuj od najnowszych
Dodaj swój komentarz...
E
Emeryt
Gość

Pokrycie " prawdopodobnie nie jest ono pełne"!

Ale mnie to rozśmieszyło!

Odpowiedz

K
Kamil95
Gość
@Emeryt

taki rynek, niby powszechnie wiadomo, że tego pokrycia 100% nie ma, ale nikt tego nie udwodnił boi zadnych audytów oficjalnych nie było:P

Odpowiedz

P
Paweł
Gość

Masakra co się z tą luną i ust terra wydarzyło teraz. Zobaczymy czy z tetherem nie będzie żadnego nieszczescia... wychodzi na to że faktycznie lepiej nie tykać innych stabli niż tych z deklarowanym pokryciem we fiatach a najlepiej to korzystać z USDC i BUSD

Odpowiedz