rrso

Co to jest RRSO i jak je obliczyć?

W trakcie poszukiwania kredytu mamy do czynienia z wieloma różnymi, tajemniczo brzmiącymi pojęciami. Możliwe, że o większości z nich słyszysz po raz pierwszy, co może spowodować niemałą dezorientację. Jednym z najbardziej zagadkowych, a zarazem najważniejszych terminów dotyczących kredytów jest RRSO. Zatem, co oznacza ten skrót i jaki ma wpływ na Twoje zobowiązanie? 

Z tekstu dowiesz się:

 • Co to jest RRSO?
 • Jak obliczyć RRSO?
 • Czy niższe RRSO zawsze oznacza tańszy kredyt?

Decyzja o zaciągnięciu zobowiązania w instytucji finansowej powinna być dokładnie przemyślana. Może się bowiem zdarzyć, że reklamowany, z pozoru atrakcyjny kredyt, określany jako najtańszy, jest tak naprawdę dużo droższy od konkurencyjnych ofert. By uniknąć nieodpowiedniego wyboru, powinieneś wiedzieć jak zweryfikować wysokość wszystkich kosztów kredytowych. Zdecydowanie ułatwi Ci to RRSO, czyli wskaźnik umożliwiający szybkie porównanie kredytów.

Co to jest RRSO?

RRSO, to Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania. W ustawie o kredycie konsumenckim została ona jako określona jako „całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym”. Zatem wartość Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania określa, ile będzie Cię kosztować zaciągnięcie danego zobowiązania. RRSO kredytu uwzględnia takie parametry jak:

 • oprocentowanie nominalne – określa wysokość odsetek, jakie zapłacisz bankowi za udzielenie Ci kredytu. Wysokość oprocentowania jest określana w stosunku rocznym,
 • prowizja – wartość procentowa pożyczonej kwoty. Stanowi zysk dla banku za udzielenie finansowania, 
 • ubezpieczenie kredytu  – jeśli jest wymagane przez bank bądź gdy sam się na nie zdecydujesz, 
 • opłaty za rozpatrzenie wniosku – koszty związane z analizą złożonego wniosku oraz weryfikacją zdolności kredytowej, 
 • inne dodatkowe koszty, np. opłata przygotowawcza. 

Instytucje finansowe mają obowiązek podania dokładnej wartości wskaźnika RRSO przy każdej ofercie, a także w materiałach reklamowych i promocyjnych. Czuwa nad tym UOKiK, czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Za pomocą Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania możesz porównać między sobą interesujące Cię kredyty oraz dokonać wyboru najlepszej oferty. 

Należy pamiętać, iż wysokość RRSO jest zależna od wartości pieniądza w czasie. Zatem, jeśli w trakcie trwania umowy kredytowej czynnik ten ulegnie zmianie, to jednocześnie zmieni się również RRSO. 

Jaką rolę pełni Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania?

Wskaźnik RRSO pełni rolę miernika wszystkich kosztów, jakie będziesz zobowiązany ponieść przez cały okres kredytowania w zamian za udzielone środki. Koszt wszystkich wydatków wyrażony jest w jednej wartości procentowej, dzięki czemu wybór najtańszego kredytu jest znacznie uproszczony.

W 2012 roku ustawa o kredycie konsumenckim ujednoliciła sposób wyliczania wartości RRSO, zgodnie z dyrektywą europejską. Dzięki temu w każdym banku, SKOK-u czy firmie pożyczkowej wskaźnik ten jest obliczany identyczną metodą.   

Wysokość oprocentowania wchodzącego w skład RRSO nie może być dowolna. Instytucje finansowe muszą przestrzegać limitów określonych w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z jego zapisami, maksymalna wartość oprocentowania nie może być wyższa niż dwukrotność sumy stopy referencyjnej NBP oraz 3,5 punktów procentowych. Natomiast maksymalne koszty pozaodsetkowe określone w ustawie antylichwiarskiej nie mogą przekroczyć 10% pożyczonej kwoty plus 10% za każdy rok kredytowania.

Czym się różni RRSO od RSO?

Może się zdarzyć, że spotkasz się również ze skrótem RSO. Mimo zbliżonej nazwy nie jest on tożsamy z RRSO. Co więc oznacza? RSO, czyli Roczna Stopa Oprocentowania to po prostu oprocentowanie nominalne. 

Podczas wyboru najlepszego kredytu nie powinieneś kierować się jedynie wysokością oprocentowania, gdyż może to skutkować wyborem niezbyt korzystnej oferty. Oprocentowanie kredytu pomoże Ci oszacować kwotę odsetek, jednak nie bierze pod uwagę pozostałych, dodatkowych kosztów. Może się okazać, iż kilka porównywanych przez Ciebie kredytów posiada identyczne oprocentowanie, jednak wartość RRSO uwzględniająca wszystkie koszty będzie się znacząco różnić. Jeśli zatem chcesz poznać dokładne wydatki związane z kredytem, zwróć uwagę właśnie na RRSO. 

Jak obliczyć RRSO?

Obliczanie RRSO może być trudnym i czasochłonnym zadaniem dla osób, które nie mają w tym doświadczenia. Wiąże się to z wykorzystaniem złożonego wzoru matematycznego. Na szczęście nie musisz obliczać tego wskaźnika samodzielne, gdyż robią to za Ciebie instytucje finansowe. Wartość RRSO podana jest w każdej ofercie kredytu gotówkowego. Warto jednak wiedzieć na jakiej zasadzie wyliczana jest jego ostateczna wysokość. 

Jak wygląda wzór na RRSO?

Jeśli zechcesz samodzielnie obliczyć wysokość RRSO, możesz skorzystać z poniższego wzoru, który został przedstawiony w ustawie o kredycie konsumenckim. 

Aby dowiedzieć się ile wynosi wysokość RRSO danego kredytu, pod określone we wzorze symbole powinieneś wstawić odpowiednie wartości. Symbole te oznaczają:

∑ – suma,

K – numer kolejnej wypłaty raty,

m – numer ostatniej wypłaty raty,

Ak – kwota wypłaty raty,

i – Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO),

tk – okres pomiędzy dniem pierwszej wypłaty, a dniem wypłaty o numerze K,

K′ – numer kolejnej spłaty raty,

m′ – numer ostatniej spłaty raty,

A’K’ – kwota spłaty raty,

tk’ – okres pomiędzy dniem pierwszej wypłaty, a dniem spłaty o numerze K′.

Jak widzisz, wyliczenie wartości RRSO za pomocą wzoru może być dość skomplikowane, dlatego polecamy Ci zaufać w tej kwestii profesjonalnym systemom instytucji finansowych. Możesz również skorzystać z internetowych kalkulatorów kredytowych. Aby poznać wartość, RRSO musisz posiadać poniższe, niezbędne dane kredytu:

 • kwota zobowiązania,
 • okres spłaty,
 • rodzaj rat (równe bądź malejące),
 • wysokość oprocentowania,
 • wysokość prowizji,
 • wartość pozostałych kosztów.

Po wpisaniu danych w odpowiednie miejsca poznasz wysokość Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania. Z reguły im wyższa jej wartość, tym większe będą Twoje koszty związane z danym kredytem. 

Czy niższe RRSO zawsze oznacza tańszy kredyt?

Mniejsze RRSO nie zawsze oznacza, że koszty związane z udzieleniem finansowania będą niższe. Powinieneś wiedzieć, że Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania przyjmuje inne wartości w zależności od  okresu kredytowania, bowiem jest ona zależna od wartości pieniądza w czasie. Dlatego też może się okazać, że kredyt z większym RRSO będzie dla Ciebie bardziej korzystny. 

Im krócej dysponujesz przyznanymi środkami, tym wartość RRSO będzie wyższa, lecz paradoksalnie poniesiesz mniejsze koszty niż w przypadku, gdybyś tę samą kwotę pożyczył na dłuższy okres kredytowania, gdyż wówczas dłużej będą naliczane odsetki. W związku z tym powinieneś pamiętać, że nie możesz zestawiać ze sobą kredytów w tej samej wysokości, ale o innym okresie spłaty. Aby rzeczywiście niższa wartość RRSO oznaczała tańszy kredyt, porównywane przez Ciebie oferty muszą mieć identyczną wartość i taki sam okres kredytowania. 

Teraz łatwiej będzie Ci zrozumieć skąd biorą się tak ogromne wartości RRSO pożyczek udzielanych na miesiąc; bądź zaskakująco niskie, w przypadku kredytów hipotecznych z długim okresem spłaty. 

Czy istnieje zależność pomiędzy RRSO, a rodzajem rat?

Porównując oferty kredytów, powinieneś również wiedzieć, że muszą one charakteryzować się takim samym rodzajem rat. Do wyboru masz raty równe bądź malejące. Zestawienie kredytów charakteryzujących się innym rodzajem spłaty mogłoby wprowadzić Cię w błąd. Wówczas zauważyłbyś, że pomimo identycznej wartości RRSO, kredyt spłacany w ratach równych będzie nieco droższy niż kredyt spłacany w ratach malejących. Różnice te wynikają z innego sposobu spłaty odsetek w obu rodzajach rat. W przypadku rat malejących szybciej spłacisz pożyczony kapitał, od którego naliczane są odsetki, co zmniejszy całkowite koszty. Natomiast, jeśli zaciągniesz kredyt w ratach równych, koszty będą wyższe, gdyż w pierwszych miesiącach spłacać będziesz głównie odsetki, a nie pożyczony kapitał. 

Dlaczego bank przedstawia Ci inną wartość RRSO kredytu?

RRSO zwykle jest inne dla każdego klienta. Może się zdarzyć, że instytucja finansowa zaproponuje Ci nieco inne warunki umowy niż te, które zostały przedstawione w reklamie. 

Banki ustalają ostateczną wartość parametrów zobowiązania, w tym Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania, po zbadaniu Twojej zdolności kredytowej oraz dokonaniu analizy ryzyka udzielenia Ci finansowania. Na ich podstawie mogą zaproponować Ci zindywidualizowane warunki kredytu. 

W takim razie zapewne pomyślisz, dlaczego banki podają dokładną wartość RRSO, skoro jest ona wyliczana indywidualnie dla każdego kredytobiorcy? Otóż jest to tzw. przykład reprezentatywny, w którym według ustawy o kredycie konsumenckim, podana wartość RRSO musi odpowiadać warunkom charakterystycznym dla co najmniej 2/3 umów, które spodziewa się zawrzeć określony kredytodawca. 

Klient posiadający odpowiednią zdolność kredytową, który spłaca swoje zobowiązania w terminie, może liczyć na warunki odpowiadające tym przedstawionym w ofercie bądź lepsze. Natomiast klientowi, z którym wiąże się większe ryzyko dla banku, zostaną zaproponowane nieco wyższe wartości parametrów. 

RRSO 0% – czy to możliwe? 

Być może spotkałeś się z ofertami z RRSO w wysokości 0% – są one dostępne zwykle w przypadku pozabankowych chwilówek, które charakteryzują się niewielką maksymalną kwotą do uzyskania oraz krótkim okresem spłaty. 

Co właściwie oznacza RRSO 0%? Otóż, będziesz zobowiązany zwrócić dokładnie tyle pieniędzy, ile zostało Ci udzielone bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów. Warto jednak wiedzieć, że na takie oferty mogą liczyć jedynie nowi klienci danej firmy pożyczkowej. 

RRSO – miara atrakcyjności kredytów

Wskaźnik RRSO to jeden z najważniejszych parametrów kredytów gotówkowych, który zdecydowanie ułatwia wybór odpowiedniej oferty. Warto jednak, byś pamiętał, że posiada on pewne ograniczenia, dlatego podstawą jest jego odpowiednia interpretacja. 

Dokonując porównania ofert kredytowych za pomocą Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania możesz liczyć na wybór najbardziej korzystnego zobowiązania oraz uniknięcie zbędnych, dodatkowych wydatków.

Dodaj komentarz