Wróć

Jak grać na spadki? Wprowadzenie do shortowania

Marcin Kowalczyk
Analityk produktów inwestycyjnych

1 komentarz
Jak grać na spadki? Wprowadzenie do shortowania
Spis treści

Na wstępie warto podkreślić, że shortowanie jest strategią inwestycyjną przeznaczoną przede wszystkim dla inwestorów krótkoterminowych. Odpowiada za to m.in. fakt, że spadki cen akcji i innych aktywów zwykle mają dynamiczny i krótkotrwały charakter. Poza tym sama specyfika wielu instrumentów finansowych, które umożliwiają shortowanie, czyni je mało opłacalnymi lub wręcz niemożliwymi do zastosowania w perspektywie długoterminowej.

Na czym polega gra na spadki?

Osobom mniej zaznajomionym z tematem wydaje się, że jeśli ktoś osiągnął zysk na akcjach, obligacjach, złocie czy innych instrumentach, to musiał je najpierw nabyć, a następnie sprzedać po wyższej cenie, zarabiając na różnicy kursowej. Tymczasem w praktyce, dzięki rozwojowi rynków finansowych i pojawieniu się nowych narzędzi inwestycyjnych, zarabiać można także na spadkach cen rozmaitych aktywów.

Gra na spadki to strategia inwestycyjna wybierana przez osoby, które oczekują spadku notowań danego instrumentu finansowego. W większości przypadków polega ona na tym, że inwestorzy najpierw sprzedają akcje lub inne aktywa (zajmują na nich pozycję krótką), a później je odkupują, zamykając w ten sposób pozycję na rynku. Jeśli odkupią dany instrument po cenie niższej od ceny zakupu, osiągną zysk, a jeśli po wyższej – poniosą stratę.

Warto zauważyć, że choć shortowanie jest domeną spekulantów, to jednak korzystają z niego także ci, którzy chcieliby zabezpieczyć się przed zniżkowymi ruchami cen określonych instrumentów. Inaczej mówiąc, jeśli posiadasz np. złoto fizyczne i przewidujesz, że w najbliższym czasie kruszec straci na wartości, to zamiast sprzedawać swoje sztabki lub monety bulionowe, możesz otworzyć pozycję krótką na kontraktach na złoto. W tej sytuacji zyski wygenerowane przez kontrakty zrekompensują wirtualną stratę, wynikającą ze spadku wartości fizycznego złota.

Granie na spadki na giełdzie papierów wartościowych – krótka sprzedaż i klasyczne instrumenty pochodne

W przeszłości shortowano głównie akcje spółek, jednak obecnie jest ono możliwe w przypadku praktycznie dowolnych instrumentów finansowych (także tych niebędących papierami wartościowymi). Największe możliwości dają w tym zakresie kontrakty CFD, niemniej najpierw skupmy się na innych rozwiązaniach, oferowanych przez tradycyjne giełdy papierów wartościowych i giełdy terminowe.

Aby móc grać na spadki na GPW, trzeba posiadać odpowiedni rachunek inwestycyjny i ewentualnie złożyć dyspozycję rozszerzającą usługę maklerską o możliwość korzystania z instrumentów pochodnych i/lub tzw. krótkiej sprzedaży (nie wszystkie polskie domy maklerskie oferują takie rozwiązanie). Natomiast chcąc shortować w ten sposób instrumenty z innych giełd, należy otworzyć konto w zagranicznym domu maklerskim o zasięgu międzynarodowym – polskie instytucje nie oferują bowiem zagranicznych kontraktów futures czy opcji.

Ranking rachunków maklerskich - grudzień 2023

Konto
0 zł
Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku 0 zł

Po roku może pojawić się opłata w wysokości 10 EUR; można jej jednak łatwo uniknąć, wykonując min. 1 transakcję w ciągu roku / jeśli na koncie nie ma środków / jeśli są kupione dowolne akcje

Akcje z GPW
0%
Akcje 0%

 • 0% w przypadku miesięcznego obrotu do 100 tys. EUR (minimalna wartość zlecenia to 10 zł)
 • 0,2%, min. 10 EUR od nadwyżki pow. 100 tys. EUR
Kontrakty na indeksy z GPW
kontrakty CFD
Kontrakty terminowe na indeksy kontrakty CFD

XTB nie oferuje klasycznych kontraktów futures, lecz kontrakty CFD na WIG20 i wiele innych indeksów oraz instrumentów bazowych. Takie produkty mają nieco inną konstrukcję, ale również pozwalają grać z dźwignią na wzrosty i spadki rozmaitych aktywów. W przypadku handlu kontraktami CFD za pośrednictwem XTB koszty transakcyjne są już zawarte w spreadzie i nie jest pobierana dodatkowa prowizja; dla kontraktów na WIG20 standardowy spread wynosi ok. 2 pipsy.

Rynki zagraniczne
USA, DE, UK + 12 innych
Handel tradycyjnymi instrumentami giełdowymi i kontraktami CFD, odsetki od niezainwestowanych środków, duży wybór ETF-ów (ponad 350), akcje ułamkowe.
 • Szczegóły oferty
 • Recenzja 4.8/ 5
Załóż konto w 10 minut

Konto i opłaty z nim związane

 • Polecany dla
  • day tradera
  • inwestora średnioterminowego
  • inwestora długoterminowego
  • inwestora na rynkach zagranicznych
 • Zakładanie konta przez Internet

  TAK

 • Opłata za otwarcie konta

  0 zł

 • Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku

  0 EUR / 10 EUR

 • Możliwość uniknięcia opłaty za prowadzenie rachunku

  Opłaty rocznej można uniknąć, wykonując min. 1 transakcję w ciągu roku / jeśli na koncie nie ma środków / jeśli są kupione dowolne akcje, ETF-y lub inne instrumenty

 • Przelew internetowy do innego banku
  • 0 zł
  • 50 zł (jeśli kwota przelewu jest niższa niż 500 zł)

Inwestowanie na GPW

 • Przechowywanie polskich papierów wartościowych
  • 0 zł dla portfela papierów wartościowych o średniej dziennej wartości do 250 000 EUR
  • 0,2% w skali roku, min.10 EUR za miesiąc kalendarzowy od nadwyżki średniej dziennej wartości portfela powyżej 250 000 EUR
 • Akcje
  • 0% w przypadku miesięcznego obrotu do 100 tys. EUR
  • 0,2%, min. 10 EUR od nadwyżki pow. 100 tys. EUR
 • Fundusze ETF
  • 0% w przypadku miesięcznego obrotu do 100 tys. EUR 
  • 0,2%, min. 10 EUR od nadwyżki pow. 100 tys. EUR
 • Obligacje

  niedostępne

 • Kontrakty terminowe na indeksy

  niedostępne (dostępne są kontrakty CFD na indeksy, w tym na indeks WIG20)

 • Kontrakty terminowe na waluty

  niedostępne (dostępne są kontrakty CFD na waluty)

 • Kontrakty terminowe na akcje

  niedostępne (dostępne są kontrakty CFD na akcje)

 • Obrót opcjami

  niedostępny

 • Day trading (prowizja od transakcji odwrotnej)

  jw. 

Inwestowanie na rynkach zagranicznych

 • Rynki zagraniczne

  USA, DE, UK + 12 innych

 • Dostępne kategorie instrumentów

  akcje, ETF-y i kontrakty CFD na rozmaite aktywa (indeksy, akcje, ETF-y, waluty, kryptowaluty, surowce)

 • Prowadzenie rejestru zagranicznych papierów wartościowych

  0 zł

 • Przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych
  • 0 zł dla portfela papierów wartościowych o średniej dziennej wartości do 250 000 EUR
  • 0,2% w skali roku, min.10 EUR za miesiąc kalendarzowy od nadwyżki średniej dziennej wartości portfela powyżej 250 000 EUR
 • Prowizja od zleceń na akcjach i ETF – giełda DE
  • 0% w przypadku miesięcznego obrotu do 100 tys. EUR
  • 0,2%, min. 10 EUR od nadwyżki pow. 100 tys. EUR
 • Prowizja od zleceń na akcjach i ETF – giełda UK
  • 0% w przypadku miesięcznego obrotu do 100 tys. EUR
  • 0,2%, min. 10 EUR od nadwyżki pow. 100 tys. EUR
 • Prowizja od zleceń na akcjach – giełda USA
  • 0% w przypadku miesięcznego obrotu do 100 tys. EUR
  • 0,2%, min. 10 EUR od nadwyżki pow. 100 tys. EUR
 • Formularz W-8BEN

  TAK

Dostęp do notowań online

 • 1 najlepsza oferta

  0 zł

Inne ważne elementy oferty

 • NewConnect

  TAK, ale tylko wybrane

 • OTP (odroczony termin płatności)

  NIE

 • Kredyt maklerski

  NIE

 • Czy dom maklerski oferuje IKE i IKZE?

  NIE

Zobacz pełną analizę
Załóż konto w 10 minut

Zalety

 • brak prowizji za handel akcjami i funduszami ETF do wysokości miesięcznego obrotu 100 tys. euro
 • świetne warunki handlu na rynkach zagranicznych
 • odsetki od niezainwestowanych środków w PLN, EUR i USD (brak limitów kwotowych i wymogów do spełnienia)
 • nowoczesna i wysoko oceniana aplikacja mobilna
 • konto założysz online
 • możliwość wypełnienia formularza W-8BEN, co pozwala obniżyć podatek u źródła z 30 do 15%
 • bezpłatne profesjonalne kursy inwestowania w akcje i ETF-y (Albert Rokicki, Trader 21)

Wady

 • brak instrumentów dłużnych w ofercie
 • brak kontraktów futures (częściowo rekompensowany dostępnością kontraktów CFD)
 • Atrakcyjność opłat
  5.0/ 5
 • Bogactwo oferty
  4.3/ 5
 • Funkcjonalność
  5.0/ 5
 • Bezpieczeństwo
  5.0/ 5
Przeczytaj recenzję
Marcin Kowalczyk
Załóż konto w 10 minut
Konto
0 zł
Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku 0 zł

W razie braku dokonania transakcji w ciągu 365 dni pojawi się opłata w wysokości 9 zł miesięcznie (lub ewentualnie 3 EUR bądź 3 USD). Nie zostanie ona naliczona, jeśli we wskazanym okresie miałeś otwarte pozycje lub też wykonałeś transakcję po upływie 365 dni a przed momentem pobrania opłaty.

Akcje z GPW
0,19%, min. 5 zł
Kontrakty na indeksy z GPW
kontrakty CFD
Kontrakty terminowe na indeksy kontrakty CFD

TMS nie oferuje klasycznych kontraktów futures, lecz kontrakty CFD na WIG20 i wiele innych indeksów oraz instrumentów bazowych. Takie produkty mają nieco inną konstrukcję, ale również pozwalają grać z dźwignią na wzrosty i spadki rozmaitych aktywów. W przypadku handlu kontraktami CFD za pośrednictwem TMS koszty transakcyjne są już zawarte w spreadzie i nie jest pobierana dodatkowa prowizja.

Rynki zagraniczne
USA
Handel tradycyjnymi instrumentami giełdowymi i kontraktami CFD.
 • Szczegóły oferty
 • Recenzja 4.4/ 5
Załóż konto w 10 minut

Konto i opłaty z nim związane

 • Polecany dla
  • day tradera
  • inwestora na rynkach zagranicznych
  • inwestora średnioterminowego
  • inwestora długoterminowego
 • Zakładanie konta przez Internet

  TAK

 • Opłata za otwarcie konta

  0 zł

 • Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku

  0 zł / 9 zł

 • Możliwość uniknięcia opłaty za prowadzenie rachunku

  Opłata 9 zł miesięcznie (lub ewentualnie 3 EUR bądź 3 USD) naliczana jest w przypadku braku dokonania transakcji w ciągu 365 dni, chyba że we wskazanym okresie miałeś otwarte pozycje lub też wykonałeś transakcję po upływie 365 dni a przed momentem pobrania opłaty. W przypadku braku wystarczających środków pobierana jest opłata w kwocie wolnych środków na rachunku pieniężnym; następuje to w kolejnym miesiącu, w którym wystąpiła przesłanka uzasadniająca naliczenie opłaty.

 • Przelew internetowy do innego banku
  • 0 zł
  • 20 zł za drugą i kolejne wypłaty na kwoty poniżej 200 zł, zlecone w danym miesiącu kalendarzowym

Inwestowanie na GPW

 • Przechowywanie polskich papierów wartościowych

  0 zł

 • Akcje

  0,19%, min. 5 zł

 • Fundusze ETF

  niedostępne

 • Obligacje

  niedostępne

 • Kontrakty terminowe na indeksy

  niedostępne (można zawierać kontrakty CFD na indeksy, w tym na indeks WIG20)

 • Kontrakty terminowe na waluty

  niedostępne (można zawierać kontrakty CFD na waluty)

 • Kontrakty terminowe na akcje

  niedostępne (można zawierać kontrakty CFD na akcje)

 • Obrót opcjami

  niedostępny

 • Day trading (prowizja od transakcji odwrotnej)

  jw.

Inwestowanie na rynkach zagranicznych

 • Rynki zagraniczne

  USA

 • Dostępne kategorie instrumentów

  akcje i kontrakty CFD na rozmaite aktywa (indeksy, akcje, ETF-y, waluty, kryptowaluty, surowce) 

 • Prowadzenie rejestru zagranicznych papierów wartościowych

  0 zł

 • Przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych

  0 zł

 • Prowizja od zleceń na akcjach i ETF – giełda DE

  niedostępne (można zawierać kontrakty CFD na akcje spółek niemieckich)

 • Prowizja od zleceń na akcjach i ETF – giełda UK

  niedostępne (można zawierać kontrakty CFD na akcje spółek brytyjskich)

 • Prowizja od zleceń na akcjach – giełda USA
  • 0% dla kont w PLN i EUR
  • 0,29%, min. 7 USD dla kont w USD
 • Formularz W-8BEN

  TAK

Dostęp do notowań online

 • 1 najlepsza oferta

  0 zł

Inne ważne elementy oferty

 • NewConnect

  NIE

 • OTP (odroczony termin płatności)

  NIE

 • Kredyt maklerski

  NIE

 • Czy dom maklerski oferuje IKE i IKZE?

  NIE

Zobacz pełną analizę
Załóż konto w 10 minut

Zalety

 • niskie prowizje za handel akcjami polskimi
 • korzystne warunki do handlu akcjami amerykańskimi
 • konto założysz online
 • nowoczesna i wysoka oceniana aplikacja
 • możliwość wypełnienia formularza W-8BEN, co pozwala obniżyć podatek u źródła z 30 do 15%

Wady

 • wąska oferta papierów wartościowych – brak obligacji, akcji spółek z NewConnect i ETF-ów
 • brak kontraktów futures (częściowo rekompensowany dostępnością kontraktów CFD)
 • Atrakcyjność opłat
  4.5/ 5
 • Bogactwo oferty
  3.5/ 5
 • Funkcjonalność
  5.0/ 5
 • Bezpieczeństwo
  5.0/ 5
Przeczytaj recenzję
Marcin Kowalczyk
Załóż konto w 10 minut
Konto
0 zł
Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku 0 zł

Konto jest bezpłatne, jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie dokumentów drogą elektroniczną. W przypadku braku tej zgody opłata roczna wyniesie 50 zł

Akcje z GPW
0,39%, min. 5 zł
Kontrakty na indeksy z GPW
9 zł
Rynki zagraniczne
USA, DE, UK
Wymóg posiadania rachunku osobistego w mBanku, duży wybór ETF-ów (ponad 400).
 • Szczegóły oferty
 • Recenzja 4.2/ 5
Załóż konto w 10 minut

Konto i opłaty z nim związane

 • Polecany dla
  • inwestora średnioterminowego
  • inwestora długoterminowego
  • inwestora na rynkach zagranicznych
 • Zakładanie konta przez Internet

  TAK (tylko klienci mBanku)

 • Opłata za otwarcie konta

  0 zł

 • Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku

  0 zł / 50 zł rocznie

 • Możliwość uniknięcia opłaty za prowadzenie rachunku

  Opłaty można uniknąć, wyrażając zgodę na otrzymywanie dokumentacji drogą elektroniczną

 • Przelew wewnętrzny na powiązany rachunek osobisty

  0 zł

 • Przelew internetowy do innego banku

  5 zł

Inwestowanie na GPW

 • Przechowywanie polskich papierów wartościowych
  • 0 zł (dla portfela akcji o wartości do 500 tys. zł)
  • 0,00066% (akcje). Opłata kwartalna od wartości instrumentów finansowych zarejestrowanych na rachunku wg stanu na ostatni dzień kwartału pobierana, jeśli wartość papierów wartościowych przekracza 500 tys. zł. Opłata nie jest pobierana, jeśli wartość zapłaconej prowizji netto przekracza wartość opłaty kwartalnej.
  • 0,00264% (akcje). Opłata roczna od wartości instrumentów finansowych zarejestrowanych na rachunku wg stanu na ostatni dzień roku pobierana, jeśli wartość papierów wartościowych przekracza 5 mln zł. Opłata nie jest pobierana, jeśli wartość zapłaconej prowizji netto przekracza wartość opłaty rocznej.
 • Akcje

  0,39%, min. 5 zł

 • Fundusze ETF

  0,39%, min. 5 zł

 • Obligacje

  0,19%, min. 5 zł

 • Kontrakty terminowe na indeksy

  9 zł

 • Kontrakty terminowe na waluty

  niedostępne

 • Kontrakty terminowe na akcje

  niedostępne

 • Obrót opcjami

  niedostępne

 • Day trading (prowizja od transakcji odwrotnej)

  jw.

Inwestowanie na rynkach zagranicznych

 • Rynki zagraniczne

  USA, DE, UK

 • Dostępne kategorie instrumentów

  akcje, ETF-y

 • Prowadzenie rejestru zagranicznych papierów wartościowych

  0 zł

 • Przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych
  • 0 zł (do 500 tys. zł)
  • 0,15% wartości portfela (powyżej 500 tys. zł)
 • Prowizja od zleceń na akcjach i ETF – giełda DE

  0,29%, min. 14 zł

 • Prowizja od zleceń na akcjach i ETF – giełda UK

  0,29%, min. 14 zł

 • Prowizja od zleceń na akcjach – giełda USA
  • 0,29%, min. 5 zł - stawka promocyjna, obowiązująca do 8.12.2023 r.
  • 0,29%, min. 14 zł - stawka standardowa
 • Formularz W-8BEN

  TAK (w BM mBanku nawet nie trzeba wypełniać formularza - podatek od dywidend spółek z USA jest automatycznie obniżony z 30 do 15%)

Dostęp do notowań online

 • 1 najlepsza oferta

  0 zł

 • 5 najlepszych ofert

  88,10 zł / mies.

  W przypadku kwartalnych obrotów powyżej 100 tys. zł opłaty są niższe.

Inne ważne elementy oferty

 • NewConnect

  TAK

 • OTP (odroczony termin płatności)

  NIE

 • Kredyt maklerski

  TAK

 • Czy dom maklerski oferuje IKE i IKZE?

  TAK

Zobacz pełną analizę
Załóż konto w 10 minut

Zalety

 • konto założysz online wraz z rachunkiem osobistym
 • łatwa do uniknięcia opłata za prowadzenie rachunku
 • atrakcyjne warunki handlu na rynkach zagranicznych
 • duży wybór ETF-ów
 • pełna integracja z kontem osobistym
 • nowoczesny system transakcyjny
 • automatyczne obniżenie (z 30 na 15%) podatku od dywidend spółek z USA

Wady

 • drogie przelewy do innego banku
 • wąska oferta instrumentów rynku terminowego
 • Atrakcyjność opłat
  4.0/ 5
 • Bogactwo oferty
  4.5/ 5
 • Funkcjonalność
  4.0/ 5
 • Bezpieczeństwo
  5.0/ 5
Przeczytaj recenzję
Marcin Kowalczyk
Załóż konto w 10 minut

Krótka sprzedaż papierów wartościowych

Podstawową, choć mało popularną wśród polskich inwestorów indywidualnych, metodą shortowania jest tzw. krótka sprzedaż papierów wartościowych. W przypadku GPW może ona obejmować wskazane przez giełdę instrumenty, czyli przede wszystkim akcje z WIG20 i inne papiery spełniające ustalone kryteria.

Niezależnie od tego, jakie aktywa chciałbyś shortować, schemat działania co do zasady będzie taki sam. W tym wypadku pożyczasz wybrane akcje, płacąc za to ustaloną prowizję, i od razu je sprzedajesz, za co otrzymujesz określoną cenę (cały proces jest realizowany z  poziomu rachunku maklerskiego). Natomiast chcąc zakończyć taką inwestycję, będziesz musiał odkupić pierwotnie sprzedane akcje. W tej sytuacji Twoim zyskiem (lub stratą) będzie różnica pomiędzy kwotą naliczoną na początku inwestycji a kosztami pożyczenia i późniejszego odkupienia walorów.

Komisja Nadzoru Finansowego publikuje na swojej stronie rejestr krótkiej sprzedaży, czyli spis podmiotów posiadających krótką pozycję na spółkach z GPW. Aby znaleźć się na takiej liście, pozycja funduszu inwestycyjnego lub innej instytucji musi mieć określoną wielkość, czyli zwykle minimum kilka milionów złotych. Liczba i wielkość shortów na danym walorze jest swego rodzaju barometrem i pewną wskazówką co do aktualnie występujących na nim tendencji.

Kontrakty terminowe i opcje

Do shortowania na giełdach częściej wykorzystywane są instrumenty pochodne. Otwierając rachunek w polskim domu maklerskim, możesz grać na spadki za pomocą kontraktów walutowych, indeksowych czy akcyjnych, a także opcji na indeks WIG20. Takie pochodne instrumenty giełdowe pozwalają na handel z dźwignią finansową i co do zasady wiążą się z koniecznością wpłacenia oraz utrzymywania odpowiedniego depozytu zabezpieczającego.

Kontrakty terminowe i opcje są niezależnie notowanymi na giełdzie instrumentami, jednak ich wartość jest ściśle powiązana z aktywami, na które zostały wystawione. Chcąc zatem grać na spadki np. indeksu największych polskich spółek, musisz zająć pozycję krótką na kontrakcie futures na WIG20. W tym przypadku otwarcie pozycji następuje poprzez sprzedaż kontraktu, a zamknięcie poprzez jego zakup lub wykonanie w dniu wygaśnięcia.

Więcej na temat działania instrumentów pochodnych przeczytasz w osobnych tekstach poświęconych kontraktom terminowym i opcjom.

ETF-y typu short

Na złej koniunkturze giełdowej można zarabiać także z pomocą funduszy typu ETF. Na polskiej GPW jest ich wciąż jedynie nieco ponad 10, w tym tylko jeden, który generuje zyski w przypadku spadków na giełdzie (konkretniej: spadku wartości indeksu WIG20). Plusem takich produktów jest fakt, że wiążą się z niewielkimi stałymi opłatami za zarządzanie, dzięki czemu sprawdzają się również przy inwestowaniu z dłuższym horyzontem czasowym. Minusem, przynajmniej tych polskich, jest natomiast stosunkowo niska płynność i brak idealnego odwzorowania ruchów cenowych naśladowanego aktywa.

Odpowiedni rachunek maklerski, z dostępem do rynków zagranicznych, umożliwi Ci również handel innymi ETF-ami – pozwalającymi grać na spadki rozmaitych indeksów zagranicznych, koszyków obligacji oraz innych instrumentów finansowych.

Co ważne, w odróżnieniu od wspomnianych sposobów grania na spadki, w tym przypadku inwestycja ma tradycyjny przebieg i przypomina choćby inwestowanie w akcje. Uściślając, rozpoczyna ją zakup ETF-a typu short, a kończy jego sprzedaż. Bierze się to stąd, że wartość takiego instrumentu rośnie wraz ze spadkiem ceny aktywa, które odwzorowuje, i spada wraz z jego wzrostem.

Granie na spadki – kryptowaluty, surowce, waluty i inne aktywa shortowane z pomocą CFD

Jak wspomniano, shortować można także aktywa, które nie są notowane na giełdach papierów wartościowych. Mowa tu przede wszystkim o parach walutowych, kryptowalutach, surowcach czy towarach. W przypadku części tego typu instrumentów można skorzystać z opcji czy kontraktów terminowych, jednak popularniejszym rozwiązaniem są tzw. kontrakty CFD, czyli kontrakty na różnice kursowe.

Kontrakty na różnice, czyli zakłady z brokerem

Kontrakty CFD, podobnie jak futuresy, pozwalają na handel z dźwignią finansową i wymagają wniesienia oraz utrzymywania depozytu zabezpieczającego. Korzystając z nich, z łatwością możesz zająć pozycję krótką lub długą, angażując kapitał odpowiadający zaledwie ułamkowi jej rzeczywistej wartości.

Otwarcie pozycji krótkiej na CFD następuje wraz ze sprzedażą kontraktu, a zamknięcie poprzez jego zakup. W odróżnieniu od kontraktów futures, w tym przypadku wszelkie transakcje zawierasz zwykle z brokerem prowadzącym Twój rachunek inwestycyjny lub ewentualnie z tzw. dostawcą płynności, do którego przesyłane są Twoje zlecenia. W tej sytuacji w pewnym sensie zakładasz się z daną instytucją o to, w którym kierunku podąży cena określonego instrumentu finansowego.

Kontrakty CFD różnią się od futuresów m.in. naliczaniem punktów swapowych, brakiem wygasania czy wielkością dźwigni (więcej o tym i o samych CFDs przeczytasz tutaj). Różnica polega też na tym, że broker prowadzący rachunek oferuje najczęściej co najmniej kilkaset, a zwykle od kilku do nawet kilkunastu tysięcy, CFDs na aktywa z rozmaitych rynków. Oznacza to, że z poziomu jednego konta inwestycyjnego możesz grać na spadki i wzrosty wielu instrumentów z różnych klas aktywów (w tym także akcji i indeksów giełdowych).

Ranking brokerów forex i CFD - grudzień 2023

Opłata za konto
0 zł
Oddział w Polsce
TAK
Typ brokera
market maker
Spread na EUR/USD
0,9
Spread na EUR/USD 0,9

spread w czasie trwania sesji europejskiej

Polski broker wysyłający PIT-8C, odsetki od niezainwestowanych środków, popularna aplikacja z oceną 4.4 w Google Play (40k+ ocen) i 4.7 w App Store (5,5k+ ocen).
 • Szczegóły oferty
 • Recenzja 4.7/ 5
Złóż wniosek

Konto i opłaty z nim związane

 • Opłata za założenie/prowadzenie konta

  0 zł

 • Liczba instrumentów

  > 6000

 • Minimalny depozyt

  brak

 • Waluty rachunku

  USD, EUR, PLN

 • Metody zasilenia konta
  • przelew bankowy,
  • karta płatnicza,
  • BlueCash,
  • Dotpay,
  • PayPal,
  • Blik
 • Wypłata z konta

  od 500 zł darmowa, ale możliwe prowizje pośrednika

 • Standardowa dźwignia finansowa

  1 do 30

 • Ochrona przed ujemnym saldem

  TAK

Charakterystyka brokera

 • Typ brokera

  market maker

 • Rok założenia

  2004

 • Kraj głównej siedziby

  Polska

 • Oddział w Polsce

  TAK

 • PIT-8C

  TAK

 • Obsługa w języku polskim

  TAK

 • Broker regulowany

  TAK

 • Gwarancja w razie bankructwa brokera

  TAK

 • Ostrzeżenie przed ryzykiem

  78% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Rynek forex i indeksy

 • Minimalna jednostka transakcyjna

  0,01

 • Spread na EUR/USD

  0,9

  spread standardowy w czasie trwania sesji europejskiej 

 • Pary walutowe z PLN

  USD, GBP, EUR, CHF

 • Spread na USD/PLN

  18

 • Spread na SP500

  0,6

 • Spread na DAX

  1,5

  spread w godz. 9:00-17:30

Pozostałe instrumenty

 • Kontrakty na złoto i srebro

  TAK

 • Kontrakty na ropę naftową

  TAK

 • Kontrakty na kryptowaluty

  TAK

 • Kontrakty na WIG20

  TAK

 • Kontrakty na akcje

  TAK

 • Akcje

  TAK

Zalety

 • dobre warunki do handlu na wielu instrumentach finansowych
 • bogata oferta instrumentów
 • odsetki od niezainwestowanych środków w PLN, EUR i USD (brak limitów kwotowych i wymogów do spełnienia)
 • duży wybór rzeczywistych akcji z wielu giełd
 • wysoko oceniania autorska platforma transakcyjna xStation i aplikacja mobilna
 • możliwość inwestowania w kryptowaluty poprzez kontrakty CFD
 • brak wymogów co do wielkości depozytu
 • Atrakcyjność opłat
  4.0/ 5
 • Bogactwo oferty
  5.0/ 5
 • Funkcjonalność
  5.0/ 5
 • Bezpieczeństwo
  5.0/ 5
Przeczytaj recenzję
Marcin Kowalczyk
Złóż wniosek
Opłata za konto
0 zł
Oddział w Polsce
TAK
Typ brokera
market maker
Spread na EUR/USD
0,8
Spread na EUR/USD 0,8

Spread w czasie trwania sesji europejskiej 

Polski broker wysyłający PIT-8C, aplikacja z oceną 4.4 w Google Play (2k+ ocen) i 4.6 w App Store (0,5k ocen).
 • Szczegóły oferty
 • Recenzja 4.3/ 5
Złóż wniosek

Konto i opłaty z nim związane

 • Opłata za założenie/prowadzenie konta

  0 zł

 • Liczba instrumentów

  > 3000

 • Minimalny depozyt

  brak

 • Waluty rachunku

  USD, EUR, PLN

 • Metody zasilenia konta
  • przelew bankowy,
  • karta płatnicza,
  • BlueCash,
  • Dotpay
 • Wypłata z konta

  bezpłatnie (druga i kolejna wypłata w miesiącu poniżej 200 zł jest płatna)

 • Standardowa dźwignia finansowa

  1 do 30

 • Ochrona przed ujemnym saldem

  TAK

Charakterystyka brokera

 • Typ brokera

  market maker

 • Rok założenia

  1997

 • Kraj głównej siedziby

  Polska

 • Oddział w Polsce

  TAK

 • PIT-8C

  TAK

 • Obsługa w języku polskim

  TAK

 • Broker regulowany

  TAK

 • Gwarancja w razie bankructwa brokera

  TAK

 • Ostrzeżenie przed ryzykiem

  71% inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne podczas handlu z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Rynek forex i indeksy

 • Minimalna jednostka transakcyjna

  0,01

 • Spread na EUR/USD

  0,8

  Spread w czasie trwania sesji europejskiej 

 • Pary walutowe z PLN

  USD, GBP, EUR, CHF

 • Spread na USD/PLN

  20

 • Spread na SP500

  0,7

 • Spread na DAX

  0,9

  Spread w godz. 9:00-17:30

Pozostałe instrumenty

 • Kontrakty na złoto i srebro

  TAK

 • Kontrakty na ropę naftową

  TAK

 • Kontrakty na kryptowaluty

  TAK

 • Kontrakty na WIG20

  TAK

 • Kontrakty na akcje

  TAK

 • Akcje

  TAK (polskie i amerykańskie)

Zalety

 • dobre warunki do handlu na wielu instrumentów finansowych
 • możliwość inwestowania w rzeczywiste akcje polskie i amerykańskie
 • dobrze oceniana platforma inwestycyjna i aplikacja mobilna
 • brak ograniczeń co do wielkości depozytu
 • możliwość inwestowania w kryptowaluty poprzez kontrakty CFD
 • dostęp do historycznych spreadów
 • Atrakcyjność opłat
  4.0/ 5
 • Bogactwo oferty
  4.0/ 5
 • Funkcjonalność
  5.0/ 5
 • Bezpieczeństwo
  5.0/ 5
Przeczytaj recenzję
Marcin Kowalczyk
Złóż wniosek
Opłata za konto
0 zł
Oddział w Polsce
NIE
Typ brokera
market maker / STP
Typ brokera market maker / STP

W zależności od instrumentu transakcje zawierane są z eToro (model market maker) lub przekazywane do dostawców jego płynności (model STP)

Spread na EUR/USD
1,0
Zagraniczny broker niewysyłający PIT-8C, odsetki od niezainwestowanych środków, handel społecznościowy, popularna aplikacja z oceną 3.8 w Google Play (130k ocen) i 3.9 w App Store (0,4k ocen).
 • Szczegóły oferty
 • Recenzja 4.0/ 5
Złóż wniosek

Konto i opłaty z nim związane

 • Opłata za założenie/prowadzenie konta

  0 zł

 • Liczba instrumentów

  > 3500

 • Minimalny depozyt

  100 USD

 • Waluty rachunku

  USD

 • Metody zasilenia konta
  • przelew bankowy,
  • karta debetowa,
  • karta kredytowa,
  • PayPal,
  • Skrill,
  • Neteller
 • Standardowa dźwignia finansowa

  1 do 30

Charakterystyka brokera

 • Typ brokera

  market maker / STP

 • Rok założenia

  2007

 • Kraj głównej siedziby

  Cypr

 • Oddział w Polsce

  NIE

 • PIT-8C

  NIE

 • Obsługa w języku polskim

  NIE

 • Broker regulowany

  TAK

 • Gwarancja w razie bankructwa brokera

  TAK

 • Ostrzeżenie przed ryzykiem

  76% inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne podczas handlu z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Rynek forex i indeksy

 • Minimalna jednostka transakcyjna

  0,01

 • Spread na EUR/USD

  1,0

 • Pary walutowe z PLN

  USD, EUR

 • Spread na USD/PLN

  20

 • Spread na SP500

  0,75

 • Spread na DAX

  2,0

Pozostałe instrumenty

 • Kontrakty na złoto i srebro

  TAK

 • Kontrakty na ropę naftową

  TAK

 • Kontrakty na WIG20

  NIE

 • Kontrakty na akcje

  TAK

 • Akcje

  TAK

Zalety

 • handel społecznościowy i automatyczne kopiowanie ruchów innych graczy
 • możliwość zarabiania jako "popularny inwestor" na udostępnianiu ruchów innym inwestorom
 • spory wybór instrumentów finansowych
 • niski depozyt początkowy

Wady

 • brak kontraktów CFD na polskie instrumenty
 • Atrakcyjność opłat
  3.5/ 5
 • Bogactwo oferty
  4.5/ 5
 • Funkcjonalność
  4.0/ 5
 • Bezpieczeństwo
  5.0/ 5
Przeczytaj recenzję
Marcin Kowalczyk
Złóż wniosek

Dlaczego zarabianie na spadkach jest tak trudne?

Patrząc od strony technicznej, granie na spadki nie jest trudne i nie różni się zbytnio od tradycyjnego inwestowania, nastawionego na wzrosty kursów. Co innego z samym zarabianiem na shortowaniu. Z wielu względów jest ono trudne w przypadku każdego rynku, i to nawet dla doświadczonych traderów.

Jednym z powodów, dla których wiele osób traci na shortach, jest brak cierpliwości i jednocześnie niedocenianie szaleństwa inwestorów. Trzeba pamiętać, że trend wzrostowy na danym instrumencie może trwać naprawdę długo i wynieść go do zaskakująco wysokich poziomów. Można zatem dobrze wytypować przewartościowany instrument i przewidzieć zbliżającą się korektę, ale jednocześnie ponieść dotkliwą stratę, np. przez zbyt wczesne otwarcie pozycji krótkiej lub przedwczesne jej zamknięcie podczas nadspodziewanie silnych wzrostów w fazie manii.

Wysokie ryzyko grania na spadki bierze się również stąd, że opiera się ono na wykorzystaniu instrumentów z dźwignią, głównie futuresów i CFDs. Gdy kurs aktywa, na które zostały wystawione, spadnie choćby o kilka procent, to na rachunku pojawia się kilkudziesięcioprocentowa wirtualna strata, która może wymusić uzupełnienie depozytu lub skłonić do zamknięcia pozycji w obawie przed pogłębieniem się straty. Poza tym kontrakty CFD często wiążą się z ponoszeniem stałych kosztów (punkty swapowe), które są relatywnie małe, ale przy dłuższym utrzymywaniu pozycji mogą istotnie pogorszyć wynik inwestycji.

Grając na spadki trzeba też pamiętać, że kurs danego instrumentu może spaść maksymalnie do zera, ale jego potencjalny wzrost jest już teoretycznie nieograniczony. Oznacza to tym samym, że nieograniczona jest również ewentualna strata pozycji krótkiej. Biorąc pod uwagę ten fakt oraz poruszone wcześniej kwestie, nikt nie powinien mieć wątpliwości, że shortowanie nie jest dla każdego. Jeśli natomiast uważasz, że może sprawdzić się w Twoim przypadku, to najpierw koniecznie zadbaj o dobre przygotowanie merytoryczne i wybór korzystnego rachunku inwestycyjnego.

Komentarze

(1)
Sortuj od najnowszych
Dodaj swój komentarz...
N
nieszortuj
Gość

Początkującym zdecydowanie odradzam zabawy w shortowanie. Większość inwestuje ze zbyt dużym lewerem i nie docenia entuzjazmu rynku. Kilka 'niespodziewanych" pchnięć kursu w górę i konto zostaje wyczyszczone

Odpowiedz