Lokaty rentierskie - czym są? Ranking

Justyna Kalicińska
Justyna Kalicińska
Analityk produktów finansowych
Justyna Kalicińska
Justyna Kalicińska
Analityk produktów finansowych

98 publikacji 761 komentarzy

W serwisie Moneteo zajmuje się ofertą oszczędnościową, dla przedsiębiorców oraz dla dzieci i młodzieży. Odpowiada za weryfikację i aktualność danych. Analizuje bankowe regulaminy, dokumenty oraz przepisy prawne związane z podatkami i sprawami finansowymi.


3 komentarze
Lokaty rentierskie - czym są? Ranking
Spis treści

Co to jest lokata rentierska?

Największą różnicą pomiędzy standardowymi lokatami terminowymi a lokatami rentierskimi jest sposób wypłacania odsetek. W przypadku tych pierwszych – trafiają one do Ciebie dopiero po zakończeniu lokaty. Natomiast w tym drugim przypadku płatności odsetkowe odbywać się będą w regularnych cyklach np. co kwartał. Dzięki temu będziesz cieszyć się osiąganymi zyskami już w czasie trwania inwestycji, a nie dopiero na jej koniec.

Co prawda większość lokat rentierskich skierowanych jest do osób zamożnych, dysponujących przynajmniej 100 tys. zł wolnego kapitału (kwota maksymalna zwykle nie jest określona lub wynosi przynajmniej kilka milionów złotych), ale dość niedawno w ofercie banków spotkać można było także lokaty, które można było założyć, posiadając znacznie mniej środków. Minimalna kwota takiego depozytu mogła wynosiła choćby 5000 zł. Skorzystać mogą z niego także osoby ze znacznie chudszym portfelem.

Co odróżnia lokatę rentierską od standardowych lokat?

Poniżej prezentujemy podstawowe różnice i podobieństwa pomiędzy lokatami rentierskimi a standardowymi lokatami terminowymi:

 1. Zarówno lokaty rentierskie, jak i lokaty terminowe zakładane są na określony czas, przy czym lokaty rentierskie są najczęściej depozytami długoterminowymi (okres trwania takiej lokaty to zwykle 12, 24 lub 6 miesięcy).
 2. W przypadku lokaty rentierskiej odsetki z zainwestowanego kapitału nie są kapitalizowane na rachunku, lecz przelewane na konto osobiste klienta w regularnych odstępach czasu. Cykliczność takich przelewów uzależniona jest od parametrów konkretnej oferty, przy czym najczęściej odbywa się to co jeden, trzy lub sześć miesięcy.
 3. Z uwagi na to, że odsetki z lokaty rentierskiej są regularnie wypłacane, sumaryczny zysk z takiego rodzaju depozytu będzie minimalnie niższy niż w przypadku standardowej lokaty terminowej o tych samych parametrach.

Oprocentowanie lokat rentierskich

Oprocentowanie najlepszych lokat rentierskich aktualnie oferowanych przez polskie banki (marzec 2024) mieści się w zakresie 3,5%-4,5%. Na tle rynkowej średniej to dość mało. Jeśli więc dla kogoś liczy się przede wszystkim oprocentowanie – ten z lokaty rentierskiej raczej nie skorzysta.

Ranking lokat rentierskich

Poniżej przedstawiliśmy zestawienie lokat rentierskich dostępnych na polskim rynku, umożliwiające porównanie poszczególnych propozycji:

 • Oprocentowanie
  4%
 • Zakres kwot
  od 50 000 zł
 • Czas trwania
  3 lata
 • Konto osobiste
  TAK
  Czy konto osobiste jest wymagane?

  TAK


  lokata dostępna wyłącznie dla Klientów z Kontem Osobistym Noble / Rachunkiem Osobistym Noble Bank / Kontem Osobistym Noble Private Banking / VeloKontem Premium / VeloKontem Private Banking

 • Oprocentowanie
  4%
 • Zakres kwot
  od 50 000 zł
 • Czas trwania
  24 miesiące
 • Konto osobiste
  TAK
  Czy konto osobiste jest wymagane?

  TAK


  lokata dostępna wyłącznie dla Klientów z Kontem Osobistym Noble / Rachunkiem Osobistym Noble Bank / Kontem Osobistym Noble Private Banking / VeloKontem Premium / VeloKontem Private Banking

 • Oprocentowanie
  4%
 • Zakres kwot
  od 50 000 zł
 • Czas trwania
  18 miesięcy
 • Konto osobiste
  TAK
  Czy konto osobiste jest wymagane?

  TAK


  lokata dostępna wyłącznie dla Klientów z Kontem Osobistym Noble / Rachunkiem Osobistym Noble Bank / Kontem Osobistym Noble Private Banking / VeloKontem Premium / VeloKontem Private Banking

 • Oprocentowanie
  3,5%
 • Zakres kwot
  od 50 000 zł
 • Czas trwania
  36 miesięcy
 • Konto osobiste
  TAK
  Czy konto osobiste jest wymagane?

  TAK


 • Oprocentowanie
  3,5%
 • Zakres kwot
  od 50 000 zł
 • Czas trwania
  24 miesiące
 • Konto osobiste
  TAK
  Czy konto osobiste jest wymagane?

  TAK


 • Oprocentowanie
  3,5%
 • Zakres kwot
  od 50 000 zł
 • Czas trwania
  18 miesięcy
 • Konto osobiste
  TAK
  Czy konto osobiste jest wymagane?

  TAK


Zysk z lokaty rentierskiej

Poniżej prezentujemy zysk, na jaki może liczyć posiadacz lokaty rentierskiej. W naszych obliczeniach założyliśmy, że oprocentowanie takiego depozytu to 4% w skali rocznej, a wypłata odsetek odbywa się co kwartał.

Przykładowe wyliczenia zysku na lokacie rentierskiej:

Zysk z przykładowej lokaty rentierskiej
Kwartalny zysk* posiadacza lokaty rentierskiej
Kwota na lokacie Zysk netto
1 000 zł 8 zł
5 000 zł 41 zł
10 000 zł 82 zł
25 000 zł 205 zł
50 000 zł 409 zł
100 000 zł 818 zł
200 000 zł 1 636 zł
450 000 zł 3 682 zł
750 000 zł 6 136 zł
1 000 000 zł 8 182 zł
1 500 000 zł 12 273 zł
2 000 000 zł 16 364 zł
*zysk netto, czyli po odliczeniu podatku od zysków kapitałowych (podatku "Belki"); zysk liczony na dzień 12.03.2024 r., wartości zaokrąglono do pełnych złotych.

Na poważniejsze zyski liczyć można dopiero w przypadku siedmiocyfrowych kwot leżących na lokacie. Przykładowo – mając wpłacone na nią 2 mln zł, Twój kwartalny zysk wyniósłby ponad 16 tys. zł.

Od czego zależy zysk z lokaty rentierskiej?

Zysk z lokat rentierskich w największym stopniu uzależniony jest od aktualnego poziomu stóp procentowych, a także inwestowanej sumy pieniędzy. W przypadku niektórych ofert obowiązują bowiem określone przedziały kwotowe i im więcej środków trafia na lokatę, tym bardziej oprocentowanie idzie w górę.

Kalkulator dla lokaty rentierskiej

Jeśli chcesz obliczyć zysk z lokaty rentierskiej, możesz skorzystać z naszego kalkulatora lokat. Pamiętaj, aby w okienku "kapitalizacja" ustawić odpowiedni parametr częstotliwości wypłaty odsetek ("kapitalizacja miesięczna").

Oblicz, ile zyskasz na lokacie


Okres umowy
Na jaki czas planujesz założyć lokatę?
Kwota depozytu (zł)
Ile środków chcesz ulokować na lokacie?
Oprocentowanie (%)
Oprocentowanie w skali roku podane w prospekcie informacyjnym lokaty.
Kapitalizacja odsetek
Częstotliwość kapitalizacji odsetek. Im częściej odsetki są dopisywane do rachunku, tym lepiej dla oszczędzającego.
Uwzględnij podatek
Wartość lokaty

10 081 zł

Zysk z lokaty

81 zł

Czy lokaty rentierskie są bezpieczne?

Wszystkie lokaty bankowe – w tym lokaty rentierskie - chronione są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. W praktyce oznacza to, że w razie mało prawdopodobnego bankructwa banku zdeponowane tam pieniądze zostaną zwrócone klientom. Ale uwaga – gwarancje obowiązują tylko do równowartości 100 tys. euro (ok. 450 tys. zł). Jeśli więc dysponujesz większą kwotą, rozsądnie będzie podzielić ją na kilka części i ulokować w różnych bankach. Wówczas cały Twój majątek będzie w pełni gwarantowany.

Co się stanie w przypadku zerwania lokaty?

Gdy zerwiesz standardową lokatę terminową przed jej zakończeniem, najczęściej tracisz wszystkie wypracowane odsetki, a wypłacany Ci jest jedynie wpłacony na depozyt kapitał. A jak to wygląda w przypadku lokaty rentierskiej, w przypadku której część zysku została Ci już wypłacona? Otóż w takim przypadku (o ile zerwanie lokaty przed terminem jej zapadalności oznacza utratę zysku) bank zwraca Ci włożony na lokatę kapitał, ale pomniejszony o kwotę wypłaconych odsetek.

Alternatywne produkty

Lokaty rentierskie nie są jedynymi produktami oszczędnościowymi dostępnymi w bankach. Możesz skorzystać także ze standardowej lokaty terminowej lub konta oszczędnościowego.

Lokata rentierska a konto oszczędnościowe

Lokaty rentierskie są w pewnym sensie połączeniem tradycyjnej długoterminowej lokaty terminowej z kontem oszczędnościowym. Oprocentowanie takiej lokaty znane jest już w momencie jej rozpoczęcia, a bank raz na jakich czas wypłaca Ci określoną kwotę pieniędzy. Mając rachunek oszczędnościowy, w praktyce możesz zrobić tak samo – ustalając, że np. na koniec każdego miesiąca wypłacisz zarobione przez ten czas odsetki.

Przewaga lokaty rentierskiej nad kontem oszczędnościowym polega jednak na tym, że nie musisz się obawiać obniżenia oprocentowania w trakcie inwestycji. Niestety w przypadku tych drugich jest to dość powszechna praktyka. Banki kuszą klientów wysokim promocyjnym oprocentowaniem obowiązującym przez kilka miesięcy, po czym jego wysokość gwałtownie spada (sprawdź najlepsze oferty kont oszczędnościowych).

A może standardowa lokata terminowa?

Oczywiście zamiast lokaty rentierskiej możesz ulokować pieniądze na standardowej lokacie terminowej i tak jak wspomnieliśmy wcześniej – prawdopodobnie uda Ci się w ten sposób osiągnąć nieco wyższy zysk. Pamiętaj jednak, że taki zwykły depozyt posiada istotne wady, z czego podstawowa to „zamrożenie” gotówki na rachunku lokaty. To sprawia, że zanim będziesz mógł cieszyć się zarobionym kapitałem, minie sporo czasu.

Druga sprawa to limit maksymalnej kwoty takiego standardowego depozytu, który w przypadku większości ciekawych ofert wynosi dziesięć, góra pięćdziesiąt tysięcy złotych (w przypadku lokat rentierskich limity sięgają wielu milionów złotych). A jeśli w pilnej potrzebie będziesz musiał wycofać swoje pieniądze – w większości przypadków utracisz naliczone do tego czasu odsetki.

 • Oprocentowanie
  7,1%
 • Zakres kwot
  1000 - 25 000 zł
 • Czas trwania
  6 miesięcy
 • Konto osobiste
  TAK
  Czy konto osobiste jest wymagane?

  TAK


  Nest Konto lub BIZnest Konto dla JDG

Lokata dla nowych klientów. Wymaga spełnienia warunków aktywności na koncie osobistym (wpływy, operacje na koncie).
 • Oprocentowanie
  7%
 • Zakres kwot
  1000 - 10 000 zł
 • Czas trwania
  1 miesiąc
 • Konto osobiste
  NIE
Lokata dla nowych klientów. Wymaga wyrażenia zgód marketingowych.
 • Oprocentowanie
  7%
 • Zakres kwot
  1000 - 50 000 zł
 • Czas trwania
  2 miesiące
 • Konto osobiste
  NIE
  Czy konto osobiste jest wymagane?

  NIE


  nie musisz posiadać konta osobistego, wystarczy dostęp do bankowości elektronicznej banku

Lokata dla klientów aktywujących swój pierwszy profil w bankowości mobilnej VeloBanku.

Zalety i wady lokaty rentierskiej

Jak wspomnieliśmy, lokata rentierska jest ciekawą formą oszczędzania w momencie, gdy zgromadziłeś już całkiem pokaźny kapitał. W takim przypadku możesz całość zdeponować w jednym miejscu (pamiętając o limitach gwarancji BFG), cieszyć się regularnie wypłacanymi odsetkami i żyć jak prawdziwy rentier. Ale jeśli dysponujesz mniejszymi sumami i nie masz pilnych finansowych potrzeb, wówczas prawdopodobnie bardziej opłaca się tradycyjna lokata bankowa. Standardowe oprocentowanie najlepszych tego typu produktów przekracza odsetki, jakie mógłbyś zarobić na lokacie rentierskiej, przez co i Twój zysk może okazać się wyższy.

Jeżeli posiadasz naprawdę spore oszczędności, np. sprzedałeś firmę bądź wygrałeś na loterii, lokata rentierska może być dla Ciebie całkiem dobrym wyborem. Dzięki niej możesz żyć jak rentier, „wynajmując” swoje pieniądze bankowi i w zamian otrzymując z tego tytułu regularne wynagrodzenie. Żeby jednak móc utrzymać się wyłącznie z takiej lokaty, leżąca na niej kwota musi być naprawdę pokaźna. Jeśli zainwestujesz mniej pieniędzy – oczywiście ulży to Twojemu budżetowi, ale z drugiej strony raczej nie pozwoli Ci to z dnia na dzień rzucić pracy i żyć wyłącznie z posiadanego kapitału (patrz sekcja poniżej).

Oceń artykuł
4.8
(5 ocen)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos