Polecenie przelewu, czyli jak przesłać pieniądze

Krzysztof Duliński
Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
Krzysztof Duliński
Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych

95 publikacji 3255 komentarzy

Recenzent promocji bankowych i autor tekstów poradnikowych dotyczących zarządzania finansami osobistymi będący zdania, że nawet najbardziej skomplikowane zagadnienie można przedstawić w prosty i przystępny sposób.


Polecenie przelewu, czyli jak przesłać pieniądze
Spis treści

Nikt z nas nie wyobraża sobie dziś sytuacji, by każdą należność regulować gotówką i na dodatek przekazywać ją bezpośrednio odbiorcy. Do lamusa odeszły papierowe czeki, coraz rzadziej stosowane są pocztowe przekazy pieniężne. Obecnie najpopularniejszą formą rozliczeń są przelewy bankowe, wiele osób korzysta też z przelewów Blik na telefon.

Warunkiem dokonania transferu środków jest wypełnienie i przekazanie do banku odpowiedniego zlecenia. Przedstawiamy najważniejsze informacje na temat polecenia przelewu, zasad jego przygotowania i realizacji.

Co to jest polecenie przelewu?

Polecenie przelewu jest formą rozliczenia bezgotówkowego, w której bank, na wniosek właściciela rachunku, zobowiązuje się przelać określone środki z jego konta na inny rachunek w tym samym bądź innym banku.

Rozliczenie bezgotówkowe oznacza, że cały proces przebiega elektronicznie – bez fizycznego przekazania banknotów i monet. Z rachunku nadawcy odejmowana jest wskazana przez niego kwota (wraz z ewentualną prowizją należną bankowi na podstawie tabeli opłat i prowizji), która jest następnie dopisywana do salda środków na koncie odbiorcy przelewu.

Z polecenia przelewu mogą korzystać zarówno osoby fizyczne, jak i firmy, instytucje, organizacje. Niezbędnym warunkiem realizacji takiego zlecenia jest posiadanie przez zleceniodawcę odpowiedniej ilości środków na swoim rachunku bankowym, z którego będzie realizowany przelew.

Etapy realizacji przelewu

Typowy scenariusz wykonania polecenia przelewu wygląda następująco:

  1. Właściciel rachunku chce zapłacić za towar/usługę lub przesłać pieniądze między własnymi rachunkami albo rozliczyć się ze znajomym.
  2. Aby dokonać płatności, zleca dyspozycję wykonania przelewu ze swojego konta bankowego na rachunek odbiorcy (sprzedawcy towaru/dostawcy usługi albo znajomego czy inne swoje konto).
  3. Bank przyjmuje dyspozycję i na ogół w ciągu jednego dnia roboczego dokonuje przekazania środków na rachunek odbiorcy. Saldo konta płatnika zostaje pomniejszone o przelaną kwotę. Analogicznie, stan rachunku odbiorcy przelewu zostaje powiększony o wartość przelanych środków. Transakcja zostaje zakończona.

Jak wypełnić polecenie przelewu?

Graficzny wzór polecenia przelewu nie jest jednoznacznie opisany. Najważniejsze, by znalazły się w nim określone pola.

Zlecając przelew w bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej, masz po części ułatwione zadanie, gdyż niektóre dane niezbędne do jego realizacji są już w systemie lub możesz je podstawić jednym kliknięciem. Tak więc nie musisz się trudzić wpisywaniem swoich danych osobowych czy numeru rachunku (może być tylko konieczne wskazanie konta, z którego mają być pobrane pieniądze). Jeśli po raz pierwszy przelewasz pieniądze do danego odbiorcy, to musisz wpisać jego personalia/nazwę oraz numer rachunku, na który mają trafić środki. Potem możesz dodać daną osobę lub podmiot do grona odbiorców, by w przyszłości skrócić czas przygotowania przelewu.

Ostatni krok to podanie kwoty, która ma być przelana oraz wpisanie tytułu przelewu, czyli przyczyny przekazywania pieniędzy. W sytuacji, gdy pieniądze trafiają na Twój indywidualny rachunek u dostawcy towaru/usługi, nie musisz podawać numeru faktury czy umowy, z której wynika należność. Wystarczy ogólne opłata za gaz, Internet itp.

Formularz polecenia przelewu w ING Banku Śląskim
Formularz polecenia przelewu w ING Banku Śląskim

Gdybyś chciał, by przelew został zrealizowany później, nie na najbliższej sesji rozliczeń międzybankowych, to musisz wskazać datę, kiedy pieniądze mają być pobrane z konta. W niektórych bankach istnieje opcja określenia, czy do dnia wykonania przelewu potrzebna na jego realizację kwota ma zostać zablokowana. Wybierając ją, musisz pamiętać, że choć te pieniądze będą na Twoim koncie, to nie będziesz mógł z nich skorzystać.

Specyficzne polecenie przelewu - ZUS, urząd skarbowy i inni odbiorcy

Wbrew obawom wielu osób formularz przelewu do ZUS nie różni się od tego, którego używa się przy transakcjach do innych kontrahentów. Pieniądze trafiają na Twój indywidualny rachunek, przelewane środki w pierwszej kolejności pokrywają zaległości, a później są zaliczane na poczet bieżących należności.

Zupełnie odmienny formularz obowiązuje przy przekazywaniu należności podatkowych, które od 1 stycznia 2020 r. trafiają na Indywidualny Rachunek Podatkowy. W tym przypadku niezwykle ważne jest wybranie właściwego formularza (np. PIT, VAT), prawidłowe określenie okresu, którego dotyczy przelewana kwota, a jeśli wynika ona z indywidualnej decyzji podatkowej, to trzeba podać identyfikator zobowiązania, który znajduje się w piśmie otrzymanym od skarbówki.

Wspomnijmy jeszcze o specyfice przelewu weryfikacyjnego, który często jest wymagany przy zakładaniu konta w innym banku i służy do potwierdzenia tożsamości. W jego przypadku niezwykle ważne jest poprawne wpisanie danych nadawcy i odbiorcy. Informacje o nadawcy widoczne na poleceniu przelewu muszą być zgodne z tymi, które zostały wpisane we wniosku o nowy rachunek.

Polecenie przelewu – druk a formularz elektroniczny

Dominującą formą składania poleceń przelewów jest obecnie dyspozycja w bankowości elektronicznej. Po pierwsze, jest to wygodniejsze i szybsze, gdyż nie ma potrzeby odwiedzania oddziału banku. Po drugie, przelewy zlecane elektronicznie są tańsze dla zleceniodawcy, gdyż do ich realizacji wykorzystywane są wyłącznie zautomatyzowane systemy informatyczne.

Mimo to nadal można zlecić w placówce bankowej przelew w tradycyjnej formie, czyli korzystając z formularza polecenia wpłaty/przelewu w wersji papierowej.

Choć oba formularze mogą się różnić wizualnie, to każdy z nich musi zawierać rubryki pozwalające na identyfikację nadawcy i odbiorcy pieniędzy, wskazanie rachunków bankowych obu stron transakcji, określenie przesyłanej kwoty oraz powodu, z jakiego jest ona przekazywana (np. opłata za gaz, zapłata za fakturę numer xxx).

Czy można odwołać polecenie przelewu online?

Nie można wykluczyć sytuacji, że zleceniodawca zechce zrezygnować z realizacji przelewu. Czy jest to możliwe? Tak, ale trzeba pamiętać o związanych z tym ograniczeniach.

Na pewno nie jest możliwe zatrzymanie przelewu ekspresowego, gdyż tego typu zlecenia realizowane są natychmiast, pieniądze opuszczają rachunek nadawcy i po chwili pojawiają się na koncie odbiorcy, nawet jeśli jest ono w innym banku.

Wiele banków udostępnia możliwość odwołania przelewu realizowanego w trybie zwykłym, o ile nie został on już skierowany do rozliczeń międzybankowych. Jeszcze prościej jest zrezygnować z przelewu z datą przyszłą. W obu przypadkach trzeba zalogować się do bankowości elektronicznej, wejść w zakładkę związaną z przelewami i anulować figurujące tam zlecenie. O niuansach odwołania przelewu pisaliśmy w tekście „Czy można cofnąć przelew i ile to kosztuje?”.

Błędny przelew oznacza utratę pieniędzy?

Zupełnie odrębną kwestią jest odzyskanie pieniędzy z błędnego przelewu. Jeśli przekażemy je na nieaktywne konto, środki po pewnym czasie wrócą na nasz rachunek. Gorzej, gdy trafią do niewłaściwego odbiorcy. Wówczas pozostaje liczyć na jego uczciwość i zwrot nienależnych mu środków samodzielnie lub po otrzymaniu prośby z banku.

Warto wiedzieć, że od 2018 r. obowiązują przepisy zobowiązujące instytucje finansowe do podjęcia na prośbę nadawcy błędnego przelewu określonych działań, by ułatwić mu odzyskanie pieniędzy.

Wygodne i bezpieczne narzędzie

Polecenie przelewu to z pewnością wygodne i bezpieczne narzędzie do przekazywania należności dla osób prywatnych czy firm. Największym problemem przy korzystaniu z niego jest wpisanie niewłaściwego numeru rachunku bankowego, na który mają trafić pieniądze, gdyż systemy transakcyjne sprawdzają go pod kątem wymogów technicznych, a nie tego, czy określenie odbiorcy przelewu jest zgodne z danymi właściciela konta.

Dodajmy, że nad prawidłowością rozliczeń międzybankowych czuwa Krajowa Izba Rozliczeniowa, banki stosują zabezpieczenia ograniczające wpisanie niewłaściwego numeru konta, a w wielu przypadkach nie jest konieczne podawanie numeru opłacanej faktury, gdyż płatność jest realizowana na indywidualne konto klienta.

Twoim zadaniem jest więc przede wszystkim pamiętanie o wystawieniu zlecenia, ale i ten kłopot możesz sobie zdjąć z głowy, korzystając z polecenia zapłaty lub zlecenia stałego.

Krótko mówiąc, realizacja polecenia przelewu nie nastręcza żadnych kłopotów, na dodatek – dzięki nowoczesnej bankowości elektronicznej – możesz je zlecić o każdej porze z dowolnego miejsca i masz pewność, że na najbliższej sesji ELIXIR pieniądze zostaną przekazane do odbiorcy. A, gdy masz do przesłania naprawdę dużą kwotę, powiedzmy milion lub więcej, to możesz skorzystać z przelewu SORBNET.

Oceń artykuł
0
(0 ocen)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos