Przelew SORBNET - sposób na przesłanie dużej kwoty

Krzysztof Duliński
Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
Krzysztof Duliński
Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych

95 publikacji 3255 komentarzy

Recenzent promocji bankowych i autor tekstów poradnikowych dotyczących zarządzania finansami osobistymi będący zdania, że nawet najbardziej skomplikowane zagadnienie można przedstawić w prosty i przystępny sposób.


Przelew SORBNET - sposób na przesłanie dużej kwoty
Spis treści

Zlecając przelew internetowy, nie zastanawiamy się, jak jest on realizowany, jaką kwotę można przesłać jednorazowo. Na co dzień dla większości z nas nie ma to znaczenia, bo operujemy niewielkimi kwotami. Refleksja pojawia się, gdy w grę wchodzi przekazanie większej sumy, np. kilkudziesięciu tysięcy złotych na zakup samochodu czy kilkuset tysięcy przy zakupie nieruchomości. W tekście „Limity przelewów bankowych. Jak zmienić maksymalną kwotę przelewu?” opisaliśmy reguły obowiązujące w różnych bankach i dotyczące systemu Elixir obsługiwanego przez Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR). Wiele instytucji finansowych stosuje zasadę, że samodzielnie można zmienić limit transakcyjny do określonego poziomu, powyżej niego konieczny jest kontakt z bankiem.

Jeszcze więcej komplikacji pojawia się, gdy chcemy szybko przesłać pieniądze na konto w innym banku. Maksymalny limit przelewu natychmiastowego (Express Elixir) po stronie KIR to 100 tys. zł, ale część banków próg graniczny ustaliła znacznie niżej. Co wtedy? Pozostaje skorzystać z systemu SORBNET, w którym nie obowiązują limity transakcyjne. Poniżej przedstawiamy zasady realizacji tego typu polecenia przelewu.

Co to jest przelew SORBNET?

SORBNET to skrót pełnej nazwy, która brzmi: System Obsługi Rachunków Banków w Narodowym Banku Polskim. System służy do dokonywania rozliczeń wysokokwotowych i należy do grupy operacji rozliczanych w czasie rzeczywistym (ang. Real Time Gross Settlement). Od 1998 roku SORBNET działa w oparciu o elektroniczny system wymiany danych.

W systemie realizowane są przede wszystkim operacje międzybankowe, ale od 2001 roku mogą z niego korzystać także klienci indywidualni. Tego typu przelewem nie można jednak dokonać wpłaty składek na ubezpieczenie społeczne, płatności na rzecz organów administracji skarbowej oraz przekazania pieniędzy na podstawie czeków oraz innych obciążeniowych zleceń płatniczych.

Dodajmy, że w 2004 r. uruchomiono SORBNET-EURO, który umożliwiał rozliczenia w walucie euro i funkcjonował do listopada 2011 r., kiedy ostatni jego uczestnicy zostali przeniesieni do systemu TARGET-2 NBP, który można by określić jako Sorbnet-zagraniczny.

Do systemu SORBNET mogą należeć następujące podmioty:

  • Narodowy Bank Polski,
  • instytucje rozliczeniowe (np. Krajowa Izba Rozliczeniowa),
  • centrale banków komercyjnych,
  • zrzeszenia banków spółdzielczych,
  • Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa,
  • Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Przelew SORBNET – od jakiej kwoty jest realizowany?

Przed laty obowiązywały przepisy wymagające, by przelewy o wartości minimum 1 mln zł były realizowane przez system SORBNET. Uległo to zmianie, gdy dobrze wszystkim znany system Elixir został uznany przez NBP i Ministerstwo Finansów za systemowo ważny element systemu płatności (SIPS), czyli taki, którego zaburzenia funkcjonowania zagrażają stabilności rynków finansowych. Obecnie możliwe jest więc wykonywanie rozliczeń wysokokwotowych także przy pomocy Elixiru, choć banki na swoich stronach internetowych informują, że transfery od kwoty 1 mln zł wzwyż obligatoryjnie kierowane są do systemu SORBNET.

Nie ma też przeszkód, by przelew typu SORBNET został wykonany na niewielką kwotę, gdyż minimalna wartość tego typu transakcji nie jest określona. Trzeba jednak pamiętać o dość wysokiej prowizji, której wysokość bywa uzależniona tylko od tego, czy przekazywana kwota jest wyższa czy niższa od miliona złotych.

Dodajmy, że możliwe jest ustawienie przelewu SORBNET jako zlecenia stałego realizowanego bezterminowo lub do wskazanej daty, które w każdej chwili może zostać odwołane.

SORBNET – czas realizacji przelewu

Przelewy SORBNET należą do transakcji rozliczanych w krótkim czasie. W praktyce przekazanie pieniędzy od nadawcy do odbiorcy zajmuje około godziny. Wiele zależy od procedur obowiązujących w bankach będących nadawcą i odbiorcą przelewu, sprawności ich systemów informatycznych.

Przelew tego typu nie może być odwołany i jest ostateczny od chwili jego wykonania, to znaczy od momentu obciążenia rachunku w systemie SORBNET wskazanego w zleceniu płatniczym.

Przelew SORBNET – godziny rozliczeń

System SORBNET, podobnie jak Elixir, funkcjonuje w dni robocze, jest jednak systemem rozliczeniowym działającym w określonych godzinach i prowadzonym w sposób ciągły. Do której godziny trzeba złożyć przelew SORBNET, by został on zrealizowany danego dnia? Kluczowe znaczenie ma tzw. godzina graniczna. Przekazanie zlecenia w dniach rozliczeniowych przed jej upływem stanowi gwarancję, że pieniądze znajdą się na koncie odbiorcy w tym samym dniu.

SORBNET – ile kosztuje taki przelew i jakie są godziny graniczne?

Za realizację każdego przelewu SORBNET pobierana jest opłata określona przez bank. Wysokość prowizji jest szalenie zróżnicowana, często zależy od przesyłanej kwoty i/lub sposobu zlecenia płatności.

Bank

Opłata dla klientów indywidualnych

Opłata dla klientów firmowych

Godzina graniczna*

Alior Bank

Kwota poniżej 1 mln zł: 32 zł. Dla kwot od 1 mln zł wzwyż: 15 zł (w oddziale) lub 0 zł (w bankowości elektronicznej)

Kwota poniżej 1 mln zł: 50 zł (w oddziale) lub 30 zł (w bankowości internetowej). Dla kwot od 1 mln zł wzwyż: 30 zł (w oddziale) lub 10 zł (w bankowości internetowej)

15:30

Bank Millennium

30 zł (możliwość złożenia tylko w oddziale)

Kwota poniżej 1 mln zł: 40 zł. Dla kwot od 1 mln zł wzwyż: 10 zł (w placówce) lub 8 zł (w bankowości elektronicznej)

15:00

Bank Pekao

Kwota poniżej 1 mln zł: 35 zł (możliwość złożenia tylko w oddziale)

40 zł

14:55 (11:45 dla wersji papierowej)

BNP Paribas

Kwota poniżej 1 mln zł: 25 zł. Dla kwot od 1 mln zł wzwyż: 15 zł

Kwota poniżej 1 mln zł: 50 zł (w oddziale i na infolinii) lub 40 zł (w bankowości elektronicznej). Dla kwot od 1 mln zł wzwyż: 25 zł (w oddziale i na infolinii) lub 15 zł (w bankowości elektronicznej)

15:00

Citi Handlowy

20 zł (w bankowości elektronicznej) lub 40 zł (na infolinii lub w placówce)

40 zł (na infolinii i w placówce) lub 30 zł (w bankowości elektronicznej)

15:00

Credit Agricole

30 zł (w bankowości elektronicznej) lub 50 zł (na infolinii lub w placówce)

Kwota poniżej 1 mln zł: 40 zł (w oddziale) lub 30 zł (w bankowości elektronicznej i na infolinii). Dla kwot od 1 mln zł wzwyż: 20 zł (w oddziale i na infolinii) lub 10 zł (w bankowości elektronicznej)

14:30 (12:00 w wersji papierowej)

Getin Bank

Kwota poniżej 1 mln zł: 20 zł. Dla kwot od 1 mln zł wzwyż: 10 zł

Kwota poniżej 1 mln zł: 50 zł. Dla kwot od 1 mln zł wzwyż: 10 zł (w oddziale) lub 6 zł (w bankowości elektronicznej)

15:00

ING Bank Śląski

30 zł

30 zł

14:30

mBank

35 zł

40 zł

15:00

Nest Bank

30 zł

40 zł

15:00

PKO BP

45 zł

Kwota poniżej 1 mln zł: 55 zł (w oddziale) lub 50 zł (w bankowości elektronicznej i telefonicznej). Dla kwot od 1 mln zł wzwyż: 35 zł (w oddziale) lub 30 zł (w bankowości elektronicznej i telefonicznej)

15:30 (15:15 w serwisie iPKO)

Santander Bank Polska

35 zł

40 zł (w oddziale) lub 40 zł (w bankowości elektronicznej)

15:00

* zlecając przelew po godzinie granicznej jako datę jego realizacji należy ustawić najbliższy dzień roboczy. Część banków stosuje jeszcze parametr data przyjęcia do realizacji. Przekazanie dyspozycji po określonej godzinie (np. po 20:00) oznacza, że będzie ona zapisana jako najbliższy dzień roboczy.

Zwracamy uwagę, że godzina graniczna to moment, kiedy przelew powinien “wyjść” z banku. Tak więc, chcąc złożyć zlecenie papierowe, w placówce trzeba się pojawić odpowiednio wcześniej, by doradca wypełnił niezbędne dokumenty. Jak pokazaliśmy w powyższej tabeli, są też instytucje finansowe, które wprowadziły dla dyspozycji papierowych osobną godzinę graniczną.

SORBNET a ELIXIR – podobieństwa i różnice

Porównajmy najważniejsze cechy obu systemów:

System Elixir

System SORBNET

Operator systemu

Krajowa Izba Rozliczeniowa

Narodowy Bank Polski

Zasady pracy

Sesje rozliczeń międzybankowych o określonych godzinach w dni robocze

Rozliczenia w sposób ciągły w godzinach pracy systemu (dni robocze w godzinach 9-16)

Czas realizacji przelewu

Zależny od momentu zlecenia przelewu, przypisania go do sesji rozliczeniowej

Do 1 godziny

Kwota minimalna / maksymalna

Po stronie KIR brak ograniczeń kwotowych, w większości banków obowiązują limity pojedynczej transakcji i dzienne

Brak ograniczeń

Możliwość odwołania przelewu

Tak, pod pewnymi warunkami

Nie

Przelew z datą przyszłą / polecenie zapłaty

Tak / Tak

Nie / Tak

Opłata

Na ogół bez opłat w bankowości internetowej, z prowizją w placówce

Wysokość opłaty na ogół uzależniona jest od kwoty przelewu i sposobu jego zlecenia

Inne

Możliwość przekazania należności z każdego tytułu

Nie są realizowane przelewy dotyczące składek na ubezpieczenie społeczne, płatności na rzecz organów administracji skarbowej oraz wynikające z czeków oraz innych obciążeniowych zleceń płatniczych

Szybki przelew SORBNET - podsumowanie wad i zalet

Krótki czas przekazania pieniędzy oraz możliwość przesłania ich w nieograniczonej kwocie, także w euro, to największe zalety systemu SORBNET. Minusem tego rozwiązania niewątpliwie jest konieczność uiszczenia stałej opłaty za każdy przelew. W porównaniu do kwot, które są w ten sposób przesyłane, prowizje pobierane przez banki można uznać za niskie, jednak zrealizowanie kilkunastu lub kilkudziesięciu operacji tego typu w miesiącu składa się na całkiem poważną należność.

Na szczęście jako klient indywidualny na co dzień nie musisz się martwić opłatami za przelew w systemie SORBNET, gdyż na ogół korzystasz z bezpłatnych przelewów internetowych w systemie Elixir (w formie zwykłego przelewu, zlecenia stałego lub polecenia zapłaty), niekiedy musisz tylko zapłacić za przelew natychmiastowy Express Elixir. Warto byś jednak znał SORBNET, na wypadek otrzymania pokaźnego spadku czy wygranej w Lotto

Oceń artykuł
5
(1 ocena)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos