Inwestuj regularnie w IKE i/lub IKZE i zyskaj dodatkowe 6% na Lokacie 6M od ING Banku Śląskiego

Publikacja:
Inwestuj regularnie w IKE i/lub IKZE i zyskaj dodatkowe 6% na Lokacie 6M od ING Banku Śląskiego
Czas trwania
Cel (zysk) Dodatkowe 6% na lokacie 6-miesięcznej za założenie IKE i/lub IKZE.
Uczestnik Klient ING Banku Śląskiego, który nie posiada IKE/IKZE.
Po drodze Wypełnienie ankiety inwestycyjnej, wpłaty na IKE/IKZE (jednorazowo lub na zasadach regularnego inwestowania).
ING Bank Śląski konsekwentnie namawia do spoglądania w finansową przyszłość. Zachęca nie tylko do oszczędzania, ale i inwestowania z myślą o przyszłej emeryturze. Postarał się też o wzmocnienie motywacji do podjęcia niezbędnych działań - proponuje założenie lokaty 6-miesięcznej, na której zyskasz dodatkowe 6% w skali roku, jeśli spełnisz zadania związane z regularnym inwestowaniem w ramach Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) lub Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

Promocja "Emerytura z lokatą 6M"

Organizatorem akcji jest ING Bank Śląski.

Do kiedy możesz skorzystać?

Do promocji można przystąpić do 29 września 2023 r.

Co możesz zyskać?

Nagrodą za regularne inwestowanie z myślą o emeryturze na IKE lub IKZE jest dodatkowe oprocentowanie w wysokości 6% w skali roku na 6-miesiecznej lokacie. Podwyższone oprocentowanie zostanie naliczone tylko dla kwot do 30 tys. zł; powyżej tego progu obowiązuje standardowe oprocentowanie, zgodne z tabelą oprocentowania.

Jeśli założysz IKE oraz IKZE, to będziesz miał prawo do założenia 2 lokat o podanych wyżej parametrach.

Czy możesz skorzystać?

W promocji mogą wziąć udział osoby fizyczne z pełną zdolnością do czynności prawnych, które nie posiadają Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) lub Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), ale mają dostęp do bankowości elektronicznej ING Banku Śląskiego.

Co musisz zrobić?

Podpowiedź Bankonautów: nawiązując dopiero teraz współpracę z ING Bankiem Śląskim, możesz zwiększyć swoje zyski, korzystając z promocji powitalnych: z premią gotówkową za założenie konta osobistego oraz z 7,9% na Otwartym Koncie Oszczędnościowym.

Droga po dodatkowe oprocentowanie w wysokości 6% w ING Banku Śląskim
 • Krok 1. Do 29 września 2023 r. załóż Konto z Lwem Direct lub Konto Mobi oraz Otwarte Konto Oszczędnościowe

  Do 29 września 2023 r. załóż Konto z Lwem Direct lub Konto Mobi oraz Otwarte Konto Oszczędnościowe (OKO) w ING Banku Śląskim.

  Dzięki temu uzyskasz dostęp do bankowości internetowej Moje ING, która będzie Ci potrzebna do złożenia dyspozycji regularnego inwestowania.

  Jeśli współpracujesz już z ING Bankiem Śląskim i posiadasz OKO, od razu przechodzisz do kolejnego kroku.

 • Krok 2. Zrealizuj warunki przystąpienia do promocji

  Do 29 września 2023 r. zaloguj się do Moje ING i wykonaj następujące działania:

  • zarejestruj swój udział w promocji w sekcji Oferta ING;
  • wypełnij ankietę inwestycyjną (odmowa jej wypełnienia będzie traktowana jako brak ankiety, co uniemożliwi Ci otrzymanie nagrody);
  • podpisz z ING umowę pośrednictwa w zakresie nabywania jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych (dotyczy tylko sytuacji, gdy zdecydowałeś się oszczędzać w IKE lub IKZE Inwestycyjnym).

  Wskazane jest, byś wyraził zgodę na weryfikację behawioralną, która zwiększa poziom bezpieczeństwa zarządzania finansami.

 • Krok 3. Kup jednostki uczestnictwa i zacznij regularne inwestowanie

  Kolejne dwa zadania musisz zrealizować w dniu zapisania się do udziału w promocji:

  • złóż zlecenie otwarcia nowego rejestru i kup jednostki uczestnictwa wybranego funduszu inwestycyjnego w ramach IKE lub IKZE Inwestycyjnego za min. 150 zł.
  • ustaw dyspozycję regularnego inwestowania (DRI) na kwotę min. 150 zł.

  Jeśli nie chcesz inwestować w fundusze, możesz założyć IKZE Oszczędnościowe i dokonać pierwszej wpłaty w wysokości 150 zł po czym złożyć zlecenie stałe na kwotę min. 150 zł.

  Decydując się na fundusz inwestycyjny, możesz wybrać fundusz o określonym potencjale zysku lub typu Perspektywa, który zakończy swoją działalność w roku najbliższym tego, w którym zamierzasz przejść na emeryturę. Tego typu fundusze początkowo inwestują dość agresywnie, a w miarę zbliżania się do momentu zakończenia działalności przesuwają środki w bezpieczniejsze instrumenty, by zagwarantować stabilność zysku posiadaczom ich jednostek.

  Fundusze inwestycyjne pomnażają kapitał osób, które nabyły jednostki uczestnictwa w nim. Pieniądze są inwestowane w wybrane instrumenty finansowe (np. akcje, obligacje państw lub firm, a nawet lokaty, waluty), co przekłada się na poziom ryzyka inwestycyjnego. Za najbezpieczniejsze uchodzą fundusze kupujące obligacje skarbowe, których zyski często nie są wiele wyższe niż odsetki na lokatach. Z kolei w funduszach lokujących środki w akcjach można zyskać dużo więcej, tyle tylko, że ryzyko straty części wpłaconego kapitału też jest wyższe.

  Uwaga: w tej edycji dopuszczona jest możliwość dokonania jednorazowej wpłaty min. 12 tys. zł na IKE lub min. 5 tys. zł na IKZE (dowolne), przy czym przelew musi być wykonany w ciągu 30 dni od otwarcia IKE lub IKZE.
  Jednorazowa wpłata na IKZE pozwala na zapłacenie niższego podatku dochodowego za dany rok, więc zaoszczędzoną kwotę stanowi dodatkowy bonus. Ważne, byś kwoty przekazanej na IKZE nie wycofał przed nabyciem uprawnień emerytalnych, gdyż wówczas fiskus upomni się o daninę dla siebie.

  Produkty emerytalne objęte są limitami wpłat. W 2023 r. wynoszą one:

  • IKE - 20 805 zł;
  • IKZE - 8322 zł dla osób indywidualnych oraz 12 483 zł dla prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.
 • Krok 4. Wpłać pieniądze na promocyjną lokatę

  W ciągu 7 dni od zapisania się do promocji otwórz w Moje ING lokatę 6-miesięczną (Lokata 6M). Dodatkowe oprocentowanie - 6% w skali roku - będzie naliczone tylko dla kwot do 30 tys. zł.

  Uwaga: skorzystanie zarówno z IKE jak i z IKZE (dowolnego rodzaju) pozwala na założenie dwóch depozytów z dodatkowym oprocentowaniem.

 • Krok 5. Zapewnij środki na realizację dyspozycji regularnego inwestowania

  W ciągu 6 miesięcy od daty zakupu wybranego produktu

  • kup co najmniej 6 razy jednostki uczestnictwa IKE lub IKZE Inwestycyjnego LUB
  • dokonaj 6 wpłat na IKZE Oszczędnościowe

  w ramach złożonej dyspozycji regularnego inwestowania (DRI).

 • Premia. Odbierz należne Ci dodatkowe odsetki

  Wypłata nagrody, czyli dodatkowych 6%, nastąpi na Otwarte Konto Oszczędnościowe do 15. dnia miesiąca kalendarzowego następującego po tym, w którym minął termin zapadalności lokaty.

  Zysk* w promocji "Emerytura z Lokatą 6M"

  Kwota na lokacie

  Odsetki standardowe (2%)

  Odsetki dodatkowe (6%) Łączny zysk

  1 000 zł

  8 zł

  24 zł 32 zł

  2 500 zł

  20 zł

  61 zł 81 zł

  5 000 zł

  41 zł

  122 zł 163 zł

  10 000 zł

  82 zł

  245 zł 327 zł

  15 000 zł

  122 zł

  367 zł 489 zł

  20 000 zł

  163 zł

  490 zł 653 zł

  25 000 zł

  204 zł

  612 zł 816 zł

  30 000 zł

  245 zł

  734 zł 979 zł

  40 000 zł

  326 zł

  979 zł 1305 zł

  50 000 zł

  408 zł

  1224 zł 1632 zł

  60 000 zł

  490 zł

  1469 zł 1959 zł
  *zysk netto, czyli po odliczeniu podatku od zysków kapitałowych (podatku "Belki"); zysk liczony na dzień 16.08.2023 r., wartości zaokrąglono do pełnych złotych

  Dodatkowe odsetki otrzymasz pod warunkiem, że w dniu dokonywania przelewu przez bank na Twoim IKE lub IKZE (niezależnie od wybranego rodzaju) będzie min. 800 zł.

  Bank zajmie się obliczeniem należnego podatku od zysków kapitałowych i odprowadzeniem go do urzędu skarbowego.

Mission complete!

IKZE oszczędnościowe w ING Banku Śląskim

IKZE oszczędnościowe w ING Banku Śląskim

ING Bank Śląski
 • Typ konta
  IKZE
 • Oprocentowanie
  4%
 • Limit wpłat
  9 388,80 zł

 • Konto wymagane
  TAK

Zaletą propozycji ING Banku Śląskiego jest możliwość zautomatyzowania procesu inwestowania – ustawienia kwoty, jaka ma być co miesiąc pobierana z konta osobistego. W ten sposób zyskujesz pewność, że wpłaty będą faktycznie regularnie realizowane, że nic nie odwiedzie Cię od ich dokonania.

Więcej informacji o tych formach odkładania na emeryturę znajdziesz w artykule "IKE czy IKZE - które rozwiązanie wybrać", a także na stronie ING Banku Śląskiego. Bank przedstawia na niej m.in. przejrzyste porównanie różnych cech IKE i IKZE oraz pokazuje, o ile możesz powiększyć swoją emeryturę w zależności od okresu gromadzenia kapitału i przeznaczonej na to co miesiąc kwoty.

Konto Direct w ING Banku Śląskim

 • Konto
  0 zł
 • Karta
  0 zł / 10 zł

 • Bankomaty
  0 zł / 10 zł

 • Przelew internetowy
  0 zł

Konto Mobi w ING Banku Śląskim

 • Konto
  0 zł
 • Karta
  0 zł

 • Bankomaty
  0 zł / 2,50 zł

 • Przelew internetowy
  0 zł

Otwarte Konto Oszczędnościowe w ING Banku Śląskim

 • Oprocentowanie
  6%

 • Okres obowiązywania
  3 miesiące
 • Zakres kwot
  do 200 tys. zł
 • Konto osobiste
  NIE / TAK

Oferta dla nowych klientów.

Wielkim atutem tego konta jest brak ograniczeń liczby bezpłatnych wypłat w miesiącu dokonywanych w bankowości elektronicznej na rachunek własny w ING.

Lokata 6M w ING Banku Śląskim

Lokata Terminowa

ING Bank Śląski
 • Oprocentowanie
  2%
 • Zakres kwot
  od 1000 zł
 • Czas trwania
  6 miesięcy
 • Konto osobiste
  TAK

Przydatne dokumenty

 • Regulamin promocji "Emerytura z lokatą 6M"

Krzysztof Duliński

Autor tekstu o promocji
Oceń promocję
0
(0 ocen)
Twój głos pomoże innym Bankonautom w podjęciu decyzji, czy warto skorzystać z tej promocji. Średnia ocen uwzględnia ocenę Bankonauty - Autora tekstu, który szczegółowo przyjrzał się ofercie.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos