Wróć

Inwestuj regularnie w IKE i/lub IKZE i zyskaj 7% na Lokacie 6M od ING Banku Śląskiego

Publikacja:
Inwestuj regularnie w IKE i/lub IKZE i zyskaj 7% na Lokacie 6M od ING Banku Śląskiego
Czas trwania
Cel (zysk) Dodatkowe 5% (łącznie 7% w skali roku) na lokacie 6-miesięcznej za założenie IKE i/lub IKZE.
Uczestnik Klient ING Banku Śląskiego, który nie posiada IKE/IKZE.
Po drodze Wypełnienie ankiety inwestycyjnej, wpłaty na IKE/IKZE (jednorazowo lub na zasadach regularnego inwestowania).
ING Bank Śląski konsekwentnie namawia do spoglądania w finansową przyszłość. Zachęca nie tylko do oszczędzania, ale i inwestowania z myślą o przyszłej emeryturze. Postarał się też o wzmocnienie motywacji do podjęcia niezbędnych działań - proponuje założenie lokaty 6-miesięcznej, której oprocentowanie wyniesie 7% w skali roku, jeśli spełnisz zadania związane z regularnym inwestowaniem w ramach Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) lub Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

Promocja "Emerytura z lokatą 6M. II edycja"

Organizatorem akcji jest ING Bank Śląski.

Do kiedy możesz skorzystać?

Do promocji można przystąpić do 28 grudnia 2023 r.

Co możesz zyskać?

Nagrodą za regularne inwestowanie z myślą o emeryturze na IKE lub IKZE jest dodatkowe oprocentowanie w wysokości 5% w skali roku na 6-miesięcznej lokacie, co oznacza, że łączne oprocentowanie depozytu wyniesie 7% w skali roku. Podwyższone oprocentowanie zostanie naliczone tylko dla kwot do 30 tys. zł; powyżej tego progu obowiązuje standardowe oprocentowanie, zgodne z tabelą oprocentowania.

Jeśli założysz IKE oraz IKZE, to będziesz miał prawo do założenia 2 lokat o podanych wyżej parametrach.

Czy możesz skorzystać?

W promocji mogą wziąć udział osoby fizyczne z pełną zdolnością do czynności prawnych, które nie posiadają Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) lub Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), ale mają dostęp do bankowości elektronicznej ING Banku Śląskiego.

Co musisz zrobić?

Podpowiedź Bankonautów: nawiązując dopiero teraz współpracę z ING Bankiem Śląskim, możesz zwiększyć swoje zyski, korzystając z promocji powitalnych: z premią gotówkową za założenie konta osobistego oraz promocyjnego oprocentowania na Otwartym Koncie Oszczędnościowym.

Droga po dodatkowe 5% na Lokacie 6M w ING Banku Śląskim

 • Krok 1. Do 28 grudnia 2023 r. załóż Konto z Lwem Direct lub Konto Mobi oraz Otwarte Konto Oszczędnościowe

  Do 28 grudnia 2023 r. załóż Konto z Lwem Direct lub Konto Mobi oraz Otwarte Konto Oszczędnościowe (OKO) w ING Banku Śląskim.

  Dzięki temu uzyskasz dostęp do bankowości internetowej Moje ING, która będzie Ci potrzebna do złożenia dyspozycji regularnego inwestowania.

  Jeśli współpracujesz już z ING Bankiem Śląskim i posiadasz OKO, od razu przechodzisz do kolejnego kroku.

 • Krok 2. Zrealizuj warunki przystąpienia do promocji

  Do 28 grudnia 2023 r. zaloguj się do Moje ING i wykonaj następujące działania:

  • zarejestruj swój udział w promocji w sekcji Oferta ING;
  • wypełnij ankietę inwestycyjną (odmowa jej wypełnienia będzie traktowana jako brak ankiety, co uniemożliwi Ci otrzymanie nagrody);
  • podpisz z ING umowę pośrednictwa w zakresie nabywania jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych (dotyczy tylko sytuacji, gdy zdecydowałeś się oszczędzać w IKE lub IKZE Inwestycyjnym).

  Wskazane jest, byś wyraził zgodę na weryfikację behawioralną, która zwiększa poziom bezpieczeństwa zarządzania finansami.

 • Krok 3. Kup jednostki uczestnictwa i zacznij regularne inwestowanie

  Kolejne dwa zadania musisz zrealizować w dniu zapisania się do udziału w promocji:

  • złóż zlecenie otwarcia nowego rejestru i kup jednostki uczestnictwa wybranego funduszu inwestycyjnego w ramach IKE lub IKZE Inwestycyjnego za min. 150 zł.
  • ustaw dyspozycję regularnego inwestowania (DRI) na kwotę min. 150 zł.

  Jeśli nie chcesz inwestować w fundusze, możesz założyć IKZE Oszczędnościowe i dokonać pierwszej wpłaty w wysokości 150 zł, po czym złożyć zlecenie stałe na kwotę min. 150 zł.

  Decydując się na fundusz inwestycyjny, możesz wybrać fundusz o określonym potencjale zysku lub typu Perspektywa, który zakończy swoją działalność w roku najbliższym tego, w którym zamierzasz przejść na emeryturę. Tego typu fundusze początkowo inwestują dość agresywnie, a w miarę zbliżania się do momentu zakończenia działalności przesuwają środki w bezpieczniejsze instrumenty, by zagwarantować stabilność zysku posiadaczom ich jednostek.

  Fundusze inwestycyjne pomnażają kapitał osób, które nabyły jednostki uczestnictwa w nim. Pieniądze są inwestowane w wybrane instrumenty finansowe (np. akcje, obligacje państw lub firm, a nawet lokaty, waluty), co przekłada się na poziom ryzyka inwestycyjnego. Za najbezpieczniejsze uchodzą fundusze kupujące obligacje skarbowe, których zyski często nie są wiele wyższe niż odsetki na lokatach. Z kolei w funduszach lokujących środki w akcjach można zyskać dużo więcej, tyle tylko, że ryzyko straty części wpłaconego kapitału też jest wyższe.

  Uwaga: w tej edycji dopuszczona jest możliwość dokonania jednorazowej wpłaty min. 15 tys. zł na IKE lub min. 6 tys. zł na IKZE (dowolne), przy czym przelew musi być wykonany w ciągu 30 dni od otwarcia IKE lub IKZE.
  Jednorazowa wpłata na IKZE pozwala na zapłacenie niższego podatku dochodowego za dany rok, więc zaoszczędzoną kwotę stanowi dodatkowy bonus. Ważne, byś kwoty przekazanej na IKZE nie wycofał przed nabyciem uprawnień emerytalnych, gdyż wówczas fiskus upomni się o daninę dla siebie.

  Produkty emerytalne objęte są limitami wpłat. W 2023 r. wynoszą one:

  • IKE - 20 805 zł;
  • IKZE - 8322 zł dla osób indywidualnych oraz 12 483 zł dla prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.
 • Krok 4. Wpłać pieniądze na promocyjną lokatę

  W ciągu 7 dni od zapisania się do promocji, ale najpóźniej 4 stycznia 2024 r., otwórz w Moje ING lokatę 6-miesięczną (Lokata 6M). Dodatkowe oprocentowanie - 5% w skali roku - będzie naliczone tylko dla kwot do 30 tys. zł.

  Uwaga: skorzystanie zarówno z IKE jak i z IKZE (dowolnego rodzaju) pozwala na założenie dwóch depozytów z dodatkowym oprocentowaniem.

 • Krok 5. Zapewnij środki na realizację dyspozycji regularnego inwestowania

  W ciągu 6 miesięcy od daty zakupu wybranego produktu

  • kup co najmniej 6 razy jednostki uczestnictwa IKE lub IKZE Inwestycyjnego LUB
  • dokonaj 6 wpłat na IKZE Oszczędnościowe

  w ramach złożonej dyspozycji regularnego inwestowania (DRI).

 • Premia. Odbierz należne Ci dodatkowe odsetki

  Wypłata nagrody, czyli dodatkowych 5%, nastąpi na Otwarte Konto Oszczędnościowe do 15. dnia miesiąca kalendarzowego następującego po tym, w którym minął termin zapadalności lokaty.

  Przypominamy, że w przypadku założenia IKE oraz IKZE (niezależnie od rodzaju) możliwe jest założenie dwóch promocyjnych depozytów, a więc podwojenie zysków podanych w poniższej tabeli.

  Zysk* w promocji "Emerytura z Lokatą 6M"

  Kwota na lokacie

  Odsetki standardowe (2%)

  Odsetki dodatkowe (5%) Łączny zysk

  1 000 zł

  8 zł

  20 zł 28 zł

  2 500 zł

  20 zł

  50 zł 70 zł

  5 000 zł

  40 zł

  101 zł 141 zł

  10 000 zł

  81 zł

  201 zł 282 zł

  15 000 zł

  121 zł

  302 zł 423 zł

  20 000 zł

  161 zł

  403 zł 564 zł

  25 000 zł

  201 zł

  504 zł 705 zł

  30 000 zł

  242 zł

  604 zł 846 zł
  *zysk netto, czyli po odliczeniu podatku od zysków kapitałowych (podatku "Belki"); zysk liczony na dzień 28.11.2023 r., wartości zaokrąglono do pełnych złotych

  Dodatkowe odsetki otrzymasz pod warunkiem, że w dniu dokonywania przelewu przez bank na Twoim IKE lub IKZE (niezależnie od wybranego rodzaju) będzie min. 800 zł.

  Bank zajmie się obliczeniem należnego podatku od zysków kapitałowych i odprowadzeniem go do urzędu skarbowego.

Mission complete!

Produkty, których dotyczy promocja

IKZE oszczędnościowe w ING Banku Śląskim

ING Bank Śląski
Typ konta
IKZE
Oprocentowanie
4%
Limit wpłat
9 388,80 zł
Limit wpłat 9 388,80 zł

9388,80 zł lub 14 083,20 zł (dla prowadzących działalność gospodarczą)

Konto wymagane
TAK
Czy konto osobiste/ oszczędnościowe jest wymagane?

TAK


 • Szczegóły oferty

Podstawowe informacje

 • Typ konta

  IKZE

 • Wiek przejścia na emeryturę

  65 lat

 • Limit wpłat

  9388,80 zł lub 14 083,20 zł (dla prowadzących działalność gospodarczą)

 • Sposób wpłaty
  • w oddziale
  • przelew
  • wpłata transferowa
 • Oprocentowanie
  4%

Podstawowe opłaty

 • Opłata za otwarcie konta

  0 zł

 • Opłata za prowadzenie konta

  0 zł

 • Wpłata w oddziale
  • 10 zł - wpłata własna
  • 15 zł - wpłata przez osobę trzecią
 • Wypłata w oddziale przed upływem 12 miesięcy od daty założenia konta
  • 1% zgromadzonych środków, maks. 300 zł - opłata pobierana jednorazowo przy wypłacie I raty, dotyczy polecenia przelewu złożonego w placówce;
  • wypłata gotówkowa nie jest możliwa
 • Wypłata transferowa przed upływem 12 miesięcy od daty założenia konta
  • 1% transferowanych środków, min. 100 zł, maks. 300 zł - opłata pobierania w przypadku zlecenia złożonego w placówce; 
  • wypłata gotówkowa nie jest możliwa
 • Zwrot przed upływem 12 miesięcy od daty założenia konta
  • 1% zwracanych środków, min. 100 zł, maks. 300 zł - opłata pobierania w przypadku zlecenia złożonego w placówce lub Moim ING
  • wypłata gotówkowa nie jest możliwa
 • Ustanowienie/zmiana/odwołanie uposażonych

  0 zł

Inne

 • Ulga podatkowa przy wpłacie

  TAK

 • Podatek przy przedterminowej wypłacie

  NIE

  otrzymane środki należy dodać do innych przychodów w rocznym zeznaniu podatkowym

 • Możliwość wycofania części środków

  NIE

 • Dziedziczenie środków

  TAK

  konieczność zapłacenia 10% podatku dochodowego, chyba że środki są przenoszone na IKZE spadkobiercy

 • Zasilenie konta
  • limit roczny
  • niższa kwota
 • Sposób wypłaty
  • jednorazowo
  • w ratach przez minimum 10 lat; gdy okres oszczędzania był krótszy, w czasie równym okresowi wpłat

Konto osobiste/oszczędnościowe

Zaletą propozycji ING Banku Śląskiego jest możliwość zautomatyzowania procesu inwestowania – ustawienia kwoty, jaka ma być co miesiąc pobierana z konta osobistego. W ten sposób zyskujesz pewność, że wpłaty będą faktycznie regularnie realizowane, że nic nie odwiedzie Cię od ich dokonania.

Więcej informacji o tych formach odkładania na emeryturę znajdziesz w artykule "IKE czy IKZE - które rozwiązanie wybrać", a także na stronie ING Banku Śląskiego. Bank przedstawia na niej m.in. przejrzyste porównanie różnych cech IKE i IKZE oraz pokazuje, o ile możesz powiększyć swoją emeryturę w zależności od okresu gromadzenia kapitału i przeznaczonej na to co miesiąc kwoty.

Konto
0 zł
Karta
0 zł / 10 zł
Miesięczna opłata za kartę

0 zł / 10 zł


opłaty unikniesz, jeżeli wykonasz transakcje kartą (lub Google Pay / Apple Pay) na łączną kwotę min. 300 zł w okresie miesiąca liczonego od 29 dnia danego miesiąca do 28 dnia kolejnego miesiąca (200 zł dla osób między 18 a 26 r.ż)

Bankomaty
0 zł / 10 zł
Bankomaty 0 zł / 10 zł

 • 0 zł - bankomaty własne Banku i Planet Cash
 • 10 zł - wypłata z pozostałych bankomatów

można również wykupić pakiet wypłat gotówki w kraju i za granicą za 25 zł / 30 dni

Przelew internetowy
0 zł
 • Szczegóły oferty
 • Recenzja
  4.3

Konto

 • Przeznaczenie konta

  konto osobiste dla osób powyżej 18. r.ż.

 • Oprocentowanie rachunku

  0%

 • Opłata za otwarcie konta

  0 zł

 • Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku

  0 zł

Karta

 • Typy kart płatniczych

  karta debetowa Visa zbliżeniowa

 • Funkcjonalność karty
  • płatności zbliżeniowe
  • płatności internetowe
  • cashback
  • 3D Secure
  • wielowalutowość
  • możliwość umieszczenia swojego zdjęcia na karcie lub skorzystania z unikalnego wzoru graficznego
 • Opłata za wydanie karty

  0 zł

 • Opłata za odnowienie karty

  0 zł

 • Miesięczna opłata za kartę

  0 zł / 10 zł

 • Możliwość uniknięcia opłaty za kartę

  opłaty unikniesz, jeżeli wykonasz transakcje kartą (lub Google Pay / Apple Pay) na łączną kwotę min. 300 zł w okresie miesiąca liczonego od 29 dnia danego miesiąca do 28 dnia kolejnego miesiąca (200 zł dla osób między 18 a 26 r.ż)

 • Płatność kartą za granicą

  3% za przewalutowanie transakcji

Bankomaty i operacje gotówkowe

 • Wypłata z bankomatów w Polsce
  • 0 zł - bankomaty własne Banku i Planet Cash
  • 10 zł - wypłata z pozostałych bankomatów

  można również wykupić pakiet wypłat gotówki w kraju i za granicą za 25 zł / 30 dni

 • Wypłata z bankomatu w Polsce Blikiem
  • 0 zł - bankomaty własne Banku i Planet Cash oraz pierwsza wypłata z pozostałych bankomatów
  • 5 zł - druga i kolejna wypłata z pozostałych bankomatów
 • Wypłata z bankomatów za granicą
  • 10 zł + 3% wartości transakcji za przewalutowanie - wypłaty w EUR w krajach EOG
  • 5% kwoty wypłaty + 3% za przewalutowanie - pozostałe bankomaty zagraniczne

  można również wykupić pakiet wypłat gotówki w kraju i za granicą za 25 zł / 30 dni

 • Wpłata gotówki we wpłatomacie

  0 zł (dot. wpłatomatów własnych i sieci Planet Cash)

 • Cashback

  0 zł

 • Wpłata gotówki w oddziale banku

  10 zł

 • Wypłata gotówki w oddziale banku

  10 zł

Przelewy

 • Zwykły przelew internetowy

  0 zł

 • Przelew natychmiastowy

  5 zł

 • Zlecenie stałe

  0 zł

 • Polecenie zapłaty

  0 zł

 • Zwykły przelew w oddziale banku

  9 zł

 • Koszt przelewu SEPA

  0 zł

 • Koszt przelewu (zagranicznego) SWIFT

  40 zł

 • Kody SMS (autoryzacja operacji)

  0 zł

 • Przelew na telefon Blik

  0 zł

Inne

 • Płatności mobilne
  Blik: płatności kodem Blik generowanym w aplikacji banku, płatności zbliżeniowe telefonem, wypłaty z bankomatów kodem Blik (dostępność innych funkcji może się różnić w zależności od banku).
  Google Pay: płatności zbliżeniowe telefonem dla posiadaczy urządzeń z systemem operacyjnym Android.
  Apple Pay: płatności dla posiadaczy urządzeń z systemem operacyjnym iOS (Apple).
  Visa Mobile: płatności internetowe kartą Visa z użyciem numeru telefonu zarejestrowanego w usłudze (bez danych karty).
  Garmin Pay: płatności zbliżeniowe wybranymi zegarkami Garmin.
  HCE: płatności zbliżeniowe telefonem przez aplikację banku dla posiadaczy urządzeń z systemem operacyjnym Android.

Zalety

 • szeroka gama nowoczesnych płatności mobilnych
 • liczne promocje dla nowych i obecnych klientów

Wady

 • dość wysoka opłata za wypłatę środków z bankomatów za granicą
 • Atrakcyjność opłat
  4.3/ 5
 • Użyteczność rachunku
  4.4/ 5
 • Jakość obsługi klienta
  5/ 5
 • Promocje i bonusy
  3.7/ 5
Konto
0 zł
Karta
0 zł
Miesięczna opłata za kartę

0 zł


karta debetowa jest bezpłatna dla osób poniżej 26 lat, potem należy wykonać transakcje na kwotę min. 300 zł miesięcznie

Bankomaty
0 zł / 2,50 zł
Bankomaty 0 zł / 2,50 zł

 • 0 zł - bankomaty ING i Planet Cash
 • pierwsza wypłata w miesiącu bezpłatna, kolejne 2,50 zł - pozostałe bankomaty
Przelew internetowy
0 zł
 • Szczegóły oferty
 • Recenzja
  4

Konto

 • Przeznaczenie konta

  konto osobiste dla osób w wieku 13-26 lat

 • Oprocentowanie rachunku

  0%

 • Opłata za otwarcie konta

  0 zł

 • Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku

  0 zł

Karta

 • Typy kart płatniczych

  Visa zbliżeniowa

 • Funkcjonalność karty
  • płatności zbliżeniowe
  • płatności internetowe
  • cashback
  • 3D Secure
  • własny wizerunek karty
 • Opłata za wydanie karty

  0 zł

 • Opłata za odnowienie karty

  0 zł

 • Miesięczna opłata za kartę

  0 zł

 • Możliwość uniknięcia opłaty za kartę

  karta debetowa jest bezpłatna dla osób poniżej 26 lat, potem należy wykonać transakcje na kwotę min. 300 zł miesięcznie

 • Płatność kartą za granicą

  3% za przewalutowanie transakcji

Bankomaty i operacje gotówkowe

 • Wypłata z bankomatów w Polsce
  • 0 zł - bankomaty ING i Planet Cash
  • pierwsza wypłata w miesiącu bezpłatna, kolejne 2,50 zł - pozostałe bankomaty
 • Wypłata z bankomatu w Polsce Blikiem
  • 0 zł - wszystkie bankomaty w Polsce do ukończenia 26. roku życia
  • 0 zł za wypłaty z bankomatów ING i Planet Cash - po ukończeniu 26 lat
  • 0 zł za pierwszą wypłatę w miesiącu z pozostałych bankomatów, każda kolejna 2,50 zł - po ukończeniu 26 lat
 • Wypłata z bankomatów za granicą
  • 0 zł za pierwszą wypłatę w miesiącu, 2,50 zł za każdą kolejną (+3% za przewalutowanie) - wypłaty w EUR w krajach EOG
  • 3% kwoty wypłaty + 3% za przewalutowanie - pozostałe bankomaty
 • Wpłata gotówki we wpłatomacie

  0 zł - wpłatomaty ING i Planet Cash

 • Cashback

  0 zł

 • Wpłata gotówki w oddziale banku

  10 zł

 • Wypłata gotówki w oddziale banku

  10 zł

Przelewy

 • Zwykły przelew internetowy

  0 zł

 • Przelew natychmiastowy

  5 zł

 • Zlecenie stałe

  0 zł

 • Polecenie zapłaty

  0 zł

 • Zwykły przelew w oddziale banku

  9 zł

 • Koszt przelewu SEPA

  0 zł

 • Koszt przelewu (zagranicznego) SWIFT

  40 zł

 • Kody SMS (autoryzacja operacji)

  0 zł

 • Przelew na telefon Blik

  0 zł

Inne

 • Płatności mobilne
  Blik: płatności kodem Blik generowanym w aplikacji banku, płatności zbliżeniowe telefonem, wypłaty z bankomatów kodem Blik (dostępność innych funkcji może się różnić w zależności od banku).
  Google Pay: płatności zbliżeniowe telefonem dla posiadaczy urządzeń z systemem operacyjnym Android.
  Apple Pay: płatności dla posiadaczy urządzeń z systemem operacyjnym iOS (Apple).
  Visa Mobile: płatności internetowe kartą Visa z użyciem numeru telefonu zarejestrowanego w usłudze (bez danych karty).
  Garmin Pay: płatności zbliżeniowe wybranymi zegarkami Garmin.
  HCE: płatności zbliżeniowe telefonem przez aplikację banku dla posiadaczy urządzeń z systemem operacyjnym Android.

Zalety

 • konto założysz bez wizyty w oddziale: przelewem z Twojego rachunku w innym banku lub za pośrednictwem kuriera
 • darmowe konto i karta debetowa
 • konto dobre dla początkującego w finansach (dobra bankowość internetowa i mobilna)

Wady

 • bezpłatne są tylko bankomaty ING i Planet Cash
 • drogie transakcje zagraniczne i wypłaty z bankomatów zagranicznych
 • Atrakcyjność opłat
  4/ 5
 • Użyteczność rachunku
  4/ 5
 • Jakość obsługi klienta
  3.5/ 5
 • Promocje i bonusy
  4/ 5
Oprocentowanie
6%
Oprocentowanie 6%

oprocentowanie standardowe wynosi 1,5% w skali roku

Okres obowiązywania
3 miesiące
Zakres kwot
do 200 tys. zł
Konto osobiste
NIE
Oferta dla nowych klientów.
 • Szczegóły oferty
 • Recenzja
  4.3

Oprocentowanie

 • Oprocentowanie
  6%
 • Okres obowiązywania

  3 miesiące

 • Zakres kwot

  do 200 tys. zł

 • Kapitalizacja odsetek

  miesięczna

  odsetki wypłacane są w dwóch częściach: co miesiąc bank nalicza odsetki wynikające z oprocentowania standardowego (1,5%), a po 3 miesiącach wypłaca odsetki wynikające z podwyższenia oprocentowania do 6% (czyli brakujące 4,5%)

 • Limit kont

  1

 • Klient

  nowy klient, czyli osoba, która od 13 lutego 2024 r. nie posiadała (ani nie była współposiadaczem / pełnomocnikiem) żadnego produktu banku

 • Wpłata

  dowolne środki

 • Uwagi

  z oferty może skorzystać osoba, która nie posiada Otwartego Konta Oszczędnościowego, lub osoba, która ma taki rachunek, ale nie korzystała z niego od 13 lutego 2023 r., zaś saldo na rachunku nie było wyższe niż 10 zł)

 • Oferta ważna do

  11.03.2024 r.

 • Dodatkowe informacje

  oprocentowanie standardowe wynosi 1,5% w skali roku

Podstawowe opłaty

 • Opłata za otwarcie konta

  0 zł

 • Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku

  0 zł

 • Przelew internetowy
  • 0 zł - przelewy wewnętrzne
  • 0 zł - pierwszy przelew zewnętrzny w miesiącu, 9 zł za każdy kolejny
 • Zlecenie stałe

  niedostępne

 • Kody SMS (autoryzacja operacji)

  0 zł

Wymagane konta

 • Czy konto osobiste jest wymagane?

  NIE

Zalety

 • brak konieczności posiadania konta osobistego
 • nielimitowana liczba wypłat przelewem internetowym na własne konto w ING Banku Śląskim w miesiącu

Wady

 • oferta dla nowych klientów banku
 • mało intuicyjne naliczanie odsetek w ofercie "Bonus na start"
 • Wysokość oprocentowania
  4.3/ 5
 • Atrakcyjność opłat
  4.5/ 5
 • Wygoda osiągnięcia zysku
  4.3/ 5

Wielkim atutem tego konta jest brak ograniczeń liczby bezpłatnych wypłat w miesiącu dokonywanych w bankowości elektronicznej na rachunek własny w ING.

Lokata Terminowa

ING Bank Śląski
Oprocentowanie
2%
Zakres kwot
od 1000 zł
Czas trwania
6 miesięcy
Konto osobiste
TAK
Czy konto osobiste jest wymagane?

TAK


 • Szczegóły oferty

Oprocentowanie

 • Oprocentowanie
  2%
 • Rodzaj oprocentowania

  stałe

 • Czas trwania

  6 miesięcy

 • Zakres kwot

  od 1000 zł

 • Kapitalizacja odsetek

  na koniec okresu

Konto osobiste

Dodatkowe informacje

 • Sposób założenia

  w oddziale, Internet, mobilnie

 • Klient

  nowy i obecny

 • Wpłata

  dowolne środki

 • Limit lokat

  bez ograniczeń

 • Zerwanie lokaty

  utrata odsetek

Krzysztof Duliński

Autor tekstu o promocji
Oceń promocję
0
(0 ocen)
Twój głos pomoże innym Bankonautom w podjęciu decyzji, czy warto skorzystać z tej promocji. Średnia ocen uwzględnia ocenę Bankonauty - Autora tekstu, który szczegółowo przyjrzał się ofercie.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos