Premię podstawową - max 420 zł - możesz powiększyć o 50 zł na zakupy w wybranym sklepie, uczestnicząc w dodatkowej promocji przygotowanej przez Bank BPS. Tekst zawiera zaktualizowane informacje.

33 600 punktów (420 zł) + 50 zł na zakupy dla nowych posiadaczy kart płatniczych Mastercard Banku BPS

Publikacja:
33 600 punktów (420 zł) + 50 zł na zakupy dla nowych posiadaczy kart płatniczych Mastercard Banku BPS
Czas trwania
Cel (zysk) 470 zł: 50 zł jako voucher na zakupy + 33 600 punktów (420 zł) w programie Bezcenne Chwile - 24 000 punktów (300 zł) dla dorosłego + 9600 punktów (120 zł) dla dziecka.
Uczestnik Nowy posiadacz karty płatniczej banków z Grupy BPS.
Po drodze Zarejestrowanie karty płatniczej w programie Bezcenne Chwile, transakcje bezgotówkowe.
Bank BPS i zrzeszone z nim banki spółdzielcze kontynuują kampanię promocyjną swoich usług. W jej ramach przygotowano promocję dla posiadaczy kart płatniczych pod hasłem "Kumulacja korzyści". Tytuł jest jak najbardziej uzasadniony, bo oprócz nagród "podstawowych" - 24 000 punktów w programie lojalnościowym Mastercard Bezcenne Chwile, które można wymienić na nagrody o równowartości 300 zł, do zgarnięcia jest 9600 punktów dodatkowych (120 zł). W dodatkowej promocji czeka 50 zł na zakupy.

Promocja "Kumulacja korzyści"

Akcję przygotował Bank BPS, organizacja płatnicza Mastercard jest jej partnerem.

Równolegle trwa promocja pod hasłem "Odwiedź nas i zyskaj" przygotowana samodzielnie przez Bank BPS.

Do kiedy możesz skorzystać?

Promocja "Kumulacja korzyści" trwa do 31 lipca 2024 r. lub do wyczerpania puli nagród. Organizator przygotował 14 600 nagród po 4000 punktów każda oraz 7290 dodatkowych bonusów po 1600 punktów każdy.

Akcja "Odwiedź nas i zyskaj" zakończy się 31 grudnia 2024 r., chyba że wcześniej zostanie wyczerpana pula 2000 nagród.

Co możesz zyskać?

W ramach akcji "Kumulacja korzyści" w każdym z 6 miesięcy wymaganej aktywności można zdobyć 4000 punktów podstawowych (50 zł) w programie Bezcenne Chwile, czyli maksymalny bonus to 24 000 punktów (300 zł).

Identyczny okres aktywności dotyczy spełnienia wymogów związanych z punktami dodatkowymi. W każdym z miesięcy do zgarnięcia jest 1600 punktów (20 zł), co oznacza, że w sumie bonus może wynieść 120 zł.

W promocji "Odwiedź nas i zyskaj" do wzięcia jest e-bon o wartości 50 zł do Allegro, Biedronki lub RTV Euro AGD.

Czy możesz skorzystać?

O zdobycie punktów podstawowych mogą się ubiegać osoby pełnoletnie, z pełną zdolnością do czynności prawnych, które w trakcie trwania promocji podpiszą z Bankiem BPS lub z jednym z banków zrzeszonych w Grupie BPS umowę o nową kartę płatniczą. Nie ma znaczenia, czy będzie to karta debetowa Mastercard, czy karta kredytowa Mastercard Credit, także w wersji World. W promocji nie biorą udziału jedynie "plastiki" wydane do Podstawowego Rachunku Płatniczego.

Zgarnięcie punktów dodatkowych związane jest z podpisaniem umowy o kartę (prepaid lub debetową) dla dziecka, które skończyło 7 lat, ale nie świętowało jeszcze 18 urodzin. Regulamin nie wspomina o dodatkowych warunkach.

Uwaga: w akcji nie mogą wziąć udziału osoby, które po 31 grudnia 2022 r. zrezygnowały z użytkowania innej karty danego typu (tj. debetowej lub kredytowej) lub zostały im wydane nowe "plastiki" jako duplikat, bądź w miejsce innej karty, która została zastrzeżona / zablokowana lub straciła ważność.

W promocji "Odwiedź nas i zyskaj" jedynym warunkiem jest bycie osobą z pełną zdolnością do czynności prawnych.

Co musisz zrobić?

Jeśli chcesz zgarnąć pełną pulę, musisz zacząć od wyboru placówki Banku BPS, w której założysz konto.

Droga do e-bonu zakupowego o wartości 50 zł
 • Krok 1. Wybierz placówkę Banku BPS, w której otworzysz konto

  Do 31 lipca 2024 r. wybierz na stronie promocji placówkę Banku BPS, w której otworzysz konto osobiste.

 • Krok 2. Udaj się do wybranej placówki i otwórz rachunek

  Po wysłaniu zgłoszenia, na podany numer telefonu oraz adres e-mail otrzymasz indywidualny token, czyli kod, który musisz podać doradcy w oddziale, by ten mógł przekazać Ci voucher do wybranego sklepu.

  Twoja wizyta w oddziale i otwarcie rachunku osobistego musi nastąpić w ciągu 14 dnia od daty otrzymania tokena.

 • Premia. Przekaż token doradcy i odbierz nagrodę

  Podczas otwierania ROR-u przekaż otrzymany token doradcy i określ, w którym ze sklepów chcesz wykorzystać 50 zł na zakupy. Do wyboru masz Allegro, Biedronkę i sieć sklepów RTV Euro AGD.

  Otrzymany od doradcy voucher będzie ważny przez 60 dni od daty jego przekazania.

Mission complete!

Powyższe działania nie są niezbędne do zdobycia pozostałych bonusów. Nie ma przeszkód, byś po prostu wszedł do jednego z oddziałów, tyle że wówczas nie otrzymasz vouchera.

Pora na przedstawienia zasad zdobycia 24 000 punktów dla dorosłego.

Droga do 24 000 punktów w Bezcennych Chwilach
 • Krok 1. Do 31 lipca 2024 r. podpisz z bankiem z Grupy BPS umowę o kartę płatniczą dla siebie

  Do 31 lipca 2024 r. (przypominamy o ograniczonej puli nagród) podpisz z bankiem z Grupy BPS uczestniczącym w tej akcji specjalnej umowę o jedną z kart płatniczych objętych promocją.

 • Krok 2. Przystąp do Bezcennych Chwil i/lub zarejestruj w programie nową kartę

  Po otrzymaniu karty przystąp do programu Bezcenne Chwile (Twoje konto w nim zostanie otwarte w ciągu 14 dni roboczych) i zarejestruj w nim otrzymany "plastik".

  Jeśli jesteś już uczestnikiem Bezcennych Chwil z kartą/kartami innych banków, to wystarczy, że podepniesz do swojego profilu "debetówkę lub "kredytówkę" banku z Grupy BPS.

 • Krok 3. W trakcie promocji zaloguj się na stronie Bezcennych Chwil

  W trakcie trwania promocji choć raz zaloguj się na swoje konto w Bezcennych Chwilach powiązane z kartą wydaną przez bank BPS.

 • Krok 4. Aktywnie korzystaj z karty w kolejnych 6 miesiącach

  W kolejnych 6 pełnych miesiącach kalendarzowych po podpisaniu umowy o kartę wykonaj nią przynajmniej 5 transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 1000 zł.

  W konkretnym dniu w danym punkcie stacjonarnym / sklepie internetowym uwzględniona zostanie tylko 1 transakcja (nie można podzielić zakupów na kilka odrębnych płatności).

  Zakup nie może zostać zwrócony. Niedozwolone są transakcje związane z grami losowymi, opłaceniem polisy ubezpieczeniowej czy wszelkiego rodzaju podatków i odsetek. Niedozwolone są również doładowania portfeli cyfrowych/wirtualnych (w tym portfela elektronicznego SkyCash) oraz zakup lub doładowanie wszelkich kart podarunkowych, prezentowych oraz elektronicznych bonów.

  W regulaminie jest też wykaz kodów MCC miejsc, w których transakcje nie zostaną zaliczone w ramach promocji:

  • 4829 – internetowe przekazy pieniężne,
  • 6010 – instytucje finansowe (wypłata gotówki z kas banków),
  • 6011 – instytucje finansowe (wypłata gotówki z bankomatów),
  • 6012 – instytucje finansowe (towary i usługi),
  • 6050 – przekazy pieniężne w instytucjach finansowych,
  • 6051 – przekazy pieniężne w instytucjach niefinansowych (waluta obca, zlecenia pieniężne i czeki podróżne),
  • 6540 – instytucje niefinansowe (zakup / obciążenie karty).

  Za każdy miesiąc, w którym spełnisz warunki regulaminu, otrzymasz 4000 punktów, czyli równowartość 50 zł.

  Gdybyś nie spełnił warunków aktywności w którymś z miesięcy, nie pozbawi Cię to prawa ubiegania się o bonus w kolejnym. W takiej sytuacji Twoja łączna nagroda będzie odpowiednio niższa.

 • Premia. Odbierz nagrodę

  Bonusowe punkty będą trafiały na Twoje konto w Bezcennych Chwilach w ciągu 30 dni roboczych po miesiącu, w którym zrealizowałeś warunki aktywności.

  Zdobyte punkty będą ważne przez 6 miesięcy, licząc od daty zapisania ich na koncie w Bezcennych Chwilach.

  Nagroda nie podlega opodatkowaniu, nie trzeba się z niej rozliczać przed urzędem skarbowym.

Mission complete!

Przedstawmy ramy czasowe promocji na przykładzie. Zakładając, że umowę o kartę podpiszesz w kwietniu, to okres Twojej aktywności rozpocznie się w maju i zakończy w październiku. Pierwszą nagrodę otrzymasz w ciągu 30 dni roboczych po zakończeniu maja, czyli w II połowie lipca.

Przejdźmy do opisu działań, które pozwolą zgarnąć 9600 dodatkowych punktów za zawarcie umowy o kartę dla dziecka.

Droga do 9600 punktów dodatkowych
 • Krok 1. Spełnij warunki wstępne dotyczące programu Bezcenne Chwile

  O punkty dodatkowe będziesz mógł się ubiegać tylko pod warunkiem, że będziesz posiadaczem karty banku BPS, przystąpisz do Bezcennych Chwil i zarejestrujesz w programie "plastik" wydany przez Bank BPS lub jeden z banków Grupy BPS uczestniczący w promocji.

  Nie ma znaczenia, czy te warunki spełniłeś wcześniej, czy dopiero w ramach opisanych wyżej działań związanych z tą promocją.

  Regulamin wymaga, byś w trakcie trwania akcji choć raz zalogował się na swoje konto w Bezcennych Chwilach dotyczące karty wydanej przez bank BPS.

 • Krok 2. Do 31 lipca 2024 r. podpisz umowę o kartę dla dziecka

  Pamiętaj, by do 31 lipca 2024 r. podpisać z Bankiem BPS lub jednym z banków spółdzielczych z Grupy BPS uczestniczących w promocji umowę o kartę dla dziecka

 • Krok 3. Dopilnuj, by dziecko aktywnie korzystało z karty przez 6 miesięcy

  Dopilnuj, by niepełnoletni w każdym z 6 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych po podpisaniu umowy o kartę wykonał nią przynajmniej 5 transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 100 zł.

  Zasady realizacji transakcji są identyczne jak w przypadku dorosłych.

 • Krok 4. Zarejestruj kartę dziecka na stronie MojBank.pl

  Nie zapomnij o zarejestrowaniu karty dziecka na stronie MojBank.pl i wyrażeniu w imieniu niepełnoletniego zgody na udostępnienie informacji dotyczącej tajemnicy bankowej Mastercard.

  Regulamin dopuszcza zarejestrowanie tylko jednej karty osoby małoletniej.

 • Premia. Odbierz nagrodę

  Zasady przekazania punktów związanych z kartą dziecka, termin ich ważności i możliwości wykorzystania są identyczne z tymi dotyczącymi nagród dla dorosłych.

Mission complete!

Ramy czasowe aktywności są analogiczne do tych obowiązujących dorosłych.

Oferta Banku BPS

Najbardziej wszechstronnym rachunkiem osobistym z oferty Banku BPS jest wygodneKonto, które łączy w sobie zalety konta internetowego z obsługą w oddziale, dzięki czemu masz swobodę wyboru sposobu korzystania z ROR-u. Warunkiem uniknięcia wynoszącej 11 zł/miesiąc opłaty za ten rachunek jest zasilenie go w poprzednim miesiącu kwotą min. 5000 zł.

Inna możliwość to skorzystanie z iKonta, czyli typowego rachunku internetowego. Jego prowadzenie kosztuje 7 zł/miesiąc. Z opłaty zwalnia zapewnienie wpływu w wysokości min. 1000 zł. Nie muszą go spełniać osoby w wieku poniżej 26 lat.

Dla dzieci przeznaczona jest Karta przedpłacona. Można ją otrzymać zaraz po podpisaniu umowy i zacząć korzystać natychmiast po zasileniu jej rachunku. Karta może być wykorzystywana w punktach stacjonarnych i sklepach internetowych, także przy płatnościach mobilnych. Wydanie karty kosztuje 15 zł. Wypłaty z bankomatów banku BPS i innych podmiotów, z którymi bank ma umowę o współpracy, są darmowe, a za skorzystanie z innych urządzeń bank pobiera prowizję w wysokości 5 zł.

Przydatne dokumenty

Krzysztof Duliński

Autor tekstu o promocji
Oceń promocję
0
(0 ocen)
Twój głos pomoże innym Bankonautom w podjęciu decyzji, czy warto skorzystać z tej promocji. Średnia ocen uwzględnia ocenę Bankonauty - Autora tekstu, który szczegółowo przyjrzał się ofercie.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos