Bezpośrednia likwidacja szkód (BLS) – mniej kłopotów na głowie poszkodowanego

Krzysztof Duliński
Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
Krzysztof Duliński
Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych

159 publikacji 3223 komentarze

Recenzent promocji bankowych i autor tekstów poradnikowych dotyczących zarządzania finansami osobistymi będący zdania, że nawet najbardziej skomplikowane zagadnienie można przedstawić w prosty i przystępny sposób.


2 komentarze
Bezpośrednia likwidacja szkód (BLS) – mniej kłopotów na głowie poszkodowanego
Spis treści

Nawet drobna stłuczka oznacza konieczność podjęcia wielu działań w celu uzyskania odszkodowania. Jeśli firma, w której masz ubezpieczony pojazd, i ubezpieczyciel sprawcy zdarzenia uczestniczą w systemie Bezpośredniej Likwidacji Szkód, to Twoje towarzystwo ubezpieczeniowe wykona za Ciebie większość niezbędnych czynności. Wystarczy, że zgłosisz szkodę i przekażesz dokumentację związaną z kolizją.

Co to jest bezpośrednia likwidacja szkód?

Rzecznik Ubezpieczonych przez wiele lat podejmował działania mające skłonić firmy ubezpieczeniowe do lepszej współpracy na rzecz szybkości likwidacji szkód i wypłacania odpowiednich odszkodowań. Nie przynosiło to efektów aż do 2014 r., kiedy to PZU wprowadziło do swojej oferty usługę bezpośredniej likwidacji szkód. Odtąd posiadacze polisy OC wystawionej przez tę firmę mogli otrzymać odszkodowanie w PZU, bez konieczności kontaktu z ubezpieczycielem sprawcy.

Wywołało to przyspieszenie działań w branży ubezpieczeniowej i wdrożenie w 2015 r. systemu BLS w wielu innych podmiotach. Stopniowo przyłączają się do niego kolejne towarzystwa ubezpieczeniowe, które oferują swoim klientom możliwość likwidacji szkody bezpośrednio u siebie. Co ciekawe, są też firmy, które formalnie nie należą do systemu BLS, ale stosują jego założenia w praktyce. Wynika to z chęci jak najlepszego obsłużenia klienta, by ten nie myślał o wykupieniu polisy w innym towarzystwie.

Bezpośrednia likwidacja szkód – jaka jest podstawa prawna?

Możliwość stosowania bezpośredniej likwidacji szkód wynika z zapisów dwóch ustaw uchwalonych w 2003 r.:

 • ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych i Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych;
 • ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

Artykuł 3. tego drugiego dokumentu mówi, że zakład ubezpieczeń może na wniosek osoby uprawnionej (ubezpieczonego) wykonywać w jej imieniu czynności w zakresie odpowiedzialności wynikającej z umowy OC sprawcy.

Kiedy można skorzystać z BLS?

Podstawowy warunek skorzystania z tej formy likwidacji szkody to posiadanie przez obu uczestników zdarzenia polisy OC u ubezpieczyciela należącego do systemu BLS. Przypominamy, że choć są firmy nienależące do systemu Bezpośredniej Likwidacji Szkód, to respektują jego reguły, więc warto skontaktować się ze swoim ubezpieczycielem i uzyskać dokładne informacje co do zasad postępowania po zaistnieniu szkody.

Kolejne ograniczenia są następujące:

 • do zdarzenia musi dojść na terenie Polski;
 • zaistniała tylko szkoda dotycząca mienia, czyli pojazdu i przewożonych w nim rzeczy (szkody osobowe, tzn. związane z urazami uczestników zdarzenia, zawsze zgłasza się u ubezpieczyciela sprawcy);
 • wartość szkody nie przekracza 30 tys. zł;
 • w zdarzeniu uczestniczyły tylko pojazdy osobowe, maksymalnie dwa.

Bezpośrednia likwidacja szkód – jakie towarzystwa ubezpieczeniowe ją oferują?

Wiele firm ubezpieczeniowych nie informuje wprost na swoich stronach internetowych, że uczestniczą w systemie Bezpośredniej Likwidacji Szkód. Ustaliliśmy, że są w nim najwięksi ubezpieczyciele. Oto lista towarzystw oferujących swym klientom bezpośrednią likwidację szkód:

 • Aviva (obecnie jako Allianz);
 • ERGO HESTIA (w tym marki MTU, MTU24 i You Can Drive);
 • Link4;
 • PZU;
 • Uniqa (dotyczy polis Axa i Uniqa w związku z połączeniem tych towarzystw);
 • Warta (w tym marka HDI);
 • Wiener (dawniej Gothaer).

Może zastanawiać, że w systemie nie uczestniczą tak duże towarzystwa ubezpieczeniowe jak Compensa czy Generali. Posiadając polisę w jednym z nich musisz zgłosić szkodę u ubezpieczyciela sprawcy kolizji.

Część mniejszych towarzystw może nie uczestniczyć w systemie bezpośrednio, ale stosować zasady obowiązujące w ramach BLS. Dlatego chcąc skorzystać z tej procedury, zawsze warto dopytać swojego ubezpieczyciela o stan faktyczny.

W większości przypadków bezpośrednia likwidacja szkód dostępna jest dla każdego, kto wykupił obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne odpowiedzialności cywilnej. Możliwe jest jednak, że szansa skorzystania z tej opcji będzie związana tylko z określonymi pakietami OC/AC oferowanymi przez danego ubezpieczyciela.

BLS – jak zgłosić szkodę i kogo pozwać?

Do zgłoszenia szkody konieczne jest przedstawienie oświadczenia sprawcy kolizji lub notatki policyjnej. Dokumenty muszą określać, gdzie i kiedy do niej doszło, jakie pojazdy w niej uczestniczyły i w jakim stopniu zostały uszkodzone. Konieczne jest jasne wskazanie, kto był sprawcą, a kto poszkodowanym.

Fakt, że sprawca nie miał wykupionej polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC (albo jest nieznany) nie ma znaczenia. W takiej sytuacji odszkodowanie otrzymasz z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, a ten wystąpi z regresem ubezpieczeniowym wobec kierowcy, który doprowadził do zdarzenia drogowego.

Jak już wspomnieliśmy, Twoja rola jako poszkodowanego sprowadza się do zgłoszenia szkody i przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności jej powstania. Sytuacja skomplikuje się, jeśli przyznane Ci odszkodowanie nie będzie Cię satysfakcjonowało, a złożona reklamacja nie przyniesie oczekiwanych skutków. Wówczas pozostanie Ci wystąpienie na drogę sądową i pozwanie towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy zdarzenia.

Stłuczka z obcokrajowcem

Osobnym problemem jest stłuczka z udziałem pojazdu zarejestrowanego poza Polską. Paradoksalnie, najlepiej, by taki samochód nie miał wykupionej polisy OC, gdyż wtedy wystarczy zgłosić roszczenie do dowolnego ubezpieczyciela, a ten przekaże sprawę do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który wypłaci Ci odszkodowanie.

W sytuacji, gdy sprawca zdarzenia wykupił polisę odpowiedzialności cywilnej w swoim kraju, konieczne jest ustalenie, czy jego ubezpieczyciel posiada w Polsce tzw. korespondenta i to do niego należy zgłosić się z roszczeniem o wypłatę odszkodowania. Gdyby taki korespondent nie istniał w naszym kraju, to konieczny jest kontakt z PZU lub Wartą, które pełnią rolę agentów Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK) i zajmą likwidacją szkody. Także z jednym z tych ubezpieczycieli powinieneś się skontaktować, gdy nie znasz ubezpieczyciela pojazdu sprawcy. Konieczne jest wówczas podanie numeru rejestracyjnego samochodu i państwa jego rejestracji. Decydujące znaczenie mają dane z tablic rejestracyjnych, a nie obywatelstwo lub narodowość kierowcy.

Informacje o działających w Polsce korespondentach zagranicznych towarzystw ubezpieczeniowych znajdziesz w wyszukiwarce na stronie PBUK.

Warto to wiedzieć

Mamy dla Ciebie jeszcze kilka istotnych informacji:

 • podobnie jak w tradycyjnym modelu, tak i korzystając z opcji BLS, możesz dochodzić roszczeń tylko w związku z polisą OC ważną w dniu wystąpienia szkody;
 • zgłoszenie szkody w ramach systemu Bezpośredniej Likwidacji Szkód nie ma wpływu na Twoją „szkodowość” i tym samym nie powoduje podwyższenia kolejnej składki ubezpieczeniowej;
 • z przedstawionych ubezpieczycielowi dokumentów (oświadczenie sprawcy kolizji, notatka policyjna) musi jasno wynikać, kto jest sprawcą zdarzenia drogowego;
 • jeśli masz wątpliwości, czy wartość szkody nie przekroczy 30 tys. zł, to i tak możesz zgłosić ją w swoim towarzystwie ubezpieczeniowym. Jeśli koszt likwidacji szkody będzie wyższy od kwoty granicznej, to sprawa zostanie przekazana do realizacji przez ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia.

Bezpośrednia likwidacja szkód – czy warto z niej korzystać?

System BLS eliminuje konieczność kontaktowania się z ubezpieczycielem sprawcy, wystarczy zgłoszenie zdarzenia w firmie, w której wykupiłeś polisę. To ona zajmuje się dalszymi formalnościami, Ty czekasz tylko na należne Ci odszkodowanie lub korzystasz z bezgotówkowego rozliczenia naprawy. Jeśli więc spełnione są przesłanki formalne do skorzystania z BLS, to warto z niej skorzystać, by zaoszczędzić czas. Tym bardziej że skorzystanie z tej formy likwidacji szkody nie pozbawia Cię prawa do odzyskania kosztów holowania pojazdu do serwisu, skorzystania z samochodu zastępczego na czas wykonywania naprawy czy domagania się, by ubezpieczyciel sprawcy kolizji zapłacił za ewentualne dodatkowe badania techniczne, które będą konieczne po przywróceniu pojazdu do stanu używalności.

Co prawda w razie wypłaty odszkodowania w wysokości, która nie będzie Cię satysfakcjonowała, mogą się pojawić wątpliwości, do kogo zgłosić zastrzeżenia, ale to drobna niedogodność. Powszechnie przyjęta zasada mówi, że reklamację należy złożyć do własnego ubezpieczyciela, bo to on zajmował się formalnościami i zna reguły dotyczące załatwiania tego typu spraw.

Inna rzecz, że firma, w której wykupiłeś polisę, nie jest zainteresowana zaniżaniem odszkodowania, bo będzie się domagała jego zwrotu od ubezpieczyciela sprawcy. Likwidacja szkody w taki sposób, byś był w pełni usatysfakcjonowany, leży w jej interesie. Już dawno dowiedziono bowiem, że klient zadowolony z obsługi nie skusi się na produkt (w tym przypadku polisę OC) tańszy o kilka złotych w innej firmie, lecz chętnie skorzysta z niego w dotychczasowej.

Masz już wiedzę o systemie Bezpośredniej Likwidacji Szkód i nie wahaj się jej użyć w razie konieczności. Życzymy Ci jednak, by nigdy nie było to konieczne.


Oceń artykuł
0
(0 ocen)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos

Komentarze

(2)
Sortuj od najnowszych
Dodaj swój komentarz...
C
Cuk-1977
Gość

Do kogo mam się skarżyć, jak w warsztacie spartolili robotę i kiepsko wyklepali nadkole?

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Cuk-1977

BLS nie dotyczy takich przypadków. W Twojej sytuacji może wezwanie do należytego wykonania usługi i groźba skierowania sprawy do sądu coś da?

Odpowiedz