Jak wybrać konto dla seniora?

Beata Szymańska
Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych
Beata Szymańska
Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych

144 publikacje 148 komentarzy

W Moneteo specjalizuje się w analizowaniu produktów dedykowanych klientom firmowym oraz w tekstach poradnikowych przeznaczonych dla bankowych nowicjuszy. Oprócz tego zajmuje się aktualizacją danych i zmianami w bankowych ofertach.


Jak wybrać konto dla seniora?
Spis treści

Różne potrzeby polskich emerytów

Warto pamiętać, że seniorzy stanowią mocno zróżnicowaną grupę klientów. W zależności od wieku, sytuacji materialnej czy poziomu samodzielności mogą mieć zupełnie różne podejście do finansów i zupełnie inne oczekiwania wobec rachunku.

Możemy więc wyodrębnić „nowoczesnych” seniorów, dla których posiadanie konta osobistego jest czymś naturalnym, a zarządzanie rachunkiem przez bankowość elektroniczną nie stanowi żadnego problemu. Najczęściej są to osoby między 60. a 70. rokiem życiem, prowadzące aktywny tryb życia i chętnie korzystające z wszelkich technologicznych udogodnień, takich jak komputery czy telefony komórkowe. Z reguły też emeryci należący do tej grupy byli już wcześniej klientami instytucji finansowych i dobrze orientują się w ofercie banków. Wielu z nich korzystało z rozmaitych produktów, np. kart kredytowych, lokat czy pożyczek i samodzielnie przeprowadzało różne operacje bankowe (tzn. nie ograniczało się jedynie do przelewów czy wypłat gotówki z bankomatu).

Jednak w grupie najstarszych klientów banku (70+ i więcej) możemy też spotkać seniorów mniej otwartych na współczesną bankowość. Są wśród nich np. osoby, które do założenia rachunku zmusiła nieoczekiwana sytuacja życiowa, np. konieczność wzięcia kredytu czy pożyczki. Do tej grupy można również zaliczyć emerytów, którzy wykorzystują konto do przeprowadzania najprostszych operacji, ponieważ nie radzą sobie z bankowością elektroniczną oraz osoby starsze, którym konto służy wyłącznie do przechowywania oszczędności.

Reasumując, w przypadku najstarszych klientów banków mamy dość szerokie spektrum oczekiwań i postaw. Dlatego naszym pierwszym krokiem powinno być znalezienie odpowiedzi na pytanie, w jakim celu senior zamierza otworzyć konto i do czego rachunek będzie mu służyć w codziennym życiu.

Kolejnym pytaniem, które warto sobie zadać, jest preferowana przez seniora forma kontaktu z bankiem. Duża część emerytów, zwłaszcza ze starszych grup wiekowych (70+ i więcej), woli załatwiać swoje sprawy w oddziale, włącznie ze zlecaniem przelewów czy wypłatą gotówki. Z kolei inni swobodnie korzystają z bankowości elektronicznej, zarówno internetowej, jak i mobilnej. Rozstrzygnięcie tej kwestii jest o tyle ważne, że w zależności od sposobu obsługi konta powinniśmy się przyjrzeć nieco innym aspektom rachunku.

Co wziąć pod uwagę wybierając konto dla seniora?

W pierwszej kolejności powinniśmy przeanalizować koszt wszystkich usług, z których senior będzie najczęściej korzystał. Należą do nich: obsługa karty, przelewy z konta, polecenia zapłaty i zlecenia stałe (przydatne do opłacania czynszu) a także wypłaty gotówki z krajowych bankomatów. Przy tej ostatniej pozycji sprawdźmy koniecznie, czy z prowizji są zwolnione operacje we wszystkich urządzeniach w kraju, czy wyłącznie w maszynach własnych banku.

Jeśli natomiast senior woli "bankować" w tradycyjny sposób, przyjrzyjmy się również opłatom za następujące czynności:

 • wpłaty i wypłaty gotówki w oddziale;
 • przelewy zlecane w okienkach bankowych;
 • papierowe wyciągi z konta.

Skoro już mowa o kosztach rachunku, trzeba pamiętać o pewnej kwestii. W wielu bankach prowadzenie konta jest bezpłatne, w innych - obowiązują sztywne opłaty, w jeszcze innych - rachunek jest darmowy po wykazaniu się określoną aktywnością (np. wykonaniu pewnej liczby transakcji kartą lub zapewnieniu wpływu na konto).

Warto więc zastanowić się, czy stawiane przez bank wymagania są dla seniora wykonalne. Może zdarzyć się, że senior nie będzie w stanie przeprowadzić wymaganych płatności kartą, bo np. z przyczyn zdrowotnych rzadko opuszcza mieszkanie. W takim przypadku lepiej skupić swoją uwagę na rachunkach bezwarunkowo bezpłatnych (ich zestawienie znajdziesz w naszym dedykowanym rankingu darmowych kont bankowych).

Dodatkowe usługi, które mogą być ważne dla seniora

Podczas lektury bankowych cenników warto uwzględnić jeszcze dwie pozycje – opłatę pobieraną przez bank za ustanowienie pełnomocnictwa oraz koszt wydania dyspozycji na wypadek śmierci.

Wiele starszych osób - zwłaszcza niepełnosprawnych lub obłożnie chorych – może mieć problemy z przeprowadzaniem podstawowych czynności bankowych. Dlatego warto im zaproponować ustanowienie pełnomocnika do rachunku, który w ich imieniu będzie kontaktował się z bankiem i pomagał w zarządzaniu środkami na koncie.

Natomiast usługa zwana „Dyspozycją wkładem” pozwala właścicielowi rachunku wskazać osobę lub osoby, które w przypadku jego śmierci otrzymają pieniądze zgromadzone na koncie. Najważniejszym skutkiem takiej dyspozycji jest to, iż zapisane przez dysponenta środki nie wchodzą w skład masy spadkowej, a więc nie podlegają dziedziczeniu na mocy ustawy. Dzięki temu nawet brak testamentu nie stanowi przeszkody w przekazaniu rodzinie pieniędzy po zmarłym.

Kolejną usługą, która może zainteresować seniora, jest możliwość skorzystania z pakietu ubezpieczeń. Niektóre instytucje oferują swoim klientom assistance medyczny, w ramach którego można zamówić wizytę lekarza, dostawę leków lub przejazd karetką.

Oferta oszczędnościowa

Dla części seniorów – zwłaszcza tych przed 70. rokiem życia – równie istotny może być dostęp do atrakcyjnych produktów oszczędnościowych. Warto więc poświęcić chwilę czasu i przeanalizować lokaty terminowe oraz rachunki oszczędnościowe znajdujące się w ofercie danego banku, a następnie porównać je z ofertą konkurencji.

Za skorzystaniem z oferty oszczędnościowej przemawia kilka istotnych powodów. Po pierwsze, zawsze mogą mieć miejsce nieprzewidziane wypadki losowe, warto więc odłożyć pieniądze na „czarną godzinę” i sięgnąć po nie w razie potrzeby. Po drugie, wielu polskich seniorów oszczędza na przyszłość swoich dzieci lub wnuków - zamiast więc trzymać pieniądze w przysłowiowej skarpecie, lepiej wykorzystać w tym celu dedykowane produkty, np. konta oszczędnościowe. Po trzecie, w ostatnim czasie ma miejsce prawdziwa plaga oszustw (na “policjanta”, na “wnuczka”), zaś celem ataków przestępców są przede wszystkim osoby starsze. W tej sytuacji przechowywanie nadwyżek finansowych w domu nie jest rozsądnym pomysłem.

Placówki i bankomaty

Zanim zdecydujemy się na konkretne konto, weźmy pod uwagę jeszcze kilka czynników, które mogą okazać się istotne w codziennym korzystaniu z rachunku. Sprawdźmy więc, czy bank dysponuje dużą siecią placówek i czy posiada swój oddział w miejscu zamieszkania seniora. Równie ważne jest usytuowanie bankomatów oraz sklepów przyjmujących płatność kartą.

Jakość obsługi

Kolejną kwestią, którą warto uwzględnić, jest jakość obsługi klienta i przejrzystość oferty. Jeśli bank często zmienia tabele prowizji i opłat, a cenniki zawierają poukrywane w przypisach haczyki – być może nie warto otwierać w nim konta. Przebrnięcie przez zapisane drobnym druczkiem warunki może być trudne dla starszych osób (a nawet narazić je na niepotrzebne koszty).

Warto również podczas wizyty w oddziale zwrócić uwagę na podejście doradców do zaawansowanych wiekowo klientów. Pracownicy banku obsługujący seniorów powinni być pomocni i wyrozumiali, cierpliwie odpowiadać na wszystkie pytania, a przede wszystkim - nie zmuszać ich do korzystania z niepotrzebnych produktów (typu drogi kredyt lub karta kredytowa).

Jak założyć konto dla seniora?

Wbrew pozorom, odpowiedź na to pytanie wcale nie jest prosta, ponieważ sposób otwierania rachunku powinniśmy "dopasować" do kondycji fizycznej i psychicznej seniora. Przykładowo, zakładanie konta w aplikacji mobilnej metodą na "selfie" może być dla wielu zaawansowanych wiekowo klientów zbyt dużym wyzwaniem, dlatego nie warto upierać się przy tym rozwiązaniu i wybrać bardziej tradycyjną metodę (np. wizytę w oddziale). Co jednak, kiedy senior z przyczyn zdrowotnych nie może opuszczać swojego mieszkania i wizyta w placówce nie wchodzi w rachubę? Bądź też konto w banku chce otworzyć osoba starsza z niepełnosprawnością manualną, całkowitą utratą słuchu / wzroku lub zaburzeniami pamięci? W jaki sposób banki traktują takich potencjalnych klientów i czy mają oni szansę na założenie rachunku?

Niewiele osób wie, że zgodnie z rekomendacją Związku Polskich Banków instytucje finansowe są zobligowane do wdrożenia "Dobrych praktyk obsługi osób z niepełnosprawnościami, w tym osób starszych". Jest to zestaw wytycznych redukujących bariery w dostępie do usług bankowych przez klientów z rozmaitymi dysfunkcjami (z których wiele jest pochodną podeszłego wieku) i ułatwiających seniorom korzystanie z oferowanych przez bank produktów. Mówiąc innymi słowy, bank musi posiadać wewnętrzne procedury związane z obsługą starszych klientów, w tym również niestandardowe rozwiązania umożliwiające im założenie konta.

Zakładanie konta dla osoby z całkowitą dysfunkcją wzroku lub z niepełnosprawnością manualną

W przypadku osób niewidomych lub niepełnosprawnością manualną (np. niedowładem prawej ręki) największym problemem jest złożenie podpisu pod umową rachunku - klient fizycznie nie jest w stanie tego zrobić, a bez podpisu umowa nie może dojść do skutku. W tej sytuacji odpada otwieranie konta za pośrednictwem kuriera i pozostaje wizyta w placówce (najlepiej wcześniej uzgodniona z doradcą klienta). Bank - w zależności od swoich wewnętrznych procedur identyfikacji i potwierdzania woli klienta - może zaproponować następujące metody podpisania umowy:

 • złożenie tuszowego odcisku palca w miejscu przewidzianym na podpis w obecności pracownika banku. Pracownik musi wówczas przyjąć od seniora oświadczenie woli, obok odcisku dopisać imię i nazwisko klienta, złożyć swój podpis oraz przybić imienną pieczątkę,
 • podpisanie umowy przez inną osobę (np. krewnego), przy czym podpis musi zostać poświadczony notarialnie z zaznaczeniem, że został złożony na życzenie klienta,
 • złożenie podpisu przez pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, w którym zawarto umocowanie do dokonywania w imieniu i na rzecz klienta czynności bankowych, czynności faktycznych, np. odbierania korespondencji, dokonywania wypłat z rachunku oraz innych czynności związanych z dokonywaniem czynności bankowych, np. umów zabezpieczeń, składania oświadczeń woli o poddaniu się egzekucji i umocowanie do składania w imieniu i na rzecz klienta oświadczeń woli w tym zakresie.

Zakładanie konta dla seniora niewychodzącego z domu

W tym przypadku sprawa jest prostsza, ponieważ mamy do wyboru kilka opcji:

 • senior (sam lub z naszą pomocą) wypełnia internetowy wniosek i podpisuje umowę dostarczoną przez kuriera - jest to metoda najprostsza i najmniej uciążliwa dla osoby starszej,
 • emeryt zakłada konto metodą na selfie lub za pomocą wideoweryfikacji. W tym przypadku naszym zadaniem będzie oswojenie seniora z nowymi technologiami i - być może - przećwiczenie "na sucho" poszczególnych etapów. Pamiętajmy bowiem, że w trakcie otwierania rachunku za pomocą wideoweryfikacji senior będzie zdany na własne siły. W razie problemów z wykonywaniem poleceń konsultanta nie będziemy mu w stanie pomóc, nie łamiąc zasady poufności rozmowy. Jeśli bowiem konsultant uzna, że senior działa pod presją osoby trzeciej, może przerwać proces otwierania konta.

Zakładanie konta dla seniora z demencją

Co do zasady bank - dopóki nie zostaną mu przedstawione dokumenty stwierdzające ubezwłasnowolnienie (częściowe lub całkowite) - uznaje każdego klienta za świadomego i zdolnego do zaciągania zobowiązań, w tym również do otworzenia konta. Jednak z drugiej strony pracownik banku musi mieć zawsze pewność, że osoba z niepełnosprawnością intelektualną podjęła samodzielną decyzją, a nie została zmuszona do wykonania jakiejś czynności przez osobę towarzyszącą. Dlatego otworzenie konta dla seniora z zaburzeniami poznawczymi w dużej mierze zależy od kompetencji doradcy w zakresie obsługi tego typu klientów oraz kondycji psychicznej seniora.

Ranking kont dla seniora - czerwiec 2024

 • Konto
  0 zł
 • Karta
  0 zł
 • Bankomaty
  0 zł / 6 zł
  Bankomaty 0 zł / 6 zł

  • 0 zł - wypłata z bankomatów Euronet
  • 6 zł - pozostałe bankomaty
 • Wypłata w oddziale
  10 zł
Przeczytaj recenzję
3.4
Przejdź na stronę banku
 • Konto
  0 zł
 • Karta
  0 zł
 • Bankomaty
  0 zł / 8 zł
  Bankomaty 0 zł / 8 zł

  0 zł - wypłata z bankomatów Citi

  wypłata z bankomatów obcych:

  • 0 zł - pierwsze 4 wypłaty gotówki w miesiącu
  • 8 zł - każda kolejna wypłata gotówki

  uwaga! pula darmowych wypłat dotyczy również wypłat w ramach usługi cashback i Blik

 • Wypłata w oddziale
  30 zł
Unikalne cechy: pakiet darmowych przelewów natychmiastowych.
Przeczytaj recenzję
4
Przejdź na stronę banku
 • Konto
  0 zł / 6 zł
  Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku

  0 zł / 6 zł


  • jeżeli masz mniej niż 26 lat, konto jest bezwarunkowo bezpłatne
  • jeżeli masz powyżej 26 lat, opłaty unikniesz, jeśli wykonasz transakcje kartą lub Blikiem na min. 300 zł/mies.
 • Karta
  0 zł / 9 zł
  Miesięczna opłata za kartę 0 zł / 9 zł

  • jeżeli masz mniej niż 26 lat, opłaty unikniesz, jeśli wykonasz 1 transakcję kartą (lub Google Pay/Apple Pay) lub Blikiem
  • jeżeli masz powyżej 26 lat, opłaty unikniesz, jeśli wykonasz transakcje kartą lub Blikiem na min. 300 zł/mies.
 • Bankomaty
  0 zł / 3 zł
  Bankomaty 0 zł / 3 zł

  • 0 zł - za wszystkie bankomaty dla klientów do 26 lat
  • 0 zł - bankomaty Santander Bank Polska
  • 3 zł za pozostałe maszyny dla klientów powyżej 26 lat

  możesz także wykupić miesięczny pakiet bezpłatnych wypłat ze wszystkich bankomatów za 5 zł/mies. 

 • Wypłata w oddziale
  0 zł /10 zł
  Wypłata gotówki w oddziale banku 0 zł /10 zł

  • 10 zł dla osób do 26 lat
  • 0 zł dla osób powyżej 26 lat
Unikalne cechy: darmowe przelewy natychmiastowe, zwrot 1% kwoty rachunków za gaz, prąd, TV, telefon i Internet.
Przeczytaj recenzję
4.4
Przejdź na stronę banku

Podsumowanie

Reasumując, w niektórych przypadkach będziemy musieli aktywnie pomóc seniorowi w założeniu konta - począwszy od omówienia zalet i wad poszczególnych ROR-ów po wsparcie podczas wszystkich etapów składających się na otwieranie rachunku (pomoc przy wypełnianiu wniosku, wspólna wizyta w oddziale itp).

Pamiętajmy także, że wybór konta dla seniora powinien być dobrze przemyślaną decyzją, uwzględniającą specyficzne potrzeby osoby starszej. W naszym rankingu kont dla seniora znajdziesz komplet informacji, które - mamy nadzieję - ułatwią Ci to zadanie.


Oceń artykuł
0
(0 ocen)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos

Komentarze

(0)
Dodaj swój komentarz...
Nie ma jeszcze komentarzy
Skomentuj jako pierwszy