Promocja została zakończona. Sprawdź najnowszą: 100 zł premii za ubezpieczenie samochodu z Pekao SA.

1000 zł do RTV Euro AGD za Konto Świat Premium z kartą wielowalutową Visa Debit Gold + 6,5% dla oszczędności w Pekao

Publikacja:
1000 zł do RTV Euro AGD za Konto Świat Premium z kartą wielowalutową Visa Debit Gold + 6,5% dla oszczędności w Pekao
Czas trwania
Cel (zysk) 1000 zł do RTV Euro AGD + 6,5% na koncie oszczędnościowym + zwolnienie z opłat za rachunek.
Uczestnik Nowy klient Banku Pekao SA, czyli osoba, która nie posiadała w tym banku konta osobistego, oszczędnościowego ani lokaty między 1 stycznia 2022 r. a 3 października 2023 r.
Po drodze Aktywowanie aplikacji PeoPay, transakcje kartą, założenie lokaty 6-miesięcznej.
Bank Pekao SA przygotował specjalną promocję dla klientów z nieco większą gotówką. Otwierając teraz Konto Świat Premium z kartą wielowalutową Visa Debit Gold i aktywnie korzystając z niej przez 3 miesiące, można zyskać bon o wartości 1000 zł do RTV Euro AGD. Bank proponuje też 6,5% na koncie oszczędnościowym i zwolnienie z opłat za rachunek.

Promocja „Konto Świat Premium za 0 zł z kartą Visa Debit Gold”

Organizatorem akcji jest Bank Pekao SA.

Do kiedy możesz skorzystać?

Promocja trwa do 30 listopada 2023 r.

Co możesz zyskać?

Do zdobycia jest voucher o wartości 1000 zł do wykorzystania w sklepach RTV Euro AGD oraz zwolnienie z opłat za konto przez rok.

Uwaga: organizator przewidział jedynie 300 nagród. O wyczerpaniu puli bonusów bank poinformuje na swojej stronie internetowej.

Dodatkowym bonusem jest zwolnienie z opłat za rachunek na okres uzależniony od zakresu aktywności:

 • 3 pełne miesiące kalendarzowe następujące po tym, w którym została podpisana umowa o konto - wystarczy samo przystąpienie do promocji;
 • 12 miesięcy kalendarzowych po wspomnianym 3-miesięcznym okresie - bank nie pobierze opłaty za prowadzenie konta za dany miesiąc, o ile w poprzednim zapewniłeś średnie saldo produktów inwestycyjnych na poziomie min. 50 tys. zł (jako posiadacz lub współposiadacz);
 • 36 miesięcy kalendarzowych następujących po przywołanym 3-miesięcznym okresie - prowizji za prowadzenie rachunku unikniesz pod warunkiem, że w poprzednim miesiącu utrzymasz średnie saldo Pożyczki Ekspresowej (PEX) w kwocie min. 50 tys. zł (jako pożyczkobiorca lub współpożyczkobiorca).

Średnie saldo ustalane jest jako średnia arytmetyczna z kwot dziennych sald w danym miesiącu.

Można korzystać z wielu produktów dostępnych za pośrednictwem banku i Biura Maklerskiego Pekao, z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych otwartych (także specjalistycznych), certyfikatów inwestycyjnych i strukturyzowanych.

Pamiętaj, że w drugim i trzecim przypadku (12 i 36 miesięcy bez opłat) zwolnienie z prowizji za prowadzenie Konta Świat Premium dotyczy jedynie tych miesięcy, które następują bezpośrednio po miesiącu, w którym zapewniłeś odpowiednie saldo produktów inwestycyjnych / Pożyczki Ekspresowej. Dopuszczalne jest, by były to produkty, z których uczestnik skorzysta już po okresie promocji (czyli po 30 listopada 2023 r.), ale w trakcie trwania 12- lub 36-miesięcznego okresu preferencyjnego.

Jeżeli ROR prowadzony jest jako konto indywidualne, to przy obliczaniu średniego salda wspomnianych produktów brane są pod uwagę zainwestowane środki i zaciągnięte pożyczki przez jego posiadacza, jak również inwestycje lub Pożyczki Ekspresowe, w których występuje wspólnie z inną osobą.

Natomiast jeśli Konto Świat Premium jest rachunkiem wspólnym, to przy obliczeniach uwzględniane są tylko produkty, w których występują Ci sami współwłaściciele.

Czy możesz skorzystać?

W promocji mogą wziąć udział osoby z pełną zdolnością do czynności prawnych, posiadające polskie obywatelstwo i miejsce zamieszkania na terenie Polski.

Bank wymaga także, by uczestnik akcji nie był posiadaczem ani współposiadaczem konta osobistego czy oszczędnościowego ani lokaty terminowej z jego oferty w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 3 października 2023 r. W dniu przystępowania do promocji nie można posiadać w Pekao żadnego produktu kredytowego ani inwestycyjnego.

Co musisz zrobić?

Droga do zdobycia vouchera o wartości 1000 zł do RTV Euro AGD
 • Krok 1. Do 30 listopada 2023 r. załóż Konto Świat Premium na stronie promocji.

  Do 30 listopada 2023 r. (przypominamy o ograniczonej puli nagród) załóż na stronie promocji Konto Świat Premium wraz z usługą bankowości elektronicznej (w tym aplikacją mobilną PeoPay) i kartą wielowalutową Visa Debit Gold.

  Pamiętaj, by na tym etapie zaakceptować regulamin akcji oraz oświadczyć, że znane Ci są zasady przetwarzania danych osobowych przez bank.

 • Krok 2. Załóż lokatę terminową na min. 100 000 zł

  Do końca miesiąca, w którym otworzyłeś konto, załóż w Pekao 6-miesięczną lokatę terminową (lub na dłuższy okres) na kwotę min. 100 000 zł i utrzymaj ją przez min. 3 miesiące.

  Zwracamy uwagę, że w przypadku przedterminowego zerwania depozytu nie otrzymasz żadnych odsetek.

 • Krok 3. Aktywnie korzystaj z karty w 3 kolejnych miesiącach

  W każdym z 3 kolejnych miesięcy następujących po tym, w którym założyłeś konto, wykonaj kartą transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 1000 zł. Dopuszczalne są płatności zbliżeniowe z wykorzystaniem aplikacji mobilnej PeoPay, ale niedozwolone operacje z użyciem Blika.

  Promocją nie są objęte transakcje, w których dokonano zwrotu towaru lub usługi, transakcje odrzucone bądź nieautoryzowane oraz płatności dokonane w punktach handlowo-usługowych prowadzących działalność sklasyfikowaną pod następującymi kodami MCC:

  • 4829 - internetowe przekazy pieniężne;
  • 6050 - instytucje finansowe;
  • 6051 - przekazy pieniężne w Instytucjach niefinansowych (waluta obca, zlecenia pieniężne i czeki podróżne).
 • Premia. Odbierz nagrodę

  Nagrodę w postaci e-karty podarunkowej do RTV Euro AGD o wartości 1000 zł otrzymasz w bankowości elektronicznej banku Pekao w 4. miesiącu po założeniu Konta Świat Premium. Voucher będzie ważny do 31 stycznia 2025 r., a o zasadach jego realizacji można przeczytać na stronie internetowej sklepu.

  Jeśli Konto będzie rachunkiem wspólnym, każdy warunek opisany w regulaminie może zostać spełniony przez jednego ze współposiadacza albo łącznie przez obu. Nagrodę otrzyma ten, kto został wskazany w umowie o Konto Świat Premium jako pierwszy posiadacz.

  Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych, wypowiedzenie umowy rachunku lub tylko powiązanych z nim produktów otwartych na potrzeby promocji przed przekazaniem karty podarunkowej będzie skutkowało utratą prawa do jej otrzymania.

  Tego typu premia nie podlega opodatkowaniu, nie trzeba się z niej rozliczać przed urzędem skarbowym.

 • Dodatkowy bonus. Skorzystaj z promocyjnego oprocentowania oszczędności

  Będąc klientem Banku Pekao możesz skorzystać z promocyjnego oprocentowania oszczędności na Koncie Oszczędnościowym Premium.

Mission complete!

Przełóżmy na konkretny przykład ramy czasowe promocji. Jeśli otworzysz Konto Świat Premium w październiku, to lokatę na okres nie krótszy niż 6 miesięcy musisz założyć w tym samym miesiącu, a transakcje kartą wykonać w listopadzie i grudniu 2023 r. oraz w styczniu 2024 r. W tym wariancie nagrodę bank przekaże Ci do końca lutego 2024 r.

Od zysku wypracowanego przez lokatę bank potrąci i odprowadzi podatek od zysków kapitałowych. Premia w postaci vouchera zakupowego nie podlega opodatkowaniu.

Produkty, których dotyczy promocja

Konto Świat Premium

Bank Pekao
 • Konto
  0 zł / 50 zł

 • Karta
  0 zł
 • Bankomaty
  0 zł

 • Przelew internetowy
  0 zł
Unikalne cechy: korzystne przewalutowania i brak prowizji za zagraniczne transakcje kartą.
 • Oprocentowanie
  7%

 • Okres obowiązywania
  152 dni
 • Zakres kwot
  do 100 tys. zł
 • Konto osobiste
  TAK

Oferta dla nowych klientów lub obecnych (spełniających warunek niskiego salda).
 • Logowanie
  (5)
 • Transakcje
  (5)
 • Ustawienia
  (4.5)
 • Przydatne funkcje
  (5)
Ocena w Google Play: 4,7 / 5 (250 tys.). Ocena w App Store: 4,6 / 5 (90 tys.).

Lokata standardowa (oferta premium)

Bank Pekao
 • Oprocentowanie
  3,75%
 • Zakres kwot
  od 1000 zł
 • Czas trwania
  6 miesięcy
 • Konto osobiste
  TAK

Przydatne dokumenty

 • Regulamin promocji „Konto Świat Premium za 0 zł z kartą Visa Debit Gold”

Krzysztof Duliński

Autor tekstu o promocji
Oceń promocję
0
(0 ocen)
Twój głos pomoże innym Bankonautom w podjęciu decyzji, czy warto skorzystać z tej promocji. Średnia ocen uwzględnia ocenę Bankonauty - Autora tekstu, który szczegółowo przyjrzał się ofercie.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos