Kredyt hipoteczny na zakup działki budowlanej - co powinieneś o nim wiedzieć?

Ewelina Niedzielska
Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych
Ewelina Niedzielska
Ewelina Niedzielska
Analityk produktów kredytowych

80 publikacji 49 komentarzy

Finansistka z wykształcenia i zamiłowania. Jej szczególnym zainteresowaniem jest tematyka kredytowa - specjalizuje się w kredytach hipotecznych, gotówkowych i pożyczkach. Autorka licznych artykułów i analiz ofert kredytowych. Czuwa nad aktualnością danych w serwisie i uważnie obserwuje wszelkie zmiany na rynku kredytowym.


Kredyt hipoteczny na zakup działki budowlanej - co powinieneś o nim wiedzieć?
Spis treści

Własny dom jest marzeniem wielu osób. Będąc w posiadaniu odpowiedniego gruntu, możesz planować już rozpoczęcie budowy. W gorszej sytuacji są jednak osoby, które z powodu niewystarczających środków nie są w stanie sfinansować zakupu działki. Wbrew pozorom, wcale nie oznacza to konieczności rezygnacji z marzeń. Warto wiedzieć, iż pomocną dłoń wyciągają do klientów banki, które umożliwiają skorzystanie z kredytu hipotecznego przeznaczonego właśnie na kupno działki budowlanej. Zatem, czym charakteryzuje się taki kredyt i kto może na niego liczyć?  

Kredyt na zakup działki budowlanej – najważniejsze informacje  

Kredyt hipoteczny na działkę budowlaną to produkt oferowany przez instytucje finansowe, który umożliwia pozyskanie niezbędnych środków na zakup gruntu. Jest to zobowiązanie udzielane zwykle na wysokie kwoty z wieloletnim terminem spłaty sięgającym nawet 35 lat. Jak w przypadku każdego kredytu hipotecznego zabezpieczeniem spłaty zobowiązania jest hipoteka ustanawiana na kredytowanej nieruchomości. Formalności związane z pozyskaniem tego rodzaju finansowania również są bardzo zbliżone do tych, które obowiązują w przypadku kredytów na zakup bądź budowę nieruchomości.  

Jakie są ceny działek budowlanych? 

Brak wystarczających oszczędności jest głównym powodem, dla którego kredytobiorcy decydują się na skorzystanie z kredytu na kupno działki. Ceny gruntów pod zabudowę stale bowiem rosną. Z analizy Centrum AMRON wynika, iż w I połowie 2021 r. w niemalże wszystkich województwach nastąpił zauważalny wzrost cen ofertowych działek budowlanych. Największe zmiany odnotowano w województwie podlaskim, gdzie ceny wzrosły niemal o 32% w porównaniu do roku 2020 oraz w województwie dolnośląskim (wzrost o 28%). W czerwcu 2021 r. średnia cena ofertowa działki pod zabudowę wynosiła od 74 zł/m² w województwie podkarpackim do 232 zł/m² w województwie mazowieckim. Posługując się powyższymi danymi, łatwo obliczyć, że przykładowa działka o powierzchni 10 arów może wiązać się ze średnim kosztem 74 000 zł w województwie podkarpackim oraz 232 000 zł w województwie mazowieckim.  

Należy mieć na uwadze, iż podane ceny zostały uśrednione, a na ostateczną cenę działki wpływ ma wiele czynników. Istotne znaczenie ma przede wszystkim lokalizacja. Działka usytuowana w dużej aglomeracji miejskiej będzie oczywiście sporo droższa od gruntu znajdującego się w niewielkiej miejscowości. Istotny wpływ na cenę ma także m.in. rozmiar i kształt działki, jakość gruntu, dostęp do mediów, dostępność drogi dojazdowej czy otoczenie działki. 

Jakie warunki należy spełnić, by otrzymać kredyt hipoteczny na zakup działki budowlanej? 

Uzyskanie kredytu hipotecznego na zakup działki wiąże się z koniecznością spełnienia wszystkich niezbędnych warunków określonych przez kredytodawcę. Jak już wspomnieliśmy, formalności oraz procedury związane z pozyskaniem tego rodzaju finansowania przebiegają podobnie jak w przypadku standardowych kredytów hipotecznych z przeznaczeniem na kupno bądź budowę nieruchomości. Konkretne wymagania mogą nieco się różnić w zależności od danej instytucji finansowej oraz indywidualnej sytuacji wnioskodawcy, istnieją jednak kluczowe warunki obowiązujące w każdym banku, których spełnienie jest niezbędne do otrzymania pozytywnej decyzji. 

Podstawowym warunkiem jest spełnienie kryterium wiekowego. Co oczywiste, przyszły kredytobiorca powinien być osobą pełnoletnią, jednak istotne znaczenie ma maksymalny wiek kredytobiorcy określony przez dany bank. Od niego bowiem zależy również to, na jaki okres ostatecznie będziesz mógł zaciągnąć zobowiązanie. W momencie spłaty ostatniej raty wiek kredytobiorcy nie może przekraczać określonej górnej granicy wieku – zwykle wynosi ona 70-80 lat. Przykładowo, jeżeli wnioskodawca jest w wieku 55 lat, kredyt będzie mógł zostać mu udzielony na okres nie dłuższy niż 15-25 lat. 

Następnym niezbędnym wymogiem, który powinien spełnić przyszły kredytobiorca, jest odpowiednia zdolność kredytowa. Bank przeanalizuje ją, biorąc pod uwagę m.in. Twój wiek, płeć, wykształcenie, wykonywany zawód, formę zatrudnienia, uzyskiwane dochody, wysokość stałych kosztów, wysokość zobowiązań czy liczbę osób w gospodarstwie domowym. Na tej podstawie zostanie przedstawiona Ci maksymalna kwota, jaką jest w stanie przyznać Ci kredytodawca.  

Kolejnym warunkiem jest posiadanie pozytywnej historii kredytowej. Pobierając raport BIK, bank sprawdzi, czy zaciągnąłeś inne kredyty lub pożyczki oraz jak przebiega ich spłata. Dla kredytodawcy istotne znaczenie ma wiarygodność i rzetelność klienta, dlatego jest on w stanie przyznać kredyt jedynie tym osobom, które spłacają swoje zobowiązania terminowo i bez żadnych opóźnień.  

Nie należy zapominać również o wymogu wniesienia odpowiedniego wkładu własnego. Przy standardowym kredycie hipotecznym wynosi on min. 20% wartości nieruchomości. Część banków obniża ten próg do 10%, jednak wówczas konieczne jest wykupienie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, które wpływa na zwiększenie całkowitego kosztu zobowiązania. Warto wiedzieć, iż wysokość wymaganego wkładu własnego może być nieco inna w przypadku kredytu hipotecznego na zakup działki budowlanej. Udzielenie takiego finansowania niekiedy może wiązać się z większym ryzykiem podejmowanym przez bank, gdyż w przypadku ewentualnego zaniechania spłaty niektóre działki trudniej jest sprzedać. Z tego powodu może się zdarzyć, że bank podniesie wysokość minimalnego wkładu własnego nawet do 30-50% wartości gruntu.  

Jakie dokumenty są niezbędne do kredytu hipotecznego na zakup działki budowlanej? 

Wnioskowanie o kredyt hipoteczny wiąże się z obowiązkiem dostarczenia kompletu niezbędnych dokumentów. Możemy podzielić je na trzy kategorie:  

  • dokumenty osobowe, które służą potwierdzeniu tożsamości wnioskodawcy; 

  • dokumenty dotyczące uzyskiwanych dochodów; 

  • dokumenty dotyczące kredytowanej nieruchomości gruntowej.  

Do dokumentów osobowych zalicza się przede wszystkim dowód osobisty oraz dodatkowy dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, np. paszport.  

Wśród dokumentów niezbędnych do uzyskania kredytu hipotecznego są również te dotyczące dochodów. Co ważne, dokładna dokumentacja różni się w zależności od źródła uzyskiwanego przez wnioskodawcę dochodu. Niemal w każdym przypadku bank poprosi Cię jednak o wyciąg z rachunku bankowego oraz zeznanie podatkowe za ostatni rok lub dwa lata. Dokładną listę uzyskasz bezpośrednio od wybranego kredytodawcy.  

Ostatnia kategoria niezbędnych dokumentów dotyczy kredytowanej działki. W tym przypadku bank poprosi Cię o przedstawienie przede wszystkim: 

  • umowy przedwstępnej zawartej ze zbywcą; 

  • odpisu z księgi wieczystej; 

  • aktu notarialnego potwierdzającego prawo własności zbywcy do gruntu; 

  • wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów; 

  • wypisu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) wraz z informacją o przeznaczeniu terenu pod zabudowę mieszkaniową lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu potwierdzającej możliwość realizacji budowy; 

  • dokumentu potwierdzającego wniesienie wkładu własnego (np. potwierdzenie przelewu). 

Należy zaznaczyć, iż ze względu na odmienną politykę wewnętrzną poszczególnych banków oraz indywidualną sytuację wnioskodawcy dokładna lista wymaganych dokumentów może być nieco inna.  

Jak krok po kroku wziąć kredyt na działkę? 

Zdecydowałeś się na kredyt hipoteczny na zakup działki budowlanej, ale nie wiesz, od czego zacząć? Przedstawiamy zatem, jak krok po kroku przebiega proces pozyskania kredytu na działkę: 

Krok 1. Oceń swoje możliwości finansowe i oszacuj budżet, jakim dysponujesz. 

Krok 2. Znajdź odpowiednią działkę budowlaną. 

Krok 3. Porównaj dostępne oferty kredytowe.  

Krok 4. Podpisz umowę przedwstępną. 

Krok 5. Złóż wniosek kredytowy wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami.  

Krok 6. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji zawrzyj umowę kredytową. 

Krok 7. Dokonaj kupna działki. 

W jakim banku możesz wziąć kredyt hipoteczny na zakup działki budowlanej? 

Jeżeli zdecydowałeś się na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na zakup działki, stoi przed Tobą wybór odpowiedniej oferty. Warto wiedzieć, iż kredyt na ten cel dostępny jest w większości banków. Poniżej przedstawiamy, jakie warunki kredytowania określają niektóre z nich.  

Kredyt hipoteczny na działkę budowlaną w PKO BP  

Jednym z banków, który oferuje możliwość pozyskania finansowania na kupno działki budowlanej, jest PKO BP. Kredyt Własny Kąt Hipoteczny może również zostać przeznaczony na takie cele jak m.in.: budowa, zakup lub remont domu, kupno mieszkania, wykończenie i wyposażenie nieruchomości czy zakup działki rekreacyjnej. Kredyt udzielany jest na maksymalnie 35 lat, a minimalny wymagany wkład własny wynosi 10%.  Bank nie określa minimalnej kwoty kredytu.  

Kredyt hipoteczny na działkę budowlaną Santander Bank Polska 

Kolejnym bankiem, który finansuje zakup działki budowlanej, jest Santander Bank Polska. Wymagany wkład własny wynosi min. 10% wartości nieruchomości w przypadku, gdy wnioskodawca jest obecnym klientem banku oraz min. 20% dla pozostałych klientów. Okres kredytowania może wynosić do 30 lat.  

Kredyt hipoteczny na działkę budowlaną ING Bank Śląski  

ING Bank Śląski również posiada w swojej ofercie kredyt hipoteczny, który może zostać przeznaczony na zakup działki budowlanej. Wysokość wymaganego wkładu własnego wynosi min. 20% wartości nieruchomości, a okres kredytowania może sięgać nawet 35 lat. Minimalna kwota kredytu wynosi 70 000 zł.  

Kredyt hipoteczny na działkę budowlaną w Pekao S.A.  

Bank Pekao S.A. pozwala na sfinansowanie za pomocą kredytu hipotecznego m.in. budowy domu, kupna mieszkania, działki budowlanej, domu letniskowego czy garażu. Wkład własny wynosi min. 10% wartości nieruchomości. Okres spłaty może sięgać nawet 30 lat.  

Kredyt hipoteczny na działkę budowlaną w Credit Agricole 

W ofercie banku Credit Agricole także znajduje się kredyt hipoteczny na działkę budowlaną. Może zostać on przeznaczony również na działkę budowlaną z rozpoczętą już budową domu lub na działkę rekreacyjną. Kredyt udzielany jest do 50% wartości finansowanej nieruchomości. Minimalna kwota kredytu wynosi 40 000 zł. Okres spłaty zobowiązania wynosi do 25 lat.  

Kredyt hipoteczny na działkę budowlaną BNP Paribas 

BNP Paribas również oferuje możliwość skorzystania z kredytu na zakup działki budowlanej. Minimalna kwota zobowiązania wynosi 100 000 zł, a okres spłaty może sięgać 30 lat. Kredytobiorca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości min. 20% wartości nieruchomości.  

Kredyt gotówkowy na zakup działki budowlanej – czy to się opłaca? 

Warto wspomnieć, że alternatywnym sposobem na pozyskanie niezbędnych środków na zakup działki może być zaciągnięcie kredytu gotówkowego. Ten rodzaj finansowania jest udzielany na dowolny cel, wiąże się ze znacznie mniejszą liczbą formalności i nie wymaga wniesienia wkładu własnego. Należy jednak mieć na uwadze, że maksymalna możliwa do uzyskania kwota będzie niższa niż w przypadku kredytu hipotecznego, bowiem zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim maksymalna wysokość takiego zobowiązania wynosi 255 550 zł. Banki zwykle określają jednak górny limit najczęściej na poziomie 200 000 zł. Sporo krótszy jest także sam okres kredytowania – kredyt gotówkowy możesz bowiem zaciągnąć maksymalnie na 10 lat.  

Istotna różnica dotyczy także kosztów związanych z tymi rodzajami finansowania. Zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest hipoteka, co umożliwia uzyskanie znacznie niższego oprocentowania niż w przypadku kredytu gotówkowego. Nie da się zatem ukryć, iż korzystniejszym i sporo tańszym rozwiązaniem jest kredyt hipoteczny. Skorzystanie z kredytu gotówkowego na zakup działki może jednak okazać się pomocne, np. w przypadku, gdy do kupna gruntu brakuje Ci niewielkiej kwoty i zależy Ci na szybkim uzyskaniu środków bez konieczności spełnienia szeregu formalności.  

Czy można wziąć kredyt hipoteczny na zakup działki i budowę domu? 

Jeżeli zamierzasz zakupić grunt i w niedługim czasie rozpocząć budowę, być może zastanawiasz się, czy można zaciągnąć kredyt hipoteczny zarówno na zakup działki budowlanej, jak i budowę domu. Warto jednak wiedzieć, iż nie każdy bank udostępnia taką możliwość. Pozyskanie kredytu na budowę domu jest bowiem związane z obowiązkiem dostarczenia pozwolenia na budowę, a dokument ten możesz uzyskać jedynie wtedy, gdy jesteś właścicielem działki. Do przyznania takiego finansowania banki mogą być skłonne zwykle wówczas, gdy wybrana przez Ciebie działka ma już wydane pozwolenie na budowę, a Ty chcesz ją zrealizować zgodnie z przyjętym projektem budowlanym. Wśród banków, które umożliwiają zaciągnięcie zobowiązania zarówno na zakup działki, jak i na budowę domu, możemy wyróżnić m.in. Santander Bank czy ING Bank Śląski. W przypadku takiego kredytu bank w pierwszej kolejności wypłaca środki przeznaczone na zakup działki, a następnie – zazwyczaj w transzach – uruchomiona zostaje wypłata pozostałej części kredytu przeznaczonej na pokrycie kosztów budowy. 

W pozostałych przypadkach po zaciągnięciu zobowiązania przeznaczonego na zakup działki oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę możesz złożyć w tym samym banku wniosek o kolejny kredyt na sfinansowanie realizacji inwestycji lub o podwyższenie kwoty obecnego zobowiązania. Jeżeli chciałbyś zaciągnąć kredyt na budowę domu w innym banku, dobrym rozwiązaniem może okazać się refinansowanie obecnego zobowiązania i przeniesienie go do nowej instytucji.   

Kredyt na zakup działki budowlanej – podsumowanie  

Jeżeli zamierzasz wybudować dom, powinieneś być w posiadaniu odpowiedniego gruntu. Nie da się jednak ukryć, iż ceny działek budowlanych są na tyle wysokie, że w wielu przypadkach niemożliwe staje się sfinansowanie takiego zakupu za pomocą własnych oszczędności. Rozwiązaniem, które umożliwi zrealizowanie tego celu, może być wówczas kredyt hipoteczny przeznaczony na kupno działki budowlanej. Jeżeli zdecydujesz się skorzystać ze wsparcia instytucji bankowej, zapoznaj się z dokładnymi wymogami danego banku oraz skompletuj wszystkie niezbędne dokumenty. Sprawne dopełnienie wszelkich formalności może znacznie przyśpieszyć proces kredytowy, co wpłynie na szybsze rozpatrzenie Twojego wniosku. 


Oceń artykuł
0
(0 ocen)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos

Komentarze

(0)
Dodaj swój komentarz...
Nie ma jeszcze komentarzy
Skomentuj jako pierwszy