IKE Obligacje – co to jest i czy warto w ten sposób oszczędzać na emeryturę?

Krzysztof Duliński
Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
Krzysztof Duliński
Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych

159 publikacji 3241 komentarzy

Recenzent promocji bankowych i autor tekstów poradnikowych dotyczących zarządzania finansami osobistymi będący zdania, że nawet najbardziej skomplikowane zagadnienie można przedstawić w prosty i przystępny sposób.


37 komentarzy
IKE Obligacje – co to jest i czy warto w ten sposób oszczędzać na emeryturę?
Spis treści

Obligacje, IKE – co to za produkty i dla kogo?

Nazwa omawianego produktu składa się z dwóch elementów, z których każdy może funkcjonować samodzielnie. Zrozumienie ich specyfiki przyda się w dalszych rozważaniach, więc przypatrzmy się im bliżej.

IKE to skrót od Indywidualne Konto Emerytalne. Możesz na nim gromadzić środki z myślą o przyszłej emeryturze. Od Ciebie zależy, jaką kwotę i kiedy wpłacisz, ale musisz się zmieścić w ustalanym corocznie limicie. Odkładając na IKE, nie odnosisz żadnych doraźnych korzyści, nie możesz skorzystać z ulgi podatkowej, która przysługuje za wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Nie zapłacisz za to podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki), gdy przejdziesz na emeryturę i będziesz chciał skorzystać ze środków zgromadzonych na IKE.

Obligacje są papierami wartościowymi (nie zawsze mają jednak postać materialną, często są tylko zapisem elektronicznym na rachunku) poświadczającymi, że ich posiadacz (obligatariusz) pożyczył pieniądze emitentowi (czyli temu, kto wypuścił/wyemitował obligacje) i po określonym czasie z tego tytułu będzie mu przysługiwało wynagrodzenie określone w liście emisyjnym. W zależności od tego, kto jest emitentem, mówimy o obligacjach skarbowych (wyemitowanych przez skarb państwa), korporacyjnych (wypuszczonych przez firmy) lub samorządowych/municypalnych (stanowiących pożyczkę na rzecz jednostek samorządu terytorialnego).

Z IKE może skorzystać każdy. Obligacje także są dostępne, przynajmniej teoretycznie, dla każdego, kto ma oszczędności i chce je pomnażać. Kłopot w tym, że papiery korporacyjne i samorządowe często są sprzedawane w dużych pakietach i oferta ich kupna kierowana jest bezpośrednio do wybranych podmiotów (np. banków, towarzystw ubezpieczeniowych). Tym samym są one niemal niedostępne na rynku pierwotnym dla inwestorów indywidualnych, którym pozostaje ich nabywanie na rynku wtórnym. Trzeba jednak pamiętać, że i tutaj transakcje nie są zawierane zbyt często, kupno tego typu obligacji może się wiązać z późniejszymi kłopotami z ich sprzedażą.

Kłopotów z wcześniejszą rezygnacją z inwestycji nie ma za to w przypadku obligacji skarbowych, choć trzeba się liczyć ze swego rodzaju “karą” za przedstawienie ich do przedterminowego wykupu.

IKE obligacje – jak założyć i inwestować?

Konto IKE Obligacje jest specyficznym rodzajem konta emerytalnego, gdyż prowadzi je tylko jeden bank PKO BP i w jego ramach możesz nabywać jedynie obligacje skarbowe. Na dodatek nie wszystkie dostępne aktualnie w sprzedaży, ale tylko kilka rodzajów. Konkretnie te, w których listach emisyjnych są stosowne adnotacje ministra finansów. Obecnie są to:

  • dwuletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe (DOS) o oprocentowaniu stałym,
  • trzyletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe (TOZ) o zmiennej stopie procentowej,
  • czteroletnie indeksowane oszczędnościowe obligacje skarbowe (COI),
  • dziesięcioletnie emerytalne oszczędnościowe obligacje skarbowe (EDO).

Zawarcie umowy o prowadzenie tego konta możliwe jest tylko w oddziałach PKO Banku Polskiego oraz w Punktach Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO BP. Udając się do jednego z tych miejsc, musisz posiadać dowód osobisty z numerem PESEL i podpisać umowę o prowadzenie konta IKE Obligacje. Dodatkowo konieczne jest określenie, jakie obligacje i w jakich proporcjach chcesz nabywać w przyszłości. Służy do tego specjalny dokument o nazwie Dyspozycja Nabywania Obligacji Skarbowych (DNOS), który możesz w dowolnym momencie zmienić ustalając nowe zasady inwestowania.

Wpłaty na IKE Obligacje podlegają tym samym zasadom, co na wszystkie inne IKE, czyli obowiązuje roczny limit wpłat. Nie są do niego wliczane środki z wykupu obligacji oraz przysługujące Ci odsetki. Natychmiast po ich wpłynięciu na rachunek są one reinwestowane w obligacje będące akurat w sprzedaży według zasad, jakie ustaliłeś w DNOS. Tym samym zyskujesz podwójnie – działa efekt kuli śnieżnej (zyski nie podlegają opodatkowaniu, odsetki pracują dla Ciebie, a więc stopa zwrotu będzie wyższa) a na dodatek zamieniając stare obligacje na nowe, za każdą z nich płacisz 99,90 zł, a nie 100 zł. Niby niewiele, ale po kilku takich operacjach okaże się, że zyskasz dodatkowe obligacje, które będą generowały dla Ciebie zyski.

Kończę oszczędzanie – co mam zrobić?

Zakończenie oszczędzania w IKE Obligacje może nastąpić na wniosek złożony przez Ciebie lub osobę, którą wskazałeś do dysponowania zgromadzonymi środkami w przypadku Twojej śmierci. Jeśli jej nie wyznaczyłeś, to pieniądze przypadną spadkobiercom.

Z wnioskiem o wypłatę zgromadzonych środków możesz wystąpić przechodząc na emeryturę lub w dowolnie wybranym przez Ciebie momencie. To, kiedy to zrobisz, będzie miało daleko idące konsekwencje finansowe.

Decydując się na wypłatę środków po spełnieniu warunków określonych w Ustawie o IKE (m.in. co najmniej 5 lat oszczędzania na IKE, ukończenie 60 r.ż.), nie zapłacisz podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki). Ponadto nie zostaną od Ciebie pobrane opłaty związane z przedterminowym wykupem obligacji.

Zasady wypłaty pieniędzy z IKE Obligacje określa umowa zawarta przez jego posiadacza z PKO BP. Środki mogą być wypłacone w kasie lub przelane na wskazane konto bankowe w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożeniu wniosku.

Jeśli wybierzesz wypłatę w ratach, to druga i kolejne wypłaty będą realizowane 15. dnia miesiąca. Gdy ten dzień przypada w sobotę, niedzielę lub święto, przelew będzie wykonany w pierwszym dniu roboczym. Do Ciebie należy decyzja, czy chcesz otrzymać określoną liczbę rat, czy też każda z nich ma odpowiadać pewnej liczbie obligacji. Nie obowiązuje żaden odgórnie ustalony limit wypłat, wysokość rat możesz ustalić według własnego uznania.

Wypłata pieniędzy, wszystkich lub tylko ich części, może nastąpić przed spełnieniem przez Ciebie warunków „emerytalnych”. Będzie to niestety oznaczało uszczuplenie Twoich zasobów, gdyż automatycznie zostanie pobrany 19-procentowy podatek od zysków kapitałowych, a także określone w prospekcie emisyjnym opłaty za przedterminowy wykup obligacji.

Koszty związane z IKE Obligacje

Opłata za prowadzenie konta IKE Obligacje ustalana jest procentowo od wartości nominalnej obligacji zapisanych na rachunku według stanu na 31 grudnia, natomiast jej pobranie następuje 20 lutego roku następnego. Za rok, w którym została podpisana umowa, prowizja nie jest pobierana.

Przykład: podpisanie umowy nastąpiło w 2021 r. Podstawą obliczenia opłaty będzie stan rachunku 31 grudnia 2022 r. a opłata zostanie pobrana 20 lutego 2023 r.
Wysokość opłat za prowadzenie konta IKE Obligacje
Lata kalendarzowe Wskaźnik do wyliczenia opłaty
1. rok (rok podpisania umowy) 0,00%
2. rok 0,16%
3. rok 0,15%
4. rok 0,14%
5. rok 0,13%
6. rok 0,12%
7. rok 0,11%
8. rok i lata kolejne 0,10%

Zakup detalicznych obligacji skarbowych w ramach rachunku IKE Obligacje, podobnie jak ich nabycie na rynku pierwotnym jako samodzielnej inwestycji, nie wiążę się z żadnymi opłatami manipulacyjnymi.

Dyspozycja wypłaty ratalnej realizowana jest zawsze na rachunek i wiąże się z opłatami:

  • 100 zł za przyjęcie wniosku o wypłatę ratalną,
  • 5 zł za każdorazowy przelew.

IKE obligacje – czy warto skorzystać?

Jaka pierwsza myśl przyjdzie Ci do głowy, gdy usłyszysz o możliwości odkładania na emeryturę w ramach IKE Obligacje? Czy warto? – zapewne zapytasz. Odpowiedź na Twoje pytanie zależy od wielu czynników, choćby od tego, czy chciałbyś wypracować jak największe zyski i liczysz się z ryzykiem wahań kwoty zgromadzonego kapitału, czy też stawiasz przede wszystkim na bezpieczeństwo swoich oszczędności.

Jeśli jesteś zwolennikiem pierwszej opcji, to lepsze dla Ciebie będą konta IKE związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne czy akcje. W drugim przypadku Twoje oczekiwania powinno spełnić konto IKE Obligacje, gdyż Twoje oszczędności będą lokowane w obligacje skarbowe gwarantowane przez Skarb Państwa, przez co one uznawane za jedne z najbezpieczniejszych papierów. Bankructwo państwa, a co za tym idzie brak wykupu obligacji i niewypłacenie odsetek, to bardzo rzadkie przypadki. Na dodatek w polskim prawie są przepisy, które mówią, że Skarb Państwa odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem, a wydatki na obsługę długu mają pierwszeństwo przed innymi płatnościami.

Ponadto korzystając z tej opcji oszczędzania na emeryturę, ponosisz niskie opłaty za prowadzenie rachunku, możesz dopłacać środki w ramach obowiązującego rocznego limitu w dowolnym momencie. Masz prawo wskazać osoby, które odziedziczą środki z IKE Obligacje w przypadku Twojej śmierci a Twoja dyspozycja może być zmieniona w każdej chwili.

IKE, obligacje skarbowe... a może wystarczy sam ZUS?

W prosty sposób można odpowiedzieć tylko na ostatnią część powyższego pytania.

Emerytura, jaką otrzymasz w przyszłości z ZUS, z pewnością nie wystarczy Ci na zachowanie obecnego poziomu życia, zwłaszcza jeśli należysz do zarabiających powyżej średniej krajowej. Różne analizy, bazujące na szacunkach długości życia na emeryturze, mówią, że świadczenia emerytalne będą za kilkanaście lat stanowiły mniej niż połowę wynagrodzenia w czasie aktywności zawodowej. Dlatego niezbędne jest samodzielne oszczędzanie na późniejsze lata.

Możliwości masz wiele – IKE, IKZE, Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), samodzielne pomnażanie kapitału w drodze kupowania akcji, funduszy inwestycyjnych czy obligacji.

Sam musisz wybrać produkt, który odpowiada Twojej wiedzy i nastawieniu do inwestowania. Najważniejsze, byś oszczędzał na emeryturę systematycznie, nie ponosząc nadmiernego ryzyka. Konto IKE Obligacje z pewnością Ci to gwarantuje, więc dobrze przemyśl tę propozycję.


Oceń artykuł
0
(0 ocen)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos

Komentarze

(37)
Sortuj od najnowszych
Dodaj swój komentarz...
R
Roman
Gość

Witam, mam 66 lat i chcę założyć ike obligacje. Czy po pięciu latach wpłat będę spełniał warunki do uniknięcia podatku belki?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Roman

Tak, po 5 latach wpłat na IKE przysługują preferencje podatkowe.

Trzeba przy tym pamiętać, że osoba, która posiadała IKE i zdecydowała o jego zamknięciu w związku ze spełnieniem kryteriów ustawowych dotyczących wieku emerytalnego nie może założyć kolejnego rachunku tego typu.

Odpowiedz

K
Krzysztof
Gość

Witam,czy mając już obligacje,ale nie przez IKE obligacje to również mogę odliczać w jakiś sposób podatek ? Gdybym założył równolegle IKE obligacje. Pozdrawiam

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Krzysztof

Obligacje skarbowe kupowane w "standardowy" sposób nie mają żadnego związku z oszczędnościami w ramach systemu emerytalnego i z tytułu ich zakupu nie przysługują ulgi podatkowe.

Posiadanie takich obligacji w żaden sposób nie wpływa na możliwość kupna IKE Obligacje. Trzeba tylko pamiętać, że jedna osoba może posiadać jedynie po jednym rachunku IKE i IKZE, niezależnie od tego jak są pomnażane pieniądze (oszczędności, inwestycje).

Odpowiedz

K
Krzysztof
Gość
@Krzysztof Duliński

Dziękuję:-)

Odpowiedz

M
Mateusz
Gość

Witam. Mam pewien dylemat czy lepiej kupować samodzielnie co miesiąc obligacje i dodatkowo inwestować w fundusz inwestycyjny czy może lepiej założyć ike obligacje i ike które inwestuje w fundusze ?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Mateusz

Zacznę od tego, że nie można posiadać dwóch rachunków emerytalnych tego samego typu, np. IKE. Posiadanie IKE i IKZE jest możliwe.

Na Twoje pytanie nie sposób odpowiedzieć konkretnie, nie znając Twojej sytuacji finansowej i zawodowej, okresu przez który zamierzasz oszczędzać i Twojego doświadczenia w korzystaniu z produktów finansowych. Udzielenie rekomendacji po poznaniu powyższych informacji, i innych, które mogą się okazać pomocne do ustalenia w trakcie rozmowy, to już rola doradcy inwestycyjnego, który ma uprawnienia do udzielania tego typu porad.

Odpowiedz

Z
Zdzichu
Gość
@Krzysztof Duliński

Artykuł sugeruje, że na IKE-Obligacje można kupować tylko obligacje. Proszę o potwierdzenie.

Czyli zakładając IKE-Obligacje, w akcje mogę inwestować tylko w IKZE lub przez standardowe konto maklerskie?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Zdzichu

Dokładnie tak, jeśli chcesz oszczędzać na emeryturę inwestując w akcje, to korzystając z IKE Obligacje pozostaje Ci IKZE inwestycyjne lub po prostu skorzystanie z rachunku maklerskiego w wybranym biurze maklerskim.

IKE Obligacje ma swoją specjalną stronę, gdzie w skrócie przedstawiono ten produkt: https://www.obligacjeskarbowe.pl/ike/

Odpowiedz

Z
Zbychu (albo Zdzichu)
Gość
@Krzysztof Duliński

Wielkie dzięki :)

Odpowiedz

P
Pietrucha
Gość

Od października 2004 r posiadam IKE i powiem - naprawdę warto ?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Pietrucha

Możesz napisać, co Cię przekonało? Może Twoje argumenty przekonają innych do oszczędzania na emeryturę.

Odpowiedz

A
Adam
Gość
@Pietrucha

Duzy minus konta to brak konsoli przez ktora mozna spr wartosc obligacji/srodkow.

Odpowiedz

K
Karol
Gość
@Adam

Ja mam IKE Obligacje w PKO BP. Podczas zakupu IKE obligacji założono mi internetowy dostęp do mojego konta. Mogę się logować , wpisać hasło i mam dostęp do stanu konta bieżącego na które wpływają moje pobory, mogę dokonywać przelewów, płacić wszystkie rachunki. Na stronie głównej wejdź w zakładkę "Moje produkty", potem w zakładkę "Oszczędzanie ", na końcu w zakładkę "Moje aktywa". Wyświetla Ci sie wszystkie aktywa jakie posiadasz w tym Twoje "Obligacje skarbowe detaliczne". Stan na dzień poprzedni. To wszystko

Odpowiedz

R
RAFAŁ
Gość
@Karol

Czyli połączono Ci konto IKE z zwykłym kontem i dlatego masz podgląd...nie chcąc mieć kontak w PKO niestety nie masz tej konsoli i to jest bardzo duży minus takiego rozwiązania

Odpowiedz

J
Janusz
Gość
@Karol

Właśnie otworzyłem sobie IKE Obligacje w PKO BP. Posiadam już numer konta IKE do wpłat. Niestety żeby mieć dostep internetowy musiłem też założyć rachunek rejestrowy. Mam pytanie jak prawidłowo dokonać zakupu obligacji detalicznych 10 letnch EDO w tym panelu? Mam die zakładki odnosnie ike obligacje i konta rejestrowego. Opcja zakupu jest tylko w w tej drugiej zakładce. Nie chciałbym popełnić błedu przy zakupie wybierając zwykle obligacje. Jakieś wskazówki?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Janusz

Osobiście nie kupowałem IKE Obligacje, więc nie mam doświadczeń z tego typu transakcją. Sądzę, że przydatne będą wskazówki zawarte na tej stronie w sekcji Zakup obligacji: https://www.obligacjeskarbowe.pl/ike/

Odpowiedz

T
Tomasz
Gość
@Janusz

Na rachunku rejestrowym w zakładce IKE Obligacje jest nr rachunku do wpłat na IKE Obligacje; wpłacasz pieniądze, za które kupowane są wskazane przez Ciebie obligacje; od wpłaty do pojawienia się obligacji na koncie może upłynąć do 3 dni.

Odpowiedz

B
bLaYd
Gość
@Janusz

Ja również otworzyłem IKE Obligacje. W banku otrzymałem informację, że dostęp internetowy jest niemożliwy. Dodatkowo po każdorazowej wpłacie muszę się udać do placówki i wykupić obligacje, mimo iż złożyłem stosowną dyspozycję, pani poinformowała mnie, że to nie działa tak że automatycznie będą się kupować. Coś mi tu nie gra...

Odpowiedz

B
bLaYd
Gość
@Tomasz

Czy na tym rachunku rejestrowym są widoczny "zwykłe" obligacji oraz IKE obligacje, czy trzeba mieć dwa oddzilne rachunki? Pytał, bo założyłem właśnie przez Internet rachunek rejestrowy i nie widzę w nim IKE obligacji, tylko "zwykłe" obligacji. Numer rachunku do wpłat również jest inny niż przy IKE Obligacje.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@bLaYd

Rachunek rejestrowy służy do przechowywania i zarządzania "zwykłymi" obligacjami. Te kupowane z myślą o emeryturze w ramach IKE Obligacje widoczne są na osobnym koncie. Wynika to m.in. z faktu, że w przypadku IKE Obligacje obowiązuje roczny limit wpłat.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@bLaYd

Sytuacja wygląda tak: podstawą jest założenie rachunku rejestrowego (nazwijmy go podstawowym), na którym prezentowane są obligacje kupione poza IKE Obligacje. W dalszym kroku można otworzyć IKE Obligacje i oszczędzać na nim na emeryturę kupując obligacje, które są wskazane jako możliwe do zakupu w jego ramach.

Dyspozycje zakupu na jeden i rachunek można zlecać online, zakup jest dokonywany automatycznie i tym samym zmienia się stan posiadania widoczny na podglądzie rachunku.

Wizyta w placówce banku lub jego biurze maklerskim konieczna jest w momencie, jeśli chcesz zmienić określony wcześniej podział między różne rodzaje obligacji. Zakładam, że nie robi się tego zbyt często, więc nie powinno to być nazbyt uciążliwe

Odpowiedz

B
bLaYd
Gość
@Krzysztof Duliński

@Krzysztof Duliński, dziękuję uprzejmie za wyjaśnienie. Po kontakcie z infolinią obligacji udało mi się uzyskać dostęp online. Przypomnę: założyłem IKE Obligacje w placówce PKO BP i otrzymałem tam informację, że po pierwsze nie ma możliwości wglądu online oraz po drugie nie ma możliwości automatycznego zakupu obligacji po wpłacie. Infolinia obligacji skarbowych stanęła na wysokości zadania i zdementowała tą oczywistą nieprawdę. Zgodnie z ich instrukcją założyłem online rachunek rejestrowy, wpłaciłem na niego 100 zł, złożyłem dyspozycję zakupu 1 dowolnej "zwykłej" obligacji (stanowi to niejako autoryzację, więc musiałem kupić tą jedną obligację). Po 24-48h rachunek w pełni się aktywował i pojawiła się w nim zakładka IKE Obligacje. Tak więc swój cel osiągnąłem, ale musiałem się trochę natrudzić. Szkoda, że pracownicy (oraz przełożony, który był poproszony do mojej obsługi) są nieprzeszkoleni i udzielają nieprawdziwych informacji. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@bLaYd

Fajnie, że udało Ci się załatwić sprawę. A co do obsługi - niestety to dość częsty przypadek, że doradcy nie potrafią obsłużyć klienta w zakresie produktów dodatkowych (a takim dla PKO jest konto IKE Obligacje), zwłaszcza takich, o które ktoś pyta sporadycznie. Tak jak trening czyni mistrza, tak brak szkoleń, skupianie się na ofercie podstawowej, powoduje kłopoty z produktami dodatkowymi ?

Odpowiedz

A
Aja
Gość
@bLaYd

Czy dobrze rozumiem: aby mieć internetowy dostęp do IKE OBLIGACJI, wgląd online i zakupu online IKE obligacji, nie wystarczy założenie konta IKE Obligacje? Muszę założyć rachunek rejestrowy, wpłacić jakąś kwotę, kupić "zwykłe" obligacje i dopiero później dostanę "dostęp" do IKE obligacji online?

Odpowiedz

J
Janusz
Gość
@Aja

Tak, zgadza się. musisz to zrobić w osobiście w banku. Dostaniesz numer konta do przelania kwoty za którą bedziez chciał zakupić obligacje. Po kilku dniach makler zakupi je w Twoim imieniu i będziesz je wtedy widział poprzez internetowe konto. Nie pomyl konta bo jedno będzie do opłat.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Aja

Posiadanie rachunku rejestrowego to podstawa, gdyż przez niego przechodzą środki na realizację transakcji. Jak pisał bLaYd zakup choć jednej "zwykłej" obligacji to swoista autoryzacja otwierająca dostęp do założenia IKE Obligacje.

Odpowiedz

A
Aja
Gość
@Janusz

Dziękuję.

Odpowiedz

M
Maciej
Gość
@RAFAŁ

Można mieć podgląd zakładając rachunek rejestrowy a nie być posiadaczem konta w banku PKO

Odpowiedz

P
Przemek
Gość
@Krzysztof Duliński

Założyłem dzisiaj IKE Obligacje. Otrzymałem login, hasło i 3 numery kont - rachunek rejestrowy, IKE Obligacje i konto do opłat za IKE Obligacje. Mogę od razu przelewać pieniądze na konto IKE Obligacje, czy najpierw muszę wpłacić 100 złotych na rachunek rejestrowy i kupić obligację, żeby aktywować konto IKE Obligacje?

Odpowiedz

J
Janusz
Gość
@Przemek

Przelewasz tylko kwote na konkretną ilość obligacji (krotność 100zł). Po kilku dniach makler zakupi w Twoim imieniu dana liczbę obligacji, która bedziesz juz widział na swoim koncie w rubryce obligacje IKE.

Odpowiedz

P
Przemek
Gość
@Janusz

Tak, wiem. Chodziło mi o to, czy przelewam kwotę na rachunek rejestrowy czy od razu na konto IKE Obligacje. Niektóre osoby pisały, że musiały wpłacić 100 zł na rachunek rejestrowy i kupić 1 obligację, żeby aktywowała się u nich zakładka IKE Obligacje. U mnie taka zakładka wraz z numerem konta jest od razu po zalogowaniu.

Odpowiedz

J
Janusz
Gość
@Przemek

Ja wpłacałem od razu na konto do wpłat na obligacje.

Odpowiedz

P
Przemek
Gość
@Janusz

Też tak zrobiłem, wpłaciłem próbno-symbolicznie 100 złotych bezpośrednio na konto IKE Obligacje, pieniądze są już zaksięgowane, teraz można wpłacać większe kwoty.

Odpowiedz

R
Robert
Gość
@bLaYd

Dwa dni temu zalozylem konto nie posiadając wcześniej żadnego konta w PKO. Przy zakładaniu trzeba powiedzieć, że się chce:

1 Rachunek rejestrowy (RR) (jesli mamy srodki powyzej limitu 20 805 (taki jest limit w 2023) to po prostu mozna kupic normalie obligacje kazdego typu

2 konto IKE obligacje (do oszczedzania unikajac podatku Belki) i jest ono założone pod RR

3 WAŻNE do punktu nr jeden trzeba upomnieć się o włączenie kanału tele i internetowego (sami w banku na to nie wpadną)

Po założeniu takiego zestawu, przez stornę można mieć podgląd na nasze środki i dysponować nimi.

Odpowiedz

R
Robert
Gość
@Przemek

Jak wpłacisz na IKE to automatycznie zostana zakupione za te srodki obligacje ktore zadeklarowales

Jak wplacisz na Rachunek Rozliczeniowy, to bedizesz widzial te srodki i samemu bedziesz mogl zadecydowac ktore obligacje weźmiesz

Jak wplacisz 20800 na ike to odrazy za tyle wykupione zostaną obligacje

jak wplacisz 20000 na RR to ten piniądz będzie czekał na Twoją decyzję.

Przy RR mozesz tez zrobic odwrotnie najpierw wydac dyspozycję (np bez srodkow wybrac ze chcesz kupic 100 obligacji)a potem RR zasilac srodkami i będą się te obligacje wykupywały (nie wiem tylko co sie stanie jesli zrobisz dyspozycje bez pokrycia na dluzszy czas) :)

Odpowiedz

P
Przemek
Gość
@Robert

Tak, tak, zgadza się. Po zasileniu rachunku IKE po jakimś czasie biuro maklerskie kupuje obligacje:)

Co do obsługi klienta - zakładałem IKE Obligacje w PKO BP w Legnicka Business House we Wrocławiu, powiedziałem, że chcę otworzyć rachunek i pani sama mi zaproponowała RR, wszystko wytłumaczyła, profesjonalna obsługa klienta, więc wrocławianom polecam PKO BP w LBH.

Odpowiedz