Wróć

Oferta została wycofana ponieważ Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska zakończył działalność na polskim rynku.

Rachunek db Makler w Biurze Maklerskim Deutsche Bank Polska


Rachunek db Makler w Biurze Maklerskim Deutsche Bank Polska
Konto
0 zł
Akcje z GPW
0,19%, min. 1,90 zł
Kontrakty na indeksy z GPW
8 zł
Obligacje z GPW
0,14%, min. 1,90 zł
  • Szczegóły
  • Opinie
Szczegóły oferty

dB Makler to rachunek inwestycyjny oferowany przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska, działające jako agent firmy inwestycyjnej DB Securities S.A. Rachunek wyróżnia się niskimi prowizjami od obrotu na polskim rynku oraz różnorodnością dostępnych opcji.

W naszej analizie rachunku db Makler znajdziesz najważniejsze informacje związane z tym kontem: podstawowe opłaty i prowizje oraz dodatkowe informacje związane z tym rachunkiem.

Najważniejsze parametry rachunku db Makler

Rachunek db Makler cechuje się brakiem kosztów prowadzenia, a także jednymi z najniższych opłat na rynku. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich. Warto pamiętać, że większość tych opłat dotyczy obsługi rachunku przez Internet. Operacje wykonywane telefonicznie lub osobiście są znacznie droższe.

Konto i opłaty z nim związane
Polecany dla
  • day tradera
  • inwestora średnioterminowego
  • inwestora długoterminowego
Opłata za otwarcie konta

0 zł

Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku

0 zł

Przelew wewnętrzny na powiązany rachunek osobisty

0 zł

Przelew internetowy do innego banku

5 zł

Inwestowanie na GPW
Przechowywanie polskich papierów wartościowych

od 0,003% do 0,02% wartości rynkowej papierów wartościowych / kwartał

Akcje

0,19%, min. 1,90 zł

Obligacje

0,14%, min. 1,90 zł

Kontrakty terminowe na indeksy

8 zł

Kontrakty terminowe na waluty

0,3 zł

Kontrakty terminowe na akcje

3 zł

Obrót opcjami

2% wartości transakcji, min. 2 zł, max. 9 zł od jednej opcji

Day trading (prowizja od transakcji odwrotnej)

jak przy standardowych zleceniach

Inwestowanie na rynkach zagranicznych
Prowadzenie rejestru zagranicznych papierów wartościowych

niedostępne

Przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych

niedostępne

Prowizja od zleceń na akcjach i ETF – giełda DE

niedostępne

Prowizja od zleceń na akcjach i ETF – giełda UK

niedostępne

Prowizja od zleceń na akcjach i ETF – giełda USA

niedostępne

Dostęp do notowań online
1 najlepsza oferta

0 zł

5 najlepszych ofert

88 zł / mies.

Pełny zestaw ofert

174 zł / mies.

Inne ważne elementy oferty
OTP (odroczony termin płatności)

nie

Czy dom maklerski oferuje IKE i IKZE?

nie

Jak założyć rachunek db Makler?

Rachunek maklerski db Makler można założyć na dwa sposoby:

  • osobiście w dowolnym oddziale Deutsche Banku;
  • internetowo, wypełniając ten wniosek na stronie BM Deutsche Banku; po wypełnieniu wniosku należy podpisać dokumenty dostarczone przez kuriera; następnie otrzymamy przesyłkę z loginem i hasłem (wymagana jest aktywacja telefoniczna) do serwisu internetowego.

Rachunek może założyć każda pełnoletnia osoba. Inwestor indywidualny musi dodatkowo posiadać numer NIP (dla celów podatkowych) oraz ważny dokument tożsamości. Otwarcie rachunku maklerskiego nie różni się więc znacząco od otwarcia rachunku bankowego.

Okiem redakcji

Rachunek oferowany przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A. nieustannie zajmuje czołowe miejsca w rankingach i można polecić go zarówno początkującym, jak i wytrawnym inwestorom. Na ten stan rzeczy składa się kilka czynników. Przede wszystkim rachunek nie jest obciążony kosztami prowadzenia. Broker pobiera co prawda kwartalną opłatę od wartości posiadanych papierów, jednak nawet przy dużych inwestycjach nie powinna ona wynosić więcej niż kilka złotych. Ponieważ dom maklerski powiązany jest z dużą instytucją bankową, możliwe są darmowe przelewy na rachunek w tymże banku.

Inwestycje w rynek polski

Dużą przewagą rachunku są jedne z najniższych – o ile nie najniższe – prowizje od wartości transakcji, stanowiące główny koszt dla inwestora. Dodając do tego niskie kwoty minimalne (próg ten osiąga się już przy operacjach o wartości 1000 zł dla akcji i 1357,14 zł dla obligacji) oraz dostęp do rynku pierwotnego, może to być bardzo dobry rachunek nie tylko dla początkującego, ale również dla średnio zamożnego klienta.

Przydatne dokumenty

Komentarze i opinie

(0)
Nie ma jeszcze komentarzy
Skomentuj jako pierwszy