Jak zamknąć konto w mBanku?

Krzysztof Duliński
Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
Krzysztof Duliński
Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych

95 publikacji 3255 komentarzy

Recenzent promocji bankowych i autor tekstów poradnikowych dotyczących zarządzania finansami osobistymi będący zdania, że nawet najbardziej skomplikowane zagadnienie można przedstawić w prosty i przystępny sposób.


24 komentarze
Jak zamknąć konto w mBanku?
Spis treści
Podstawowe informacje na temat zamykania rachunku w mBanku
Dostępne sposoby dyspozycja w bankowości internetowej, kontakt z infolinią, wizyta w placówce, list z wypowiedzeniem, złożenie dyspozycji zamknięcia ROR w bankowości elektronicznej innego banku (jeśli jest to możliwe)
Okres wypowiedzenia 30 dni / kilkanaście dni w trybie skróconym jeśli do rachunku nie była wydana karta, nie masz żadnych należności wobec banku lub nie składałeś żadnych dyspozycji związanych z naliczaniem opłat / maksymalnie kilkanaście dni po złożeniu dyspozycji zamknięcia ROR w bankowości elektronicznej innego banku
Koszt zamknięcia rachunku

0 zł za zamknięcie konta

Na co trzeba uważać?

bank nie zamknie konta, jeśli będzie na nim saldo ujemne (np. po pobraniu należnych bankowi opłat)

mBank należy do instytucji finansowych, które szeroko i wszechstronnie informują o różnych praktycznych kwestiach mogących zainteresować potencjalnych i obecnych klientów. Odnosi się to również do wskazówek dotyczących rozwiązania umowy konta. Jak wygląda likwidacja ROR-u w mBanku? Kto może złożyć dyspozycję zamknięcia rachunku? Od razu zaznaczmy, że w mBanku usunąć konto można na kilka sposobów i nie jest to wcale skomplikowane.

Warto wiedzieć, że wypowiedzenie łączącej Cię umowy z mBankiem może być w całości lub tylko w części. W pierwszym przypadku bank zamknie wszystkie rachunki związane z daną umowę. W drugim tylko jeden z nich, wskazany przez Ciebie, a pozostałe pozostaną aktywne.

Pierwszy krok: rezygnacja z karty i usług dodatkowych

Cały proces najlepiej zacząć od rezygnacji z karty, gdyż generuje ona koszty, gdy nie spełni się warunków aktywności. Tak więc w bankowości internetowej podążaj taką drogą:

Produkty -> Karty -> Wszystkie (klikamy na wybraną kartę) -> Zastrzeż.

Natomiast w aplikacji mobilnej po zalogowaniu się do niej można wybrać ikonę Centrum informacji w prawym górnym rogu, a następnie Kontakt > mLinia i połączyć się z konsultantem, który od razu będzie wiedział z kim rozmawia.

Rezygnując z karty nie będziesz musiał się martwić o pozostawienie na rachunku środków na pokrycie prowizji za „debetówkę”.

Zamknięcie konta w mBanku – dostępne sposoby

To, że banki starają się ułatwić i uprościć założenie konta, jest w pełni zrozumiałe, bo sposób zakładania rachunku i formalności z tym związane wpływają na ocenę atrakcyjności ich oferty. Wydawałoby się, że powinny przy tym stawiać bariery zniechęcające do rezygnacji ze współpracy, komplikować związane z tym procedury. mBank nie poszedł tą drogą. Wręcz przeciwnie – proponuje aż 4 możliwości rozwiązania umowy o konto, nie stawiając przy tym żadnych ograniczeń co do skorzystania z jednej z nich:

 • w bankowości internetowej;
 • podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem mLinii;
 • w trakcie wizyty w placówce;
 • listownie.

Podsumowując, w mBank-u wniosek o zamknięcie konta złożysz ustnie (np. dzwoniąc na infolinię) lub pisemnie, albo też online składając samodzielnie stosowną dyspozycję w bankowości internetowej. Złożenie własnoręcznego podpisu będzie konieczne tylko przy wyborze drogi korespondencyjnej lub podczas wizyty w placówce.

Niezależnie od tego, którą ścieżkę wybierzesz, wraz z upływem terminu wypowiedzenia zamknięte zostaną wszystkie usługi i produkty powiązane z rachunkiem, w tym bankowość elektroniczna.

Poniżej znajdziesz precyzyjne wskazówki jak zlikwidować ROR w mBanku po wybraniu jednego z wymienionych sposobów.

Zamknięcie konta w bankowości internetowej

W tym celu zaloguj się do serwisu transakcyjnego i wybierz:

Produkty -> Usługi -> Nowa usługa -> Wypowiedzenie umowy

lub podążaj ścieżką:

Pomoc -> Załatw swoje sprawy -> Inna sprawa, po czym w wyszukiwarce wybierz: Wypowiedzenie umowy w całości oraz w części dotyczące rachunku osobistego i firmowego

Zamknięcie konta w bankowości internetowej mBanku
Zamknięcie konta w bankowości internetowej mBanku

W obu przypadkach określasz, że chcesz zamknąć rachunek, potwierdzasz swoją decyzję i sprawa załatwiona. No, może nie do końca, bo możliwe jest, że po pewnym czasie skontaktuje się z Tobą pracownik mBanku i zapyta, czemu likwidujesz rachunek, czy jesteś pewien swojej decyzji i poinformuje Cię o okresie wypowiedzenia.

Zamknięcie konta przez aplikację mobilną

Bankowe aplikacje mobilne zawierają mnóstwo przydatnych funkcjonalności. Znajdziesz je także w aplikacji mBanku, ale nie ma wśród nich niestety opcji zamknięcia rachunku osobistego.

Wypowiedzenie umowy u konsultanta mLinii

Kolejna opcja zamknięcia ROR w mBanku jest równie szybka i też nie wymaga wielkiego trudu. Mamy na myśli kontakt z konsultantem mLinii pod jednym z numerów telefonu:

 • +48 42 6 300 800 z telefonów stacjonarnych na całym świecie,
 • 783 300 800 z telefonów komórkowych,
 • dzwoniąc po zalogowaniu się do aplikacji mobilnej: Centrum informacji -> Kontakt -> mLinia.

W dwóch pierwszych przypadkach konsultant zweryfikuje Twoją tożsamość i przyjmie dyspozycję wypowiedzenia umowy rachunku. Jeśli skontaktujesz się z mLinią, będącym zalogowanym w aplikacji weryfikacja tożsamości nie będzie konieczna.

Po rozmowie, podobnie jak w przypadku ścieżki w serwisie transakcyjnym, możliwy jest kontakt ze strony banku i próba przekonywania Cię do zmiany decyzji.

Likwidacja konta w placówce banku

Chcąc zamknąć rachunek w placówce mBanku, należy się do niej udać z dokumentem tożsamości. Doradca wprowadzi do systemu Twoją dyspozycję rozwiązania umowy konta i poinformuje Cię o okresie, po jakim zostanie ono definitywnie zamknięte.

Listowna rezygnacja z rachunku

W mBanku likwidacja konta jest też możliwa drogą listowną. To najbardziej czaso- i pracochłonna opcja, wymaga przesłania własnoręcznie napisanego wypowiedzenia umowy na adres korespondencyjny banku:

mBank SA
Bankowość detaliczna
Skrytka pocztowa 2108
90-959 Łódź 2

Wypowiedzenie umowy rachunku powinno zawierać:

 • imię i nazwisko posiadacza/posiadaczy ROR-u,
 • numer PESEL posiadacza/posiadaczy,
 • numer zamykanego konta,
 • numer rachunku do przelania środków pozostałych na zamykanym koncie,
 • określenie trybu, w jakim ma być rozwiązana umowa (miesięczny okres wypowiedzenia, skrócony, natychmiastowy);
 • podpis zgodny ze wzorem posiadanym przez mBank widniejącym na umowie rachunku lub Oświadczeniu o zmianie nazwiska / Formularzu zmiany wzoru podpisu, jeżeli taki dokument był składany.

Bank zastrzega, że jeśli podpis nie będzie zgodny, dyspozycja nie będzie zrealizowana. Warto więc upewnić się po miesiącu od wysłania pisma, czy rachunek został zamknięty.

Zamknięcie konta w bankowości elektronicznej innego banku

Jest jeszcze jedna możliwość, dość nietypowa, zamknięcia ROR-u w mBanku. Otóż w bankowości elektronicznej części banków znajdziesz opcję Przeniesienie rachunku, która tak naprawdę służy do zamknięcia konta w innym banku (np. w mBanku) i przesłania pieniędzy z zamykanego konta. Takiej usługi trzeba szukać w zakładce typu Twoje sprawy / Wnioski / Dokumenty i im podobnym. Po odnalezieniu jej należy wskazać w jakim banku i jaki rachunek chcesz zamknąć, określić co ma się stać ze zgromadzonymi na nim środkami oraz czy życzysz sobie, by bank, w którym składasz wniosek powiadomił o zmianie pracodawcę, urząd skarbowy czy inne instytucje.

Co ciekawe, korzystając z tej możliwości możesz sam wybrać datę, kiedy wskazany ROR ma zostać zamknięty. Najkrótszy możliwy termin to na ogół ok. 10 dni.

Okres wypowiedzenia i opłaty

W wariancie „standardowym” w mBanku zamknięcie konta nie dokonuje się ze skutkiem natychmiastowym. Od dnia złożenia dyspozycji do momentu jej zrealizowania musi upłynąć miesięczny okres wypowiedzenia. W tym czasie możesz zmienić swoją decyzję, poprosić o jej anulowanie. Ostateczny termin na taki ruch, to przedostatni dzień okresu wypowiedzenia.

Jeśli tego nie zrobisz, wówczas bank poinformuje Cię o zamknięciu konta w wiadomości wysłanej na adres e-mail. Gdy nie podałeś go bankowi, pisemne potwierdzenie wykonania złożonej dyspozycji otrzymasz w wersji papierowej na adres korespondencyjny.

W przypadku, gdy o chęci likwidacji rachunku zawiadamiasz mBank pisemnie, wspomniany wyżej okres zaczyna biec od dnia doręczenia pisma do banku.

Wypowiedzenie umowy może być też ze skutkiem natychmiastowym (gdy bank zmienia regulamin prowadzenia rachunku lub taryfę opłat i prowizji, a Ty nie godzisz się na nowe zasady) lub w trybie skróconym (gdy do Twojego rachunku nie była wydana karta, nie masz żadnych należności wobec banku lub nie składałeś żadnych dyspozycji związanych z naliczaniem opłat).

Okres wypowiedzenia możesz wykorzystać na skopiowanie historii transakcji, przeniesienie zleceń stałych i poleceń zapłaty, stworzenie szablonów przelewów w innym banku.

Twoje środki nie przepadną

Może się zdarzyć, że na likwidowanym koncie będą pieniądze. Co wtedy zrobi mBank?

Najlepiej, byś podał numer rachunku bankowego, na który mają zostać przelane środki. Gdybyś go nie wskazał lub jego numer okaże się nieprawidłowy, to saldo konta, od dnia upływu terminu wypowiedzenia, stanie się nieoprocentowanym depozytem. Sposób odzyskania pieniędzy będzie uzależniony od tego, czy nadal masz jakąś relację z mBankiem, czy też zerwałeś już wszelkie kontakty.

W pierwszym przypadku zwrot środków może nastąpić po złożeniu dyspozycji za pośrednictwem konsultanta mLinii. Jeżeli jednak nic Cię już nie łączy z mBankiem, niezbędne jest przesłanie pisma na adres banku, w którym określisz numer rachunku bankowego, na który mają zostać przekazane środki. Podpis złożony na przesłanej dyspozycji powinien być zgodny ze wzorem posiadanym przez mBank. W razie niezgodności bank nie wykona przelewu.

Gdybyś ktoś wysłał Ci przelew na rachunek, który zamknąłeś, to środki zostaną automatycznie zwrócone do nadawcy.

Sytuacje szczególne

Rozważając różne zagadnienia związane z zamykaniem konta osobistego w mBanku, trzeba jeszcze zwrócić uwagę na dwie sprawy.

mBank też może zrezygnować ze współpracy

W mBanku zamknięcie konta może nastąpić też z inicjatywy banku. W przypadku ROR-u jest to możliwe, jeżeli w okresie jednego roku na rachunku nie zostały wykonane żadne obroty, w tym gdy nie dokonano żadnej wpłaty. Przy czym mBank zastrzega, że sytuacja nie dotyczy rachunków z saldem dodatnim.

Nieco inaczej jest w przypadku kont firmowych. Dotyczące ich umowy mBank może wypowiedzieć, gdy na rachunku nie odnotowano przez okres trzech miesięcy żadnych obrotów, za wyjątkiem okresowego dopisywania odsetek i ich wypłat lub gdy nie dokonano wpłaty przez okres 30 dni od dnia otwarcia konta.

Zamknięcie konta po zmarłym

Być może znajdziesz się w sytuacji, że to nie Ty będziesz klientem mBanku, lecz ktoś z Twoich bliskich, a Tobie przypadnie zadanie likwidacji rachunku po jego śmierci. Wówczas musisz dostarczyć do mBanku obowiązkowo jeden z poniższych dokumentów:

 • skrócony odpis aktu zgonu;
 • prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku;
 • akt poświadczenia dziedziczenia (banku uczula, aby w treści dokumentu było imię i nazwisko, PESEL lub data urodzenia zmarłej osoby – ułatwi to odszukanie jej w systemie);
 • prawomocne postanowienie sądu o odrzuceniu spadku;
 • akt oświadczenia o odrzuceniu spadku;
 • postanowienie sądu o uznaniu za zmarłego lub o stwierdzeniu zgonu.

Musisz wiedzieć, że działania związane z likwidacją rachunku po zmarłym może podjąć tylko ten, kto posiada tytuł prawny do zgromadzonych na nim pieniędzy. Niezbędne jest więc dostarczenie dodatkowych dokumentów, różnych, zależnie od tego, czy opłaciłeś koszty pogrzebu, krewny złożył dyspozycję na wypadek śmierci, czy też Twoje działania wynikają z prawomocnego postanowienia sądu o nabyciu spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia.

Szczegółowe informacje, czego mBank będzie oczekiwał od Ciebie i innych osób związanych ze zmarłym, znajdziesz w tym miejscu.

Wymagane dokumenty możesz dostarczyć korespondencyjnie (na podany wyżej adres) lub udając się do placówki mBanku. Przyjmowane są zarówno oryginały (bank zapewnia, że zwróci dokumenty po wykonaniu kopii), jak i uwierzytelnione notarialnie kopie.

Co zamiast konta w mBanku?

Wiesz już, jak zamknąć konto w mBanku. Przyznasz chyba, że należy pochwalić bank za wiele możliwości zamknięcia rachunku. Likwidacja konta możliwa jest na cztery sposoby, więc z pewnością każdy znajdzie wygodną dla siebie opcję (nam najprostszą wydaje się skorzystanie z systemu transakcyjnego mBanku), a przecież ułatwienie klientowi rozstania nie leży wcale w interesie banku.

Pamiętaj, że w mBanku koszty generuje nie sam rachunek, ale związana z nim karta debetowa. Dlatego proces likwidacji rachunku dobrze jest rozpocząć od rezygnacji z "plastiku". W ten sposób unikniesz naliczenia opłat, które mogłyby wywołać na Twoim koncie debet, co uniemożliwiłoby zamknięcie rachunku.

Chętnie poznamy Twoje doświadczenia związane z likwidacją konta w mBanku – jaką drogę załatwienia tej sprawy wybrałeś, jak przebiegła cała procedura? Czy rezygnacja z konta była dla Ciebie łatwa, czy może przysporzyła Ci kłopotów? Opisz swoje uwagi i spostrzeżenia w komentarzu, podziel się informacjami z innymi czytelnikami.

Zamknąłeś konto. Co dalej? Oto ranking kont osobistych - Lipiec 2024

 • Konto
  0 zł
 • Karta
  0 zł / 4 zł
  Miesięczna opłata za kartę

  0 zł / 4 zł


  opłaty unikniesz, jeżeli spełnisz oba poniższe warunki:

  • zapewniłeś w poprzednim miesiącu jednorazowy wpływ w wysokości min. 500 zł
  • wykonałeś w poprzednim miesiącu co najmniej 1 transakcję bezgotówkową kartą / Apple Pay / Google PayPeoPay

  od klientów do 26. roku życia opłata za kartę nie jest pobierana

 • Bankomaty
  0 zł / 2,3% min. 5 zł
  Bankomaty 0 zł / 2,3% min. 5 zł

  0 zł - dla osób do 26. r.ż.

  Dla klientów powyżej 26 lat:

  • 0 zł - bankomaty własne banku
  • 0 zł za 2 pierwsze wypłaty w miesiącu z bankomatów obcych (pod warunkiem spełnienia warunków aktywności: 500 zł wpływu i 1 transakcji)
  • 2,3% min. 5 zł – w pozostałych przypadkach
 • Przelew internetowy
  0 zł
Unikalne cechy: korzystne przewalutowania i brak prowizji za transakcje walutowe kartą.
Przeczytaj recenzję
4.7
Przejdź na stronę banku
 • Konto
  0 zł
 • Karta
  0 zł / 5 zł / 11 zł
  Miesięczna opłata za kartę 0 zł / 5 zł / 11 zł

  • 0 zł – po spełnieniu warunków aktywności
  • 5 zł – dla osób w wieku 18-26 lat
  • 11 zł – dla osób powyżej 26 lat

  Opłata nie jest pobierana przez pierwsze 2 miesiące od wydania karty (lub aktywacji płatności zbliżeniowych BLIK). W kolejnych miesiącach opłaty unikniesz, jeżeli:

  • masz 18-26 lat i wykonasz 1 transakcję kartą lub Blikiem w miesiącu
  • masz powyżej 26 lat i wykonasz min. 5 transakcji kartą lub Blikiem w miesiącu
 • Bankomaty
  0 zł / 5 zł
  Bankomaty 0 zł / 5 zł

  • 0 zł – bankomaty Banku Millennium
  • 0 zł – pozostałe bankomaty, jeśli spełnisz warunki aktywności: 5 płatności kartą debetową lub Blikiem (1 raz, jeżeli masz 18- 26 lat)
  • 5 zł – pozostałe bankomaty (1 zł dla bankomatów Santander Bank Polska i Planet Cash) – jeżeli nie spełnisz powyższego warunku aktywności
 • Przelew internetowy
  0 zł
Unikalne cechy: brak prowizji za przewalutowanie transakcji w walucie obcej do równowartości 5000 zł/mies.
Przeczytaj recenzję
4.6
Przejdź na stronę banku
 • Konto
  0 zł
 • Karta
  0 zł / 7 zł
  Miesięczna opłata za kartę 0 zł / 7 zł

  opłaty unikniesz, jeżeli:

  • wykonasz przynajmniej 5 transakcji bezgotówkowych kartą albo Blikiem / mies. LUB
  • nie ukończyłeś 26 lat
 • Bankomaty
  0 zł / 5 zł
  Bankomaty 0 zł / 5 zł

  • 0 zł - bankomaty sieci Planet Cash
  • 0 zł - wypłaty z pozostałych bankomatów (pod warunkiem wykonania min. 5 transakcji kartą/Blikiem)
  • 5 zł - pozostałe bankomaty przy braku warunku płatności kartą
 • Przelew internetowy
  0 zł
Ważne: Można zamówić 4 karty do konta za darmo.
Przeczytaj recenzję
4.5
Przejdź na stronę banku
Oceń artykuł
5
(2 oceny)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos