jak założyć konto maklerskie?

Jak wybrać konto maklerskie? Praktyczne wskazówki dla początkujących inwestorów

Jeśli chcesz rozpocząć inwestowanie na giełdzie, musisz otworzyć rachunek maklerski. Za jego pośrednictwem zyskasz dostęp do różnych instrumentów finansowych, w tym akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW). Zanim jednak wybierzesz konkretne konto maklerskie, dokładnie przeanalizuj jego parametry. 

Z tekstu dowiesz się: 

  • Z jakich etapów składa się proces otwarcia rachunku inwestycyjnego? 
  • Jak stworzyć własny profil inwestycyjny? 
  • Na jakie aspekty konta maklerskiego powinieneś zwrócić szczególną uwagę?  

 Jak założyć konto maklerskie? 

Pamiętaj, że rachunek inwestycyjny możesz otworzyć wyłącznie w instytucji, która świadczy usługi maklerskie na podstawie licencji wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego. Takim podmiotem może być biuro maklerskie, bank prowadzący działalność maklerską, zagraniczna firma inwestycyjna bądź też zagraniczna osoba prawna z siedzibą na terytorium państwa należącego do OECD lub WTO. Domy maklerskie afiliowane przy bankach muszą być z nich wyodrębnione finansowo i organizacyjnie.  

Aby skorzystać z oferty biura maklerskiego, musisz być osobą fizyczną lub osobą prawną. W przypadku indywidualnych inwestorów wymagane jest ukończenie 18. roku życia oraz posiadanie ważnego dokumentu tożsamości.  

Samo założenie rachunku inwestycyjnego jest proste i na dobrą sprawę składa się z identycznych etapów, co zakładanie ROR-u w banku. Najpierw musisz wypełnić wniosek o konto maklerskie, a następnie podpisać umowę z brokerem. 

W większości DM-ów wniosek o konto inwestycyjne złożysz online (za pośrednictwem formularza zamieszczonego na strony internetowej) bądź też w stacjonarnym oddziale brokera. Natomiast jeśli zamierzasz otworzyć rachunek maklerski w banku, który prowadzi Twoje konto osobiste, możesz to uczynić w bankowości elektronicznej. 

Z kolei umowę podpiszesz na jeden z trzech sposobów: bezpośrednio w placówce brokerskiej, za pośrednictwem kuriera albo całkowicie zdalnie. W tym ostatnim przypadku będziesz musiał zasilić rachunek dowolną kwotą z konta bankowego, którego numer wpisałeś we wniosku oraz potwierdzić swoją tożsamość za pomocą skanów lub zdjęć dokumentów wymaganych przez danego brokera i wysłanych na jego adres e-mail. Zawartą umowę otrzymasz w zabezpieczonym mailu, zaś aktywacja rachunku nastąpi po weryfikacji przelewu. 

Ostatnią czynnością, którą będziesz musiał wykonać, jest wypełnienie ankiety MiFID 2. Dom maklerski sprawdza w niej, czy dane usługi inwestycyjne i produkty są dopasowane do możliwości i potrzeb danego klienta.  

Ankieta MIFiD składa się z kilku części. W pierwszej znajdziesz się pytania dotyczące Twojej sytuacji finansowej i rodzinnej, poziomu tolerancji ryzyka, celu i horyzontu inwestycyjnego. Przykładowo – bank może Cię zapytać, jaką część oszczędności chciałbyś przeznaczyć na inwestycje, co jest źródłem Twoich dochodów, czy masz jakiekolwiek doświadczenie w inwestowaniu. Część druga ma sprawdzić Twoją wiedzę w zakresie różnych instrumentów finansowych i z reguły ma charakter testu, a Twoim zadaniem jest wybór poprawnej odpowiedzi. 

W praktyce ankieta jest jedynie wymogiem formalnym. Nawet wtedy, gdy na większość pytań odpowiesz niepoprawnie, bank nie będzie Ci utrudniał dostępu do bardziej ryzykownych transakcji. 

Zanim zdecydujesz na założenie rachunku inwestycyjnego, najpierw określ swoje preferencje 

Konto maklerskie powinno być dopasowane do Twoich możliwości finansowych, akceptowanego poziomu ryzyka, a także doświadczenia w inwestowaniu ( sprawdź jak zacząć inwestować na giełdzie). Najpierw musisz dokładnie określić, czego oczekujesz od rachunku, a dopiero potem zabrać się za przeglądanie ofert. Z tego też powodu Twoim pierwszym krokiem powinno być sprecyzowanie własnych preferencji, w czym mogą Ci pomóc następujące pytania: 

  • w jakie instrumenty finansowe zamierzasz inwestować (akcje, obligacje, kontrakty terminowe, opcje, EFT-y, produkty strukturyzowane, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych)?  
  • czy ograniczysz się do handlu instrumentami dostępnymi na GPW, czy chcesz także zawierać transakcje na rynkach światowych (w tym na rynku Forex)? 
  • ile pieniędzy możesz przeznaczyć na inwestowanie i jakiej stopy zwrotu oczekujesz? 
  • jaki jest Twój horyzont inwestycyjny? Krótko-, średnio- czy długoterminowy? 
  • godzisz się z wysokim ryzykiem, co może oznaczać utratę części kapitału (ale i wyższe zyski), czy bardziej zależy Ci na ochronie posiadanych środków? 

Kiedy już będziesz wiedział, jakim typem inwestora jesteś, możesz przejść do następnego etapu i przyjrzeć się kosztom związanym z prowadzeniem rachunku. 

Jakie opłaty powinieneś wziąć pod lupę? 

Przede wszystkim zapoznaj się z prowizją za otwarcie i korzystanie z konta maklerskiego. Sprawdź również opłaty za przelewy, dostęp do notowań online oraz przechowywanie papierów wartościowych. Upewnij się także, czy dom maklerski umożliwia inwestowanie na rynkach pozagiełdowych i na giełdach zagranicznych oraz jakie pobiera stawki za przewalutowanie.  

Jednak najważniejszym kryterium, które powinieneś wziąć pod uwagę, są prowizje od dokonywanych transakcji. Istotne są zwłaszcza opłaty od kupna/sprzedaży akcji i obligacji oraz za handel instrumentami pochodnymi.  

Jeśli nie chcesz, by Twoje zyski z inwestycji zostały zjedzone przez prowizje brokera, dokładnie przejrzyj tabelę opłat. Niektóre domy maklerskie rezygnują z opłaty za prowadzenie konta, jednak narzucają wysokie prowizje od zleceń. Są i również takie, w których prowadzenie ROR-u jest drogie, jednak koszty transakcyjne są znacznie niższe niż u konkurencji. Policz, która z tych opcji jest w Twoim przypadku bardziej opłacalna i nie daj się skusić pozornie darmowym ofertom. 

Liczą się również usługi dodatkowe 

Kolejną kwestią, którą powinieneś rozważyć przed założeniem rachunku maklerskiego, jest dostęp do rozmaitych usług wspomagających inwestowanie. Zwróć więc uwagę na takie ułatwienia, jak odroczony termin płatności (OTP), krótką sprzedaż, zlecenia zaawansowane, kredytowanie inwestycji czy możliwość otwarcia konta maklerskiego IKE/IKZE.  

Na zakończenie zapoznaj się z opiniami na temat platformy transakcyjnej udostępnianej przez brokera. Serwis, za pośrednictwem którego będzie składał zlecenia, powinien być szybki, stabilny i łatwy w obsłudze. 

Założenie rachunku inwestycyjnego jest proste. Zarobienie na nim – znacznie trudniejsze 

Pamiętaj też, że każda inwestycja na rynku kapitałowym powinna być poprzedzona dokładną analizą osobistych finansów. Brak pełnej wiedzy o własnej sytuacji majątkowej w połączeniu z niewielkim doświadczeniem w inwestowaniu może mieć naprawdę przykre konsekwencje. Zdarza się, że pochopny wybór instrumentów finansowych kończy się utratą życiowych oszczędności. Dlatego składając swoje pierwsze zlecenia, kieruj się zasadą sformułowaną przez Bena Grahama: “Zyski nie powinny się opierać na optymizmie, a na arytmetyce”. 

Dodaj komentarz