Wróć

Jakie konto maklerskie do inwestowania za granicą? Przegląd ofert rynkowych

Marcin Kowalczyk
Marcin Kowalczyk
Analityk produktów inwestycyjnych
Marcin Kowalczyk
Marcin Kowalczyk
Analityk produktów inwestycyjnych

93 publikacje 506 komentarzy

Inwestor giełdowy i pasjonat rynków finansowych, a także doświadczony redaktor zajmujący się szeroko rozumianymi tematami inwestycyjnymi, gospodarczymi oraz bankowymi. W serwisie Moneteo publikuje liczne artykuły, głównie z zakresu inwestycji i rynków finansowych, jak również testuje i opisuje rachunki maklerskie, konta forex oraz inne produkty i usługi przeznaczone dla inwestorów.


13 komentarzy
Jakie konto maklerskie do inwestowania za granicą? Przegląd ofert rynkowych
Spis treści

Czy warto inwestować za granicą? Polacy są na TAK

Polscy inwestorzy zaczęli śmielej patrzeć w stronę zagranicznych rynków z co najmniej kilku powodów. Głównym wydaje się być zmęczenie latami marazmu na warszawskiej giełdzie, ale nie bez znaczenia jest też fakt, że od końca 2019 roku możliwe jest inwestowanie za granicą w ramach kont emerytalnych IKE i IKZE. Na wzrost popularności rynków zagranicznych wpłynął również wybuch pandemii koronawirusa, który doprowadził do silnych przecen akcji na całym świecie. Wówczas rodzimi inwestorzy chętnie „łapali noże” na polskim parkiecie, ale również na zagranicznych giełdach, gdzie można było tanio nabyć walory renomowanych spółek.

Od krachu z marca 2020 roku wyceny akcji na całym świecie wyraźnie wzrosły, później mieliśmy wyraźne pogorszenie nastrojów i silne spadki indeksów, ale inwestorów zdaje się to nie zniechęcać – nadal poszukują atrakcyjnych aktywów poza GPW. Część z nich nie ogranicza się tylko do giełd zachodnich i stawia również na akcje rynków wschodzących, które są daleko od swoich historycznych szczytów cenowych. Dla innych priorytetem jest geograficzna dywersyfikacja portfela, która – mimo silnej korelacji pomiędzy rynkami – nadal pozwala rozproszyć ryzyko inwestycyjne. Bardziej doświadczeni inwestorzy szukają też okazji do zarobku, grając na spadki kursów zagranicznych akcji i indeksów giełdowych.

Niezależnie, na których giełdach i w jaki sposób chciałbyś inwestować, potrzebujesz konta maklerskiego z dostępem do zagranicznych rynków. Aby ułatwić Ci wybór tego najlepszego, przeanalizowaliśmy oferty biur maklerskich umożliwiające inwestowanie za granicą.

Jak kupować akcje zagranicznych spółek? Brokerzy polscy i zagraniczni

Jeśli chcesz inwestować poza GPW, czy to w akcje zagraniczne, czy w inne instrumenty finansowe, możesz wybrać jedną z dwóch możliwości. Pierwszą jest założenie rachunku u jednego z brokerów zagranicznych. Druga to skorzystanie z oferty polskiego domu maklerskiego lub brokera forex, która zapewnia dostęp do zagranicznych rynków bądź ewentualnie kontraktów CFD (będzie o nich jeszcze mowa).

Wybór brokerów spoza Polski jest naprawdę duży, więc z łatwością znajdziesz ofertę z bardzo niskimi kosztami transakcyjnymi i bezpośrednim dostępem do kilkudziesięciu rynków. Co więcej, niewielka część z nich ma oddział w Polsce i obsługę w języku polskim, a nawet oferuje prowadzenie rachunku w PLN. Obecnie jednak żaden z czołówki zagranicznych brokerów nie zapewnia wszystkich tych możliwości.

Korzystanie z usług brokera zagranicznego ma pewne mankamenty, które mogą odstraszać zwłaszcza początkujących inwestorów. Jeśli nie udostępnia rachunku w polskiej walucie, musimy ponosić ryzyko kursowe w relacji np. USD/PLN czy EUR/PLN, a nierzadko także liczyć się ze sporymi kosztami przelewów i dłuższym czasem oczekiwania na środki. Bariera językowa może natomiast okazać się kłopotliwa, jeśli pojawią się problemy związane np. z działaniem platformy transakcyjnej czy zrozumieniem zapisów regulaminu lub tabeli opłat.

Istotny jest również fakt, że podmioty z siedzibą poza UE pozostają poza kontrolą KNF i ESMA (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych). Broker z UE to często większe bezpieczeństwo, ale nie można zapominać, że i on podlega przepisom prawnym swojego kraju, więc ewentualne spory będą rozstrzygane przez tamtejsze sądy. Ponadto, niezależnie od kraju pochodzenia, broker zagraniczny prawdopodobnie nie wystawi nam deklaracji PIT-8C, co może utrudnić prawidłowe rozliczenie podatku od zysków kapitałowych.

Wybór brokera zagranicznego wiąże się z licznymi niedogodnościami, ale jeśli jednocześnie zapewnia dostęp do niskich kosztów transakcyjnych oraz dużej liczby rynków i instrumentów finansowych, to mimo wszystko może okazać się dobrym rozwiązaniem. Mniej zaawansowanym inwestorom polecamy jednak skupić się na ofercie rodzimych domów maklerskich – zwłaszcza, że obecnie prezentuje się ona naprawdę całkiem atrakcyjnie.

Biura maklerskie umożliwiające inwestowanie za granicą

Jeszcze nie tak dawno inwestowanie na giełdach zagranicznych było dostępne jedynie dla klientów bankowości prywatnej oraz zamożnych inwestorów, którzy składali zlecenia o wartości minimum kilkudziesięciu tysięcy złotych. Obecnie, jako klient detaliczny, masz do wyboru aż dziesięć polskich instytucji dających taką możliwość. Wśród nich są niezależne podmioty XTB oraz TMS Brokers, a także osiem domów maklerskich banków: Alior, BNP Paribas, BOŚ, Handlowy, mBank, Pekao SA, PKO BP oraz Santander.

W jednej instytucji, BNP Paribas Bank Polska, zlecenia na rynkach zagranicznych możesz składać wyłącznie telefonicznie, co wiąże się z oczywistymi niedogodnościami oraz relatywnie wysokimi kosztami transakcyjnymi. Pozostałe podmioty umożliwiają już samodzielny trading poprzez platformę inwestycyjną online, przy czym pod względem liczby i rodzaju dostępnych rynków, a także kosztów transakcyjnych, ich oferty wyraźnie się różnią. Od razu zaznaczmy, że TMS Brokers proponuje obecnie handel jedynie na amerykańskim rynku akcji, dlatego nie został uwzględniony w dalszych analizach.

Dostępne giełdy zagraniczne

Polskie domy maklerskie zapewniają dostęp łącznie do 23 giełd zagranicznych, przy czym tylko rynek amerykański (New York Stock Exchange oraz Nasdaq), brytyjski i niemiecki znajdziemy w każdej ofercie. Niczego ponad tę popularną trójkę nie oferuje mBank, co czyni jego propozycję jedną z mniej atrakcyjnych – przynajmniej pod względem liczby dostępnych rynków. Na drugim krańcu są oferty Pekao, PKO BP oraz XTB, które umożliwiają trading na odpowiednio: 20, 16 i 15 giełdach zagranicznych. Pekao jako jedyne umożliwia inwestowanie na rynku australijskim, greckim i luksemburskim, natomiast DM Banku Handlowego wyróżnia dostępność giełdy w Hongkongu.

Wszystkie domy maklerskie, z wyjątkiem mBanku i TMS Brokers, umożliwiają handel walorami belgijskimi, holenderskimi i francuskimi, notowanymi na giełdzie Euronext. Mniej popularną Pragę oraz Kopenhagę mają w ofercie jedynie XTB i PKO BP; to ostatnie, jako jedyne obok DM Banku Handlowego, oferuje również Budapeszt. Dostęp do parkietu w Toronto dają DM BOŚ i Pekao, natomiast Dublin znajdziemy w Pekao oraz BNP Paribas.

W poniższej tabeli przedstawiliśmy kompleksowe zestawienie wszystkich giełd dostępnych w poszczególnych domach maklerskich.

Giełdy oferowane przez polskie domy maklerskie
Alior Bank 

BNP Paribas

BOŚ 

Bank Handlowy

mBank

Pekao

PKO BP

Santander

TMS

XTB

Australia

x

Austria

x

x

x

x

x

Belgia

x

x

x

x

x

x

x

x

Czechy

x

x

Dania

x

x

x

Finlandia

x

x

x

Francja

x

x

x

x

x

x

x

x

Grecja

x

Hiszpania

x

x

x

x

x

x

x

Hongkong

x

Holandia

x

x

x

x

x

x

x

x

Irlandia

x

x

Kanada

x

x

Luksemburg

x

Niemcy

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Norwegia 

x

x

x

x

Portugalia

x

x

x

x

x

x

x

Szwajcaria

x

x

x

x

x

Szwecja

x

x

x

USA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Wielka Brytania

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Włochy

x

x

x

x

x

x

x

Węgry

x

x

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych na stronach domów maklerskich.

Dostępne instrumenty finansowe

Jak widać, oferta polskich domów maklerskich jest na tyle bogata, że powinna zadowolić znaczną większość inwestorów zainteresowanych inwestowaniem za granicą. Trzeba jednak podkreślić, że dostępność określonej giełdy nie oznacza, iż uzyskasz dostęp do wszystkich występujących na niej akcji spółek zagranicznych i innych instrumentów finansowych. Mało tego, niektóre instytucje chwalą się możliwością inwestowania na danej giełdzie, ale w rzeczywistości oferują tylko kilka notowanych na niej walorów – tak jest w przypadku np. BNP Paribas i jego oferty rynku austriackiego. Inny przykład stanowi parkiet lizboński, który znajdziemy w ofertach Pekao i PKO BP, ale w zakresie jedynie kilkunastu instrumentów.

Oferty DM BOŚ i Santandera, pod względem liczby dostępnych giełd zagranicznych, są średniakami, ale za to zapewniają możliwość inwestowania we wszystkie notowane na nich spółki, co zdecydowanie nie jest standardem. To tylko pokazuje, że jeśli zależy Ci na jakimś konkretnym rynku, powinieneś dokładnie sprawdzić, które znajdujące się na nim instrumenty udostępnia dany dom maklerski. Na podstawie samej liczby dostępnych giełd nie warto oceniać atrakcyjności danej oferty, choć trzeba przyznać, że XTB, PKO BP i Pekao wypadają tu naprawdę dobrze.

Jak inwestować za granicą? Różne możliwości inwestycyjne

Na giełdach zagranicznych, tak jak na GPW, do Twojej dyspozycji są nie tylko akcje spółek. Środki możesz lokować również między innymi w obligacjach oraz funduszach inwestycyjnych typu ETF. Faktem jest jednak, że w tym zakresie oferta polskich domów maklerskich jest już nieco uboższa.

Obligacje zagraniczne cieszą się stosunkowo małym zainteresowaniem inwestorów, więc polscy brokerzy nie rozwijają zbytnio ich oferty. Wyjątek stanowi tu Pekao, które oferuje blisko 100 walorów, głównie z rynku niemieckiego i luksemburskiego. Na drugim końcu są m.in. XTB i TMS Brokers, które w ogóle nie udostępniają zagranicznych instrumentów dłużnych.

Znacznie lepiej prezentują się oferty w przypadku ETF-ów. Największy ich wybór znajdziesz w DM BOŚ i mBanku, które udostępniają po blisko 400 tego typu instrumentów. Za nimi plasuje się XTB z ponad 300 walorami – wśród nich są te, które naśladują zmiany cen określonych obligacji i indeksów obligacji.

Dzięki ETF-om dostępnym w polskich domach maklerskich możesz zarabiać na zmianach cen akcji, indeksów giełdowych, ale również surowców, takich jak złoto, srebro czy ropa. Miej przy tym na uwadze, że większość z nich notowana jest na giełdach we Frankfurcie, Londynie i Amsterdamie. Do największego rynku funduszy pasywnych, czyli rynku amerykańskiego, nigdzie nie uzyskasz dostępu. Uniemożliwiają to regulacje unijne i polityka Komisji Nadzoru Finansowego.

Inwestowanie poprzez kontrakty CFD

Inwestowanie za granicą nie musi polegać na zakupie rzeczywistych akcji czy obligacji. Do dyspozycji masz jeszcze tzw. kontrakty CFD, czyli kontrakty na różnice kursowe, które również pozwalają zarabiać na zmianach cen wspomnianych aktywów oraz ETF-ów, towarów, surowców czy walut. W ich przypadku nie stajesz się faktycznym posiadaczem danego instrumentu, lecz spekulujesz, czy jego cena wzrośnie, czy spadnie. Co ważne, pozwalają one nie tylko grać na wzrosty i spadki kursów, ale również zawierać transakcje z dźwignią finansową – czyli o wartości wielokrotnie wyższej od faktycznie inwestowanej kwoty.

Kontrakty CFD na akcje oraz inne aktywa można znaleźć w BOŚ i XTB (to domy maklerskie i jednocześnie brokerzy forex), ale również w Alior Banku oraz TMS Brokers

Ranking brokerów forex

Opłata za konto
0 zł
Oddział w Polsce
TAK
Typ brokera
market maker
Spread na EUR/USD
0,9
Spread na EUR/USD 0,9

spread w czasie trwania sesji europejskiej

Polski broker wysyłający PIT-8C, odsetki od niezainwestowanych środków, XTB Social, popularna aplikacja z oceną 4.5 w Google Play (44k ocen) i 4.7 w App Store (6k+ ocen).
 • Szczegóły oferty
 • Recenzja
  4.7
Złóż wniosek

Konto i opłaty z nim związane

Charakterystyka brokera

Rynek forex i indeksy

Pozostałe instrumenty

Konto i opłaty z nim związane

 • Opłata za założenie/prowadzenie konta

  0 zł

 • Liczba instrumentów

  > 6200

 • Minimalny depozyt

  brak

 • Waluty rachunku

  USD, EUR, PLN

 • Metody zasilenia konta
  • przelew bankowy,
  • karta płatnicza,
  • BlueCash,
  • Dotpay,
  • PayPal,
  • Blik
 • Wypłata z konta

  od 500 zł darmowa, ale możliwe prowizje pośrednika

 • Standardowa dźwignia finansowa

  1 do 30

 • Ochrona przed ujemnym saldem

  TAK

Charakterystyka brokera

 • Typ brokera

  market maker

 • Rok założenia

  2004

 • Kraj głównej siedziby

  Polska

 • Oddział w Polsce

  TAK

 • PIT-8C

  TAK

 • Obsługa w języku polskim

  TAK

 • Broker regulowany

  TAK

 • Gwarancja w razie bankructwa brokera

  TAK

 • Ostrzeżenie przed ryzykiem

  76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Rynek forex i indeksy

 • Minimalna jednostka transakcyjna

  0,01

 • Spread na EUR/USD

  0,9

  spread standardowy w czasie trwania sesji europejskiej 

 • Pary walutowe z PLN

  USD, GBP, EUR, CHF

 • Spread na USD/PLN

  18

 • Spread na SP500

  0,6

 • Spread na DAX

  1,5

  spread w godz. 9:00-17:30

Pozostałe instrumenty

 • Kontrakty na złoto i srebro

  TAK

 • Kontrakty na ropę naftową

  TAK

 • Kontrakty na kryptowaluty

  TAK

 • Kontrakty na WIG20

  TAK

 • Kontrakty na akcje

  TAK

 • Akcje

  TAK

Zalety

 • dobre warunki do handlu na wielu instrumentach finansowych
 • bogata oferta instrumentów
 • odsetki od niezainwestowanych środków w PLN, EUR i USD (brak limitów kwotowych i wymogów do spełnienia)
 • duży wybór rzeczywistych akcji z wielu giełd
 • wysoko oceniania autorska platforma transakcyjna xStation i aplikacja mobilna
 • możliwość inwestowania w kryptowaluty poprzez kontrakty CFD
 • brak wymogów co do wielkości depozytu
 • Atrakcyjność opłat
  4/ 5
 • Bogactwo oferty
  5/ 5
 • Funkcjonalność
  5/ 5
 • Bezpieczeństwo
  5/ 5
Przeczytaj recenzję
Marcin Kowalczyk
Złóż wniosek
Opłata za konto
0 zł
Oddział w Polsce
TAK
Typ brokera
market maker
Spread na EUR/USD
0,9
Spread na EUR/USD 0,9

Spread w czasie trwania sesji europejskiej 

Zagraniczny broker niewysyłający PIT-8C (udostępnia pomocny raport podatkowy), odsetki od niezainwestowanych środków (powyżej określonej kwoty na rachunku), aplikacja z oceną 4.3 w Google Play (6k ocen) i 4.6 w App Store (0,3k ocen).
 • Szczegóły oferty
 • Recenzja
  4.5
Złóż wniosek

Konto i opłaty z nim związane

Charakterystyka brokera

Rynek forex i indeksy

Pozostałe instrumenty

Konto i opłaty z nim związane

 • Opłata za założenie/prowadzenie konta

  0 zł

 • Liczba instrumentów

  > 70000

 • Minimalny depozyt

  brak

 • Waluty rachunku

  USD, PLN i 16 innych walut

 • Metody zasilenia konta
  • przelew bankowy,
  • karta debetowa,
  • karta kredytowa
 • Wypłata z konta

  darmowa

 • Standardowa dźwignia finansowa

  1 do 30

 • Ochrona przed ujemnym saldem

  TAK

Charakterystyka brokera

 • Typ brokera

  market maker

 • Rok założenia

  1992

 • Kraj głównej siedziby

  Dania

 • Oddział w Polsce

  TAK

 • PIT-8C

  NIE

  Broker udostępnia jednak klientom raport podatkowy, w którym wskazuje wszystkie informacje istotne z punktu widzenia rozliczenia z fiskusem.

 • Obsługa w języku polskim

  TAK

 • Broker regulowany

  TAK

 • Gwarancja w razie bankructwa brokera

  TAK

 • Ostrzeżenie przed ryzykiem

  62% inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne podczas handlu z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Rynek forex i indeksy

 • Minimalna jednostka transakcyjna

  0,01

 • Spread na EUR/USD

  0,9

  Spread w czasie trwania sesji europejskiej 

 • Pary walutowe z PLN

  USD, EUR i 12 innych walut

 • Spread na USD/PLN

  20

 • Spread na SP500

  0,7

 • Spread na DAX

  1,5

  W godz. 9:00 - 17:30

Pozostałe instrumenty

 • Kontrakty na złoto i srebro

  TAK

 • Kontrakty na ropę naftową

  TAK

 • Kontrakty na kryptowaluty

  TAK

 • Kontrakty na WIG20

  TAK

 • Kontrakty na akcje

  TAK

 • Akcje

  TAK

Zalety

 • duży wybór instrumentów
 • atrakcyjne warunki do handlu
 • dobrze oceniana platforma i aplikacja handlowa
 • zasilanie rachunku i trzymanie środków na subkontach w blisko 20 walutach
 • odsetki od niezainwestowanych środków (powyżej określonej sumy na rachunku)
 • brak wymogu co do depozytu początkowego
 • Atrakcyjność opłat
  4/ 5
 • Bogactwo oferty
  5/ 5
 • Funkcjonalność
  4.5/ 5
 • Bezpieczeństwo
  5/ 5
Przeczytaj recenzję
Marcin Kowalczyk
Złóż wniosek
Opłata za konto
0 zł
Oddział w Polsce
TAK
Typ brokera
market maker
Spread na EUR/USD
0,8
Spread na EUR/USD 0,8

Spread w czasie trwania sesji europejskiej 

Polski broker wysyłający PIT-8C, aplikacja z oceną 4.3 w Google Play (2k+ ocen) i 4.6 w App Store (0,5k ocen).
 • Szczegóły oferty
 • Recenzja
  4.3
Złóż wniosek

Konto i opłaty z nim związane

Charakterystyka brokera

Rynek forex i indeksy

Pozostałe instrumenty

Konto i opłaty z nim związane

 • Opłata za założenie/prowadzenie konta

  0 zł

 • Liczba instrumentów

  > 4000

 • Minimalny depozyt

  brak

 • Waluty rachunku

  USD, EUR, PLN

 • Metody zasilenia konta
  • przelew bankowy,
  • karta płatnicza,
  • BlueCash,
  • Dotpay
 • Wypłata z konta

  bezpłatnie (druga i kolejna wypłata w miesiącu poniżej 200 zł jest płatna)

 • Standardowa dźwignia finansowa

  1 do 30

 • Ochrona przed ujemnym saldem

  TAK

Charakterystyka brokera

 • Typ brokera

  market maker

 • Rok założenia

  1997

 • Kraj głównej siedziby

  Polska

 • Oddział w Polsce

  TAK

 • PIT-8C

  TAK

 • Obsługa w języku polskim

  TAK

 • Broker regulowany

  TAK

 • Gwarancja w razie bankructwa brokera

  TAK

 • Ostrzeżenie przed ryzykiem

  71% inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne podczas handlu z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Rynek forex i indeksy

 • Minimalna jednostka transakcyjna

  0,01

 • Spread na EUR/USD

  0,8

  Spread w czasie trwania sesji europejskiej 

 • Pary walutowe z PLN

  USD, GBP, EUR, CHF

 • Spread na USD/PLN

  20

 • Spread na SP500

  0,7

 • Spread na DAX

  0,9

  Spread w godz. 9:00-17:30

Pozostałe instrumenty

 • Kontrakty na złoto i srebro

  TAK

 • Kontrakty na ropę naftową

  TAK

 • Kontrakty na kryptowaluty

  TAK

 • Kontrakty na WIG20

  TAK

 • Kontrakty na akcje

  TAK

 • Akcje

  TAK (polskie i amerykańskie)

Zalety

 • dobre warunki do handlu na wielu instrumentach finansowych
 • możliwość inwestowania w rzeczywiste akcje polskie i amerykańskie
 • dobrze oceniana platforma inwestycyjna i aplikacja mobilna
 • brak ograniczeń co do wielkości depozytu
 • możliwość inwestowania w kryptowaluty poprzez kontrakty CFD
 • dostęp do historycznych spreadów
 • Atrakcyjność opłat
  4/ 5
 • Bogactwo oferty
  4/ 5
 • Funkcjonalność
  5/ 5
 • Bezpieczeństwo
  5/ 5
Przeczytaj recenzję
Marcin Kowalczyk
Złóż wniosek
Nota prawna od eToro: 76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne podczas handlu kontraktami CFD u tego brokera.

Koszty inwestowania na zagranicznych rynkach

Wiesz już, gdzie możesz uzyskać dostęp do giełd i instrumentów, w które chciałbyś inwestować. Pozostaje jeszcze pytanie, który dom maklerski pozwoli Ci handlować nimi na najkorzystniejszych warunkach. 

Koszty transakcyjne

Z całą pewnością nie będzie nim DM BNP Paribas, w którym prowizja za realizację zlecenia na rynku zagranicznym wynosi aż 0,95% wartości transakcji, a przy tym nie może być niższa niż 20 EUR, USD lub GBP. A co z pozostałymi usługodawcami?

W ofertach, które przewidują możliwość składania zleceń przez Internet, opłaty transakcyjne są już znacznie niższe. Bezkonkurencyjny jest tu XTB, w którym zlecenia są całkowicie bezpłatne, o ile Twój miesięczny obrót nie przekracza 100 tys. EUR. W przeciwnym razie stosowana jest stawka w wysokości 0,2%, ale nie mniejsza niż 10 EUR, USD lub GBP. W przypadku pozostałych ofert prowizje wahają się od 0,28 do 0,5%, a ich minimalna stawka może wynosić od 20 do aż około 150 zł!

W poniższej tabeli przedstawiliśmy stawki prowizji stosowane w odniesieniu do trzech najpopularniejszych giełd zagranicznych. Dotyczą one przede wszystkim rynku akcji, ale wiele domów maklerskich nalicza je również w przypadku części lub wszystkich pozostałych instrumentów finansowych dostępnych na danej giełdzie.

Stawki prowizji od nabycia akcji zagranicznych w polskich domach maklerskich

Giełda niemiecka

Giełda brytyjska

Giełda w USA

Alior Bank

0,29%

min. 5 EUR

0,29%

min. 5 GBP

0,29%

min. 0,02 USD za każdą akcję

BNP Paribas

0,95%

min. 20 EUR

0,95%

min. 20 GBP

0,95%

min. 20 USD

BOŚ

0,29%

min. 9 EUR

0,29%

min. 8 GBP

0,29%

min. 9,9 USD

Bank Handlowy

0,5%

min. 20 EUR

0,5%

min. 25 USD

lub 15 GBP*

0,5%**

min. 25 USD

mBank

0,29%

min. 5 EUR

0,29%

min. 5 GBP

0,29%

min. 5 USD

Pekao***

0,4-0,5%

min. 30 EUR

0,4-0,5%

min. 20 GBP

0,4-0,5%

min. 35 USD

PKO BP

0,28%

min. 38 PLN

0,28%

min. 99 PLN

0,28% 

min. 38 PLN

Santander

0,39%

min. 12 EUR

0,39%****

min. 12 GBP

0,39%

min. 0,02 USD/szt

TMS Brokers niedostępne niedostępne 0,29% (dla kont w USD)

XTB*****

0 zł

0 zł

0 zł

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w TOiP domów maklerskich. *25 USD (IOB), 15 GBP (Sets Market). **W przypadku akcji o wartości poniżej 10 USD za sztukę prowizja wynosi 0,04 USD za jedną akcję. ***Pekao uzależnia prowizję oraz jej minimalną stawkę od wartości zlecenia – podane kwoty minimalne dot. zleceń o wartości do 25000 jednostek waluty. ****Do transakcji doliczana jest opłata skarbowa w wysokości 0,5% wartości transakcji kupna. *****Bezpłatne są transakcje do 100 tys. EUR obrotu miesięcznie - w przypadku przekroczenia limitu stawka wynosi 0,2%, min. 10 EUR, GBP lub USD.

Zwróć uwagę, że choć prowizje rzędu 0,29 czy nawet 0,5% nie odstraszają (dla porównania w przypadku polskiej giełdy standardem jest przedział od 0,3 do 0,39%), to jednak stosowanie wysokich stawek minimalnych sprawia, że w praktyce są one trudne do osiągnięcia. Zawierając transakcje o wartości kilku tysięcy złotych, w każdym domu maklerskim z wyjątkiem XTB zapłacisz minimum około 20 PLN prowizji, a w najdroższym Pekao aż ponad 100 PLN! Wysokie koszty transakcyjne powodują, że obracając małym kapitałem, niełatwo jest wypracować atrakcyjne zyski.

Przewalutowanie przy transakcjach giełdowych

Analizując oferty domów maklerskich, warto również zwrócić uwagę na dostępne waluty rachunków. Niektóre z nich pozwalają zawierać transakcje zagraniczne w PLN, ale w takim przypadku dochodzi do automatycznego przewalutowania – na samej giełdzie zagranicznej transakcja nie może zostać przecież wykonana w polskiej walucie. 

Dlatego nierzadko zdarza się, że nawet jeśli nie ma wymogu posługiwania się walutą, w której notowane są walory na danej giełdzie, to i tak takie rozwiązanie jest bardziej opłacalne. Inna sprawa, że niestety nie zawsze możesz z niego skorzystać. Standardem jest, że dom maklerski oferuje rachunki w USD, EUR i GBP, ale jeśli nie udostępnia konta np. w NOK, to inwestując na giełdzie norweskiej, będziesz skazany na przewalutowanie, które wykona system brokera.

Opłata za konto i koszty przechowywania instrumentów

Prowizje transakcyjne stanowią dla inwestora najważniejszy i największy koszt, ale najczęściej nie jest on jedynym, jaki wiąże się z inwestowaniem na giełdzie. Nierzadko występują również: opłata za prowadzenie konta maklerskiego oraz koszt przechowywania na nim akcji i innych instrumentów.

Bezwarunkowo darmowe konto z dostępem do zagranicznych rynków znajdziesz w Santanderze i DM Banku Handlowego. W XTB oraz DM BOŚ kryteria bezpłatności są banalne do spełnienia, więc w ich przypadku również z łatwością unikniesz opłaty za rachunek. Warto dodać, że spośród tej czwórki XTB jako jedyne bezpłatnie przechowuje również zagraniczne instrumenty (w portfelach o średniej dziennej wartości do 250 000 EUR). Jeśli chodzi o całą omawianą ósemkę, to opłata waha się od około 0,02 do 0,2% w skali roku, przy czym każdy dom maklerski indywidualnie ustala zasady jej naliczania.

Szczegółowe informacje na temat strony kosztowej poszczególnych ofert znajdziesz w naszym rankingu kont maklerskich.

Pozostałe koszty

Inwestowanie za granicą może wiązać się z jeszcze innymi specyficznymi opłatami. Chodzi tu o niewielkie obciążenia podatkowe, które występują na niektórych giełdach np. londyńskiej, francuskiej czy włoskiej. W przypadku tej pierwszej, poza prowizją maklerską, za transakcję powyżej 10 000 GBP zapłacisz dodatkowo jednego funta. We Włoszech i Francji występują natomiast specjalne opłaty za inwestycje w akcje spółek, których kapitalizacja przekracza określony poziom.

Na koniec pozostaje wspomnieć o jeszcze jednym, ale za to istotnym aspekcie kosztowym – możliwości wystąpienia podwójnego opodatkowania dochodów z dywidend. To rozczarowujące zwłaszcza dla inwestorów chcących inwestować w akcje spółek amerykańskich, które w wielu przypadkach chętnie i hojnie dzielą się zyskami. Obecnie coraz łatwiej jest jednak uniknąć podwójnego opodatkowania, ponieważ już kilka polskich domów maklerskich (m.in. XTB czy Citi Handlowy) dają możliwość wypełnienia formularza W-8BEN, przez co faktyczny podatek od dywidend wynosi najczęściej nie 30, lecz 15 procent.

Który dom maklerski wybrać?

Oferta dostępnych giełd zagranicznych i instrumentów, a także koszty transakcyjne oraz wysokość innych opłat mocno różnią się w zależności od domu maklerskiego. Jeśli chodzi o tę pierwszą, wystarczy wspomnieć, że najsłabsza propozycja (mBanku) zapewnia dostęp jedynie do rynku amerykańskiego, brytyjskiego i niemieckiego, natomiast najlepsza (Pekao) jeszcze do piętnastu innych. W przypadku prowizji maklerskiej rozstrzał jest równie imponujący; w XTB do pewnej kwoty handlujesz całkowicie bezpłatnie, natomiast w Pekao nawet za niewielką transakcję zapłacisz minimum ok. 100 PLN.

W związku z powyższym, aby wybrać najlepsze dla siebie konto maklerskie, musisz określić, na jakich zagranicznych giełdach i instrumentach finansowych zależy ci najbardziej, a także jak często zamierzasz zawierać transakcje. Pekao wygrywa pod względem oferty obligacyjnej, DM BOŚ i mBank wyróżniają się w zakresie bogactwa ETF-ów, TMS Brokers ma ciekawą propozycję dla zainteresowanych akcjami amerykańskimi, a XTB jest bezkonkurencyjny kosztowo.

Nie da się jednak ukryć, że jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie ważne dla inwestora czynniki, to okaże się, że najkorzystniejszą propozycję na rynku ma obecnie prawdopodobnie dom maklerski XTB. Dobre warunki cenowe, bogata oferta giełd i instrumentów (plus dostępność kontraktów CFD), a także wciąż dość rzadko spotykana w warunkach polskich możliwość obniżenia podatku u źródła z 30 do 15% powodują, że dla większości traderów jest on po prostu najlepszym wyborem. Sprawdź zatem naszą analizę rachunku inwestycyjnego w XTB i przekonaj się, czy sprawdzi się on również w Twoim przypadku.

Ranking kont maklerskich

Konto
0 zł
Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku 0 zł

Po roku może pojawić się opłata w wysokości 10 EUR; można jej jednak łatwo uniknąć, wykonując min. 1 transakcję w ciągu roku / jeśli na koncie nie ma środków / jeśli są kupione dowolne akcje

Akcje z GPW
0%
Akcje 0%

 • 0% w przypadku miesięcznego obrotu do 100 tys. EUR (minimalna wartość zlecenia to 10 zł)
 • 0,2%, min. 10 EUR od nadwyżki pow. 100 tys. EUR
Kontrakty na indeksy z GPW
kontrakty CFD
Kontrakty terminowe na indeksy kontrakty CFD

XTB nie oferuje klasycznych kontraktów futures, lecz kontrakty CFD na WIG20 i wiele innych indeksów oraz instrumentów bazowych. Takie produkty mają nieco inną konstrukcję, ale również pozwalają grać z dźwignią na wzrosty i spadki rozmaitych aktywów. W przypadku handlu kontraktami CFD za pośrednictwem XTB koszty transakcyjne są już zawarte w spreadzie i nie jest pobierana dodatkowa prowizja; dla kontraktów na WIG20 standardowy spread wynosi ok. 2 pipsy.

Rynki zagraniczne
USA, DE, UK + 12 innych
Handel tradycyjnymi instrumentami giełdowymi i kontraktami CFD, odsetki od niezainwestowanych środków, duży wybór ETF-ów (ponad 350), akcje ułamkowe, Plany Inwestycyjne, usługa XTB Social.
 • Szczegóły oferty
 • Recenzja
  4.8
Załóż konto w 10 minut

Konto i opłaty z nim związane

Inwestowanie na GPW

Inwestowanie na rynkach zagranicznych

Dostęp do notowań online

Inne ważne elementy oferty

Konto i opłaty z nim związane

 • Polecany dla
  • day tradera
  • inwestora średnioterminowego
  • inwestora długoterminowego
  • inwestora na rynkach zagranicznych
 • Zakładanie konta przez Internet

  TAK

 • Opłata za otwarcie konta

  0 zł

 • Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku

  0 EUR / 10 EUR

 • Możliwość uniknięcia opłaty za prowadzenie rachunku

  Opłaty rocznej można uniknąć, wykonując min. 1 transakcję w ciągu roku / jeśli na koncie nie ma środków / jeśli są kupione dowolne akcje, ETF-y lub inne instrumenty

 • Przelew internetowy do innego banku
  • 0 zł
  • 50 zł (jeśli kwota przelewu jest niższa niż 500 zł)

Inwestowanie na GPW

 • Przechowywanie polskich papierów wartościowych
  • 0 zł dla portfela papierów wartościowych o średniej dziennej wartości do 250 000 EUR
  • 0,2% w skali roku, min.10 EUR za miesiąc kalendarzowy od nadwyżki średniej dziennej wartości portfela powyżej 250 000 EUR
 • Akcje
  • 0% w przypadku miesięcznego obrotu do 100 tys. EUR
  • 0,2%, min. 10 EUR od nadwyżki pow. 100 tys. EUR
 • Fundusze ETF
  • 0% w przypadku miesięcznego obrotu do 100 tys. EUR 
  • 0,2%, min. 10 EUR od nadwyżki pow. 100 tys. EUR
 • Obligacje

  niedostępne

 • Kontrakty terminowe na indeksy

  niedostępne (dostępne są kontrakty CFD na indeksy, w tym na indeks WIG20)

 • Kontrakty terminowe na waluty

  niedostępne (dostępne są kontrakty CFD na waluty)

 • Kontrakty terminowe na akcje

  niedostępne (dostępne są kontrakty CFD na akcje)

 • Obrót opcjami

  niedostępny

 • Day trading (prowizja od transakcji odwrotnej)

  jw. 

Inwestowanie na rynkach zagranicznych

 • Rynki zagraniczne

  USA, DE, UK + 12 innych

 • Dostępne kategorie instrumentów

  akcje, ETF-y i kontrakty CFD na rozmaite aktywa (indeksy, akcje, ETF-y, waluty, kryptowaluty, surowce)

 • Prowadzenie rejestru zagranicznych papierów wartościowych

  0 zł

 • Przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych
  • 0 zł dla portfela papierów wartościowych o średniej dziennej wartości do 250 000 EUR
  • 0,2% w skali roku, min.10 EUR za miesiąc kalendarzowy od nadwyżki średniej dziennej wartości portfela powyżej 250 000 EUR
 • Prowizja od zleceń na akcjach i ETF – giełda DE
  • 0% w przypadku miesięcznego obrotu do 100 tys. EUR
  • 0,2%, min. 10 EUR od nadwyżki pow. 100 tys. EUR
 • Prowizja od zleceń na akcjach i ETF – giełda UK
  • 0% w przypadku miesięcznego obrotu do 100 tys. EUR
  • 0,2%, min. 10 EUR od nadwyżki pow. 100 tys. EUR
 • Prowizja od zleceń na akcjach – giełda USA
  • 0% w przypadku miesięcznego obrotu do 100 tys. EUR
  • 0,2%, min. 10 EUR od nadwyżki pow. 100 tys. EUR
 • Formularz W-8BEN

  TAK

Dostęp do notowań online

 • 1 najlepsza oferta

  0 zł

Inne ważne elementy oferty

 • NewConnect

  TAK, ale tylko wybrane

 • OTP (odroczony termin płatności)

  NIE

 • Kredyt maklerski

  NIE

 • Czy dom maklerski oferuje IKE i IKZE?

  NIE

Zobacz pełną analizę
Załóż konto w 10 minut

Zalety

 • brak prowizji za handel akcjami i funduszami ETF do wysokości miesięcznego obrotu 100 tys. euro
 • świetne warunki handlu na rynkach zagranicznych
 • odsetki od niezainwestowanych środków w PLN, EUR i USD (brak limitów kwotowych i wymogów do spełnienia)
 • nowoczesna i wysoko oceniana aplikacja mobilna
 • konto założysz online
 • możliwość wypełnienia formularza W-8BEN, co pozwala obniżyć podatek u źródła z 30 do 15%
 • liczne usługi dodatkowe, np. XTB Social, Plany Inwestycyjne, akcje ułamkowe
 • bezpłatne profesjonalne kursy inwestowania w akcje i ETF-y (Albert Rokicki, Trader 21)

Wady

 • brak instrumentów dłużnych w ofercie
 • brak kontraktów futures (częściowo rekompensowany dostępnością kontraktów CFD)
 • Atrakcyjność opłat
  5/ 5
 • Bogactwo oferty
  4.3/ 5
 • Funkcjonalność
  5/ 5
 • Bezpieczeństwo
  5/ 5
Przeczytaj recenzję
Marcin Kowalczyk
Załóż konto w 10 minut
Konto
0 zł
Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku 0 zł

W razie braku dokonania transakcji w ciągu 365 dni pojawi się opłata w wysokości 9 zł miesięcznie (lub ewentualnie 3 EUR bądź 3 USD). Nie zostanie ona naliczona, jeśli we wskazanym okresie miałeś otwarte pozycje lub też wykonałeś transakcję po upływie 365 dni a przed momentem pobrania opłaty.

Akcje z GPW
0,19%, min. 5 zł
Kontrakty na indeksy z GPW
kontrakty CFD
Kontrakty terminowe na indeksy kontrakty CFD

TMS nie oferuje klasycznych kontraktów futures, lecz kontrakty CFD na WIG20 i wiele innych indeksów oraz instrumentów bazowych. Takie produkty mają nieco inną konstrukcję, ale również pozwalają grać z dźwignią na wzrosty i spadki rozmaitych aktywów. W przypadku handlu kontraktami CFD za pośrednictwem TMS koszty transakcyjne są już zawarte w spreadzie i nie jest pobierana dodatkowa prowizja.

Rynki zagraniczne
USA, DE, UK + 2 inne
Handel tradycyjnymi instrumentami giełdowymi i kontraktami CFD.
 • Szczegóły oferty
 • Recenzja
  4.4
Załóż konto w 10 minut

Konto i opłaty z nim związane

Inwestowanie na GPW

Inwestowanie na rynkach zagranicznych

Dostęp do notowań online

Inne ważne elementy oferty

Konto i opłaty z nim związane

 • Polecany dla
  • day tradera
  • inwestora na rynkach zagranicznych
  • inwestora średnioterminowego
  • inwestora długoterminowego
 • Zakładanie konta przez Internet

  TAK

 • Opłata za otwarcie konta

  0 zł

 • Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku

  0 zł / 9 zł

 • Możliwość uniknięcia opłaty za prowadzenie rachunku

  Opłata 9 zł miesięcznie (lub ewentualnie 3 EUR bądź 3 USD) naliczana jest w przypadku braku dokonania transakcji w ciągu 365 dni, chyba że we wskazanym okresie miałeś otwarte pozycje lub też wykonałeś transakcję po upływie 365 dni a przed momentem pobrania opłaty. W przypadku braku wystarczających środków pobierana jest opłata w kwocie wolnych środków na rachunku pieniężnym; następuje to w kolejnym miesiącu, w którym wystąpiła przesłanka uzasadniająca naliczenie opłaty.

 • Przelew internetowy do innego banku
  • 0 zł
  • 20 zł za drugą i kolejne wypłaty na kwoty poniżej 200 zł, zlecone w danym miesiącu kalendarzowym

Inwestowanie na GPW

 • Przechowywanie polskich papierów wartościowych

  0 zł

 • Akcje

  0,19%, min. 5 zł

 • Fundusze ETF

  niedostępne

 • Obligacje

  niedostępne

 • Kontrakty terminowe na indeksy

  niedostępne (można zawierać kontrakty CFD na indeksy, w tym na indeks WIG20)

 • Kontrakty terminowe na waluty

  niedostępne (można zawierać kontrakty CFD na waluty)

 • Kontrakty terminowe na akcje

  niedostępne (można zawierać kontrakty CFD na akcje)

 • Obrót opcjami

  niedostępny

 • Day trading (prowizja od transakcji odwrotnej)

  jw.

Inwestowanie na rynkach zagranicznych

 • Rynki zagraniczne

  USA, DE, UK + 2 inne

 • Dostępne kategorie instrumentów

  akcje i kontrakty CFD na rozmaite aktywa (indeksy, akcje, ETF-y, waluty, kryptowaluty, surowce) 

 • Prowadzenie rejestru zagranicznych papierów wartościowych

  0 zł

 • Przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych

  0 zł

 • Prowizja od zleceń na akcjach i ETF – giełda DE

  0,15%, min. 5 EUR / 5 USD / 20 PLN

 • Prowizja od zleceń na akcjach i ETF – giełda UK

  0,15%, min. 5 EUR / 5 USD / 20 PLN

 • Prowizja od zleceń na akcjach – giełda USA
  • 0% dla kont w PLN i EUR
  • 0,29%, min. 7 USD dla kont w USD
 • Formularz W-8BEN

  TAK

Dostęp do notowań online

 • 1 najlepsza oferta

  0 zł

Inne ważne elementy oferty

 • NewConnect

  NIE

 • OTP (odroczony termin płatności)

  NIE

 • Kredyt maklerski

  NIE

 • Czy dom maklerski oferuje IKE i IKZE?

  NIE

Zobacz pełną analizę
Załóż konto w 10 minut

Zalety

 • niskie prowizje za handel akcjami polskimi
 • korzystne warunki do handlu akcjami amerykańskimi
 • konto założysz online
 • nowoczesna i wysoka oceniana aplikacja
 • możliwość wypełnienia formularza W-8BEN, co pozwala obniżyć podatek u źródła z 30 do 15%

Wady

 • wąska oferta papierów wartościowych – brak obligacji, akcji spółek z NewConnect i ETF-ów
 • brak kontraktów futures (częściowo rekompensowany dostępnością kontraktów CFD)
 • Atrakcyjność opłat
  4.5/ 5
 • Bogactwo oferty
  3.8/ 5
 • Funkcjonalność
  5/ 5
 • Bezpieczeństwo
  5/ 5
Przeczytaj recenzję
Marcin Kowalczyk
Załóż konto w 10 minut
Konto
0 zł
Akcje z GPW
0,12%, min. 10 zł
Kontrakty na indeksy z GPW
niedostępne
Rynki zagraniczne
USA, UK, DE + 22 inne
Zagraniczny broker niewysyłający PIT-8C (udostępnia pomocny raport podatkowy), handel tradycyjnymi instrumentami i kontraktami CFD, odsetki od niezainwestowanych środków (powyżej określonej kwoty na rachunku).
 • Szczegóły oferty
 • Recenzja
  4.4
Załóż konto w 10 minut

Konto i opłaty z nim związane

Inwestowanie na GPW

Inwestowanie na rynkach zagranicznych

Dostęp do notowań online

Inne ważne elementy oferty

Konto i opłaty z nim związane

 • Polecany dla
  • day tradera
  • inwestora średnioterminowego
  • inwestora długoterminowego
  • inwestora na rynkach zagranicznych
 • Zakładanie konta przez Internet

  TAK

 • Opłata za otwarcie konta

  0 zł

 • Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku

  0 zł

Inwestowanie na GPW

 • Przechowywanie polskich papierów wartościowych

  0 zł

 • Akcje

  0,12%, min. 10 zł

 • Fundusze ETF

  0,12%, min. 10 zł (w ofercie tylko niektóre polskie ETF-y)

 • Obligacje

  0,12%, min. 10 zł (w ofercie tylko niektóre polskie obligacje)

 • Kontrakty terminowe na indeksy

  niedostępne

 • Kontrakty terminowe na waluty

  niedostępne

 • Kontrakty terminowe na akcje

  niedostępne

 • Obrót opcjami

  niedostępne

Inwestowanie na rynkach zagranicznych

 • Rynki zagraniczne

  USA, UK, DE + 22 inne

 • Dostępne kategorie instrumentów

  akcje, ETF-y, obligacje, kontrakty terminowe, opcje, kontrakty CFD na rozmaite aktywa (indeksy, akcje, waluty, surowce, kryptowaluty)

 • Prowadzenie rejestru zagranicznych papierów wartościowych

  0 zł

 • Przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych

  0 zł

 • Prowizja od zleceń na akcjach i ETF – giełda DE

  0,08%, min. 3 EUR

 • Prowizja od zleceń na akcjach i ETF – giełda UK

  0,08%, min. 3 GBP

 • Prowizja od zleceń na akcjach – giełda USA

  0,08%, min. 1 USD

 • Formularz W-8BEN

  TAK

Dostęp do notowań online

 • 1 najlepsza oferta

  30 zł za dostęp do notowań na GPW

  od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych (w przypadku pozostałych giełd)

 • Pełny zestaw ofert

  141 zł

  od kilkudziesięciu do ponad 200 zł (w przypadku większości pozostałych giełd)

Inne ważne elementy oferty

 • NewConnect

  NIE

 • OTP (odroczony termin płatności)

  NIE

 • Kredyt maklerski

  NIE

 • Czy dom maklerski oferuje IKE i IKZE?

  NIE

Zobacz pełną analizę
Załóż konto w 10 minut

Zalety

 • ogromny wybór instrumentów finansowych
 • dostęp do 20-kilku giełd zagranicznych
 • atrakcyjne prowizje transakcyjne na wielu instrumentach
 • konto zakładane przez Internet
 • zasilanie rachunku i trzymanie środków na subkontach w blisko 20 walutach
 • odsetki od niezainwestowanych środków (powyżej określonej sumy na rachunku)

Wady

 • wąska oferta instrumentów z GPW
 • stosunkowo wysokie prowizje minimalne na GPW
 • Atrakcyjność opłat
  4.5/ 5
 • Bogactwo oferty
  4/ 5
 • Funkcjonalność
  4.5/ 5
 • Bezpieczeństwo
  5/ 5
Przeczytaj recenzję
Marcin Kowalczyk
Załóż konto w 10 minut

Powyższy artykuł nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej lub czynności doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu (art.42 ust. 1 i art.76) Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o doradztwie inwestycyjnym (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538 z późn.zm.).


Oceń artykuł
0
(0 ocen)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos

Komentarze

(13)
Sortuj od najnowszych
Dodaj swój komentarz...
S
Szymon
Gość

Witam. Kto ma w swojej ofercie Aminex plc (AEX) londyn? Może ktoś wie

Odpowiedz

I
Irek
Gość
@Szymon

Nie wiem kto ma, ale wiem że nie ma tego w mBanku;p

Odpowiedz

M
Maciej
Gość

Ja obecnie szukam konta które pozwoli mi na inwestowanie na rynkach zagranicznych przy jednoczesnym użyciu kredytu maklerskiego na tych rynkach. Jesteś w stanie coś polecić?

Odpowiedz

Marcin Kowalczyk
Analityk produktów inwestycyjnych
@Maciej

Jeśli chodzi o domy maklerskie z dostępem do giełd zagranicznych, to wiem, że kredyt maklerski oferuje BM mBanku i BM PKO BP (ale raczej nie tylko one), więc możesz zerknąć na szczegóły ich propozycji. Sam jednak nie miałem okazji z niego korzystać, więc niestety niczego konkretnego nie polecę.

Odpowiedz

C
Czytelnik
Gość

Czy jakiś polski broker ma w ofercie TSXV (podkreślam to V jako Ventures)?

Odpowiedz

T
Trader30
Gość
@Czytelnik

Powinno być w BOŚ i Pekao, bo mają giełdę kanadyjską, ale lepiej się upewnić bezpośrednio u nich

Odpowiedz

C
Czytelnik
Gość
@Trader30

W Pekao (pytanie o które ci chodzi) SA nie ma możliwości handlu na TSXV. Mają tylko TSX. Na BOŚ widzę jedynie wspomnienie TSX, nie widzę wspomnianego nic o TSXV. Ale jeszcze zbadam sprawę bliżej. To trochę dziwne, bo giełda ta jest chyba drugim po Australii największym rynkiem z ofertą spółek surowcowych, które są we wczesnych fazach rozwoju. Oczywiście są przez to bardzo ryzykowne. Co nie zmienia faktu, że dostęp do smallcapów z Kanady i Australii to must have dla inwestora surowcowego. Niestety krajowi brokerzy zdają się ten fakt ignorować.

Odpowiedz

E
ElonM
Gość

Ja jestem bardzo początkujący, dopiero szukam informacji wstępnych do założenia pierwszego rachunku, ale na moje amatorskie oko coś tu nie gra. Zestawienie samych banków z XTB po tym jak XTB obniżyło do 0 prowizje za zakup wygląda od razu jak artykuł sponsorowany. A gdzie porównanie z innymi domami np TMS, z czymś zagranicznym np EXANTE... wiele czynników jak podatek 19% lub 30%+4% itd... Dla mnie równie dobrze mogła by się otworzyć reklama popup XTB zamiast artykułu... było by szybciej i nikt nie traciłby czasu na czytanie.

Odpowiedz

Marcin Kowalczyk
Analityk produktów inwestycyjnych
@ElonM

W tekście wyjaśniliśmy, że analizujemy oferty polskich domów maklerskich, i że broker zagraniczny z kilku względów nie będzie dobrym wyborem dla początkującego inwestora (zerknij na komentarze pod naszymi innymi artykułami inwestycyjnymi, a przekonasz się, ile problemów przysparza wówczas choćby rozliczenie zysków/strat:) ).

Przeanalizowaliśmy wszystkie 'polskie' propozycje i po prostu obecnie rynek wygląda tak, że większość kont do inwestowania za granicą oferują DM banków. Zachęcam do przeczytania całego tekstu, przekonasz się, że XTB nie jest najlepszym wyborem dla wszystkich. Ba, jeśli masz jasno sprecyzowane oczekiwania, czyli chcesz inwestować np. głównie na rynku amerykańskim, w obligacje czy ETF-y, to bez problemu znajdziesz ciekawszą ofertę.

PS Ofercie zagranicznych brokerów przyjrzymy się w przyszłości!

Odpowiedz

V
Victorio
Gość

Widac ze artykul napisany pod XTB - niestety ale najdrozszy broker z powyzej wspomnianych , stosujacy nakladke cenowa i szeroki spread ( ukryte koszty )

Odpowiedz

Marcin Kowalczyk
Analityk produktów inwestycyjnych
@Victorio

Tego typu analizy i rankingi tworzymy w oparciu o określone kryteria, tak, aby wskazać najlepsze oferty dla początkujących i średnio zaawansowanych. Preferencje i potrzeby inwestorów są bardzo różne, więc siłą rzeczy nie ma jednej opcji najlepszej dla wszystkich.

PS Jaki poleciłbyś rachunek do inwestowania za granicą?

Odpowiedz

R
radacic
Gość
@Victorio

co to znaczy, ze XTB jest najdroższy skoro na gołych liczbach i tabelach wygląda najtaniej ?

Odpowiedz

A
Alex
Gość
@Victorio

Do tego jeszcze każą dosyłać dokumenty potwierdzające źródło dochodów przy wypłacie, żeby opóźnić przekazanie środków, ale wpłacać to można im do woli bez kontroli...oszuści, nie mają prawa żądać takich rzeczy bez przesłanek, zwłaszcza w przypadku podmiotów fizycznych.

Odpowiedz