Wróć

Jak zamknąć konto w PKO BP?

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych

7 komentarzy
Jak zamknąć konto w PKO BP?
Spis treści
Pokaż więcej
Podstawowe informacje na temat zamykania rachunku w banku PKO BP
Dostępne sposoby dyspozycja w bankowości elektronicznej, list z wypowiedzeniem, wizyta w placówce, złożenie dyspozycji zamknięcia ROR w bankowości elektronicznej innego banku (jeśli jest to możliwe)
Okres wypowiedzenia brak lub 15 dni (tylko na wniosek klienta w nie określonych konkretnie "szczególnych przypadkach") / 30 dni standardowo / maksymalnie kilkanaście dni po złożeniu dyspozycji zamknięcia ROR w bankowości elektronicznej innego banku
Koszt zamknięcia rachunku

0 zł za zamknięcie konta

Na co trzeba uważać?

bank nie zamknie konta, jeśli będzie na nim saldo ujemne (np. po pobraniu należnych bankowi opłat)

przy natychmiastowym zamknięciu ROR tracisz dostęp do bankowości elektronicznej i zapisanych w niej danych

po upływie okresu wypowiedzenia warto sprawdzić (np. kontaktując się z infolinią), czy Twoja dyspozycja została w pełni zrealizowana

PKO BP, będący największym polskim bankiem, prowadzi ponad 9 mln rachunków. W tak licznej rzeszy klientów zawsze znajdą się osoby, które będą chciały zakończyć współpracę. Powodem może być fakt, że oferta produktowa banku nie spełnia już ich oczekiwań, niezadowolenie z wysokości aktualnych opłat lub poziomu obsługi, jak i wiele innych bardzo różnorodnych motywacji. Potencjalne grono zainteresowanych odpowiedzią na pytanie jak zamknąć konto w PKO BP? jest więc bardzo szerokie. Czy można to zrobić bez wychodzenia z domu? Czy bank przekazuje niezbędne informacje i można je łatwo znaleźć oraz zastosować w praktyce? Sprawdziliśmy.

Niestety nie mamy dobrych informacji. Na stronie internetowej PKO BP próżno szukać wytycznych dotyczących rezygnacji z rachunku. Jedyna sensowna odpowiedź dotycząca interesującej nas kwestii, jaką zwraca wewnętrzna wyszukiwarka, to ścieżka dostępu do przydatnej opcji w bankowości internetowej iPKO. Tak więc poniższe wskazówki z pewnością okażą się przydatne.

Okres wypowiedzenia

Zacznijmy od najbardziej podstawowej kwestii, czyli stwierdzenia, że rozwiązanie umowy rachunku następuje po złożeniu przez klienta wypowiedzenia. Przy czym nie dzieje się to natychmiast, ale dopiero po upływie 30 dni. W tym czasie możesz swobodnie korzystać z rachunku, zastanowić się, co zrobić ze zleceniami stałymi czy poleceniami zapłaty, poinformować ewentualnie pracodawcę lub ZUS o zmianie konta, na które ma być przekazywane wynagrodzenie lub renta/emerytura. To także czas na pobranie – jeśli może Ci być potrzebna – całej historii rachunku lub tylko potwierdzenia realizacji wybranych transakcji. W bankowości elektronicznej zrobisz to bezpłatnie, a zlecając później bankowi przygotowanie potrzebnych informacji, narazisz się na zapłacenie prowizji.

W bliżej niesprecyzowanych „szczególnych przypadkach” okres wypowiedzenia może zostać skrócony do 15 dni lub zamknięcie rachunku nastąpi natychmiast. Podstawą do takich działań jest wniosek klienta złożony w oddziale.

Trzy opcje do wyboru

Wracając do sposobów złożenia wypowiedzenia, to do wyboru masz 3 opcje:

  • osobiście w placówce banku;
  • korespondencyjnie, wysyłając wypowiedzenie na adres PKO BP;
  • za pośrednictwem kanałów zdalnych, czyli bankowości internetowej iPKO lub aplikacji mobilnej IKO.

Jak zamknąć konto i kartę w PKO BP osobiście?

W tym celu trzeba się wybrać z dowodem osobistym do dowolnej placówki banku PKO, poinformować doradcę o celu swojej wizyty i podpisać przygotowane przez niego dokumenty. Jeśli pracownik zna procedury i sprawnie zrealizuje niezbędne czynności, to nie powinno to trwać dłużej niż kilkanaście minut. Kwestia oczekiwania w kolejce to zupełnie odrębny problem.

Nie ma przeszkód, by przynieść gotowe pismo według opisanych niżej wytycznych dotyczących zamykania rachunku korespondencyjnie.

Niezależnie od wybranego wariantu, powinieneś poprosić doradcę, by przekazał Ci potwierdzenie przyjęcia dyspozycji, np. przystawił pieczątkę na drugim egzemplarzu przyniesionego pisma.

Adres oddziału PKO BP, do którego będzie Ci najwygodniej podejść, ustalisz, korzystając z wyszukiwarki na stronie banku.

Droga korespondencyjna

Korespondencyjne zamknięcie rachunku w PKO BP nie wymaga zachowania jakiejś szczególnej formy, wypełnienia konkretnego formularza. Ważne, by w treści wypowiedzenia przesłanego na adres banku (PKO Bank Polski SA, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa) znalazły się następujące informacje:

  • personalia właściciela rachunku i jego numer PESEL;
  • numer konta, którego dotyczy dyspozycja;
  • wskazanie numeru rachunku, na który mają być przekazane pieniądze po upływie okresu wypowiedzenia;
  • data i miejscowość przygotowania wypowiedzenia;
  • własnoręczny podpis zgodny z tym posiadanym przez bank.

Jeśli do ROR-u była wydana karta, to trzeba podać jej numer i zaznaczyć, że wypowiadasz umowę także w jej zakresie. To samo dotyczy bankowości elektronicznej i innych usług, z których korzystałeś w PKO BP.

Drogą korespondencyjną nie można zamknąć konta otwartego metodą na selfie, gdyż bank nie posiada wzoru podpisu klienta, nie może więc zweryfikować autentyczności dyspozycji.

Termin wypowiedzenia zaczyna biec od momentu wpłynięcia pisma do banku. Wskazane jest więc, by pismo wysłać ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Będziesz miał wówczas pewność, że Twoja dyspozycja dotarła do PKO BP i poznasz datę, od której liczony jest okres wypowiedzenia. Dzięki temu będziesz wiedział, kiedy wypatrywać informacji z banku potwierdzającej zrealizowanie Twojej dyspozycji. Powinieneś ją otrzymać listem poleconym lub drogą mailową.

Jak zamknąć konto w PKO BP przez Internet?

Zamknięcie rachunku osobistego w serwisie internetowym iPKO to chyba pierwsza myśl, jaka przyjdzie Ci do głowy, jeśli korzystasz z tego kanału dostępu do banku. I będzie to bardzo dobry pomysł, gdyż wystarczy wybrać zakładkę Moje produkty, a potem podążać ścieżką: Konta - Dyspozycje i zaświadczenia - Nowa dyspozycja - Zamknięcie konta.

Po dojściu do tego miejsca trzeba wskazać, którego konta dotyczy dyspozycja, określić powód jego zamykania kilka opcji) i – opcjonalnie – wskazać ROR w innym banku, na który mają być przesłane pieniądze z zamykanego rachunku po upływie okresu wypowiedzenia.

Nie musisz podawać prawdziwych motywów rozstania z bankiem, możesz wybrać ogólnikowe sformułowanie nie chcę podawać przyczyny lub nie ma jej na liście.

W systemie pojawia się (ponoć) zindywidualizowana propozycja kontynuowania współpracy z bankiem z zachowaniem numeru rachunku. To, czy ją przyjmiesz i przerwiesz proces zamykania ROR, zależy tylko od Ciebie, od Twojej oceny tego, co bank Ci zaproponuje. Jeśli zdecydujesz się jednak na zamknięcie konta, to informację o zrealizowaniu Twojej dyspozycji powinieneś otrzymać w e-mailu lub listem poleconym.

Zamknięcie konta w bankowości internetowej PKO BP
Zamknięcie konta w bankowości internetowej PKO BP

Jak zamknąć konto przez aplikację IKO?

Druga myśl, jaka może się pojawić, to skorzystanie z aplikacji mobilnej IKO. To też będzie dobry wybór. Odpowiednie działania możesz podjąć z dowolnego miejsca, w którym tylko jest dostęp do Internetu, w dogodnym dla siebie czasie.

W IKO ścieżka dotarcia do miejsca pozwalającego na złożenie wypowiedzenia umowy rachunku prowadzi od przycisku Więcej (w prawym dolnym rogu menu) przez Dyspozycje i zaświadczenia – Konta do punktu, w którym trzeba wskazać zamykany rachunek. Dalsze kroki są identyczne jak w przypadku bankowości internetowej, podobnie sposób przekazania informacji o zrealizowaniu dyspozycji.

Zamknięcie konta w aplikacji mobilnej IKO
Zamknięcie konta w aplikacji mobilnej IKO banku PKO BP

Jak zamknąć konto walutowe w PKO BP?

Rezygnacja z konta walutowego w PKO BP nie różni się niczym od rezygnacji z rachunku osobistego. Wypowiedzenie umowy możesz złożyć dokładnie tak samo, jak to opisaliśmy wyżej, tyle tylko, że jako rachunek do zamknięcia wskazujesz konto walutowe.

Jak zamknąć wspólne konto w PKO BP?

Prawo bankowe pozwala, by o losach konta wspólnego decydował każdy z jego współposiadaczy. Mają oni bowiem równe prawa, mogą samodzielnie korzystać z rachunku. W rzeczywistości sprawa bywa bardziej skomplikowana, gdyż w niektórych sprawach banki niekiedy wymagają zgodnego stanowiska wszystkich zainteresowanych. Jedną z nich jest właśnie kwestia zamknięcia rachunku bądź przekształcenia go w konto indywidualne.

W PKO BP nie ma żadnych komplikacji – o zamknięciu rachunku może zdecydować online lub podczas wizyty w oddziale tylko jeden ze współposiadaczy, który może wydać dyspozycję jego zamknięcia.

Jak zamknąć konto firmowe w PKO BP?

Zamykanie kont firmowych jest znacznie rzadsze niż rachunków osobistych, gdyż wiąże się z różnymi uciążliwościami. O zmianie obowiązkowo trzeba powiadomić urząd skarbowy i i wszystkich kontrahentów. Dodajmy, że wskazane jest, by przez pewien czas utrzymywać stare i nowe konto, dając tym samym szansę partnerom biznesowym na przyzwyczajenie się do nowej sytuacji, dokonanie zmiany w swoich systemach transakcyjnych.

Kiedy już uznasz, że spokojnie możesz zamknąć rachunek firmowy w PKO BP, to do wyboru masz tylko dwie opcje: wizytę w oddziale lub wysłanie wypowiedzenia listownie. Niezbędne działania są identyczne jak przy koncie osobistym.

Kilka uwag praktycznych

Przygotowując się do zamknięcia rachunku, trzeba zadać sobie kilka pytań, przykładowo:

Co ma się stać ze zleceniami stałymi i poleceniami zapłaty? Można zadysponować ich zamknięcie lub zadeklarować samodzielne przeniesienie do innego banku.

Jak zadysponować pieniędzmi znajdującymi się na ROR w dniu jego zamknięcia? Dobrze jest wskazać inny rachunek, na które bank prześle pieniądze. W przeciwnym wypadku środki trafią na konto techniczne i po ich odbiór trzeba się będzie udać do placówki; podczas wypłaty może się pojawić prowizja.

Czy warto zostawić na koncie nieco środków na rozliczenie ewentualnych należności wobec banku? Tak, gdyby powstał debet, bank nie sfinalizuje zamknięcia konta.

Rozstrzygnięcie tych kwestii jest szczególnie ważne, gdy składasz wypowiedzenie osobiście lub listownie, gdyż stosowne dyspozycje musisz przekazać podczas rozmowy z doradcą lub w treści listu.

Przesłanie przez bank pieniędzy na konto wskazane w wypowiedzeniu nie wiąże się z żadnymi opłatami.

Przy składaniu wypowiedzenia warto też zaznaczyć, że życzysz sobie zablokowania dostępu do bankowości elektronicznej i nie chcesz, by bank kontaktował się z Tobą w celach marketingowych. W ten sposób zerwiesz wszelkie kontakty z PKO BP, zacznie biec okres karencji, po upływie którego będziesz mógł wziąć udział w przygotowanej przez bank akcji promocyjnej dla nowych klientów.

Powyższa sugestia nie ma zastosowania, gdy korzystasz z karty kredytowej PKO BP i chcesz nią nadal zarządzać online.

Jeśli przy rachunku funkcjonuje limit w koncie, to zamknięcie ROR-u będzie możliwe dopiero po uregulowaniu zobowiązań wobec banku. W przypadku, gdy posiadanie konta było warunkiem udzielenia kredytu, to trzeba podjąć z PKO BP negocjacje na temat odstąpienia od tego wymogu, możliwości spłacania długu z rachunku w innym banku.

Jako, że nie zawsze wszystkie czynności związane z procesem zamykania konta są wykonane przez bank prawidłowo, to wskazane jest, byś kilka dni po upływie okresu wypowiedzenia skontaktował się z PKO BP telefonicznie lub osobiście i upewnił się, czy wszystkie dyspozycje zostały w pełni zrealizowane. Możesz też spróbować zalogować się do bankowości elektronicznej. Jeśli Ci się to nie uda, to pozostanie tylko wątpliwość, czy zostały odwołane zgody marketingowe. Gdybyś zalogował się poprawnie, to może się okazać, że bank nic nie zrobił z Twoją dyspozycją lub zapomniał o odłączeniu Ci dostępu online. Wtedy nie unikniesz bezpośredniego kontaktu w celu wyjaśnienia sytuacji.

Mogłoby być lepiej

Fakt, że bank PKO BP udostępnia wszystkie możliwości rozstania, które intuicyjnie przychodzą do głowy, oceniamy pozytywnie. Na pochwałę zasługuje również prostota całego procesu i informowanie klienta o zakończeniu procesu zamykania konta.

Ogólną opinię psuje „ukrywanie” informacji przydatnych przy zamykaniu rachunku przed klientami, gdyż dla ich zdobycia konieczne jest przeszukiwanie Internetu lub kontakt z bankiem, próżno ich szukać na stronie internetowej PKO BP.

Masz doświadczenia z zamykaniem konta w tym banku? Podziel się praktycznymi wskazówkami z innymi czytelnikami. Interesuje nas zwłaszcza, czy bank kontaktuje się z klientem po złożeniu wypowiedzenia i jakimi argumentami stara si przekonać do zmiany decyzji.

Komentarze

(7)
Sortuj od najnowszych
Dodaj swój komentarz...
M
Maryna
Gość

Zamknęłam konto przez IKO. Z dnia na dzień skończy się miesięczny okres wypowiedzenia. Czy i jak można odwołać ten proces? Zdecydowałam, że chcę zostawić konto

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Maryna

Najprościej będzie się skontaktować z bankiem i poprosić o anulowanie dyspozycji.

Odpowiedz

K
Katarzyna
Gość

W artykule https://moneteo.com/artykuly/wspolne-konto-bankowe pisze, że potrzebna jest zgoda obu osób do zamknięcia konta (poniższy fragment), natomiast w powyższym artykule pisze, że każdy ze współwłaścicieli może tego dokonać. Która informacja jest poprawna?

Jak rozdzielić wspólne konto bankowe?

W większości banków każdy ze współwłaścicieli może samodzielnie i w dowolnym momencie wypowiedzieć umowę rachunku oraz umowę ramową. Co ważne - może podjąć taką decyzję na własną rękę, bez uzyskania zgody współposiadacza (aczkolwiek nie jest to regułą - niektóre banki, np. PKO BP, wymagają, aby obaj użytkownicy rachunku wyrazili zgodę na rozwiązanie umowy).

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Katarzyna

Zweryfikowaliśmy raz jeszcze tę kwestię w PKO BP. Potwierdzono nam, że wystarczy, aby wniosek o zamknięcie konta złożył tylko jeden z jego współposiadaczy (w oddziale, w serwisie internetowym iPKO, aplikacji mobilnej IKO, korespondencyjnie). Dokonałem zmiany w przywołanym przywołanym przez Ciebie tekście. Dzięki za zwrócenie uwagi na rozbieżność.

Odpowiedz

R
Robert
Gość

W aplikacji przy próbie zamykania rachunku widzę komunikat, że konto zostanie zamknięte po 30 dniach. Czy można przyspieszyć ten proces?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Robert

Oficjalnie okres wypowiedzenia wynosi 30 dni. Zdarza się, że bank idzie na rękę klientowi i godzi się na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Zapytanie o taką ewentualność trzeba skierować bezpośrednio do banku, najlepiej złożyć stosowny wniosek w jego placówce.

Istnieje też dość nietypowy sposób - złożenie wypowiedzenia umowy rachunku za pośrednictwem bankowości internetowej innego banku. Niestety taką opcję udostępnia tylko kilka instytucji. Pisaliśmy o tym w tym miejscu: https://moneteo.com/artykuly/jak-zamknac-konto-w-banku#jak-zamknac-konto-w-banku-otwierajac-je-w-innym .

Odpowiedz

R
Robert
Gość
@Krzysztof Duliński

Dziękuję za wyjaśnienie

Odpowiedz