Wróć

Jak zamknąć konto w banku?

Krzysztof Duliński
Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
Krzysztof Duliński
Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych

159 publikacji 3214 komentarzy

Recenzent promocji bankowych i autor tekstów poradnikowych dotyczących zarządzania finansami osobistymi będący zdania, że nawet najbardziej skomplikowane zagadnienie można przedstawić w prosty i przystępny sposób.


28 komentarzy
Jak zamknąć konto w banku?
Spis treści

Najważniejszymi czynnikami, jakie większość z nas bierze pod uwagę przy otwieraniu rachunku osobistego, są związane z nim opłaty, funkcjonalności dostępne w bankowości internetowej czy aplikacji mobilnej albo możliwość skorzystania z produktów kredytowych. To w pełni zrozumiałe i racjonalne zachowanie, bo pozwala dopasować konto do swoich potrzeb, zwyczajów związanych z bankowaniem. Mimo wszystko przydałoby się jednak wybiegnięcie myślami w przyszłość i sprawdzenie, jak będzie wyglądała procedura zamknięcia ROR-u, w jaki sposób i jak szybko da się to zrobić. Konieczne będzie przedstawienie podpisanej umowy rachunku czy wystarczy tylko okazać dowód osobisty? Ile wynosi okres wypowiedzenia umowy i jak banki podchodzą do pobierania opłat za korzystanie z ROR-u i karty debetowej? - to tylko niektóre pytania, na które warto znać odpowiedź.

Sprawdziliśmy, jak wygląda zamknięcie konta w banku

Warto jednak zacząć od kilku ogólnych kwestii, które pokazują reguły rządzące procesem zamykania rachunku osobistego.

Jak zamknąć konto w banku

Czy likwidacja konta w banku jest trudna?

Odpowiedź na tak postawione pytanie nie może być jednoznaczna. Wszystko zależy od tego, jakie możliwości oferuje konkretny bank. Część z nich nie utrudnia życia klientom i pozwala na zamknięcie konta na kilka sposobów, ale są i takie instytucje finansowe, które opracowały zasady, który wyraźnie mają na celu zniechęcenie posiadaczy rachunków do ich zamykania, wywołanie u nich myśli: To zbyt skomplikowane, wymaga zbyt wiele zachodu, niech już będzie, jak jest.

Jeśli coś nam nie odpowiada w ofercie banku, np. opłata miesięczna jest zbyt wysoka lub jej uniknięcie zbyt skomplikowane, wypłaty z bankomatów w kraju/za granicą są drogie, to nie ma sensu dalej się męczyć, ponosić niepotrzebne koszty. Trzeba zrobić krok naprzód - przejść nawet najmniej przyjazny proces zamykania konta i mieć to już za sobą.

Zaznaczmy przy tym, że wypowiedzenie umowy rachunku i przypisanej do niego „debetówki” nie oznacza konieczności rezygnacji z karty kredytowej w danym banku.

Czy można zamknąć konto bankowe przez Internet?

To kolejne pytanie, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Owszem, w niektórych bankach możliwe jest przeprowadzenie wszelkich niezbędnych formalności online, ale są i takie, które tego nie oferują. Co ciekawe, fakt, że bank jest duży, nowoczesny, nierzadko wytycza nowe trendy w bankowości, nie znaczy wcale, że jest także „liderem” w ułatwianiu rozstania.

Jeśli nawet usłyszysz od doradcy: TAK na swoje pytanie: Czy można zamknąć konto bankowe przez Internet?, to niewykluczone, że bez jego wskazówek nie będziesz mógł odnaleźć tej możliwości w serwisie transakcyjnym. Bywa, że nie jest ona dostępna ani w szczegółowych rozwiązaniach dla rachunku, ani w dziale Wnioski, Dokumenty itp., ale gdzieś zupełnie w innym miejscu, np. jako jeden z tematów korespondencji wysyłanej do banku.

Rezygnacja z konta bankowego w placówce

Skoro zerwanie współpracy przez Internet bywa niemożliwe lub bardzo utrudnione, to zapewne przyjdzie Ci na myśl rezygnacja z konta bankowego w oddziale banku. Tak, to pewniak, taka tradycyjna forma dostępna jest w każdej instytucji posiadającej swoje placówki. Problemem może być jednak dotarcie do niej, bo tnąc koszty, banki ograniczają ich liczbę, a to z kolei przekłada się na długie i uciążliwe kolejki.

Zaletą rozwiązania umowy w ten sposób jest możliwość wyjaśnienia od razu wszelkich wątpliwości, „wyprostowania” nieścisłości w danych (np. dotyczących dowodu osobistego), które mogłyby być przeszkodą w zamknięciu rachunku.

Jeśli czujesz potrzebę uzyskania odpowiedzi na różne dodatkowe pytania, to faktycznie najlepiej będzie udać się do oddziału.

Co musi zawierać wniosek o zamknięcie konta?

Gdybyś miał daleko do oddziału banku, w którym chcesz zamknąć konto lub nie masz ochoty spędzić wielu minut w kolejce, możesz wybrać złożenie wypowiedzenia umowy rachunku listownie. Najlepiej, byś wysłał je listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Dzięki temu będziesz miał dowód, że nie tylko przekazałeś swoją dyspozycję, ale i że została ona odebrana. Ułatwi Ci to też określenie daty, gdy rachunek powinien zostać zamknięty, bo wynoszący na ogół 30 dni okres wypowiedzenia biegnie od momentu dotarcia korespondencji do banku.

Wymagania co do wyglądu dokumentu są różne. Część instytucji przygotowała specjalne formularze, które (na ogół) są dobrze ukryte na stronie internetowej, a które trzeba wydrukować i wysłać. Inne opracowały jedynie zestaw wytycznych, co musi się znaleźć w piśmie, w którym wypowiadasz umowę rachunku bankowego i towarzyszących mu produktów, by zostało ono przez bank zrealizowane.

Najważniejsze, by pismo zawierało:

 • Twoje dane osobowe, adres zamieszkania oraz serię i numer dowodu osobistego;
 • numer rachunku, który ma być zamknięty;
 • określenie innych produktów, z których rezygnujesz, np. karta debetowa, „kredytówka”. Uwaga: niekiedy jako odrębna usługa traktowana jest także bankowość elektroniczna!;
 • numer rachunku w innym banku, na które mają zostać przelane pieniądze znajdujące się na koncie;
 • własnoręczny podpis zgodny z kartą wzorów podpisów.

Czy można zadzwonić na infolinię i zamknąć rachunek?

Tak, wniosek o zamknięcie konta możesz też złożyć telefonicznie. Przeważnie wygląda to tak, że konsultant weryfikuje Twoją tożsamość, po czym przyjmuje dyspozycję lub przekierowuje Cię do specjalnej komórki w strukturach banku zajmującej się tego typu sprawami. W tym drugim przypadku możesz się spodziewać, że będziesz przekonywany do porzucenia pomysłu o rozstaniu z bankiem, być może zostaną Ci zaoferowane jakieś okresowe bonusy, np. moneyback związany z kartą, zwolnienie z obowiązku aktywnego korzystania z „debetówki”, by była ona bezpłatna itp.

Tylko od Ciebie zależy, czy pozostaniesz niezłomny w swoim postanowieniu o zamknięciu rachunku, czy jednak dasz się skusić i odłożysz rozstanie na później.

O czym musisz pamiętać

Niezależnie od tego, którą z powyższych możliwości wybierzesz, musisz wiedzieć o kilku kwestiach.

Okres wypowiedzenia

Jest to czas, jaki musi upłynąć od chwili otrzymania przez bank Twojej dyspozycji zamknięcia rachunku do momentu jego faktycznej likwidacji. Standardowo jest to 30 dni. Zdarza się, że okres wypowiedzenia może być skrócony (np. do 15 dni) lub likwidacja konta w banku nastąpi ze skutkiem natychmiastowym. Wszystko zależy od zasad obowiązujących w danej instytucji.

Wzajemne rozliczenia

Kolejna ważna kwestia, to uregulowanie w okresie wypowiedzenia wszelkich zobowiązań wobec banku. Chodzi nie tylko o ewentualne zaległości (np. debet na rachunku), ale także poniesienie opłat, które zostaną naliczone do chwili faktycznego zamknięcia konta, np. za jego prowadzenie. I tu znów obowiązują bardzo różne zasady.

Możliwe, że będziesz musiał zapłacić pełną prowizję za prowadzenie rachunku lub karty płatniczej, lub, że bank pobierze tylko jej część, proporcjonalnie do liczby dni danego „okresu rozliczeniowego”. Musisz też być przygotowany na ewentualność, że inne reguły będą dotyczyły rachunku, a inne „debetówki”.

Bankowość internetowa

Istotną częścią współczesnego bankowania jest korzystanie z bankowości internetowej i aplikacji mobilnej. Dla części banków rezygnacja z konta jest równoznaczna z chęcią zamknięcia elektronicznych kanałów dostępu i nie ma potrzeby składania odrębnej dyspozycji, dla innych to zupełnie osobna rzecz, która wiąże się z rozwiązaniem odrębnej umowy lub z zaznaczeniem, że wypowiadasz tzw. umowę ramową w całości.

Warto na to zwrócić uwagę, bo może to być w przyszłości przeszkodą w przystąpieniu do promocji produktów danego banku. Regulaminy niektórych akcji specjalnych zawierają bowiem wymóg, by klient nie posiadał jakichkolwiek związków z bankiem w chwili składania wniosku o nowy produkt lub przez określony czas, np. 12 miesięcy.

Zgody marketingowe

Otwierając rachunek bankowy, zwłaszcza jeśli zrobiłeś to w ramach promocji, zapewne wyraziłeś zgodę na kontakty marketingowe banku (a może nawet podmiotów z nim współpracujących). Będą one obowiązywały także po rezygnacji z konta, karty czy innych produktów. Dobrze jest więc je odwołać. Możesz to zrobić wcześniej w bankowości elektronicznej lub na infolinii albo przy okazji składania wypowiedzenia umowy rachunku, niezależnie od sposobu jaki wybierzesz.

Potwierdzenie dyspozycji

Bardzo ważne, byś zachował potwierdzenie przekazania bankowi swojej dyspozycji:

 • korzystając z opcji internetowej, zrób print screen ekranu, najlepiej z widoczną datą i godziną;
 • dzwoniąc na infolinię zanotuj datę i godzinę połączenia;
 • udając się do oddziału poproś doradcę o wydrukowanie potwierdzenia;
 • wysyłając list pamiętaj, by była to przesyłka polecona ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Stosując się do tych rad, unikniesz kłopotów, gdyby zamknięcie konta i związanych z nim produktów nie zostało przez bank zrealizowane, byłyby naliczane opłaty za korzystanie z nich. Bez możliwości udowodnienia, że wnioskowałeś o rozwiązanie umowy, będziesz na straconej pozycji i nie unikniesz zapłacenia zaległych opłat, możesz nawet ponieść jakieś dodatkowe koszty.

Zamknięcie konta w przypadku zmiany opłat czy regulaminu

Jeśli bank zmienia taryfę opłat i prowizji czy regulamin prowadzenia swoich produktów, to ma obowiązek powiadomić o tym swoich klientów z odpowiednim wyprzedzeniem, by mogli oni zapoznać się z wprowadzanymi zmianami i zdecydować, czy się na nie zgadzają. W interesie instytucji finansowej jest, by zrobić to w taki sposób, żeby był dowód, że klient otrzymał informację. Wysłanie zwykłego listu czy e-maila nie spełnia tych wymogów. Dlatego korespondencja tego typu przekazywana jest listem poleconym, a w bankowości elektronicznej stosowane są systemy, które odnotowują kliknięcie w ikonkę nowej wiadomości, co traktowane jest jako zapoznanie się z wiadomością.

W przypadku otrzymania informacji o zmianach, których nie akceptujesz, masz dwie możliwości:

 • złożyć wypowiedzenie umowy rachunku w związku z wprowadzanymi zmianami - wówczas umowa rachunku wygaśnie ze skutkiem od dnia przekazania Ci informacji o planowanych zmianach, nie później jednak niż do dnia, w którym zmiany zostałyby wprowadzone;
 • złożyć pisemne oświadczenie o braku akceptacji (sprzeciw) wprowadzanych zmian - wówczas umowa wygaśnie dzień przed datą wprowadzenia zmian.

Jak zamknąć konto w banku, otwierając je w innym

Obowiązujące przepisy pozwalają, byś upoważnił bank, w którym otwierasz nowy rachunek osobisty, do tego, by to on w Twoim imieniu zamknął konto w innej instytucji. Co więcej, Twoja dyspozycja może dotyczyć nie tylko samego rachunku i zgromadzonych na nim środków, ale również ustanowionych wcześniej poleceń zapłaty czy zleceń stałych.

Przy korzystaniu z tej możliwości bardzo ważne jest, by bank, w którym chcesz zamknąć konto, posiadał Twój wzór podpisu. Musi on zostać porównany z tym, jaki złożyłeś w instytucji, z którą rozpoczynasz współpracę.

Jeśli zakładałeś poprzedni ROR przez Internet, uwierzytelniałeś się „na selfie” lub przelewem weryfikacyjnym, to niestety nie będziesz mógł skorzystać z tej opcji.

Zamknięcie rachunku w bankowości internetowej innego banku

Jest jeszcze jeden sposób na rozstanie z niechcianym kontem. Nie wymaga on kontaktu z bankiem, w którym chcesz zamknąć ROR. Wystarczy, że zalogujesz się do bankowości internetowej instytucji, w której posiadasz konto osobiste i w tym miejscu złożysz stosowną dyspozycję. Niestety ta opcja nie jest dostępna we wszystkich bankach. Taką możliwość oferują:

 • Credit Agricole
 • VeloBank (dawniej Getin Bank)
 • mBank
 • PKO Bank Polski
 • Santander Bank Polska

Wniosku zatytułowanego na ogół Przeniesienie rachunku szukaj, zależnie od banku, w części Wnioski / Twoje sprawy / Dokumenty.

Składając dyspozycję zamknięcia rachunku (musi on być prowadzony jako indywidualny, nie wspólny) w innym banku możesz określić, czy mają zostać przeniesione polecenia zapłaty i/lub zlecenia stałe, na jakie konto mają zostać przekazane środki z zamykanego rachunku, a nawet określić, jakie instytucje mają zostać powiadomione o zamknięciu ROR-u (pracodawca, ZUS, urząd skarbowy).

Co ciekawe, konto jest zamykane w czasie krótszym niż standardowy okres wypowiedzenia wynoszący 30 dni, nawet w ciągu 7 dni. To dobra wiadomość dla Łowców promocji, którym zależy na jak najszybszym rozstaniu się z bankiem, by biegł okres karencji, ale i dla "zwykłych" posiadaczy konta, bo w ten sposób można często uniknąć obowiązku spełnienia warunków aktywności, by bank nie pobrał prowizji.

To Ty masz pełnię władzy

Pamiętaj, że bank nie może Cię zmusić, byś był jego klientem, może jednak na różne sposoby utrudniać rozstanie, zniechęcać Cię do takiego kroku. Musisz się z tym liczyć, nie powinno Cię dziwić, że instytucja finansowa nie chce się zbyt łatwo poddać i próbuje zatrzymać klienta. To Ty powinieneś sprawdzić przed otwarciem rachunku, co będziesz musiał zrobić, gdy przyjdzie Ci ochota zakończyć współpracę z bankiem, np. czy można zamknąć konto osobiste przez Internet czy może tylko w placówce banku.

Jak wspomnieliśmy, możliwe też jest, że na różne sposoby będziesz przekonywany i zachęcany do zmiany swojej decyzji. Uprzedzamy, że decyzja nie będzie łatwa, bo będziesz musiał ją podjąć w krótkim czasie. Może więc zastanów się zawczasu, co by Cię interesowało, z czego mógłbyś naprawdę korzystać i podejmij negocjacje z konsultantem, który będzie chciał Cię zatrzymać w gronie klientów. Nic nie ryzykujesz, możesz tylko zyskać.


Oceń artykuł
0
(0 ocen)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos

Komentarze

(28)
Sortuj od najnowszych
Dodaj swój komentarz...
M
Monika
Gość

Czy konto firmowe można również zamknąć w bankowości internetowej innego banku?

Odpowiedz

J
Juliusz Cezar
Gość

Mam pytanie odnośnie zamykania konta i późniejszej chęci założenia go ponownie, aby wziąć udział w promocji, mianowicie: tak jak napisaliście w artykule, na przeszkodzie może stanąć jakiś niezamknięty produkt w banku, np. dostęp do bankowości elektronicznej. Zastanawiam się, ile takich niezamkniętych produktów może nam stanąć na drodze do późniejszego wzięcia udziału w promocji. Zamykam konto i kartę debetową / jakąkolwiek inną, wycofuję zgody marketingowe i kontaktowe, składam dyspozycję o zamknięcie elektronicznych kanałów dostępu (i tu pytanie drugie: czy do tych kanałów zalicza się zarówno aplikacja banku jak i bankowość elektroniczna, czy też jest kolejny haczyk?) i czy to jest wszystko? A co z umową ramową? Wypowiedzenie umowy o konto niekoniecznie wiąże się z zerwaniem umowy ramowej i czy wtedy taka umowa ramowa jest traktowana jako produkt uniemożliwiający wzięcie udziału w promocji? Wracając do pytania głównego: czy mogą występować jeszcze inne "ukryte" produkty?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Juliusz Cezar

Faktycznie są banki, które przedstawiają do podpisu umowę ramową, która jest niejako podstawą do korzystania przez klienta nie tylko z ROR-u i karty debetowej, ale i innych produktów. W takim przypadku uruchamianie dodatkowych usług jest znacznie prostsze i szybsze. Jeśli w danym istnieje tego typu umowa, to wykluczenie z promocji na ogół dotyczy posiadania konkretnego produktu, tego objętego promocją. Specyficzna sytuacja jest w banku BNP Paribas, gdzie są dwie umowy ramowe - jedna dotyczy konta osobistego i powiązanych z nim usług (bankowości elektronicznej, karty debetowej) a druga karty kredytowej. W regulaminach promocji ROR tego banku jest mowa o umowie ramowej odnoszącej się do konta osobistego.

Jako, że obecnie większość produktów uruchamiamy w bankowości elektronicznej (to pojęcie obejmuje bankowość internetową i aplikację; korzystanie z tej drugiej nie jest obowiązkowe, gdy otwieramy ROR poza promocją), to najłatwiej jest sprawdzić co posiadamy w danym banku, logując się do niej. Ubezpieczenia, leasingi itp. nie są przeszkodą w udziale w kolejnej promocji. Może się nią okazać kantor walutowy, bo dostęp do niego jest przez bankowość elektroniczną a jej posiadanie często jest już powodem wykluczenia z udziału w nowej akcji.

Chcąc wiedzieć, co może nam przeszkodzić w udziale w promocji danego banku, można spojrzeć na kilka jego akcji promocyjnych i na tej podstawie ocenić czego nie możemy posiadać, by móc wziąć udział w kolejnej akcji dotyczącej jakiegoś produktu. Nie można przy tym wykluczyć, że w przyszłości bank wprowadzi jakieś dodatkowe obostrzenia. Dlatego Łowca promocji otwiera tylko te produkty, które są mu potrzebne do zgarnięcia nagrody, potem szybko je zamyka i spokojnie odczekuje okres karencji, po czym włącza się ponownie do walki o nagrodę ?

Odpowiedz

D
Dario
Gość

Nigdzie w witrynie nie znalazłem informacji jak odstąpić od umowy prowadzenia rachunku i/lub karty zawartej na odległość, np. przez selfie albo e-dowód. Chodzi mi o odstąpienie od umowy na odległość w okresie 14-dniowym.

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Dario

Prawo do odstąpienia od umowy posiada każdy i nie dotyczy to tylko banków, ale każdej umowy. Każdorazowo, zakładając konto czy zamawiając kartę, to bank powinien poinformować klienta o takim prawie i udzielić mu informacji, jak może to zrobić.

Odpowiedz

D
Dario
Gość
@Aldona Derdziak

Wiadomo, że zawsze można odstąpić od umowy, ale mi chodzi o odstąpienie od umowy bez konsekwencji, czyli do 14 dni od zawarcia umowy na odległość.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Dario

Z tego prawa możesz skorzystać w taki sam sposób, jak w przypadku złożenia wypowiedzenia. Po prostu mówisz poinformować bank, że odstępujesz od umowy, nie musisz tłumaczyć dlaczego.

W przypadku odstąpienia od umowy jest ona traktowana tak, jakby nie została zawarta.

Odpowiedz

X
Xzy
Gość

Czy w przypadku zamykania konta otwierając nowe konto w innym banku obecny bank zamyka kartę i rachunek oszczędnościowy wraz z dostępem do bankowości internetowej ?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Xzy

Zamknięcie rachunku jest równoznaczne z zablokowaniem wydanej do niego karty. We wniosku internetowym o przeniesienie (zamknięcie) rachunku w innym banku podajemy numer zamykanego rachunku oraz określamy, co bank ma zrobić z poleceniami zapłaty/zleceniami stałymi. Mogą one zostać przeniesione wraz z rachunkiem lub po prostu anulowane.

Dostęp do bankowości internetowej jest często pozostawiany. Banki tłumaczą to tym, że klient może mieć inne produkty oprócz przenoszonego ROR-u i chcieć z nich korzystać internetowo. Dlatego po upływie terminu wypowiedzenia, chcąc brać udział w przyszłości w promocjach banku, w którym zamykamy konto, dobrze jest sprawdzić jak wygląda sytuacja i poprosić o zamknięcie bankowości elektronicznej; można też wycofać zgody marketingowe, by nie otrzymywać ofert.

Odpowiedz

R
Rysiek
Gość

Witam. Czy orientujecie się co proponuje Santander po dyspozycji zamknięcia konta?

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Rysiek

Zerknij tutaj: https://www.najlepszekonto.pl/jak-zamknac-konto-santander-bank-polska Nasi czytelnicy piszą, że pracownicy proponują np. zwolnienie z opłat.

Odpowiedz

Ł
Łukasz
Gość

Parę dni temu zamknąłem konto w Pekao SA ale pomimo tego iż podpisałem tam coś to nie wiem czy wszystko przebiegło prawidłowo ponieważ aplikacja mobilna banku nadal normalnie działa .

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Łukasz

Standardowo okres wypowiedzenia umowy rachunku wynosi 30 dni. W tym czasie sam rachunek, jak i powiązane z nim produkty (np. karta) czy usługi (np. bankowość elektroniczna) działają normalnie.

Jeśli nie jesteś pewien, co dokładnie znalazło się w złożonym przez Ciebie wypowiedzeniu, to powinieneś to dokładnie sprawdzić. Możliwe jest bowiem, że bank zamknie tylko tylko ROR i kartę, a pozostawi Ci dostęp do bankowości elektronicznej.

Odpowiedz

S
Szymon
Gość

W styczniu zamykałem konto w Pekao, pracownica odziała powiedziała mi wtedy, że rzadko udaje się zamknąć konto bez konieczności przychodzenia do oddziału

Odpowiedz

C
Cyryl
Gość

Pracownik oddziału banku Pekao mówi, że okres wypowiedzenia umowy to koniec kolejnego miesięca. Czy powinien bank natomiast działać zgodnie z art.730 Kodeksu cywilnego, jeżeli klient chcę zamknąć konto / zakończyć umowe w dniu złożenia wniosku?

Art. 730. Wypowiedzenie umowy rachunku bankowego

Dz.U.2020.0.1740 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

Rozwiązanie umowy rachunku bankowego zawartej na czas nie oznaczony może nastąpić w każdym czasie wskutek wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron; jednakże bank może wypowiedzieć taką umowę tylko z ważnych powodów.

Odpowiedz

A
Adam
Gość

Cześć, założyłem konto w Aion w zeszłym roku, płaciłem za członkostwo premium przez 2 miesiące, następnie zmieniłem na najtańszy plan i zapomniałem kompletnie o koncie. Przez wiele miesięcy nie dostawałem żadnego powiadomienia, czy maila o opłacie, do dnia wczorajszego. Jeśli nie korzystałem z konta, nie ma transakcji, kompletnie nic, czy muszę zapłacić za zaległość? W mailu było napisane, żebym wpłacił zaległość na konto, a jeśli nie wpłacę, zerwą umowę i przestaną świadczyć usługi. Przejmować się tym?

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Adam

Na pewno założyłeś konto w zeszłym roku? Aion w Polsce działa dopiero od sierpnia.

Odpowiedz

A
Adam
Gość
@Aldona Derdziak

Tak, konto założone rok temu jak stacjonowali tylko w Belgii

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Adam

Zawierając umowę z Aion Bankiem, zobowiązałeś się także do ponoszenia określonych opłat. Nie wiem, jak wyglądały dokumenty, ale bank może od Ciebie wymagać uregulowania należności.

Odpowiedz

B
Beata
Gość

Mam od niedawna w PKO BP konto za zero i kartę debetową, ale chcę odejść z tego Banku i złożyć wypowiedzenie jeszcze w tym miesiącu. I teraz: Jak to zrobić skutecznie by nie bylo problemów i bym nie musiała ponosić oplat za konto? czy muszę w grudniu (czyli w 30 dniowym okresie wypowiedzenia) wykonać 5 transakcji kartą by nie ponosić za nią oplaty? czy też wystarczy wykonać tych 5 obowiązkowych transakcji blikiem, a kartę debetową zdać ptzy skladaniu wypowiedzenia w placówce banku?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Beata

W trakcie okresu wypowiedzenia konto normalnie funkcjonuje, można z niego swobodnie korzystać. Także realizując płatności kartą, bo nie ma obowiązku, by ją oddawać w momencie składania wypowiedzenia umowy rachunku.

Co do warunków transakcyjności zwalniających z opłaty za prowadzenie ROR. Trzeba je zrealizować w miesiącu rozliczeniowym, który liczony jest od daty wydania karty i kończy w kolejnym miesiącu kalendarzowym w dzień poprzedzający datę wydania "plastiku" (dokładne wskazówki znajdziesz w materiałach dostarczonych Ci przez bank wraz z kartą). Opłata pobierana jest w 7. dniu po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

Jako, że okres rozliczeniowy Twojej karty i okres wypowiedzenia mogą się "mijać", to sugeruję sprawdzić w bankowości elektronicznej podpowiedzi dotyczące opłaty za kartę https://www.pkobp.pl/klienci-indywidualni/karty/jak-korzystac-z-karty-bez-oplat/ .

Odpowiedz

B
Beara
Gość
@Krzysztof Duliński

Krzysztof Duliński dziękuję. Trochę się martwiłam, bo sądziłam że karty do rachunku zostaną przez Bank odebrane przy wypowiedzeniu, tymczasem dzisiaj złożyłam (mąż również) wypowiedzenie umowy rachunku w oddziale i karty nam zostawiono.

Odpowiedz

P
Przemysław
Gość

Mam pytanie w jaki sposób mogę się dowiedzieć kiedy dokładnie zamknąłem konto w danym banku. Chce skorzystać z kolejnej promocji A nie jestem pewien czy minęło np. 12 miesięcy od zamknięcia konta

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Przemysław

Jednej sprawdzonej metody nie ma niestety. Dobrze jest notować takie informacje, zachowywać maile albo dokumenty z banku. Informacji o dacie zamknięcia rachunku powinni udzielić pracownicy danego banku (tak było u mnie w przypadku BNP Paribas).

Odpowiedz

C
Ciekawa
Gość

Czy moge zrobić tak ze otwieram konto w przenosze konto z bnp paribas podpisane przy kurierze do banku Nest (wniosek zrobiony online ) a przelew weryfikacyjny dokonuje wysyłam z innego banku dajmy na to mBanku ?

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Ciekawa

Jak rozumiem, chciałabyś przenieść konto z BNP Paribas do Nest Banku, składając w tym drugim wniosek online? W Nest Banku wygląda to inaczej - składasz wniosek online o Nest Konto, a potem w bankowości elektronicznej możesz złożyć dyspozycję przeniesienia konta z BNP Paribas. Więcej informacji tutaj: https://nestbank.pl/dla-ciebie-i-rodziny/konta/uslugi/przeniesienie-konta

Odpowiedz

K
Kuba
Gość

miałem kiedyś konto w Banku Ochrony Srodowiska, ale go od paru lat nie używałem i sam Bank przysłał mi info że z uwagi na brak aktywności rozwiązują umowę i nie musiałem nic robić

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Kuba

Taka możliwość też istnieje, o ile bank zastrzegł ją sobie w regulaminie prowadzenia konta. Chodzi o to, by nie utrzymywać rachunków nieaktywnych, które często są już wycofane z aktualnej oferty. Ich utrzymywanie jest kosztowne, gdyż wymaga opracowywanie dla nich "cennika", aktualizacji oprogramowania pobierającego opłaty i prowizje itp. Stąd banki namawiają klientów do przechodzenia na produkty z aktualnej oferty.

Odpowiedz