Wróć

Znaczna obniżka oprocentowania lokat w BIZ Banku


Znaczna obniżka oprocentowania lokat w BIZ Banku
Spis treści

W dzisiejszym artykule zaprezentujemy aktualną ofertę depozytową BIZ Banku oraz przeanalizujemy najważniejsze zmiany, które w niej zaszły. Nakreślimy także możliwe przyczyny drastycznych cięć oprocentowania w ofercie.

Lokata BIZ PRO

W naszym rankingu lokat terminowych prezentujemy najkorzystniejsze depozyty dzieląc je pod względem długości okresu deponowania na różne kategorie - lokaty krótkoterminowe, kwartalne, średnio- i długoterminowe. W BIZ Banku zmiany dotknęły przede wszystkim lokaty 2-miesięczne, a także te na dłuższe okresy – 9, 12 oraz 24 miesiące.

Poniższa tabela prezentuje obecne oprocentowanie Lokaty BIZ PRO, której założenie wymaga posiadania rachunku osobistego w BIZ Banku:

Okres deponowania środków Wcześniejsze oprocentowanie Oprocentowanie bieżące
2 miesiące 2,7% 3,6%
3 miesiące 3,5% 3,6%
4 miesiące 3,6% 3,5%
6 miesięcy 3,6% 3,5%
9 miesięcy 3,65% 2,6%
12 miesięcy 3,75% 2,6%
24 miesiące 4,05% 2,6%

Dwuletnia i roczna BIZ Lokata PRO do tej pory zajmowały wysokie miejsca w rankingu depozytów długoterminowych - jednak jak łatwo zauważyć - te lokaty nie są już tak opłacalne, jak wcześniej. Nieco na pocieszenie, korzystniejsze stały się depozyty na 2 i 3 miesiące.

SMART Lokata

Podobny zakres zmian objął także SMART Lokaty, które można założyć bez konieczności posiadania konta w BIZ Banku. Standardowo oprocentowanie tego depozytu jest o 0,1 p.p. niższe niż w przypadku Lokaty BIZ PRO.

Okres deponowania środków Wcześniejsze oprocentowanie Oprocentowanie bieżące
2 miesiące 2,6% 3,5%
3 miesiące 3,4% 3,5%
4 miesiące 3,5% 3,4%
6 miesięcy 3,5% 3,4%
9 miesięcy 3,55% 2,5%
12 miesięcy 3,65% 2,5%
24 miesiące 3,95% 2,5%

Komentarz do Aktualnej Sytuacji

Posunięcie BIZ Banku zaskakuje, ale niekoniecznie pozytywnie. Należy docenić wzrost oprocentowania depozytów 2-miesięcznych, które dorównuje obecnie lokatom kwartalnym. Niestety niekorzystne zmiany nastąpiły wśród lokat na dłuższe okresy – 9, 12 i 24 miesiące. Ich obecne oprocentowanie (niższe nawet o 1,45 p.p. od poprzedniego) sprawia, że depozyty te mocno straciły na atrakcyjności. Lokaty długoterminowe w BIZ Banku należały do czołówki w naszym rankingu depozytów terminowych, a mocne cięcia oprocentowania sprawiły, że zmuszeni byliśmy je tymczasowo z tego rankingu wykluczyć.

Można podejrzewać, że działania BIZ Banku mogły być podyktowane niepewnością co do danych ekonomicznych i przyszłej decyzji Rady Polityki Pieniężnej – oczekuje się, że stopy procentowe spadną, wobec czego bank dostosowuje swoją politykę do takich warunków. Ten pogląd podziela ekonomista BIZ Banku Ignacy Morawski, który wskazuje, że rynek oczekuje znacznej obniżki stóp:

Kiedy przed rokiem Rada Polityki Pieniężnej obniżyła główną stopę procentową do 2,5 proc., wydawało się, że koszt pieniądza w Polsce sięgnął absolutnego dna. RPP zapowiedziała explicite, że stóp więcej nie obniży. Jednak nieoczekiwana deflacja, słabnący wzrost gospodarczy oraz obniżki stóp procentowych w strefie euro wymusiły na Radzie zmianę strategii. We wrześniu zapowiedziała ona, że jest gotowa do cięcia stóp procentowych, a na rynku powszechnie oczekuje się, że do grudnia stopy zostaną obniżone o 50-100 pkt bazowych. Czyli główna stopa procentowa NBP spadnie do 1,5-2 proc., a WIBOR3M będzie prawdopodobnie wynosił między 1,6 a 2,1 proc.

Motywacja banku do tak drastycznych obniżek oprocentowania swoich depozytów pozostaje w sferze domysłów, jednak można mieć nadzieję, że taki stan nie potrwa długo i BIZ Bank ponownie zaoferuje klientom konkurencyjnie oprocentowane lokaty.

Komentarze

(0)
Dodaj swój komentarz...
Nie ma jeszcze komentarzy
Skomentuj jako pierwszy