Wróć

BGŻ BNP Paribas przejmuje Raiffeisen Polbank – co to oznacza dla klientów?

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych

BGŻ BNP Paribas przejmuje Raiffeisen Polbank – co to oznacza dla klientów?
Spis treści

W pierwszej kolejności uspokajamy wszystkich klientów Raiffeisen Polbanku – Wasze pieniądze są bezpieczne, a Wy nie musicie nic robić w związku z fuzją obu instytucji. To, co dzieje się teraz, to dopiero pierwszy etap ich połączenia – tzw. fuzja prawna. Oznacza to tyle, że z dwóch podmiotów powstanie jeden. Natomiast logo Raiffeisen Polbanku jeszcze przez kilka miesięcy będzie znajdowało się w oficjalnym użyciu (np. podczas logowania w bankowości internetowej czy na witrynach stacjonarnych oddziałów). Ostateczna nazwa (oraz logo), pod jaką funkcjonować będzie scalony bank, będzie znana najprawdopodobniej dopiero w I kwartale 2019 roku.

Pożegnanie z Raiffeisen Polbankiem

Raiffeisen Bank Polska, działający pod marką Raiffeisen Polbank, nie będzie już osobnym podmiotem prawnym. Będzie działał w Polsce jako Raiffeisen Bank International AG na podstawie unijnego paszportu europejskiego. W jego gestii pozostaną walutowe kredyty hipoteczne oraz część działalności korporacyjnej. Wszystkie inne elementy działalności bankowej – a więc bankowość detaliczna (klienci indywidualni), małe i średnie firmy, bankowość korporacyjna oraz Private Banking „przechodzą” do BGŻ BNP Paribas. Inaczej mówiąc, klienci z tych sektorów działalności bankowej staną się klientami BGŻ BNP Paribas.

Bez ważnych zmian

Na tym etapie łączenia się banków absolutnie nic się nie zmienia dla ich klientów. Ci, którzy współpracowali z BGŻ BNP Paribas, nadal są jego klientami. Dotychczasowi klienci Raiffeisen Polbanku stają się automatycznie klientami banku BGŻ BNP Paribas, ale nie muszą w związku z tym podejmować żadnych działań. Tak jak dotychczas, nadal korzystają ze swoich produktów, w identyczny sposób logują się do bankowości internetowej i mobilnej, mogą odwiedzać te same placówki i dzwonić na ten sam numer infolinii.

Nie ma mowy o podpisywaniu nowych umów czy choćby aneksowaniu dotychczasowych, zmianie numerów rachunków (osobistych, lokat terminowych, maklerskich), kodów PIN do kart płatniczych czy sposobu logowania do bankowości elektronicznej. Bankowość internetowa i aplikacja mobilna też pozostaną w dotychczasowej formie. Nawet logotypy na placówkach bankowych i numer infolinii.

„Wspólni” klienci obu banków

Co więcej, żadnych zmian nie odczują także Ci, którzy byli dotąd klientami obu łączących się banków. Te produkty, które posiadali w BGŻ BNP Paribas, nadal obsługują za pomocą bankowości elektronicznej i infolinii tego banku oraz w placówkach z jego logo, a produkty z oferty Raiffeisen Polbanku w jego bankowości elektronicznej, na jego infolinii i w oddziałach z jego logo.

Oczywiście nie ma przeszkód, by nadal posiadać konta osobiste czy firmowe w obu bankach. To od klienta będzie zależało, czy będzie chciał utrzymywać taki stan, czy wybierze tylko jedno z nich. W przypadku klientów firmowych, którzy zdecydują się na wybór jednego z kont, doradcy obu dotychczas osobnych banków mają udzielać pomocy w przygotowaniu informacji o zmianie numeru rachunku dla partnerów biznesowych czy pomagać w zidentyfikowaniu w historii transakcji kontrahentów, którzy przelewali pieniądze na likwidowany rachunek.

Niewiele nowości

Dla przeciętnego klienta Raiffeisen Polbanku fuzja widoczna będzie tylko w kilku obszarach. Zmienią się bowiem:

  • sposób spłaty i obsługa walutowych kredytów hipotecznych. Wszyscy kredytobiorcy powinni już uzyskać informacje na ten temat;
  • nadawca e-maili wysyłanych w imieniu banku. Będzie nim teraz „Raiffeisen Polbank (część Banku BGŻ BNP Paribas)”;
  • nadawca wiadomości sms. Będzie nim teraz „dRaiffeisen”, czyli dawny Raiffeisen;
  • administrator danych osobowych. W tej roli będzie odtąd występował BGŻ BNP Paribas, ale cel i zakres przetwarzania danych nie zmienią się. Identyczne pozostaną prawa klientów do ich zmiany i poprawiania;
  • podmiot, z którym zawierana jest umowa o produkty z oferty Raiffeisen Polbanku. Będzie nim teraz BGŻ BNP Paribas. Trwa aktualizacja dokumentów i w związku z tym na przełomie października i listopada 2018 r. nie ma możliwości wnioskowania online o nowe produkty.

Istotną nowością, korzystną dla klientów Raiffeisen Polbanku, jest możliwość bezpłatnego korzystania od 2 listopada 2018 r. z bankomatów sieci BGŻ BNP Paribas.

Wspólna pomoc w potrzebie

Co prawda po fuzji każdy z członów nowego podmiotu – a więc dawny Raiffeisen Polbank i BGŻ BNP Paribas – w dużej mierze będą działały niezależnie od siebie, ale konsultanci obu infolinii zapewniają, że w sytuacjach „awaryjnych” pomoc można będzie uzyskać w najbliższej placówce, niezależnie od tego, którego członu jest się klientem. Chodzi m.in. o zastrzeżenie czy zablokowanie karty bądź utraconych dokumentów.

Zmiany nadejdą za rok

Poważniejsze zmiany nastąpią za kilka lub kilkanaście miesięcy, gdy dojdzie do tzw. fuzji operacyjnej, czyli ujednolicenia ofert obu banków, które stworzyły nowy podmiot. Planowane to jest na IV kwartał 2019 r. Dopiero wtedy stare systemy transakcyjne zostaną wygaszone i klienci połączonego banku (jego oficjalna nazwa nie jest jeszcze znana) będą musieli się przyzwyczaić do nowej bankowości internetowej i mobilnej. Także wtedy można się spodziewać nowych nazw produktów, a także nowych tabel oprocentowania depozytów i kredytów oraz wykazu opłat i prowizji.

Podkreślmy raz jeszcze – fuzja prawna nie oznacza żadnych zmian dla zdecydowanej części klientów obu banków (wyjątkiem są posiadacze walutowych kredytów hipotecznych oraz klienci wybranej części bankowości korporacyjnej). Nie muszą oni nic robić, by dalej korzystać ze swoich dotychczasowych produktów na obowiązujących dotąd warunkach.

Komentarze

(0)
Dodaj swój komentarz...
Nie ma jeszcze komentarzy
Skomentuj jako pierwszy