Wróć

Jak zamknąć konto w ING Banku Śląskim?

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych

19 komentarzy
Jak zamknąć konto w ING Banku Śląskim?
Spis treści
Pokaż więcej
Podstawowe informacje na temat zamykania rachunku w ING Banku Śląskim
Dostępne sposoby dyspozycja w bankowości elektronicznej, list z wypowiedzeniem, wizyta w placówce, złożenie dyspozycji zamknięcia ROR w bankowości elektronicznej innego banku (jeśli jest to możliwe).
Okres wypowiedzenia brak, rachunek zamykany ze skutkiem natychmiastowym
Koszt zamknięcia rachunku

0 zł za zamknięcie konta

10 zł za wypłatę pozostałych środków w oddziale (dotyczy kont Mobi i Direct)

Na co trzeba uważać?

bank nie zamknie konta, jeśli będzie na nim saldo ujemne (np. po pobraniu należnych bankowi opłat)

natychmiastowe zamknięcie konta i dostępu do bankowości elektronicznej oznacza utratę wglądu w historię ROR-u, zleceń stałych i poleceń zapłaty oraz innych danych

warto spróbować zalogować się do bankowości elektronicznej, by sprawdzić czy dyspozycja została w pełni zrealizowana

ING Bank Śląski jest ceniony za przejrzystą i atrakcyjną ofertę kont osobistych oraz walory udostępnianej klientom aplikacji mobilnej. Mocnym punktem jego oferty jest także Otwarte Konto Oszczędnościowe. Potwierdzeniem walorów oferty „śląskiego” są wysokie miejsca jego produktów w naszych zestawieniach, np. w rankingu aplikacji mobilnych,rankingu kont oszczędnościowych czy rankingu kont osobistych.

Wszyscy oceniamy oferty poszczególnych banków pod kątem indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Jako że są one zmienne, to po krótszym lub dłuższym okresie współpracy z daną instytucją finansową możemy dojść do wniosku, że wolelibyśmy się z nią rozstać. Wówczas przyda się konkretna informacja, jak można to zrobić najszybciej i najwygodniej. Jak więc zamknąć nieużywane konto w banku ING? Czy proces likwidacji rachunku wymaga dopełnienia wielu formalności i jest czasochłonny?

Zamykanie konta w ING Banku Śląskim - jak to zrobić?

Wypowiedzenie umowy konta możesz złożyć na kilka sposobów, wybierając ten, który jest dla Ciebie najwygodniejszy.

Znając zalety bankowości internetowej i aplikacji mobilnej ING Banku Śląskiego można się spodziewać, że zamknięcie konta w ING przez Internet będzie łatwe i szybkie, w rzeczywistości tak jest. Tym, którzy wolą bardziej tradycyjne metody bank umożliwia rezygnację ze współpracy podczas wizyty w placówce lub drogą korespondencyjną.

Jak zamknąć konto w ING przez Internet/online?

Opcja Zamknij konto znajduje się na dole podstrony ze szczegółami rachunku. Po jej wybraniu pojawia się następująca informacja:

Jeśli Twoje konto jest powiązane z kredytem lub pożyczką hipoteczną, pożyczką odnawialną, masz na nim zajęcie egzekucyjne w trakcie realizacji lub jesteś współkredytobiorcą (pożyczki lub limitu zadłużenia), niestety nie zamkniesz konta w Moim ING. Konto zamkniesz tylko w oddziale banku.

Bank stara się też nakłonić klienta do zmiany decyzji, przedstawiając podpowiedzi jak uniknąć opłaty za kartę lub wypłacać z bankomatów za darmo. "Ostrzega" także, że rezygnacja z konta będzie się wiązała z utratą dostępu do historii rachunku w Moim ING, zamknięciem wszystkich kart wydanych do ROR-u i koniecznością spłaty wykorzystanego debetu. Zwraca również uwagę, że jeśli klient spłaca z zamykanego rachunku kredyt, to konieczna będzie zmiana sposobu regulowania rat.

Online możesz zamknąć też Otwarte Konto Oszczędnościowe, potrzebna opcja widoczna jest na dole podstrony ze szczegółami tego rachunku. Decydując się na ten krok, możesz wybrać wypłatę gotówką (pojawia się wyszukiwarka oddziałów z obsługą kasową) lub przelew na wskazane konto w ING. Bank zwraca przy tym uwagę, że jeśli potrzebujesz wyciągu z konta, to możesz go pobrać bezpłatnie przed zamknięciem rachunku w bankowości elektronicznej. Później będzie to możliwe za odpłatnością po złożeniu dyspozycji w placówce, Moim ING lub na infolinii.

Jak zamknąć konto w ING przez aplikację?

Znalezienie właściwego miejsca nie zajmie Ci wiele czasu. Wystarczy, że po wejściu do aplikacji mobilnej banku klikniesz w ikonę rachunku, który chcesz zamknąć, następnie na ekranie ze szczegółami dotyczącymi wybranego ROR przejdziesz na sam dół. Tam znajdziesz ikonę kosza i opcję Zamknij konto.

Po kliknięciu w nią zobaczysz identyczne wiadomości jak w bankowości internetowej oraz zapytanie, czy potwierdzasz chęć zamknięcia konta. Na tym etapie możesz jeszcze zmienić swoją decyzję.

A może list z wypowiedzeniem?

Nie obowiązuje żaden konkretny wzór, nie ma też specjalnego formularza, który należy wypełnić. Bank precyzyjnie określił za to wymagania co do zawartości pisma. Zamknięcie konta korespondencyjnie będzie możliwe, jeśli w dokumencie znajdą się następujące informacje:

 • dane osobowe;
 • adres zamieszkania zgodny z tym figurującym w systemie bankowym;
 • numer PESEL;
 • seria i numer dowodu osobistego wraz z datą jego ważności;
 • numer zamykanego rachunku;
 • wskazanie konta (numer wraz z nazwą banku), na które mają być przekazane pozostałe środki;
 • własnoręczny podpis (do niedawna konieczne było potwierdzenie go u notariusza, ale na szczęście bank zrezygnował z tego wymogu).

List powinien być wysłany na adres:

ING Bank Śląski

Ul. Sokolska 34

40-086 Katowice

Najlepiej zrobić to przesyłką poleconą z potwierdzeniem odbioru, by mieć nie tylko dokument nadania korespondencji, ale i jej dostarczenia.

Według pracowników banku dyspozycja jest wprowadzana do systemu od razu po jej otrzymaniu i rachunek jest natychmiast zamykany, bez okresu wypowiedzenia. W razie niejasności możliwy jest kontakt telefoniczny konsultanta w celu wyjaśnienia wątpliwości.

Wszelkie polecenia zapłaty i zlecenia stałe likwidowane są automatycznie, zamykana jest też karta debetowa wydana do konta oraz blokowany dostęp do bankowości elektronicznej. Wszystko to pod warunkiem, że na rachunku są środki na pokrycie należności wobec banku (więcej piszemy o tym poniżej) oraz nie masz w ING Banku Śląskim innych produktów. Gdybyś posiadał kartę kredytową, pożyczkę itp., to bankowość elektroniczna nie zostanie zamknięta.

Bank niestety nie informuje o realizacji dyspozycji i zamknięciu konta. Chcąc mieć pewność, że likwidacja rachunku rzeczywiście nastąpiła, należy spróbować zalogować się do bankowości elektronicznej (jeśli nie działa, to znaczy, że zlecenie zostało wykonane) lub udać się do placówki banku.

Kolejna opcja - wizyta w oddziale

Szybszą, choć niezbyt wygodną opcją jest osobista wizyta w placówce banku z dowodem osobistym, podczas której zostaną dopełnione niezbędne formalności. Obowiązkowo muszą z niej skorzystać wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób są związani z kredytem lub pożyczką zaciągniętą w Moim ING.

Oto warunki, jakie muszą być spełnione, by rachunek mógł zostać zamknięty:

 • nie możesz mieć żadnych zaległości wobec banku lub posiadać na rachunku środki pozwalające na ich pokrycie (szczegóły znajdziesz poniżej);
 • będziesz w stanie wskazać numer konta w innym banku, na które powinny trafić pieniądze znajdujące się na zamykanym rachunku. Tak więc musisz zabrać ze sobą niezbędne informacje lub posiadać możliwość zalogowania się do aplikacji mobilnej banku, do którego mają być przesłane środki, by przekazać doradcy numer docelowego konta.

Jeśli będziesz w oddziale z obsługą gotówkową, to należne bankowi opłaty uregulujesz, wpłacając pieniądze w kasie, tam też dokonasz wypłaty ze swojego rachunku. Istnieje jednak pewne ograniczenie – bez wcześniejszego zawiadomienia możesz pobrać maksymalnie 20 tys. zł.

I tu dodatkowa uwaga – wpłata na Konto Direct w oddziale jest płatna. Podobnie wypłata, ale jej możesz uniknąć, przelewając środki na OKO (zakładamy, że je posiadasz), by to z niego wypłacić gotówkę. W tym przypadku nie zapłacisz ani złotówki, bo pierwsze wypłaty w każdym okresie rozliczeniowym (od 29. dnia miesiąca do 28. dnia kolejnego miesiąca) są darmowe.

Po wyzerowaniu stanu konta osobistego doradca wydrukuje i da Ci do podpisania dyspozycję zamknięcia rachunku oraz dostępu do bankowości internetowej i to zakończy procedurę. Cały proces powinien zająć góra kilkanaście minut.

Z bankowości internetowej możesz jednak zrezygnować definitywnie dopiero po rozwiązaniu wszelkich innych umów, a więc fakt likwidacji konta w oddziale banku może być tylko pierwszym etapem rozstania z ING Bankiem Śląskim.

Jak zamknąć konto walutowe w ING?

Niestety nie jest to takie proste, jak w przypadku rachunku złotówkowego. Bank nie umożliwia wykonania tej operacji online, nawet jeśli konto jest wyczyszczone do zera. Można to zrobić jedynie osobiście w oddziale lub drogą korespondencyjną. Wybierając tę drugą opcję, trzeba podać dokładnie te sam dane, o których wspomnieliśmy przy zamykaniu konta w PLN i wysłać na podany wyżej adres.

W wyborze nowego rachunku z pewnością pomoże Ci nasz ranking kont walutowych.

Warunki rezygnacji z dostępu online

Jedną z przeszkód w zamknięciu dostępu do Moje ING są rozpoczęte wnioski kredytowe. Trzeba je anulować lub zakończyć. Swoją sytuację pod tym względem możesz sprawdzić w zakładce Usługi w sekcji Dokumenty -> Moje wnioski kredytowe.

Ponadto musisz wiedzieć, że:

 • jeśli jesteś posiadaczem bankowości firmowej i w ramach tego samego loginu nie masz konta osobistego, dostęp online zamkniesz tylko w oddziale banku;
 • jeśli nie jesteś jeszcze pełnoletni, bankowość internetową też zamkniesz tylko w placówce i to pod warunkiem, że będzie z Tobą rodzic lub opiekun prawny.

Swego rodzaju ciekawostką jest pewien ruch pozwalający na zamknięcie Moje ING przed wizytą w placówce. Będziesz mógł to zrobić, jeśli zmienisz typ rachunku na Komfort (wniosek Zmień typ konta widoczny jest w szczegółach danego konta). Dzięki temu manewrowi będziesz mógł zrezygnować z dostępu do bankowości elektronicznej w pierwszej kolejności, ale pojawi się problem z opłatą za Konto Komfort, o czym za chwilę.

Co oznacza zamknięcie bankowości internetowej?

Na swojej stronie internetowej ING dokładnie opisuje, co się stanie po rezygnacji z bankowości internetowej - stracisz swój login i hasło oraz wszelkie związane z nimi dane, np. przelewy wzorcowe, nazwy własne dla rachunków, listę zdefiniowanych odbiorców przelewów. Z produktów i usług, których nie zamkniesz wraz z rachunkiem, będziesz mógł korzystać tylko w oddziale.

Ponadto nie będziesz miał dostępu do aplikacji mobilnej Moje ING mobile, przepadną wszystkie prywatne pliki w Moich dokumentach i, co gorsza, nie będzie możliwości ich odtworzenia. Zachowasz za to dostęp do niektórych dokumentów bankowych otrzymanych drogą elektroniczną, np. z informacjami o zmianach w regulacjach umownych, które bank ma obowiązek dostarczyć na trwałym nośniku informacji. W formularzu zamknięcia bankowości internetowej będziesz musiał jednak podać dane, którymi będziesz się logował do internetowego archiwum dokumentów bankowych.

Tak więc udając się do oddziału, by zrezygnować z konta, zastanów się, czy chcesz również od razu zamknąć Moje ING. Może warto zachować dostęp do bankowości internetowej, by na spokojnie przenieść dane odbiorców zdefiniowanych do innego banku albo w przyszłości zawnioskować online o jakiś produkt z oferty ING.

Zamykamy?

Jeśli nie zablokowałeś dostępu do bankowości elektronicznej w oddziale i chcesz to zrobić samodzielnie, podążaj następującą ścieżką:

Zaloguj się do Moje ING > rozwiń menu pod swoim nazwiskiem i wybierz Kontakt i pomoc > jako temat wybierz Twoje produkty > Bankowość internetowa a później ostatni temat na liście: „Jak zamknąć bankowość internetową?” Na samym dole znajdziesz przycisk Zamknij bankowość.

Jak zamknąć dostęp do Moje ING w ING Banku Śląskim
Jak zamknąć dostęp do Moje ING w ING Banku Śląskim
Karta, opłaty i zgody marketingowe

W ING Banku Śląskim nie ma okresu wypowiedzenia, rachunek jest zamykany ze skutkiem natychmiastowym. Tym samym w momencie realizacji Twojej dyspozycji musisz się rozliczyć z bankiem ze wszelkich zobowiązań i stracisz możliwość płacenia kartą.

Zamknięcie karty

Kartę debetową możesz zamknąć samodzielnie w bankowości internetowej. Wystarczy, że zalogujesz się do Moje ING, wejdziesz w szczegóły „debetówki” i klikniesz w znajdujący się na dole przycisk Zamknij kartę. To inna opcja niż Zastrzeżenie karty, która jest widoczna po prawej stronie i powinna być używana po zgubieniu lub kradzieży „plastiku”.

Jak zamknąć kartę w ING Banku Śląskim
Jak zamknąć kartę w ING Banku Śląskim

Wzajemne rozliczenia

Obowiązuje zasada, że wypowiadając umowę rachunku, trzeba zapłacić pełną opłatę za dany okres, a za kartę debetową opłata jest pobierana proporcjonalnie (chyba że spełniłeś już warunek jej bezpłatności). Nie ma znaczenia, czy będą to środki pozostawione na koncie, czy też wpłacone w kasie (o ile jesteś w oddziale z obsługą gotówkową).

Nie zawracajcie mi więcej głowy

Rozstając się definitywnie z bankiem, podczas rozmowy z doradcą poproś, by anulował wszystkie udzielone przez Ciebie zgody marketingowe. W ten sposób bank nie będzie się mógł z Tobą kontaktować telefonicznie ani poprzez e-mail, by zachwalać swoją ofertę, proponować Ci skorzystanie z różnych produktów.

Wyłączenia udzielonych zgód możesz też dokonać samodzielnie przed udaniem się do placówki. Zaloguj się do Moje ING, wejdź do rozwijalnego menu pod swoim nazwiskiem (w prawym górnym rogu) a następnie wybierz Moje dane – Zgody i oświadczenia i odwołaj swoje wcześniejsze decyzje.

Jak odwołać zgody marketingowe w ING Banku Śląskim
Jak odwołać zgody marketingowe w ING Banku Śląskim

Zamknąłeś konto. Co dalej? Oto ranking kont osobistych - Grudzień 2023

Konto
0 zł / 6 zł
Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku

0 zł / 6 zł


 • jeżeli masz mniej niż 26 lat, konto jest bezwarunkowo bezpłatne
 • jeżeli masz powyżej 26 lat, opłaty unikniesz, jeśli wykonasz transakcje kartą lub Blikiem na min. 300 zł/mies.
Karta
0 zł / 9 zł
Miesięczna opłata za kartę 0 zł / 9 zł

 • jeżeli masz mniej niż 26 lat, opłaty unikniesz, jeśli wykonasz 1 transakcję kartą (lub Google Pay/Apple Pay) lub Blikiem
 • jeżeli masz powyżej 26 lat, opłaty unikniesz, jeśli wykonasz transakcje kartą lub Blikiem na min. 300 zł/mies.
Bankomaty
0 zł / 3 zł
Bankomaty 0 zł / 3 zł

 • 0 zł - za wszystkie bankomaty dla klientów do 26 lat
 • 0 zł - bankomaty Santander Bank Polska
 • 3 zł za pozostałe maszyny dla klientów powyżej 26 lat

możesz także wykupić miesięczny pakiet bezpłatnych wypłat ze wszystkich bankomatów za 5 zł/mies. 

Przelew internetowy
0 zł
Zwykły przelew internetowy

0 zł


+ darmowe przelewy natychmiastowe bez ograniczeń

Unikalne cechy: darmowe przelewy natychmiastowe, zwrot 1% kwoty rachunków za gaz, prąd, TV, telefon i Internet.
 • Szczegóły oferty
 • Recenzja 4.5/ 5
Przejdź na stronę banku

Konto

 • Przeznaczenie konta

  konto osobiste dla osób powyżej 18. r.ż.

 • Oprocentowanie rachunku

  0%

 • Opłata za otwarcie konta

  0 zł

 • Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku

  0 zł / 6 zł

 • Możliwość uniknięcia opłaty za prowadzenie rachunku
  • jeżeli masz mniej niż 26 lat, konto jest bezwarunkowo bezpłatne
  • jeżeli masz powyżej 26 lat, opłaty unikniesz, jeśli wykonasz transakcje kartą lub Blikiem na min. 300 zł/mies.

Karta

 • Typy kart płatniczych

  Karta Dopasowana (Mastercard / Visa)

 • Funkcjonalność karty
  • płatności zbliżeniowe
  • płatności internetowe
  • cashback
  • 3D Secure
  • wielowalutowość
  • program rabatowy Mastercard Bezcenne chwile
 • Opłata za wydanie karty

  0 zł

 • Opłata za odnowienie karty
  • 0 zł dla osób poniżej 26 lat
  • 15 zł dla osób powyżej 26. roku życia
 • Miesięczna opłata za kartę

  0 zł / 9 zł

 • Możliwość uniknięcia opłaty za kartę

  jeżeli masz mniej niż 26 lat, opłaty unikniesz, jeśli wykonasz 1 transakcję kartą (lub Google Pay/Apple Pay) lub Blikiem

  jeżeli masz powyżej 26 lat, opłaty unikniesz, jeśli wykonasz transakcje kartą lub Blikiem na min. 300 zł/mies.

 • Płatność kartą za granicą

  2,8% za przewalutowanie transakcji

Bankomaty i operacje gotówkowe

 • Wypłata z bankomatów w Polsce
  • 0 zł - za wszystkie bankomaty dla klientów do 26 lat
  • 0 zł - bankomaty Santander Bank Polska
  • 3 zł za pozostałe maszyny dla klientów powyżej 26 lat

  możesz także wykupić miesięczny pakiet bezpłatnych wypłat ze wszystkich bankomatów za 5 zł/mies. 

 • Wypłata z bankomatu w Polsce Blikiem

  0 zł

 • Wypłata z bankomatów za granicą

  dla klientów do 26 lat:

  • 0 zł

  dla klientów powyżej 26. roku życia:

  • 5 zł - wypłata EUR
  • 10 zł - pozostałe waluty

  0 zł dla wszystkich klientów za wypłatę z bankomatów grupy Santander w Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Chile, Meksyku, Brazylii, Argentynie i USA

 • Wpłata gotówki we wpłatomacie

  0 zł - wpłatomaty własne banku

 • Cashback
  • 0 zł dla osób do 26 lat
  • 1,50 zł dla osób powyżej 26 lat
 • Wpłata gotówki w oddziale banku
  • 10 zł dla osób do 26 lat
  • 0 zł dla osób powyżej 26 lat
 • Wypłata gotówki w oddziale banku
  • 10 zł dla osób do 26 lat
  • 0 zł dla osób powyżej 26 lat

Przelewy

 • Zwykły przelew internetowy

  0 zł

 • Przelew natychmiastowy

  0 zł

 • Zlecenie stałe

  0 zł

 • Polecenie zapłaty

  0 zł

 • Zwykły przelew w oddziale banku
  • 5 zł dla osób do 26 lat
  • 10 zł dla osób powyżej 26 lat
 • Koszt przelewu SEPA

  0 zł

 • Koszt przelewu (zagranicznego) SWIFT

  0,2%, min. 20 zł maks. 200 zł

 • Kody SMS (autoryzacja operacji)

  0 zł

 • Przelew na telefon Blik

  0 zł

Inne

 • Płatności mobilne
  Blik: płatności kodem Blik generowanym w aplikacji banku, płatności zbliżeniowe telefonem, wypłaty z bankomatów kodem Blik (dostępność innych funkcji może się różnić w zależności od banku).
  Google Pay: płatności zbliżeniowe telefonem dla posiadaczy urządzeń z systemem operacyjnym Android.
  Apple Pay: płatności dla posiadaczy urządzeń z systemem operacyjnym iOS (Apple).
  Garmin Pay: płatności zbliżeniowe wybranymi zegarkami Garmin.
  Fitbit Pay: płatności zbliżeniowe wybranymi zegarkami i opaskami sportowymi Fitbit.
  SwatchPAY!: płatności zbliżeniowe wybranymi zegarkami Swatch.
  Xiaomi Pay: płatności zbliżeniowe wybranymi zegarkami i opaskami Xiaomi.
Zobacz pełną analizę
Przejdź na stronę banku

Zalety

 • konto sprawdzi się, jako główny rachunek do płatności i rozliczeń (darmowe przelewy natychmiastowe i zwrot za rachunki)
 • szeroka gama płatności mobilnych
 • liczne promocje dla nowych i obecnych klientów
 • funkcjonalna bankowość internetowa i mobilna

Wady

 • ograniczona sieć bezpłatnych bankomatów w kraju
 • przeciętna oferta walutowa
 • Atrakcyjność opłat
  4.0/ 5
 • Użyteczność rachunku
  4.5/ 5
 • Jakość obsługi klienta
  4.0/ 5
 • Promocje i bonusy
  5.0/ 5
Przeczytaj recenzję
Beata Szymańska
Przejdź na stronę banku
Konto
0 zł
Karta
0 zł / 5 zł / 11 zł
Miesięczna opłata za kartę 0 zł / 5 zł / 11 zł

 • 0 zł – po spełnieniu warunków aktywności
 • 5 zł – dla osób w wieku 18-26 lat
 • 11 zł – dla osób powyżej 26 lat

Opłata nie jest pobierana przez pierwsze 2 miesiące od wydania karty (lub aktywacji płatności zbliżeniowych BLIK). W kolejnych miesiącach opłaty unikniesz, jeżeli:

 • masz 18-26 lat i wykonasz 1 transakcję kartą lub Blikiem w miesiącu
 • masz powyżej 26 lat i wykonasz min. 5 transakcji kartą lub Blikiem w miesiącu
Bankomaty
0 zł / 5 zł
Bankomaty 0 zł / 5 zł

 • 0 zł – bankomaty Banku Millennium
 • 0 zł – pozostałe bankomaty, jeśli spełnisz warunki aktywności: 5 płatności kartą debetową lub Blikiem (1 raz, jeżeli masz 18- 26 lat)
 • 5 zł – pozostałe bankomaty (1 zł dla bankomatów Santander Bank Polska i Planet Cash) – jeżeli nie spełnisz powyższego warunku aktywności
Przelew internetowy
0 zł
Unikalne cechy: brak prowizji za przewalutowanie transakcji w walucie obcej do równowartości 1000 zł/mies.
 • Szczegóły oferty
 • Recenzja 4.0/ 5
Przejdź na stronę banku

Konto

 • Przeznaczenie konta

  konto osobiste dla osób powyżej 18. r.ż.

 • Oprocentowanie rachunku

  0%

 • Opłata za otwarcie konta

  0 zł

 • Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku

  0 zł

Karta

 • Typy kart płatniczych
  • Visa Millennium 360°
  • Mastercard Millennium 360°
 • Funkcjonalność karty
  • płatności zbliżeniowe
  • płatności internetowe
  • cashback
  • 3D Secure
 • Opłata za wydanie karty

  0 zł

 • Opłata za odnowienie karty

  0 zł

 • Miesięczna opłata za kartę
  • 0 zł – po spełnieniu warunków aktywności
  • 5 zł – dla osób w wieku 18-26 lat
  • 11 zł – dla osób powyżej 26 lat

  opłata dotyczy również usługi Blik zbliżeniowy (w przypadku korzystania z tej usługi i z karty pobierana jest jedna opłata)

 • Możliwość uniknięcia opłaty za kartę

  opłata nie jest pobierana przez pierwsze 2 miesiące od wydania karty (lub aktywacji płatności zbliżeniowych BLIK). W kolejnych miesiącach opłaty unikniesz, jeżeli:

  • masz 18-26 lat i wykonasz 1 transakcję kartą lub Blikiem w miesiącu
  • masz powyżej 26 lat i wykonasz min. 5 transakcji kartą lub Blikiem w miesiącu

 • Płatność kartą za granicą
  • możesz dokonywać płatności bez prowizji za przewalutowanie do kwoty 1000 zł miesięcznie
  • powyżej tej kwoty opłata za przewalutowanie transakcji wyniesie 2%

Bankomaty i operacje gotówkowe

 • Wypłata z bankomatów w Polsce
  • 0 zł – bankomaty Banku Millennium
  • 0 zł – pozostałe bankomaty, jeśli spełnisz warunki aktywności: 5 płatności kartą debetową lub Blikiem (1 raz, jeżeli masz 18- 26 lat)
  • 5 zł – pozostałe bankomaty (1 zł dla bankomatów Santander Bank Polska i Planet Cash) – jeżeli nie spełnisz powyższego warunku aktywności
 • Wypłata z bankomatu w Polsce Blikiem

  0 zł

 • Wypłata z bankomatów za granicą
  • 0 zł – jeśli spełnisz warunki aktywności (5 płatności kartą debetową lub Blikiem)
  • 5 zł – jeżeli nie spełnisz powyższego warunku aktywności

  uwaga: powyżej równowartości 1000 zł/mies. bank dolicza także 2% za przewalutowanie transakcji

  możesz również aktywować Pakiet Walutowy (nielimitowane transakcje kartą w każdej walucie bez naliczania dodatkowej marży) za 9,90 zł tygodniowo

 • Wpłata gotówki we wpłatomacie

  0 zł

 • Cashback

  0 zł

 • Wpłata gotówki w oddziale banku

  11 zł

 • Wypłata gotówki w oddziale banku

  11 zł

Przelewy

 • Zwykły przelew internetowy

  0 zł

 • Przelew natychmiastowy

  9,90 zł

 • Zlecenie stałe

  0 zł

 • Polecenie zapłaty

  0 zł

 • Zwykły przelew w oddziale banku

  11 zł

 • Koszt przelewu SEPA

  0 zł (spread na EUR ok. 5,8%)

 • Koszt przelewu (zagranicznego) SWIFT

  0,5%, min. 20 zł, maks. 125 zł

 • Kody SMS (autoryzacja operacji)
  • 0 zł – autoryzacja przez aplikację mobilną
  • 0,15 zł – kod SMS
 • Przelew na telefon Blik

  0 zł

Inne

 • Płatności mobilne
  Blik: płatności kodem Blik generowanym w aplikacji banku, płatności zbliżeniowe telefonem, wypłaty z bankomatów kodem Blik (dostępność innych funkcji może się różnić w zależności od banku).
  Google Pay: płatności zbliżeniowe telefonem dla posiadaczy urządzeń z systemem operacyjnym Android.
  Apple Pay: płatności dla posiadaczy urządzeń z systemem operacyjnym iOS (Apple).
  Garmin Pay: płatności zbliżeniowe wybranymi zegarkami Garmin.
  HCE: płatności zbliżeniowe telefonem przez aplikację banku dla posiadaczy urządzeń z systemem operacyjnym Android.
Zobacz pełną analizę
Przejdź na stronę banku

Zalety

 • bezwarunkowo darmowe konto, a z karty i wszystkich bankomatów można korzystać zupełnie za darmo po spełnieniu prostych warunków
 • konto atrakcyjne dla poszukiwacza nowinek ze względu na bardzo dobrą aplikację mobilną
 • atrakcyjna propozycja dla osoby, która od czasu do czasu płaci kartą za granicą
 • konto założysz online (logując się w innym banku), za pośrednictwem kuriera lub metodą "na selfie"

Wady

 • wysokie opłaty w przypadku niespełnienia warunków aktywności
 • wysokie opłaty za przelewy natychmiastowe, wpłatę/wypłatę gotówki i przelew w oddziale
 • płatna usługa Blik zbliżeniowy (opłaty można uniknąć)
 • Atrakcyjność opłat
  3.5/ 5
 • Użyteczność rachunku
  4.0/ 5
 • Jakość obsługi klienta
  5.0/ 5
 • Promocje i bonusy
  4.5/ 5
Przeczytaj recenzję
Justyna Kalicińska
Przejdź na stronę banku
Konto
0 zł
Karta
0 zł / 4 zł
Miesięczna opłata za kartę

0 zł / 4 zł


opłaty unikniesz, jeżeli:

 • zapewniłeś w poprzednim miesiącu jednorazowy wpływ w wysokości min. 500 zł ORAZ
 • wykonałeś w poprzednim miesiącu co najmniej 1 transakcję kartą / Apple Pay / Google PayPeoPay

od klientów do 26. roku życia opłata za kartę nie jest pobierana

Bankomaty
0 zł / 2,3% min. 5 zł
Bankomaty 0 zł / 2,3% min. 5 zł

0 zł - dla osób do 26. r.ż.

Dla klientów powyżej 26 lat:

 • 0 zł - bankomaty własne banku
 • 0 zł za 2 pierwsze wypłaty w miesiącu z bankomatów obcych (pod warunkiem spełnienia warunków aktywności: 500 zł wpływu i 1 transakcji)
 • 2,3% min. 5 zł – w pozostałych przypadkach
Przelew internetowy
0 zł
Unikalne cechy: korzystne przewalutowania i brak prowizji za transakcje walutowe kartą.
 • Szczegóły oferty
 • Recenzja 4/ 5
Przejdź na stronę banku

Konto

 • Przeznaczenie konta

  konto osobiste dla osób powyżej 13. r.ż.

 • Oprocentowanie rachunku

  0%

 • Opłata za otwarcie konta

  0 zł

 • Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku

  0 zł

Karta

 • Typy kart płatniczych
  • Mastercard Debit FX
  • Visa Debit FX
 • Funkcjonalność karty
  • płatności zbliżeniowe
  • płatności internetowe
  • cashback
  • 3D Secure
  • wielowalutowość
  • karta z korzystnymi przewalutowaniami
  • możliwość wyboru własnego wizerunku karty
  • program rabatowy Mastercard Bezcenne chwile
 • Opłata za wydanie karty

  0 zł

 • Opłata za odnowienie karty

  0 zł

 • Miesięczna opłata za kartę

  0 zł / 4 zł

 • Możliwość uniknięcia opłaty za kartę

  opłaty unikniesz, jeżeli:

  • zapewniłeś w poprzednim miesiącu jednorazowy wpływ w wysokości min. 500 zł ORAZ
  • wykonałeś w poprzednim miesiącu co najmniej 1 transakcję kartą / Apple Pay / Google PayPeoPay

  od klientów do 26. roku życia opłata za kartę nie jest pobierana

 • Płatność kartą za granicą

  0 zł

Bankomaty i operacje gotówkowe

 • Wypłata z bankomatów w Polsce

  0 zł - dla osób do 26. r.ż.

  Dla klientów powyżej 26 lat:

  • 0 zł - bankomaty własne banku
  • 0 zł za 2 pierwsze wypłaty w miesiącu z bankomatów obcych (pod warunkiem spełnienia warunków aktywności: 500 zł wpływu i 1 transakcji)
  • 2,3% min. 5 zł – w pozostałych przypadkach
 • Wypłata z bankomatu w Polsce Blikiem

  0 zł - dla osób do 26. r.ż.

  Dla klientów powyżej 26 lat:

  • 0 zł - bankomaty własne banku
  • 0 zł za 2 pierwsze wypłaty w miesiącu z bankomatów obcych (pod warunkiem spełnienia warunków aktywności: 500 zł wpływu i 1 transakcji)
  • 2,3% min. 5 zł – w pozostałych przypadkach
 • Wypłata z bankomatów za granicą

  0 zł - dla osób do 26. r.ż.

  Dla klientów powyżej 26 lat:

  • 0 zł od warunkiem spełnienia warunków aktywności: 500 zł wpływu i 1 transakcji
  • 2,3% min. 5 zł -  w innym przypadku
 • Wpłata gotówki we wpłatomacie
  • 0 zł - we wpłatomatach własnych
  • 0,4% min. 2 zł - w krajowych bankomatach nienależących do banku przy użyciu PeoPay (w tym Blik)
 • Cashback

  2 zł

 • Wpłata gotówki w oddziale banku

  8 zł

 • Wypłata gotówki w oddziale banku

  8 zł

Przelewy

 • Zwykły przelew internetowy

  0 zł

 • Przelew natychmiastowy

  5 zł

 • Zlecenie stałe

  0 zł

 • Polecenie zapłaty

  0 zł

 • Zwykły przelew w oddziale banku

  10 zł

 • Koszt przelewu SEPA

  0 zł

 • Koszt przelewu (zagranicznego) SWIFT

  0,50%, min. 30 zł, maks. 250 zł

 • Kody SMS (autoryzacja operacji)

  0,20 zł

  opłaty unikniesz, jeśli będziesz korzystać z autoryzacji operacji w aplikacji PeoPay (mobilna autoryzacja)

 • Przelew na telefon Blik
  • 0 zł do 31 grudnia 2023 r.
  • 1 zł - standardowo

Inne

 • Płatności mobilne
  Blik: płatności kodem Blik generowanym w aplikacji banku, wypłaty z bankomatów kodem Blik (dostępność innych funkcji może się różnić w zależności od banku).
  Google Pay: płatności zbliżeniowe telefonem dla posiadaczy urządzeń z systemem operacyjnym Android.
  Apple Pay: płatności dla posiadaczy urządzeń z systemem operacyjnym iOS (Apple).
  Garmin Pay: płatności zbliżeniowe wybranymi zegarkami Garmin.
  Fitbit Pay: płatności zbliżeniowe wybranymi zegarkami i opaskami sportowymi Fitbit.
Zobacz pełną analizę
Przejdź na stronę banku

Zalety

 • darmowe konto i niskie, łatwe do uniknięcia opłaty
 • korzystne przewalutowania transakcji kartą
 • funkcjonalna aplikacja PeoPay oraz szeroki wachlarz płatności mobilnych
 • konto założysz w aplikacji mobilnej (tzw. metoda „na selfie”)

Wady

 • płatna autoryzacja przelewów przez SMS (opłaty można uniknąć decydując się na autoryzację w aplikacji mobilnej)
 • Atrakcyjność opłat
  4/ 5
 • Użyteczność rachunku
  4.5/ 5
 • Jakość obsługi klienta
  4/ 5
 • Promocje i bonusy
  4/ 5
Przeczytaj recenzję
Michał Radzimiński
Przejdź na stronę banku

Jak zamknąć konto firmowe w ING?

Na zakończenie jeszcze kilka informacji nt. zamykania rachunku firmowego. Możesz z niego zrezygnować tylko osobiście w oddziale lub drogą korespondencyjną. Jeśli odwiedzisz placówkę, doradca zweryfikuje Twoją tożsamość i od ręki zamknie konto. Przy wyborze drogi listownej, musisz przygotować pismo podobne do tego, które opisaliśmy powyżej odnośnie zamykania korespondencyjnie ROR i wysłać je także do Katowic na ul. Sokolską. Jedyna różnica, to konieczność podania danych firmowych a nie swoich osobistych.

Konto firmowe nie zostanie zamknięte od razu, jeśli na rachunku VAT będą się znajdowały środki. Bank dokończy procedurę po uzyskaniu zgody urzędu skarbowego na przelew pieniędzy na inne konto.
Unikniesz tych kłopotów, jeśli wcześniej otworzysz nowy rachunek firmowy z kontem VAT w innym banku i samodzielnie przelejesz środki z rachunku VAT w ING na tego typu konto w innej instytucji finansowej.

Zachęcamy, byś wybierając nowy rachunek dla swojej firmy spojrzał na ranking kont firmowych.

Możliwości zależą od okoliczności

Spodziewaliśmy się, że w ING Banku Śląskim będzie możliwość zamknięcia konta osobistego poprzez złożenie wniosku w bankowości internetowej i nie zawiedliśmy się. Rezygnacja z rachunku listownie lub w trakcie wizyty w placówce, to pewniaki dostępne w każdym banku. Jak widzisz, zamknięcie konta w ING nie jest trudne.

Komunikat, który pojawia się w Moim ING po wyborze opcji zamknięcia rachunku oceniamy jako przyjazny dla klienta. Bank zwraca uwagę, kiedy nie jest możliwe dopełnienie formalności w ten sposób, podpowiada jak uniknąć opłat, które mogą być jednym z powodów zamykania ROR-u, a także informuje o konsekwencjach rezygnacji z konta. Klient ma więc komplet informacji, by mógł podjąć ostateczną decyzję.

Fakt, że kredytobiorcy muszą się udać do placówki, by zamknąć rachunek osobisty wydaje się korzystny dla nich samych, gdyż uzyskają od doradcy wszelkie niezbędne informacje dotyczące dalszej spłaty zobowiązania.

Przykład ING Banku Śląskiego pokazuje, że proces zamykania konta może być przyjazny, uwzględniać różne okoliczności czy upodobania klienta. Można powiedzieć, że już po skorzystaniu z opcji Zamknij konto ING daje jego posiadaczowi jeszcze jedną szansę na przemyślenie swojej decyzji i robi to w taktowny sposób.

Komentarze

(19)
Sortuj od najnowszych
Dodaj swój komentarz...
D
Dawid
Gość

Czy ING ma ofertę na zatrzymanie klienta?

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Dawid

Nic o tym nie wiemy, może ktoś z Czytelników pomoże? :)

Odpowiedz

M
Marek
Gość

Mam pytanie

czy list z prozba o zamkniecie konta mozna wyslac e-mailem ?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Marek

Bank nie informuje o takiej możliwości, nie wskazuje adresu e-mail, na który taka dyspozycja mogłaby być składana. Zresztą, musiałaby to być korespondencja zawierająca skan pisma z wypowiedzeniem, gdyż dyspozycja zamknięcia rachunku musi być opatrzona własnoręcznym podpisem (list papierowy) lub uwierzytelniona przez zalogowanie się do bankowości elektronicznej.

Zwróć też uwagę, że wysyłając e-maila na ogólny adres kontaktowy banku nie miałbyś potwierdzenia, że taka dyspozycja została złożona. Na pewno dowodem na to, że byłaby historia Twojego konta pocztowego, gdyż fakt wysłania e-maila nie jest równoznaczny z tym, że on dotarł do odbiorcy i został przez niego odczytany.

Odpowiedz

P
Paulina
Gość

Czy istnieje możliwość posiadania samego Otwartego Konta Oszczędnościowego? Posiadam konto Mobi i OKO,przelewam tam jedynie oszczędności nie wykorzystując karty za którą muszę płacić 7 zł/mc. Chciałabym tego uniknąć..

Odpowiedz

K
Krystian
Tester
@Paulina

W ING jest możliwość zamknięcia samej karty debetowej do konta osobistego. Wystarczy w bankowości internetowej wejść w szczegóły karty i kliknąć "Zamknij". W ten sposób unikniesz miesięcznej opłaty za plastik, a gdybyś kiedyś chciała zamknąć rachunek oszczędnościowy, to będzie łatwiej (patrz komentarz od @Rafał poniżej).

Może takie rozwiązanie by się w Twoim przypadku sprawdziło?

Odpowiedz

R
Rafał
Gość

Chyba nie do końca się postarali. Zalega mi tam Otwarte Konto Oszczędnościowe.

Przy próbje zamknięcia, otrzymuję informację:

Konto, które chcesz zamknąć to Twoje jedyne konto w tej walucie w naszym banku. Zapraszamy do najbliższego oddziału, żeby wypłacić pieniądze i zamknąć konto.

Znajdź najbliższy oddział

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Rafał

Zgodnie z zasadami obowiązującymi w ING Banku Śląskim, o czym pisałem w tekście, zamknięcie Otwartego Konta Oszczędnościowego online możliwe jest tylko wtedy, gdy klient posiada inny rachunek w tym banku i wskaże go jako docelowy do przelania środków z OKO. Gdy taki rachunek nie jest prowadzony dla klienta, to niestety faktycznie konieczna jest wizyta w oddziale. Stąd tak ważna jest odpowiednia kolejność zamykania produktów w ING - konto osobiste zawsze powinno być zamykane jako ostatnie.

Odpowiedz

M
Majkel
Gość

Czy zamknięcie konta w ING jest jednoznaczne z usunięciem zgód marketingowych? Nie chcę, żeby po zamknięciu konsultanci do mnie dzwonili.

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Majkel

Warto to zaznaczyć, składając wypowiedzenie, jednak bank nie powinien przetwarzać naszych danych po zakończeniu umowy.

Odpowiedz

I
Izzz
Gość

Jest możliwe zamkniecie konta przez internet, jest taka opcja, ponadto dostałam potwierdzenie z ING że w niektórych przypadkach istnieje taka możliwość: "konto w Moim ING może Pani zamknąć tylko jeśli nie widniej na nim zadłużenie, lub limit w koncie. Jest to konto indywidualne, nie może być ono prowadzone z inną osobą. Jeśli po wybraniu opcji pojawia się komunikat o tym, ze konto może Pani zamknąć tylko korespondencyjnie lub w oddziale – tylko taka opcja jest możliwa."

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Izzz

Dzięki za informacje o wprowadzeniu przez ING możliwości zamykania rachunku online. Dokonaliśmy niezbędnych zmian w tekście.

Odpowiedz

K
Karolcia
Gość

Otworzyłam - trochę lekkomyślnie - to konto z Lwem, ale się potem rozmyśliłam. i już go nie chcę. Od otworzenia minęły 3 tyg. - konto jest nieużywane, nic na niego nie wpłacałam, nie korzystałam z karty, nie logowałam się do bankowości internetowej. Zero aktywności, Czy w takiej sytuacji mogę zamknąć rachunek telefonicznie?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Karolcia

ING Bank Śląski dopuszcza zamknięcie rachunku tylko poprzez wysłanie wypowiedzenia listem lub podczas wizyty w oddziale, nie ma możliwości rezygnacji z konta w inny sposób. W Twoim przypadku sugerowałbym wizytę w oddziale i tam załatwienie wszelkich formalności. Doradca powinien Cię poinformować o ewentualnych opłatach za kartę czy konto (nie sprecyzowałaś jaki rachunek otworzyłaś - Komfort czy Direct - więc nie mam pewności jakie opłaty mogą Cię dotyczyć), udzielić instrukcji jak je uregulować.

Odpowiedz

W
Wuefista
Gość

Czy dobrze rozumiem, że jak wybiorę opcję Zamknij kartę, to bank będzie wiedział, że z niej rezygnuję, a nie zastrzegam z powodu kradzieży/zagubienia, i nie przyśle mi nowej?

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Wuefista

Dokładnie tak - to inna opcja od zastrzeżenia karty.

Odpowiedz

M
Marta P.
Gość
@Aldona Derdziak

Nie wysyłają od razu nowej karty?

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Marta P.

Nie - jest to traktowane jako rezygnacja z karty.

Odpowiedz

K
Klientka
Gość

Narazie nie zamierzam zamykać rachunku w ING, bo jestem zadowolona, ale też ze zdziwieniem przeczytałam, że są tylko 2 możliwości. Brak opcji komputerowej lub na infolinii obnizył wizerunek ING w moich oczach

Odpowiedz