Wróć

Jak zamknąć konto w ING Banku Śląskim? Przewodnik

Krzysztof Duliński
Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
Krzysztof Duliński
Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych

159 publikacji 3210 komentarzy

Recenzent promocji bankowych i autor tekstów poradnikowych dotyczących zarządzania finansami osobistymi będący zdania, że nawet najbardziej skomplikowane zagadnienie można przedstawić w prosty i przystępny sposób.


21 komentarzy
Jak zamknąć konto w ING Banku Śląskim? Przewodnik
Spis treści

ING Bank Śląski jest ceniony za przejrzystą i atrakcyjną ofertę kont osobistych oraz walory udostępnianej klientom aplikacji mobilnej. Mocnym punktem jego oferty jest także Otwarte Konto Oszczędnościowe. Potwierdzeniem walorów oferty „śląskiego” są wysokie miejsca jego produktów w naszych zestawieniach, np. w rankingu aplikacji mobilnych, rankingu kont oszczędnościowych czy rankingu kont osobistych. Oczekiwania i potrzeby klientów są zmienne, więc po pewnym okresie współpracy z ING Bankiem Śląskim można dojść do wniosku, że czas na zmiany. Sprawdziliśmy, jak można zamknąć ROR w tym banku.

Podstawowe informacje na temat zamykania rachunku w ING Banku Śląskim
Dostępne sposoby dyspozycja w bankowości elektronicznej (przez Internet lub w aplikacji mobilnej), wizyta w placówce, list z wypowiedzeniem, złożenie dyspozycji zamknięcia ROR w bankowości elektronicznej innego banku (jeśli jest to możliwe).
Okres wypowiedzenia brak, rachunek zamykany ze skutkiem natychmiastowym
Koszt zamknięcia rachunku

0 zł za zamknięcie konta

10 zł za wypłatę pozostałych środków w oddziale (dotyczy kont Mobi i Direct)

Na co trzeba uważać?

bank nie zamknie konta, jeśli będzie na nim saldo ujemne (np. po pobraniu należnych bankowi opłat)

natychmiastowe zamknięcie konta i dostępu do bankowości elektronicznej oznacza utratę wglądu w historię ROR-u, zleceń stałych i poleceń zapłaty oraz innych danych

warto spróbować zalogować się do bankowości elektronicznej, by sprawdzić czy dyspozycja została w pełni zrealizowana

Zamykanie konta w ING Banku Śląskim - dostępne możliwości

Wypowiedzenie umowy konta możesz złożyć na kilka sposobów, wybierając ten, który jest dla Ciebie najwygodniejszy.

Znając zalety bankowości internetowej i aplikacji mobilnej ING Banku Śląskiego można się spodziewać, że zamknięcie konta w ING przez Internet będzie łatwe i szybkie, w rzeczywistości tak jest. Tym, którzy wolą bardziej tradycyjne metody bank umożliwia rezygnację ze współpracy podczas wizyty w placówce lub drogą korespondencyjną.

Przez Internet/online

Opcja Zamknij konto znajduje się na samym dole podstrony ze szczegółami rachunku.

Jak zamknąć konto osobiste w ING Banku Śląskim
Jak zamknąć konto osobiste w ING Banku Śląskim
Po jej wybraniu pojawia się następująca informacja:

Jeśli Twoje konto jest powiązane z kredytem lub pożyczką hipoteczną, pożyczką odnawialną, masz na nim zajęcie egzekucyjne w trakcie realizacji lub jesteś współkredytobiorcą (pożyczki lub limitu zadłużenia), zamkniesz je tylko w placówce bankowej.

Bank stara się nakłonić klienta do zmiany decyzji, przedstawiając podpowiedzi jak uniknąć opłaty za kartę lub wypłacać z bankomatów za darmo. "Ostrzega" także, że rezygnacja z konta będzie się wiązała z utratą dostępu do historii rachunku w Moim ING, zamknięciem wszystkich kart wydanych do ROR-u i koniecznością spłaty wykorzystanego debetu. Zwraca również uwagę, że jeśli klient spłaca z zamykanego rachunku kredyt, to konieczna będzie zmiana sposobu regulowania rat. Od siebie dodamy, że zostaną też zamknięte inne produkty powiązane z ROR-em (np. ubezpieczenia karty lub do konta) czy usługi (polecenia zapłaty i/lub zlecenia stałe, przelewy z datą przyszłą).

Online możesz zamknąć też Otwarte Konto Oszczędnościowe, potrzebna opcja widoczna jest na dole podstrony ze szczegółami tego rachunku. Decydując się na ten krok, możesz wybrać wypłatę gotówką (pojawia się wyszukiwarka oddziałów z obsługą kasową) lub przelew na wskazane konto w ING. Bank zwraca przy tym uwagę, że jeśli potrzebujesz wyciągu z konta, to możesz go pobrać bezpłatnie przed zamknięciem rachunku w bankowości elektronicznej. Później będzie to możliwe za odpłatnością po złożeniu dyspozycji w placówce, Moim ING lub na infolinii.

Jak zamknąć konto oszczędnościowe w ING Banku Śląskim
Jak zamknąć konto oszczędnościowe w ING Banku Śląskim

Przez aplikację

Znalezienie właściwego miejsca zamknięcia rachunku przez aplikację mobilną Moje ING Mobile nie zajmie Ci wiele czasu. Wystarczy, że po wejściu do niej klikniesz w ikonę rachunku, który chcesz zamknąć, następnie na ekranie ze szczegółami dotyczącymi wybranego ROR przejdziesz na sam dół. Tam znajdziesz ikonę kosza i opcję Zamknij konto.

Po kliknięciu w nią zobaczysz identyczne wiadomości jak w bankowości internetowej oraz zapytanie, czy potwierdzasz chęć zamknięcia konta. Na tym etapie możesz jeszcze zmienić swoją decyzję.

Korespondencyjnie

Nie obowiązuje żaden konkretny wzór, nie ma też specjalnego formularza, który należy wypełnić. ING Bank Śląski nie wymaga też, by podpis pod wypowiedzeniem był w jakiś sposób uwierzytelniony (np. u notariusza). Wystarczy, że będzie zgodny z tym widniejącym na karcie wzorów podpisu.

Bank precyzyjnie określił za to wymagania co do zawartości pisma. Zamknięcie konta korespondencyjnie będzie możliwe, jeśli w dokumencie znajdą się następujące informacje:

 • dane osobowe;
 • adres zamieszkania zgodny z tym figurującym w systemie bankowym;
 • numer PESEL;
 • seria i numer dowodu osobistego wraz z datą jego ważności;
 • numer zamykanego rachunku;
 • wskazanie konta (numer wraz z nazwą banku), na które mają być przekazane pozostałe środki;
 • własnoręczny podpis.

List powinien być wysłany na adres:

ING Bank Śląski

Ul. Sokolska 34

40-086 Katowice

Najlepiej zrobić to przesyłką poleconą z potwierdzeniem odbioru, by mieć nie tylko dokument nadania korespondencji, ale i jej dostarczenia.

Według pracowników banku dyspozycja jest wprowadzana do systemu od razu po jej otrzymaniu i rachunek jest natychmiast zamykany, bez okresu wypowiedzenia. W razie niejasności możliwy jest kontakt telefoniczny konsultanta w celu wyjaśnienia wątpliwości.

Bank niestety nie informuje o realizacji dyspozycji i zamknięciu konta. Chcąc mieć pewność, że likwidacja rachunku rzeczywiście nastąpiła, a był to jedyny produkt z którego korzystaliśmy w ING, należy spróbować zalogować się do bankowości elektronicznej (jeśli nie działa, to znaczy, że zlecenie zostało wykonane). Inna opcja to udanie się do placówki banku i zweryfikowanie swojego aktualnego statusu w relacjach z bankiem.

W oddziale banku

Szybszą, choć niezbyt wygodną opcją jest osobista wizyta w placówce banku z dowodem osobistym, podczas której zostaną dopełnione niezbędne formalności.

Z opcji zamknięcia konta w oddziale obowiązkowo muszą skorzystać wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób są związani z kredytem lub pożyczką zaciągniętą w ING.

Oto warunki, jakie muszą być spełnione, by rachunek mógł zostać zamknięty:

 • nie możesz mieć żadnych zaległości wobec banku lub posiadać na rachunku środki pozwalające na ich pokrycie (szczegóły znajdziesz poniżej);
 • będziesz w stanie wskazać numer konta w innym banku, na które powinny trafić pieniądze znajdujące się na zamykanym rachunku. Tak więc musisz zabrać ze sobą niezbędne informacje lub posiadać możliwość zalogowania się do aplikacji mobilnej banku, do którego mają być przesłane środki, by przekazać doradcy numer docelowego konta.

Jeśli będziesz w oddziale z obsługą gotówkową, to należne bankowi opłaty możesz uregulować, wpłacając pieniądze w kasie albo dokonać wypłaty ze swojego rachunku. Istnieje jednak pewne ograniczenie – bez wcześniejszego zawiadomienia możesz pobrać maksymalnie 20 tys. zł.

I tu dodatkowa uwaga – wpłata na Konto Direct w oddziale jest płatna. Podobnie wypłata, ale jej możesz uniknąć, przelewając środki na OKO (zakładamy, że je posiadasz), by to z niego wypłacić gotówkę. W tym przypadku nie zapłacisz ani złotówki, bo pierwsze wypłaty w każdym okresie rozliczeniowym (od 29. dnia miesiąca do 28. dnia kolejnego miesiąca) są darmowe.

Po wyzerowaniu stanu konta osobistego doradca wydrukuje i da Ci do podpisania dyspozycję zamknięcia rachunku oraz dostępu do bankowości internetowej i to zakończy procedurę. Cały proces powinien zająć góra kilkanaście minut.

W bankowości elektronicznej innego banku

Istnieje jeszcze jeden sposób, dostępny tylko w niektórych bankach, m.in. w Credit Agricole, mBanku, PKO BP czy VeloBanku. Skorzystanie z ich bankowości elektronicznej pozwala na odnalezienie w niej stosownego wniosku, zależnie od banku, w części Wnioski / Twoje sprawy / Dokumenty. W trakcie jego wypełniania można określić na jaki ROR mają zostać przesłane pieniądze znajdujące się na zamykanym koncie. Możliwe też jest wydanie dyspozycji dotyczącej powiadomienia różnych instytucji o zmianie (np. pracodawca, urząd skarbowy, ZUS), czy przeniesienia poleceń zapłaty i/lub zleceń stałych.

Tą metodą można zamknąć tylko rachunek indywidualny. Na wniosku możliwe jest wskazanie daty, kiedy dyspozycja ma zostać zrealizowana.

Zamknięcie dostępu do bankowości internetowej i aplikacji Moje ING

Jeśli masz otwarte konto Direct lub konto Mobi musisz najpierw zamknąć rachunek w placówce bankowej, gdyż rezygnacja z bankowości elektronicznej możliwa jest dopiero po rozwiązaniu wszelkich innych umów. Bank postawił taką "barierę" zapewne w trosce o klientów, gdyż wyłączenie zdalnego dostępu do jego produktów oznacza daleko idące konsekwencje.

Warunki rezygnacji z dostępu online

Jedną z przeszkód na drodze do zamknięcia dostępu do Moje ING są rozpoczęte wnioski kredytowe. Trzeba je anulować lub zakończyć. Swoją sytuację pod tym względem możesz sprawdzić w zakładce Usługi w sekcji Dokumenty -> Moje wnioski kredytowe.

Ponadto musisz wiedzieć, że:

 • jeśli jesteś posiadaczem bankowości firmowej i w ramach tego samego loginu nie masz konta osobistego, dostęp online zamkniesz tylko w oddziale banku;
 • jeśli nie jesteś jeszcze pełnoletni, bankowość internetową też zamkniesz tylko w placówce i to pod warunkiem, że będzie z Tobą rodzic lub opiekun prawny.

Swego rodzaju ciekawostką jest pewien ruch pozwalający na zamknięcie Moje ING przed wizytą w placówce. Będziesz mógł to zrobić, jeśli zmienisz typ rachunku na Komfort (wniosek Zmień typ konta widoczny jest w szczegółach danego konta). Dzięki temu manewrowi będziesz mógł zrezygnować z dostępu do bankowości elektronicznej w pierwszej kolejności, ale pojawi się problem z opłatą za Konto Komfort, o czym za chwilę.

Instrukcja rezygnacji z dostępu online

Jeśli nie zablokowałeś dostępu do bankowości elektronicznej w oddziale i chcesz to zrobić samodzielnie, podążaj następującą ścieżką:

Zaloguj się do Moje ING i z najwyższego menu wybierz Kontakt i pomoc. Następnie w menu obrazkowym wskaż Bankowość internetowa, po czym na podstronie, która się otworzy, na samym dole znajdziesz temat „Jak zamknąć bankowość internetową?” Po wejściu w niego, na samym dole, znajdziesz przycisk Zamknij bankowość.

Jak zamknąć dostęp do Moje ING w ING Banku Śląskim
Jak zamknąć dostęp do Moje ING w ING Banku Śląskim

Co oznacza zamknięcie bankowości internetowej?

Na swojej stronie internetowej ING dokładnie opisuje, co się stanie po rezygnacji z bankowości internetowej - stracisz swój login i hasło oraz wszelkie związane z nimi dane, np. przelewy wzorcowe, nazwy własne dla rachunków, listę zdefiniowanych odbiorców przelewów. Z produktów i usług, których nie zamkniesz wraz z rachunkiem, będziesz mógł korzystać tylko w oddziale.

Ponadto nie będziesz miał dostępu do aplikacji mobilnej Moje ING mobile, przepadną wszystkie prywatne pliki w Moich dokumentach i, co gorsza, nie będzie możliwości ich odtworzenia. Zachowasz za to dostęp do niektórych dokumentów bankowych otrzymanych drogą elektroniczną, np. z informacjami o zmianach w regulacjach umownych, które bank ma obowiązek dostarczyć na trwałym nośniku informacji. W formularzu zamknięcia bankowości internetowej będziesz musiał jednak podać dane, które posłużą Ci do logowania się do internetowego archiwum dokumentów bankowych.

Dlatego decydując się na wypowiedzenie umowy rachunku, zastanów się, czy chcesz również od razu zamknąć Moje ING. Może warto zachować ten kanał dostępu, by na spokojnie przenieść dane odbiorców zdefiniowanych do innego banku albo w przyszłości zawnioskować online o jakiś produkt z oferty ING.

Okres wypowiedzenia, opłaty i zgody marketingowe

Rozstanie z bankiem wymaga także zastanowienia się nad możliwymi opłatami i kwestią wyrażonych zgód marketingowych.

Ile czasu trwa zamknięcie konta?

W ING Banku Śląskim nie ma okresu wypowiedzenia, rachunek jest zamykany ze skutkiem natychmiastowym. Wszelkie polecenia zapłaty i zlecenia stałe likwidowane są automatycznie, zamykana jest też karta debetowa wydana do konta oraz blokowany dostęp do bankowości elektronicznej. Wszystko to pod warunkiem, że na rachunku są środki na pokrycie należności wobec banku (więcej piszemy o tym poniżej) oraz nie masz w ING Banku Śląskim innych produktów. Gdybyś posiadał kartę kredytową, pożyczkę itp., to bankowość elektroniczna nie zostanie zamknięta.

Ile kosztuje rezygnacja z konta w ING?

Zamknięcie rachunku osobistego w ING Banku Śląskim nie wiąże się z żadnymi opłatami.

Jakie opłaty poniesiesz w okresie wypowiedzenia?

Co prawda sama operacja likwidacji ROR nic nie kosztuje, ale musisz jednak pamiętać, że bank może pobrać prowizję za korzystanie z konta lub karty, jeśli jest ona przewidziana w tabeli opłat i prowizji, a Ty nie spełniłeś warunków bezpłatności.

Obowiązuje zasada, że wypowiadając umowę rachunku, trzeba zapłacić pełną opłatę za dany okres, a za kartę debetową opłata jest pobierana proporcjonalnie (chyba że spełniłeś już warunek jej bezpłatności). Nie ma znaczenia, czy będą to środki pozostawione na koncie, czy też wpłacone w kasie (o ile jesteś w oddziale z obsługą gotówkową).

Jeśli na zamykanym koncie jest debet (saldo ujemne), możesz przelać wykorzystaną kwotę z innego rachunku już w trakcie zamykania ROR-u. Gdybyś tego nie zrobił, to po zamknięciu rachunku będziesz musiał w ciągu 14 dni wpłacić pieniądze na podany Ci przez bank numer konta lub w punkcie obsługi kasowej.

W przypadku zamykania konta korespondencyjnie lub w oddziale możliwe jest wskazanie innego rachunku w ING Banku Śląskim, z którego bank może pobrać należną mu kwotę.

Odwołanie zgód marketingowych

Rozstając się definitywnie z bankiem, podczas rozmowy z doradcą poproś, by anulował wszystkie udzielone przez Ciebie zgody marketingowe. W ten sposób bank nie będzie się mógł z Tobą kontaktować telefonicznie ani poprzez e-mail, by zachwalać swoją ofertę, proponować Ci skorzystanie z różnych produktów.

Wyłączenia udzielonych zgód możesz też dokonać samodzielnie przed udaniem się do placówki. Zaloguj się do Moje ING, wejdź do rozwijalnego menu pod swoim nazwiskiem (w prawym górnym rogu) a następnie wybierz Moje dane – Zgody i oświadczenia i odwołaj swoje wcześniejsze decyzje.

Jak odwołać zgody marketingowe w ING Banku Śląskim
Jak odwołać zgody marketingowe w ING Banku Śląskim

Sytuacje szczególne

Spójrzmy jeszcze na kilka sytuacji, które mogą zaistnieć w relacjach między bankiem a klientem.

Zamknięcie konta osoby niepełnoletniej

Konto niepełnoletniego dziecka może zamknąć jego rodzic lub opiekun prawny. Niezbędne działania są identyczne, jak przy likwidacji konta dorosłego. Można skorzystać z dostępu online (trzeba wejść w szczegóły rachunku i odnaleźć przycisk Zamknij konto) lub z innej z opisanych wyżej metod.

Konto wspólne - kto może je zamknąć?

Dyspozycje złożone przez każdego współposiadacza rachunku mają taką samą siłę sprawczą, dotyczy to także zamykania rachunku. Może tego dokonać każdy z nich i nie jest do tego potrzebna obecność czy wyrażenie w jakikolwiek sposób swojego stanowiska wobec tego faktu przez drugą osobę.

Śmierć posiadacza konta

W przypadku zgonu posiadacza rachunku, dalsze postępowanie związane z zamknięciem rachunku uzależnione jest od tego, czy rachunek był prowadzony jako indywidualny czy wspólny.

W pierwszym przypadku trzeba zgłosić bankowi śmierć klienta i poprosić o zamknięcie konta, potrzebny do tego będzie akt zgonu. Dyspozycję można zgłosić osobiście w placówce lub, będąc klientem ING Banku Śląskiego, w bankowości internetowej. Link do stosownego formularza znajdziesz w sekcji Pomoc i kontakt -> Konta (menu obrazkowe) -> Co z kontem po śmierci. Jeśli wiesz, że zostałeś wskazany w dyspozycji na wypadek śmierci, to wniosek o wypłatę z tego tytułu także możesz złożyć online.

Gdy Ty i zmarły byliście współposiadaczami rachunku, wystarczy zgłoszenie jego śmierci, konto zostanie przekształcone w indywidualne.

Jak zrezygnować z karty debetowej?

Kartę debetową możesz zamknąć samodzielnie w bankowości internetowej. Wystarczy, że zalogujesz się do Moje ING, wejdziesz w szczegóły „debetówki” i klikniesz w znajdujący się na dole przycisk Zamknij kartę. To inna opcja niż Zastrzeżenie karty, która jest widoczna po prawej stronie i powinna być używana po zgubieniu lub kradzieży „plastiku”.

Jak zamknąć kartę debetową w ING Banku Śląskim
Jak zamknąć kartę debetową w ING Banku Śląskim

Jak zamknąć kartę kredytową?

Jako, że likwidacja dostępu do Moje ING możliwa jest dopiero po rozwiązaniu wszelkich umów produktowych łączących klienta z bankiem, podpowiadamy jeszcze, jak zrezygnować z karty kredytowej. Opcję jej zamknięcia znajdziesz w szczegółach konkretnej "kredytówki", w tym samym miejscu co w przypadku rachunków.

Na ekranie, który ukazuje się po jej wyborze, bank informuje o skutkach rezygnacji z karty oraz daje możliwość wyboru, kiedy dyspozycja ma zostać zrealizowana - Natychmiast lub Za miesiąc. Pierwszą opcję można wybrać mając absolutną pewność, że nie ma żadnej transakcji, która nie została jeszcze zaksięgowana; przy jakichkolwiek wątpliwościach, lepiej zdecydować się na późniejsze zamknięcie karty.

Jak zamknąć kartę kredytową w ING Banku Śląskim
Jak zamknąć kartę kredytową w ING Banku Śląskim

Jak zamknąć konto walutowe w ING?

Procedura jest identyczna, jak w przypadku konta osobistego czy oszczędnościowego - musisz wejść w szczegóły rachunku i na samym dole strony znajdziesz przycisk Zamknij konto.

W wyborze nowego rachunku z pewnością pomoże Ci nasz ranking kont walutowych.

Jak zamknąć konto firmowe w ING?

Na zakończenie jeszcze kilka informacji nt. zamykania rachunku firmowego dla jednoosobowej działalności gospodarczej. Z niego także możesz zrezygnować na jeden z opisanych wyżej sposobów. Obowiązują te same reguły i ograniczenia. Przy wyborze drogi listownej w treści wypowiedzenia zamiast danych osobistych wpisz informacje dotyczące Twojej firmy.

Konto firmowe nie zostanie zamknięte od razu, jeśli na rachunku VAT będą się znajdowały środki. Bank dokończy procedurę po uzyskaniu zgody urzędu skarbowego na przelew pieniędzy na inne konto.
Unikniesz tych kłopotów, jeśli wcześniej otworzysz nowy rachunek firmowy z kontem VAT w innym banku i samodzielnie przelejesz środki z rachunku VAT w ING na tego typu konto w innej instytucji finansowej.

Gdy do zamknięcia konta dochodzi po śmierci właściciela firmy i działalność gospodarcza nie będzie kontynuowana, to likwidacji rachunku może dokonać w placówce banku osoba dysponująca aktem zgonu. Środki zgromadzone na koncie "zwykłym" zostaną wypłacone na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia wydanego przez notariusza lub sądowej decyzji o nabyciu spadku. Stanie się to także z pieniędzmi z rachunku VAT, ale wcześniej trzeba uzyskać stosowną zgodę urzędu skarbowego.

Zachęcamy, byś wybierając nowy rachunek dla swojej firmy spojrzał na ranking kont firmowych.

Co zamiast konta w ING?

Jak widzisz, zamknięcie konta w ING nie jest trudne. Komunikat, który pojawia się w Moim ING po wyborze opcji zamknięcia rachunku oceniamy jako przyjazny dla klienta. Bank zwraca uwagę, kiedy nie jest możliwe dopełnienie formalności w ten sposób, podpowiada jak uniknąć opłat, które mogą być jednym z powodów zamykania ROR-u, a także informuje o konsekwencjach rezygnacji z konta. Klient ma więc komplet informacji, by mógł podjąć ostateczną decyzję.

Fakt, że kredytobiorcy muszą się udać do placówki, by zamknąć rachunek osobisty wydaje się korzystny dla nich samych, gdyż uzyskają od doradcy wszelkie niezbędne informacje dotyczące dalszej spłaty zobowiązania.

Decydując się na rozstanie z ING Bankiem Śląskim, być może masz już wybrany bank, do którego przeniesiesz swoje finanse albo dopiero się nad tym zastanawiasz. W obu sytuacjach proponujemy, byś spojrzał na nasz ranking kont osobistych i poszukał wśród znajdujących się w nim rachunków tego, który będzie dla Ciebie najodpowiedniejszy.

Zamknąłeś konto. Co dalej? Oto ranking kont osobistych - Kwiecień 2024

Konto
0 zł
Karta
0 zł / 4 zł
Miesięczna opłata za kartę

0 zł / 4 zł


opłaty unikniesz, jeżeli spełnisz oba poniższe warunki:

 • zapewniłeś w poprzednim miesiącu jednorazowy wpływ w wysokości min. 500 zł
 • wykonałeś w poprzednim miesiącu co najmniej 1 transakcję kartą / Apple Pay / Google PayPeoPay

od klientów do 26. roku życia opłata za kartę nie jest pobierana

Bankomaty
0 zł / 2,3% min. 5 zł
Bankomaty 0 zł / 2,3% min. 5 zł

0 zł - dla osób do 26. r.ż.

Dla klientów powyżej 26 lat:

 • 0 zł - bankomaty własne banku
 • 0 zł za 2 pierwsze wypłaty w miesiącu z bankomatów obcych (pod warunkiem spełnienia warunków aktywności: 500 zł wpływu i 1 transakcji)
 • 2,3% min. 5 zł – w pozostałych przypadkach
Przelew internetowy
0 zł
Unikalne cechy: korzystne przewalutowania i brak prowizji za transakcje walutowe kartą.
 • Szczegóły oferty
 • Recenzja
  4.7
Przejdź na stronę banku

Konto

Karta

Bankomaty i operacje gotówkowe

Przelewy

Inne

Konto

 • Przeznaczenie konta

  konto osobiste dla osób powyżej 13. r.ż.

 • Oprocentowanie rachunku

  0%

 • Opłata za otwarcie konta

  0 zł

 • Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku

  0 zł

Karta

 • Typy kart płatniczych
  • Mastercard Debit FX
  • Visa Debit FX
 • Funkcjonalność karty
  • płatności zbliżeniowe
  • płatności internetowe
  • cashback
  • 3D Secure
  • wielowalutowość
  • karta z korzystnymi przewalutowaniami
  • możliwość wyboru własnego wizerunku karty
  • program rabatowy Mastercard Bezcenne chwile
 • Opłata za wydanie karty

  0 zł

 • Opłata za odnowienie karty

  0 zł

 • Miesięczna opłata za kartę

  0 zł / 4 zł

 • Możliwość uniknięcia opłaty za kartę

  opłaty unikniesz, jeżeli spełnisz oba poniższe warunki:

  • zapewniłeś w poprzednim miesiącu jednorazowy wpływ w wysokości min. 500 zł
  • wykonałeś w poprzednim miesiącu co najmniej 1 transakcję kartą / Apple Pay / Google PayPeoPay

  od klientów do 26. roku życia opłata za kartę nie jest pobierana

 • Płatność kartą za granicą

  0 zł

Bankomaty i operacje gotówkowe

 • Wypłata z bankomatów w Polsce

  0 zł - dla osób do 26. r.ż.

  Dla klientów powyżej 26 lat:

  • 0 zł - bankomaty własne banku
  • 0 zł za 2 pierwsze wypłaty w miesiącu z bankomatów obcych (pod warunkiem spełnienia warunków aktywności: 500 zł wpływu i 1 transakcji)
  • 2,3% min. 5 zł – w pozostałych przypadkach
 • Wypłata z bankomatu w Polsce Blikiem

  0 zł - dla osób do 26. r.ż.

  Dla klientów powyżej 26 lat:

  • 0 zł - bankomaty własne banku
  • 0 zł za 2 pierwsze wypłaty w miesiącu z bankomatów obcych (pod warunkiem spełnienia warunków aktywności: 500 zł wpływu i 1 transakcji)
  • 2,3% min. 5 zł – w pozostałych przypadkach
 • Wypłata z bankomatów za granicą

  0 zł - dla osób do 26. r.ż.

  Dla klientów powyżej 26 lat:

  • 0 zł od warunkiem spełnienia warunków aktywności: 500 zł wpływu i 1 transakcji
  • 2,3% min. 5 zł -  w innym przypadku
 • Wpłata gotówki we wpłatomacie
  • 0 zł - we wpłatomatach własnych
  • 0,4% min. 2 zł - w krajowych bankomatach nienależących do banku przy użyciu PeoPay (w tym Blik)
 • Cashback

  2 zł

 • Wpłata gotówki w oddziale banku

  8 zł

 • Wypłata gotówki w oddziale banku

  8 zł

Przelewy

 • Zwykły przelew internetowy

  0 zł

 • Przelew natychmiastowy

  5 zł

 • Zlecenie stałe

  0 zł

 • Polecenie zapłaty

  0 zł

 • Zwykły przelew w oddziale banku

  10 zł

 • Koszt przelewu SEPA

  0 zł

 • Koszt przelewu (zagranicznego) SWIFT

  0,50%, min. 30 zł, maks. 250 zł

 • Kody SMS (autoryzacja operacji)

  0,20 zł

  opłaty unikniesz, jeśli będziesz korzystać z autoryzacji operacji w aplikacji PeoPay (mobilna autoryzacja)

 • Przelew na telefon Blik
  • 0 zł do 31 maja 2024 r.
  • 1 zł - standardowo

Inne

 • Płatności mobilne
  Blik: płatności kodem Blik generowanym w aplikacji banku, wypłaty z bankomatów kodem Blik (dostępność innych funkcji może się różnić w zależności od banku).
  Google Pay: płatności zbliżeniowe telefonem dla posiadaczy urządzeń z systemem operacyjnym Android.
  Apple Pay: płatności dla posiadaczy urządzeń z systemem operacyjnym iOS (Apple).
  Garmin Pay: płatności zbliżeniowe wybranymi zegarkami Garmin.
  Fitbit Pay: płatności zbliżeniowe wybranymi zegarkami i opaskami sportowymi Fitbit.
Zobacz pełną analizę
Przejdź na stronę banku

Zalety

 • darmowe konto i niskie, łatwe do uniknięcia opłaty
 • korzystne przewalutowania transakcji kartą
 • funkcjonalna aplikacja PeoPay oraz szeroki wachlarz płatności mobilnych
 • konto założysz w aplikacji mobilnej (tzw. metoda „na selfie”)

Wady

 • płatna autoryzacja przelewów przez SMS (opłaty można uniknąć decydując się na autoryzację w aplikacji mobilnej)
 • Atrakcyjność opłat
  4.3/ 5
 • Użyteczność rachunku
  5/ 5
 • Jakość obsługi klienta
  3.5/ 5
 • Promocje i bonusy
  5/ 5
Przeczytaj recenzję
Michał Radzimiński
Przejdź na stronę banku
Konto
0 zł
Karta
0 zł / 5 zł / 11 zł
Miesięczna opłata za kartę 0 zł / 5 zł / 11 zł

 • 0 zł – po spełnieniu warunków aktywności
 • 5 zł – dla osób w wieku 18-26 lat
 • 11 zł – dla osób powyżej 26 lat

Opłata nie jest pobierana przez pierwsze 2 miesiące od wydania karty (lub aktywacji płatności zbliżeniowych BLIK). W kolejnych miesiącach opłaty unikniesz, jeżeli:

 • masz 18-26 lat i wykonasz 1 transakcję kartą lub Blikiem w miesiącu
 • masz powyżej 26 lat i wykonasz min. 5 transakcji kartą lub Blikiem w miesiącu
Bankomaty
0 zł / 5 zł
Bankomaty 0 zł / 5 zł

 • 0 zł – bankomaty Banku Millennium
 • 0 zł – pozostałe bankomaty, jeśli spełnisz warunki aktywności: 5 płatności kartą debetową lub Blikiem (1 raz, jeżeli masz 18- 26 lat)
 • 5 zł – pozostałe bankomaty (1 zł dla bankomatów Santander Bank Polska i Planet Cash) – jeżeli nie spełnisz powyższego warunku aktywności
Przelew internetowy
0 zł
Unikalne cechy: brak prowizji za przewalutowanie transakcji w walucie obcej do równowartości 1000 zł/mies.
 • Szczegóły oferty
 • Recenzja
  4.6
Przejdź na stronę banku

Konto

Karta

Bankomaty i operacje gotówkowe

Przelewy

Inne

Konto

 • Przeznaczenie konta

  konto osobiste dla osób powyżej 18. r.ż.

 • Oprocentowanie rachunku

  0%

 • Opłata za otwarcie konta

  0 zł

 • Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku

  0 zł

Karta

 • Typy kart płatniczych
  • Visa Millennium 360°
  • Mastercard Millennium 360°
 • Funkcjonalność karty
  • płatności zbliżeniowe
  • płatności internetowe
  • cashback
  • 3D Secure
 • Opłata za wydanie karty

  0 zł

 • Opłata za odnowienie karty

  0 zł

 • Miesięczna opłata za kartę
  • 0 zł – po spełnieniu warunków aktywności
  • 5 zł – dla osób w wieku 18-26 lat
  • 11 zł – dla osób powyżej 26 lat

  opłata dotyczy również usługi Blik zbliżeniowy (w przypadku korzystania z tej usługi i z karty pobierana jest jedna opłata)

 • Możliwość uniknięcia opłaty za kartę

  opłata nie jest pobierana przez pierwsze 2 miesiące od wydania karty (lub aktywacji płatności zbliżeniowych BLIK). W kolejnych miesiącach opłaty unikniesz, jeżeli:

  • masz 18-26 lat i wykonasz 1 transakcję kartą lub Blikiem w miesiącu
  • masz powyżej 26 lat i wykonasz min. 5 transakcji kartą lub Blikiem w miesiącu

 • Płatność kartą za granicą
  • możesz dokonywać płatności bez prowizji za przewalutowanie do kwoty 1000 zł miesięcznie
  • powyżej tej kwoty opłata za przewalutowanie transakcji wyniesie 2%

Bankomaty i operacje gotówkowe

 • Wypłata z bankomatów w Polsce
  • 0 zł – bankomaty Banku Millennium
  • 0 zł – pozostałe bankomaty, jeśli spełnisz warunki aktywności: 5 płatności kartą debetową lub Blikiem (1 raz, jeżeli masz 18- 26 lat)
  • 5 zł – pozostałe bankomaty (1 zł dla bankomatów Santander Bank Polska i Planet Cash) – jeżeli nie spełnisz powyższego warunku aktywności
 • Wypłata z bankomatu w Polsce Blikiem

  0 zł

 • Wypłata z bankomatów za granicą
  • 0 zł – jeśli spełnisz warunki aktywności (5 płatności kartą debetową lub Blikiem)
  • 5 zł – jeżeli nie spełnisz powyższego warunku aktywności

  uwaga: powyżej równowartości 1000 zł/mies. bank dolicza także 2% za przewalutowanie transakcji

  możesz również aktywować Pakiet Walutowy (nielimitowane transakcje kartą w każdej walucie bez naliczania dodatkowej marży) za 9,90 zł tygodniowo

 • Wpłata gotówki we wpłatomacie

  0 zł

 • Cashback

  0 zł

 • Wpłata gotówki w oddziale banku

  11 zł

 • Wypłata gotówki w oddziale banku

  11 zł

Przelewy

 • Zwykły przelew internetowy

  0 zł

 • Przelew natychmiastowy

  9,90 zł

 • Zlecenie stałe

  0 zł

 • Polecenie zapłaty

  0 zł

 • Zwykły przelew w oddziale banku

  11 zł

 • Koszt przelewu SEPA

  0 zł (spread na EUR ok. 5,8%)

 • Koszt przelewu (zagranicznego) SWIFT

  0,5%, min. 20 zł, maks. 125 zł

 • Kody SMS (autoryzacja operacji)
  • 0 zł – autoryzacja przez aplikację mobilną
  • 0,15 zł – kod SMS
 • Przelew na telefon Blik

  0 zł

Inne

 • Płatności mobilne
  Blik: płatności kodem Blik generowanym w aplikacji banku, płatności zbliżeniowe telefonem, wypłaty z bankomatów kodem Blik (dostępność innych funkcji może się różnić w zależności od banku).
  Google Pay: płatności zbliżeniowe telefonem dla posiadaczy urządzeń z systemem operacyjnym Android.
  Apple Pay: płatności dla posiadaczy urządzeń z systemem operacyjnym iOS (Apple).
  Garmin Pay: płatności zbliżeniowe wybranymi zegarkami Garmin.
  HCE: płatności zbliżeniowe telefonem przez aplikację banku dla posiadaczy urządzeń z systemem operacyjnym Android.
Zobacz pełną analizę
Przejdź na stronę banku

Zalety

 • bezwarunkowo darmowe konto, a z karty i wszystkich bankomatów można korzystać zupełnie za darmo po spełnieniu prostych warunków
 • konto atrakcyjne dla poszukiwacza nowinek ze względu na bardzo dobrą aplikację mobilną
 • atrakcyjna propozycja dla osoby, która od czasu do czasu płaci kartą za granicą
 • konto założysz online (logując się w innym banku), za pośrednictwem kuriera lub metodą "na selfie"

Wady

 • wysokie opłaty za przelewy natychmiastowe, wpłatę/wypłatę gotówki i przelew w oddziale
 • płatna usługa Blik zbliżeniowy (opłaty można uniknąć)
 • Atrakcyjność opłat
  4.5/ 5
 • Użyteczność rachunku
  4.4/ 5
 • Jakość obsługi klienta
  5/ 5
 • Promocje i bonusy
  5/ 5
Przeczytaj recenzję
Justyna Kalicińska
Przejdź na stronę banku
Konto
0 zł
Karta
0 zł / 7 zł
Miesięczna opłata za kartę 0 zł / 7 zł

opłaty unikniesz, jeżeli:

 • wykonasz przynajmniej 5 transakcji bezgotówkowych kartą albo Blikiem / mies. LUB
 • nie ukończyłeś 26 lat
Bankomaty
0 zł / 5 zł
Bankomaty 0 zł / 5 zł

 • 0 zł - bankomaty sieci Planet Cash
 • 0 zł - wypłaty z pozostałych bankomatów (pod warunkiem wykonania min. 5 transakcji kartą/Blikiem)
 • 5 zł - pozostałe bankomaty przy braku warunku płatności kartą
Przelew internetowy
0 zł
Ważne: Można zamówić 4 karty do konta za darmo.
 • Szczegóły oferty
 • Recenzja
  4.5
Przejdź na stronę banku

Konto

Karta

Bankomaty i operacje gotówkowe

Przelewy

Inne

Konto

 • Przeznaczenie konta

  konto osobiste dla osób powyżej 18. r.ż.

 • Oprocentowanie rachunku

  0%

 • Opłata za otwarcie konta

  0 zł

 • Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku

  0 zł

Karta

 • Typy kart płatniczych

  Mastercard Debit

 • Funkcjonalność karty
 • Opłata za wydanie karty

  0 zł

 • Opłata za odnowienie karty

  0 zł

 • Miesięczna opłata za kartę

  0 zł / 7 zł

 • Możliwość uniknięcia opłaty za kartę

  opłaty unikniesz, jeżeli:

  • wykonasz przynajmniej 5 transakcji bezgotówkowych kartą albo Blikiem / mies. LUB
  • nie ukończyłeś 26 lat
 • Płatność kartą za granicą

  0 zł

Bankomaty i operacje gotówkowe

 • Wypłata z bankomatów w Polsce
  • 0 zł - bankomaty sieci Planet Cash
  • 0 zł - wypłaty z pozostałych bankomatów (pod warunkiem wykonania min. 5 transakcji kartą/Blikiem)
  • 5 zł - pozostałe bankomaty przy braku warunku płatności kartą
 • Wypłata z bankomatu w Polsce Blikiem
  • 0 zł - bankomaty sieci Planet Cash
  • 0 zł - wypłaty z pozostałych bankomatów (pod warunkiem wykonania min. 5 transakcji kartą/Blikiem)
  • 5 zł - pozostałe bankomaty przy braku warunku płatności kartą
 • Wypłata z bankomatów za granicą
  • 0 zł - wypłata dowolnej waluty w Państwach Członkowskich UE
  • 4,5% kwoty transakcji, min. 10 zł - pozostałe bankomaty zagraniczne
 • Wpłata gotówki we wpłatomacie
  • 0 zł - wpłatomaty własne banku
  • 0,8% od kwoty wpłaty, min. 1 zł - wpłatomaty poza placówką banku
  • 0 zł - wpłata Blikiem
 • Cashback

  0 zł

 • Wpłata gotówki w oddziale banku
  • 0 zł - pierwsza wpłata w miesiącu
  • 10 zł - kolejne wpłaty
 • Wypłata gotówki w oddziale banku
  • 0 zł - pierwsza wypłata w miesiącu
  • 10 zł - kolejne wypłaty

Przelewy

 • Zwykły przelew internetowy

  0 zł

 • Przelew natychmiastowy

  5 zł

 • Zlecenie stałe

  0 zł

 • Polecenie zapłaty

  0 zł

 • Zwykły przelew w oddziale banku

  10 zł

 • Koszt przelewu SEPA

  0 zł

 • Koszt przelewu (zagranicznego) SWIFT

  0,20%, min. 30 zł maks. 250 zł

 • Kody SMS (autoryzacja operacji)

  0 zł

 • Przelew na telefon Blik

  0 zł

Inne

 • Płatności mobilne
  Blik: płatności kodem Blik generowanym w aplikacji banku, wypłaty z bankomatów kodem Blik (dostępność innych funkcji może się różnić w zależności od banku).
  Google Pay: płatności zbliżeniowe telefonem dla posiadaczy urządzeń z systemem operacyjnym Android.
  Apple Pay: płatności dla posiadaczy urządzeń z systemem operacyjnym iOS (Apple).
  Garmin Pay: płatności zbliżeniowe wybranymi zegarkami Garmin.
  SwatchPAY!: płatności zbliżeniowe wybranymi zegarkami Swatch.
Zobacz pełną analizę
Przejdź na stronę banku

Zalety

 • darmowe konto bez żadnych warunków dla osób w wieku 18-26 lat
 • dobry wybór dla osoby stawiającej pierwsze kroki w bankowości
 • korzystna oferta dla oszczędzającego
 • prosta, przejrzysta bankowość mobilna z przydatnymi wskazówkami dla początkujących
 • konto założysz bez wizyty w oddziale za pośrednictwem kuriera

Wady

 • drogie wypłaty z bankomatów zagranicznych oraz wysokie koszty przewalutowania kartą Mastercard
 • Atrakcyjność opłat
  4.5/ 5
 • Użyteczność rachunku:
  4.4/ 5
 • Jakość obsługi klienta
  5/ 5
 • Promocje i bonusy
  4.7/ 5
Przeczytaj recenzję
Justyna Kalicińska
Przejdź na stronę banku

Oceń artykuł
0
(0 ocen)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos

Komentarze

(21)
Sortuj od najnowszych
Dodaj swój komentarz...
D
DDD
Gość

Czy po zamknięciu konta oszczędnościowego (jedyne moje konto w ING), bez zamknięcia bankowości internetowej, będę traktowana po okresie karencji jako nowy klient? Czy muszę też zamknąć bankowość internetową?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@DDD

Odpowiedź zależy od zapisów regulaminu konkretnej promocji. Na ogół banki wymagają, by uczestnik promocji nie posiadał w danej instytucji promowanego produktu (ROR, karta kredytowa, lokata), ale są i takie promocje, w których mogą uczestniczyć jedynie osoby nie współpracujące dotąd z daną instytucją finansową. Wówczas posiadanie bankowości elektronicznej może być przeszkodą w przystąpieniu do promocji.

Odpowiedz

D
Dawid
Gość

Czy ING ma ofertę na zatrzymanie klienta?

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Dawid

Nic o tym nie wiemy, może ktoś z Czytelników pomoże? :)

Odpowiedz

M
Marek
Gość

Mam pytanie

czy list z prozba o zamkniecie konta mozna wyslac e-mailem ?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Marek

Bank nie informuje o takiej możliwości, nie wskazuje adresu e-mail, na który taka dyspozycja mogłaby być składana. Zresztą, musiałaby to być korespondencja zawierająca skan pisma z wypowiedzeniem, gdyż dyspozycja zamknięcia rachunku musi być opatrzona własnoręcznym podpisem (list papierowy) lub uwierzytelniona przez zalogowanie się do bankowości elektronicznej.

Zwróć też uwagę, że wysyłając e-maila na ogólny adres kontaktowy banku nie miałbyś potwierdzenia, że taka dyspozycja została złożona. Na pewno dowodem na to, że byłaby historia Twojego konta pocztowego, gdyż fakt wysłania e-maila nie jest równoznaczny z tym, że on dotarł do odbiorcy i został przez niego odczytany.

Odpowiedz

P
Paulina
Gość

Czy istnieje możliwość posiadania samego Otwartego Konta Oszczędnościowego? Posiadam konto Mobi i OKO,przelewam tam jedynie oszczędności nie wykorzystując karty za którą muszę płacić 7 zł/mc. Chciałabym tego uniknąć..

Odpowiedz

K
Krystian
Tester
@Paulina

W ING jest możliwość zamknięcia samej karty debetowej do konta osobistego. Wystarczy w bankowości internetowej wejść w szczegóły karty i kliknąć "Zamknij". W ten sposób unikniesz miesięcznej opłaty za plastik, a gdybyś kiedyś chciała zamknąć rachunek oszczędnościowy, to będzie łatwiej (patrz komentarz od @Rafał poniżej).

Może takie rozwiązanie by się w Twoim przypadku sprawdziło?

Odpowiedz

R
Rafał
Gość

Chyba nie do końca się postarali. Zalega mi tam Otwarte Konto Oszczędnościowe.

Przy próbje zamknięcia, otrzymuję informację:

Konto, które chcesz zamknąć to Twoje jedyne konto w tej walucie w naszym banku. Zapraszamy do najbliższego oddziału, żeby wypłacić pieniądze i zamknąć konto.

Znajdź najbliższy oddział

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Rafał

Zgodnie z zasadami obowiązującymi w ING Banku Śląskim, o czym pisałem w tekście, zamknięcie Otwartego Konta Oszczędnościowego online możliwe jest tylko wtedy, gdy klient posiada inny rachunek w tym banku i wskaże go jako docelowy do przelania środków z OKO. Gdy taki rachunek nie jest prowadzony dla klienta, to niestety faktycznie konieczna jest wizyta w oddziale. Stąd tak ważna jest odpowiednia kolejność zamykania produktów w ING - konto osobiste zawsze powinno być zamykane jako ostatnie.

Odpowiedz

M
Majkel
Gość

Czy zamknięcie konta w ING jest jednoznaczne z usunięciem zgód marketingowych? Nie chcę, żeby po zamknięciu konsultanci do mnie dzwonili.

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Majkel

Warto to zaznaczyć, składając wypowiedzenie, jednak bank nie powinien przetwarzać naszych danych po zakończeniu umowy.

Odpowiedz

I
Izzz
Gość

Jest możliwe zamkniecie konta przez internet, jest taka opcja, ponadto dostałam potwierdzenie z ING że w niektórych przypadkach istnieje taka możliwość: "konto w Moim ING może Pani zamknąć tylko jeśli nie widniej na nim zadłużenie, lub limit w koncie. Jest to konto indywidualne, nie może być ono prowadzone z inną osobą. Jeśli po wybraniu opcji pojawia się komunikat o tym, ze konto może Pani zamknąć tylko korespondencyjnie lub w oddziale – tylko taka opcja jest możliwa."

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Izzz

Dzięki za informacje o wprowadzeniu przez ING możliwości zamykania rachunku online. Dokonaliśmy niezbędnych zmian w tekście.

Odpowiedz

K
Karolcia
Gość

Otworzyłam - trochę lekkomyślnie - to konto z Lwem, ale się potem rozmyśliłam. i już go nie chcę. Od otworzenia minęły 3 tyg. - konto jest nieużywane, nic na niego nie wpłacałam, nie korzystałam z karty, nie logowałam się do bankowości internetowej. Zero aktywności, Czy w takiej sytuacji mogę zamknąć rachunek telefonicznie?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Karolcia

ING Bank Śląski dopuszcza zamknięcie rachunku tylko poprzez wysłanie wypowiedzenia listem lub podczas wizyty w oddziale, nie ma możliwości rezygnacji z konta w inny sposób. W Twoim przypadku sugerowałbym wizytę w oddziale i tam załatwienie wszelkich formalności. Doradca powinien Cię poinformować o ewentualnych opłatach za kartę czy konto (nie sprecyzowałaś jaki rachunek otworzyłaś - Komfort czy Direct - więc nie mam pewności jakie opłaty mogą Cię dotyczyć), udzielić instrukcji jak je uregulować.

Odpowiedz

W
Wuefista
Gość

Czy dobrze rozumiem, że jak wybiorę opcję Zamknij kartę, to bank będzie wiedział, że z niej rezygnuję, a nie zastrzegam z powodu kradzieży/zagubienia, i nie przyśle mi nowej?

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Wuefista

Dokładnie tak - to inna opcja od zastrzeżenia karty.

Odpowiedz

M
Marta P.
Gość
@Aldona Derdziak

Nie wysyłają od razu nowej karty?

Odpowiedz

Aldona Derdziak
Analityk produktów finansowych
@Marta P.

Nie - jest to traktowane jako rezygnacja z karty.

Odpowiedz

K
Klientka
Gość

Narazie nie zamierzam zamykać rachunku w ING, bo jestem zadowolona, ale też ze zdziwieniem przeczytałam, że są tylko 2 możliwości. Brak opcji komputerowej lub na infolinii obnizył wizerunek ING w moich oczach

Odpowiedz