Wróć

Na czym polega ochrona zniżek OC i AC

Krzysztof Duliński
Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
Krzysztof Duliński
Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych

159 publikacji 3210 komentarzy

Recenzent promocji bankowych i autor tekstów poradnikowych dotyczących zarządzania finansami osobistymi będący zdania, że nawet najbardziej skomplikowane zagadnienie można przedstawić w prosty i przystępny sposób.


Na czym polega ochrona zniżek OC i AC
Spis treści

Ubezpieczenie samochodu stanowi jeden z istotnych kosztów jego eksploatacji. Każda możliwość ich ograniczenia z pewnością cieszy każdego. Najprostszym sposobem jest korzystanie ze zniżek przy wykupowaniu ubezpieczeń komunikacyjnych, które przysługują właścicielom aut za bezszkodową jazdę. Na ogół obowiązuje zasada: 1 rok bez szkód = 10% upustu. W większości towarzystw ubezpieczeniowych maksymalny rabat z tego tytułu może wynosić 60%.

Co to jest ochrona zniżek OC i AC?

Ochrona zniżek „wypracowanych” za lata bezszkodowej jazdy to dodatkowa opcja w ramach polisy ubezpieczenia OC lub AC. W przypadku podstawowych wariantów tych produktów zawsze jest płatna, natomiast decydując się na bardziej rozbudowaną wersję (a co za tym idzie droższą), możesz liczyć, że ochronę zniżek otrzymasz bez dodatkowej opłaty.

Ochrona zniżek OC i AC – jak to działa w praktyce

Jak wspomnieliśmy, standardowo za każdy rok, w którym ubezpieczałeś pojazd i nie zgłosiłeś ubezpieczycielowi szkody, otrzymujesz 10% zniżki od ceny polisy. Upust może wynieść nawet 60%. Powyższa reguła to tzw. system bonus malus.

Wystarczy jednak niewielka stłuczka, której skutki zostaną zlikwidowane w ramach ubezpieczenia, byś stracił przynajmniej 10% rabatu. Dokładne zasady są ustalane przez poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe. Dodajmy, że część zniżek (niekiedy nawet wszystkie) znika, gdy nastąpiła przerwa w ubezpieczeniu.

Krótko mówiąc, ubezpieczenie OC z ochroną zniżek oznacza, że spełnienie wymogów zapisanych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia nie pozbawi Cię dotychczasowego rabatu.

Wykupienie ochrony zniżek OC/AC nie oznacza, że szkoda nie będzie zgłoszona do bazy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Muszą tam być zapisywane wszystkie zdarzenia związane z wykupionymi polisami ubezpieczeniowymi.

Być może zadajesz sobie pytanie, jak wygląda ochrona zniżek współwłaściciela w przypadku spowodowania szkody przez jednego z nich. Cóż, nie mamy dla Ciebie dobrych informacji. Wszyscy właściciele pojazdu traktowani są jako jeden podmiot. Tym samym jakakolwiek szkoda prowadzi do utraty zniżek przez wszystkich współwłaścicieli.

Ile kosztuje ochrona zniżek OC i AC?

Na tak postawione pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Każde towarzystwo stosuje swoje własne zasady. Uwzględniają one bardzo wiele zmiennych, m.in. wiek kierowcy i pojazdu, deklarowaną liczbę kilometrów, jakie będą przejechane w ciągu roku, a nawet region, w którym pojazd jest zarejestrowany.

Ochrona zniżek nie zadziała, gdy zmienisz ubezpieczyciela. Nowa firma weźmie pod uwagę rzeczywistą liczbę szkód.

Zasady w różnych towarzystwach ubezpieczeniowych

Choć generalna zasada jest bardzo podobna, to w praktyce funkcjonowanie tego typu ubezpieczenia uzależnione jest od szczegółowych rozwiązań przyjętych w danym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Część z nich stosuje jeszcze opisany wyżej „tradycyjny” system bonus malus, ale są i takie, które od niego odchodzą, bazując na historii ubezpieczeń kierowcy zaczerpniętej z bazy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).

Ochrona zniżek OC w AXA

AXA została przejęta przez firmę UNIQA i jej klientów przedłużających polisy dotyczą zasady obowiązujące w firmie UNIQA. Piszemy o nich niżej.

Ochrona zniżek w Ergo Hestia

W Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. ochrona zniżek dotyczy polis OC. Nie może z niej skorzystać osoba, która w dniu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej nie ma co najmniej 20% zniżki za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych i nie ukończyła 26 lat. Prawa do wykupienia tego typu ubezpieczenia pozbawia wystąpienie w ciągu ostatnich 12 miesięcy szkody z OC (w przypadku przerwy w ochronie ubezpieczeniowej pod uwagę brany jest okres ostatniej umowy OC).

Po sprzedaży lub wyrejestrowaniu pojazdu, którego dotyczyła polisa z ochroną zniżek, jego właścicielowi przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres.

HDI – ochrona zniżek OC w wybranych wariantach ubezpieczeń

HDI to jedna z marek, pod którą swoje produkty sprzedaje Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. Ubezpieczyciel oferuje po dwa warianty OC i AC, ale tylko w jednym z nich można skorzystać z ochrony zniżek, konkretnie w ubezpieczeniach HDI OC Turbo oraz w AC+ Serwis. W obu przypadkach skorzystanie z tej dodatkowej opcji zwiększa koszt polisy o ok. 100 zł.

Ochrona dotyczy tylko jednej szkody w ciągu roku, wystąpienie kolejnej powoduje zwyżkę składki przy zawieraniu następnej polisy. Przy pierwszym wykupieniu ochrony zniżek w OC obowiązuje limit wysokości szkody w kwocie 2 tys. zł. W umowach wznawianych oraz przy polisach AC nie ma żadnych limitów, ubezpieczenie działa niezależnie od wartości wypłaconego odszkodowania.

Link4 – ochrona zniżek OC nie jest oferowana

W Link 4 nie ma możliwości wykupienia ochrony zniżek OC czy AC. Pytającym o tę opcję potencjalnym klientom towarzystwo zwraca uwagę, że jest ona dostępna u nielicznych ubezpieczycieli, obowiązuje tylko w przypadku kontynuowania polisy w danej firmie i nie oznacza, że szkoda nie zostanie zgłoszona do UFG.

Ochrona zniżek OC w MTU

MTU to marka z grupy ERGO Hestia. Można w niej wykupić ochronę zniżek do polisy OC. Opcja dostępna jest dla osób w wieku min. 25 lat, posiadających prawo jazdy przynajmniej 3 lata i zniżki za bezszkodową jazdę na poziomie 60%. Dodatkowe ubezpieczenie chroni zniżki w przypadku zaistnienia maksymalnie 2 zdarzeń ubezpieczeniowych w następujących po sobie 3 ostatnich latach ubezpieczenia.

Ubezpieczenie Ochrona Utraty Zniżki OC oferowane jest przy zawieraniu kolejnej polisy OC z ERGO Hestią. Jeżeli w okresie ubezpieczenia OC dojdzie do zgłoszenia jednej szkody dla danego ubezpieczonego pojazdu, to przy wyliczeniu wysokości składki z tytułu kolejnej umowy ubezpieczenia zachowany zostanie przebieg ubezpieczenia na dotychczasowym poziomie. Inaczej mówiąc, szkoda zostanie potraktowana tak, jakby nie zaistniała.

PZU - ochrona zniżek dla konkretnego pojazdu

W PZU ochrona zniżek ma formę klauzuli dodawanej do ubezpieczenia OC i AC. Możliwość jej zastosowania zależy od historii ubezpieczeniowo-szkodowej konkretnego klienta. Korzystając z tej opcji, masz pewność, że pierwsza szkoda w okresie ubezpieczenia pojazdu, dla którego ją zastosowano, nie będzie brana pod uwagę przy zawieraniu kolejnych umów ubezpieczenia na ten lub inne pojazdy.

Klauzula dotyczy wyłącznie konkretnego ubezpieczonego samochodu i tylko zdarzenie z nim związane nie obciąży właściciela/współwłaściciela. Natomiast jeżeli kierowca ubezpiecza drugie auto i dla niego nie wykupi ochrony zniżek, a wyrządzi nim szkodę, to takie zdarzenie obciąży już jego historię ubezpieczeniową.

W PZU ochrona zniżek działa bez względu na wysokości szkody spowodowanej przez ubezpieczonego.

Ochrona zniżek w TUW

W Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych TUW ochronę zniżek można wykupić zarówno do OC, jak i AC. Taką możliwość mają tylko osoby, które ukończyły 25 lat, posiadają prawo jazdy od minimum 24 miesięcy i w ostatnich 2 latach nie miały zgłoszonej żadnej szkody. Wysokość składki liczona jest automatycznie przez system jako procent kwoty polisy podstawowej.

Nie obowiązują limity wysokości szkód, które pozwalają skorzystać z ochrony zniżek. Każda pierwsza szkoda zgłoszona przez ubezpieczonego jest traktowana przy odnowieniu polisy tak, jakby nie zaistniała.

Ochrona zniżek w Uniqa

UNIQA obecnie nie oferuje ochrony zniżek. Uznano, że miała ona uzasadnienie, gdy istniał klasyczny system bonus-malus, w którym klient wiedział, w jakie widełki zniżkowo-zwyżkowe wpada za lata bezszkodowej jazdy. Zdaniem ubezpieczyciela przy obecnych metodach taryfikacyjnych, które przy wyliczaniu finalnej składki uwzględniają od kilkudziesięciu do kilkuset zmiennych, w tym przebieg szkodowości, bardzo trudno jest zagwarantować, że za rok cena polisy nie wzrośnie albo przynajmniej zostanie utrzymana. W rezultacie klient nie musi mieć szkody, by składka przy odnowieniu ubezpieczenia była wyższa.

Warta – ochrona zniżek OC i AC zależy od wariantu polisy

W ubezpieczeniach sprzedawanych pod marką Warta ochrona zniżek może być już uwzględniona w cenie polisy (wariant Komfort) lub występować jako opcja dodatkowo płatna (w wariancie Standard, koszt ok. 100 zł). Zawierając polisę z ochroną zniżek, klient ma gwarancję, że przy przedłużaniu ubezpieczenia będzie traktowany jak kierowca bezszkodowy, nawet jeśli zdarzy mu się jedna szkoda. Spowodowanie dwóch szkód oznacza, że zostanie naliczona zwyżka za obie.

W przypadku OC w pierwszym roku ubezpieczenia obowiązuje zasada, że wartość szkody nie może przekroczyć 5000 zł. Jeśli jej nie będzie lub wartość wypłaconego odszkodowania nie będzie wyższa od wspomnianej kwoty, to na kolejny rok limit nie będzie obowiązywał.

Przy AC nie ma ograniczeń kwotowych odnośnie wysokości szkody po zawarciu pierwszej polisy chroniącej zniżki.

Inne sposoby na ochronę zniżek AC

Istnieją też inne możliwości, by nie utracić wypracowanych zniżek. To, którą z nich ewentualnie wybierzesz, zależy tylko od Ciebie.

Pierwsza to likwidowanie niewielkich szkód za własne pieniądze. Po prostu trzeba przekalkulować, czy wydatek będzie wyższy niż podwyżka składki na następny rok po zgłoszeniu zdarzenia powodującego wypłatę odszkodowania.

Druga opcja – jeśli szkoda wynika z winy innego kierowcy, dążenie do jego ustalenia i wypłaty odszkodowania z jego polisy OC. Gdyby jej nie posiadał, to możesz zgłosić szkodę u dowolnego ubezpieczyciela, a ten przekaże dokumentację do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który wypłaci Ci odszkodowanie. Potem UFG wystąpi z regresem ubezpieczeniowym do właściciela pojazdu, który spowodował szkodę, by odzyskać od niego wypłacone pieniądze.

Trzecia możliwość – poszukanie ubezpieczyciela, który zaproponuje Ci niższy wzrost składki po wystąpieniu szkody. Przykładowo, w jednej firmie „karą” może być obniżenie zniżek z 60 do 40%, a w innej tylko do 50%. Możliwe, że jako nowy klient uzyskasz dodatkowy bonus i w rezultacie Twoja składka nie wzrośnie.

Dobrym pomysłem jest też posiadanie dodatkowych ubezpieczeń, które chronią elementy samochodu najbardziej narażone na uszkodzenia – szyby i opony. Korzystając z takiej celowanej ochrony, wymienisz uszkodzoną część w ramach przypisanego do niej ubezpieczenia i nie będzie to miało wpływu na wysokość zniżek za ochronę całego pojazdu.

Ochrona zniżek OC – czy warto z niej korzystać?

Korzystanie z ochrony zniżek rekomendujemy przede wszystkim tym, którzy mają je na (prawie) maksymalnym poziomie. Wzrost składki OC/AC po utracie choć części rabatu będzie bowiem wówczas bardzo widoczny. Osoby, które ubezpieczają swój pojazd dopiero od niedawna, nie wypracowały jeszcze wysokiego poziomu zniżek, niekoniecznie muszą sięgać po ich ochronę. W ich przypadku może to być po prostu nieopłacalne.


Oceń artykuł
0
(0 ocen)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos

Komentarze

(0)
Dodaj swój komentarz...
Nie ma jeszcze komentarzy
Skomentuj jako pierwszy