Wróć

Kolejne podwyżki opłat w Alior Banku od lipca 2017 r.

Justyna Kalicińska
Analityk produktów finansowych

Kolejne podwyżki opłat w Alior Banku od lipca 2017 r.
Spis treści

Konto Internetowe i Rozsądne to sztandarowe rachunki osobiste Alior Banku i to właśnie właściciele tych kont powinni zapoznać się z nową taryfą opłat i prowizji. Zmiany te są istotne również dla dawnych klientów BPH, ponieważ aż cztery konta prowadzone z przejętej przez Alior części tego banku (Lubię to! Konto, Cool Konto, Sezam Student i Sezam Junior) zostały niedawno zamienione właśnie na Konto Internetowe. Więcej o fuzji obu banków piszemy tym artykule.

Na początku uspokajamy: opłaty za prowadzenie Konta Internetowego i Rozsądnego nie zmienią się i nadal będą wynosiły odpowiednio 0 zł oraz 8 zł miesięcznie (lub 0 zł, jeżeli na Konto Rozsądne wpływa wypłata, emerytura, renta lub stypendium).

Co zmieni się dla Konta Internetowego?

Od końca marca posiadacze Konta Internetowego płacą więcej za kartę debetową (6 zł w porównaniu z wcześniejszymi 4 zł) i wypłaty z bankomatów innych niż Euronet. Lista nadchodzących zmian związanych z tym rachunkiem nie jest długa, lecz mogą być one dla klientów dokuczliwe. Kilka z nich dotyczy opłat związanych z korzystaniem z kart płatniczych. I tak:

  • zwolnienie z opłaty za obsługę karty będzie przysługiwało, jeśli klient wykona nią w każdym miesiącu transakcje o wartości min. 300 zł, nie zaś 100 zł, jak obowiązuje obecnie. Standardowa opłata za korzystanie z karty MasterCard – 6 zł – nie zmienia się;
  • wypłaty z bankomatów sieci Euronet będą kosztowały 5 zł, jeżeli wypłacona kwota będzie niższa niż 100 zł. Powyżej tej kwoty pobranie środków z maszyny Euronetu nadal będzie bezpłatne.

Pozostałe opłaty związane z korzystaniem z bankomatów nie ulegną zmianie: wypłata z maszyn Alior Banku nadal będzie darmowa, w przypadku innych (z wyjątkiem Euronetu) bank naliczy prowizję w wysokości 5 zł.

Podwyżki dotyczyć będą także usług związanych z obsługą konta: przelewów natychmiastowych, przelewów na rachunki obce zlecanych w placówce czy wpłaty gotówkowej na rachunek własny i wypłaty gotówki w kasie banku. Pozostałe koszty przelewów nie zwiększą się.

W tabeli przedstawiamy zmiany, jakie zostaną wprowadzone na początku lipca:

Wykaz zmian
Opłata Do 30 czerwca 2017 r. Od 1 lipca 2017 r.
Obsługa karty 6 zł - można uniknąć, dokonując transakcji na min. 100 zł miesięcznie 6 zł - można uniknąć, dokonując transakcji na min. 300 zł miesięcznie
Wpłaty i wypłaty gotówki 0 zł 8 zł
Wypłaty z bankomatów Euronet 0 zł
  • 0 zł - dla wypłat powyżej 100 zł
  • 5 zł - dla wypłat poniżej 100 zł
Przelew natychmiastowy od 1 zł do 5 zł od 3 zł do 5 zł
Przelew w placówce 7 zł 8 zł

Podwyżki na Koncie Rozsądnym

W przypadku Konta Rozsądnego Alior Bank nie zaplanował wielu podwyżek. Przypomnijmy jednak, że od marca bank podwyższył opłaty za pobranie gotówki z bankomatów innych niż Euronet i ściął moneyback. Niemniej należy pamiętać, że od 1 lipca zmienią się opłaty za przelew natychmiastowy, przelew standardowy na rachunki obce zlecany w placówce lub oddziale banku.

Zmieni się także opłata za wypłatę środków z bankomatów sieci Euronet w kwocie poniżej 100 zł, która od lipca będzie kosztowała 5 zł (do tej pory była darmowa). Dotyczy to jednak tylko sytuacji, kiedy na Konto Rozsądne w danym miesiącu nie wpłynie świadczenie od pracodawcy, z uczelni wyższej (stypendium) lub z ZUS (emerytura lub renta). Jeżeli klient otrzymuje regularnie np. pensję, może nadal bez prowizji pobierać z maszyn Euronetu środki, bez względu na kwotę.

Właścicieli Konta Rozsądnego nie czekają podwyżki związane z wpłatami gotówkowymi czy wypłatami gotówki w kasie banku – w przeciwieństwie do Konta Internetowego te usługi pozostaną bezpłatne. Nie zmienią się również pozostałe opłaty za korzystanie z bankomatów czy inne najważniejsze czynności.

Spadek moneybacku do 1% wartości transakcji

Konto Rozsądne jest jedynym rachunkiem w Alior Banku, w ramach którego można otrzymywać zwrot części kosztów za opłacone kartą zakupy. Mimo to Alior Bank po raz kolejny w tym roku tnie wysokość premii moneyback (nazywanej w banku "cashback") z obecnych 1,5% od wartości transakcji do zaledwie 1%. Przypomnijmy, że przed marcowymi obniżkami premia ta wynosiła 3%.

Nie zmienia się natomiast kwota maksymalnej miesięcznej i rocznej wysokości zwrotu; nadal będzie to odpowiednio 50 zł i 400 zł. Tym samym, aby uzyskać możliwie najwyższy miesięczny zwrot, trzeba będzie wykonać w każdym miesiącu zakupy kartą na kwotę aż 5000 zł.

Zestawienie zmian Rozsądnego znajdziesz poniżej:

Wykaz zmian
Opłata Do 30 czerwca 2017 r. Od 1 lipca 2017 r.
Wypłaty z bankomatów Euronet 0 zł

0 zł - dla wypłat powyżej 100 zł

5 zł - dla wypłat poniżej 100 zł (można uniknąć tej opłaty)

Przelew natychmiastowy od 1 do 5 zł od 3 do 5 zł
Przelew w placówce 7 zł 8 zł
Wartość zwrotu moneyback (cashback) 1,5% (maks. 50 zł miesięcznie i 400 zł rocznie) 1% (maks. 50 zł miesięcznie i 400 zł rocznie)

Na osłodę: MasterCard Priceless Specials

Pewnym pocieszeniem dla właścicieli Konta Rozsądnego może być wprowadzenie programu MasterCard Priceless Specials, dostępnego dla kart MasterCard wydanych do tego rachunku. Program polega na zbieraniu punktów za zakupy dokonane kartą u wybranych partnerów (wśród nich są m.in. sklepy Carrefour, BRW, Cinema City, Wojas, Levi's).

Konto Korzystne – ważne informacje dla dawnych klientów BPH

Choć Konto Korzystne jest już wyłącznie rachunkiem w administrowaniu (co oznacza, że nie ma go w aktualnej ofercie Alior Banku), warto przyjrzeć się również i zmianom wprowadzanym na tym koncie; zwłaszcza że niektórzy klienci BPH po zniesieniu Kapitalnego Konta stali się automatycznie posiadaczami Konta Korzystnego. Podwyżki, jakie bank przewidział w związku z tym rachunkiem, przedstawiają się następująco:

  • opłata za przelew natychmiastowy zrealizowany w bankowości internetowej będzie od 1 lipca wynosić:
    • 3 zł dla kwot do 1000 zł (obecnie 1 zł);
    • 5 zł dla kwot od 1000,01 zł do 20 000 zł (obecnie od 2 zł do 5 zł, w zależności od wartości przelewu);
  • wypłata środków poniżej 100 zł z bankomatów sieci Euronet – do tej pory bezpłatna – będzie kosztowała 5 zł, jednak tylko pod warunkiem, że na Konto Korzystne nie wpłynie w danym miesiącu pensja, renta/emerytura lub stypendium. Wypłaty powyżej 100 zł z maszyn Euronetu są darmowe bezwarunkowo.

Pozostałe warunki prowadzenia Konta Korzystnego, takie jak opłata za prowadzenie rachunku, standardowe przelewy, obsługa karty czy wpłata/wypłata gotówki w oddziale nie zmieniają się.

Z taryfą opłat i prowizji Alior Banku, która zacznie obowiązywać od 1 lipca 2017 r., możesz zapoznać się tutaj.

Komentarz redakcji

Alior Bank jest kolejną instytucją, która w ostatnich kilku miesiącach wprowadziła podwyżki opłat za niektóre usługi związane z rachunkami osobistymi; co ciekawe, Alior zrobił to już w tym roku dwukrotnie i za każdym razem niekorzystne zmiany dotyczyły kart i wypłat z bankomatów (o poprzednich podwyżkach czytaj tutaj). Tym razem wzrost opłat związany jest z Kontem Rozsądnym, Internetowym, a także Korzystnym. Od 1 lipca zmienią się prowizje za przelewy natychmiastowe (z 1 zł do 3 zł za przelew do kwoty 1000 zł), wpłaty i wypłaty gotówkowe w kasie banku (Konto Internetowe) oraz przelewy zlecane w placówkach (z 7 zł do 8 zł). Podobnie jak w mBanku wypłaty niższych kwot w bankomatach sieci Euronet – do tej pory bezpłatne – będą obciążone prowizją (5 zł).

W przypadku Konta Internetowego znacznie trudniej będzie spełnić warunki uprawniające do zwolnienia z opłaty za korzystanie z karty debetowej (do końca czerwca wystarczy wykonać transakcje na min. 100 zł, od 1 lipca wymagana kwota wzrośnie aż do 300 zł).

Właścicieli Konta Rozsądnego dotkną także obniżki premii moneyback (nazywanej w Alior Banku "cashbackiem"); jej wysokość spadnie z obecnych 1,5% do 1%. Zważywszy na to, że jeszcze niedawno można było zyskać 3% zwrotu, obniżka ta jest bardzo radykalna. Otrzymanie maksymalnego miesięcznego bonusu (50 zł) dla wielu osób stanie się zwyczajnie niemożliwe, bowiem w tym celu będą oni musieli wykonać zakupy na min. 5000 zł. Prawdopodobnie jako rekompensatę bank postanowił umożliwić im skorzystanie z programu MasterCard Priceless Specials, czy jednak będzie to wystarczające pocieszenie - zdecydują sami klienci.

Wygląda na to, że Alior Bank, podobnie jak inne banki, stara się „zniechęcić” swoich klientów do korzystania z kosztownych i nieco mniej nowoczesnych usług, takich jak wypłaty w bankomacie czy obsługa w placówkach (to właśnie w tych obszarach wprowadzono najwięcej podwyżek). Zmiany dotkną również tych klientów, którzy przeszli do Alior Banku w związku z fuzją z Bankiem BPH. Na „pocieszenie” pozostaje fakt, że jeszcze przez 2,5 miesiąca można się cieszyć niższymi opłatami...

Komentarze

(0)
Dodaj swój komentarz...
Nie ma jeszcze komentarzy
Skomentuj jako pierwszy