Wróć

Decyzja RPP na wrzesień 2015: stopy procentowe utrzymane na niezmienionym poziomie


Decyzja RPP na wrzesień 2015: stopy procentowe utrzymane na niezmienionym poziomie
Spis treści

Wzrost gospodarczy polskiej gospodarki jest stabilny, a deflacja kolejny miesiąc słabnie, dlatego takiego postanowienia Rady można było się spodziewać.

Obecny poziom stóp procentowych został ustalony na marcowym posiedzeniu RPP. Wartości prezentują się następująco:

  • stopa referencyjna – 1,5%
  • stopa lombardowa – 2,5%
  • stopa depozytowa – 0,5%
  • stopa redyskonta weksli – 1,75%

W komentarzu po dzisiejszym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej zwraca uwagę na umiarkowany wzrost gospodarczy na świecie, ożywienie w strefie euro (mimo nieco niższego wzrostu PKB w II kwartale) oraz przyspieszenie koniunktury w USA. Niepokój Rady budzi niska dynamika PKB w Chinach, gdzie możliwe jest dalsze spowolnienie, natomiast w Rosji i Brazylii recesja pogłębia się. Obawy dotyczące większego spadku koniunktury w tych trzech gospodarkach przyczyniły się do gorszych nastrojów na rynkach finansowych, a także spadku cen surowców, w tym ropy naftowej. RPP zauważa także, że główne banki centralne utrzymują stopy procentowe w pobliżu zera, a inflacja w strefie euro i Stanach Zjednoczonych pozostaje zbliżona do zera.

PKB w II kwartale w naszej gospodarce był nieco niższy niż w I kwartale, jednak jego wzrost nie jest zagrożony. Motorem ożywienia pozostaje popyt konsumpcyjny, który wspiera wzrost akcji kredytowej dla gospodarstw domowych i dobra sytuacja na rynku pracy. Pozytywnie należy także ocenić dane o inwestycjach, które wiążą się z lepszą kondycją przedsiębiorstw.

W gospodarce ciągle brakuje presji inflacyjnej, w związku z czym utrzymuje się deflacja, jednak jej skala powoli maleje. W ocenie Rady w kolejnych kwartałach dynamika cen będzie rosnąć, jednak obniżające się ceny surowców mogą zwiększyć niepewność co do powrotu do celu inflacyjnego.

Podsumowanie decyzji RPP jest następujące:

W ocenie Rady w najbliższych kwartałach dynamika cen będzie nadal powoli rosnąć. Jej wzrostowi będzie sprzyjać oczekiwane utrzymanie stabilnego wzrostu gospodarczego, następujące w warunkach poprawy koniunktury w strefie euro i dobrej sytuacji na krajowym rynku pracy. Jednocześnie wzrost ryzyka silniejszego spowolnienia w gospodarkach wschodzących oraz spadek cen surowców zwiększają niepewność dotyczącą tempa powrotu inflacji do celu. Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie.

Wrześniowy komunikat RPP znajdziesz pod tym adresem.

Komentarz redakcji

Po miesięcznej przerwie w posiedzeniach Rada Polityki Pieniężnej nie zaskoczyła – stopy procentowe pozostały na poziomie ustalonym w marcu. W gospodarce panuje ożywienie, jest więcej miejsc pracy, a ceny stopniowo rosną.

Wprawdzie niskie stopy procentowe kształtują niezbyt atrakcyjne oprocentowanie depozytów, jednak i w tej sferze można zaobserwować pozytywne sygnały. Na rynku pojawiają się promocyjne, atrakcyjnie oprocentowane lokaty, dlatego jeśli poszukujesz sprawdzonego sposobu na ulokowanie oszczędności, obecnie możesz zyskać nawet więcej niż w minionych miesiącach.

Jeżeli poszukujesz atrakcyjnego depozytu terminowego dopasowanego do Twoich potrzeb, sprawdź nasz ranking lokat, który aktualizujemy dla Ciebie każdego dnia.

Komentarze

(0)
Dodaj swój komentarz...
Nie ma jeszcze komentarzy
Skomentuj jako pierwszy