Ulga termomodernizacyjna 2021/2022

Justyna Kalicińska
Justyna Kalicińska
Analityk produktów finansowych
Justyna Kalicińska
Justyna Kalicińska
Analityk produktów finansowych

141 publikacji 759 komentarzy

W serwisie Moneteo zajmuje się ofertą oszczędnościową, dla przedsiębiorców oraz dla dzieci i młodzieży. Odpowiada za weryfikację i aktualność danych. Analizuje bankowe regulaminy, dokumenty oraz przepisy prawne związane z podatkami i sprawami finansowymi.


4 komentarze
Ulga termomodernizacyjna 2021/2022
Spis treści

Ulga termomodernizacyjna: dla kogo przygotowano takie rozwiązanie?

Ulga termomodernizacyjna (w tym m.in. na fotowoltaikę) jest ulgą podatkową odliczaną od dochodu i mogą z niej skorzystać podatnicy opodatkowani według skali podatkowej (17% lub 32%) lub jednolitej 19-procentowej stawki podatku, a także opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Ta korzyść podatkowa przysługuje właścicielom lub współwłaścicielom jednorodzinnego budynku mieszkalnego w przypadku, gdy zrealizują oni „przedsięwzięcie termomodernizacyjne”. Innymi słowy, z ulgi skorzystasz, gdy posiadasz dom wolnostojący, połowę bliźniaka czy szeregówkę, ale już nie w sytuacji, kiedy chciałbyś wymienić piec w mieszkaniu w kamienicy.

O czym jeszcze powinieneś wiedzieć? Remontowany dom musi służyć zaspokajaniu Twoich potrzeb mieszkaniowych i stanowić konstrukcyjnie samodzielną całość. Nie skorzystasz więc z ulgi, gdy chcesz odnowić swój stojący na podwórku warsztat.

A co z willami podzielonymi na mieszkania? W tym wypadku droga do uzyskania ulgi nie jest zamknięta, takie lokum musi jednak spełniać dodatkowy warunek: w budynku mogą być wydzielone maksymalnie dwa lokale mieszkalne.

Prawo dopuszcza też skorzystanie z ulgi w przypadku termomodernizacji jednego lokalu mieszkalnego, z którego wydzielono lokal użytkowy, tyle że powierzchnia lokalu użytkowego nie może przekraczać 30% powierzchni całkowitej budynku.

Warto również wspomnieć, że instalacja fotowoltaiczna nie musi koniecznie znajdować się na domu mieszkalnym. Jeżeli z jakichś powodów lepiej dla Ciebie jest zamontować instalację np. na garażu lub obok budynku, jak najbardziej możesz tak zrobić; kluczowe jest, aby instalacja służyła do zmniejszenia zużycia energii w Twoim domu, a gdzie jest zamontowana, nie ma większego znaczenia.

Co można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacynej?

Cóż się kryje pod pojęciem „przedsięwzięcie termomodernizacyjne”? Najprościej rzecz ujmując, jest to wprowadzenie takiego ulepszenia, które zmniejszy zapotrzebowania na energię do ogrzewania domu i/lub podgrzewania wody.

A doprecyzowując, możesz odliczyć także koszty związane z:

 • ulepszeniem, dzięki któremu straty energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła zostały zmniejszone, a budynek spełnia wymagania w zakresie oszczędności energii (lub rozpocząłeś już prace, dzięki którym zapotrzebowanie na energię się zmniejszy);
 • podłączeniem się do scentralizowanego źródła ciepła po zlikwidowaniu lokalnego źródła i obniżenie w ten sposób kosztów pozyskania ciepła;
 • całkowitą lub częściowa zamianą źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji (czyli technologii wytwarzającej jednocześnie energię elektryczną i cieplną przy zastosowaniu tylko jednego paliwa).

Co ważne, przed rozpoczęciem remontu nie musisz zlecać audytu energetycznego swojego budynku.

Ulga termomodernizacyjna a fotowoltaika, pompa ciepła i inne

W praktyce najczęstsze pytania o ulgę dotyczą dopuszczalnych rozwiązań i zakupu konkretnego typu urządzeń. W ramach ulgi możesz rozliczyć nie tylko zakup „rzeczy” (takich jak pompa ciepła), ale i koszt ich instalacji i prac z nimi związanych itp. Chodzi m.in. o usługi i produkty takie jak:

 • materiały budowlane konieczne do termomodernizacji, np. wełna mineralna, styropian itp.,
 • ocieplenie poddasza,
 • wymiana okien,
 • wymiana drzwi,
 • wymiana pieca,
 • wymiana dachu,
 • ocieplenie komina, montaż ceramicznego wkładu kominowego,
 • ocieplenie ścian,
 • docieplenie sufitów (stropów),
 • montaż instalacji fotowoltaicznej i materiałów,
 • zakup i montaż klimatyzacji z funkcją grzania,
 • wzmocnienie gruntu pod domem, jeżeli w efekcie fundamenty zostały uszczelnione, zabezpieczone przed zawilgoceniem i docieplone.

Tu ważna uwaga: pamiętaj, że inwestycja ma znacznie zmniejszyć zapotrzebowanie Twojego domu na energię. W tym kontekście często pojawiają się pytania, czy np. można rozliczyć ulgę za wymianę grzejników na nowe? Odpowiedź brzmi: za same grzejniki nie, ale jeśli ich wymiana jest częścią większej inwestycji, np. modernizacji systemu ogrzewania wraz z osprzętem i rurami – już tak.

Dokładny wykaz znajdziesz w rządowym rozporządzeniu

Co dokładnie może być odliczone w ramach ulgi termomodernizacyjnej, znajdziesz w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Ulga termomodernizacyjna na nowy dom?

Budujesz dom i zastanawiasz się, czy mógłbyś rozliczyć już ocieplenie ścian czy instalację pompy ciepła? Niestety, z ulgi termomodernizacyjnej nie możesz skorzystać, gdy Twój dom wciąż jest w budowie.

Nie musisz jednak całkiem porzucać marzenia o taniej energii – jeżeli zainstalujesz np. fotowoltaikę lub wykonasz niektóre prace ociepleniowe już po oddaniu budynku do użytkowania, będziesz mógł rozliczyć taką inwestycję w ramach ulgi. Prawo dopuszcza bowiem możliwość skorzystania z tego odliczenia w przypadku nowo wybudowanych budynków.

Jaką sumę możesz odliczyć?

Jest o co zawalczyć, bowiem kwota odliczenia może wynieść nawet 53 tys. zł. Limit ten dotyczy każdego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego we wszystkich budynkach, których jesteś właścicielem bądź współwłaścicielem. Inaczej mówiąc, jeśli chcesz ocieplić swój dom w mieście i drugi dom na wsi, to i tak przysługuje Ci jedna ulga (53 tys. zł), którą musisz podzielić między nieruchomości.

Razem lepiej: 106 tys. zł dla małżeństw

Jak już wspominaliśmy, ulga przysługuje każdemu podatnikowi, który jest (współ)właścicielem domu mieszkalnego, zatem jeżeli Ty i Twój małżonek jesteście współwłaścicielami remontowanej nieruchomości, obojgu Wam przysługuje oddzielna pula. Innymi słowy, Ty możesz otrzymać maksymalnie 53 tys. zł w ramach ulgi, a Twoja żona/mąż – drugie 53 tys. zł. Razem otrzymacie więc ulgę przekraczającą 100 tys. zł.

Jest jednak kilka istotnych szczegółów, o których powinniście wiedzieć. Ministerstwo Finansów podaje, że jeżeli macie wspólność majątkową i remontowaliście wspólną nieruchomość, nie ma znaczenia, czy faktura będzie wystawiona tylko na jedno z Was, czy oboje. Nawet jeśli wszystkie faktury będą wystawione tylko na jedno z Was, prawo do ulgi (po 53 tys. zł) przysługuje obojgu.

Niestety, odmiennego zdania jest Krajowa Izba Skarbowa (KIS). Według interpretacji organu podatkowego podatnicy mogą odliczyć tylko te wydatki, które zostały udokumentowane fakturą, na którą pojawia się nazwisko podatnika. Jeżeli na dokumencie brak nazwiska drugiego małżonka, to nie może on rozliczyć ulgi.

Jeśli zaś faktura została wystawiona na oboje małżonków, to każde z nich może rozliczyć 50% danego wydatku ze swojego dochodu. Przykładowo, małżonkowie wymienili we wspólnym domu okna i zapłacili za nie 20 tys. zł. Żona w ramach ulgi termomodernizacyjnej może odliczyć 10 tys. zł, zaś jej mąż - drugie 10 tys. zł. Trudno nie zauważyć, że KIS rozlicza ulgę tak, jakby małżonkowie nie mieli wspólności majątkowej, lecz rozdzielność. Trudno powiedzieć, dlaczego interpretacja KIS tak diametralnie różni się od tego, co przedstawia Ministerstwo. Dla świętego spokoju warto jednak pamiętać o podawaniu na fakturze danych Was obojga lub o takim dzieleniu zakupów, aby faktura wystawiona na nazwisko jednego z Was mieściła się w limicie ulgi i miała pokrycie w dochodzie.

I ostatnia uwaga: możecie mieć wspólność majątkową, ale remontować dom, który należy tylko do jednego z Was (np. odziedziczony po rodzicach lub kupiony przed zawarciem małżeństwa). W takiej sytuacji małżonek, który nie jest właścicielem nieruchomości, nie ma prawa do ulgi. Jeśli faktura została wystawiona na jego nazwisko, to właściciel/ka nieruchomości również nie będzie mogła jej rozliczyć.

Ile masz czasu na rozliczenie ulgi termomodernizacyjnej? Przykład

Twoja inwestycja nie może też ciągnąć się w nieskończoność: na dokończenie inwestycji masz 3 pełne lata kalendarzowe następujące po roku, w którym podjąłeś się termomodernizacji.

Przykładowo: zacząłeś ocieplać dom w kwietniu 2021 r. Prace musisz skończyć przed 31 grudnia 2024 r.

Dodatkowe obwarowania: ulgi i dofinansowania nie pokrywają się (ale można je zsumować)

Wymienione wyżej obostrzenia nie są jedyne. Pamiętaj, że Twoje wydatki związane z modernizacją budynku nie mogą:

 • być sfinansowane (lub dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
 • zostać zwrócone Ci w jakiejkolwiek formie;
 • zaliczone do kosztów uzyskania przychodu;
 • odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
 • zostać udokumentowane fakturą wystawioną przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku;
 • być odliczone od przychodu na podstawie ustawy lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Innymi słowy, chodzi tu o inwestycje termomodernizacyjne, których koszty faktycznie obciążyły Twój budżet i których nie odliczyłeś w żaden inny sposób (np. jako koszt uzyskania przychodu czy w ramach dofinansowania z innych źródeł).

Dobrze, ale czy to oznacza, że aby skorzystać z ulgi musisz w ogóle zrezygnować ze wsparcia innych funduszy? Na szczęście nie jest to albo-albo. Po prostu kwota przyznana np. z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska pomniejszy przyznaną ulgę. Przykładowo, z funduszu otrzymałeś 3 tys. zł, a cała inwestycja kosztowała Cię 20 tys. zł. W takiej sytuacji możesz odliczyć tę część, która nie podlegała żadnej dotacji, czyli 17 tys. zł.

Jak dokonać rozliczenia ulgi termomodernizacyjnej?

Pamiętaj, że odliczenie ulgi termomodernizacyjnej musisz zamieścić w zeznaniu podatkowym (PIT) za rok, w którym poniosłeś dany wydatek.

A co, jeśli Twój dochód w danym roku był niższy niż należna Ci kwota ulgi? W takiej sytuacji resztę należnej ulgi będziesz otrzymywał w kolejnych latach, ale nie dłużej niż przez 6 lat (okres ten liczony jest od końca roku podatkowego, w którym poniosłeś pierwszy wydatek).

Data wydatku to dzień sprzedaży wskazany na fakturze VAT (jeżeli takiej informacji nie podano, bierze się pod uwagę dzień, w którym wystawiono fakturę).

Do rozliczenia ulgi termomodernizacyjnej nie jest konieczne wspólne rozliczenie małżonków; jeżeli do tej pory składaliście PIT osobno, dalej możecie tak robić, a wtedy każde z Was odlicza wydatki w ramach swojej puli (po 53 tys. zł). Pamiętajcie tylko, żeby faktury udokumentowane były na Wasze nazwiska.

Ulga termomodernizacyjna krok po kroku. Podsumowanie

Ulga termomodernizacyjna to niewątpliwie jedno z najbardziej przydatnych rozwiązań podatkowych, dzięki któremu zdecydowanie łatwiej będzie nam poprawić i komfort życia, i stan budżetu, i stan środowiska. Kwota, jaką możesz uzyskać w ramach zwrotu, wynosi aż 53 tys. zł (w sumie), a dla małżeństw – nawet 106 tys. zł.

Gama materiałów i usług, które możesz odliczyć od dochodu w ramach ulgi, jest naprawdę szeroka i pozwala całościowo podejść do termomodernizacji domu: wymienić okna, dach, ocieplić poddasze i fundamenty, podłączyć się do sieci ciepłowniczej, wymienić piec na ekologiczne ogrzewanie itp.

Co więcej, czas na dokończenie inwestycji jest optymalny i zamyka się w trzech latach kalendarzowych, liczonych od końca roku, w którym rozpocząłeś remont. Pamiętaj tylko, że modernizacja budynku musi być faktycznie powiązana ze zmniejszeniem zapotrzebowania na energię i przekształceniem domu w bardziej ekologiczny.


Oceń artykuł
0
(0 ocen)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos

Komentarze

(4)
Sortuj od najnowszych
Dodaj swój komentarz...
A
Anna Zajkowska
Gość

Dobry wieczór

Co w przypadku gdy małżonkowie nie mogą rozliczać się wspólnie (jedno jest na ryczałcie). Faktura może być jedna na oboje i każdy rozlicza po połowie czy lepiej wziąć 2 faktury na każdego oddzielnie?

Odpowiedz

J
Joanna
Gość

Mam pytanie czy można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej nowego domu, jeśli został oddany w lutym ( 2022r) a panele fotowoltaiczne zostały założone i kupione przed oddaniem domu, podobnie wełna na ocieplenie poddasza?

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Joanna

W takiej sytuacji skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej nie jest możliwe. Przepisy dopuszczają wykorzystanie jej w nowo powstałych budynkach tylko w przypadku dokonania wydatków wskazanych w ustawie już po oddaniu domu do użytku.

Odpowiedz

J
Joanna
Gość
@Krzysztof Duliński

Dziękuję bardzo.

Odpowiedz