Wszystko co chciałbyś wiedzieć o oszczędzaniu na lokatach [FAQ dla początkujących]

Rafał Janik
Redaktor Najlepszekonto.pl
Rafał Janik
Redaktor Najlepszekonto.pl

77 publikacji 19 komentarzy

Doktor nauk ekonomicznych. Uwielbia liczby, wykresy i dane. W wolnym czasie trenuje kolarstwo oraz wspinaczkę. Jego hobby to literatura i astronomia.


Wszystko co chciałbyś wiedzieć o oszczędzaniu na lokatach [FAQ dla początkujących]
Spis treści

Bezpieczeństwo depozytów 

Na początek rzecz, o którą regularnie pytacie nas w mailach i komentarzach – czy oszczędzanie na bankowej lokacie jest bezpieczne.

Odpowiadamy więc, że wszystkie środki trzymane w polskich bankach komercyjnych objęte są 100% gwarancją ze strony Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Kwota gwarancji to równowartość 100 tys. euro, czyli przy obecnym kursie około 430 tys. zł. W praktyce oznacza to, że jeśli nasz bank ogłosiłby upadłość, możemy liczyć na zwrot pieniędzy do wysokości tej kwoty.

Dlaczego oprocentowanie jest tak niskie? 

Drugie często zadawane pytanie dotyczy oprocentowania. Zazwyczaj narzekacie na jego wysokość, pytając, dlaczego bank oferuje tak marne odsetki.

Wszystko rozbija się tu o wysokość stóp procentowych, które aktualnie znajdują się na najniższym poziomie w historii. I tak długo, jak pozostaną one niskie, tak zyski z depozytów również będą marne. Owszem – teoretycznie bank mógłby zaoferować depozyt oprocentowany na 10%, ale byłoby to dla niego kompletnie nieopłacalne. Przy niskich stopach, znacznie taniej może zdobyć te pieniądze chociażby w formie pożyczki od innego banku lub emitując obligacje. 

O co chodzi z podatkiem „Belki”? 

Podatek od zysków kapitałowych, czyli popularna „Belka”, to danina pobierana od wszystkich zysków osiągniętych z zainwestowanego kapitału. Podatek ten płaci się zarówno od udanych inwestycji giełdowych, zysków z obligacji, jak także od odsetek od bankowych lokat. Aktualna kwota podatku wynosi 19%.

W przypadku lokat obowiązek obliczenia i opłacenia podatku bierze na siebie bank. Dla nas jako klientów jest to dość wygodne rozwiązanie – nie musimy w związku z tym dopełniać jakichkolwiek formalności. Po prostu po zakończeniu depozytu terminowego otrzymamy kwotę netto odsetek (nie trzeba tej pozycji wykazywać w formularzu podatkowym PIT ani w żadnym innym miejscu).

Oczywistą niedogodnością związaną z podatkiem „Belki” jest natomiast to, że w końcowym rozrachunku zarabiamy znacznie mniej, niż gdyby nie było tej daniny. Przykładowo – lokata z oprocentowaniem 3% w skali roku tak naprawdę pozwala nam zarobić „na rękę” znacznie mniej, bo tylko 2,43%. 

Czy inflacja szkodzi naszym oszczędnościom? 

W naszym serwisie dość często odnosimy się do kwestii inflacji. Jest to negatywne zjawisko, która sprawia, że wartość naszych pieniędzy z biegiem czasu traci na wartości. Przykładowo – jeśli dziś za dany zestaw dóbr musimy zapłacić, powiedzmy, 100 zł, a za rok będzie on kosztował np. 102 zł, to aby siła nabywcza zgromadzonych przez nas oszczędności nie spadła, my również powinniśmy dysponować o 2% wyższą kwotą.

Stąd potencjalne zyski z depozytu terminowego według nas powinno się rozpatrywać w ujęciu realnym – czyli uwzględniając inflację. Skupiając się wyłącznie na wartościach nominalnych, możemy się mocno rozczarować. Będziemy przekonani, że zarobiliśmy pieniądze, podczas gdy będzie można za nie kupić mniej towarów niż przed założeniem lokaty.

Zapadalność 

Zapadalność lokaty to innymi słowy data, kiedy oszczędzanie na lokacie zostanie zakończone. Przykładowo – jeśli 1 sierpnia zdecydowaliśmy się na założenie 3-miesięcznej lokaty terminowej, to datą jej zapadalności będzie dzień 1 listopada.

Zerwanie 

Zerwanie lokaty polega na zakończeniu oszczędzania przed osiągnięciem daty zapadalności. W takiej sytuacji zdeponowane pieniądze zostaną zwrócone na wskazany przez nas rachunek bankowy.

Niestety – w przypadku większości depozytów taka decyzja skutkować będzie utratą odsetek, naliczonych do dnia zerwania. W praktyce oznacza to, że otrzymamy z powrotem jedynie sam ulokowany kapitał.

Na szczęście na rynku można znaleźć również takie oferty, które gwarantują całkowitą lub przynajmniej częściową ochronę wypracowanego zysku. W ich przypadku zerwanie lokaty nie będzie skutkować utratą naliczonych odsetek. 

Ranking lokat - czerwiec 2024

 • Oprocentowanie
  8%
 • Zakres kwot
  1000 - 40 000 zł
 • Czas trwania
  180 dni
 • Konto osobiste
  TAK
  Czy konto osobiste jest wymagane?

  TAK


Lokata dla nowych klientów. Wymaga wyrażenia zgód marketingowych i spełnienia warunków aktywności na koncie osobistym (transakcje kartą, logowanie do aplikacji mobilnej).
 • Oprocentowanie
  7,1%
 • Zakres kwot
  1000 - 25 000 zł
 • Czas trwania
  6 miesięcy
 • Konto osobiste
  TAK
  Czy konto osobiste jest wymagane?

  TAK


  Nest Konto lub BIZnest Konto dla JDG

Lokata dla nowych klientów. Wymaga spełnienia warunków aktywności na koncie osobistym (wpływy, operacje na koncie).
 • Oprocentowanie
  7%
 • Zakres kwot
  1000 - 10 000 zł
 • Czas trwania
  1 miesiąc
 • Konto osobiste
  NIE
Lokata dla nowych klientów. Wymaga wyrażenia zgód marketingowych.

Odnawialność 

Odnawialność to parametr, który definiuje, co dzieje się z naszymi pieniędzmi po osiągnięciu daty zapadalności. W przypadku części ofert domyślną opcją jest automatyczne odnowienie depozytu. Przykładowo – po zakończeniu oszczędzania na 3-miesięcznej lokacie bank automatycznie zakłada kolejny 3-miesięczny depozyt. Niestety, zazwyczaj takie odnowienie odbywa się na znacznie gorszych niż poprzednio warunkach. Może więc zdarzyć się, że pierwotnie lokata oferowała 3% zysku, a po odnowieniu jest to już zaledwie 1%. W przypadku tego typu ofert najlepsze będzie więc wyłączenie opcji automatycznej odnawialności. W ten sposób po zakończeniu oszczędzania pieniądze wraz z odsetkami zostaną zwrócone na nasz rachunek osobisty.

Oprócz lokat odnawialnych, na rynku znaleźć można także depozyty nieodnawialne. Charakteryzują się one tym, że po zakończeniu oszczędzania nasze pieniądze wraz z odsetkami są automatycznie przekazywane na nasz rachunek bankowy. Natomiast jeśli zechcemy ponownie skorzystać z danej lokaty będziemy musieli jeszcze raz dopełnić wszystkich formalności związanych z jej otwarciem (na rynku dostępne są także lokaty nieodnawialne, bez możliwości ich ponownego założenia).  

Kwota depozytu terminowego

Lokaty, które analizujemy w naszym serwisie, dość istotnie różnią się pod kątem kwoty, jaką możemy na nie wpłacić. Niestety - w przypadku tych najwyżej oprocentowanych, pozwalających zarobić 3,5% lub 4% w skali roku, limit ten zazwyczaj jest relatywnie niewielki i wynosi maksymalnie od 10 tys. do 20 tys. zł. W praktyce oznacza to, że kwota, jaką możemy zarobić, w ujęciu nominalnym będzie raczej niewielka. Przykładowo, jeśli na 3-miesięczną lokatę oprocentowaną na 4% wpłacimy 10 tys. zł, to po opodatkowaniu nasz zarobek wyniesie zaledwie 81 zł. Jeśli natomiast mamy do zainwestowania większą kwotę, np. 100 tys. zł, niestety nie mamy co liczyć na tak atrakcyjne oprocentowanie.  

W kontekście kwoty wpłacanej na depozyt zwracamy uwagę na limit gwarancji BFG (wynosi on wspomniane 100 tys. euro). Jeśli na jakiś depozyt przelejemy więcej – a nasz bank upadnie – nie będziemy mogli liczyć na automatyczny zwrot nadwyżki ponad tę kwotę. 

Czy da się wypłacić tylko część pieniędzy z lokaty?

Założenie lokaty terminowej wiąże się z "zamrożeniem" pełnej kwoty wpłaconych na nią pieniędzy. W związku z tym wypłata części środków leżących na lokacie co do zasady nie jest możliwa. Taką opcję oferują jedynie konta oszczędnościowe. 

Ranking kont oszczędnościowych - czerwiec 2024

 • Oprocentowanie
  7,5%
  Oprocentowanie 7,5%

  oprocentowanie 7,5% przysługuje nowym klientom, którzy od 06.06.2024 r. otworzyli eKonto do usług lub eKonto możliwości przez selfie lub e-dowód; założenie rachunku w inny sposób skutkuje przyznaniem oprocentowania 5,5%

  dodatkowo stawka promocyjna wymaga, aby w danym miesiącu suma wpływów na Moje Cele była większa od sumy obciążeń o min. 100 zł

  oprocentowanie środków ponad 25 tys. zł wynosi 0,5%

  oprocentowanie po zakończeniu oferty specjalnej oraz dla obecnych klientów wynosi:

  • 0,5% - oprocentowanie standardowe
  • 1,5% - stawka premium jest naliczana, jeśli w danym miesiącu suma wpływów na rachunek jest wyższa o min. 100 zł od sumy obciążeń
 • Okres obowiązywania
  3 miesiące
 • Zakres kwot
  do 25 tys. zł
 • Konto osobiste
  TAK
  Czy konto osobiste jest wymagane?

  TAK


  dowolne, w promocji: eKonto do usług i ekonto możliwości

Oprocentowanie 7,5% (i 5,5%) dotyczy nowych klientów, którzy otworzą rachunek Moje Cele wraz z ekontem do usług lub ekontem możliwości przez selfie / e-dowód.
Przeczytaj recenzję
4.3
Przejdź na stronę banku
 • Oprocentowanie
  7,2%
  Oprocentowanie 7,2%

  oprocentowanie poza promocją wynosi 2%

 • Okres obowiązywania
  4 miesiące
 • Zakres kwot
  do 100 tys. zł
 • Konto osobiste
  TAK
  Czy konto osobiste jest wymagane?

  TAK


Oferta dla nowych klientów.
Przeczytaj recenzję
4.4
Przejdź na stronę banku
 • Oprocentowanie
  7,1%
  Oprocentowanie 7,1%

  dla nadwyżki ponad 100 tys. zł do 400 tys. oprocentowanie wynosi 2,5% w skali roku

  powyżej 400 tys. zł obowiązuje oprocentowanie standardowe: 0,01% w skali roku

 • Okres obowiązywania
  90 dni
 • Zakres kwot
  do 100 tys. zł
 • Konto osobiste
  TAK
  Czy konto osobiste jest wymagane?

  TAK


Oferta dla nowych klientów.
Przeczytaj recenzję
4.4
Przejdź na stronę banku

Limit otwartych depozytów terminowych

Od limitu kwoty lokaty płynnie przechodzimy do kwestii liczby otwartych depozytów. W przypadku części ofert możliwe jest bowiem otwarcie więcej niż jednego depozytu, a tym samym zwielokrotnienie zdeponowanej kwoty.

Dzielenie kapitału na kilka mniejszych części jest sposobem pozwalającym na efektywniejsze zarządzanie posiadanymi oszczędnościami. Załóżmy, że pilnie potrzebujemy 5 tys. zł, a jedyny majątek, jaki posiadamy, to lokata, na którą wpłaciliśmy 50 tys. zł. Oczywiście w celu zdobycia środków możemy ją zerwać, jednak wówczas najpewniej utracimy wszystkie naliczone odsetki. Jeśli jednak podzielimy nasze oszczędności na kilka mniejszych części (np. założymy 10 depozytów po 5 tys. zł), do zdobycia gotówki wystarczy zerwanie tylko jednego depozytu, natomiast kapitał znajdujący się na pozostałych depozytach będzie nadal dla nas pracował.  

Produkty dodatkowe 

Lokaty, które prezentujemy w naszym serwisie, zwyczajowo dzielimy na dwa segmenty: z kontem i bez konta. W pierwszym przypadku założenie depozytu będzie możliwe jedynie wtedy, kiedy staniemy się posiadaczami rachunku osobistego w danym banku. Natomiast w przypadku depozytów bez konta takiego warunku nie ma.

W niektórych przypadkach do otwarcia depozytu może być wymagane skorzystanie z innego produktu finansowego. Znamy takie oferty, które wymagają od użytkownika np. wyrobienia karty płatniczej i regularnego nią płacenia, czy też zapewnienia stałego przelewu wynagrodzenia na wskazany rachunek bankowy. Dlaczego więc korzystać z ofert, które wiążą się z taką masą dodatkowych warunków? W przypadku lokat z kontem (lub innym produktem) zachętą jest atrakcyjne oprocentowanie. Po prostu za skorzystanie z całego pakietu produktów możemy liczyć na znacznie wyższy zarobek niż gdybyśmy byli zainteresowani wyłącznie samą lokatą.  

Kapitalizacja odsetek 

Kapitalizacja lokaty to okres, po którym do rachunku lokaty dopisywane są zarobione odsetki. W przypadku większości ofert kapitalizacja następuje na zakończenie okresu oszczędzania. Ale są również takie depozyty, gdzie dokonywana jest ona częściej np. kwartał, co miesiąc lub nawet codziennie.

Z punktu widzenia naszego zysku, im ma to miejsce częściej, tym lepiej. Po prostu dzięki częstej kapitalizacji kwota pieniędzy, które realnie dla nas pracują, staje się większa. Trzeba jednak zaznaczyć, że są to bardzo niewielkie różnice. Efektywne oprocentowanie dwóch bliźniaczych lokat, różniących się jedynie częstotliwością kapitalizacji (jedna kapitalizowana codziennie, a druga po roku) wynosi mniej niż 0,1% w skali roku.

Jak założyć lokatę? 

Aktualnie w bankowości stosuje się trzy drogi umożliwiające założenie lokaty. Pierwsza – obecnie najpopularniejsza – to droga elektroniczna. Z punktu widzenia klienta jest to bardzo wygodny sposób, pozwalający na otwarcie depozytu praktycznie z dowolnego miejsca na świecie (potrzebujemy do tego jedynie urządzenia elektronicznego takiego jak komputer, tablet czy smartfon z dostępem do Internetu).

Druga droga – tradycyjna – polega na założeniu lokaty bezpośrednio w oddziale danego banku. Jest to sposób preferowany przez osoby z tradycyjnym podejściem do bankowości. Natomiast dla wielu – właśnie z uwagi na wymóg osobistego dopełnienia wszelkich formalności – nie będzie to zbyt efektywna metoda lokowania oszczędności.

Ostatnim sposobem założenia depozytu terminowego jest droga telefoniczna. Jest to jednak zdecydowanie najmniej popularna metoda (wynika to chociażby z kosztów połączeń telefonicznych oraz utrudnionej komunikacji z przedstawicielem banku).

Podsumowanie  

W artykule wyjaśniliśmy większość najważniejszych pojęć związanych z oszczędzaniem na lokatach. Odnieśliśmy się zarówno do kwestii ogólnych – np. bezpieczeństwo depozytów czy czynniki wpływające na ich oprocentowanie - jak także do bardziej szczegółowych aspektów, takich jak np. zasady kapitalizacji depozytu czy sposoby na jego założenie.

Zdajemy sobie jednak sprawę, że któryś z ważnych aspektów mogliśmy pominąć. Dlatego jeśli uważasz, że powinniśmy o czymś jeszcze wspomnieć – daj nam znać, a na pewno uzupełnimy nasz tekst.


Oceń artykuł
0
(0 ocen)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos

Komentarze

(0)
Dodaj swój komentarz...
Nie ma jeszcze komentarzy
Skomentuj jako pierwszy