Wróć

Rok 2014 na Rynku Lokat - Raport


Rok 2014 na Rynku Lokat - Raport
Spis treści

W tym krótkim raporcie podsumujemy miniony rok w kontekście oferty depozytowej polskich banków i postaramy się odpowiedzieć na powyższe pytania.

Trendy na Rynku Lokat w 2014 r.

Ubiegły rok na rynku depozytów terminowych upłynął zarówno pod znakiem promocji jak i obniżek oprocentowania. W drugim półroczu średnie oprocentowanie lokat w 4 głównych kategoriach pogorszyło się, a przyczyniła się do tego październikowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej o cięciu podstawowych stóp procentowych.

Skomplikowane warunki polityczne oraz rosyjskie embargo na polską żywność wywołały mocny spadek cen niektórych produktów spożywczych, a to m.in. doprowadziło do deflacji w polskiej gospodarce.

Wobec spowolnienia gospodarczego RPP nie mogła już pozostać obojętna i w październiku 2014 r. podjęła decyzję o obniżce podstawowych stóp procentowych, w wyniku czego ta najważniejsza – referencyjna – osiągnęła 2%, najniższy jej poziom w historii.

Średnie oprocentowanie lokat 2013 -2014

Powyższy wykres przedstawia, jak kształtowało się oprocentowanie standardowych lokat bankowych, których założenie nie wymaga spełnienia dodatkowych warunków (np. założenia rachunku osobistego). Jak widać, od stycznia 2013 r. oprocentowanie tych depozytów systematycznie spada. Obecnie lokaty na 5% w skali roku dostępne są dla osób, które chcą związać się z bankiem na dłużej (np. założyć w nim konto i korzystać z karty debetowej), zaś oprocentowanie tradycyjnych depozytów mieści się w przedziale 2-4%.

Interesująco wyglądają także różnice między lokatami krótko-, średnio- i długoterminowymi oraz kwartalnymi. Obecnie najniżej oprocentowane są depozyty zakładane na miesiąc lub dwa miesiące, natomiast najwyżej – te z okresem lokowania 3-5 miesięcy. Lokaty średnio- i długoterminowe w minionym roku dość mocno straciły na atrakcyjności, a ich przeciętne oprocentowanie jest obecnie na podobnym poziomie.

Na wykresie można również zauważyć, że od około III kwartału w bankach rozpoczęło się dostosowywanie oferty depozytowej – rynek już w wakacje oczekiwał obniżki stóp procentowych przez RPP, a to przełożyło się na stopniowe, minimalne cięcia oprocentowania depozytów.

Zmiany w Ofertach Depozytowych Banków

Skalę zmian na rynku lokat najłatwiej zaobserwować w przypadku najbardziej popularnych depozytów. Jednym z przykładów jest lokata Direct+ Internet w Santander Consumer Banku zakładana na 24 miesiące. Na początku 2014 roku oprocentowanie tego depozytu wynosiło 4,1% w skali roku, co było wóczas jedną z najlepszych propozycji dla osób chcących oszczędzać długoterminowo. W ciągu kolejnych miesięcy parametry lokaty stopniowo się pogarszały i obecnie oprocentowanie tego depozytu wynosi 2,95% - w ciągu roku spadło o 1,15 p.p., przez co depozyt znacznie stracił na atrakcyjności.

Negatywne skutki sytuacji ekonomicznej (i decyzji RPP) dotknęły także lokaty promocyjne. Obecnie jedynie lokaty na start (dla nowych klientów banków) oprocentowane są na 4-5% w skali roku. Pozostałe lokaty, np. na nowe środki, dla aktywnych klientów czy z możliwością bezkarnego zerwania umowy, wciąż są obecne w ofertach (pojawiają się dość systematycznie), jednak ich oprocentowanie wynosi od 3 do 3,6% (w zależności od okresu lokowania środków).

Co nas Czeka w 2015 r.?

Na początku nowego roku trudno przewidzieć, jak banki ukształtują swoje oferty depozytów. Obecnie wiele zależy od decyzji Rady Polityki Pieniężnej, a ta 14 stycznia 2015 r. kolejny raz pozostawiła stopy procentowe na poziomie z października (przypominamy, że stopa referencyjna wynosi 2%).

Nadchodzące dane z gospodarki mogą jednak sprawić, że RPP w końcu obniży stopy, a to przełoży się na oprocentowanie lokat. Przewidujemy, że RPP zdecyduje się na obniżkę stóp procentowych już w lutym, m.in. na skutek silnego umocnienia się franka szwajcarskiego w ubiegłym tygodniu oraz najnowszych danych GUS-u na temat inflacji (w grudniu odnotowano 1% deflację).

W najbliższych miesiącach banki mogą wycofać atrakcyjnie oprocentowane depozyty, pogorszyć ich parametry lub oferować lokaty promocyjne na trudniejszych do spełnienia warunkach. Pamiętajmy, że od tego roku banki płacą wyższą składkę na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, a opłaty interchange za płatności kartami wynoszą 0,2 oraz 0,3% (wcześniej wynosiły do 0,5%). Te obciążenia mogą zmienić strategie instytucji finansowych – wyższe oprocentowanie lokat zyskają klienci, którzy założą rachunek osobisty, zapewnią wpływ wynagrodzenia, itd.

Najbliższe tygodnie i miesiące pokażą, jaką strategię przyjmą banki. Osobom poszukującym atrakcyjnych depozytów radzimy ze spokojem obserwować dostępne oferty, porównywać i wybierać najwyżej oprocentowane lokaty.

Komentarze

(0)
Dodaj swój komentarz...
Nie ma jeszcze komentarzy
Skomentuj jako pierwszy