Wróć

Ważne: mocna obniżka stóp procentowych NBP


Ważne: mocna obniżka stóp procentowych NBP
Spis treści

Ostatnia obniżka stóp procentowych banku centralnego miała miejsce w lipcu 2013 r. i przez ponad rok wartości stóp nie ulegały zmianie. Do dziś, ponieważ począwszy od dnia 9 października ich wysokość będzie następująca:

  • stopa referencyjna: 2,0%
  • stopa lombardowa: 3,0%
  • stopa depozytowa: 1,0%
  • stopa redyskonta weksli: 2,25%

Poniższy wykres pokazuje, jak zmieniały się stopy procentowe NBP w ciągu ostatnich 5 lat.

Podczas październikowego posiedzenia Rada zdecydowała się obniżyć wszystkie stopy o 0,5 – 1 p.p. oprócz stopy depozytowej, którą pozostawiono na poziomie 1% (zmniejszając tym samym różnicę między stopą lombardową i depozytową). Presja na obniżkę stóp była bardzo duża i już we wrześniu Rada Polityki Pieniężnej zasygnalizowała możliwość takich działań.

W uzasadnieniu decyzji RPP wskazała na zróżnicowany poziom aktywności gospodarczej na świecie i w Europie – w USA koniunktura jest korzystna, w strefie Euro wskaźniki koniunktury pogarszają się, a np. w Rosji obserwuje się spowolnienie gospodarcze. Niskie ceny  produktów rolnych na świecie sprzyjają z kolei niskiej inflacji, którą obserwuje się w strefie Euro oraz u sąsiadów Polski.

Dane krajowe – m.in. o produkcji przemysłowej, budownictwie czy sprzedaży detalicznej - również świadczą o niskiej aktywności gospodarki. We wrześniu po raz kolejny mieliśmy do czynienia z deflacją, na co wpływ miało rosyjskie embargo na żywność i spadek cen surowców na świecie. Rada podsumowała swoją decyzję w następujący sposób:

W ocenie Rady napływające dane wskazują na spowolnienie dynamiki aktywności gospodarczej oraz wzrost ryzyka utrzymania się inflacji poniżej celu w średnim okresie. W związku z tym Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP, za wyjątkiem stopy depozytowej, która pozostała bez zmian, zawężając różnicę pomiędzy stopą lombardową a depozytową. Rada nie wyklucza dalszego dostosowania polityki pieniężnej jeśli napływające informacje, w tym listopadowa projekcja NBP, potwierdzą istotne ryzyko utrzymania się inflacji poniżej celu w średnim okresie.

Z komunikatem RPP zapoznasz się na tej stronie.

Komentarz do aktualnej sytuacji

Dość skomplikowana sytuacja gospodarcza i polityczna sprawiają, że nasza gospodarka mocno zwolniła. Polacy są mniej skłonni do zakupów, chociaż ceny żywności kształtują się na niskim poziomie. Inflacja jest dużo poniżej wartości pożądanej przez Radę Polityki Pieniężnej (2,5%),  na co duży wpływ ma zamknięcie rosyjskiego rynku. Instytucja nie wyklucza dalszych zmian stóp procentowych, jeśli kolejne dane gospodarcze także będą wskazywać na spowolnienie gospodarki.

Można przypuszczać, że wpływ obniżki stóp NBP na rynek bankowy nie będzie pozytywny. Już we wrześniu niektóre instytucje obniżyły oprocentowanie lokat (BIZ Bank, Plus Bank i Santander), a ogólna tendencja pokazywała nastawienie bankowców na depozyty kwartalne. Tak mocne cięcie stopy referencyjnej z jednej strony ucieszy kredytobiorców, jednak posiadacze produktów oszczędnościowych mogą nie mieć powodów do zadowolenia. Należy mieć na uwadze, że w listopadzie może nas czekać kolejna obniżka stóp banku centralnego, zatem warto uważnie obserwować poczynania banków. Oprocentowanie lokat może szybko ulec zmianie, dlatego lepiej śledzić na bieżąco ranking lokat i w razie potrzeby wybrać korzystniejszą ofertę, niż przegapić depozyt z wyższym oprocentowaniem i zyskać mniej.

Komentarze

(0)
Dodaj swój komentarz...
Nie ma jeszcze komentarzy
Skomentuj jako pierwszy