Wróć

Nowe oferty dla beneficjentów Programu Rodzina 500+

Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych

Nowe oferty dla beneficjentów Programu Rodzina 500+
Spis treści

Długoterminowa lokata, podwyższone oprocentowanie na koncie oszczędnościowym, zwolnienie z opłaty za prowadzenie rachunku, niższa prowizja za kredyt odnawialny lub premia gotówkowa za otwarcie konta, na które przelewane będzie świadczenie – to tylko niektóre propozycje banków dedykowane beneficjentom rządowego programu. W tym artykule opisujemy najnowsze oferty, przygotowane przez Deutsche Bank, Alior Bank i BZ WBK, natomiast rozwiązania zaproponowane przez inne banki dokładnie omówiliśmy w tym artykule.

Aby ułatwić czytelnikom porównanie ofert, przygotowaliśmy także zbiorczą tabelkę. Podajemy w niej warunki, jakie trzeba spełnić, aby uzyskać dodatkowe korzyści w ramach promocji przygotowanych przez poszczególne banki.

Premia 300 zł od BZ WBK w promocji „Rodzinnie czyli korzystnie!”

Bank Zachodni WBK przygotował dla nowych klientów promocję związaną ze swoim sztandarowym rachunkiem, Kontem Godnym Polecenia: jeżeli założymy ten rachunek, przez 6 miesięcy będziemy otrzymywać premię w wysokości 50 zł. Jest jednak kilka ważnych warunków:

 • przez ostatnie 12 miesięcy nie posiadaliśmy żadnego konta osobistego w tym banku (można jednak posiadać oszczędnościowe);
 • złożymy wniosek o świadczenie z programu Rodzina 500+ za pośrednictwem BZ WBK;
 • od lipca na nowo otwarte Konto Godne Polecenia przez 6 kolejnych miesięcy będzie wpływało świadczenie 500+;
 • wyrazimy zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną i nie sprzeciwimy się działaniom marketingowym banku (również tym bezpośrednim – przez telefon);
 • wraz z Kontem Godnym Polecenia zawnioskujemy o kartę do konta oraz o usługi bankowości elektronicznej BZWBK24 internet;
 • premia 50 zł będzie wypłacana od sierpnia; w momencie wypłaty premii nowo założony rachunek musi być aktywny.

Premia jest zwolniona z opodatkowania. Jeden uczestnik może skorzystać z tej promocji jeden raz, do 30 czerwca 2016 r. Warto wziąć pod uwagę, że liczba kont biorących udział w akcji jest ograniczona – bank przewidział tylko 4000 takich rachunków.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Promocja kart kredytowych „Rodzinne 10% na Twojej karcie!” - 150 zł premii

Dodatkowo uczestnik promocji „Rodzinnie czyli korzystnie!” może wziąć udział w akcji promocyjnej kart kredytowych. Jeżeli zawnioskujesz o kartę kredytową i wykonasz nią min. 10 transakcji bezgotówkowych w każdym z 3 kolejnych miesięcy, otrzymasz 150 zł premii (po 50 zł na każdy miesiąc).

Z oferty możesz skorzystać, jeśli w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie posiadałeś głównej karty kredytowej w BZ WBK.

Regulamin promocji „Rodzinne 10% na Twojej karcie!” znajdziesz tutaj.

Promocja „Konto na 4%”

To jeszcze nie wszystko: Konto Godne Polecenia objęte jest również akcją promocyjną zupełnie niezależną od tego, czy pobierasz świadczenie 500+, czy nie. W tej ofercie za założenie Konta Godnego Polecenia zyskujesz:

 1. Podwyższone oprocentowanie 4% dla kwot do 4 tys. zł włącznie.
 2. 1% dla nadwyżki ponad 4 tys. zł.
 3. Brak opłat za kartę do rachunku.

Promocyjne warunki obowiązują do 30 czerwca 2017 r. Więcej o promocji „Konto na 4%” znajdziesz w tym artykule.

Ważne! Z dniem 1 sierpnia 2016 BZ WBK wprowadza nową taryfę opłat i prowizji. Za niektóre bezpłatne usługi oferowane w ramach Konta Godnego Polecenia trzeba będzie od sierpnia zapłacić. Najważniejsze zmiany w parametrach rachunku opisujemy w tym artykule.

Krótkie podsumowanie oferty BZ WBK

Bank Zachodni beneficjentom programu Rodzina 500+ oferuje premie pieniężne: 300 zł, jeżeli złożymy wniosek o świadczenie wychowawcze za pośrednictwem BZ WBK i pieniądze te będą przelewane na nowo otwarte Konto Godne Polecenia, oraz 150 zł, jeśli zawnioskujemy o kartę kredytową i wykonamy nią przynajmniej 10 transakcji bezgotówkowych w trzech kolejnych miesiącach. Otrzymujemy również nowoczesny rachunek bankowy z podwyższonym oprocentowaniem (4% dla kwot do 4000 zł) oraz gwarancją braku opłat za kartę płatniczą do połowy przyszłego roku. Korzystając z oferty BZ WBK warto jednak pamiętać, że parametry konta od sierpnia ulegną zmianie, a nowe opłaty będą dotyczyły również rachunków otwartych w promocji .

Oferta specjalna Alior Banku: „Premia Pieniężna 100 zł (wniosek Rodzina 500+)”

Z kolei Alior Bank kusi klientów – nowych i obecnych – premią za założenie Konta Rozsądnego. Z obu ofert możesz skorzystać pod warunkiem, że złożyłeś wniosek o świadczenie 500+ za pośrednictwem Alior Banku.

Aby otrzymać premię w wysokości 100 zł, należy spełnić następujące warunki:

 1. Do 30 czerwca 2016 r. zawrzeć z bankiem umowę o Konto Rozsądne.
 2. Złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500+ za pośrednictwem platformy internetowej Alior Banku (wniosek musi zostać złożony na dziecko lub dzieci posiadacza konta).
 3. Potwierdzić złożenie wniosku składając pisemne oświadczenie (stanowiące załącznik do regulaminu promocji).
 4. Przez 12 następujących po sobie miesięcy zapewnić regularne comiesięczne wpływy z tytułu wynagrodzenia - co istotne, nie muszą to być wyłącznie wpływy z tytuły pobieranego świadczenia, ale też stypendia wypłacane przez uczelnię wyższą, wpłaty wynagrodzeń dokonywane przez pracodawcę oraz wpływy z tytułu renty lub emerytury.
 5. Korzystać z konta przez 14 miesięcy od dnia założenia rachunku.

Premia – zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych – zostanie wypłacona na konto uczestnika promocji do 20. dnia 14. miesiąca.

Ważne! Do promocji mogą przystąpić zarówno nowi, jak i dotychczasowi klienci banku, pod warunkiem, że nie byli do tej pory posiadaczami lub współposiadaczami Konta Rozsądnego.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Dodatkowo beneficjenci programu 500+ mogą również skorzystać z promocyjnego oprocentowania 2,50% na Rachunku Oszczędnościowym przez 12 miesięcy dla kwot do 6000 zł. Oferta jest dostępna do 30 czerwca 2016 r. Opisaliśmy ją szczegółowo w tym artykule.

Krótkie podsumowanie oferty Alior Banku

Dla beneficjentów programu Alior przygotował dwie propozycje: bonus za założenie Konta Rozsądnego i preferencyjne oprocentowanie na rachunku oszczędnościowym dla środków nie przekraczających 6 tys. zł. Warunki otrzymania premii nie są trudne do spełnienia, chociaż... na nagrodę musimy poczekać aż 14 miesięcy.

Plan 500+Premia: promocyjna lokata w Deutsche Bank z premią do 500 zł rocznie

Natomiast Deutsche Bank zaoferował beneficjentom Programu Rodzina 500+ długoterminową lokatę, umożliwiającą odkładanie środków na przyszłość swoich pociech. Osoby, które założą dziecku 10-letnią lokatę, mogą otrzymać do 500 zł premii za każdy rok utrzymania depozytu. Aby skorzystać z oferty, należy posiadać konto osobiste w banku oraz dodatkowo otworzyć db Konto Oszczędnościowe 500 Plus dedykowane do wypłaty rocznej premii. Istnieje możliwość założenia jednej lokaty na każde posiadane dziecko (maksymalnie 5 depozytów).

W Programie db Plan 500+Premia mogą uczestniczyć zarówno beneficjenci Programu Rodzina 500+, jak i rodzice niepobierający tego świadczenia. Aby zdobyć premię, należy spełnić następujące warunki:

 • posiadać lub otworzyć dowolny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z oferty banku;
 • złożyć wniosek o otwarcie lokaty;
 • udokumentować posiadanie nieletniego dziecka, przedstawiając odpis skróconego aktu urodzenia, tymczasowy dowód osobisty lub paszport pociechy bądź też dokument potwierdzający, że posiadacz depozytu jest prawnym opiekunem małoletniego;
 • otworzyć db Konto Oszczędnościowe 500 Plus, na które będzie wpływać roczna premia;
 • nie później niż 30 dni kalendarzowych od dnia otwarcia lokaty dokonać pierwszej wpłaty w wysokości minimum 100 zł;
 • wpłacić na depozyt minimum 1200 zł rocznie. Ważne – jeśli w przeciągu 12 miesięcy suma wpłat będzie mniejsza, właściciel lokaty straci prawo do rocznej premii!

Lokata jest oprocentowana zmienną stopą procentową ustalaną codziennie jako równowartość stopy referencyjnej WIBID O/N; kapitalizacja odsetek następuje po każdym zakończonym roku trwania lokaty, a kwota z tego tytułu powiększa kwotę środków na rachunku depozytu. W przypadku zerwania lokaty przed upływem 12 miesięcy odsetki nie są wypłacane. Natomiast w przypadku likwidacji depozytu po upływie roku bank wypłaci należne odsetki wyłącznie za każdy zakończony rok trwania lokaty.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Krótkie podsumowanie oferty Deutsche Bank

Przygotowana przez Deutsche Bank oferta dla oszczędnych rodziców ma swoje plusy i minusy. Największą wadą obu produktów – lokaty i powiązanego z nią obowiązkowego konta oszczędnościowego - jest oprocentowanie zmienne ustalane w oparciu o stawkę WIBID. Z drugiej strony – zerwanie lokaty nie wiąże się z utratą odsetek, co jest dzisiaj rzadkością na rynku (chyba że zlikwidujemy depozyt przed upływem roku). Jeśli więc lokata nie spełni naszych oczekiwań, zawsze możemy wybrać pieniądze przed czasem, nie tracąc przy tym wypracowanego zysku.

Atutem lokaty jest niska kwota minimalna (100 zł), możliwość dopłaty środków, a także brak opłat za otwarcie i prowadzenie depozytu. Dla regularnie oszczędzających bank przewidział także roczną premię w wysokości jednej miesięcznej wpłaty - maksymalnie 500 zł (w przypadku niższych wpłat premia będzie odpowiednio mniejsza). Systematycznie oszczędzając, możemy więc otrzymać aż 5 tys. zwrotu – czyli niemal równowartość wpłacanych przez rok składek.

Taryfę opłat i prowizji Deutsche Banku znajdziesz tutaj.

Zestawienie wszystkich ofert specjalnych dla beneficjentów Programu Rodzina 500+

W tabeli przedstawiamy pokrótce wszystkie oferty skierowane do rodziców pobierających świadczenie wychowawcze, jakie pojawiły się do tej pory:

Zestawienie ofert specjalnych dla beneficjentów Programu Rodzina 500+
Nazwa banku Nazwa promocji Co można zyskać Warunki do spełnienia
BZ WBK
 • „Rodzinnie czyli korzystnie!”
 • „Rodzinne 10% na Twojej karcie!”
 • premia - maks. 300 zł
 • premia – maks. 150 zł

Promocja wyłącznie dla nowych klientów banku. Aby otrzymać premię, należy:

 • do 30 czerwca 2016 r. założyć Konta Godne Polecenia wraz z kartą debetową;
 • złożyć wniosek o świadczenie z programu Rodzina 500+ za pośrednictwem BZ WBK BZWBK24 internet;
 • od lipca, przez kolejnych 6 miesięcy, zapewnić wpływ świadczenia 500+ na założony rachunek.

Należy zawnioskować o kartę kredytową i wykonać nią min. 10 transakcji bezgotówkowych w każdym z 3 kolejnych miesięcy.

BOŚ Bank „EKOkonto bez Kosztów 500+” promocyjne oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku osobistym -2% w skali roku dla kwot do 3000 zł Aby wziąć udział w promocji, należy:
- założyć EKOkonto bez Kosztów 500+ (można również zmienić swój dotychczasowy rachunek na nowe konto);
- posiadać aktywną kartę do konta lub aktywować ją w ciągu miesiąca od chwili przystąpienia do promocji.
Alior Bank
 • „Premia Pieniężna 100 zł (wniosek Rodzina 500+)”
 • Wyższe oprocentowanie Rachunku Oszczędnościowego
 • jednorazowa premia - 100 zł
 • promocyjne oprocentowanie zgromadzonych na rachunków środków na 2,50% przez 12 miesięcy dla kwot do 6000 zł
 • do 30 czerwca 2016 r. należy zawrzeć z bankiem umowę o Konto Rozsądne;
 • złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500+ za pośrednictwem platformy internetowej Alior Banku;
 • przez 12 następujących po sobie miesięcy zapewnić regularne comiesięczne wpływy z tytułu wynagrodzenia.

Należy założyć do 30 czerwca 2016 r. Rachunek Oszczędnościowy i pobierać w Alior Banku świadczenia Rodzina 500+.

Bank Pocztowy Podwyższone oprocentowanie Rachunku Oszczędnościowego
Konto Pocztowe 500+
Promocyjne oprocentowanie 4% w skali roku dla kwot do 5000 zł. Promocja obejmuje tylko nowe środki zgromadzone na koncie, rozumiane jako nadwyżka środków na dzień 31 marca 2016 r. na wszystkich lokatach i rachunkach oszczędnościowych klienta. Do 30 czerwca 2016 r. należy otworzyć Konto Pocztowe 500+.
mBank
 • „Pakiet rodzinny”
 • „Rodzina 500+”
 • „Assistance 500+”

Podwyższone oprocentowanie
na rachunku eMax plus - 2,50% przez 3 miesiące dla kwot do 5000 zł.

Obniżona prowizja na udzielenie kredytu samochodowego, odnawialnego i gotówkowego. W ramach akcji można również otrzymać kartę kredytową bez ponoszenia kosztów za jej wydanie.

Zwrot kosztów przez 6 miesięcy dla jednego z ubezpieczeń z usługi assistance:

 • Assistance Dom 24h;
 • Assistance Auto 24h;
 • Assistance Opieka 24h Komfort.

W promocji eMax plus należy posiadać dowolne konto osobiste w mBanku i ponadto:

 • otrzymać minimum jeden przelew na konto z tytułu świadczenia wychowawczego. Przelew powinien trafić na konto w jednym z trzech terminów: od 1 kwietnia do 31 maja lub
 • od 1 czerwca do 30 czerwca lub od 1 lipca 2016 do 31 lipca 2016.
 • złożyć wniosek o przystąpienie do promocji;
 • założyć lub posiadać konto eMax plus (w tym drugim przypadku należy złożyć wniosek o zmianę oprocentowania na posiadanym już rachunku oszczędnościowym za pośrednictwem serwisu transakcyjnego mBanku).
PKO BP

"Kapitał dla Dziecka"

Preferencyjne warunki Konta za Zero

15-letnia lokata o zmiennym oprocentowaniu uzależnionym od stopy referencyjnej WIBOR 3M.


Zwolnienie z opłaty za prowadzenie rachunku Konto za Zero (standardowa prowizja wynosi 6,90 zł),
Zmniejszona kwota umożliwiająca uniknięcie miesięcznej opłaty za kartę (z 300 zł do 200 zł).

Promocja wyłącznie dla nowych klientów banku. Aby wziąć w niej udział, należy:

 • założyć rachunek osobisty w PKO BP;
 • złożyć wniosek o lokatę.


Z oferty na konto mogą skorzystać wyłącznie nowi klienci banku. Na otworzone konto muszą trafiać środki ze świadczenia.

Deutsche Bank „Plan 500+Premia”

10-letnia lokata „db Plan 500+Premia” o zmiennym oprocentowaniu uzależnionym od stopy referencyjnej WIBID O/N.

Przy wpłatach na depozyt wynoszących minimum 1200 zł rocznie, bank będzie co roku wypłacał premię w wysokości odpowiadającej 1/12 sumy wszystkich dokonanych wpłat - maksymalnie 500 zł rocznie.

Aby wziąć udział w promocji, należy:
 • posiadać lub otworzyć dowolny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z oferty banku;
 • złożyć wniosek o otwarcie lokaty db Plan 500+Premia;
 • otworzyć db Konto Oszczędnościowe 500 Plus, na które będzie wpływać roczna premia;
 • wpłacać na lokatę minimum 1200 zł rocznie.

Komentarze

(0)
Dodaj swój komentarz...
Nie ma jeszcze komentarzy
Skomentuj jako pierwszy