Wróć

Obligacje rodzinne dla beneficjentów programu 500+

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych

Obligacje rodzinne dla beneficjentów programu 500+
Spis treści

Najprostszą formą pomnażania zgromadzonych oszczędności jest ulokowanie ich na bankowym depozycie. Możesz to zrobić bez zbędnych formalności, korzystając z bankowości elektronicznej, wystarczy kilka kliknięć na komputerze lub smartfonie. Twoje pieniądze będą bezpieczne, bo depozyty do równowartości 100 tys. euro objęte są ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Wybierając lokatę bankową czy konto oszczędnościowe, nie zawsze możesz liczyć na atrakcyjne oprocentowanie, gdyż jest ono uzależnione od poziomu stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP). W sytuacji, gdy są one na niskim poziomie, lepszą formą pomnażania kapitału mogą okazać się inne instrumenty rynku finansowego, np. obligacje.

Bezpieczne obligacje skarbowe

Obligacje, czyli dłużne papiery wartościowe, mogą być emitowane (udostępniane) przez skarb państwa (obligacje skarbowe), samorządy (obligacje komunalne/municypalne) lub firmy (obligacje korporacyjne). Z każdym ich rodzajem wiąże się określony poziom bezpieczeństwa środków, możliwy zysk oraz ewentualne straty.

W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że im bezpieczniejsze papiery, tym mniejszy potencjalny zysk, bo mniej ryzykujesz. Na jednym biegunie mamy więc bardzo bezpieczne obligacje skarbowe, dla których zabezpieczeniem jest majątek państwa, natomiast na drugim obligacje korporacyjne, których posiadacze mogą nie odzyskać swoich pieniędzy, jeśli upadnie emitent.

Rodzinne obligacje skarbowe – element oferty Skarbu Państwa

Rząd nieustannie realizuje różne cele, na sfinansowanie które musi pożyczać pieniądze od inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. To, czy ministerstwo finansów pozyska niezbędne środki, zależy w dużej mierze od wynagrodzenia, czyli odsetek, jakie zaoferuje posiadaczom wolnych środków w danej emisji obligacji. Chcąc dotrzeć do możliwie szerokiego grona inwestorów, skarb państwa emituje obligacje z krótszym i dłuższym terminem wykupu, ze stałym (w przypadku obligacji krótkoterminowych) lub zmiennym oprocentowaniem (dla obligacji długoterminowych), a niekiedy także z pewnymi przywilejami (np. możliwością zamiany starych obligacji na nowe z pewnym rabatem).

Wśród dostępnych obecnie w Polsce papierów dłużnych są m.in. rodzinne obligacje skarbowe z terminem zapadalności (wykupu) 6 lub 12 lat.

Obligacje 500+ – krótka charakterystyka

Zarówno rodzinne sześcioletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe (oznaczone symbolem ROS), jak i ich wersja 12-letnia (ROD) mają identyczną charakterystykę. Cena sprzedaży wynosi 100 zł i w pierwszym rocznym okresie odsetkowym obowiązuje oprocentowanie ustalone w liście emisyjnym. W kolejnych latach zysk posiadacza obligacji składa się z marży odsetkowej oraz wysokości inflacji (stopy wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowanej dla 12 miesięcy, którą ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego). Po roku odsetki są kapitalizowane (dopisywane do zgromadzonych już środków), co znacząco wpływa na efektywność inwestycji.

Kapitał wraz ze wszystkimi odsetkami, pomniejszonymi o 19-procentowy podatek od zysków kapitałowych, otrzymasz w dniu wykupu obligacji. Swoje pieniądze możesz odzyskać wcześniej, składając dyspozycję przedterminowego wykupu. Musisz się jednak wówczas liczyć z faktem, że z zysku wypracowanego przez każdą obligację zostanie Ci zabrane 0,70 zł (w przypadku ROS) lub 2 zł (gdy posiadasz ROD). Gdyby wysokość odsetek była niższa, stracisz je wszystkie, otrzymasz tylko wpłaconą kwotę, co jest oczywiście kiepskim rozwiązaniem dla Twoich finansów.

Z prawa do przedterminowego zakończenia inwestycji możesz skorzystać najwcześniej 7 dni po nabyciu obligacji, a najpóźniej – miesiąc przed dniem ich wykupu.

Gdzie i jak kupić obligacje 500+

Obligacje rodzinne może kupić wyłącznie osoba, która złożyła wniosek w ramach Programu Rodzina 500+ oraz otrzymała decyzję o przyznaniu jej świadczenia wychowawczego w jego ramach (stąd popularna nazwa tych papierów dłużnych obligacje 500+).

Nabycia obligacji rodzinnych możesz dokonać w dowolnym oddziale PKO Banku Polskiego lub Punkcie Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO BP. Po odbiór pieniędzy w dniu wykupu obligacji też możesz się udać do dowolnej placówki tych instytucji albo wskazać rachunek bankowy, na który mają być przekazane pieniądze.

Masz też możliwość skorzystania:

  • ze specjalnej strony internetowej. Przed dokonaniem pierwszego zakupu w ten sposób, musisz się zarejestrować i wykonać przelew weryfikacyjny ze swojego rachunku bankowego, który wskażesz w formularzu rejestracyjnym; 
  • z obsługi telefonicznej pod numerami: 801 310 210 (opłata zgodna z taryfą operatora) lub 81 535 66 55 dostępnej od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 17:00. Zakup przez telefon możliwy jest tylko po wcześniejszej wizycie w placówce stacjonarnej i zarejestrowaniu Cię jako klienta. 

Obowiązuje zasada, że kwota, za jaką kupujesz rodzinne obligacje skarbowe, nie może być wyższa od wypłaconej Ci dotąd w ramach programu 500+, z uwzględnieniem miesiąca dokonywania transakcji. Jeśli wcześniej kupiłeś już tego typu obligacje, to wydana dotąd kwota jest odejmowana od dostępnego Ci limitu.

Obligacje rodzinne – atrakcyjna propozycja dla wybranych

Obligacje 500+ są bardzo atrakcyjną ofertą inwestycyjną, gdyż ich oprocentowanie zawsze jest wyższe niż inflacja. Warto spojrzeć, jak obligacje rodzinne wypadają na tle innych długoterminowych papierów dłużnych.

Parametry obligacji oferowanych przez Skarb Państwa w lipcu 2021 r. 
Obligacje
4-letnie (COI) 
Obligacje
10-letnie (EDO) 
Obligacje rodzinne 6-letnie (ROS)  Obligacje rodzinne 12-letnie (ROD) 
Wysokość odsetek w pierwszym roku  1,30%  1,70%  1,50%  2% 
Wysokość odsetek w kolejnych rocznych okresach odsetkowych  marża 0,75% + inflacja  marża 1,00% + inflacja  marża 1,25% + inflacja  marża 1,5% + inflacja 
Wypłata odsetek  na koniec każdego roku odsetkowego  na koniec oszczędzania, z kapitalizacją na koniec każdego roku odsetkowego  na koniec oszczędzania, z kapitalizacją na koniec każdego roku odsetkowego  na koniec oszczędzania, z kapitalizacją na koniec każdego roku odsetkowego 
Źródło: opracowanie własne

Jak widzisz, im dłuższy czas inwestycji, tym Twoje zyski będą większe. I to nie tylko ze względu na marżę odsetkową, ale i efekt kuli śnieżnej - w każdym kolejnym roku odsetki będą naliczane od coraz wyższej kwoty. Osoby nie będące beneficjentami programu 500+ mają więc powody do smutku.

Jeśli otrzymujesz świadczenie w jego ramach, powinieneś pamiętać o łyżce dziegciu kryjącej się w tej beczce miodu – obligacje rodzinne możesz kupić tylko za kwotę, jaką otrzymałeś dotąd w formie świadczenia rodzinnego. Części osób może się nie podobać także konieczność długookresowego oszczędzania (6 lub 12 lat) i opłaty związane z przedstawieniem obligacji do przedterminowego wykupu.

Jeśli jesteś w gronie uprawnionych do nabycia rodzinnych obligacji oszczędnościowych, przemyśl tę propozycję, rozważ jej plusy i minusy. Naszym zdaniem w rozważaniach powinieneś uwzględnić możliwość długoletniego oszczędzania z myślą o przyszłości dziecka/dzieci z gwarancją, że pieniądze będą oprocentowane powyżej inflacji. To jednak tylko nasze zdanie. Decyzja – jak zawsze – należy do Ciebie.

Komentarze

(0)
Dodaj swój komentarz...
Nie ma jeszcze komentarzy
Skomentuj jako pierwszy