Wróć

Podwyżka opłat za konto i kartę w banku Citi Handlowy od 1 marca 2017 r.

Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych

Podwyżka opłat za konto i kartę w banku Citi Handlowy od 1 marca 2017 r.
Spis treści

Z podwyżką opłat muszą się liczyć posiadacze rachunków CitiKonto, Citi Priority i Citigold. W zależności od rodzaju posiadanego rachunku zapłacą znacznie więcej bądź to za obsługę karty debetowej, bądź to za prowadzenie konta (o ile nie spełnią warunków zwalniających ich z prowizji).

Podwyżki obejmą również operacje bankowe przeprowadzane w oddziale banku, przez telefon oraz infolinię, przy czym w niektórych przypadkach opłaty pójdą w górę nawet o 100 lub 200%. Sprawdźmy więc, jakie pozycje ulegną zmianie i na jakim poziomie kształtują się nowe opłaty.

Podwyżka opłat za obsługę karty i bankomaty w CitiKoncie

Dla posiadaczy rachunku CitiKonto zapewne najdotkliwsze będą dwie podwyżki:

  • wzrost opłaty miesięcznej za kartę debetową CitiCard z 6 zł do 8 zł;
  • wyższa prowizja za wypłaty z obcych bankomatów w kraju – z 5 zł na 7 zł.

Także osoby zlecające przelewy za pomocą kanałów innych niż elektroniczne muszą się nastawić na znaczny wzrost opłat. I tak:

  • za przelew zlecony w oddziale banku lub za pośrednictwem doradcy w CitiPhone zapłacą zamiast 10 aż 20 zł;
  • koszt przelewu w walutach obcych lub poza Polskę u doradcy w CitiPhone lub w oddziale banku wzrośnie z 10 do 20 zł,
  • natomiast w przypadku przelewu w walutach obcych lub poza Polskę w trybie pilnym – od marca opłata wyniesie 30 zł.

Także nowe w ofercie banku usługi zostały obłożone dość wysoką prowizją. Za przelew Express Elixir zlecony w bankowości internetowej lub automatycznym serwisie telefonicznym zapłacimy 15 zł, a w oddziale lub u doradcy przez telefon – 30 zł. Natomiast przelew SORBNET (dostępny wyłącznie z poziomu bankowości internetowej Citibank Online) będzie kosztował 20 zł.

Citi Priority – drożeje i konto, i karta

W przypadku Citi Priority – a więc rachunku dedykowanego wymagającym i zamożnym klientom – zmienią się dwa najważniejsze parametry konta: prowizja za prowadzenie rachunku i obsługę karty. W tabelce przedstawiamy także różnice w opłatach za przelewy zewnętrzne i wewnętrzne:

Porównanie kont

Nazwa usługi

Obecnie

Po 1 marca 2017 r.

Prowadzenie konta

18 zł dla osób, które otworzyły konto przed 16.7.2010 r.;

25 zł dla pozostałych klientów.

30 zł

Opłata za korzystanie z karty debetowej

5 zł (osób, które otworzyły konto przed 16.7.2010 r.)

8 zł

Zlecenie przelewu wewnętrznego (w tym na

rachunki własne) złożone w oddziale lub za pośrednictwem infolinii

4 zł

12 zł

Zlecenie przelewu zewnętrznego złożone w oddziale lub na infolinii

8 zł

16 zł

Przelew EXPRESS ELIXIR

Usługa niedostępna

10 zł w kanałach elektronicznych (Citibank Online i Automatycznym Bankierze w CitiPhone);

20 zł - w oddziale lub u doradcy na infolinii.

Przelew w walutach obcych lub poza Polskę u doradcy w CitiPhone lub w oddziale banku

4 zł

12 zł

Przelew w walutach obcych lub poza Polskę w CitiOnline w trybie pilnym

Usługa niedostępna

30 zł

Przelew SORBNET dokonany za pośrednictwem Citibank Online (z wyłączeniem Citi Mobile)

Usługa niedostępna

20 zł

CitiGold – wzrost kosztów za prowadzenie rachunku

Podwyżki dotkną także najbardziej zamożnych klientów banku korzystających z rachunku Citigold. Za dostęp do rozmaitych przywilejów będą musieli zapłacić o 70 zł więcej - miesięczna opłata za prowadzenie konta wzrośnie bowiem ze 150 zł do 220 zł.

Warto jednak dodać, że w ich przypadku bank wprowadził nieco niższe prowizje za przelewy SORBET i EXPRESS ELIKSIR. Przelewy natychmiastowe w tym pakiecie kosztować będą 5 zł (Internet) lub 10 zł (w oddziale i na infolinii), natomiast prowizja za przelew SORNET wyniesie 10 zł. Bezpłatne będą także przelewy w walutach obcych lub poza Polskę złożone telefonicznie lub w oddziale banku.

Wykaz wszystkich zmian w tabeli opłat i prowizji oraz w regulaminie rachunków bankowych znajdziesz tutaj.

Pozostałe zmiany

Jednocześnie z modyfikacją tabeli opłat i prowizji bank wprowadził liczne zmiany w regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych. Najważniejszą z nich jest likwidacja Karty Identyfikacyjnej, która służyła dotąd do weryfikacji klientów składających dyspozycje poprzez zdalne kanały dostępu (CitiPhone, Citibank Online) oraz w oddziałach Citi Handlowy.

Wiele zapisów regulaminu uległo też doprecyzowaniu, np. paragraf poświęcony zastrzeganiu kart płatniczych lub wykaz godzin granicznych przelewów. Warto więc prześledzić wszystkie wprowadzone przez bank korekty (mimo iż jest to dość żmudne i czasochłonne zajęcie), a następnie ocenić, czy faktycznie będą one dla nas korzystne.

Komentarz redakcji

W dokumencie opublikowanym na swojej stronie internetowej bank wylicza powody, które zmusiły go do wprowadzenia nowych opłat i prowizji. Lista przyczyn jest dość długa i obejmuje takie pozycje, jak budowa i implementacja nowego serwisu internetowego, wdrożenie nowych funkcji w ramach usługi Citi Mobile czy wprowadzenie zmian systemowych zwiększających bezpieczeństwo transakcji zgodnie z zaleceniami KNF. Bank przyznaje również, iż na decyzję o podwyżkach duży wpływ miały ujemne stopy procentowe w strefie euro.

Nie da się jednak ukryć, że koszt unowocześnienia oferty banku poniosą przede wszystkim klienci, którzy już teraz płacą niemało za korzystanie z usług Citi Handlowy. Przypomnijmy jednak, że osoby, którym nowa taryfa nie przypadnie go gustu, mają możliwość zerwania umowy ze skutkiem natychmiastowym Pisemny sprzeciw wobec zmian należy złożyć w banku przed datą wejścia nowej taryfy w życie (tj. przed 1 marca 2017 roku).

Natomiast klienci, którzy zdecydują się na pozostanie w Citibanku, powinni jak ognia unikać składania dyspozycji przelewów w oddziale banku lub za pośrednictwem infolinii. Opłaty za te usługi są drastycznie wysokie i w oczywisty sposób nieopłacalne. Bank wyraźnie daje swoim klientom do zrozumienia, iż nadszedł czas na korzystanie z elektronicznych kanałów dostępu, a osoby posługujące się bankowością internetową będą premiowane niższymi kosztami prowadzenia rachunku.

Komentarze

(0)
Dodaj swój komentarz...
Nie ma jeszcze komentarzy
Skomentuj jako pierwszy