Wróć

W styczniu stopy procentowe bez zmian


W styczniu stopy procentowe bez zmian
Spis treści

W ocenie członków Rady przyszła koniunktura jest niepewna i dopiero przyszłe dane o inflacji i wzroście gospodarczą przesądzą o ewentualnej zmianie stóp procentowych.

Aktualny poziom stóp procentowych jest najniższy w historii. Po obniżce w październiku 2014 r. ich wysokość jest następująca:

  • stopa referencyjna: 2%
  • stopa lombardowa: 3%
  • stopa depozytowa: 1%
  • stopa redyskonta weksli: 2,25%

Rada Polityki Pieniężnej, podobnie jak w poprzednich miesiącach, uzasadnia swoje postanowienie zróżnicowaną sytuacją gospodarczą na świecie – ożywieniem w USA i niską aktywnością w strefie euro. RPP zwróciła także uwagę na silne spadki cen ropy naftowej, które sprzyjają niskiej inflacji, a nawet deflacji.

Dane ekonomiczne z Polski świadczą o lekkim spowolnieniu gospodarki. Tempo wzrostu produkcji przemysłowej czy sprzedaży detalicznej obniża się, jednak akcja kredytowa (dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw) jest stabilna. Rada odniosła się również do listopadowych danych o inflacji, wskazując na jej niższy od oczekiwanego poziom oraz utrzymywanie się deflacji. W warunkach niepewności co do dalszej koniunktury w naszej gospodarce postanowiono utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie, zaznaczając, że ryzyko dłuższej deflacji może spowodować konieczność wprowadzenia zmian w polityce pieniężnej (czyli innymi słowy ich obniżkę).

Rada Polityki Pieniężnej podsumowuje swoją decyzję następująco:

Rada postanowiła pozostawić stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Rada podkreśla, że w otoczeniu polskiej gospodarki utrzymuje się niepewność co do przyszłej koniunktury. Jeśli wydłuży się oczekiwany okres deflacji i tym samym wzrośnie ryzyko pozostania inflacji poniżej celu w średnim okresie, a napływające dane będą potwierdzały spowolnienie dynamiki aktywności gospodarczej oraz utrzyma się niski wzrost w otoczeniu polskiej gospodarki, to Rada nie wyklucza dalszego dostosowania polityki pieniężnej.

Komunikat po posiedzeniu RPP w dniach 13-14 stycznia 2015 r. znajdziesz pod tym adresem.

Grudzień na rynku lokat

W grudniu stopy procentowe nie uległy zmianie, a średnie oprocentowanie 15 najlepszych lokat w podziale na poszczególne kategorie kształtowało się dość ciekawie, choć większych zmian spadkowych nie zaobserwowaliśmy.

Parametry depozytów kwartalnych i długoterminowych uległy nieznacznemu pogorszeniu – niektóre banki zakończyły promocje wyżej oprocentowanych lokat (w BNP Paribas dość nieoczekiwanie zakończono kwartalna Lokatę Dobrze Procentującą, BZ WBK obniżył oprocentowanie rocznej Lokaty Mobilnej), co przełożyło się na średnie oprocentowanie tych kategorii.

Wśród lokat krótkoterminowych ponownie zaobserwowaliśmy niewielkie wahania (na skutek depozytów promocyjnych), a średnie wartości w tej kategorii oscylują wokół 3,8%.

Najwięcej zmian zaszło w lokatach średnioterminowych – przeciętne oprocentowanie depozytów zakładanych na okres od 6 do 11 miesięcy minimalnie wzrosło. Wpływ na to miały liczne promocyjne depozyty (szczególnie 9-miesięczna lokata dla nowych klientów w Credit Agricole) oraz oferty pojawiające się w okresie świąteczno-noworocznym (w Getin Online, Idea Banku czy Meritum Banku).

Komentarz redakcji

Pomimo kolejnych danych o deflacji Rada kolejny raz nie zdecydowała się na obniżenie bazowych stóp procentowych. Takiego rezultatu posiedzenia można się było tego spodziewać, gdyż z podobną decyzją, przy podobnej sytuacji makroekonomicznej w kraju i na świecie, mieliśmy do czynienia w grudniu. Warto jednak pamiętać, że ujemna inflacja może się jeszcze utrzymać przez pewien czas, a w takich okolicznościach RPP w końcu będzie zmuszona po raz kolejny ciąć stopy procentowe, by pobudzić gospodarkę.

Dla klientów poszukujących okazji do oszczędzania taki stan oznacza niezbyt wysokie oprocentowanie depozytów. Co więcej, banki będą prawdopodobnie z dystansem podchodzić do promocyjnych ofert, ponieważ nie ma pewności co do kolejnych decyzji Rady Polityki Pieniężnej.

W grudniu oprocentowanie depozytów nie spadło znacząco, co można wyjaśnić okresem świątecznym oraz utrzymaniem stóp procentowych na niezmienionym poziomie. W styczniu, już w tej chwili obserwujemy, że banki stopniowo obniżają oprocentowanie lokat. Przykładem jest choćby obniżenie oprocentowania Lokaty Happy Idea Banku w dniu 14 stycznia.

Jeśli chcesz założyć lokatę z korzystnym oprocentowaniem, sprawdź nasz ranking lokat i nie zwlekaj zbyt długo z wyborem, ponieważ przy obecnej niepewności na rynku pieniężnym, oprocentowanie lokat szybko może ulec zmianie.

Komentarze

(0)
Dodaj swój komentarz...
Nie ma jeszcze komentarzy
Skomentuj jako pierwszy