Wróć

Stopy procentowe nie uległy zmianie - maj 2015 r.


Stopy procentowe nie uległy zmianie - maj 2015 r.
Spis treści

Krajowa gospodarka rozwija się w dobrym kierunku i mimo deflacji dostosowywanie polityki pieniężnej nie jest konieczne - czytamy w komunikacie po posiedzeniu RPP.

W marcu 2015 r. nastąpiła ostatnia obniżka stóp procentowych. Ich aktualny poziom jest następujący:

  • stopa referencyjna: 1,5%
  • stopa lombardowa: 2,5%
  • stopa depozytowa: 0,5%
  • stopa redyskonta weksli: 1,75%

RPP w uzasadnieniu decyzji podkreśla umiarkowaną aktywność gospodarczą na świecie, jednak zwraca także uwagę na oczekiwane przyspieszenie wzrostu. W strefie euro i USA obserwuje się pewne ożywienie, jednak u bliskich sąsiadów Polski (Rosji i Ukrainy) perspektywy rozwoju pozostają niekorzystne.

Rada zaznacza także nieznaczny wzrost cen ropy naftowej po długim cyklu spadkowym, co powoduje osłabienie tendencji dezinflacyjnych (sprzyjających niskiej inflacji), jednak dynamika cen na świecie wciąż pozostaje niska. Jest to głównym powodem utrzymywania przez banki centralne stóp procentowych na niskim poziomie.

W Polsce wzrost gospodarczy jest stabilny i oczekuje się wyższej dynamiki PKB za I kwartał niż w IV kwartale 2014 r. Koniunktura się poprawia dzięki lepszej sytuacji na rynku pracy, poprawie kondycji przedsiębiorstw oraz wzrostowi popytu krajowego. Ograniczeniem dla aktywności gospodarczej pozostaje niski popyt ze strony partnerów handlowych Polski.

Oczekiwania inflacyjne Polaków pozostają niskie, podobnie jak dynamika płac czy ceny surowców, co wpływa na utrzymującą się deflację. Rada spodziewa się, że taka sytuacja utrzyma się w najbliższych kwartałach, jednak przyspieszający wzrost gospodarczy ogranicza utrzymywanie się inflacji poniżej celu (w średnim okresie).

Podsumowanie decyzji RPP jest następujące:

W ocenie Rady w najbliższych kwartałach roczna dynamika cen będzie nadal ujemna, przede wszystkim ze względu na wcześniejsze silne spadki cen na rynkach surowców. Jednocześnie oczekiwane stopniowe przyspieszenie wzrostu gospodarczego, następujące w warunkach poprawy koniunktury w strefie euro i dobrej sytuacji na krajowym rynku pracy, ogranicza ryzyko utrzymania się inflacji poniżej celu w średnim okresie. W związku z tym Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie.

Komunikat RPP znajdziesz pod tym adresem.

Komentarz redakcji

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej jest zgodna z oczekiwaniami. Gospodarka rozwija się, dane ekonomiczne są coraz lepsze i nawet ceny surowców zaczęły się stabilizować. W takich warunkach trudno oczekiwać obniżek stóp procentowych, nawet pomimo deflacji.

W naszej opinii kolejne miesiące również nie powinny w tej kwestii przynieść rewolucyjnych zmian. Warto jednak w tym miejscu wspomnieć, że marcowa obniżka wciąż odbija się echem na rynku lokat. W kwietniu popularne lokaty straciły na atrakcyjności i obecnie trudno przewidzieć zachowania banków. Taka sytuacja nie jest korzystna dla osób oszczędnych, dlatego jeśli poszukujesz okazji do oszczędzania, wybierz najlepszą ofertę już teraz. Oprocentowanie depozytów nie jest najwyższe, jednak wciąż można znaleźć interesujące okazje, a takie prezentujemy w serwisie.

Komentarze

(0)
Dodaj swój komentarz...
Nie ma jeszcze komentarzy
Skomentuj jako pierwszy