Wróć

RPP nie zmieniła stóp procentowych - grudzień 2014 r.


RPP nie zmieniła stóp procentowych - grudzień 2014 r.
Spis treści

Wzrost gospodarczy jest stabilny i w ocenie Rady wystarczający, by aktualnie utrzymać stopy w niezmienionym stanie, jednak dalsze obniżki nie są wykluczone. Dostosowywanie polityki pieniężnej przyniosło już jednak efekty - spore zmiany w oprocentowaniu lokat na przestrzeni ostatnich miesięcy.

Stopy procentowe są obecnie rekordowo niskie. Po październikowym cięciu ich wysokość jest najniższa w historii:

  • stopa referencyjna – 2,0%
  • stopa lombardowa – 3,0%
  • stopa depozytowa – 1,0%
  • stopa redyskonta weksli – 2,25%

RPP uzasadnia swoje postanowienie podobnie jak w ubiegłym miesiącu – zróżnicowanym wzrostem gospodarczym na świecie, wysoką koniunkturą w USA i słabą dynamiką PKB w strefie euro. Zwrócono także uwagę na spadające ceny ropy naftowej, które sprzyjają niskiej inflacji w bliskim otoczeniu Polski.

Dane krajowe wskazują na nieco niższą dynamikę PKB (w porównaniu do II kwartału) oraz wzrost konsumpcji, inwestycji i akcji kredytowej. Bezrobocie spada, jednakże wynagrodzenia rosną w niewielkim stopniu. Rada zwróciła uwagę na ujemną inflację, czyli deflację (-0,6% w październiku).

W ocenie RPP październikowe cięcia stóp procentowych, przy aktualnie stabilnym wzroście gospodarczym są wystarczające, jednak dalsze obniżki stóp procentowych nie są wykluczone.

Rada Polityki Pieniężnej podsumowuje swoją decyzję następująco:

W ocenie Rady dokonane w październiku dostosowanie polityki pieniężnej oraz utrzymujący się – mimo pewnego spowolnienia – stabilny wzrost gospodarczy ograniczają ryzyko utrzymania się inflacji poniżej celu w średnim okresie. W związku z tym Rada postanowiła pozostawić stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Jednocześnie Rada podkreśla, że w otoczeniu polskiej gospodarki utrzymuje się niepewność co do przyszłej koniunktury. Jeśli napływające dane będą potwierdzały spowolnienie dynamiki aktywności gospodarczej oraz utrzyma się niski wzrost w otoczeniu polskiej gospodarki, to Rada nie wyklucza dalszego dostosowania polityki pieniężnej.

Komunikat RPP znajdziesz pod tym adresem.

Komentarz Redakcji

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej nie jest dużym zaskoczeniem. Po tym, jak w listopadzie utrzymano stopy na niezmienionym poziomie, podobnego ruchu można było oczekiwać także w tym miesiącu. Dostosowywanie polityki pieniężnej nie przekłada się na natychmiastowe zmiany w gospodarce i poziomie cen. Trzeba czasu, aby zmiany w wysokości stóp procentowych przyniosły spodziewane rezultaty.

Z aktualnej sytuacji mogą się cieszyć kredytobiorcy, gdyż ich miesięczne raty pozostaną niskie, jednak dla rynku lokat bankowych oznacza to nie najlepsze wieści. Na przestrzeni ostatnich miesięcy, za sprawą październikowej obniżki stóp procentowych, średnie oprocentowanie depozytów (uwzględnionych w naszym rankingu) wyraźnie spadło, co pokazuje poniższy wykres.

Należy zaznaczyć, że średnie oprocentowanie poszczególnych kategorii lokat zmieniało się w różnym stopniu.

W przypadku depozytów o najkrótszych okresach lokowania środków nastąpił lekki wzrost, jednak był on spowodowany promocyjnymi lokatami, które zawyżały średnie wartości. Atrakcyjne pozostają lokaty kwartalne, wśród których także nie brakuje promocyjnych ofert. Lokaty średnio- i długoterminowe są za to najlepszym wyznacznikiem bieżącej sytuacji. Z racji ograniczonych ofert promocyjnych, depozyty te znacząco straciły na oprocentowaniu.

W grudniu można spodziewać się podobnej sytuacji – banki raczej nie będą podnosić oprocentowania depozytów, a nowe oferty będą dość stonowane. Pamiętajmy przy tej okazji, aby systematycznie sprawdzać propozycje różnych instytucji, ponieważ od czasu do czasu pojawiają się ciekawe promocje, z których warto korzystać.

Komentarze

(0)
Dodaj swój komentarz...
Nie ma jeszcze komentarzy
Skomentuj jako pierwszy