Upada SKOK Wołomin - BFG Ochroni 2 mld zł Depozytów


Upada SKOK Wołomin - BFG Ochroni 2 mld zł Depozytów
Spis treści

Sytuacja SKOK-ów nie wygląda za dobrze, to już drugi przypadek wniosku o upadłość w tym roku. Klienci na szczęście i tym razem nie będą stratni finansowo.

Sytuacja Sektora SKOK w Polsce

Do 2012 r. jedyną instytucją nadzorującą SKOK-i była Krajowa SKOK, która miała zapewniać kasom wsparcie finansowe i dbać o stabilność sektora. SKOK-i nie były zobligowane do składania sprawozdań do Komisji Nadzoru Finansowego ani wpłacania składek do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (banki mają taki obowiązek).

Sytuacja zmieniła się w 2012 i 2013 r. Na mocy dwóch nowelizacji ustawy o SKOK - kasy zostały objęte nadzorem KNF oraz gwarancjami BFG. Komisja mogła kontrolować działalność i wyniki SKOK-ów i w razie nieprawidłowości wprowadzać zarząd komisaryczny. Dla klientów ważniejsze było objęcie środków zgromadzonych w kasach ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – depozyty osób fizycznych, podobnie jak w bankach komercyjnych i spółdzielczych, gwarantowane są do równowartości 100 tys. euro.

Z raportu KNF na temat sytuacji SKOK-ów w I połowie 2014 r. wynika, że ich kondycja nie poprawiła się, a urząd wciąż ma zastrzeżenia do wyników finansowych i polityki kredytowo-depozytowej kas. Współczynnik wypłacalności całego sektora SKOK wprawdzie poprawił się, jednak wciąż odbiega od realnej wartości, która uwzględnia korekty nadzoru. Istotną informacją płynącą z danych urzędu jest zobligowanie 45 kas (na 55 w sektorze – stan na koniec czerwca) do przeprowadzenia działań naprawczych.

W mijającym roku w trzech kasach doszło również do poważnych przekształceń. W lipcu upadł SKOK „Wspólnota”, a BFG uruchomił dla klientów kasy wypłaty środków (wartość depozytów „Wspólnoty” wynosiła ponad 800 mln zł). SKOK im. św. Jana z Kęt został w sierpniu przejęty przez Alior Bank, a w grudniu bank Pekao SA uzyskał pozwolenie KNF na przejęcie SKOK Kopernik (obie transakcje również objęte są wsparciem BFG).

Upadłość SKOK Wołomin

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Wołominie powstała w 1999 r. Według danych na koniec czerwca 2014 r. kasa obsługiwała ok. 85 tysięcy klientów w ponad 100 placówkach oraz posiadała depozyty o wartości ok. 2,7 mld zł (stan na 30 czerwca), co czyni ją jedną z największych SKOK-ów w całym sektorze. SKOK Wołomin chwalił się swoimi dobrymi wynikami finansowymi, jednak pod koniec października 2014 r. nastąpił swego rodzaju przełom – prokuratura wkroczyła do siedziby kasy, a prezes i wiceprezes zostali aresztowali pod zarzutem udziału w udzielaniu nielegalnych kredytów (mówi się, że wartość pożyczek to nawet 300 mln zł). Zarząd SKOK-u Wołomin został zmieniony, jednak KNF zareagowała jednoznacznie – w kasie wprowadzono zarząd komisaryczny.

Okazało się, że sytuacja finansowa kasy nie jest zadowalająca – SKOK udzielił pożyczek na ok. 2,5 mld zł, z czego prawie 80% to zobowiązania przeterminowane, a dodatkowo kasa utraciła zdolność regulowania zobowiązań wobec swoich klientów. Krajowa SKOK nie zdecydowała się na dalsze wsparcie finansowe SKOK Wołomin, co doprowadziło do obecnej, katastrofalnej dla klientów sytuacji.

11 grudnia 2014 r. KNF oficjalnie zawiesiła działalność SKOK Wołomin, a dzień później złożyła do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości kasy. To drugi taki przypadek w historii spółdzielczych kas oszczędnościowo-rozliczeniowych – przypominamy, że w lipcu tego roku upadł SKOK „Wspólnota”.

Wypłata Środków z BFG dla Klientów SKOK Wołomin

Z racji objęcia środków zgromadzonych w SKOK-ach gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, klienci upadającej kasy mogą odzyskać swoje środki do  wysokości 100 tys. euro (418 050,00 zł). Ogólne zasady wypłat są następujące:

  • fundusz zwróci klientom kasy środki wraz z należnymi odsetkami;
  • należy osobiście zgłosić się w oddziale banku wraz z dokumentem tożsamości (dowodem osobistym, paszportem lub kartą pobytu), nie trzeba innych dokumentów;
  • środki zostaną wypłacone gotówką lub przelewem;
  • kwoty wypłat powyżej 25 tys. zł należy zgłosić w oddziale banku z dwudniowym wyprzedzeniem telefonicznie lub osobiście.

Środki zostaną wypłacone w oddziałach PKO Banku Polskiego od 19 grudnia 2014 r. do 28 lutego 2015 r. Po tym terminie pieniądze będzie można odzyskać bezpośrednio w BFG w ciągu 5 lat (licząc od 12 grudnia 2015 r.). W sumie bank wypłaci klientom SKOK Wołomin depozyty na kwotę ok. 2,2 mld zł.

Komentarz Redakcji

Wniosek o upadłość SKOK Wołomin w gruncie rzeczy nie jest rzeczą zaskakującą. Pojawienie się prokuratury w siedzibie kasy oraz zarzuty nielegalnych działań mogły świadczyć o dużych nieprawidłowościach, a to musiało w końcu doprowadzić do pewnego przełomu, niestety fatalnego w skutkach. Klienci odzyskają swoje środki (a przynajmniej ich równowartość do 100 tys. EUR), jednak obecnie nie mają dostępu do pieniędzy, co w okresie przedświątecznym jest wyjątkowo niedogodne i nieprzyjemne.

Sektor finansowy już odczuwa skutki złej sytuacji niektórych SKOK-ów – Bankowy Fundusz Gwarancyjny podwyższył bankom przyszłoroczną obowiązkową składkę, a to z kolei może przełożyć się na zmiany w taryfach opłat i prowizji ofert instytucji bankowych.

Nie ulega wątpliwości, że sytuacja SKOK-ów wymaga zdecydowanego działania. Potrzebna jest tu współpraca nie tylko samych kas, ale również Kasy Krajowej i KNF - w SKOK-ach wciąż pozostają pieniądze ponad 2 milionów Polaków, dlatego warto zadbać, aby były one bezpieczne.


Oceń artykuł
0
(0 ocen)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos

Komentarze

(0)
Dodaj swój komentarz...
Nie ma jeszcze komentarzy
Skomentuj jako pierwszy