Prywatne ubezpieczenie zdrowotne, jakie wybrać?

Beata Szymańska
Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych
Beata Szymańska
Beata Szymańska
Analityk produktów finansowych

144 publikacje 148 komentarzy

W Moneteo specjalizuje się w analizowaniu produktów dedykowanych klientom firmowym oraz w tekstach poradnikowych przeznaczonych dla bankowych nowicjuszy. Oprócz tego zajmuje się aktualizacją danych i zmianami w bankowych ofertach.


3 komentarze
Prywatne ubezpieczenie zdrowotne, jakie wybrać?
Spis treści

Czym jest prywatne ubezpieczenie zdrowotne?

Prywatne ubezpieczenie medyczne może mieć formę polisy oferowanej przez firmy ubezpieczeniowe, ewentualnie abonamentu medycznego udostępnianego przez prywatne sieci przychodni. Tego typu produkty są proponowane w różnych pakietach, tak więc w zależności od indywidualnych potrzeb sami możemy wybrać zakres ochrony, wysokość sumy ubezpieczenia i wysokość składki. Po zakupieniu ubezpieczenia zyskujemy dostęp do świadczeń medycznych wskazanych w umowie, np. wizyty u lekarza specjalisty bez konieczności wystawiania skierowania, badań diagnostycznych i laboratoryjnych, pomocy fizjoterapeuty itp.

Dodatkowe ubezpieczenie nie zastępuje jednak publicznego ubezpieczenia gwarantowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Nie uprawnia np. do refundacji leków, opieki hospicyjnej i paliatywnej, specjalistycznych zabiegów chirurgicznych, leczenia uzależnień oraz wielu innych usług, które wiążą się z wysokimi nakładami finansowymi i z tego powodu są opłacane z budżetu NFZ-u. Dlatego też nie można traktować prywatnej polisy medycznej jako alternatywy dla obowiązkowego ubezpieczenia. Jest to raczej uzupełnienie tradycyjnego dostępu do służby zdrowia, które daje nam komfort, swobodę wyboru, a także krótszy czas oczekiwania na wizytę u lekarza.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne - zakres usług

Towarzystwa ubezpieczeniowe udostępniające prywatne ubezpieczenia medyczne posiadają w swojej ofercie różne warianty tego świadczenia. Przykładowo - w PZU S.A. mamy do wyboru aż 19 opcji, w Signal Induna 6 różnych pakietów w wersji indywidualnej oraz rodzinnej, natomiast w TU Zdrowie S.A. - 8 produktów (6 ubezpieczeń ambulatoryjnych i 2 szpitalne). Poszczególne polisy różnią się zakresem ochrony, sumą ubezpieczenia i wysokością składki, niemniej większość z nich oferuje następujące świadczenia zdrowotne:

 • możliwość skorzystania z porady lekarzy pierwszego kontaktu oraz lekarzy specjalistów,
 • konsultacje profesorskie,
 • domowe wizyty lekarskie i pielęgniarskie,
 • szybki dostęp do określonej liczby badań diagnostycznych i laboratoryjnych,
 • zabiegi ambulatoryjne,
 • niektóre zabiegi chirurgiczne,
 • testy alergologiczne i odczulanie,
 • szczepienia,
 • prowadzenie ciąży,
 • wykonywany raz do roku profilaktyczny przegląd stanu zdrowia.

Leczenie szpitalne

Często też w ramach określonej polisy możemy dokupić dodatkowe rozszerzenia i skorzystać z większej liczby świadczeń. Jednym z nich jest zwrot kosztów z tytułu pobytu w szpitalu. Wsparcie ubezpieczyciela na wypadek hospitalizacji może również obejmować: wizyty lekarskie,operacje wskazane w OWU, dodatkowe badania i procedury diagnostyczne wykonywane w ramach leczenia, opiekę pielęgniarską po wypisie ze szpitala, koszty związane z zakupem leków, podjętą terapią i rehabilitacją.

Osoby korzystające z abonamentu medycznego udostępnianego przez prywatne sieci przychodni mogą dodatkowo liczyć na przebieg leczenia w komfortowych warunkach (pokój o podwyższonym standardzie, wybór lekarza prowadzącego, krótki czas oczekiwania na zabieg lub operację).

Czego nie obejmują prywatne ubezpieczenia?

Warto wiedzieć, że prywatna polisa medyczna nie obejmuje wszystkich chorób i uszczerbków na zdrowiu. Większość ubezpieczycieli wyłącza z odpowiedzialności takie schorzenia jak AIDS, stwardnienie rozsiane, cukrzycę, zaburzenia psychiczne lub chorobę Alzheimera. Polisa zdrowotna nie działa również w przypadku prób samobójczych, zabiegów chirurgii estetycznej, leczenia niepłodności, samookaleczenia, zmiany płci, wad wrodzonych, alkoholizmu, nadużywania środków psychoaktywnych oraz zabiegów wykonywanych na ubezpieczonym przez osoby nieposiadające stosownych uprawnień (np. znachorów).

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne - cena

Odpowiedź na pytanie, ile kosztuje prywatna polisa medyczna, jest niestety trudna, jako że koszt ubezpieczenia zależy od wielu zmiennych. Największy wpływ na cenę ma suma ubezpieczenia, niemniej równie istotny jest zakres ochrony (im więcej usług oferuje dany pakiet, tym wyższą składkę należy zapłacić).

Dość często też towarzystwa ubezpieczeniowe uzależniają koszt pakietów od wieku klientów. Ta sama polisa może być więc tańsza dla osób mieszczących się w przedziale od 18. do 60 roku życia i droższa dla dzieci oraz seniorów. Wynika to z faktu, iż statystycznie obie te grupy wiekowe znacznie częściej korzystają z opieki medycznej.

W przypadku osób starszych cena polisy może również zależeć od stanu zdrowia klienta. Bywa, że osoby cierpiące na różne schorzenia muszą za polisę zapłacić więcej niż klienci znajdujący się w dobrej kondycji zdrowotnej. Także w tej sytuacji ubezpieczyciel ponosi większe ryzyko ubezpieczeniowe, to zaś przekłada się na koszt polisy.

I wreszcie, na wysokość składki wpływa liczba osób objętych ubezpieczeniem. Jeśli zdecydujemy się na świadczenie indywidualne, to zapłacimy mniejszą kwotę, niż w przypadku gdy ubezpieczymy całą rodzinę.

Wszystko to sprawia, że dostępne na rynku prywatne polisy zdrowotne są pod względem cenowym mocno zróżnicowane. Możemy więc zdecydować się na ubezpieczenie z miesięczną składką w wysokości 50 zł lub wybrać polisę, w której miesięczna opłata wynosi ponad 300 zł.

Przykładowe ceny podstawowych pakietów

Ubezpieczyciel

Cena

Zakres usług

Welbi

Pakiet "Ochrona Plus"

od 69 zł/mies.

 • konsultacje stacjonarne i e-konsultacje u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej
 • e-konsultacje u 14 lekarzy specjalistów (także dziecięcych)
 • szczepienie ochronne przeciwko grypie sezonowej
 • 120 rodzajów badań laboratoryjnych
 • 65 rodzajów badań obrazowych
 • 5 rodzajów badań czynnościowych

Medicover

Pakiet Standard

111 zł/mies.

 • liczba specjalizacji lekarskich dla dorosłych - 5
 • pomoc doraźna - internista, pediatra
 • 25 badań laboratoryjnych
 • 3 badania RTG
 • 29 zabiegów
 • pogotowie ratunkowe
 • szczepienia ochronne przeciwko grypie sezonowej
 • stomatologia

Grupa Lux Med

Pakiet Standard

85 zł/mies.

 • nielimitowany dostęp do 10 specjalistów
 • 42 badania laboratoryjne
 • 62 badania diagnostyczne
 • 15 zabiegów ambulatoryjnych
 • konsultacje online
 • telefoniczna Pomoc Medyczna 24/h
 • szczepienie przecie grypie i tężcowi

Signal Iduna

Pakiet "Pełnia Zdrowia Direct +"

55 zł/mies.

 • konsultacje u lekarzy specjalistów (internista/lekarz rodzinny, chirurg ogólny, okulista, dermatolog, endokrynolog)
 • konsultacje telemedyczne
 • badania diagnostyczne i obrazowe
 • zabiegi ambulatoryjne, pielęgniarskie
 • szczepienie p/g grypie sezonowej
 • zabiegi szpitalne
 • assistance medyczny
 • 10 wizyt u lekarza pediatry

Medistore

Pakiet „Medium +"”

200 zł/mies.

 • konsultacje u 35 lekarzy specjalistów
 • 2 wizyty domowe
 • 142 zabiegi ambulatoryjne
 • 340 badań laboratoryjnych
 • badania diagnostyczne i obrazowe
 • pogotowie ratunkowe
 • porada telemedyczna przez telefon
 • szczepienie przeciwko grypie
 • przegląd stomatologiczny
 • infolinia medyczna 24/7

Inter Ubezpieczenia

Pakiet "INTER Vision Basic"

od 149 zł/mies.

 • nieograniczone konsultacje lekarzy specjalistów
 • nielimitowana ilość badań diagnostycznych i laboratoryjnych
 • zwrot kosztów leczenia w placówkach nieobjętych pakietem
 • assistance medyczny 24h w przypadku nagłych zachorowań i nieszczęśliwych wypadków
Żródło: opracowanie własne. Stan na 27.02.2024 r.

O czym warto pamiętać, wybierając prywatne ubezpieczenie medyczne

Zanim podpiszemy umowę ubezpieczeniową, zastanówmy się, jakiej ochrony potrzebujemy i wybierzmy ofertę najlepiej dopasowaną do naszych potrzeb. Jeśli zdarza nam się korzystać z usług medycznych kilka, kilkanaście razy w roku, pomyślmy o wykupieniu rozszerzonego pakietu. Natomiast wariant z mniejszą liczbą świadczeń może być wystarczający, jeżeli cieszymy się dobrą kondycją fizyczną.

Zwróćmy również uwagę na następujące szczegóły:

 • Liczbę i lokalizację placówek medycznych, z którymi współpracuje dany ubezpieczyciel. Może bowiem się okazać (zwłaszcza jeśli mieszkamy w mniejszej miejscowości), że aby odbyć wizytę u lekarza specjalisty, musimy przejechać kilkadziesiąt kilometrów, ponieważ towarzystwo ubezpieczeniowe nie podpisało umowy z przychodnią znajdującą się w naszej okolicy.
 • Okres karencji - czyli okres, w którym pomimo opłacanej składki ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania za zdarzenie objęte ochroną. Oznacza to, że jeśli karencja na daną usługę wynosi 120 dni, będziemy mogli z niej skorzystać dopiero po czterech miesiącach od podpisania umowy z ubezpieczycielem.
 • Limit domowych wizyt lekarskich lub określonych zabiegów - warto dokładnie przeanalizować ten aspekt, zwłaszcza gdy chorujemy na przewlekłe schorzenie i często wymagamy pomocy lekarskiej. Po dokładnym przestudiowaniu oferty może się okazać, że pula interesujących nas zabiegów jest niewielka i raczej powinniśmy poszukać innej propozycji.
 • Dostęp do lekarzy ze specjalizacją - niektóre pakiety medyczne pozwolą nam na skorzystanie z usług kilkunastu lekarzy specjalistów, inne - nawet kilkudziesięciu. Im większy jest limit, tym większą mamy pewność, że w razie skomplikowanej choroby szybciej uzyskamy prawidłową diagnozę.
 • Wyłączenia odpowiedzialności. Tak podaną informację łatwo przeoczyć, dlatego uważnie przeczytajmy zarówno umowę, jak i Ogólne Warunki Ubezpieczenia, bez pomijania żadnych fragmentów. I choć trudno uznać te dokumenty za fascynującą lekturę, to jednak przestudiowanie WSZYSTKICH zapisów może nas uchronić przed przykrą niespodzianką

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne a ubezpieczenie w NFZ

Zdecydowana większość Polaków korzysta z pomocy medycznej w ramach obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Jest to świadczenie przysługujące każdej osobie odprowadzającej składki do ZUS (który następnie przekazuje je do Narodowego Funduszu Zdrowia). Ten rodzaj ubezpieczenia przeznaczony jest dla pracowników i zleceniobiorców oraz osób prowadzących działalność gospodarczą. Obowiązkowym ubezpieczeniem objęte są też dzieci, uczniowie, studenci, emeryci, renciści oraz osoby bezrobotne.

Prawo do państwowej opieki zdrowotnej zyskujemy od momentu zgłoszenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z przepisami zgłoszenie jest obowiązkiem pracodawcy, natomiast za ubezpieczenie zdrowotne uczniów, studentów i osób bezrobotnych odpowiadają odpowiednio szkoła, uczelnia oraz urząd pracy. Z kolei przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą samodzielnie zgłaszają się do ubezpieczenia i sami odprowadzają miesięczną stawkę.

Osoby, które nie spełniają powyższych warunków (np. są freelancerami zatrudnionymi na podstawie umowy o dzieło bądź straciły pracę i nie mają statusu osoby bezrobotnej), mogą jednak skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. W tym celu muszą podpisać indywidualną umowę z NFZ na czas nieokreślony i po wyliczeniu składki co miesiąc ją opłacać.

Zarówno obowiązkowe, jak i dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne NFZ zapewnia dostęp do nieodpłatnego leczenia. W praktyce oznacza to, że możemy skorzystać z różnorodnych świadczeń medycznych, nawet tych najdroższych, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów - w tym przypadku usługi są finansowane ze środków publicznych. Niestety, niewydolność systemu sprawia, iż te uprawnienia są mocno iluzoryczne. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób decyduje się na zakup prywatnych polis umożliwiających łatwiejszy dostęp do specjalistów i uzyskanie szybszej diagnozy. W II kwartale 2023 r. liczba pacjentów posiadających dodatkowe ubezpieczenie medyczne wyniosła 4,56 mln, co stanowi wzrost o 15,4% w porównaniu z poprzednim rokiem.

Czy warto korzystać z prywatnej polisy zdrowotnej?

Chyba każdy z nas bez zastanowienia potrafi wymienić największe bolączki publicznej opieki zdrowotnej. Problemy z dodzwonieniem się do placówki medycznej, trudności w zarejestrowaniu się do lekarza pierwszego kontaktu, wielomiesięczne kolejki do lekarzy specjalistów, brak skierowań na badania diagnostyczne (a niekiedy wręcz odmowa wydania takiego skierowania), brak ciągłości leczenia, objawiający się tym, że pacjent po otrzymaniu diagnozy często jest pozostawiony sam sobie, przeciążenie lekarzy POZ, zmuszonych do przyjmowania 50 pacjentów dziennie, długi czas oczekiwania na wystawienie recepty... to tylko wierzchołek góry lodowej. Równie wiele zastrzeżeń budzi jakość pracy lekarzy, np. brak indywidualnego podejścia do pacjenta.

Z opublikowanego w lipcu 2023 r. raportu Fundacji Watch Health Care dotyczącego dostępności do gwarantowanych świadczeń zdrowotnych wynika, że średnio na badanie diagnostyczne czeka się w Polsce 2,5 miesiące. Wśród wszystkich zweryfikowanych przez WHC świadczeń diagnostycznych najdłuższy czas oczekiwania odnotowano w przypadku badania audiologicznego (6,5 miesiąca), biopsji guzków tarczycy (5,6 miesiąca) oraz USG tarczycy (5,2 miesiąca).

Także średni czas oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty w ramach NFZ trudno uznać za zadowalający.

NFZ - oczekiwanie na wizytę u specjalisty

Specjalizacja

Czas oczekiwania w miesiącach

chirurg naczyniowy

11

angiolog

10,3

endokrynolog

9,6

ortodonta

8,7

gastroenterolog

7,1

diabetolog

6,4

neurochirurg

5,5

immunolog

5,1

hematolog

4,8

kardiolog dziecięcy

4,7

okulista

4,7

nefrolog

4,3

kardiolog

4

otolaryngolog

3,7

alergolog

3,6

hepatolog

3,5

kardiochirurg

3,2

pulmonolog

3,2

Źródło: BAROMETR WHC, Polacy w kolejkach, lipiec 2023 r.

Natomiast prywatna polisa zdrowotna umożliwia kontakt ze specjalistą oraz przeprowadzenie badań diagnostycznych w ciągu zaledwie kilku dni roboczych od zgłoszenia (maksymalnie w ciągu 2 tygodni). Posiadając prywatne ubezpieczenie możemy też liczyć na większą uwagę personelu, dokładny wywiad lekarski i rzetelną informację o stanie zdrowia.

Niemniej prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma swoje minusy, a jednym z nich jest ograniczony zestaw usług. Jak już wiemy, ten rodzaj polisy nie obejmuje opieki zdrowotnej w przypadku każdej choroby, zawiera również limity świadczeń (np. 2 wizyty lekarza w domu pacjenta i 10 zabiegów rehabilitacyjnych w roku). Może więc się zdarzyć, iż mimo wykupionego ubezpieczenia i tak staniemy przed dylematem większości Polaków: czy zdać się na niewydolną publiczną służbę zdrowia czy też opłacić leczenie ze swojej kieszeni? Dlatego powtórzmy raz jeszcze - zanim podpiszemy umowę z ubezpieczycielem, dokładnie sprawdźmy jej warunki. Zwróćmy uwagę na zakres i limity usług, karencję oraz wykluczenia i dopiero wówczas podejmijmy ostateczną decyzję.


Oceń artykuł
5
(1 ocena)
Aby oddać głos, wskaż odpowiednią liczbę gwiazdek.
Dziękujemy za Twój głos Dziękujemy za Twój głos

Komentarze

(3)
Sortuj od najnowszych
Dodaj swój komentarz...
D
Dorota
Gość

Czasem się zastanawiam nad takim ubezpieczeniem, ale wiem, że przychodnie współpracujące z takimi sieciami mają swoją politykę i np. inne terminy dla pacjentów, którzy płacą gotówką, a inne dla tych z pakietami ubezpieczeń. W tej sytuacji to trochę traci sens. Jeśli ktoś często biega po lekarzach, to miesięczne opłacanie takiej polisy pewnie się kalkuluje, ale przy okazjonalnych wizytach już niekoniecznie.

Odpowiedz

T
Teo
Gość
@Dorota

Ja jestem chyba w gronie "średniaków" pod względem liczby wizyt u lekarza, korzyatania z badań. Może bym się i skusił na wykupienie jakiegoś pakietu, gdyby były jakieś ulgi podatkowe z tego tytułu. Taki przywilej dla budżetu nie byłby chyba kosztowny, bo ja miałbym ulgę podatkową, ale firma medyczna zapłaciłaby wyższy podatek, bo więcej by zarobiła.

Odpowiedz

Krzysztof Duliński
Analityk produktów finansowych
@Teo

Twoje rozumowanie jest poprawne. Niestety nie zanosi się na by, pojawiła się tego typu ulga podatkowa.

Odpowiedz