Wróć

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne, jakie wybrać?

Beata Szymańska
Redaktor Moneteo.com

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne, jakie wybrać?
Spis treści

Obowiązkowe a dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w ramach NFZ

Zdecydowana większość Polaków korzysta z pomocy medycznej w ramach obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Jest to świadczenie przysługujące każdej osobie odprowadzającej składki do ZUS (który następnie przekazuje je do Narodowego Funduszu Zdrowia). Ten rodzaj ubezpieczenia przeznaczony jest dla pracowników i zleceniobiorców oraz osób prowadzących działalność gospodarczą. Obowiązkowym ubezpieczeniem objęte są też dzieci, uczniowie, studenci, emeryci, renciści oraz osoby bezrobotne.

Prawo do państwowej opieki zdrowotnej zyskujemy od momentu zgłoszenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z przepisami zgłoszenie jest obowiązkiem pracodawcy, natomiast za ubezpieczenie zdrowotne uczniów, studentów i osób bezrobotnych odpowiadają odpowiednio szkoła, uczelnia oraz urząd pracy. Z kolei przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą samodzielnie zgłaszają się do ubezpieczenia i sami odprowadzają miesięczną stawkę.

Osoby, które nie spełniają powyższych warunków (np. są freelancerami zatrudnionymi na podstawie umowy o dzieło bądź straciły pracę i nie mają statusu osoby bezrobotnej), mogą jednak skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. W tym celu muszą podpisać indywidualną umowę z NFZ na czas nieokreślony i po wyliczeniu składki co miesiąc ją opłacać.

Zarówno obowiązkowe, jak i dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne NFZ zapewnia dostęp do nieodpłatnego leczenia. W praktyce oznacza to, że możemy skorzystać z różnorodnych świadczeń medycznych, nawet tych najdroższych, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów - w tym przypadku usługi są finansowane ze środków publicznych.

Czym jest dodatkowe (prywatne) ubezpieczenie zdrowotne?

Prywatne ubezpieczenie medyczne może mieć formę polisy oferowanej przez firmy ubezpieczeniowe, ewentualnie abonamentu medycznego udostępnianego przez prywatne sieci przychodni. Tego typu produkty są proponowane w różnych pakietach, dzięki czemu sam będziesz mógł wybrać zakres ochrony, wysokość sumy ubezpieczenia i wysokość składki. Po zakupieniu ubezpieczenia zyskasz dostęp do świadczeń medycznych wskazanych w umowie, np. odbędziesz wizytę u lekarza specjalisty bez konieczności wystawiania skierowania, wykonasz badania diagnostyczne i laboratoryjne, skorzystasz z pomocy fizjoterapeuty itp.

Dodatkowe ubezpieczenie nie zastępuje jednak publicznego ubezpieczenia gwarantowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Nie uprawnia np. do refundacji leków, opieki hospicyjnej i paliatywnej, specjalistycznych zabiegów chirurgicznych, leczenia uzależnień oraz wielu innych usług, które wiążą się z wysokimi nakładami finansowymi i z tego powodu są opłacane z budżetu NFZ-u. Dlatego też nie można traktować prywatnej polisy medycznej jako alternatywy dla obowiązkowego ubezpieczenia. Jest to raczej uzupełnienie tradycyjnego dostępu do służby zdrowia, które da Ci komfort, swobodę wyboru, a także krótki czas oczekiwania na wizytę u lekarza.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne - zakres usług

Towarzystwa ubezpieczeniowe udostępniające prywatne ubezpieczenia medyczne posiadają w swojej ofercie różne warianty tego świadczenia. Przykładowo - w PZU S.A. masz do wyboru aż 19 opcji, w Signal Induna 6 różnych pakietów w wersji indywidualnej oraz rodzinnej, natomiast w TU Zdrowie S.A. - 8 produktów (6 ubezpieczeń ambulatoryjnych i 2 szpitalne). Poszczególne polisy różnią się zakresem ochrony, sumą ubezpieczenia i wysokością składki, niemniej większość z nich oferuje następujące świadczenia zdrowotne:

  • możliwość skorzystania z porady lekarzy pierwszego kontaktu oraz lekarzy specjalistów,
  • konsultacje profesorskie,
  • domowe wizyty lekarskie i pielęgniarskie,
  • szybki dostęp do określonych badań diagnostycznych i laboratoryjnych,
  • zabiegi ambulatoryjne,
  • niektóre zabiegi chirurgiczne,
  • testy alergologiczne i odczulanie,
  • szczepienia,
  • prowadzenie ciąży,
  • wykonywany raz do roku profilaktyczny przegląd stanu zdrowia.

W wielu wypadkach możesz poszerzyć zakres ochrony i zdecydować się na dodatkowe opcje, np.: refundację wydatków na leki, zwrot kosztów rehabilitacji i pobytu w szpitalu, finansowe wsparcie w przypadku trwałego kalectwa, prywatny transport medyczny. Upewnij się jednak, czy zakres rozszerzeń nie pokrywa się z zakresem podstawowej polisy oraz dokładnie sprawdź listę tzw. wyłączeń (znajdziesz je w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia).

Reasumując, zakres usług medycznych wchodzących w skład prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego w głównej mierze zależy od tego, jaki wariant polisy wybierzesz. Przykładowo, możesz wykupić polisę zapewniającą pomoc w przypadku zachorowania na nowotwór, w ramach której otrzymasz finansowe wsparcie po zdiagnozowaniu choroby oraz będziesz mógł skonsultować swój przypadek z zagranicznym specjalistą. Jednak równie dobrze możesz zdecydować się na ubezpieczenie, dzięki któremu bezpłatnie wykonasz określoną liczbę badań laboratoryjnych, zyskasz szybki dostęp do niektórych lekarzy specjalistów i leczenie szpitalne w prywatnej placówce. Często też w ramach określonej polisy będziesz mógł dokupić dodatkowe rozszerzenia i skorzystać z większej liczby świadczeń, np. opieki stomatologicznej w zakresie profilaktyki.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne - cena

Odpowiedź na pytanie, ile kosztuje prywatna polisa medyczna, jest niestety trudna, jako że koszt ubezpieczenia zależy od wielu zmiennych. Największy wpływ na cenę ma suma ubezpieczenia, niemniej równie istotny jest zakres ochrony (im więcej usług oferuje dany pakiet, tym wyższą składkę zapłacisz).

Dość często też towarzystwa ubezpieczeniowe uzależniają koszt pakietów od wieku klientów. Ta sama polisa może być więc tańsza dla osób mieszczących się w przedziale od 18. do 60 roku życia i droższa dla dzieci oraz seniorów. Wynika to z faktu, iż statystycznie obie te grupy wiekowe znacznie częściej korzystają z opieki medycznej.

W przypadku osób starszych cena polisy może również zależeć od stanu zdrowia klienta. Bywa, że osoby cierpiące na różne schorzenia muszą za polisę zapłacić więcej niż klienci znajdujący się w dobrej kondycji zdrowotnej. Także w tej sytuacji ubezpieczyciel ponosi większe ryzyko ubezpieczeniowe, to zaś przekłada się na koszt polisy.

I wreszcie, na wysokość składki wpływa liczba osób objętych ubezpieczeniem. Jeśli zdecydujesz się na świadczenie indywidualne, to zapłacisz mniejszą kwotę, niż w przypadku gdy ubezpieczysz całą rodzinę.

Wszystko to sprawia, że dostępne na rynku prywatne polisy zdrowotne są pod względem cenowym mocno zróżnicowane. Możesz więc zdecydować się na ubezpieczenie z miesięczną składką w wysokości 50 zł lub wybrać polisę, w której miesięczna opłata wynosi ponad 300 zł.

O czym warto pamiętać, wybierając prywatne ubezpieczenie medyczne

Zanim podpiszesz umowę ubezpieczeniową, zastanów się, jakiej ochrony potrzebujesz i wybierz ofertę najlepiej dopasowaną do swoich potrzeb. Jeśli zdarza Ci się korzystać z usług medycznych kilka, kilkanaście razy w roku, pomyśl o wykupieniu rozszerzonego pakietu. Natomiast wariant z mniejszą liczbą świadczeń może być wystarczający, jeżeli cieszysz się dobrą kondycją fizyczną.

Zwróć również uwagę na następujące szczegóły:

1. Liczbę i lokalizację placówek medycznych, z którymi współpracuje dany ubezpieczyciel. Może bowiem się okazać (zwłaszcza jeśli mieszkasz w mniejszej miejscowości), że aby odbyć wizytę u lekarza specjalisty, musisz przejechać kilkadziesiąt kilometrów, ponieważ towarzystwo ubezpieczeniowe nie podpisało umowy z przychodnią znajdującą się w Twojej okolicy.

2. Okres karencji - czyli okres, w którym pomimo opłacanej składki ubezpieczyciel nie wypłaci Ci odszkodowania za zdarzenie objęte ochroną. Oznacza to, że jeśli karencja na daną usługę wynosi 120 dni, będziesz mógł z niej skorzystać dopiero po czterech miesiącach od podpisania umowy z ubezpieczycielem.

3. Limit domowych wizyt lekarskich lub określonych zabiegów - warto dokładnie przeanalizować ten aspekt, zwłaszcza gdy chorujesz na przewlekłe schorzenie i często wymagasz pomocy lekarskiej. Po dokładnym przestudiowaniu oferty może się okazać, że pula interesujących Cię zabiegów jest niewielka i raczej powinieneś poszukać innej propozycji.

4. Dostęp do lekarzy ze specjalizacją - niektóre pakiety medyczne pozwolą Ci na skorzystanie z usług kilkunastu lekarzy specjalistów, inne - nawet kilkudziesięciu. Im większy jest limit, tym większą masz pewność, że w razie skomplikowanej choroby szybciej uzyskasz prawidłową diagnozę.

5. Wyłączenia odpowiedzialności - koniecznie upewnij się, jakie zdarzenia NIE są objęte ubezpieczeniem. Musisz bowiem wiedzieć, że prywatna polisa medyczna nie obejmuje wszystkich chorób i uszczerbków na zdrowiu. Większość ubezpieczycieli wyłącza z odpowiedzialności takie schorzenia jak AIDS, stwardnienie rozsiane, cukrzycę, zaburzenia psychiczne lub chorobę Alzheimera. Polisa zdrowotna nie działa również w przypadku prób samobójczych, zabiegów chirurgii estetycznej, leczenia niepłodności, samookaleczenia, zmiany płci, wad wrodzonych, alkoholizmu, nadużywania środków psychoaktywnych oraz zabiegów wykonywanych na ubezpieczonym przez osoby nieposiadające stosownych uprawnień (np. znachorów).

Z reguły informacja o wyłączeniach jest podana w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia w formie oddzielnego paragrafu, tak więc zapoznanie się z listą wyłączeń nie powinno Ci sprawić żadnego problemu. Bywa jednak, że wyłączenia odpowiedzialności znajdziesz w opisach poszczególnych usług medycznych świadczonych przez dane towarzystwo ubezpieczeniowe. Przykładowo, jeden z ubezpieczycieli w rozdziale "Rehabilitacja" oznajmia "ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kosztów rehabilitacji w przypadku wad wrodzonych i ich następstw, zaburzeń neurorozwojowych – następstw urazów okołoporodowych, przewlekłych chorób tkanki łącznej i ich następstw, rehabilitacji po zabiegach operacyjnych w okresie 30 dni od zabiegu, rehabilitacji po ostrym niedokrwieniu mięśnia sercowego, epizodach neurologicznych i naczyniowo-mózgowych oraz usług o charakterze fitness i gimnastyki korekcyjnej". Tak podaną informację łatwo przeoczyć, dlatego uważnie przeczytaj zarówno umowę, jak i Ogólne Warunki Ubezpieczenia, bez pomijania żadnych fragmentów. I choć trudno uznać te dokumenty za fascynującą lekturę, to jednak przestudiowanie WSZYSTKICH zapisów może Cię uchronić przed przykrą niespodzianką.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne - zalety i wady

Chyba każdy z nas bez zastanowienia potrafi wymienić największe bolączki publicznej opieki zdrowotnej. Problemy z dodzwonieniem się do placówki medycznej, trudności w zarejestrowaniu się do lekarza pierwszego kontaktu, wielomiesięczne kolejki do lekarzy specjalistów, brak skierowań na badania diagnostyczne (a niekiedy wręcz odmowa wydania takiego skierowania), brak ciągłości leczenia, objawiający się tym, że pacjent po otrzymaniu diagnozy często jest pozostawiony sam sobie, przeciążenie lekarzy POZ, zmuszonych do przyjmowania 50 pacjentów dziennie, długi czas oczekiwania na wystawienie recepty... to tylko wierzchołek góry lodowej. Równie wiele zastrzeżeń budzi jakość pracy lekarzy, np. brak indywidualnego podejścia do pacjenta.

Decydując się na prywatne ubezpieczenie medyczne, znacznie szybciej zapewnisz sobie dostęp do określonych specjalistów, w krótszym czasie wykonasz niezbędne badania i uzyskasz niezbędną pomoc. Z reguły możesz też liczyć na większą uwagę personelu, dokładny wywiad lekarski i rzetelną informację o stanie zdrowia. Weź również pod uwagę aspekt finansowy - płacąc oddzielnie za każdy zabieg i każdą wizytę, wydasz znacznie więcej, niż wynosi koszt miesięcznej składki.

Niemniej prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma swój poważny minus, a jest nim ograniczony zestaw usług. Jak już wiesz, prywatne ubezpieczenie medyczne nie obejmuje opieki zdrowotnej w przypadku każdej choroby, zawiera również limity świadczeń (np. 2 wizyty lekarza w domu pacjenta i 10 zabiegów rehabilitacyjnych w roku). Może więc się zdarzyć, iż mimo wykupionego ubezpieczenia i tak staniesz przed dylematem większości Polaków: czy zdać się na niewydolną publiczną służbę zdrowia czy też opłacić leczenie ze swojej kieszeni? Dlatego powtórzmy raz jeszcze - zanim podpiszesz umowę z ubezpieczycielem, dokładnie przeczytaj Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Zwróć uwagę na zakres i limity usług, karencję oraz wykluczenia i dopiero wtedy podejmij ostateczną decyzję.

Komentarze

(0)
Nie ma jeszcze komentarzy
Skomentuj jako pierwszy