Wróć

Decyzja RPP na luty 2015 - Stopy procentowe utrzymane na niezmienionym poziomie


Decyzja RPP na luty 2015 - Stopy procentowe utrzymane na niezmienionym poziomie
Spis treści

Rada zwraca uwagę, że warunki rynkowe nie są zbyt stabilne, a decyzja o ewentualnych cięciach stóp będzie zależeć od marcowej projekcji inflacji NBP. Decyzja RPP może być dla niektórych zaskakująca, ale osoby oszczędne mają powody do zadowolenia.

W październiku 2014 r. miała miejsce ostatnia obniżka stóp procentowych. Od tego momentu ich wysokość jest najniższa w historii i wynosi:

  • stopa referencyjna: 2%
  • stopa lombardowa: 3%
  • stopa depozytowa: 1%
  • stopa redyskonta weksli: 2,25%

Podobnie jak w styczniu i grudniu RPP uzasadnia swoją decyzję różnicami w rozwoju gospodarek USA i strefy euro – w Stanach Zjednoczonych mamy wzrost koniunktury, podczas gdy kraje europejskie borykają się z niską aktywnością ekonomiczną. Rada zauważyła także wpływ niskich cen ropy naftowej i innych surowców na sytuację w Polsce i Europie oraz zwróciła uwagę na upłynnienie kursu franka szwajcarskiego.

Dane z polskiej gospodarki są dość pozytywne. Wzrost konsumpcji jest stabilny, w grudniu zwiększyła się także sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa oraz budowlano-montażowa. RPP zwróciła jednak uwagę na wzrost kursu franka szwajcarskiego, co może wpłynąć na ograniczenie konsumpcji przez osoby posiadające kredyt w tej walucie. W komunikacie Rada dostrzega także pogłębienie deflacji (-1,0% w grudniu) i brak presji popytowej w gospodarce. Zmienność na rynkach jest jednak w ocenie Rady na tyle duża, że postanowiono pozostawić stopy procentowe na poziomie z października.

Podsumowanie decyzji RPP jest następujące:

Biorąc pod uwagę zwiększoną zmienność na rynkach finansowych w ostatnim okresie Rada postanowiła pozostawić stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Rada nie wyklucza jednak dostosowania polityki pieniężnej w najbliższym okresie, jeśli wydłuży się oczekiwany okres deflacji i tym samym wzrośnie ryzyko pozostania inflacji poniżej celu w średnim okresie. Pełniejsza ocena perspektyw powrotu inflacji do celu będzie możliwa, po zapoznaniu się z napływającymi informacjami, w tym marcową projekcją NBP.

Komunikat RPP znajdziesz pod tym adresem.

Sytuacja na rynku lokat

Styczeń w sferze depozytów terminowych przebiegł całkiem spokojnie. Z ważniejszych zmian należy odnotować spadek oprocentowania Lokaty Happy z 5 do 4,5%, wycofanie Lokaty Bonjour w Lion's Banku (wraz z obniżkami pozostałych lokat) oraz pojawienie się Lokaty 125-dniowej z oprocentowaniem 3,8% w T-Mobile Usługi Bankowe.

Średnie oprocentowanie najlepszych lokat naszego rankingu w styczniu kształtowało się dość stabilnie. Lokaty długoterminowe nie zmieniły się, a kwartalne i średnioterminowe ulegały niewielkim wahaniom. Największą zmienność zaobserwowaliśmy w kategorii depozytów krótkoterminowych – na początku roku pojawiło się kilka promocyjnych ofert (m.in. w Bossa Banku czy Expanderze), a jedna z czołowych lokat (Bonjour w Lion's Banku) została wycofana.

Powyższy wykres prezentuje średnie oprocentowanie czterech głównych kategorii lokat na przestrzeni ostatnich 5 miesięcy. Wyraźnie widać, że październikowa obniżka stóp NBP spowodowała pogorszenie parametrów depozytów. Najwyżej oprocentowane wciąż pozostają lokaty kwartalne, jednak także wśród tych na krótsze okresy (1M, 2M) można znaleźć interesujące propozycje. Cięcia stóp przez NBP najbardziej odbiły się na depozytach długoterminowych – ich średnie oprocentowanie w ciągu ostatnich miesięcy spadło aż o ok. 0,6 p.p.

Komentarz redakcji

Decyzja RPP nie jest dużym zaskoczeniem (choć trzeba szczerze przyznać, że niektórzy z nas obstawiali obniżkę stóp). Z pogłębiającą się deflacją mamy do czynienia już od kilku miesięcy, jednak jak widać nie jest to wystarczający bodziec do zdecydowanych cięć stóp procentowych. Wydawać by się mogło, że „kryzys frankowy" stanie się impulsem do zmian – w końcu prawie pół miliona Polaków musi teraz spłacać wyższe raty kredytów w CHF i niejednokrotnie ograniczać konsumpcję. Tak się jednak nie stało – frank od czasu decyzji szwajcarskiego banku centralnego zdążył się osłabić (do poziomu poniżej 4 zł), a banki łagodniej podchodzą do kwestii zmian warunków kredytowania.

Presja na obniżkę stóp przez RPP wciąż pozostaje. Oczekuje się, że deflacja może utrzymać się nawet do połowy tego roku, a to może niekorzystnie odbić się na tempie rozwoju całej gospodarki.

W styczniu oferta depozytowa niektórych banków zmieniła się i na podobne działania ze strony innych instytucji należy być przygotowanym. Średnie oprocentowanie lokat pogarsza się, a wraz z nim motywacja klientów do oszczędzania.

Jeśli poszukujesz okazji do pomnożenia swojego kapitału, sprawdź nasz ranking lokat i wybierz korzystną ofertę dla siebie już teraz, aby twoje pieniądze pracowały na jak najlepszych warunkach.

Komentarze

(0)
Dodaj swój komentarz...
Nie ma jeszcze komentarzy
Skomentuj jako pierwszy