Wróć

RPP nie zmieniła stóp procentowych NBP - Kwiecień 2015 r.


RPP nie zmieniła stóp procentowych NBP - Kwiecień 2015 r.
Spis treści

Dane ekonomiczne są dość optymistyczne i pomimo utrzymującej się deflacji nie ma potrzeby dostosowywania polityki pieniężnej.

W marcu 2015 r. RPP mocno ścięła stopy procentowe. Aktualna ich wysokość jest najniższa w historii i wynosi:

  • stopa referencyjna: 1,5%
  • stopa lombardowa: 2,5%
  • stopa depozytowa: 0,5%
  • stopa redyskonta weksli: 1,75%

Rada w comiesięcznym komunikacie zwraca uwagę na umiarkowany wzrost gospodarczy na świecie, ale zaznacza, że napływające dane wskazują na oczekiwane ożywienie gospodarki. W strefie euro dynamika aktywności jest niska, jednak są już sygnały poprawy koniunktury. U sąsiadów Polski – Ukrainy i Rosji – perspektywy rozwoju są niekorzystne. RPP sygnalizuje także osłabienie tendencji dezinflacyjnych (sprzyjających niskiej inflacji) na skutek stabilizowania się cen surowców na świecie oraz pewne umocnienie złotego spowodowane skupem obligacji skarbowych przez Europejski Bank Centralny.

Dane krajowe są pozytywne i obiecujące. Rada spodziewa się wzrostu PKB wyższego niż w IV kwartale 2014 r. i zwraca uwagę na stabilny wzrost koniunktury. Głównym motorem aktywności ekonomicznej jest popyt krajowy, który rośnie dzięki lepszej sytuacji na rynku pracy i w sektorze przedsiębiorstw. Z drugiej strony koniunkturę ogranicza brak popytu ze strony partnerów handlowych Polski i niepewność co do dalszych perspektyw. W kolejnych kwartałach oczekuje się dalszego spadku cen (na skutek niskich cen surowców), któremu towarzyszą niskie oczekiwania inflacyjne. W komunikacie Rada zaznacza, że marcowe obniżki stóp procentowych wraz ze stabilnym wzrostem gospodarczym i pozytywnymi sygnałami z gospodarek strefy euro i Polski ograniczają deflację w średnim okresie, dlatego podjęto decyzję o utrzymaniu stóp na niezmienionym poziomie.

Podsumowanie decyzji RPP jest następujące:

W ocenie Rady w najbliższych kwartałach dynamika cen pozostanie ujemna, przede wszystkim ze względu na wcześniejsze silne spadki cen na rynkach surowców. Jednocześnie dokonane w marcu dostosowanie polityki pieniężnej – przy utrzymującym się stabilnym wzroście gospodarczym, oczekiwanej poprawie koniunktury w strefie euro i dobrej sytuacji na krajowym rynku pracy – ogranicza ryzyko utrzymania się inflacji poniżej celu w średnim okresie. W związku z tym Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie.

Komunikat RPP znajdziesz pod tym adresem.

Komentarz redakcji

W kwietniu RPP nie zaskoczyła. Już w marcowym komunikacie zaznaczono, że tamta obniżka stóp kończy pewien cykl dostosowywania polityki pieniężnej, zatem w świetle dość pozytywnych danych gospodarczych niezmienione stopy procentowe są zgodne z oczekiwaniem analityków.

W kolejnych miesiącach również nie należy się spodziewać gwałtownych zmian stóp, jednak ostatnia obniżka wciąż daje o sobie znać na rynku depozytowym. Marzec i pierwsza połowa kwietnia to liczne, systematyczne obniżki oprocentowania lokat, co dla osób oszczędnych jest niekorzystną tendencją.

Jeśli poszukujesz okazji do pomnażania swoich pieniędzy, sprawdź nasz ranking depozytów terminowych i wybierz odpowiednią dla ciebie ofertę już teraz. Banki wciąż zmieniają tabele oprocentowania, dlatego w tak niepewnej sytuacji warto chwytać okazję i korzystać z lepszych warunków.

Komentarze

(0)
Dodaj swój komentarz...
Nie ma jeszcze komentarzy
Skomentuj jako pierwszy